• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Apua kemikaaliriskinarviointiin
 

Apua kemikaaliriskinarviointiin

on

 • 389 views

Milja Koponen ja Niina Kallio, Työterveyslaitos @perjantaimeeting 28.2.2014

Milja Koponen ja Niina Kallio, Työterveyslaitos @perjantaimeeting 28.2.2014

Statistics

Views

Total Views
389
Views on SlideShare
389
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Apua kemikaaliriskinarviointiin Apua kemikaaliriskinarviointiin Presentation Transcript

  • © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Hyvinvointia työstä
  • Apua kemikaaliriskinarviointiin Stoffenmanager ja Kemikaalivihi Milja Koponen ja Niina Kallio
  • © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Mikä on Stoffenmanager? 28.2.2014 2Esittäjän nimi
  • © Työterveyslaitos – www.ttl.fi07.09.2012 Milja Koponen Stoffenmanageria tarvitaan: 1. Priorisoimaan haitallisten kemikaalien aiheuttamat riskit • vaaranarviointi käyttöturvallisuustiedotteen tietojen pohjalta, altistumisen arviointi havainnoiden ja haastatellen • huomioi hengitystiealtistumisen, paikalliset ihovaikutukset ja systeemisen ihoaltistumisen 2. Määrittelemään tarvittava riskinhallinnan taso • mitä pitäisi tehdä, jotta tilanne olisi turvallinen? 3. Viestimään terveys- ja turvallisuusvaaroista työpaikan sisällä (työpistekohtaiset infokortit) ja sidosryhmien kanssa (työterveyshuolto, viranomaiset) • käy entistä hankalammaksi käyttöturvallisuustiedotteiden muuttumisen (mm. altistumisskenaariot) vuoksi
  • © Työterveyslaitos – www.ttl.fi07.09.2012 Milja Koponen Stoffenmanageria tarvitaan: 4. Tarkistamaan kemikaalin käytön altistumisskenaarionmukaisuus (REACH) 5. Laatimaan lakisääteinen kemikaaliluettelo 6. Laatimaan CMR-aineluettelo ("musta lista") • REACH:n myötä haitallisimpien aineiden korvaamisen tarve kasvaa. On myös kustannustehokasta pyrkiä etsimään korvaava aine/valmiste mahdollisimman ajoissa. 7. Varmistamaan nanomateriaalien turvallinen käyttö työpaikalla (Stoffenmanager Nano 1.0)
  • © Työterveyslaitos – www.ttl.fi07.09.2012 Milja Koponen Stoffenmanager ja työterveyshuolto • Yrityksiä pitää kannustaa tekemään riskinarviointinsa strukturoidusti ja hyvin dokumentoiden: Stoffenmanager • Stoffenmanagerin avulla kemikaaliriskien arviointi ei ole pelkästään käyttöturvallisuustiedotteen ja mutu-tuntuman varassa. • Työhygieenisten selvitysten tarvetta on helpompi perustella kvantitatiivisen arvioinnin pohjalta.
  • © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Stoffenmanager ja työterveyshuolto • Kemikaalien terveydellisen vaaran arviointi on koettu usein hankalaksi työterveyshuollossa (mm. TTH Suomessa –katsaukset) • Stoffenmanagerin perusfilosofia: "Asioiden tulisi olla niin yksinkertaisia kuin mahdollista - mutta ei sen yksinkertaisempia". Yksinkertaisuus ja helppous mahdollistavat käyttäjien (ja työterveyshuollon?) keskittymisen oikeasti tärkeisiin asioihin. 07.09.2012 Milja Koponen
  • © Työterveyslaitos – www.ttl.fi7 Stoffenmanager perusriskinarviointi • Priorisoi työntekijään kohdistuvat haitallisten aineitten aiheuttamat riskit ja auttaa määrittämään tarpeelliset torjuntakeinot. • Suunnattu erityisesti pk-yrityksille – käyttäjät kaiken kokoisia. • Riskin suuruuden perusteella määritellään torjuntamenetelmät (control banding –periaate) • Tuottaa toimintasuunnitelman eli yhteenvedon riskinarvioinnista ja tarvittavasta riskinhallinnasta (vastuuhenkilöt, aikataulut, jne.)
  • © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Control Banding
  • © Työterveyslaitos – www.ttl.fi9 Stoffenmanagerin altistumisen arviointimalli (Arto Säämänen) Lähde • Ominaispäästö, E • Käsittelytapa, H • Torjuntatoimet lähteellä Lähikenttä, Cnf • Paikalliset torjuntatoimet, ŋlc • Yleisilmanvaihdon vaikutus lähikenttään, ŋgv_nf Imissioon vaikuttaminen • työntekijän eristäminen, ŋimm • henkilönsuojaimet, ŋimm • tehtävän kesto, th • altistumisen toistuvuus, tf Kaukokenttä, Cff • muut samaa työtä tekevät työntekijät • haihtuminen, kovettuminen, kuivuminen Taustalähteet, Cds • siivoaminen, a • kunnossapito, a
  • © Työterveyslaitos – www.ttl.fi10 Kvantitatiivinen osio • Samat kysymykset, samat mallit taustalla -> laskee ilmapitoisuustason (mg/m3 työtehtävä- kohtaisesti, voi laskea 8h keskiarvon; vertailu HTP-arvoon) • Apuna REACH:n skenaarioitten tulkinnassa.
  • © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Vastaus voisi olla Stoffenmanager ja käytännönläheiset riskinhallintaohjeet 11 Tilanne työpaikalla? Meillä on satoja aineita käytössä, muttei varaa mitata niitä kaikkia. Monilla aineilla ei edes ole HTP- arvoja. Mistä minä tiedän missä töissä tarvittaisiin jotain torjuntatoimenpiteitä altistumisen vähentämiseksi?
  • © Työterveyslaitos – www.ttl.fi PK-yritysten kemikaaliriskinhallinta 28.2.2014 12
  • © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kemikaalivihi • on osa Työhyvinvointifoorumia • työpaikkojen (sekä asiantuntijoiden) muodostama vuorovaikutteinen verkosto, joka luo yhteyden työpaikkojen välille tavoitteena kemikaaliturvallisuustason parantaminen työpaikoilla • tavoitteena on maine keskeisenä, luotettavana tiedonlähteenä ja kohtaamispaikkana kemikaaliturvallisuuteen liittyvissä asioissa • koskee kemikaalituotteita ja huomioi muut työpaikan kemialliset altisteet 29.1.2014 Kemikaalivihi/MK
  • © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kohderyhmät • Kemikaalituotteita käyttävät työpaikat ja työpaikat, joilla tapahtuu altistumista kemiallisille tekijöille (ml. pölyt, huurut, jne.) • Erityishuomio kemianteollisuuden ulkopuolisiin toimijoihin + pk-sektoriin • Työterveyshuolto, oppilaitokset, kuluttajat, jne. 29.1.2014 Kemikaalivihi/MK
  • © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Nettiportaalin sisältöä • Kemikaaliturvallisuuden Vihipedia • Palvelut, työkalut, tapahtumat, hankkeet (Anna Vihiä) • Kemikaaliturvallisuuden 5 porrasta • Asiantuntija vastaa ja UKK • Koulutus/esitysmateriaalit (Slideshare) • Nopeampi tiedonvälitys- ja keskustelumahdollisuus Facebookissa • Yritysten hyvät käytännöt ja onnistumiset 29.1.2014 Kemikaalivihi/MK
  • © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kemikaaliturvallisuuden 5 porrasta Tietoisuuden herääminen - pientä vihiä? Asiakirjat laadittu - Vainu on saatu! Tarkentava riskinarviointi - Ratkaisujen etsiminen Riskinhallinta on toimivaa, ennakoivaa Kehittämismyönteinen, toimiva turvallisuuskulttuuri 29.1.2014 Kemikaalivihi/MK
  • © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Teemat/kampanjat 2014: • Kemikaaliriskinarviointi kuntoon –Stoffenmanager (1. alueellinen verkostointikiertue) • Uudistuvien käyttöturvallisuustiedotteiden ja altistumisskenaarioitten hyödyntäminen työpaikalla • Kemikaalien korvaamisen hyvät käytännöt, Malliratkaisu tulossa + yhteistyössä mm. STM:n työsuojeluosaston ja TUKESin kanssa suunniteltavia aihealueita. 29.1.2014 Kemikaalivihi/MK
  • © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Verkostotapahtumat • Avajaishaukahdukset 29.1.2014, Helsinki • Alueellisia tilaisuuksia keväällä • Lahti 3.4., Tampere 10.4., Oulu, Kuopio • Vierailuja muissa tilaisuuksissa, mm. Work Goes Happy 1.4. • Ks. Kemikaalivihin nettisivut tai TTL:n tapahtumakalenteri 29.1.2014 Kemikaalivihi/MK
  • © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Näillä eteenpäin! www.ttl.fi/kemikaalivihi www.facebook.com/kemikaalivihi www.ttl.fi/stoffenmanager Kysy ja anna vihiä! kemikaalivihi@ttl.fi 29.1.2014 Kemikaalivihi/MK