Digitálně (s)právně: Média, informace a právo informační společnosti

3,789 views

Published on

Prezentace advokátní kanceláře Pelikán Krofta Kohoutek.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,789
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,168
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Citace (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem, c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. (2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně.
 • Digitálně (s)právně: Média, informace a právo informační společnosti

  1. 1. Média, Informace a Právo Informační Společnosti Jan Krabec & Matěj Vácha
  2. 2. INFORMACE & E-COMMERCE• VZRŮSTAJÍCÍ HODNOTA INFORMACÍ• E-COMMERCE > 3.4 % CELKOVÉHO OBCHODU V EU • CZ 4%• ONLINE NÁKUPY (% UŽIVATELŮ]: • EU 57 % • US 66 % • J. KOREA 94 % 2/2013 2
  3. 3. INFORMACE & E-COMMERCE• VZRŮSTAJÍCÍ HODNOTA INFORMACÍ• E-COMMERCE > 3.4 % CELKOVÉHO OBCHODU V EU • CZ 4%• ONLINE NÁKUPY (% UŽIVATELŮ]: • EU 57 % • US 66 % • J. KOREA 94 % • S. KOREA 103.7 % 2/2013 3
  4. 4. ČR E-COMMERCE2/2013 4
  5. 5. OCHRANA OBSAHU2/2013 5
  6. 6. PRAVIDLA OBSAHUCOPYRIGHT – AUTORSKÉ DÍLO > “umělecké nebo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam” 2/2013 6
  7. 7. PRAVIDLA PŘEJÍMÁNÍ OBSAHUUNIE VYDAVATELŮPRAVIDLA VYUŽÍVÁNÍ OBSAHU 2/2013 7
  8. 8. PRAVIDLA PŘEJÍMÁNÍ OBSAHU• RESPEKTOVAT AUTORSTVÍ• SPRÁVNÉ CITACE A/NEBO ZPRAVODAJSKÉ LICENCE• SPRÁVNÉ PARAFRÁZE A/NEBO INSPIRACE 2/2013 8
  9. 9. PRAVIDLA SDÍLENÍ OBSAHU• PŘIMĚŘENÝ ROZSAH A ÚČEL• OCHRANA DATABÁZÍ [WEBSITES]• POZOR NA NEKALOU SOUTĚŽ 2/2013 9
  10. 10. OBSAH & CENZURAPŘÍPAD PROLUX• DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK NAPADEN JAKO NEZÁKONNÝ, POŽADAVEK NA ODSTRANĚNÍ VLÁKNA• DOBRÉ JMÉNO PRÁVNICKÉ OSOBY• DOBRÉ JMÉNO JE MOŽNÉ KRITIZOVAT V RÁMCI ÚSTAVNĚ ZARUČENÉ SVOBODY SLOVA 2/2013 10
  11. 11. OBSAH DISKUSNÍCH ČÁSTÍ STRÁNEK• VULGÁRNÍ VÝRAZY NEJSOU SAMY O SOBĚ PROTIPRÁVNÍ• JAKÉ JSOU OKOLNOSTI PŘÍPADU• ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE S OHLEDEM NA VĚDOMÍ PROTIPRÁVNOSTI OBSAHU 2/2013 11
  12. 12. “SOUKROMÁ” CENZURAGOOGLE ADVERTISING• GOOGLE NEPŘIPUŠTÍ “SENSITIVE TOPICS”VODAFONE MOBILE FILTROVÁNÍ OBSAHU WEBU 2/2013 12
  13. 13. JAK CHRÁNIT OBSAH2/2013 13
  14. 14. DRUHOTNÝ (DERIVATIVE) OBSAHPERFECT 10, INC. V. AMAZON.COM, INC.RESCUECOM CORP. V. GOOGLE, INC.• ODPOVĚDNOST ZA INDEXOVANÉ NÁHLEDY OBSAHU VE VYHLEDÁVÁNÍ• SPOLUODPOVĚDNOST (CONTRIBUTORY LIABILITY) ZA PODPORU ŠÍŘENÍ PROTIPRÁVNÍHO OBSAHU • „IF ITS CONDUCT IS SUBSTANTIALLY CERTAIN TO RESULT IN SUCH DIRECT INFRINGEMENT“ 2/2013 14
  15. 15. PERFECT 10 CASEGOOGLE >• PODSTATNĚ NAPOMÁHAL JAK ŠIŘITELŮM V DISTRIBUCI NA SVĚTOVÝ TRH TAK DOSTUPNOSTI UŽIVATELŮM• POKUD MĚL VĚDOMÍ O PROTIPRÁVNOSTI A MOHL ZABRÁNIT, POKUD TAK NEUČINIL, LZE DOVODIT ODPOVĚDNOST 2/2013 15
  16. 16. SEO & TRADEMARK USERESCUECOM CORP. V. GOOGLE, INC.• PORUŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY, POKUD > • VYHLEDÁVACÍ ENGINE DOPORUČUJE A PRODÁVÁ HESLO, KTERÉ JE OCHRANNOU ZNÁMKOU • ZA ÚČELEM SEO OPTIMALIZACE • KDE JE PRAVDĚPODOBNOST VYVOLÁNÍ ZÁMĚNY 2/2013 16
  17. 17. FAIR USE UŽITÍ V USA• THE PURPOSE AND CHARACTER OF THE USE, INCLUDING • WHETHER SUCH USE IS FOR A COMMERCIAL OR • NONPROFIT EDUCATIONAL PURPOSES • TRANSFORMATIVE v. DERIVATIVE• THE NATURE OF THE COPYRIGHTED WORK• THE AMOUNT AND SUBSTANTIALITY OF THE PORTION USED• THE EFFECT OF THE USE UPON THE POTENTIAL MARKET FOR OR VALUE OF THE COPYRIGHTED WORK 2/2013 17
  18. 18. OCHRANA DOMÉNY• NEJJEDNODUŠŠÍ POZICE > OCHRANNÁ ZNÁMKA • ZÁKON Č. 221/2006 SB., O VYMÁHÁNÍ PRÁV Z PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ• OBVYKLE NENÍ NEZBYTNÉ > PRINCIPY OCHRANY PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI • ZÁKON Č. 513/1991 SB., OBCHODNÍ ZÁKONÍK 2/2013 18
  19. 19. OCHRANA DOMÉN2/2013 19
  20. 20. DOMÉNOVÉ SPORYPRÁVA ŽALOBCE>• OBDOBNĚ JAKO PRÁVA Z NEKALÉ SOUTĚŽE • ZDRŽENÍ SE DALŠÍHO UŽITÍ DOMÉNY • ODSTRANĚNÍ PROTIPRÁVNÍHO STAVU • PŘIMĚŘENÉ ZADOSTIUČINĚNÍ • NÁHRADA ŠKODY • VYDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ • ZVEŘEJNĚNÍ ROZSUDKU• POVINNÝ PŘEVOD DOMÉNY? 2/2013 20
  21. 21. DOMÉNOVÉ SPORYZAMĚNITELNOST >• TEST “PRŮMĚRNÉHO UŽIVATELE”, KDE DLE SOUDU: • VÍ, ŽE MUSÍ BÝT PŘESNÝ, A • ROZLIŠUJE MEZI JEDNOTLIVÝMI PÍSMENY, ČÍSLY, ZVLÁŠTNÍMI ZNAKY V URL • JE TO SKUTEČNĚ TAK? 2/2013 21
  22. 22. .COM DOMÉNOVÉ SPORYVIRGINIA [DISTRICT COURT]• ZVLÁŠTNÍ JURISDIKCE DLE ACPA [ANTI CYBERSQUATTING CONSUMER PROTECTION ACT]• PODMÍNKY > • .COM DOMAIN REGISTRATOR (VeriSign) ZE STÁTU VIRGINIA • PORUŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY 2/2013 22
  23. 23. PETA DOMAIN CASEPEOPLE FOR THE ETHICAL TREATMENT OF ANIMALS V.DOUGHNEY• NAPADENÁ DOMÉNA “PEOPLE EATING TASTY ANIMALS”• O PORUŠENÍ ACPA SE JEDNÁ, POKUD > • ZÁMĚR VE ZLÉ VÍŘE PROFITOVAT Z PARODOVANÉ DOMÉNY • ZAMĚNITELNĚ, KLAMAVĚ PODOBNÁ ZNÁMÉ DOMÉNĚ 2/2013 23
  24. 24. ODPOVĚDNOSTPOSKYTOVATELE SLUŽEB I. S.2/2013 24
  25. 25. PODSTATNÉ ZÁKONNÉ UŽITÍSONY CORP. OF AMERICA V. UNIVERSAL CITYSTUDIOS (1984)• “TIME SHIFTING” VCR• PROSTŘEDKY SLOUŽÍCÍ K (MOŽNÉMU) PORUŠENÍ (I PŘES JEJICH PROPAGACI) NEPŘEDSTAVUJÍ ODPOVĚDNOST VÝROBCE• POKUD JSOU TYTO PROSTŘEDKY (SLUŽBY) SCHOPNÉ „SIGNIFICANT NON-INFRINGING USE“ 2/2013 25
  26. 26. PODPORA NEZÁKONNÉHO OBSAHUMGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.• VZHLEDEM K PODPOŘE NEZÁKONNÉHO ÚČELU PROSTŘEDKU…• ZDE JE ODPOVĚDNOST• I PŘES PODSTATNÉ ZÁKONNÉ UŽITÍ 2/2013 26
  27. 27. PODSTATNÉ ZÁKONNÉ UŽITÍ (ZNOVU)[MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.]NESOUHLASIL SOUDCE Breyer, J. >•NEJMÉNĚ 10 % BYLO ZÁKONNÝCH • BLÍZKO TESTU SONY•JSOU SPLNĚNY SONY KRITRÉRIA•JEDNÁ SE O SUBSTANTIAL NON-INFRINGING USE 2/2013 27
  28. 28. POSKYTOVATELÉ SLUŽEB V EUEU SMĚRNICE• SMĚRNICE 2000/31/EC E ropského parlamentu a Rady o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu ("směrnice o elektronickém obchodu")ČR• ZÁKON 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 2/2013 28
  29. 29. USA ÚPRAVA DMCA• 1998 Digital Millennium Copyright Act (DMCA)• Online Copyright Infringement Liability Limitation Act (OCILLA) • 17 U.S.C. 512 • SPECIFIED ACTIVITIES (E.G. HOSTING, TRANSMITTING) • OMEZUJE ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELŮ • NOTICE AND TAKE-DOWN” 2/2013 29
  30. 30. SAFETY HARBORSHOSTING SERVICE PROVIDERS > NO LIABILITY, IF:• NO ACTUAL KNOWLEDGE• NO FINANCIAL BENEFIT DIRECTLY FROM INFRINGING ACTIVITY• EXPEDITIOUS NOTICE & TAKEDOWN PROCEDURE • REQUIREMENTS FOR PROPER INFRINGEMENT NOTICE 2/2013 30
  31. 31. SAFETY HARBORS V EVROPSKÉM PRÁVUNOTICE & TAKEDOWN V EU/ČR• POSKYTOVATEL SI NENÍ VĚDOM SKUTEČNOSTÍ, ZE KTERÝCH JE PROTIPRÁVNOST OBSAHU PATRNÁ S OHLEDEM NA OKOLNOSTI PŘÍPADU• POSKYTOVATEL PO ZÍSKÁNÍ TAKOVÉHO VĚDOMÍ UČINÍ NEPRODLENĚ KROKY KE ZNEPŘÍSTUPNĚNÍ/ODSTRANĚNÍ PROTIPRÁVNÍHO OBSAHU 2/2013 31
  32. 32. ESD A ODPOVĚDNOST• SCARLET (C-70/10, SCARLET V. SABAM, 24.11.2011)• SABAM (C-360/10, SABAM V. NETLOG, 16. 2.2012)• EBAY (C-324/09, LORÉAL SA V. EBAY INTERNATIONAL AG, 12.7.2011)FILTRAČNÍ SYSTÉMY ODPORUJÍ PRÁVU NA SVOBODU PODNIKÁNÍ A PRÁVA UŽIVATELE NA SOUKROMÍ A OCHRANU INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ YOUTUBE v. GEMA? 2/2013 32
  33. 33. REPRESIVNÍ REGULACE?• STOP ONLINE PIRACY ACT [SOPA] • AKTIVNÍ ROLE POSKYTOVATELŮ > PREVENCE > CENZURA • DNS BLOCKING• PROTECT IP ACT [PIPA] • VÁGNÍ POVINNOSTI > PŘÍSNÉ SANKCE• ANTI COUNTERFEITING TRADE AGREEMENT • SANKCE VČETNĚ ODPOJOPVÁNÍ • ZASTRAŠOVÁNÍ A ODSTRAŠOVÁNÍ • KONTROLY A KONZERVACE SOUČASNÉHO © STATUSU 2/2013 33
  34. 34. CREATIVE COMMONS• ATTRIBUTION (BY)• UMOŽŇUJE ROZMNOŽOVAT, ROZŠIŘOVAT, VYSTAVOVAT A SDĚLOVAT DÍLO A Z NĚJ ODVOZENÁ DÍLA POUZE PŘI UVEDENÍ AUTORA• NONCOMMERCIAL (NC)• UMOŽŇUJE ROZMNOŽOVAT, ROZŠIŘOVAT, VYSTAVOVAT A SDĚLOVAT DÍLO A Z NĚJ ODVOZENÁ DÍLA POUZE PRO NEVÝDĚLEČNÉ ÚČELY 2/2013 34
  35. 35. CREATIVE COMMONS• NO DERIVATIVE WORKS (ND)• UMOŽŇUJE ROZMNOŽOVAT, ROZŠIŘOVAT, VYSTAVOVAT A SDĚLOVAT POUZE DÍLO V PŮVODNÍ PODOBĚ, NIKOLI DÍLA Z NĚJ ODVOZENÁ• SHARE ALIKE (SA)• UMOŽŇUJE ROZŠIŘOVAT ODVOZENÁ DÍLA POUZE ZA PODMÍNEK IDENTICKÉ LICENCE 2/2013 35
  36. 36. DIGITÁLNÍ ČESKO 2.0• KLADY A ZÁPORY REGULACE• SVOBODA PROJEVU• PRÁVO NA INFORMACE• PRÁVO NA SVOBODNÉ PODNIKÁNÍ 2/2013 36
  37. 37. DIGITÁLNÍ ČESKO 2.0• ŽÁDNÉ NEVYKONATELÉ ZÁKAZY• PODPORA UŽIVATELSKÉHO OBSAHU BEZ REGULAČNÍCH ZÁSAHŮ• ŽÁDNÁ OMEZENÍ PRO AKTIVNÍ ROZVOJ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI 2/2013 37
  38. 38. 2/2013 38

  ×