Kulttuurien kirjo, Lahti

 • 50 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
50
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Kulttuurien kirjo - rikkaus vai rasite "Kulttuuri on ihmismielen opittua ohjelmointia, joka erottaa jonkin ihmisryhmän tai luokan ihmiset toisista." - Kansainvälinen tapakulttuuri - Miten välttää kulttuurishokki - Stereotypioita eri maista 18.11.2010 Lahti
 • 2. Kulttuuri kaikkien niiden ratkaisujen summa, jotka ryhmä ihmisiä on keksinyt sopeutuakseen luonnon ympäristöön ja sosiaaliseen ympäristöön Peruselementtejä: Kieli Uskonto Tavat Taidot Tiedot Uskomukset Asenteet Arvot Samalla toiminnalla voi olla eri arvo. Kulttuureilla on paljon annettavaa toisilleen
 • 3. Kulttuurin syvä ydin Eurooppalais-amerikkalainen: ihmisen suhde esineisiin (materiaaliset arvot, mittaamisen ihanne, aikakäsitys, suunnitellaan etukäteen) Afrikkalainen: ihmisen suhde ihmiseen (aikaa on ja sitä otetaan tarpeen vaatiessa) Aasialainen: ihmisen suhde yhteisöön (yhtiön mies tai nainen)
 • 4. Eräs ryhmittely Lineaaris-aktiiviset: tehtäväkeskeiset, kärsivälliset, työskentelee määrätunteina, täsmällinen, työkeskeinen, järkevä: skandinaavit, britit, saksalaiset Multiaktiiviset: ihmiskeskeiset, puheliaat, ulospäin suuntautunut, kärsimätön, epäsäännöllinen: etelä- italialaiset, espanjalaiset,kreikkalaiset Reaktiiviset: sulkeutuneet, arvokkaat kuuntelijat, huomioon ottava, ei keskeytä, arvostaa kohteliaisuutta, elekieleltä hillitty: japanilaiset, kiinalaiset
 • 5. Kulttuurien eroista ja yhtäläisyyksistä Yksilöllinen -yhteisöllinen Aikakäsitys Valtaetäisyys Ulkoinen – sisäinen kontrolli (ts. ”moraalinvartija – omatunto”) maskuliinisuus-feminiinisyys (ts. kovat - pehmeät arvot) epävarmuuden välttäminen
 • 6. Kulttuurimuurin ylitys Toisen kunnioitus ja halu vuorovaikutukseen johtavat yleensä onnistumiseen Hymy - ilmeet ja eleet Itsensä tiedostaminen - Oma tausta ja asenteet Tieto kulttuureista ja kulttuurien viestinnällisistä eroista Taito lähettää ja tulkita viestejä Muista, että on monia tapoja päästä samaan lopputulokseen
 • 7. Mitä meistä näkyy? Olemus, puku, yritys. Maakuva – noin 10 % kokonaisviestinnästä Asenteet, arvot, ennakkoluulot, kokemukset, tunteet, pelot, perinteet – noin 90 kokonaisviestinnästä
 • 8. KANSAINVÄLISTYMINEN KOOSTUU Oman kulttuurin tuntemus : omien juurien hyväksyminen, oman kulttuuritaustan ymmärrys ja siihen sitoutuminen Kulttuurierojen tuntemus: historiallisia ja psykologisia eroja Tiedollisia valmiuksia: tapakulttuuri, protokolla, ennakkovalmennus Taidollisia valmiuksia: kielitaito, ammattitaito Suhtautumisen ja asennoitumisen herkistäminen: ennakkoasenteen häivyttäminen, herkkyyteen ja joustavuuteen kehittäminen, kiinnostus ja suvaitsevaisuus Kokemusten vahvistaminen: kokemusten ahmiminen, pitkäaikainen oleskelu ulkomailla, kulttuurikontaktien luominen Maantieteellisten ja ympäristöolojen huomioonottaminen: pukeutuminen
 • 9. Mietittäväksi/Keskusteltavaksi Kuka on mielestäsi kosmopoliitti, kuvaile hänet Mitä ”stereotypioita” on niistä kulttuureista, joiden kanssa olet tekemisissä
 • 10. ”Stereotypioita” Kiina: puhu hiljaisella äänellä Ruotsi: viljele kuivaa huumoria Ranska: käytä mielikuvitusta USA: riitelykin on kommunikointia Suomi: ole avomielinen Japani: lausu kohteliaisuuksia Englanti:ole diplomaattinen Italia: puhu pitkään Espanja: älä loukkaa omanarvontuntoa Saksa: kerro aina totuus Korea: älä loukkaa toisen kunniaa
 • 11. Kaakkois-Aasia Singapore: korkea elintaso, tiukka kontrolli Vietnam, Laos: sosialismi ja markkinatalous Myanmar: sotilashallitus, markkinatalous Thaimaa, Malesia: kehittyvä markkinatalous ”work hard – get rich” Ihmissuhteet! Monet uskonnot!
 • 12. ”Täydellinen eurooppalainen” Ennakkoluuloton kuin suomalainen Lämmin ja läheinen kuin ruotsalainen Eroottinen kuin norjalainen Iloinen kuin islantilainen Solidaarinen kuin itävaltalainen Avokätinen kuin sveitsiläinen Hienotunteinen kuin tanskalainen Antelias kuin hollantilainen Humoristinen kuin saksalainen Raitis kuin irlantilainen Järjestelmällinen kuin kreikkalainen Hyvä autoilja kuin ranskalainen Hillitty kuin italialainen Hyvä kokki kuin britti Paikalla kuin belgialainen Nöyrä kuin espanjalainen
 • 13. Viestintätaito Kielitaito: rakenteet ja sanasto, ääntäminen, kirjoittaminen Kommunikaatiotapojen tunteminen: puhelias vai vaitelias kulttuuri, sosiaalisen kanssakäymisen tavat, elekieli Kulttuurialueen tunteminen: kulttuurin yleispiirteet, historia, uskonto Asenne: aitous, avoimuus, ystävällisyys
 • 14. Viestintätyyli Suora - epäsuora Ytimekäs – runsassanainen Asiakeskeinen - henkilökeskeinen Epämuodollinen - muodollinen Hiljaisuus - ”jatkuva puhe”
 • 15. VIESTIJÄ / TULKITSIJA Kotimaa ja sen kulttuuri ja uskonto Maaseutu - kaupunki Henkilökohtainen tausta: sukupuoli ja ikä, koulutus, sos.asema, ammatti, kielitaito, persoonallisuus Arvot ja asenteet Toisen maan ja kulttuurin tuntemus Kyky viestiä ja tulkita Suhde toisiinsa (hierarkkinen asema, tuttuus…)
 • 16. SANATON VIESTINTÄ NOIN 80 % KOKO VIESTINNÄSTÄ TILA: Sen käyttö ja ihmisten välinen etäisyys KOSKETUS: Kuka voi koskettaa ja ketä, miten ja millaisissa olosuhteissa RUUMIINKIELI: Eleet, ilmeet, asennot, liikkeet KATSE: Silmän liikkeet ja katsekontaktit FYYSINEN OLEMUS: Pukeutuminen, kampaus ym. ulkonäköön liittyvät seikat
 • 17. SOLMUKOHDAT Kielellinen viestintä: kielitaito Viestintätapa: muodollinen - epämuodollinen, suora- epäsuora, tabut, kielletyt puheenaiheet Tieto - ”yleissivistys”, erilaiset käsitykset Kulttuuriset arvot ja säännöt: sukupuoli - roolit ja ”tasa-arvo”, käsitys oikeasta ja väärästä Käytänteet: esim. ruokailu (ruoka-aineet, paasto), pukeutuminen Aikakäsitys - ”myöhästely” , aikataulun ja suunnitelman mukaan eteneminen Valtakäsityksestä johtuvat erot Oman tavan tai ajatusmallin pitäminen ”ainoana oikeana”
 • 18. Ulkomaalainen työkaverina Erilaiset työtavat ja käsitykset työstä Aikakäsitys: täsmällisyys sekä systemaattisuus ja eteneminen etukäteissuunnitelman mukaan Johtajan /projektin vetäjän rooli (valta) Odotukset oma-aloitteellisuudesta, ristiriita demokraattisen johtamistavan ja matalan hierarkian kanssa: tottelemaan oppinut ei tee työtä käskyttä? Ulkoisessa kontrollissa kasvaneella ei ole sisäistä kontrollia ? Esimiehelle ei voi sanoa negatiivisia asioita – kyllä tarkoittaakin ei – Miten varmistaa ymmärtäminen?
 • 19. Muistathan Hyvän käytöksen arvo heijastuu selvemmin niistä, jotka eivät sitä osaa kuin niistä, jotka sen hallitsevat
 • 20. MAAILMA JA SINÄ Jos pienentäisimme koko ihmiskunnan 100 asukkaan kokoiseen kylään ja ottaisimme kaikki kansakunnat huomioon, niin kylässä asuisi: 57 aasialaista, 21 eurooppalaista, 14 amerikkalaista (pohj. ja etel.), 8 afrikkalaista, 52 olisi naisia, 48 olisi miehia, 70 ei vaaleaihoisia, 30 vaaleaihoisia, 70 ei kristittyä, 30 kristittyä, 89 heteroseksuaalia, 11 homoseksuaalia, 6 ihmistä omistaisi 59 % koko maailman rikkauksista, kaikki 6 olisivat USAsta, 80 ihmisellä ei olisi tarpeellisia asuinoloja, 70 olisi lukutaidottomia, 50 aliravittuja, 1 kuolisi, 2 syntyisi, 1:llä olisi akateeminen loppututkinto