คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

on

 • 1,411 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,411
Views on SlideShare
1,367
Embed Views
44

Actions

Likes
0
Downloads
12
Comments
1

1 Embed 44

http://fah6809.wordpress.com 44

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • ขอบคุณครับ
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ Presentation Transcript

  • ส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์โรงเรยนเมองนราธวาส สํานกงานเขตพนทการศึกษานราธวาส เขต 1 ี ื ิ ั ื ้ ่ี ิ
  • ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 1. นกเรียนรู้และเขาใจส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ั ้ 2. นักเรี ยนบอกชื่อส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
  • คียบอร์ด ์ (keyboard)เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
  • เคร่ื องพมพ์ ิ (Printer)เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
  • จอภาพ (monitor)เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
  • หน่วยประมวลผลกลาง (ซีพย ) ีูเรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
  • เมาส์ (mouse)เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
  • ลาโพง ํ (speaker)เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
  • Mo_it_r <Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.>เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
  • keyboard คย์บอร์ด ี Printer เคร่ืองพมพ์ ิ speaker ลําโพงเรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
  • Time ต๊ กตก ฟังเพลง ต้องใช้อุปกรณ์ข้อใด ุ ๊ิ r เครื่ องพิม ลาโพง ํ จอภาพ พ์เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
  • 5 รู ปในข้อใดคือ เมาส์เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
  • จงวาดรู ป จอภาพ ... 30เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
  • นําภาพมาวางทีคาศัพท์ ให้ ถูกต้ อง ่ ํ keyboard Printer speaker mouseเรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
  • <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่