• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Zagreb - Strateški projekti
 

Zagreb - Strateški projekti

on

 • 9,036 views

Zagreb - Strateški projekti

Zagreb - Strateški projekti

Statistics

Views

Total Views
9,036
Views on SlideShare
7,077
Embed Views
1,959

Actions

Likes
0
Downloads
35
Comments
0

11 Embeds 1,959

http://www.jutarnji.hr 1695
http://zombix.net 132
http://www.zombix.net 83
http://www.slideshare.net 24
http://jutarnji.hr 12
http://webcache.googleusercontent.com 5
http://translate.googleusercontent.com 4
http://www.netvibes.com 1
http://74.6.238.254 1
http://www.bing.com 1
http://ranksit.com 1
More...

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Zagreb - Strateški projekti Zagreb - Strateški projekti Presentation Transcript

  • Kapitalni projekti 11 16. Projekt – Revitalizacija jezera Jarun 150 8. Izgradnja pruge za gradski i prigradski promet 11 15. URIHO – Program restrukturiranja ustanove 265 7. Projekt gradske bolnice 12 14. Projekt Sljeme/Medvednica 750 6. Projekt vodnih stepenica na rijeci Savi 30 13. Javne podzemne garaže 56 5. Program sanacije smetlišta Jakuševec 32 12. Projekt kongresni centar 160 4. ZET – Obnova voznog parka 70 11. Poslovno hotelsko-stambeni kompleks Paromlin 3. Projekt Izgradnje i rekonstrukcije stadiona Maksimir i Kajzerica 50 10. Športsko rekreacijska zona u Zagrebu 170 2. Postrojenje za termičku obradu otpada - PTOO 97 9. Program cjelovitog gospodarenja otpadom grada Zagreba 245 1. Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda GZ mil € NAZIV mil € NAZIV
  • Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba
   • Koncesionar Zagrebačke otpadne vode d.o.o. financira projekt, upravlja Uređajem i nakon 28 godina predaje Gradu na upravljanje
   • Građevinski radovi započeli u srpnju 2007.; u ožujku 2004. pušten u rad mehanički dio pročiščivaća, a prvi stupanj biološkog i obrade mulja u listopadu 2006.; Domovinski most službeno otvoren u svibnju 2007.
   • Završetak gradnje Projekta planiran za kraj 2007.
   • Procijenjena vrijednost investicije 260 mil.€
  • P ostrojenje za termičku obradu otpada – PTOO
   • Svrha izgradnje PTOO-a je termička obrada komunalnog otpada s reciklažom energije i mulja iz Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
   • Prostornim planom GZ (SGGZ 02/06) određena je lokacija za izgradnju PTOOZ-a Žitnjak-Istok, neposredno uz CUPOVZ.
   • Nadležno Ministarstvo donijelo je rješenje kojim je namjeravani zahvat PTOOZ ocijenjen kao prihvatljiv za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.
   • Izrađena je dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole.
   • Ukupna vrijednost investicije je procijenjena na 170 mil. €.
  • Projekt izgradnje i rekonstrukcije stadiona Maksimir i Kajzerica
   • Projekt se realizira po modelu javno-privatnog partnerstva sukladno Smjernicama za primjenu ugovornih oblika javno privatnog partnerstva (JPP) i obuhvaća:
   • - završetak gradnje stadiona
   • Maksimir
   • - rekonstrukciju alternativnog
   • stadiona na Kajzerici.
   • Vrijednost investicije bit će poznata nakon izbora privatno g partnera
  • ZET – Obnova voznog parka
   • izvršena nabava 70 tramvajskih vozila konzorcija CROTRAM
   • zadnji niskopodni tramvaj isporučen 29. svibnja 2007.
   • 18. srpnja 2007. ugovorena isporuka novih 70 niskopodnih tramvaja između Zagrebačkog Holdinga d.o.o. i konzorcija CROTRAM
   • Vrijednost investicije je 160 mil €.
  • Program sanacije smetlišta Jakuševec
   • 18. studenoga 1998 sklopljen Ugovor o zajmu između Europsk e bank e za obnovu i razvoj (EBRD) i ZGOS-a trgovačkog društva u vlasništvu Grada u svrhu sanacije smetlišta Prudinec/Jakuševec
   • 4. lipnja 2007. - počela zadnja faza sanacije Jakuševca. Za četiri godine bit će dovršeno uređivanje dviju ploha što se prostiru na 11 hektara. Do tada će biti sagrađena i spalionica komunalnog otpada uz Centralni pročistač otpadnih voda u Resniku.
   • do sada realizirano oko 97% investicije.
   • Vrijednost investicije je 56 mil €
  • Projekt vodnih stepenica na rijeci Savi
   • c ilj projekta - izgradnja objekata koji bi omogućili proizvodnju električne energije, stabilizaciju vodoopskrbnog sustava Zagreba, bolje iskorištenje prigradskog zemljišta za poljoprivredu, stanogradnju i druge svrhe te obranu od visokih voda Save
   • izrađena Prethodna studija izvodljivosti uređenja i korištenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Rugvice te Studija izvodljivosti HE Podsused
   • Vrijednost investicije je procijenjena na 750 mil €
  • Projekt gradske bolnice
   • 1986. započela i zgradnja nove gradske bolnice na lokaciji Blato
   • g radnja prekinuta 1993. godine, a 1998. godine Odlukom Vlade RH prihvaćen je Program za nastavak gradnje kompleksa Sveučilišne bolnice.
   • p rogram prenamjene kompleksa Sveučilišne bolnice Zagreb sadržavao bi tri prostorne i funkcionalne cjeline: - Zdravstveni program - Program preseljenja određenih bolnica - Komercijalni program .
   • listopad 2007.Grad donio Zaključak o nastavku gradnje, u pripremi sporazum između Grada i Vlade RH
   • Vrijednost investicije je procijenjena na 265 mil €
  • Program cjelovitog gospodarenja otpadom grada Zagreba
   • ˝ Program gospodarenje otpadom grada Zagreba˝ izradio je Institut građevinarstva Hrvatske d.d.
   • u 2007. izrađen Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 85/07) na osnovu prijedloga nacrta planova svih županija i Grada Zagreba
   • smetlište Jakuševec zatvorit će se 2012., a time će biti dovršen projekt Cjelovitog gospodarenja otpadom Grada Zagreba
   • Ukupna vrijednost investicije je procijenjena na 97mil €.
  • Športsko rekreacijska zona u Zagrebu
   • p rema Idejnom programsko urbanističkom rješenj u Športsk o rekreacijske zone u Zagrebu, koje je prihvatilo Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba krenulo se u realizaciju projekta
   • z a realizaciju i izgradnju Športsko rekreacijske zone (termalnog kupališta) odabrana je lokacija zapadno od nedovršene Sveučilišne bolnice Zagreb u Novom Zagrebu, lokacija Blato
   • potpisano Pismo namjere radi oživotvorenja Projekta između Grada i INA-Industrija nafte d.d.
   • u tijeku su pregovori s INA-om o konkretnom modelu privatizacije projekta
   • Vrijednost investicije je procijenjena na 50 mil €.
  • Poslovno-hotelsko-stambeni kompleks Paromlin
   • iznimno vrijedan i atraktivan prostor u centru grada.
   • provest će se natječaji za rješenja kojima će se povezati centar i Trnje denivelacijom željezničke pruge.
   • u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
   • Vrijednost investicije je procijenjena na 70 mil €
  • Projekt kongresni centar
   • postojanje centra s polivalentnom funkcijom predstavljalo bi veliki potencijal za razvoj kongresnog turizma.
   • sredinom 2005. raspisan je opći anketni natječaj za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje za lokaciju između Pierottijeve, Jukićeve, Savske i Ulice Izidora Kršnjavoga.
   • Ocjenjivački sud je proglasio natječaj uspjelim i dovršenim te je rezultate predao investitoru (Turističkoj zajednici grada Zagreba) na daljnji postupak.
   • Vrijednost investicije je procijenjena na 32 mil €.
  • Javne podzemne garaže
   • KVATERNIKOV TRG
   • u izgradnji 353 parkirališna mjesta
   • TUŠKANAC
   • u izgradnji 475 parkirališnih mjesta
   • KLAIĆEVA
   • planirano 780 parkirališnih mjesta; ishođena lokacijska
   • dozvola
   • TRG S. RADIĆA
   • planirano 609 parkirališnih mjesta; odabrana je varijanta
   • idejnog rješenja; čeka se izrada detaljnog plana
   • Vrijednost investicije je procijenjena na 30 mil €.
  • Projekt Sljeme
   • Planira se gradnja i uređenje niza turističkih i sportskih sadržaja unutar Parka prirode Medvednica.
   • Obnovljen je u potpunosti Hotel Tomislavov dom, a radovi su obuhvatili uređenje interijera, redizajn pročelja, dogradnju hotela i izgradnju zatvorenog kupališta.
   • Najvažniji segment ovoga projekta biti će modernizacija postojeće Sljemenske žičare.
   • Otvorena je apartmanska kuća “Snježna kraljica” i obnovljen pansion Medvednica.
   • Planira se rekonstrukcija Doma Željezničara.
   • Uređene su skijaške žičare i vučnice Skijališta Sljeme
  • URIHO – Program restrukturiranja ustanove
   • URIHO-Ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem u kojoj se prvenstveno zapošljavaju hendikepirane osobe, koje čine preko 50% od ukupnog broja zaposlenih.
   • u sklopu saniranja poduzeća planira se i gradnja novih proizvodnih pogona, poslovne zgrade, sportske dvorane i dva vanjska sportska terena na lokaciji Kajzerica u Novom Zagrebu tegradnja poslovnih, trgovačkih, uslužnih i hotelsko-ugostiteljskih sadržaja.
   • Vrijednost investicije je procijenjena na 11 mil €.
  • Projekt – Revitalizacija jezera Jarun
   • n ajveći športski centar u gradu udaljen svega 4 km od njegovog središta, zauzima površinu od 240 ha od čega 75 ha čine vodene površine.
   • u planu je izgradnja i uređenje autokampa, tenis centra sa šest teniskih terena, novih terena za odbojku na pijesku i polivalentnog igrališta, uređenje postojećih objekata i terena, kao i gradnja novih .
   • na osnovu Projekta Upravljanja vodnim režimom i kakvoćom vode jezera izrađen je elaborat isplativosti ustupanja radova te je odabrana opcija kupovine stroja za izmuljivanje koji je nabavljen i u funkciji je od ljeta 2005.
   • Vrijednost investicije je procijenjena na 11 mil €.
  • GRADSKA TRGOVAČKA DRUŠTVA
   • Osnovna funkcija gradskih trgovačkih društava je zadovoljavanje vitalnih javnih interesa i potreba građana učinkovito i optimalno
   • Grad Zagreb prenio je osnivačka prava i poslovne udjele na Zagrebački holding d.o.o.
  • I Grad Zagreb ima : 1. 100% udjel u : - trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. (Holding ima 19 podružnica) - trgovačkom društvu Vodoprivreda Zagreb d.d. 2. Poslovne udjele u trgovačkim društvima: - APIS IT d.o.o – 49% - Zračna luka Zagreb d.o.o. – 35% II Zagrebački holding d.o.o. ima: 1. 100 %- tne udjele u 3 trgovačka društva: - Gradska plinara d.o.o. - Zagreb arena d.o.o. - Zagreb plakat d.o.o. 2. Osnivačka prava u ustanovama: - Gradske ljekarne Zagreb - Zagreb film - Zoološki vrt Grada Zagreba III Upravlja športskim objektima u vlasništvu Grada Zagreba Vlasnička struktura
  • Upravljanje
   • Skupštine trgovačkih društava
   • Nadzorni odbori
   • Uprava
   Izvještavanje i praćenje poslovanja
   • nadzorni odbori – kvartalno
   • Gradsko poglavarstvo i Gradska skupština Grada Zagreba -
   • polugodišnje i godišnje
   • praćenje poslovanja:
     • analize financijskih izvještaja, te informiranje u vezi s poslovnim
     • rezultatom, imovinom i obvezama
     • analize planova poslovanja i usklađivanje sa smjernicama makro –
     • ekonomske politike i razvojnim projektima Grada
     • kvaliteta usluga
  • Poslovni rezultati u 2006.
   • Zagrebački holding d.o.o.:
   • Ukupni prihod 3.027.872.429 kuna
   • Ukupni rashod 2.947.899.525 kuna
   • Neto dobit 73.886.356 kuna
   • Konsolidirani poslovni rezultati
   • GRUPE Zagrebački holding d.o.o.:
   • Ukupni prihod 4.682.504.000 kuna
   • Ukupni rashod 4.582.111.000 kuna
   • Neto dobit 82.478.000 kuna
   • Podružnice Holdinga:
   • AGM
   • Autobusni kolodvor
   • Čistoća
   • Upravljanje športskim objektima Zagreb
   • Gradska groblja
   • Gradsko stambeno komunalo gospodarstvo
   • Robni terminali Zagreb
   • Stanogradnja
   • Tehnološki park Zagreb
   • Tržnice Zagreb
   • Vladimir Nazor
   • Vodoopskrba i odvodnja
   • Zagrebparking
   • 14. Zagrebačke ceste
   • Zagrebački digitalni grad
   • Zagrebački električni tramvaj
   • Zagrebački velesajam
   • ZGOS
   • Zrinjevac
   • Trgovačka društva u
   • vlasništvu Holdinga:
   • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
   • Zagreb Arena d.o.o. za usluge
   • Zagreb plakat d.o.o.
   • Društva u djelomičnom
   • vlasništvu Grada:
   • APIS IT d.o.o.
   • Zračna luka Zagreb d.o.o.
   Zagrebački holding d.o.o. – u 100 %-tnom vlasništvu Grada Ima osnivačka prava u ustanovama: 1. Gradska ljekarna Zagreb 2. Zagreb film 3. Zoološki vrt Grada Zagreba Upravlja: Športskim objektima u vlasništvu Grada Zagreba Vodoprivreda Zagreb d.d. u 100 %-tnom vlasništvu Grada
  • Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva
   • u rujnu 2000. donešen Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva.
   • poticajne mjere i aktivnosti:
     • dodjela poticajnih financijskih sredstava
     • razvoj poduzetničke infrastrukture preko institucionalne mreže za poticanje razvoja.
  • 1. Dodjela poticajnih financijskih sredstava (2000. - 2007.)
   • Provodi se kroz:
   • 1.1. Kreditiranje poduzetnika
   • 1.2. Subvencioniranje dijela kamata na poduzetničke kredite
   • 1.3. Potpore obrtnicima
   • 1.4. Potpore inovatorima
   • 1.5. Druge potpore
  • 2. Razvoj poduzetničke infrastrukture
   • 2.1.Tehnološki park
   • projekti i aktivnosti u Tehnološkom parku:
    • tehničko-tehnološka obrada i priprema inovacija za poduzetničko korištenje,
    • edukacija već etabliranih poduzetnika i poduzetnika-početnika na organiziranim seminarima,
    • izrada poslovnih i investicijskih planova poduzetnicima,
    • savjetodavno-konzultantske usluge za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i/ili okolišem ISO 9001 i 14001 i slično.
   • 2.2. Poduzetničke zone
   • u 2005. donešen Program razvoja poduzetničkih zona na području Grada Zagreba
   • 2.3. Clusteri
   • pokrenut Projekt „Clusterom do konkurentnog proizvoda“, Alati i alatni strojevi na području Grada Zagreba
  • Struktura utrošenih sredstava za provedbu poticajnih mjera i aktivnosti iz Programa (2000. - 2007.) 137.745.939,11 kn
  • UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA ZA PROVEDBU POTICAJNIH MJERA I AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA (2000. - 2007.) Napomena: od ukupno utrošenih sredstava 120.542.422,18 kn (88%) su sredstva Grada, a 17.203.516,93 kn (12%) su sredstva ministarstava. 137.745.939,11 kuna sveukupno: 38.066.850,96 kuna ukupno: 220.000,00 kuna
   • Projekt „Clusterom do konkurentnog proizvoda“
   5.066.088,00 kuna - troškovi funkcioniranja, projekti i aktivnosti 32.780.762,96 kuna - poslovni prostor
   • Tehnološki park
   Razvoj poduzetničke infrastrukture 99.679.088,15 kuna ukupno: 7.200.564,00 kuna
   • druge potpore
   2.105.380,26 kuna
   • potpore inovatorima
   8.938.650,00 kuna
   • potpore obrtnicima
   24.394.493,89 kuna
   • subvencioniranje dijela kamata
   57.040.000,00 kuna
   • depoziti financijskim institucijama
   Dodjela poticajnih financijskih sredstava IZNOS
  • PROGRAM POBOLJŠANJA KREDITNE SPOSOBNOSTI GRADA ZAGREBA
   • Projekt je završen u ožujku 2004.
   • Provedba Programa koja se postupno odvija doprinosi racionalizaciji i unapređenju rada gradske uprave
   • Program se sastoji od devet ciljeva odnosno područja za razvoj:
   • Cilj 1 . Razvoj srednjoročnih strategija za ostvarivanje prihoda
   • dostatnih za otplatu dugova i održavanje kvalitete djelatnosti
   • na željenoj razini
   • Cilj 2. Poboljšanje postupka srednjoročnog financijskog planiranja
   • Cilj 3 . Poboljšanje postupka izrade programa kapitalnih ulaganja
   • Cilj 4 . Poboljšanje tehnika izrade proračuna Grada
   • Cilj 5. Poboljšanje stope i brzine naplate komunalnih naknada doprinosa i zakupnina
   • Cilj 6 . Poboljšanje postupka kojim će se pobliže odrediti realni ciljevi vezani uz ostvarivanje ušteda kod budućih proračuna
   • Cilj 7 . Predstavljanje uloge, djelokruga i ustroja jedinstvenog
   • upravljanja riznicom u sklopu Gradskog ureda za financije
   • Cilj 8 . Razvoj funkcije interne revizije
   • Cilj 9 . Predstavljanje programa vanjskog pregleda ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti poslovanja Grada
  • Zagreb kao turističko središte
   • kao poslovno i administrativno središte ostvaruje oko 5,7% turističkog prometa RH i 7-9% prihoda od turizma RH
   • u turističkoj industriji zaposleno je oko 11.400 osoba
   • u razdoblju I-XII 2006
   • Broj turista 603.854
   • - od toga inozemni 420.794 ili 69,7%
   • Broj noćenja turista 1.018.544
   • - od toga inozemni 724.706 ili 71,2%
   • raspolaže sa 56 smještajna objekta od čega 38 hotela
   • 8.326 postelja od čega:
   • - u hotelima 6.169
   • - omladinskim hotelima i hostelima 445
   • - motelima 17
   • - pansionima 174
   • - spavaćim i kušet vagonima 1.120
   • - kućanstvima-sobama, apartmanima 179
   • prosječan broj noćenja po dolasku u 2006.: 1,7
   • iskorištenost kapaciteta u prosincu 2006.: 26%
  • HVALA NA PAŽNJI ! Republika Hrvatska Grad Zagreb Gradski ured za gospodarstvo Trg S. Radića 1 tel:+385 1 610 1194, 610 1102 fax:+385 1 610 1499, 610 1077 e-mail: [email_address] web: http://www.uredzagospodarstvozagreb.com web: http://www. zagreb.hr