Mentorointiohjelman avaustilaisuus

 • 40 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
40
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Mentorointi-ohjelma Avaustilaisuus 11.9. 2013 Tuulikki Juusela
 • 2. Hieman historiaa Kreikan mytologiassa kerrotaan, että ennen lähtöään Troijan sotaan pyysi Ithakan kuningas Odysseus luotettua ystäväänsä nimeltään Mentor toimimaan poikansa Telemakhoksen ystävänä, neuvojana, opettajana ja kasvattajana Athene, viisauden jumala, ilmestyi Mentorin hahmossa Afrikassa mentorointi on ikiaikainen oppimismuoto, mainintoja kirjallisuudessa
 • 3. Hiljainen tieto on henkilökohtaista, tilanteeseen tai asiaan sidonnaista ja sitä on vaikea pukea sanoiksi. Sitä voi luonnehtia ammattilaisen "näppituntumaksi". Hiljainen tieto koostuu henkilön uskomuksista, mielikuvista, kokemuksista, näkemyksistä, kulttuurisesta tiedosta, ajatusrakennelmista, arvoista, tunteista sekä hankitusta ammattitaidosta, koulutuksesta ja osaamisesta.
 • 4. Mentorointi on Vuorovaikutusta kahden tasavertaisen ihmisen välillä (tai useamman ihmisen) Tavoitteellista toimintaa (alku ja loppu) Vapaaehtoista, Palkatonta, Joustavaa Kehittämismenetelmä, Kehittymistä, Oppimista Luottamuksellista, Sitoutunutta, Aitoa ja rehellistä Rohkaisevaa, Kuuntelevaa,Itsensä likoon laittamista Keskustelevaa, Rakentavaa kritiikkiä ” Mentorointi on ensin hyppy tuntemattomaan, sitten hyppy turvallisuuteen ja lopuksi hyppy varmuuteen.”
 • 5. SWOT TÄRKEÄ! SWOT on hyvä lähtökohta aktoreille miettiä, mitä asioita haluavat ottaa esille. SWOt-analyysi on hyvä tapa hahmottaa kokonaisuutta ja sen eri osioita ”On auttanut löytämään omia vahvuuksia lisää, ymmärtämään itseään ja sitä, mitä vahvuuksista kannattaa kehittää ja tuoda esiin” ”SWOTin laatiminen oli vaikeampaa kuin kuvittelin”
 • 6. Mentoroinnin muotoja Tilannekohtainen mentorointi on spontaania mentorointia. Sitä on tapahtunut aina, mutta aiheesta ei ole käytetty mentorointinimitystä. Spontaani mentorointi voi alkaa tuen pyynnöllä, mutta myös tuen tarjoamisella. Ominaista toiminnalle on spontaani alkaminen, kestäminen niin kauan kuin molemmat osapuolet tuntevat siihen tarvetta ja loppuminen yhtä spontaanisti kuin alkaminenkin.
 • 7. Mentoroinnin muotoja • Epävirallinen mentorointi on vapaamuotoinen mentorointisuhde, joka sisältää tilannekohtaisen mentoroinnin aineksia. Epävirallinen suhde syntyy ilman organisaation järjestelyä ja on luonteeltaan spontaani. Vaikka mentorointi on vapaamuotoista, se sisältää aihealueen lisäksi tavoitteet, joihin pyritään, sekä näihin liittyvän arvioinnin ja palautteen. Aloitteentekijänä voi olla kumpi tahansa ja prosessi voi olla esim. kestoltaan kuukauden mittainen tai elämänmittainen.
 • 8. Vertaismentorointi Vahvuutena osallistujien samanlainen tilanne ja tausta. Mahdollisuus seurata toistensa työtä. Vertaiselta saatu palaute on helppo hyväksyä. Lähinnä esimiesasemassa oleville, mutta sopii myös samantyyppisiä työtehtäviä hoitaville asiantuntijoille
 • 9. Ryhmämentorointi tarkoittaa toimintaa, jossa yksi tai muutama mentori ohjaa ryhmää eli useampaa aktoria yhtä aikaa. Normien mukainen ryhmätoiminta tuottaa jäsenille mahdollisuuksia integroitua ryhmän kulttuuriin. Ryhmämentoroinnissa on erotettu neljä eri tyyppiä, joita ovat roolimallina toimiminen, kuuluminen/mukaan ottaminen, verkostuminen ja psykososiaalinen tuki.
 • 10. Mentoriltatoivotaan asiantuntija, valmis jakamaan omaa osaamistaan kiinnostunut oppimisesta, puolueeton taitava vuorovaikuttaja, osaa astua sivuun aito ihminen, hyvä kuuntelija ja kyselijä, tapaamisissa on tärkeää olla läsnä – varattu aika on vain aktoria varten palautteen antaja valmius käsitellä myös tunnetiloja
 • 11. MENTORIT – MUISTILISTA Mentorointi vaatii aikaa ja sitoutumista Tapaamisissa on tärkeää olla läsnä – varattu aika on vain aktoria varten Kuunteleminen ja kysymysten esittäminen Muista – sinun ei tarvitse tietää vastauksia kaikkiin kysymyksiin
 • 12. AKTORILTA TOIVOTAAN itsensä kehittämisen halua, oma-aloitteisuutta keskusteluissa ja ongelmanratkaisussa rohkeutta kysyä ja olla myös eri mieltä aktiivisuutta ja innostuneisuutta omana itsenä oleminen, omien näkemysten esiintuominen avoin uusille ideoille, vastuun ottaminen palautteen antaminen ja saaminen valmius käsitellä myös tunnetiloja toisen ihmisen arvostaminen
 • 13. Mentorointisopimus Voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti Sopimuksen tavoitteena on selkiinnyttää kummankin osapuolen roolit, tehdä selväksi odotukset sekä sopia pelisäännöt (esim. miten tapaamiset käytännössä järjestetään, miten tapaamisaikataulut sovitaan, missä tavataan, miten toimitaan, jos sovittu tapaaminen joudutaan jostain syystä perumaan jne)
 • 14. Vinkkejä mentorointipareilta ”Sopikaa pelisäännöt heti alussa, näin molemmilla osapuolilla on realistinen käsitys prosessista.” ”Olkaa avoimia toisillenne heti alusta alkaen; silloin mentorointisuhde saa lentävän lähdön!” ”Aktoreille: Miettikää SWOTin pohjalta etukäteen, mihin asioihin kaipaatte selvennystä tai tukea.” ”Aktorille on enemmän hyötyä siitä, että heiltä kysellään asioita kuin että asiat tarjotaan valmiina.” ”Tarvitaan aikaa, sitoutumista ja motivaatiota” ”Mentorilla mahdollisuus pohtia omaa urapolkua sekä uusia ajatuksia ja ajattelutapoja”
 • 15. Lisää vinkkejä… ”Aktorilta vaaditaan paljon aktiivisuutta ja vastuuta prosessista, erityisesti teemojen valinnassa” ”Käyttäkää aikaa tutustumiseen alussa -> luottamus” ”Tavoitteiden asettaminen kannattaa, samoin keskustelun aiheiden lähettäminen etukäteen” ”Omat ajatukset kirkkaaksi mahdollisimman nopeasti, avoimin mielin tutustu uusiin ihmisiin ja muista hymyillä!” ”Muista – mentorisi ei ole tarkoitus antaa valmiita ratkaisuja vaan auttaa sinua löytämään omat ratkaisusi” ”Kriittisyys unholaan, sopivasti nöyryyttä mukaan ja sitten aimo annos rohkeutta niin hyvä tulee.”
 • 16. Toisiimme tutustuminen Osatavoitteiden saavuttaminen Keskustelun rytmittäminen Tavoitteista sopiminen Mentori ja Aktori Tapaamiskäytännöt Oppimisprosessi Mentor-kukka
 • 17. Mentoroinnin uhkakuvia sopimattomat henkilökemiat epäonnistuminen suhteen luomisessa epäselvät tavoitteet ja toimintaperiaatteet ali- tai ylijohtaminen vääränlainen asennoituminen riittämätön aika pitkät välimatkat ulkopuolisista johtuvat ongelmat luottamuspula
 • 18. Prosessi Paritapaamiset noin 3 viikon välein Aktorin Oppimispäiväkirja? Väliarviointi Yhteinen tapaaminen joulukuun alussa Linkedin/Facebook-ryhmä? Mentorointisivu http://www.woman-ry.org/mentorointi2/
 • 19. Hetki yhdessä Tutustuminen tavoitteista keskusteleminen aktorin swot aikataulujen laatiminen pelinsäännöistä sopiminen aloitusteema