Melchor

601
-1

Published on

Published in: Business, Technology
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Използването на ИКТ засилват интереса на учениците и мотивацията им за учене.Задачата,която им е поставена да се реши с използването на средствата на ИКТ те изпълняват с лекота и удоволствие. Достъпа до Интернет в училище и вкащи дава неподозирани възможности и на учениците и на учителите.Ученикът е главно действащо лице -активен строител на собственото си познание.Учителят придобива съзнанието ,че се нуждае от постоянно обучение.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
601
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Melchor

 1. 1. ИКТ В УЧИЛИЩЕН КОНТЕКСТ МЕЛЧОР ГОМЕС ГАРСИА АВТОНОМЕН УНИВЕРСИТЕТ МАДРИД ИСПАНИЯ
 2. 2. СОЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ИКТ ДА РАБОТИМ С РАЗНООБРАЗИЕТО : ХЕТЕРОГЕННОСТ МУЛТИКУЛТИРАЛИЗЪМ ДА РАБОТИМ С МОДЕРНОСТТА : ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И ОБЩЕСТВОТО НА ПОЗНАНИЕТО ДА СЕ ИНТЕГРИРАТ ТИК В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
 3. 3. T ЕХНОЛОГИЯ :    ключов фактор при избора на образователен център    важни за личностното развитие Институциите не отговарят на тези необходимост и изисквания на учениците : студентите изтъкват необходимостта от достъп до технологиите, които са важни както за тяхното обучение, така и за живота им извън класната стая Технологията е много важна за техния успех David Nagel, Is Higher Ed Technology Keeping Up with Student Demand? , Campus Technology, 10/14/2008 ,
 4. 4.    55% от преподавателите не са подготвени да работят с ИКТ 10% никога не са ги използвали    17% от уроците се преподават без каквото и да било приложение на ИКТ Трудности при използване на ИКТ в класната стая
 5. 5. РЕСУРСИ ИНСТРУМЕНТИ УСЛУГИ / ПРИЛОЖЕНИЯ СРЕДА СЪВКУПНОСТ ОТ РЕАЛНИ ИЛИ ВИРТУАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НАБОР ОТ УСЛУГИ НЕОБХОДИМИ ЗА РАЗВИТИЕТО КЪМ СОЦИАЛНО ИЛИ КУЛТУРНО ДЕФИНИРАНА СФЕРА ОРГАНИЗИРАНА И СИСТЕМАТИЧНА СЪВКУПНОСТ ОТ ДАННИ И МАТЕРИАЛИ ОРГАНИЗИРАНА СЪВКУПНОСТ ОТ ОПЕРАЦИИ, АРТЕФАКТИ ИЛИ МЕТОДОЛОГИИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДИФИЦИРАНЕ И УВЕЛИЧЧАВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ КАК ДА КЛАСИФИЦИРАМЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НА ИКТ ? СПОРЕД СТЕПЕНТА НА ОРГАНИЗИРАНЕ И СТРУКТУРИРАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРАЙНАТА ЦЕЛ
 6. 6. ПОЗВОЛЯВА : да се създава, да се търси, да се споделя, сравнява и взаимодейства on-line Espacio social horizontal y rico en fuentes de información orientado al trabajo autónomo y colaborativo Facilita un aprendizaje más autónomo, mayor participación en las actividades grupales, hay más interés y motivación. Permite elaborar materiales (solo o en grupo), compartirlos y someternos a comentarios de los lectores. ПРИЛОЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО
 7. 7. Предлага он лайн пространство за публикуване на съдържание Прави възможни нови дейности за научаване и оценка Posibilita Подобрява дигиталните способности ( търсене, преработване на информация, общуване ) Създаване и управление на мрежи от училища и учители Образователни приложения
 8. 8. Търсачки, каталози, резюмета Електронна поща, месинджъри, чатове, телефон Интранет, работни среди, работа в група ПРИМЕРИ ПРОЦЕСИ Процеси и ИКТ . ИНФОРМАЦИЯ Търсене, организация , Съхраняване и възстановяване на информация КОМУНИКАЦИЯ Разгласа , разпространение и взаимодействие , равен достъп до информация ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Управление на информация и комуникация за целите на кооперативната работа: производство
 9. 9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМУНИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ Организация според критериите и двустранната насоченост : Смисъл и значение при асоцииране към определени контексти : ЗНАЧИМОСТ Социализация На познанието ИКТ От ИКТ към социализация на познанието
 10. 10. Въпреки че в повечето случаи се предлага обучение по ИКТ, по голямото предизвикателство е как да се използват :    Възможности    Ejemplos de buenas prácticas, …
 11. 11. (D. Cassany) <ul><li>Способности и компетенции, които са иновативни по харатер в училищен контекст, и тяхното придобиване ( заучаване и научаване около интернет ) са нужни, за да се начертаят и прилагат успешно стратегии на обучение ( заучаване и научаване enseñar y aprender с Internet). </li></ul><ul><li>Комуникацията Конструкцията Изследването </li></ul>Дигитални компетенции
 12. 12. <ul><li>Комуникация – отнася до уменията да се взаимодействав среда с алтернативни правила . </li></ul><ul><li>Конструкцията - дава възможност за писане с нюанси: от есе към хипертекст, от варбален език към мултимедиен обект, от автор към съавторство . </li></ul><ul><li>Изследване – способност за навигиране в интернет ( намиране на сайтове, оценка на валидността и достоверността на информацията, учения да се интерпретират вербалните форми в техния писмен, звуков, визуален и графичен вид ). </li></ul>Дигитални компетенции
 13. 13. <ul><li>Инфраструктури ( работи се с компютър в интернет ) </li></ul><ul><ul><li>Учебен център . Интернет, интранет и компютри в класната стая . </li></ul></ul><ul><ul><li>Вкъщи . Интернет и компютри за учениците и семействата . </li></ul></ul><ul><ul><li>Учители . Подготовка на материали, виртуална работа с учениците </li></ul></ul><ul><ul><li>Градът . Медиатеки ( за да се разбере дигиталната реалност ). </li></ul></ul>Изисквания
 14. 14. Изисквания <ul><li>Компетенции на учениците . </li></ul><ul><ul><li>дигитални : да навигират, да преработват информация, да се комуникират, да познават рисковете на киберпространството, да използват Web 2.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>социални : работа в екип, уважение, отговорност ... </li></ul></ul><ul><ul><li>други : независимо учене, въображение, творчество, критично мислене, разрешаване на проблеми, адаптивност, инициатива ... </li></ul></ul>
 15. 15. Изисквания <ul><li>Благоприятни нагласи и обучение на учителите . </li></ul><ul><ul><li>Дигитални компетенции : както при учениците . </li></ul></ul><ul><ul><li>Дидаактически компетенции : използване на добри дидактически методи Web 2.0. </li></ul></ul><ul><ul><li>благоприятни нагласи да се включи ИКТ в образованието управление на класна стая с много компютри ( осъществява се трудно ) </li></ul></ul>
 16. 16. ИКТ Ни позволява Да придобиваме, преработваме, търсим и споделяме информация по интернет бързо и просто Предполага <ul><ul><li>Промяна в начина на работа и достъп до познанието . </li></ul></ul><ul><ul><li>Придобиване на способности за он лайн работа, основана на сътрудничеството . </li></ul></ul><ul><ul><li>Използване на различни езици и начини на изразяване ( устен, писмен, мултимедия ) </li></ul></ul>Нуждаем се от Добра търсачка и добра връзка с интернет
 17. 17. Максимално взаимодействие между ползвателите и развитие на социални мрежи където могат да се обменят мнения, да се търси информация, да се сътрудничи и да се изгражда знание, да се споделя Демократизиране на инструментите на достъп до информация и на изработване на съдържания Платформата на работата е самата уеб страница ( не се изисква да е инсталиран специален клиентски софтуер на компютъра) Web 2.0
 18. 19.    Защита на свободното познание: използване на лицензи Creative Commons    Желание да се сподели познанието, да се научи, да се преподава    създаване, адаптиране, ново използване и съдържания, които са достъпни във уеб страниците
 19. 20. Центриран върху преподавателя - йерархичен Учителят като фасилитатор. Мрежи от ученици Промяна на модела на научаване
 20. 21. “ Web 2.0 приложена към обучението ”    базирана на педагогическата теория за конективизма (George Siemens): “ познанието е в мрежата ” (“ е мрежата ”) Идеи :    Научаването не е базирано в предмети и съдържания, които са архивирани (както например в книга), а е като поток, който тече, и в който можем да влезем когато пожелаем    научаване концентрирани върху ползвателя    учене чрез правене   Свързано учене, базирано на разговора и взаимодействието
 21. 23. Инструменти 2.0 <ul><ul><li>RSS. </li></ul></ul><ul><ul><li>Социални маркери . </li></ul></ul><ul><ul><li>Blogs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Wikis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Мултимедия: звук, образ, филм . </li></ul></ul><ul><ul><li>Пакети on-line </li></ul></ul><ul><ul><li>Редактори Webs on- line. </li></ul></ul><ul><ul><li>Твърди виртуални дискове </li></ul></ul><ul><ul><li>Социални мрежи . </li></ul></ul><ul><ul><li>Страници </li></ul></ul>
 22. 24. La Web 2.0 no es tanto un conjunto de aplicaciones y herramientas como  una actitud para estar en la red y compartir el conocimiento&quot;
 23. 25. Con la Sindicación de contenidos… <ul><li>Мога да бъда абониран за уеб страниците, които желая, и те ще ме уведмявят кога се актуализират </li></ul><ul><li>Не търсим информация, тя идва при нас </li></ul>Дидактическо действие … Професионална актуализация . Наблюдаване на работата на учениците . Разпространение на новини от страна на учителя . Следене на новините върху дадена тема .
 24. 26. <ul><li>Мога да запазя, подредя, и класифицирам en Internet адресите на онези страници, които ме интересуват, за да мога да ги използвам в даден момент когато се нуждая от тях без да си записвам адресите и освен това мога да споделям </li></ul><ul><li>С други хора, до които мога да имам достъп от всеки компютър, свързан с интернет </li></ul>Със социалните маркери … Може да се направи една група която да се казва Европартньори – Испания, в която всички имат достъп и където можем да разположим всички онези уеб адреси които ни интересуват, като при това надлежно ги класифицираме Педагогически действие …
 25. 27. Със блоговете … Пространство, където авторите могат да публикуват системно статии ( post ) и където читателите публикуват своите коментари . Лесни са за изграждане ( има готови макети, може да се въвеждат снимки, видео, връзки, звук ). Върху тях се работи on-line . Структурата им е хронологична, но могат да се организират по теми Ежедневен блог на класа . Blog на училищния вестник Блог на училището Дидактическо действие
 26. 28. С wiki… Мога да създавам уеб страници и да ги модифицирам по много прост начин, като в тях слагам каквото пожелая Мога да публикувам документи, връзки, да формирам работна група в която влизат колеги от различни училища и др. Дидактическо действие … Blog o wiki на преподавателя : програма, бележки, упражнения, списъци Blog o wiki на ученика
 27. 29. С мултимедията … Мога да качвам и запазвам в интернет снимки, видео, звук, презентации , да публикувам в блог или wiki , като ги предназначаваме за други хора или за нас самите . Могат да се записват сесии на класа във дигитален вид или на каквато и да било друга училищна дейност и после да се разпространят . Можем да записваме звук при урок по логопедия, рецитиране на поезия и др. .
 28. 30. Позвалява ни дза публикуваме текстови послания    account на ползвателя    може да се “проследи” един ползвател    да се отговори , …    дидактическо използване :    споделяне, взаимодействие, обмен, комуникация, запазване    Proyectos de trabajo (aprendizaje) colaborativo Microbloging…
 29. 31. Paquetes ofimáticos on-line Това са пакети от приложения on-line, които съдържат : текстови редактори, калкулатори, бази данни и програми за презентации. Съвместими са с microsoft Office y OpenOffice и най-познатите формати Много хора могат едновременно да пишат тест върху един и същ документ, тъй като той винаги е на разположение в интернет; освен това можем да го разпечатаме винаги когато искаме .
 30. 32. Твърди виртуални дискове Това се пространства за складиране на информация които ни позволяват да запазваме всеки файл и в същото време ни създават код или връзка, за да можем да го свалим на блог или wiki или друга Web. Можем да споделим информацията с който искаме
 31. 33. С текстови редактори Web on-line .
 32. 34. Със социални мрежи … Това са групи от хора с определени интереси, които се комуникират чрез интернет и споделят информация или пък си сътрудничат в някакъв проект Някои платформи за създаване на социални мрежи : BSCW , Second Life, Twitter … Това са виртуални общности за научаване, чиято първа цел е свързана с научаването <ul><ul><li>Мрежи от ученици . </li></ul></ul><ul><ul><li>Виртуални общности на учители </li></ul></ul>Дидактическо действие …
 33. 35. Препоръчителни текстове върху темата <ul><li>Sammons, P., Hillman, J., & Mortimore, P. (1995). Key characteristics of effective schools: a review of school effectiveness research. London: OFSED and Institute of Education. </li></ul><ul><li>http://www.uam.es/javier.murillo/documentos/Text_1.rar </li></ul><ul><li>Muijs, D., Harris, A., & Chapman, C. (2004). Improving Schools in Socioeconomically Disadvantaged Areas--A Review of Research Evidence. School Effectiveness and School Improvement, 15(2), pp. 149-175. [text 2] </li></ul><ul><li>http://www.uam.es/javier.murillo/documentos/Text_2.rar </li></ul><ul><li>Murillo, F.J. (2004). A comprehensive framework for effective school improvement. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 21, pp. 319-360. </li></ul><ul><li>http://www.comie.org.mx/documentos/rmie/v09/n021/pdf/rmiev09n21scB02n02en.pdf </li></ul>
 34. 36. Много благодаря [email_address] www.uam.es/melchor.gomez

×