Zagreb - Strateški projekti
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Zagreb - Strateški projekti

on

 • 9,261 views

Zagreb - Strateški projekti

Zagreb - Strateški projekti

Statistics

Views

Total Views
9,261
Views on SlideShare
7,245
Embed Views
2,016

Actions

Likes
0
Downloads
36
Comments
0

11 Embeds 2,016

http://www.jutarnji.hr 1750
http://zombix.net 132
http://www.zombix.net 83
http://www.slideshare.net 24
http://jutarnji.hr 12
http://translate.googleusercontent.com 6
http://webcache.googleusercontent.com 5
http://www.netvibes.com 1
http://74.6.238.254 1
http://www.bing.com 1
http://ranksit.com 1
More...

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Zagreb - Strateški projekti Zagreb - Strateški projekti Presentation Transcript

 • Kapitalni projekti 11 16. Projekt – Revitalizacija jezera Jarun 150 8. Izgradnja pruge za gradski i prigradski promet 11 15. URIHO – Program restrukturiranja ustanove 265 7. Projekt gradske bolnice 12 14. Projekt Sljeme/Medvednica 750 6. Projekt vodnih stepenica na rijeci Savi 30 13. Javne podzemne garaže 56 5. Program sanacije smetlišta Jakuševec 32 12. Projekt kongresni centar 160 4. ZET – Obnova voznog parka 70 11. Poslovno hotelsko-stambeni kompleks Paromlin 3. Projekt Izgradnje i rekonstrukcije stadiona Maksimir i Kajzerica 50 10. Športsko rekreacijska zona u Zagrebu 170 2. Postrojenje za termičku obradu otpada - PTOO 97 9. Program cjelovitog gospodarenja otpadom grada Zagreba 245 1. Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda GZ mil € NAZIV mil € NAZIV
 • Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba
  • Koncesionar Zagrebačke otpadne vode d.o.o. financira projekt, upravlja Uređajem i nakon 28 godina predaje Gradu na upravljanje
  • Građevinski radovi započeli u srpnju 2007.; u ožujku 2004. pušten u rad mehanički dio pročiščivaća, a prvi stupanj biološkog i obrade mulja u listopadu 2006.; Domovinski most službeno otvoren u svibnju 2007.
  • Završetak gradnje Projekta planiran za kraj 2007.
  • Procijenjena vrijednost investicije 260 mil.€
 • P ostrojenje za termičku obradu otpada – PTOO
  • Svrha izgradnje PTOO-a je termička obrada komunalnog otpada s reciklažom energije i mulja iz Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
  • Prostornim planom GZ (SGGZ 02/06) određena je lokacija za izgradnju PTOOZ-a Žitnjak-Istok, neposredno uz CUPOVZ.
  • Nadležno Ministarstvo donijelo je rješenje kojim je namjeravani zahvat PTOOZ ocijenjen kao prihvatljiv za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.
  • Izrađena je dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole.
  • Ukupna vrijednost investicije je procijenjena na 170 mil. €.
 • Projekt izgradnje i rekonstrukcije stadiona Maksimir i Kajzerica
  • Projekt se realizira po modelu javno-privatnog partnerstva sukladno Smjernicama za primjenu ugovornih oblika javno privatnog partnerstva (JPP) i obuhvaća:
  • - završetak gradnje stadiona
  • Maksimir
  • - rekonstrukciju alternativnog
  • stadiona na Kajzerici.
  • Vrijednost investicije bit će poznata nakon izbora privatno g partnera
 • ZET – Obnova voznog parka
  • izvršena nabava 70 tramvajskih vozila konzorcija CROTRAM
  • zadnji niskopodni tramvaj isporučen 29. svibnja 2007.
  • 18. srpnja 2007. ugovorena isporuka novih 70 niskopodnih tramvaja između Zagrebačkog Holdinga d.o.o. i konzorcija CROTRAM
  • Vrijednost investicije je 160 mil €.
 • Program sanacije smetlišta Jakuševec
  • 18. studenoga 1998 sklopljen Ugovor o zajmu između Europsk e bank e za obnovu i razvoj (EBRD) i ZGOS-a trgovačkog društva u vlasništvu Grada u svrhu sanacije smetlišta Prudinec/Jakuševec
  • 4. lipnja 2007. - počela zadnja faza sanacije Jakuševca. Za četiri godine bit će dovršeno uređivanje dviju ploha što se prostiru na 11 hektara. Do tada će biti sagrađena i spalionica komunalnog otpada uz Centralni pročistač otpadnih voda u Resniku.
  • do sada realizirano oko 97% investicije.
  • Vrijednost investicije je 56 mil €
 • Projekt vodnih stepenica na rijeci Savi
  • c ilj projekta - izgradnja objekata koji bi omogućili proizvodnju električne energije, stabilizaciju vodoopskrbnog sustava Zagreba, bolje iskorištenje prigradskog zemljišta za poljoprivredu, stanogradnju i druge svrhe te obranu od visokih voda Save
  • izrađena Prethodna studija izvodljivosti uređenja i korištenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Rugvice te Studija izvodljivosti HE Podsused
  • Vrijednost investicije je procijenjena na 750 mil €
 • Projekt gradske bolnice
  • 1986. započela i zgradnja nove gradske bolnice na lokaciji Blato
  • g radnja prekinuta 1993. godine, a 1998. godine Odlukom Vlade RH prihvaćen je Program za nastavak gradnje kompleksa Sveučilišne bolnice.
  • p rogram prenamjene kompleksa Sveučilišne bolnice Zagreb sadržavao bi tri prostorne i funkcionalne cjeline: - Zdravstveni program - Program preseljenja određenih bolnica - Komercijalni program .
  • listopad 2007.Grad donio Zaključak o nastavku gradnje, u pripremi sporazum između Grada i Vlade RH
  • Vrijednost investicije je procijenjena na 265 mil €
 • Program cjelovitog gospodarenja otpadom grada Zagreba
  • ˝ Program gospodarenje otpadom grada Zagreba˝ izradio je Institut građevinarstva Hrvatske d.d.
  • u 2007. izrađen Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 85/07) na osnovu prijedloga nacrta planova svih županija i Grada Zagreba
  • smetlište Jakuševec zatvorit će se 2012., a time će biti dovršen projekt Cjelovitog gospodarenja otpadom Grada Zagreba
  • Ukupna vrijednost investicije je procijenjena na 97mil €.
 • Športsko rekreacijska zona u Zagrebu
  • p rema Idejnom programsko urbanističkom rješenj u Športsk o rekreacijske zone u Zagrebu, koje je prihvatilo Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba krenulo se u realizaciju projekta
  • z a realizaciju i izgradnju Športsko rekreacijske zone (termalnog kupališta) odabrana je lokacija zapadno od nedovršene Sveučilišne bolnice Zagreb u Novom Zagrebu, lokacija Blato
  • potpisano Pismo namjere radi oživotvorenja Projekta između Grada i INA-Industrija nafte d.d.
  • u tijeku su pregovori s INA-om o konkretnom modelu privatizacije projekta
  • Vrijednost investicije je procijenjena na 50 mil €.
 • Poslovno-hotelsko-stambeni kompleks Paromlin
  • iznimno vrijedan i atraktivan prostor u centru grada.
  • provest će se natječaji za rješenja kojima će se povezati centar i Trnje denivelacijom željezničke pruge.
  • u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
  • Vrijednost investicije je procijenjena na 70 mil €
 • Projekt kongresni centar
  • postojanje centra s polivalentnom funkcijom predstavljalo bi veliki potencijal za razvoj kongresnog turizma.
  • sredinom 2005. raspisan je opći anketni natječaj za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje za lokaciju između Pierottijeve, Jukićeve, Savske i Ulice Izidora Kršnjavoga.
  • Ocjenjivački sud je proglasio natječaj uspjelim i dovršenim te je rezultate predao investitoru (Turističkoj zajednici grada Zagreba) na daljnji postupak.
  • Vrijednost investicije je procijenjena na 32 mil €.
 • Javne podzemne garaže
  • KVATERNIKOV TRG
  • u izgradnji 353 parkirališna mjesta
  • TUŠKANAC
  • u izgradnji 475 parkirališnih mjesta
  • KLAIĆEVA
  • planirano 780 parkirališnih mjesta; ishođena lokacijska
  • dozvola
  • TRG S. RADIĆA
  • planirano 609 parkirališnih mjesta; odabrana je varijanta
  • idejnog rješenja; čeka se izrada detaljnog plana
  • Vrijednost investicije je procijenjena na 30 mil €.
 • Projekt Sljeme
  • Planira se gradnja i uređenje niza turističkih i sportskih sadržaja unutar Parka prirode Medvednica.
  • Obnovljen je u potpunosti Hotel Tomislavov dom, a radovi su obuhvatili uređenje interijera, redizajn pročelja, dogradnju hotela i izgradnju zatvorenog kupališta.
  • Najvažniji segment ovoga projekta biti će modernizacija postojeće Sljemenske žičare.
  • Otvorena je apartmanska kuća “Snježna kraljica” i obnovljen pansion Medvednica.
  • Planira se rekonstrukcija Doma Željezničara.
  • Uređene su skijaške žičare i vučnice Skijališta Sljeme
 • URIHO – Program restrukturiranja ustanove
  • URIHO-Ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem u kojoj se prvenstveno zapošljavaju hendikepirane osobe, koje čine preko 50% od ukupnog broja zaposlenih.
  • u sklopu saniranja poduzeća planira se i gradnja novih proizvodnih pogona, poslovne zgrade, sportske dvorane i dva vanjska sportska terena na lokaciji Kajzerica u Novom Zagrebu tegradnja poslovnih, trgovačkih, uslužnih i hotelsko-ugostiteljskih sadržaja.
  • Vrijednost investicije je procijenjena na 11 mil €.
 • Projekt – Revitalizacija jezera Jarun
  • n ajveći športski centar u gradu udaljen svega 4 km od njegovog središta, zauzima površinu od 240 ha od čega 75 ha čine vodene površine.
  • u planu je izgradnja i uređenje autokampa, tenis centra sa šest teniskih terena, novih terena za odbojku na pijesku i polivalentnog igrališta, uređenje postojećih objekata i terena, kao i gradnja novih .
  • na osnovu Projekta Upravljanja vodnim režimom i kakvoćom vode jezera izrađen je elaborat isplativosti ustupanja radova te je odabrana opcija kupovine stroja za izmuljivanje koji je nabavljen i u funkciji je od ljeta 2005.
  • Vrijednost investicije je procijenjena na 11 mil €.
 • GRADSKA TRGOVAČKA DRUŠTVA
  • Osnovna funkcija gradskih trgovačkih društava je zadovoljavanje vitalnih javnih interesa i potreba građana učinkovito i optimalno
  • Grad Zagreb prenio je osnivačka prava i poslovne udjele na Zagrebački holding d.o.o.
 • I Grad Zagreb ima : 1. 100% udjel u : - trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. (Holding ima 19 podružnica) - trgovačkom društvu Vodoprivreda Zagreb d.d. 2. Poslovne udjele u trgovačkim društvima: - APIS IT d.o.o – 49% - Zračna luka Zagreb d.o.o. – 35% II Zagrebački holding d.o.o. ima: 1. 100 %- tne udjele u 3 trgovačka društva: - Gradska plinara d.o.o. - Zagreb arena d.o.o. - Zagreb plakat d.o.o. 2. Osnivačka prava u ustanovama: - Gradske ljekarne Zagreb - Zagreb film - Zoološki vrt Grada Zagreba III Upravlja športskim objektima u vlasništvu Grada Zagreba Vlasnička struktura
 • Upravljanje
  • Skupštine trgovačkih društava
  • Nadzorni odbori
  • Uprava
  Izvještavanje i praćenje poslovanja
  • nadzorni odbori – kvartalno
  • Gradsko poglavarstvo i Gradska skupština Grada Zagreba -
  • polugodišnje i godišnje
  • praćenje poslovanja:
    • analize financijskih izvještaja, te informiranje u vezi s poslovnim
    • rezultatom, imovinom i obvezama
    • analize planova poslovanja i usklađivanje sa smjernicama makro –
    • ekonomske politike i razvojnim projektima Grada
    • kvaliteta usluga
 • Poslovni rezultati u 2006.
  • Zagrebački holding d.o.o.:
  • Ukupni prihod 3.027.872.429 kuna
  • Ukupni rashod 2.947.899.525 kuna
  • Neto dobit 73.886.356 kuna
  • Konsolidirani poslovni rezultati
  • GRUPE Zagrebački holding d.o.o.:
  • Ukupni prihod 4.682.504.000 kuna
  • Ukupni rashod 4.582.111.000 kuna
  • Neto dobit 82.478.000 kuna
  • Podružnice Holdinga:
  • AGM
  • Autobusni kolodvor
  • Čistoća
  • Upravljanje športskim objektima Zagreb
  • Gradska groblja
  • Gradsko stambeno komunalo gospodarstvo
  • Robni terminali Zagreb
  • Stanogradnja
  • Tehnološki park Zagreb
  • Tržnice Zagreb
  • Vladimir Nazor
  • Vodoopskrba i odvodnja
  • Zagrebparking
  • 14. Zagrebačke ceste
  • Zagrebački digitalni grad
  • Zagrebački električni tramvaj
  • Zagrebački velesajam
  • ZGOS
  • Zrinjevac
  • Trgovačka društva u
  • vlasništvu Holdinga:
  • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
  • Zagreb Arena d.o.o. za usluge
  • Zagreb plakat d.o.o.
  • Društva u djelomičnom
  • vlasništvu Grada:
  • APIS IT d.o.o.
  • Zračna luka Zagreb d.o.o.
  Zagrebački holding d.o.o. – u 100 %-tnom vlasništvu Grada Ima osnivačka prava u ustanovama: 1. Gradska ljekarna Zagreb 2. Zagreb film 3. Zoološki vrt Grada Zagreba Upravlja: Športskim objektima u vlasništvu Grada Zagreba Vodoprivreda Zagreb d.d. u 100 %-tnom vlasništvu Grada
 • Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva
  • u rujnu 2000. donešen Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva.
  • poticajne mjere i aktivnosti:
    • dodjela poticajnih financijskih sredstava
    • razvoj poduzetničke infrastrukture preko institucionalne mreže za poticanje razvoja.
 • 1. Dodjela poticajnih financijskih sredstava (2000. - 2007.)
  • Provodi se kroz:
  • 1.1. Kreditiranje poduzetnika
  • 1.2. Subvencioniranje dijela kamata na poduzetničke kredite
  • 1.3. Potpore obrtnicima
  • 1.4. Potpore inovatorima
  • 1.5. Druge potpore
 • 2. Razvoj poduzetničke infrastrukture
  • 2.1.Tehnološki park
  • projekti i aktivnosti u Tehnološkom parku:
   • tehničko-tehnološka obrada i priprema inovacija za poduzetničko korištenje,
   • edukacija već etabliranih poduzetnika i poduzetnika-početnika na organiziranim seminarima,
   • izrada poslovnih i investicijskih planova poduzetnicima,
   • savjetodavno-konzultantske usluge za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i/ili okolišem ISO 9001 i 14001 i slično.
  • 2.2. Poduzetničke zone
  • u 2005. donešen Program razvoja poduzetničkih zona na području Grada Zagreba
  • 2.3. Clusteri
  • pokrenut Projekt „Clusterom do konkurentnog proizvoda“, Alati i alatni strojevi na području Grada Zagreba
 • Struktura utrošenih sredstava za provedbu poticajnih mjera i aktivnosti iz Programa (2000. - 2007.) 137.745.939,11 kn
 • UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA ZA PROVEDBU POTICAJNIH MJERA I AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA (2000. - 2007.) Napomena: od ukupno utrošenih sredstava 120.542.422,18 kn (88%) su sredstva Grada, a 17.203.516,93 kn (12%) su sredstva ministarstava. 137.745.939,11 kuna sveukupno: 38.066.850,96 kuna ukupno: 220.000,00 kuna
  • Projekt „Clusterom do konkurentnog proizvoda“
  5.066.088,00 kuna - troškovi funkcioniranja, projekti i aktivnosti 32.780.762,96 kuna - poslovni prostor
  • Tehnološki park
  Razvoj poduzetničke infrastrukture 99.679.088,15 kuna ukupno: 7.200.564,00 kuna
  • druge potpore
  2.105.380,26 kuna
  • potpore inovatorima
  8.938.650,00 kuna
  • potpore obrtnicima
  24.394.493,89 kuna
  • subvencioniranje dijela kamata
  57.040.000,00 kuna
  • depoziti financijskim institucijama
  Dodjela poticajnih financijskih sredstava IZNOS
 • PROGRAM POBOLJŠANJA KREDITNE SPOSOBNOSTI GRADA ZAGREBA
  • Projekt je završen u ožujku 2004.
  • Provedba Programa koja se postupno odvija doprinosi racionalizaciji i unapređenju rada gradske uprave
  • Program se sastoji od devet ciljeva odnosno područja za razvoj:
  • Cilj 1 . Razvoj srednjoročnih strategija za ostvarivanje prihoda
  • dostatnih za otplatu dugova i održavanje kvalitete djelatnosti
  • na željenoj razini
  • Cilj 2. Poboljšanje postupka srednjoročnog financijskog planiranja
  • Cilj 3 . Poboljšanje postupka izrade programa kapitalnih ulaganja
  • Cilj 4 . Poboljšanje tehnika izrade proračuna Grada
  • Cilj 5. Poboljšanje stope i brzine naplate komunalnih naknada doprinosa i zakupnina
  • Cilj 6 . Poboljšanje postupka kojim će se pobliže odrediti realni ciljevi vezani uz ostvarivanje ušteda kod budućih proračuna
  • Cilj 7 . Predstavljanje uloge, djelokruga i ustroja jedinstvenog
  • upravljanja riznicom u sklopu Gradskog ureda za financije
  • Cilj 8 . Razvoj funkcije interne revizije
  • Cilj 9 . Predstavljanje programa vanjskog pregleda ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti poslovanja Grada
 • Zagreb kao turističko središte
  • kao poslovno i administrativno središte ostvaruje oko 5,7% turističkog prometa RH i 7-9% prihoda od turizma RH
  • u turističkoj industriji zaposleno je oko 11.400 osoba
  • u razdoblju I-XII 2006
  • Broj turista 603.854
  • - od toga inozemni 420.794 ili 69,7%
  • Broj noćenja turista 1.018.544
  • - od toga inozemni 724.706 ili 71,2%
  • raspolaže sa 56 smještajna objekta od čega 38 hotela
  • 8.326 postelja od čega:
  • - u hotelima 6.169
  • - omladinskim hotelima i hostelima 445
  • - motelima 17
  • - pansionima 174
  • - spavaćim i kušet vagonima 1.120
  • - kućanstvima-sobama, apartmanima 179
  • prosječan broj noćenja po dolasku u 2006.: 1,7
  • iskorištenost kapaciteta u prosincu 2006.: 26%
 • HVALA NA PAŽNJI ! Republika Hrvatska Grad Zagreb Gradski ured za gospodarstvo Trg S. Radića 1 tel:+385 1 610 1194, 610 1102 fax:+385 1 610 1499, 610 1077 e-mail: [email_address] web: http://www.uredzagospodarstvozagreb.com web: http://www. zagreb.hr