Den Kreative Platform Uhæmmet anvendelse af viden fra børnehave til arbejdsplads
Fase 1 Forberedelsen (Før undervisningen starter)
Tryghed Koncentration Motivation Horizontal tænkning Uhæmmet anvendelse af viden Den Kreative Platform
 
Vertikal vs Horisontal tænkning ” Hvis jeg havde spurgt mine kunder, hvad de ønskede, ville de have efterspurgt en hurtige...
 
World 2.0
 
Vær dig selv - prøv ikke at være genial
Hvad sker der i hjernen, når vi får en idé?
Oplevelse forener, - bedømmelse adskiller
 
Fryd forandrer
Barrierer for kreativitet <ul><li>Frygten for at lave fejl </li></ul><ul><li>Frygten for at det ikke vil virke </li></ul>...
Hvordan styrer vi vores egen tænkning?
Kreativitet er at turde … <ul><li>Eller er det biksemad ? </li></ul>
Den Kreative Platform Tryghed Koncentration Motivation Horizontal tænkning Viden Nye Ideer
Program for kurset Modul 1 Dag1 Opleve DKP DKP didaktikken Dag 2 DKP spillet 
Levelæren Ludvig feilberg <ul><li>Kredsning </li></ul><ul><li>Muligheds-formindskende </li></ul><ul><li>Ligeløb </li></ul>...
 
 
 
Fase 2 Den Røde Løber (Opvarmning)
 
1. Klap 1 2 3  <ul><li>Rejs jer  </li></ul><ul><li>Find sammen to & to med en der har samme håndtemperatur som dig selv   ...
2. Barndomsland  <ul><li>    </li></ul><ul><li>Bliv sammen med din makker </li></ul><ul><li>Luk øjnene  </li></ul><ul><li>...
3. Dagen baglæns <ul><li>Find sammen to & to med en der er født i samme kvartal som dig selv </li></ul><ul><li>Fortæl din ...
4. JA ‐ Vi har lavet en fejl  <ul><ul><li>Bliv sammen med din makker </li></ul></ul><ul><ul><li>Stræk armene over hovedet...
I må gerne sætte jer ned
Koncentrationsøvelse Tæl antal berøringer - for det hvide hold
5. Instruktion til basketball video <ul><li>Dette er en koncentrationsøvelse der kræver at man er vågen for det går hurtig...
Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop <ul><li>Vi ser det vi plejer at se </li></ul><ul><li>Vi for...
Hvordan brydes og ændres mønstre? <ul><li>Ved at tænke og gøre anderledes gennem 3D cases </li></ul>
Barrierer for kreativt arbejde <ul><li>Frygten for at det ikke vil virke </li></ul><ul><li>Frygten for at træffe forkerte...
Forlad udviklingen <ul><li>Hvis du skal på toilet, ryge eller lignende </li></ul><ul><li>Hvis du ikke kan forstå hvad der ...
Spilleregler for dagen <ul><li>Tag en pause alene: </li></ul><ul><li>Tag aldrig andre med dig væk fra processen. </li></ul>
Det skal være muligt at koncentrere sig
Spørgsmål På Den Kreative Platform <ul><li>Spørgsmålsvæg </li></ul><ul><li>Alle spørgsmål skrives ned når de opstår - og ...
Det er en ny måde at arbejde på <ul><li>Med fokus på at få nye ideer </li></ul><ul><li>Så følg reglerne for at få oplevels...
Vi vil blive på platformen <ul><li>Ideerne har liv </li></ul><ul><li>Derfor: Forstyr aldrig et flow </li></ul>
 
6. Give Gaver  <ul><li>Rejs jer  </li></ul><ul><li>Find sammen to & to med en der har samme farve transportmiddel som dig ...
7. Ja – Vi har lavet en fejl (med kategori) <ul><li>Behold samme makker </li></ul><ul><li>Stræk armene over hovedet og si...
8. Planlæg en ferie sammen <ul><li>Behold den samme makker </li></ul><ul><li>Uddel stimuli kort </li></ul><ul><li>Hvis no...
I må gerne sætte jer ned
Møde Industrien er i krise
Møde Industrien er i krise
Møde Industrien er i krise
Møde Industrien er i krise
Møde Industrien er i krise
Møde Industrien er i krise
Møde Industrien er i krise
Nu: Hirakier Ny: Netværk Næste: Heterarki Closed Selektive Controlling Open Random Supportive Adfærdsændring
Nu: Hirakier Ny: Netværk Næste: Heterarki Masse Produktion Masse Innovation Adfærdsændring
Nu: Hirakier Ny: Netværk Næste: Heterarki Closed Selektive Controlling Masse Produktion Masse Innovation Konference sted...
Nu: Hirakier Ny: Netværk Næste: Heterarki Closed Selektive Controlling Open Random Supportive Masse Produktion Masse In...
Fase 3 Præsenter opgaven
9. Præsenter opgaven <ul><li>I det følgende skal I skrive alle de ideer ned I kan få m hvad der for jer er det perfekte d...
Få radikalt nye ideer til Et konferencested der kan giver kunderne helt nye innovative mødeoplevelser
Fase 4 Uhæmmet anvendelse af viden
Skriv én ide pr. gul seddel <ul><li>En ide er et ord, en sætning </li></ul><ul><li>eller en tegning </li></ul>
Tøm hovedet for idéer: Skriv alle de ideer du får ned
10. Instruktion til billed stimuli <ul><li>Start med at vise første billede når de begynder at gå I stå med at “tømme hove...
Vær klar til at få flere vilde, skæve, nytænkte ideer
Billeder der skal forstyrre din hjerne
Hvilke idéer har John Gleese til konferencestederne i Danmark?
 
BS
Hvordan tænker bloggere om møder?
 
Hvilke idéer får Team Easy-On?
Hvilke idéer har ham her?
Hvilke ideer giver networking til konferencestederne?
Alle jeres idéer sættes op
<ul><li>Først placerer alle deres gule sedler på posterne der hænger på væggen </li></ul><ul><li>Alle vælger én ide/gul se...
Vælg én ide
Lav ide mindmap ideen
 
11. Ja, og <ul><li>1. Rejs jer. </li></ul><ul><li>2. Find sammen 2 og 2 med en, der har samme knipselyd som dig selv. </...
Ja, og…
I må gerne sætte jer ned
Det handler nu om at sige ja til andres ideer og sammen få ideerne til at vokse
<ul><li>Gå sammen to og to </li></ul><ul><li>Beskriv din ide for makkeren </li></ul><ul><li>Makeren siger “Ja, og” og “hva...
 
12. stork – frø – gravid kvinde <ul><li>1. Rejs jer. </li></ul><ul><li>2. Find sammen 2 og 2 med en, der har samme fløjte...
Det der ikke findes her  - findes ingen steder
13. Journalisten <ul><li>Behold den samme makker </li></ul><ul><li>Uddel stimuli kort </li></ul><ul><li>Hvis nogen er kom...
I må gerne sætte jer ned
Sig JA til alle tilbud om udvikling <ul><li>Sig aldrig NEJ… </li></ul><ul><li>Sig aldrig JA MEN… </li></ul><ul><li>Sig...
<ul><li>Kære … </li></ul><ul><li>Vedrørende… </li></ul><ul><li>Tekst … </li></ul><ul><li>Kærlig hilsen … </li></ul><ul><li...
14. Skriv et brev ét ord ad gangen <ul><li>Sæt grupper sammen tre & tre som de sidder ved siden af hinanden </li></ul><ul...
 
15. Lav en historie ét ord ad gangen <ul><li>Bliv I grupperne som skrev breve sammen </li></ul><ul><li>Stå I en “cirkel”...
16. Hvad sker der så? (tegneserien) <ul><li>Find sammen to & to med en der har samme ”gå i seng tider” som dig selv </li...
17. Nyt bud? <ul><li>Find sammen to & to med en der har samme ”knipselyd” som dig selv </li></ul><ul><li>I står I det fø...
18. Det handler nu om at videreudvikle om “Konference stedet” <ul><li>Fortsæt med samme makker og byg videre på ideen på s...
I må gerne sætte jer ned
HVAD SKER DER SÅ? <ul><li>Driver udviklingen fremad – Fremdrift </li></ul><ul><li>Undersøgende og kreativ tilgang? </li></ul>
NYT BUD <ul><li>Afsøgning af muligheder og alternativer </li></ul><ul><li>Flere alternativer - nye retninger </li></ul>
I Alaska har man store problemer med overisning af højspændingskabler
Ide streng Ja og kødet flyver vi ud med helikopter Vi kan vikle varmetråde omkring kablerne Vi hænger kød op i masterne so...
 
JA – Vi har lavet en fejl (med klap) <ul><li>Rejs jer </li></ul><ul><li>Find sammen to & to med en der har samme sportsi...
Ting mødes <ul><li>Tag hver en ting i TINGKASSEN (du anbringer en kasse med mange ting midt på gulvet) </li></ul><ul><li...
Grupper dannes <ul><li>Dan grupper med 3 par i hver (6 personer) – det er de samme par som lige har arbejdet sammen. </li...
Skubbe hinanden rundt i en cirkel <ul><li>Grupperne står sammen på gulvet </li></ul><ul><li>De danner en tæt cirkel rundt ...
I må gerne sætte jer ned i jeres gruppe
Ideer opstår når viden mødes
Når viden sættes sammen direkte
 
I må gerne sætte jer ned i jeres gruppe
Gruppens opgave <ul><li>Gruppens medlemmer præsenterer på skift deres idekoncept om et nyt konferencecenter. De andre lytt...
Gruppen udarbejder et fælles koncept på en flip over. <ul><li>. </li></ul>
21. Gruppen samskaber konceptet for “Konference Centret” <ul><li>Gruppen udarbejder en fælles historie om konference cente...
 
25. Finde principper <ul><li>Gå rundt i lokalet og peg på ting </li></ul><ul><li>Når du peger på en ting så SE den og HØ...
Filosof Praktiker
26. Praktikeren og filosoffen <ul><li>Find sammen to & to med en der har samme håndtemperatur på nuværende tidspunkt som ...
27. Tøm ting for principper <ul><li>Find sammen to & to med en der har samme højde som dig selv </li></ul><ul><li>I skifte...
28. Ting mødes (anvend principper) <ul><li>Tag hver en ting i TINGKASSEN (du anbringer en kasse med mange ting midt på g...
I må gerne sætte jer ned
Når viden ses som principper Afhængighed af burger Burger der afslører kalorieindhold Burger der siger hvis den er for ga...
En kniv med hukommelse
Fase 5 Fagligheden bringes ind
29. Principper som stimuli <ul><li>Alle tager deres blok med gule sedler og deres tusch </li></ul><ul><li>Nu skal I lukke ...
Opsummering af sammenhænge og principper <ul><li>Bind trådene sammen ved at opsummere alle de idéer og tankestræk vi har g...
Principper som stimuli <ul><li>Alle tager deres blok med gule sedler og deres tusch </li></ul><ul><li>Nu skal I lukke øjne...
Hvilke idéer får du ,når du hælder princippet om ” dating” i jeres fælles ide koncept?
Hvilke idéer får du, når du hælder princippet om ” Kreative undervisningsformer” i jeres fælles ide koncept?
Hvilke idéer får du, når du hælder princippet om ” Begejstrede Kunder” i jeres fælles ide koncept?
SYV SURE TANTER <ul><li>Vi arbejder dybere med det sidste princip om glade kunder. </li></ul><ul><li>Lug øjenen </li></u...
7 sure tanter
 
1-klap-3 <ul><li>Find sammen to & to med en, der har samme “filminteresser” som dig selv. </li></ul><ul><li>I skal tælle ...
Hvad sker der så? (I kø til ishuset på stranden) <ul><li>Rejs jer </li></ul><ul><li>Find sammen to & to med en, du ikke ...
I må gerne sætte jer ned I gruppen
Gruppe opgave <ul><li>Tag jeres ideer fra den sidste iderunde med hen til jeres gruppe </li></ul><ul><li>På skift læser I ...
 
Se der er en sti <ul><li>Find sammen to & to med en, der har samme “alder ” som dig selv. </li></ul><ul><li>Den ene start...
Rapid Prototyping
Videre med møde dagen <ul><li>Teamet arbejder videre med input og generere nye ideer </li></ul><ul><li>Brug tid efter beho...
Præsentation af ide konceptet
Syre Test 5 x hvorfor
22. Præcentation af gruppernes bud på Konference center <ul><li>Grupperne deles så der sammensættes nye grupper med repre...
Tegn din hjerne
Tegn din hjerne <ul><li>Tag et ark med fortrykt hjerne </li></ul><ul><li>Tegn/skriv dine kompetencer ind I felterne på hje...
Hvilken viden har vi brug for at videreudvikle koncept ideen <ul><li>Saml Jer I gruppen </li></ul><ul><li>Tag et stort fl...
Tegn et mentalt bibliotek med den videns person I har brug for at møde
<ul><li>Gør klar til at præsentere jeres fælles ide koncept </li></ul>
 
Førerhund
Radiobil
I kø foran ishus
30. Hvad sker der så? (I kø hos Mac Donald) <ul><li>Rejs jer </li></ul><ul><li>Find sammen to & to med en du ikke har ar...
AOUUUM
Ja, og….. Forme materialer
Se der en en sti
I må gerne sætte jer ned
Gruppens opgave <ul><li>Planlæg hvad I helt konkret vil gøre I morgen for at tage første skridt henimod en virkeliggørelse...
32. Forankring I hverdagen <ul><li>Planlæg hvad I helt konkret vil gøre for at tage første skridt henimod en virkeliggøre...
Fase 6 Den Blå Løber
33. Præsentation af idekoncepter <ul><li>Alle grupper præsenterer deres poster på ca 3 - 5 min. </li></ul><ul><li>Der kla...
Slut på standard forløb Herfra går vi om bag Den Kreative Platform og beskriver Vidensbegrebet - Principperne – 3D didakti...
Spille pladen
Den Kreative Platform Spillet
Person-kort
Stimuli-kort
Horisontal Tænkning-kort
Udfordrings-kort
 
Den Kreative Platform 3D didaktik
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Den kreative platform facilitatorkursus

878
-1

Published on

Drejebog for modul 1 i Facilitering på Den Kreative Platform. Underviser Tyge Mortensen, http://KreativProces.dk

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
878
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Her starter slide showet efter introen og musikken stopper
 • De første 14 slides skifter automatisk mens musikken spiller.
 • Her starter slide showet efter introen og musikken stopper
 • Billede der vises mens du laver 3D cases Instruktion: Det billede betyder at I nu skal rejse jer op og komme herud på gulvet til mig Anvend kort 1,2,3,4 før næste slide vises
 • Billede der vises mens du laver 3D cases Instruktion: Det billede betyder at I nu skal rejse jer op og komme herud på gulvet til mig Anvend kort 1,2,3,4 før næste slide vises
 • Billede der vises mens du laver 3D cases Instruktion: Det billede betyder at I nu skal rejse jer op og komme herud på gulvet til mig Anvend kort 1,2,3,4 før næste slide vises
 • Billede der vises mens du laver 3D cases Instruktion: Det billede betyder at I nu skal rejse jer op og komme herud på gulvet til mig Anvend kort 1,2,3,4 før næste slide vises
 • Anvend kort 5 til dette slide
 • Peg på formålet er stærkt fokus
 • Få deltagerne til at sige JA til at ville følge øvelserne for at komme forbi frygten
 • Vi samler urer og telefoner ind i en lille kasse. Det får de igen, når vi slutter dagens arbejde. Hvis I har syge børn mm. så sig til og I kan beholde telefonen.
 • Spørgsmålsvæggen består af en poster der er hængt op i lokalet
 • I kommer til at lave mange fejl og det er godt.
 • Billede der vises mens du laver 3D cases Anvend kort 6,7,8 før næste slide vises
 • Anvend kort 9 før næste slide vises Hæng Poster op med opgaveteksten på
 • Anvend kort 10 før næste slide vises
 • Anvend kort 11 før næste slide vises
 • Harvest: Vælg én idé hver. Vælg den som du bedst kan lide som den mest spændende idé at følge, hvad historien kan føre til. Giv jer god tid til at kigge på idéerne. Lad være med at gøre historien færdig. Men vælg den I synes der kunne være nogle spændende muligheder i.
 • Anvend kort 11 før næste slide vises
 • Anvend kort 11 før næste slide vises
 • Billede der vises mens du laver 3D cases Anvend kort 12,13 før næste slide vises
 • Det er det de næste mange 3D cases handler om.
 • Harvest: Vælg én idé hver. Vælg den som du bedst kan lide som den mest spændende idé at følge, hvad historien kan føre til. Giv jer god tid til at kigge på idéerne. Lad være med at gøre historien færdig. Men vælg den I synes der kunne være nogle spændende muligheder i.
 • Billede der vises mens du laver 3D cases Anvend kort 12,13 før næste slide vises
 • Anvend kort 14 før næste slide vises
 • Billede der vises mens du laver 3D cases Anvend kort 15,16,17.18 før næste slide vises
 • En historie fra det virkelige liv om anvendelsen af de netop indøvede kommunikationsformer. I Alaska har man disse problemer og har prøvet at løse dem.
 • Pointen med denne idegenereringsproces er, at vi ikke får den brugbare idé frem, hvis vi ikke siger ja tak til de andre ideer. Den idé, som de reelt fandt frem til var, at helikoptere flyver lavt over højsændingsledningerne og blæser isen af. De havde ikke fundet den idé, hvis de ikke havde lavet en idéstreng. Vi introducerede den opgave til dem: Gå to og to rundt på slottet og genskab juleaften år 1306 på dette slot. Hver gang I får en idé så skriv den på gule sedler. Lones kommentar: I praksis virkede det ikke. De kunne ikke abstrahere fra den nutidige jul.
 • Billede der vises mens du laver 3D cases Anvend kort 20 før næste slide vises
 • Anvend kort 21,22 før næste slide vises
 • Billede der vises mens du laver 3D cases Anvend kort 20 før næste slide vises
 • Anvend kort 21,22 før næste slide vises
 • Billede der vises mens du laver 3D cases Anvend kort 23,24,25 før næste slide vises
 • Anvend kort 26,27 før næste slide vises
 • Anvend kort 29 før næste slide vises
 • Anvend kort 28 før næste slide vises
 • Fokus på kunden
 • Fokus på kunden
 • Fokus på kunden
 • Billede der vises mens du laver 3D cases Anvend kort 20 før næste slide vises
 • Anvend kort 31,32,33 før næste slide vises
 • Billede der vises mens du laver 3D cases Anvend kort 20 før næste slide vises
 • Billede der vises mens du laver 3D cases Anvend kort 30 før næste slide vises
 • Anvend kort 31,32,33 før næste slide vises
 • Deres egen leder går med og committer sig sammen med gruppen.
 • Den kreative platform facilitatorkursus

  1. 1. Den Kreative Platform Uhæmmet anvendelse af viden fra børnehave til arbejdsplads
  2. 2. Fase 1 Forberedelsen (Før undervisningen starter)
  3. 3. Tryghed Koncentration Motivation Horizontal tænkning Uhæmmet anvendelse af viden Den Kreative Platform
  4. 5. Vertikal vs Horisontal tænkning ” Hvis jeg havde spurgt mine kunder, hvad de ønskede, ville de have efterspurgt en hurtigere hest.” Henry Ford
  5. 7. World 2.0
  6. 9. Vær dig selv - prøv ikke at være genial
  7. 10. Hvad sker der i hjernen, når vi får en idé?
  8. 11. Oplevelse forener, - bedømmelse adskiller
  9. 13. Fryd forandrer
  10. 14. Barrierer for kreativitet <ul><li>Frygten for at lave fejl </li></ul><ul><li>Frygten for at det ikke vil virke </li></ul><ul><li>Frygten for at træffe forkerte valg </li></ul><ul><li>Frygten for at virke dum </li></ul><ul><li>Frygten for at miste kontrollen </li></ul><ul><li>Frygten får os til at vælge det sikre “NEJ” </li></ul><ul><li>Eller det afvisende “JA, MEN” </li></ul>
  11. 15. Hvordan styrer vi vores egen tænkning?
  12. 16. Kreativitet er at turde … <ul><li>Eller er det biksemad ? </li></ul>
  13. 17. Den Kreative Platform Tryghed Koncentration Motivation Horizontal tænkning Viden Nye Ideer
  14. 18. Program for kurset Modul 1 Dag1 Opleve DKP DKP didaktikken Dag 2 DKP spillet 
  15. 19. Levelæren Ludvig feilberg <ul><li>Kredsning </li></ul><ul><li>Muligheds-formindskende </li></ul><ul><li>Ligeløb </li></ul><ul><li>mulighedsforøgende </li></ul>
  16. 23. Fase 2 Den Røde Løber (Opvarmning)
  17. 25. 1. Klap 1 2 3  <ul><li>Rejs jer  </li></ul><ul><li>Find sammen to & to med en der har samme håndtemperatur som dig selv   </li></ul><ul><li>Løft højre hånd foran hinanden – når jeg siger Ét klapper I (sig Ét 3‐4 gange)  </li></ul><ul><li>Det samme med venstre hånd på To  </li></ul><ul><li>Nu med begge hænder foran hinanden på Tre  </li></ul><ul><li>Nu tæller jeg 1 2 3 2 3 1 3 2 1 osv  </li></ul><ul><li>Nu med lukkede øjne (tæl langsomt i starten)   </li></ul>
  18. 26. 2. Barndomsland  <ul><li>    </li></ul><ul><li>Bliv sammen med din makker </li></ul><ul><li>Luk øjnene  </li></ul><ul><li>Tænk tilbage på din første helt, hvem det var  </li></ul><ul><li>Åbne øjnene  </li></ul><ul><li>Fortæl hinanden om jeres barndomshelt på 1 min. og om den er gået i opfyldelse  </li></ul><ul><li>Den der har den varmeste hånd starter  </li></ul><ul><li>Efter øvelsen får alle en stump malertape til at skrive navnet på deres barndomshelt som klisters på brystet som navneskilt. </li></ul>
  19. 27. 3. Dagen baglæns <ul><li>Find sammen to & to med en der er født i samme kvartal som dig selv </li></ul><ul><li>Fortæl din makker hvad der er sket i dag fra du gik ind i dette lokale og gå baglæns indtil du åbnede dine øjne i morges – I får ét minut hver og jeg sætter jer i gang </li></ul><ul><li>Den med de lyseste benklæder starter </li></ul>
  20. 28. 4. JA ‐ Vi har lavet en fejl  <ul><ul><li>Bliv sammen med din makker </li></ul></ul><ul><ul><li>Stræk armene over hovedet og sig ”JEG HAR LAVET EN FEJL” (demonstrer først selv)  </li></ul></ul><ul><ul><li>Fortsæt og få dem til at hæve lydniveauet indtil de råber  </li></ul></ul><ul><ul><li>Lav nu ”saks, sten, papir” sammen – når I IKKE har det samme råber I sammen ”JAAA VI HAR LAVET EN FEJL”  </li></ul></ul><ul><ul><li>Den med lyseste trøje starter  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>Næste slide
  21. 29. I må gerne sætte jer ned
  22. 30. Koncentrationsøvelse Tæl antal berøringer - for det hvide hold
  23. 31. 5. Instruktion til basketball video <ul><li>Dette er en koncentrationsøvelse der kræver at man er vågen for det går hurtigt </li></ul><ul><li>Der er tre spillere i sort som kaster til hinanden og tre spillere i hvid som kaster til hinanden </li></ul><ul><li>I skal tælle antal berøringer af bolden på det HVIDE hold </li></ul><ul><li>En berøring er et kast, en dribling eller at man fumler og selv griber den igen. </li></ul><ul><li>Hvor mange gange berører hvid hold deres bold? </li></ul><ul><li>Er I klar? – Nu starter jeg </li></ul><ul><li>Start videoen straks når alle kikker på lærredet </li></ul>
  24. 32. Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop <ul><li>Vi ser det vi plejer at se </li></ul><ul><li>Vi forstår udfra hvad vi ved </li></ul><ul><li>Vi tænker og handler udfra hvad vi kan </li></ul><ul><li>Vi kan ikke se gorillaen fordi </li></ul><ul><li>Et plantet mønster forhindre os i at være nærværende </li></ul>
  25. 33. Hvordan brydes og ændres mønstre? <ul><li>Ved at tænke og gøre anderledes gennem 3D cases </li></ul>
  26. 34. Barrierer for kreativt arbejde <ul><li>Frygten for at det ikke vil virke </li></ul><ul><li>Frygten for at træffe forkerte valg </li></ul><ul><li>Frygten for at virke dum </li></ul><ul><li>Frygten for at miste kontrollen </li></ul><ul><li>Frygten får os til at vælge det sikre “NEJ” </li></ul><ul><li>Eller det afvisende “JA MEN” </li></ul><ul><li>Frygten for at lave fejl </li></ul>
  27. 35. Forlad udviklingen <ul><li>Hvis du skal på toilet, ryge eller lignende </li></ul><ul><li>Hvis du ikke kan forstå hvad der sker ”lige nu” </li></ul><ul><li>Hvis du er træt i hovedet eller af andre årsager har brug for pause </li></ul><ul><li>Tag aldrig andre med dig væk (hold alle pauser alene) </li></ul>
  28. 36. Spilleregler for dagen <ul><li>Tag en pause alene: </li></ul><ul><li>Tag aldrig andre med dig væk fra processen. </li></ul>
  29. 37. Det skal være muligt at koncentrere sig
  30. 38. Spørgsmål På Den Kreative Platform <ul><li>Spørgsmålsvæg </li></ul><ul><li>Alle spørgsmål skrives ned når de opstår - og hænges på denne væg. Skaber mentalt ro. </li></ul>
  31. 39. Det er en ny måde at arbejde på <ul><li>Med fokus på at få nye ideer </li></ul><ul><li>Så følg reglerne for at få oplevelsen </li></ul>
  32. 40. Vi vil blive på platformen <ul><li>Ideerne har liv </li></ul><ul><li>Derfor: Forstyr aldrig et flow </li></ul>
  33. 42. 6. Give Gaver  <ul><li>Rejs jer  </li></ul><ul><li>Find sammen to & to med en der har samme farve transportmiddel som dig selv  </li></ul><ul><li>Den ene mimer at han/hun giver den anden en gave (uden at sige hvad det er)  </li></ul><ul><li>Den der modtager gaven siger hvad det er han/hun har fået i gave  </li></ul><ul><li>Det er vigtigt at det er den første indskydelse om hvad gaven er som bliver anvendt  </li></ul><ul><li>Hvis man ikke ønsker at sige hvad gaven er, siger man bare TAK  </li></ul><ul><li>Den der har længst hjem starter  </li></ul>
  34. 43. 7. Ja – Vi har lavet en fejl (med kategori) <ul><li>Behold samme makker </li></ul><ul><li>Stræk armene over hovedet og sig ”JEG HAR LAVET EN FEJL” (demonstrer først selv) </li></ul><ul><li>Fortsæt og få dem til at hæve lydniveauet indtil de råber </li></ul><ul><li>Vælg nu en kategori (f.eks. ”noget man kikker igennem”) – på skift udfylder I kategorien indtil der sker en fejl – Så råber I sammen‐ ”JAAA VI HAR LAVET EN FEJL” </li></ul><ul><li>Den med det længste fornavn starter </li></ul>
  35. 44. 8. Planlæg en ferie sammen <ul><li>Behold den samme makker </li></ul><ul><li>Uddel stimuli kort </li></ul><ul><li>Hvis nogen er kommet til at kikke på kortet, bytter de med en andens kort </li></ul><ul><li>Planlæg en ferie sammen ved på skift at blive inspireret af ét stimuli ad gangen </li></ul><ul><li>Sig JA OG til alle makkerens ideer om ferien </li></ul><ul><li>Den med højeste knipselyd starter </li></ul>Næste slide
  36. 45. I må gerne sætte jer ned
  37. 46. Møde Industrien er i krise
  38. 47. Møde Industrien er i krise
  39. 48. Møde Industrien er i krise
  40. 49. Møde Industrien er i krise
  41. 50. Møde Industrien er i krise
  42. 51. Møde Industrien er i krise
  43. 52. Møde Industrien er i krise
  44. 53. Nu: Hirakier Ny: Netværk Næste: Heterarki Closed Selektive Controlling Open Random Supportive Adfærdsændring
  45. 54. Nu: Hirakier Ny: Netværk Næste: Heterarki Masse Produktion Masse Innovation Adfærdsændring
  46. 55. Nu: Hirakier Ny: Netværk Næste: Heterarki Closed Selektive Controlling Masse Produktion Masse Innovation Konference stederne udfordres
  47. 56. Nu: Hirakier Ny: Netværk Næste: Heterarki Closed Selektive Controlling Open Random Supportive Masse Produktion Masse Innovation Konference stederne udfordres
  48. 57. Fase 3 Præsenter opgaven
  49. 58. 9. Præsenter opgaven <ul><li>I det følgende skal I skrive alle de ideer ned I kan få m hvad der for jer er det perfekte dating bureau </li></ul><ul><li>På et tidspunkt kommer der nogle billeder. Så skal I fortsætte med at skrive ideer ned </li></ul><ul><li>Det er en individuel øvelse så I må ikke tale sammen </li></ul><ul><li>Hæng Poster med opgaveteksten op på dette tidspunkt. </li></ul>Næste slide
  50. 59. Få radikalt nye ideer til Et konferencested der kan giver kunderne helt nye innovative mødeoplevelser
  51. 60. Fase 4 Uhæmmet anvendelse af viden
  52. 61. Skriv én ide pr. gul seddel <ul><li>En ide er et ord, en sætning </li></ul><ul><li>eller en tegning </li></ul>
  53. 62. Tøm hovedet for idéer: Skriv alle de ideer du får ned
  54. 63. 10. Instruktion til billed stimuli <ul><li>Start med at vise første billede når de begynder at gå I stå med at “tømme hovedet” </li></ul><ul><li>Lad hvert billede stå et par minutter eller minimum indtil der næsten ikke skrives ideer ned mere </li></ul><ul><li>Gentag af og til at der skrives en ide/seddel </li></ul><ul><li>Hvis nogle snakker sammen så gentag at det er en individuel øvelse </li></ul>Næste slide
  55. 64. Vær klar til at få flere vilde, skæve, nytænkte ideer
  56. 65. Billeder der skal forstyrre din hjerne
  57. 66. Hvilke idéer har John Gleese til konferencestederne i Danmark?
  58. 68. BS
  59. 69. Hvordan tænker bloggere om møder?
  60. 71. Hvilke idéer får Team Easy-On?
  61. 72. Hvilke idéer har ham her?
  62. 73. Hvilke ideer giver networking til konferencestederne?
  63. 74. Alle jeres idéer sættes op
  64. 75. <ul><li>Først placerer alle deres gule sedler på posterne der hænger på væggen </li></ul><ul><li>Alle vælger én ide/gul seddel med hjertet (ikke med hjernen) det skal være den ide der taler til den enkelte fordi den kunne være fantastisk at gå videre med. </li></ul><ul><li>Giv dem tid til at læse mange ideer og vælge en (7-8 min) </li></ul><ul><li>Ideen/sedlen puttes I lommen til senere brug </li></ul>11. Alle vælger en ide hver Næste slide
  65. 76. Vælg én ide
  66. 77. Lav ide mindmap ideen
  67. 79. 11. Ja, og <ul><li>1. Rejs jer. </li></ul><ul><li>2. Find sammen 2 og 2 med en, der har samme knipselyd som dig selv. </li></ul><ul><li>3. Leg ’Ja, og…’, ved at skiftevis fortsætte en samtale, startende med ’Ja og…’. </li></ul><ul><li>4. Den med den største hånd starter. </li></ul>
  68. 80. Ja, og…
  69. 81. I må gerne sætte jer ned
  70. 82. Det handler nu om at sige ja til andres ideer og sammen få ideerne til at vokse
  71. 83. <ul><li>Gå sammen to og to </li></ul><ul><li>Beskriv din ide for makkeren </li></ul><ul><li>Makeren siger “Ja, og” og “hvad sker der så” så ideen suppleres </li></ul><ul><li>Skriv nye input til ideen ind i mind mappen </li></ul>Del ideen
  72. 85. 12. stork – frø – gravid kvinde <ul><li>1. Rejs jer. </li></ul><ul><li>2. Find sammen 2 og 2 med en, der har samme fløjtelyd som dig selv. </li></ul><ul><li>4. princippet for spillet er taget fra legen sten, saks og papir. </li></ul><ul><li>5. storken kan fange frøen. frøen kan fange gravid kvinde. gravid kvinde kan fange storken. </li></ul><ul><li>6. Jeg tæller til 3. På 3 er I enten en stork (foroverbøjet med hænderne klappende som en stor mund), en frø (ned i knæ og lav et lille hop, samt sige kvæk) eller en gravid kvinde (læn dig bagover mens du stønner højlydt). Træn stillingerne først </li></ul>
  73. 86. Det der ikke findes her - findes ingen steder
  74. 87. 13. Journalisten <ul><li>Behold den samme makker </li></ul><ul><li>Uddel stimuli kort </li></ul><ul><li>Hvis nogen er kommet til at kikke på kortet, bytter de med en andens kort </li></ul><ul><li>Den ene er journalist og laver et interview med den anden. Kik på stimuli kortet for inspiration og spørg f.eks. ”Hvorfor har du malet Eiffeltårnet i Paris lyserødt?” </li></ul><ul><li>Den anden giver en logisk forklaring på den adfærd eller handling der bliver spurgt til </li></ul><ul><li>Den samme spørger indtil jeg siger til </li></ul><ul><li>Den med størst kærlighed for popcorn starter </li></ul>Næste slide
  75. 88. I må gerne sætte jer ned
  76. 89. Sig JA til alle tilbud om udvikling <ul><li>Sig aldrig NEJ… </li></ul><ul><li>Sig aldrig JA MEN… </li></ul><ul><li>Sig altid JA OG… </li></ul><ul><li>Tag imod de tilbud du får – og brug dem </li></ul>
  77. 90. <ul><li>Kære … </li></ul><ul><li>Vedrørende… </li></ul><ul><li>Tekst … </li></ul><ul><li>Kærlig hilsen … </li></ul><ul><li>P.S </li></ul>
  78. 91. 14. Skriv et brev ét ord ad gangen <ul><li>Sæt grupper sammen tre & tre som de sidder ved siden af hinanden </li></ul><ul><li>Del det fortrykte brevparpir ud – et/gruppe </li></ul><ul><li>Den der holder parpiret skal have noget af skrive med </li></ul><ul><li>I skal nu skrive et brev hvor I kun må skrive ét ord ad gangen </li></ul><ul><li>Papiret går rundt med uret </li></ul><ul><li>I må ikke tale sammen </li></ul><ul><li>Jeg siger til når I nærmer jer “Kærlig hilsen” </li></ul><ul><li>Bed efterfølgende frivillige om at læse deres brev op (2-4 breve) </li></ul>Næste slide
  79. 93. 15. Lav en historie ét ord ad gangen <ul><li>Bliv I grupperne som skrev breve sammen </li></ul><ul><li>Stå I en “cirkel” </li></ul><ul><li>I skal lave en historie ét ord ad gangen </li></ul><ul><li>Historien starter med “Der var engang…” </li></ul><ul><li>Historien udvikles “med uret” </li></ul><ul><li>Hvis der er en som siger “FORFRA” starter den næste I rækken en ny historie med at sige “Der” </li></ul><ul><li>Den der sidst er blevet klippet starter </li></ul>
  80. 94. 16. Hvad sker der så? (tegneserien) <ul><li>Find sammen to & to med en der har samme ”gå i seng tider” som dig selv </li></ul><ul><li>I står I det første billede I en tegneserie oven på Joakim Von Ands guldmønter I hans pengetank – Supermand er ved at løfte taget af… </li></ul><ul><li>Den ene starter med at sige ”Se supermand løfter taget af” og spørger så makkeren ”Hvad sker der så?” </li></ul><ul><li>Tag sammen et skridt ind i næste billede </li></ul><ul><li>På skift fortæller I hvad der sker i næste billede og slutter med at spørge den anden ”Hvad sker der så?” </li></ul><ul><li>Den med mest sort tøj på starter med at sige “Se supermand… </li></ul>
  81. 95. 17. Nyt bud? <ul><li>Find sammen to & to med en der har samme ”knipselyd” som dig selv </li></ul><ul><li>I står I det første billede I en tegneserie oven på Joakim Von Ands guldmønter I hans pengetank – Supermand er ved at løfte taget af… </li></ul><ul><li>Den ene starter med at sige ”Se supermand løfter taget af” og spørger så makkeren ”Hvad sker der så?” </li></ul><ul><li>Tag sammen et skridt ind i næste billede </li></ul><ul><li>På skift fortæller I hvad der sker i næste billede og slutter med at spørge den anden ”Hvad sker der så?” </li></ul><ul><li>På hvilket som helst tidspunkt kan den der lytter sige ”NYT BUD” – den anden skal så komme med et nyt bud/forslag i stedet for det han/hun lige har sagt </li></ul><ul><li>Den med flest stykker tøj starter med at sige “Se supermand… </li></ul>
  82. 96. 18. Det handler nu om at videreudvikle om “Konference stedet” <ul><li>Fortsæt med samme makker og byg videre på ideen på samme måde som I lavede tegneserien </li></ul><ul><li>Hvad sker der så? & Nyt bud på ideen I tog fra posterne </li></ul><ul><li>Den der har de længste ben starter med at tage sin ide frem </li></ul><ul><li>Efter første runde går de hen til bordet og skriver alle ideerne ned på et A3 papir. </li></ul><ul><li>Herefter køres næste runde med makkerens ide. </li></ul><ul><li>Igen skives ideerne ned på et A3 papir </li></ul><ul><li>Efter øvelsen har alle et A3 ark med deres ide videreudviklet </li></ul>Næste slide
  83. 97. I må gerne sætte jer ned
  84. 98. HVAD SKER DER SÅ? <ul><li>Driver udviklingen fremad – Fremdrift </li></ul><ul><li>Undersøgende og kreativ tilgang? </li></ul>
  85. 99. NYT BUD <ul><li>Afsøgning af muligheder og alternativer </li></ul><ul><li>Flere alternativer - nye retninger </li></ul>
  86. 100. I Alaska har man store problemer med overisning af højspændingskabler
  87. 101. Ide streng Ja og kødet flyver vi ud med helikopter Vi kan vikle varmetråde omkring kablerne Vi hænger kød op i masterne som lokkemad Ja, vi skal bare have dem til at kravle op i masterne og ryste dem Vi kan ryste isen af Helikopterne kan flyve lavt over højspændings-ledningerne og blæse isen af? Der skal anbringes benzin depoter i området Hvad med at brænde isen af med benzin? Der er mange bjørne i Alaska
  88. 103. JA – Vi har lavet en fejl (med klap) <ul><li>Rejs jer </li></ul><ul><li>Find sammen to & to med en der har samme sportsinteresser som dig selv </li></ul><ul><li>Stræk armene over hovedet og sig ”JEG HAR LAVET EN FEJL” (demonstrer først selv) </li></ul><ul><li>Fortsæt og få dem til at hæve lydniveauet indtil de råber </li></ul><ul><li>Stå overfor hinanden og klap i en fortsat rytme på lår, i egne hænder og mod makkerens hænder </li></ul><ul><li>Vælg nu en kategori (f.eks. ”noget man kikker igennem”) – på skift udfylder I kategorien mens i klapper ved at sige JEG (på lår klap) SIGER(på klap i egne hænder ”ORDET”(på klap i makkerens hænder) ‐ Når der sker en fejl – Så råber I sammen‐ ”JAAA VI HAR LAVET EN FEJL” </li></ul><ul><li>Den med lyseste øjne starter </li></ul>
  89. 104. Ting mødes <ul><li>Tag hver en ting i TINGKASSEN (du anbringer en kasse med mange ting midt på gulvet) </li></ul><ul><li>Find sammen to & to med en der har samme fritidsinteresse som dig selv </li></ul><ul><li>Nu mødes de to ting hvert par har og på skift skal I få én ide til hvordan man kunne forbedre sin egen ting med inspiration fra den andens ting </li></ul><ul><li>I må gerne hjælpe hinanden </li></ul><ul><li>Den med de længste strømper starter </li></ul><ul><li>Når I er færdige finder I en ny makker og gør det samme med de to ting der nu mødes </li></ul>
  90. 105. Grupper dannes <ul><li>Dan grupper med 3 par i hver (6 personer) – det er de samme par som lige har arbejdet sammen. </li></ul><ul><li>Bed grupperne finde et bord og placere deres idekoncepter (A3 ark med videre udviklet ideer) på bordet </li></ul><ul><li>Gruppen skal nu følges ud på gulvet til en øvelse (Skubbe rundt) </li></ul>Næste slide
  91. 106. Skubbe hinanden rundt i en cirkel <ul><li>Grupperne står sammen på gulvet </li></ul><ul><li>De danner en tæt cirkel rundt om en der står I midten </li></ul><ul><li>Den der står I midten holder armene op foran sig så hænderne hviler på skulderne og lukker øjnene </li></ul><ul><li>Dem der står I cirklen skupper blidt den I midten anden rundt. </li></ul><ul><li>Fokuser på at det skal være en god oplevelse at stå I midten </li></ul>Næste slide
  92. 107. I må gerne sætte jer ned i jeres gruppe
  93. 108. Ideer opstår når viden mødes
  94. 109. Når viden sættes sammen direkte
  95. 111. I må gerne sætte jer ned i jeres gruppe
  96. 112. Gruppens opgave <ul><li>Gruppens medlemmer præsenterer på skift deres idekoncept om et nyt konferencecenter. De andre lytter og spørger. </li></ul><ul><ul><li>Hvad sker der så? </li></ul></ul><ul><ul><li>Nyt bud? </li></ul></ul><ul><ul><li>Forfra </li></ul></ul>
  97. 113. Gruppen udarbejder et fælles koncept på en flip over. <ul><li>. </li></ul>
  98. 114. 21. Gruppen samskaber konceptet for “Konference Centret” <ul><li>Gruppen udarbejder en fælles historie om konference center på en poster der ligger midt på bordet </li></ul><ul><li>De oprindelige idekoncepter skal opfattes som stimuli der kan benyttes til udviklingen af den fælles historie </li></ul><ul><li>Gruppearbejdet skal baseres på “hvad sker der så?” “Forfra” og “Nyt bud” </li></ul><ul><li>Der er 20 – 25 minuutter til opgaven </li></ul>
  99. 116. 25. Finde principper <ul><li>Gå rundt i lokalet og peg på ting </li></ul><ul><li>Når du peger på en ting så SE den og HØR hvad det er ved at sige det højt til dig selv (demonstrer det og lad øvelsen kører ca 1. Minut før du stopper dem) </li></ul><ul><li>Nu gør du det samme med den forskel at du SER hvad du peger på og SIGER/HØRER noget det IKKE er ‐ f.eks. ser en stol og siger høreapparat. (demonstrer det og lad øvelsen kører ca 2 minutter før du stopper dem) </li></ul><ul><li>Nu peger du – SER hvad det er og SIGER/HØRER hvilket PRINCIP der ligger bag ved det – f.eks. se en stol og sig møbel eller kropsaflastning. (demonstrer og kør øvelsen 2‐3 minutter) </li></ul>Næste slide
  100. 117. Filosof Praktiker
  101. 118. 26. Praktikeren og filosoffen <ul><li>Find sammen to & to med en der har samme håndtemperatur på nuværende tidspunkt som dig </li></ul><ul><li>Den ene er praktiker og siger noget konkret/praktisk (SKO) </li></ul><ul><li>Den anden er filosof og siger noget principielt/abstrakt (FODTØJ) </li></ul><ul><li>I skiftes til at sige ét ord der hhv. er et praktisk eksempel eller et princip ift. Det den anden lige har sagt </li></ul><ul><li>Praktikeren sidder ned på gulv/stol Filosoffen står op </li></ul><ul><li>Hvis I går i stå starter praktikeren altid med et nyt ord </li></ul><ul><li>Den med længste negle er praktiker og starter </li></ul>
  102. 119. 27. Tøm ting for principper <ul><li>Find sammen to & to med en der har samme højde som dig selv </li></ul><ul><li>I skiftes til at pege på en ting </li></ul><ul><li>I hjælper hinanden med at komme på så mange principper ved den ting som muligt </li></ul><ul><li>Når I ikke kan komme på flere principper peger den anden på en ting </li></ul><ul><li>Den med kortest hår starter med at pege på en ting </li></ul>Næste slide
  103. 120. 28. Ting mødes (anvend principper) <ul><li>Tag hver en ting i TINGKASSEN (du anbringer en kasse med mange ting midt på gulvet) </li></ul><ul><li>Find sammen to & to med en der har den modsatte håndtemperatur af dig selv </li></ul><ul><li>Nu mødes de to ting hvert par har og på skift skal I få én ide til hvordan man kunne forbedre sin egen ting VED AT ANVENDE ET PRINCIP fra den andens ting – Nævn først princippet og anvend det så. </li></ul><ul><li>I må gerne hjælpe hinanden </li></ul><ul><li>Den med de lyseste strømper starter </li></ul><ul><li>Når I er færdige finder I en ny makker og gør det samme med de to ting der nu mødes </li></ul>Næste slide
  104. 121. I må gerne sætte jer ned
  105. 122. Når viden ses som principper Afhængighed af burger Burger der afslører kalorieindhold Burger der siger hvis den er for gammel
  106. 123. En kniv med hukommelse
  107. 124. Fase 5 Fagligheden bringes ind
  108. 125. 29. Principper som stimuli <ul><li>Alle tager deres blok med gule sedler og deres tusch </li></ul><ul><li>Nu skal I lukke øjnene </li></ul><ul><li>De skal genkalde konceptet for konference centret som gruppen lavede I fællesskab </li></ul><ul><li>Åben øjnene </li></ul><ul><li>I vil nu blive præsenteret for nogle principper. I skal få ideer til hvordan de kan blive indeholdt I jeres koncept for konference centret </li></ul><ul><li>Skriv en ide/seddel </li></ul><ul><li>Øvelsen er individuel og foregår I tavshed </li></ul><ul><li>Vis slides med stimuli </li></ul>Næste slide
  109. 126. Opsummering af sammenhænge og principper <ul><li>Bind trådene sammen ved at opsummere alle de idéer og tankestræk vi har gjort i løbet af dagen: </li></ul><ul><ul><ul><li>Joakim von and, ferieturen, journalisten, klappeøvelserne, slideshowet med billeder og ikke mindst principperne og viden sat sammen. </li></ul></ul></ul><ul><li>Forklar at vi har bevæget os ud af vores normale comfortzone, det vertikale (tænkning) bibliotek, set nogle nye gorillaer og hentet viden fra mange forskellige hylder i det horisontale bibliotek. Historien om kuvøsen og varmekassen er perfekt her. </li></ul>
  110. 127. Principper som stimuli <ul><li>Alle tager deres blok med gule sedler og deres tusch </li></ul><ul><li>Nu skal I lukke øjnene </li></ul><ul><li>De skal genkalde det konference center, og som gruppen lavede I fællesskab </li></ul><ul><li>Åben øjnene </li></ul><ul><li>I vil nu blive præsenteret for nogle principper. I skal få idéer til, hvordan de kan blive indeholdt i jeres koncept </li></ul><ul><li>Skriv en idé/seddel </li></ul><ul><li>Øvelsen er individuel og foregår I tavshed </li></ul>
  111. 128. Hvilke idéer får du ,når du hælder princippet om ” dating” i jeres fælles ide koncept?
  112. 129. Hvilke idéer får du, når du hælder princippet om ” Kreative undervisningsformer” i jeres fælles ide koncept?
  113. 130. Hvilke idéer får du, når du hælder princippet om ” Begejstrede Kunder” i jeres fælles ide koncept?
  114. 131. SYV SURE TANTER <ul><li>Vi arbejder dybere med det sidste princip om glade kunder. </li></ul><ul><li>Lug øjenen </li></ul><ul><li>Forestil jer, at I har fået et nyt job som minibuschauffør </li></ul><ul><li>Første køretur er med syv sure tanter </li></ul><ul><li>De skal køres til Rom </li></ul><ul><li>Deres pårørende betaler en klækkelig sum for at få dem frem </li></ul><ul><li>Betingelse: De skal være i godt humør, når de ankommer </li></ul><ul><li>Hvad gør I? Skriv idéerne ned på post-it. </li></ul>
  115. 132. 7 sure tanter
  116. 134. 1-klap-3 <ul><li>Find sammen to & to med en, der har samme “filminteresser” som dig selv. </li></ul><ul><li>I skal tælle til 3. I skal skiftes til at tælle. Den første siger 1, den anden siger 2, den første siger 3 og videre med 1-2-3. </li></ul><ul><li>Så skifter vi 2 ud med et klap. Lad den køre et par runder. </li></ul><ul><li>Så skifter vi 3 ud med et tramp. Så skifter vi 1 ud med et hop. Lad den køre et par runder. </li></ul><ul><li>Demonstrer . </li></ul><ul><li>Den der bedst kan lide gyserfilm starter. </li></ul>
  117. 135. Hvad sker der så? (I kø til ishuset på stranden) <ul><li>Rejs jer </li></ul><ul><li>Find sammen to & to med en, du ikke har arbejdet sammen med endnu </li></ul><ul><li>Den ene står I kø til ishuset på stranden og venter på, at det bliver hans/hendes tur. Han/hun laver hele historien </li></ul><ul><li>Øvelsen går ud på at udforske nye måder at stå I kø foran ishuset </li></ul><ul><li>Den anden spørger:” Hvad sker der så?” og beder flittigt om nye bud </li></ul><ul><li>Demonstrer </li></ul><ul><li>Den med mest hvidt tøj på starter med at stå I kø </li></ul><ul><li>Efter ca 2-3 min bytter de roller </li></ul>Næste slide
  118. 136. I må gerne sætte jer ned I gruppen
  119. 137. Gruppe opgave <ul><li>Tag jeres ideer fra den sidste iderunde med hen til jeres gruppe </li></ul><ul><li>På skift læser I jeres ideer op </li></ul><ul><li>For hver ide prøver gruppen at indarbejde den I konceptet for konference centret </li></ul><ul><li>Efter at alle ideer er gennemgået er de 3 principper blevet en del af konceptet </li></ul>
  120. 139. Se der er en sti <ul><li>Find sammen to & to med en, der har samme “alder ” som dig selv. </li></ul><ul><li>Den ene starter med at sige: “se der er en sti, hvad sker der så?”, og den anden fortsætter. </li></ul><ul><li>På skift fortæller de om en tur I skoven. </li></ul><ul><li>Ersta skoven med konference stedet, og fortæt på samme måde </li></ul><ul><li>Demonstrer . </li></ul><ul><li>Den der bedst kan lide spinat starter. </li></ul>
  121. 140. Rapid Prototyping
  122. 141. Videre med møde dagen <ul><li>Teamet arbejder videre med input og generere nye ideer </li></ul><ul><li>Brug tid efter behov men ca 30-60 minutter. Men aftal fra starten af hvor mange minutter det drejer sig om så gruppen har en deadline. </li></ul><ul><li>Arbejd frem mod en præsentation </li></ul>
  123. 142. Præsentation af ide konceptet
  124. 143. Syre Test 5 x hvorfor
  125. 144. 22. Præcentation af gruppernes bud på Konference center <ul><li>Grupperne deles så der sammensættes nye grupper med representatnter fra hver gruppe </li></ul><ul><li>De nye grupper rotere og præcenterer på skift deres bud på et nytænkt konference center </li></ul><ul><li>Koncepterne udsættes for en “5 x hvorfor” </li></ul><ul><li>Der er 3- 4 min til hver præsentation </li></ul><ul><li>Efter præsentationerne er der en “tissepause” på 10 min, hvor man ikke må snakke. </li></ul>Næste slide
  126. 145. Tegn din hjerne
  127. 146. Tegn din hjerne <ul><li>Tag et ark med fortrykt hjerne </li></ul><ul><li>Tegn/skriv dine kompetencer ind I felterne på hjernen </li></ul><ul><li>Hæng hjernen om påvæggen </li></ul><ul><li>Studer de andres hjerne, og søg viden til konceptet som du mangler </li></ul>Næste slide
  128. 147. Hvilken viden har vi brug for at videreudvikle koncept ideen <ul><li>Saml Jer I gruppen </li></ul><ul><li>Tag et stort flip over papir </li></ul><ul><li>Tegn en hjerne (tom) </li></ul><ul><li>Fyld hjernen med viden I mangler for at komme videre </li></ul><ul><li>Skriv navne, organisationer eller lignende I hjernen for at konkretisere hvem der skal kontaktes for at komme videre. </li></ul>
  129. 148. Tegn et mentalt bibliotek med den videns person I har brug for at møde
  130. 149. <ul><li>Gør klar til at præsentere jeres fælles ide koncept </li></ul>
  131. 151. Førerhund
  132. 152. Radiobil
  133. 153. I kø foran ishus
  134. 154. 30. Hvad sker der så? (I kø hos Mac Donald) <ul><li>Rejs jer </li></ul><ul><li>Find sammen to & to med en du ikke har arbejdet sammen med endnu </li></ul><ul><li>Den ene står I kø hos Mac Donald og venter på at det bliver hans/hendes tur. Han/hun laver hele historien </li></ul><ul><li>Øvelsen går ud på at udforske nye måder at stå I kø på hos Mac Donald </li></ul><ul><li>Den anden spørger Hvad sker der så? og beder flittigt om nye bud </li></ul><ul><li>Den med mest hvidt tøj på starter med at stå I kø hos Mac Donald </li></ul><ul><li>Efter ca 2-3 min bytter de roller </li></ul>Næste slide
  135. 155. AOUUUM
  136. 156. Ja, og….. Forme materialer
  137. 157. Se der en en sti
  138. 158. I må gerne sætte jer ned
  139. 159. Gruppens opgave <ul><li>Planlæg hvad I helt konkret vil gøre I morgen for at tage første skridt henimod en virkeliggørelse af jeres koncept om et nyt konference center </li></ul><ul><li>Det skal være noget som er muligt at gennemfører I morgen </li></ul><ul><li>Gør klar til at præsentere jeres koncept og de første 3 aktiviteter for at realiserer det. </li></ul>
  140. 160. 32. Forankring I hverdagen <ul><li>Planlæg hvad I helt konkret vil gøre for at tage første skridt henimod en virkeliggørelse af jeres koncept for et konference center </li></ul><ul><li>Det skal være noget som er muligt at gennemfører I morgen </li></ul><ul><li>Gør klar til at præsentere jeres koncept for konference centret og de første 3 aktiviteter I finder nødvendige for at kunne realisere det. </li></ul>
  141. 161. Fase 6 Den Blå Løber
  142. 162. 33. Præsentation af idekoncepter <ul><li>Alle grupper præsenterer deres poster på ca 3 - 5 min. </li></ul><ul><li>Der klappes efter hver præsentation </li></ul>Næste slide
  143. 163. Slut på standard forløb Herfra går vi om bag Den Kreative Platform og beskriver Vidensbegrebet - Principperne – 3D didaktikken – Fasemodellen og deltagerne udarbejder selv et undervisningsforløb
  144. 164. Spille pladen
  145. 165. Den Kreative Platform Spillet
  146. 166. Person-kort
  147. 167. Stimuli-kort
  148. 168. Horisontal Tænkning-kort
  149. 169. Udfordrings-kort
  150. 171. Den Kreative Platform 3D didaktik

  ×