• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Osatyökykyisten työllistämisen esteet ja mahdollisuudet, STM:n asettama selvityshenkilö, VTT Markku Lehto
 

Osatyökykyisten työllistämisen esteet ja mahdollisuudet, STM:n asettama selvityshenkilö, VTT Markku Lehto

on

 • 663 views

Työterveyspäivät 2011

Työterveyspäivät 2011

Statistics

Views

Total Views
663
Views on SlideShare
606
Embed Views
57

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 57

http://www.ttl.fi 53
http://www.ttldmz.net 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Osatyökykyisten työllistämisen esteet ja mahdollisuudet, STM:n asettama selvityshenkilö, VTT Markku Lehto Osatyökykyisten työllistämisen esteet ja mahdollisuudet, STM:n asettama selvityshenkilö, VTT Markku Lehto Presentation Transcript

  •   Osatyökykyisten työllistämisen  esteet ja mahdollisuudet         Markku Lehto 
  • ”Kaikki syyt, jotka estävät osatyökykyisten työllistämisen, ovat tekosyitä” 
  • Jos  perimmäisiin tekijöihin ei päästä käsiksi, on vaikea saada todellista muutosta aikaiseksi 
  • Perimmiltään kysymys on halu%omuudesta muu>aa työllistymisen ehtoja  
  • Esteitä on pure>u ja tukitoimia lisä>y ilman maini>avia työllisyysvaikutuksia 
  • Osatyökykyisille tarjotaan sosiaaliturvaa ”hyvinvoin@na” ja vältellään tai suorastaan pelätään erilaisuu>a työpaikoilla   
  • Muutos lähtee liikkeelle vasta kun hyväksytään ajatus erilaisuudesta työmarkkinoiden tavoiteltavana olo@lana  
  • On täysin väärä käsitys, e>ä työpaikalla työt edelly>ävät homogeenista työvoimaa ja samaa työaikaa.  
  • Tehokkuus paranee kun työtehtäviä arvioidaan uudestaan ja jaetaan ne erilaisuuden sallivalla tavalla  
  • Silloin syntyvät osatyökykyisten työmarkkinat 
  • Syitä, joista on puhu>u  vuosikymmenet •  Työnantaja näkee riskejä •  Työntekijä pelkää loukkuja •  Työyhteisö vierastaa osatyökykyistä •  Työhön siirtymistä tukevat toimet ovat  hajanaisia 
  • Esteitä on koete>u poistaa pala kerrallaan laihoin tuloksin. Edelleen on epäselvää halutaanko osatyökykyiset eläkkeelle vai työmarkkinoille 
  • Yksityisellä sektorilla vuosina 1963–2009 alkaneet työkyvy>ömyys‐,   työ>ömyys‐ ja osa‐aikaeläkkeet 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000  5 000  0  Varsinainen   Yksilöllinen  Työ>ömyys‐  Osa‐aika‐  työkyvy>ömyyseläke  varhaiseläke  eläke  eläke 
  • Työtulon vaikutus nettotuloon työkyvyttömyyseläkkeen saajille (nykyinen laki) 2 500 2 000 Työkyvyttömyyseläkkeen perusteena olveva työtulo 1 500Nettotulo 0 1 000 1 000 500 2 000 3 000 0 Työtulo
  • Osatyökykyisten merkitys työmarkkinoilla •  Ryhmä on heterogeeninen: työssä/ei‐työssä, pitkä  työkokemus/ei työkokemusta, nuori/ikääntynyt, koulute>u/ei‐ koulute>u, maalla/kaupungissa jne. •  Työkyvy>ömyyseläkkeellä olevista  30 000 haluaisi osa‐ tai  kokoaikaiseen työhön •  Työmarkkinoilla on 60 000 ihmistä, jotka arvioivat, e>ä heillä  on sellainen vamma tai sairaus, josta aiheutuu merki>ävää  hai>aa •  Todennäköises@ 150 000 työntekijää poh@i parhaillaan ennen  aikaista työstä luopumista ja toteu>aa sen viiden vuoden  kuluessa •  Osi>aisen työkyvyn käy>ämisellä tai käy>ämä>ä jä>ämisellä  on suuri merkitys, poten@aalia eri suun@in on runsaas@  
  • Muutos on mahdollinen •  Työelämän uusi tarina: ”Erilaisuus  on voimaa” eli työtehtävät  organisoidaan niin, e9ä kaikki  voi9avat •  Vahvistetaan hyviä käytäntöjä  edistäviä kannus@mia ja tukitoimia •  Poistetaan tuloloukkuja •  Vähennetään työllistämiseen  lii>yviä riskejä •  Otetaan kokonaisvastuu  asiakkaasta •  Parannetaan lainsäädännön  johdonmukaisuu>a •  Käynnistetään @edotus‐ ja  tutkimusohjelma 
  • Esimerkki työstä työhön •  Kannuste>ava työstä  työhön siirtymisiä silloin kun  se on mahdollista •  Yritys‐ tai virastoryppään  sisällä on kehite>ävä  sopivat kannusteet •  Yritysten ja virastojen välisiä  siirtoja varten on  rakenne>ava uusia  kannusteita siirtojen  tehostamiseksi 
  • Kokonaisvastuu  •  Toimeksiantaja (TE‐toimisto, Kela,  työeläkeyh@ö tai kunta) voi siirtää  vastuun Voimalalle, jonka  tehtävänä on: •  Huoleh@a koko työhön  valmentavasta (kuntoutus, kokeilu  etc.) prosessista työpaikalle as@ •  Sopia työnantajan kanssa  tarvi>avista toimista •  Huoleh@a katkeama>omasta  toimeentulosta •  Rakentaa uusia yhteyksiä  työmarkkinoille •  Asiakkaana on työnhakija, jolle on  löyde%ävä työ  
  • Työllistämiseen lii>yvien riskien vähentäminen •  Jos työllistyminen ei onnistu  tukitoimilla, työpankki •  o>aa työnantajavastuun •  vuokraa työvoimaa •  maksaa työehtosopimuksen  mukaista palkkaa •  järjestää  taukoaikoina   muuta työtä ja työkykyä  ylläpitävää toimintaa 
  • Työorientaa@on vahvistaminen •  Kaikkien työllistäminen  ei näilläkään toimilla  onnistu •  Heille on organisoitava   erityisehdoin  toteute>avaa  työtoimintaa •  Tavoi>eena on  siirtyminen avoimille  markkinoille 
  • Kaikki syyt jotka estävät osatyökykyisen työllistymisen ovat tekosyitä