Mihaela minulescu chestionarele-de_personalitate

7,280
-1

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
7,280
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
699
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mihaela minulescu chestionarele-de_personalitate

 1. 1. MIHAELA MINULESCUCHESTIONARELE DEpersonalitateÎN EVALUAREAPSIHOLOGICĂGAR ELL PUBLISHING HOUSEBUCUREŞTI 1996
 2. 2. Layout ţi coperta GabrielaComoti [ iorilc design ]© 1996 Mihaela MinulescuPrima ediţiePublicată înRomâniaCHESTIONARELE DE PERSONALITATE IN EVALUAREA PSIHOLOGICĂ;Cuvânt introductiv / MINULESCU MIHAELA-Bucureşti: GAR ELL PUBLISHING HOUSE, 1996ISBN - 973 - 97471 - 2 - 4Editată de GAR ELL PUBLISHING HOUSEStr. Valdemar Lâscărescu, Nr. 4Sector 5, Bucureşti,Telefon;+40 (01) 780 71 54imprimeria - GAR ELL POUGRAPHIS SRL.
 3. 3. MIHAELA MINULESCUCHESTIONARELE DEPERSONALITATEÎN EVALUAREAPSIHOLOGICĂStudenţilor Mei Mft,Bucureşti 1996 /rtrfitttw i/1
 4. 4. Prezentul volum, este primuldintr-o serie deA volume care trateazăproblematica evaluării psihologicepentru Ivâtamântul universitar de speciatialitate
 5. 5. CUPRINSCUVÂNT INTRODUCTIV: actualitatea temei; delimitări:paradigma cunoaştere -înţelegere:între psihometrie şi psihodiagnozâ clinică,între nomofetic şi ideografic 12I. PROBLEME DE CONSTRUCŢIE ACHESTIONARELOR DE PERSONALITATE 161 .Dimensiuni ale personalităţii vs. structuri alepersonalităţii abordabile prin chestionare 161.1. Modelări teoretice actuale privinddimensiunile de personalitate 16Cei cinci superfactori: "Big Five" 18Modelul şi teoria "Costa & McCrae"privind evaluarea personalităţiiprin cei cinci superfactori 251.2. Modelări teoretice contemporaneprivind tipuri preferenţiale de personalitate 311.3. Modelări cognitiviste în definireapersonalităţii: constructele personaleşi stilurile apreciative38
 6. 6. 2. Cerinfe fundamentale în construirea $iexperimentarea unui chestionar de personalitate 44Principale limite şi dificultăţiintrinseci măsurării personalităţii princhestionare 44Cerinţe generale şi etape generale 473. Probleme privind strategiile de construirea chestionarelor de personalitate 51Metoda raţională 51Metoda empirică 53Metoda analizei factoriale 564. Probleme privind modalităţile deconstruire a iternilor chestionarelorde personalitate584.1. Strategii generale de construirea îtemilor. Problema limbajului 60Relaţia item - trăsătură: 69Caracteristici de suprafaţă ale itemilor 72Caracteristici semantice ale itemilor 76Cerinţe psihometrice 785. Note bibliografice 80II. CHESTIONARELE DE TIP BIG FIVE*- CEI CINCI SUPERFACTORI 901. Strategia de construire pornind ■de Iα specificul lingvistic 90Superfactorii personalităţii şl faţetele acestora 99Date de cercetare privind legăturadintre Big Five şi superfactorii motivational! 113
 7. 7. 4. Date de cercetare privind semnificaţiasuperfactorilor personalităţiiîn raport de sindroameie clinice 1165. Abordări structurale: modelelede tip circumplex 1206. Prezentarea inventarelor de personalitateCosta & McCrae, NEO Pl-R, NEO FFPşi corelatele ACL " 127Cercetările româneşti 130Note bibliografice 133III. INVENTARUL DE PERSONAUTATECALIFORNIA - H. GOUGH 1391. Date despre construcţia testului:concepţia lui Gough privindevaluarea personalităţii 1402. Prezentarea variantei C.P.I. 1972 1452.1. Cele 18 dimensiuni alepersonalităţii "normale": conţinuturi şi atribute 145Interpretarea datelor: validarea profilului 160Strategii în interpretarea corelativăa dimensiunilor relevante ale C.P.I. 170Studii privind predictia pentru consiliereeducaţionala şi vocatională 177Studii privind obţinerea datelorpentru scalele abreviate M.M.P.I. 180Date despre varianta 1987 ţi modelul cuboid 182Note bibliografice 192
 8. 8. IV. INVENTARUL MULTIFAZIC DEPERSONALITATE MINNESOTA 19Â1. Istoric: primul chestionar clinicbazat pe sindroame nosologice şi validări clinice 1 97Semnificaţia scalelor de validare a profilului 198Semnificaţia scalelor clinice 202Limite în interpretarea datelor 208Date despre modelui M.M.P.I II 209Note bibliografice 213V. CHESTIONARE DE PERSONALITATECONSTRUITE DE R.B. CATTELL 2151. Concepţia Iui Catfell privinddezvoltarea personalităţii şi dimensiunileacesteia; tipuri de probe psihologice 2152. Chestionarul "16 Factori Primari" - 16 P.F. 2242.1. Prezentarea celor 16 factori primarişi a celor 4 factori secundari 2262.2. Modalitatea de calcul a factorilorsecundari 2432.3. Denumirea factorilor şi interpretareacaracteristicilor trăsăturilor semnificativepentru comportamentul persoanei 2443. Chestionarul de personalitate pentruadolescenţi - H.S.P.Q 2463.1. Sinteze ale cercetărilor axatepe dimensiunile personalităţii în adolescentăşi devenirea lor 2483.2. Prezentarea celor 14 factori primari8
 9. 9. şt a celor 3 factori secundari ai perioadei adolescentei şiinterpretarea caracteristicilor semnificative pentrucomportamentul persoanei 2554. Chestionarul Cattell privind nivelul anxietăţii - C262Anxietate aparentă si anxietate voalată 263Date privind importanta sexuluişi vârstei subiectului în interpretareanivelului de anxietate 2634.3. Prezentarea factorului "Anxietate"si a faţetelor abordate de chestionar 2645. Testul factorului F 267Definirea factorului F; modalităţi destructurare a probei; tipuri de sarcini 269Utilitatea testului 2706. Note bibliografice 272VI. CHESTIONARE CONSTRUITEDE HJ.EYSENCK & Co 2741. Concepţia lui Eysenck asupra personalităţiişi a măsurării acesteia 2752. Qei 3 superfactori ai personalităţii:conţinuturi şi cercetări experimentale 2803. Date privind Inventarul de PersonalitateEysenck - E.P.I, şi Chestionarul dePersonalitate Eysenc - E.P.Q. 2864. Note bibliografice 292
 10. 10. VII. INDICATORUL DE TIPOLOGIEMYERS-BRIGGS PRIVIND STILURILEAPRECIATIVE -M.B.T.I.;formeleG&F 294Prezentarea celor 16 structuri tipologice 296Modalităţi de utilizare în consiliereaeducaţională, vocational şi maritală315Alte teste: prezentarea succintăa Inventarului de personalitate Stnger-Loomis- S.L.I.P. (8 moduri cognitive ale personalităţiişi interacţiuni posibile] 3234. Note bibliografice 331VII. ALTE CHESTIONARE - INVENTARE DE .PERSONALITATE: PREZENTARE SUCCINTĂ 3331. Chestionarul de nevrozism şi psihopatie Pichot- P.N.P.: dimensiuni şi specificul interpretării 334Indexul Corneli - CI: dimensiuni şi interpretare 336Chestionarul Woodworth-Mathews - WMPDS:dimensiuni şi interpretare 338Chestionarul de personalitateGuilford-Zimmerman - GZTS:dimensiuni şi interpretare 3405. Chestionarul de temperamentStrelau - STI R; dimensiuni şi interpretare 342Chestionarul de tendinţe accentuateSchmiescheck: dimensiuni şi interpretare 347Chestionarul de personalitate Freiburg:dimensiuni şi interpretare 348Indexul de adaptare şi valori Bills:10
 11. 11. imaginea de sine, acceptarea de sine,eu! ideal si discrepanta dintre ele 3519. Chestionare şi indexuri clinicepentru adolescenţi 354Chestionare si indexuri clinice pentruproblemele de cuplu 357Chestionare clinice privindinterelafionarea în famiiie 35912. Note bibliografice 361ANEXE : Extrase din unele probe prezentate 363CUPRINS GENERAL 39011
 12. 12. CUVÂNT INTRODUCTIVNu dorim să încheiem acest prim volum privind evaluareapersonalităţii prin chestionarele specifice fără a întemeianecesitatea scrierii acestei cârti nu numai pe lipsamaterialului documentar de referinţă, sau a unei lucrări despecialitate similare privind transformările şi direcţiileactuale, cât pe nevoia de autocunoaştere tot mai acută aomului contemporan.Secolul XX a reprezentat un triumf al ştiinţei aplecate sprecunoaşterea realului exterior fiinţei umane. Secolui XXI vatrebui să compenseze printr-o egală preocupare pentrucunoaşterea realităţii interioare, a psihicului uman, astructurilor profunde, a dinamicii, a sensurilor formative.Acest lucru cu atât mai mult cu cât, dacă vrem să stăpânimrăul din lume, distrugerea şi haosul social, pasul va fi sprecunoaşterea şi înstăpânirea distrugerii şi haosului propriu -spre responsabilitatea profundă a gesturilor si acţiunilorproprii asumate conştient.Dacă astăzi, omul obişnuit ştie din ce în ce mai mult desprefelul cum este alcătuit şi funcţionează corpul uman, ştie însăfoarte pufin despre propriul psihic; liberul arbitru, visulemancipării individului de sub tutela naturii, se dovedeşte,examinat îndeaproape, o himeră. Nu noi suntem adevăraţiistăpâni ai comportamentului, deciziilor, reacţiilor, chiargândurilor noastre.12
 13. 13. Si nici măcar nu este cineva din exteriorul nostru acel pecare să îl putem învinui sau ruga. Mult din ceea ce facem,suntem, decidem, gândim, visăm tine de interiorul profundal fiinţei noastre, de forţele uriaşe ale realităţii psihice, !a felde uriaşe precum cele care tin laolată structura atomuluiîntr-o entitate.Mai aSes din acesta perspectivă privite lucrurile observaţiaunora dintre gânditorii cei mai sceptici ai acestui secol îşidezvăluie întreaga semnificaţie - dacă va fi să mai existăm,secolul ce vine va trebui să fie un seco! al fiinţei noastreprofunde, al transcendentei. Un secol în care omul va firesponsabil de sine, sau nu va mai fi de loc. Un secol în carevom căuta temeiul fiinţării în acel imago dei din noi înşine,renunţând Iα himera egocentrismului pentru a putea da cursşi sens potentelor creative într-un mod constructiv şiarmonic pentru realitatea din jur.Jung încă din 1 956 în "Şinele descoperit" vorbeşte de modulparadoxal, "dubla gândire" prin care trebuie să lucrezemintea omului de ştiinţă dacă doreşte să înţeleagă ceva dinrealitatea psihismului uman. Pe de o parte intervinecunoaşterea asigurată prin educaţia ştiinţifică, care sebazează în principal pe adevărul statistic furnizând oimagine raţională şi realistă a lumii, imagine în care individulconcret apare ca un fenomen marginal fără a juca un roldecisiv. Pe de altă parte, concomitent, va trebui să intervinăîn judecată al doilea tip de gândire, diametral opus, careporneşte de Iα situarea individului în centrul cunoaşterii, "datexistential iraţional, care este adevăratul purtător alrealităţii, omul concret opus omului "normal". Cαpsihodiagnostician, mai ales utilizând datele obţinute prininstrumente de evaluare cuantificabile precum chestionarelede personalitate, este dificil, dar absolut necesar, să-fiasunni responsabilitatea de a vedea13
 14. 14. dincolo de informaţiile normalizate modul cum acestea suntintegrabile în ecuaţia personală a omului viu pe care îl ai înfafă. Sä ai în aceiaşi timp o limpede gândire analitică şi ointuiţie sintetica privind aspectele dinamice specificepersoanei.Psihodiagnoza este un pas. Mărimea reală a acestui pas, modulcum putem să cunoaştem pentru a ajunge Iα înţelegere,sensu! normativ sau ideografic al demersului însuşi rămâneo decizie personală a fiecăruia dintre psihologi, decizie caretine şi de cât de largi şi aprofundate sunt cunoştiinfefe sale,cât de responsabil este dispus să se implice în interpretări,depăşind tentafia unui demers diagnostic reductionist şiasumându-si dificila sarcină a unei înţelegeri centrate pesubiect, pe structura de profunzime. Un astfel de pas nucere formaţia unui erudit, dar cere instinctul cercetătoruluipentru care fiecare aspect deschide noi posibilităţi,formulează noi ipoteze care se cer corelate, verificate, careconduc spre noi aspecte tot mai structurate şi mai coerente,dar fără a ucide misterul, "corola de minuni" a unicatuluifiinţei vii într-un adevăr încremenit şi trelevant pentru viată.Fără a ambiţiona spre decizii definitive, pentru că viatairaţională şi proteică nu va putea fi niciodată supusă şicuprinsă într-o dogmă.Ceea ce ne putem dori este sa păşim cu sfilä dar conştienţi însanctuarul zeului, nu cerându-i supunere sau îndurare, ciîncercând să cuprindem şi sä ne integrăm armoniei şi ordiniicreaţiei primordiale. Atunci, abia atunci vom putea spune,odată cu Jung, cä nu numai cunoaştem dar şi înţelegem, nunumai ne înţelegem pe noi înşine, dar înţelegem şi pe celasemenea nouă şi totuşi mereu unic om obişnuit. Când omulobişnuit al planetei se14
 15. 15. va întoarce spre sine pentru a-şi apropria profunzimileinsondabile ale psihismului propriu, înţelegând astfelfrumuseţea şi forfa fiinţei umane, oamenii nu vor mai fi unpericol pentru Terra. Psihologia este un ghid, poate fi unprim pas. Truda şi victoria asumate individual ne pot mereuîmbogăţi viata.15
 16. 16. IPROBLEME DE CONSTRUIRE ACHESTIONARELOR DEPERSONALITATE1, DIMENSIUNI ALE PERSONALITĂŢII VS. STRUCTURIALE PERSONALITĂŢII ABORDABILE PRIN CHESTIONARE1.1. MODELĂRI TEORETICE ACTUALEPRIVIND DIMENSIUNILE DE PERSONALITATETeoriile privind trăsăturile personalităţii au influenţat poatecel rnai mult instrumentele psihodiagnostice de măsurare.Acest tip de teorii operează cu o afirmaţie fundamentală,care !a rândul ei se bazează şi este validată pe o certitudineempirică privind faptul că personalitatea poate fi definită cao structură de trăsături, de moduri caracteristice decomportament, cunoaştere, reacţie, simţire.Teoriile începutului de secol aveau o viziune ceva maisimplistă în sensul utilizării frecvente, în scop diferenţial, aunor liste / enumerări de atribute, adjective, denumiri decomportamente. Abordările moderne dezvoltă posibilităţileoferite de analiza factorială în sensul, pe de o parte, aîncercării de a izola şi defini16
 17. 17. psihologic dimensiunile bazaie în structura personalitaţii şi,pe de alta, în ultimii 10 ani, de a depăşi o descriere apersonalităţii prin factori bipolari relativ independenţi (căroradoar capacitatea de inferenţă a psihologului 1e poate da oviziune sintetică, referitor de exemplu Iα modul cum seîmbină aceştia în comportamentul real, caracteristicpersoanei).Se încearcă acum, prin tehnici de calcul denumitecircumplexe, să se ajungă Iα stăpânirea şi cantitativă amodalităţilor de interrelationare / interdeterminare afactorilor şi faţetelor lor într-un model geometric cară săaproximeze sistemul personalităţii.In principiu, prin trăsătura de personalitate se înţelege, cf.Dictionary of Psychology, 1985, (Ti)) o dispoziţie sau ocaracteristică subiacentă, care poate fi folosită ca oexplicaţie pentru regularităţile si consistenţacomportamentului persoanei. Acest sens implică o bazăexplicat să, de regulă o teorie asupra personalităţii. Cumvom vedea, datele majorităţii chestionarelor de personalifatenu pot fi inrei pretate fără o cunoaştere exacta a teoriei pecare se fundamentează instrumentulDiscuţiile recente privind statutu! contemporan alabordărilor personalităţii prin intermediul dimec-iioniorPervin, 1994, (2) încearcă să reia problemele anterioaraprivind rolul trăsăturilor în explicaţia comportamentului, însensul dezbate-ii vechii dihotomii între descriere siexplicaţie: în ce măsură denumirile trăsăturilor suntprincipalii descriptori ai comportamentului, ai personalităţiiconstituite, sau sunt doar o legitimă, dar nu singura şi nicicea mai importantă, formă generatoare a unuicomportament distinctiv pentru persoană.Cu peste 2o de ani înainte Wiggins, 1 973, (3) încerca să17
 18. 18. întemeieze realitatea ontologica a trasaturilor, argumentândcontra opiniei curente care 1e privea ca pe simple ficţiunicognitiveţ = concepte strict teoretice. Argumentul se întemeia pefaptul că trăsăturile reprezintă paternuri / modele decomportament! observabile (regularităţi în gândire, acţiune, simţire}, nusimpledispoziţii psihice.în aceleşi timp, îşi rezerva dreptul de a căuta adevărateleexplicaţii 1a alte nivele, în măsura în care structuraexplicaţiilor poate să nu semene cu structura de suprafaţă atrăsăturilor fenotipale, McCrae & Costa, 1994 (4}.In psihodiagnoza contemporană, datele de cercetare aduc dince în ce mai multe argumente în favoarea conceperiitrăsăturilor ca şî constructe explicative. în "Personalitate şivârsta adultă", McCrae & Costa, 1990, (5)definescftrâŞturîle&a "dimensiuni ale diferentelor individualeprivind tendinţele dea apare / prezenta paternuri/modeleconsistente de gândire, simţire şi acţiune". Această definiredevine importantă pentru a putea înţelege modul cumreliefarea prin instrumente adecvate a acestor trăsături /paternuri, ne dă dreptul să inferăm în legătură cu specificulgândirii, acţiunii, simţirii persoanei respective. Şi tot aceastădefinire ne dă dreptul sâ vorbim, în cadrul psihodiagnozei,despre trăsătură ca despre o proprietate a unui individ carejustifică plasarea sa de-a lungul acestei dimensiuni apsihismului (v. bipolaritatea factorială), sens în care putemspune că trăsăturile sunt o explicaţie pentru comportamentulpersoanei.1.1.1. CEI CINCI SUPERFACTORI: MODELUL "BIG FIVE*Peabody & Goldberg, 1989, (6) fac o trecere în revistă a18
 19. 19. determinanţilor principali ai structurii trăsăturilor ajungândIα concluzia că cel mai imporant element care influenţeazăeste selecţia variabilelor, respectiv că în toate studiile de tipanaliză factorials, selecţia variabilelor a fost recunoscută cafiind determinantul decisiv al structurii factoriale obţinuteulterior.Analizând ce cuprinde, reiese că selecţia variabilelorînseamnă două tipuri de evaluări: 1. definirea unuidescriptor al trăsăturii care specifică universui acesteia; 2.constituirea unui set de descriptori pentru utilizareapractică, respectiv definirea unui subset al acestui univers.Pornind de ia cele mai recente dezbateri şi articole publicateîn domeniu, printre care: Costa & McCrae, 1992, Eysenck. ]991, 1 992, Goldberg, 1992, 1 993, Goldberg & RosoJack1992, John, Angleitner & Ostendorf, 1988, Zuckerman, 1992,De Raad, 1995, (7) - problema principală apare a fi dacăaceastă taxonomie a personaittăiii (= definirea şi clasificareaunor dimensiuni universale ale persona!itătii), dă dreptatemodelului tri-dimensional P -E - N al lui Eysenck, saumodelului de 5 dimensiuni.Modelul lut Eysenck, 1975, (8) presupune existenta a treimari dimensiuni ale personalităţii, respectiv P -psihotismul, E- extraversia, N - nevrotismul Iα care se adaugă uneori şiinterpretarea scalei L ca factor de conformism social,Francis, 1991 (9).Modelul Big Five, derivă din abordările de tip lexical avândca bază ipoteza că "acele diferente individuale care suntcele mai proeminente / evidente dar si relevante din punctde vedere social în viata indivizilor vor fi virtual encodateînlimbajul lor: cu cât sunt mai importante aceste diferente, cuatât e mai probabil sä fie exprimate prin înţelesul unui singurcuvânt" (John, Angleitner &19
 20. 20. Ostendorf, 1988(10).Interesul pentru descrierea personalităţii în termenilingvistici a început de fapt cu un psiholog german, Klages în1926, urmat Iα câţiva ani de Allport & Odbert, 1936 (11) alecăror eforturi taxonomice s-au reflectat şi în cercetările maisistematice desfăşurate de Cattell, 1943, 1946, 1947 (12).Mai mult, chiar înainte de studiul binecunoscut al luiNorman, 1963, (13) soluţia de cinci superfactori a fost oipoteză teoretică a unor Fîske, 1949 si Tupes & Christal, 1961(14).Din perspectiva cercetărilor contemporane de tip coerentpsiho-lexical, aceste prime conceptualizări de 5 factoriprecum şi modelul de 35 de scale a! lui Cattell nu mai aupregnantă. După ce discută în detaliu proceduriletaxonomice dezvoltate de Cattell, 1946, 1947, John,Angleitner & Ostendorf (15) conchid că rezultateleclusterizărilor lui, cele 35 de variabile, nu numai că nu suntexhaustive în raport de domeniul limbajului personalităţii,dar nici măcar nu pot fi regăsite prin alte cercetări.Concluzia lui Peabody, 1 987, (16) era de aceeaşi natură,cele 35 de scale nu sunt reprezentative pentru aceleadjective din domeniul limbajelor naturale care descriutrăsături ale personalităţii.Astăzi, un impresionant număr de cercetări indică un acordgeneral asupra acestui model de 5 factori evidenţiat printehnica factorizării aplicată prin proceduri de autoevaluare şievaluări ale altora, proceduri realizate In interiorul maimultor limbi, pe eşantioane de subiecţi de sexe, vârste şinaţionalităţi diferite.Astfel, în engleza-americanâ, structura factorială esterezultatul unor deosebit de elaborate şi extensive cercetăripentru a asigura o reprezentare echilibrată de termeni(Goldberg, 1990, 1992, Hofstee & al., 1992, (17). Denumirilepentru domeniul20
 21. 21. reprezentat de cei 5 factori sunt, în această variantălingvistica, în ordine: Surgency (cu sens de izbucnire) -extrovert, vorbăreţ; Agreabilitate - piăcut, cooperant;Conştiinciozitate • organizat, sistematic; Stabilitateemoţională - neemotiv, lipsit de invidie; Intelect - creativ,intelectual. De asemenea, studiile lui Costa & McCrae, 1985,1989, 1992, (13) i-au condus spre realizarea şi validarea unorchestionare, care cuprind cei 5 factori şi rate 6 faţete alefiecăruia dintre ei, astfel: Nevrotism, Extraversie, Deschidere,Agreabilitate, Conştiinciozitate.Aceiaşi tip de studii lingvistice în olandeză realizate decercetători precum Brokken, 1 978, De Raad şi al., 1 988,Hofstee, De Raad, Goldberg, 1991, De Raad & al. 1992, (19)au evidenţiat statistic 6 factori, însă analiza acestora acondus în final spre o soluţie de 5 superfactori (ce! de al Vl-lea neputând fi interpretat în termeni psihologici), dimensiunidenumite: Extraversie - vesel, exuberant; Agreabilitate -blând, tolerant; Conştiinciozitate -grijuliu, prompt; Stabilitateemoţională - calm, stabil şi Intelect ■ critic, rebei. Observămdeja din conţinutul factorului V o distanţă fată de factoruldenumit identic al lui Goiberg.Cercetările germane, desfăşurate în principal de Ostendorf,1990, (20) conduc de asemenea spre 5 factori denumiţi:Surgency, Agreabilitate, Conştiinciozitate, Stabilitateemoţională şi Intelect. Intelectul, ca al V-lea factor, este înacest context lingvistic "inteligenta sau un factor intelectualde abilităţi cognitive / talent" (Ostendorf, 1990, - (21).Caprara & Perugini, 1 994, (22) pe baza unor studii relizatepe limba italiană, ajung Iα acelaşi rezultat, cinci mari factori,denumiţi: Conştiinciozitate, Extraversie, Calmitate vs. Iritabil itate,21
 22. 22. Egoism vs. Altruism şi Conventîonalitate. S-α demonstratînsă ca factorii 3 şi 4 erau rotaţii ale Agreabilitaţii şi aleStabilităţii emotionale. Factorul 5, Conventîonalitatea, estedefinit prin termeni precum: rebel, critic vs. servil, conservator, ceeace îl apropie semnificativ de factorul V olandez.Studii rezumative realizate de Digman, 1990 şi De Raad,1994, (23) indică un acord unanim pentru primii 4 factori:Extraversia, Agreabilitatea, Conştiinciozitatea şi Stabilitateaemoţionată. In privinja celui de al V-lea factor denumirilesunt încă controversate.Abordarea lexicală contemporană are/ după cum am văzut,ca supoziţie fundamentală faptul că acele diferenteindividuale care au cea mai mare semnificaţie în relaţiileinterpresonale în realizarea "tranzacţiilor" zilnice întrepersoane, sunt virtual encodate în limbajul persoanelor carefolosesc limba respectivă, Goldberg, 1981 (24).Pornind de Iα aceasta ipoteză constituită mai mult sau maipufin empiric, în cercetarea psihodiagnostică s-a pusproblema care este universul de trăsături care este implicatde această presupunere.Astfel, de exemplu, Peabody, 1987 (25), indică că oriceselecţie de descriptori de trăsătură (de exemplu adjective)tinde să atragă după sine propriile ei ideosincrasii care nufac decât să reflecte diferentele în modul cum funcţioneazăconcepţia despre personalitate a autorilor respectivi.De asemenea, în principal, o definire a trăsăturii cuprindeaspecte de temperament, de competentă şi de moralitate,dar, cf. McClelland, 1981 (26), trebuie incluse şi motivele,schemele / seturile cognitive, trăsăturile stilistice. In plus,datorită diferentelor de orientare teoretică, apar şi diferenteîn instrucţiunile privind22
 23. 23. selectarea trăsăturilor ca descriptori ai personalităţii. Dacă înpersonalitate includem conotafii care fin de temperament,atunci vom include descriptori precum: energic, echilibrat-dezechilibrat, mobil / lent etc. Daca concepempersonalitatea ca înglobând cogniîie şi moralitate, vor ficuprinse între descriptori şi comportamentele intenţionate,ere.Conform analizelor efectuate de De Raad, ! 994 (27),raţionamentul cet mai clar pornind de la ipoteza câ limbajulzilnic este un depozitat al experienţei umane, este că aceststoc de cunoştiinte implicite poate fi apelat atât din mentalulviu ( De Raad & Calje, 1990 -(28), cât şi din lexicul tipărit(care nu este altceva decât rezultatul unor pitrociri şicompetiţii sistematice însumând decenii).Avantajul utilizării lexiconului ar fi această cuprindere cvasi-exhaustivă, aici şi acum, a întregii game de posibilităţi, cudezavantajul că, în fond, operăm cu o listare alfabetică decuvinte (adjective, substantive, verbe etc. care suntsusceptibile de a exprima descrieri de personalitate).Varianta posibilă şi de altfel folosită de unele dintrecercetările italienilor, este de a utiliza "mentalul viu",respectiv experienţa exprimată acum şi aici a unui număr depersoane.. - cu avantajul că lexiconul obţinut, deşi esteevident mai restrâns, are capacitatea de a produce unităţidescriptive în formatul natural al unei propoziţii.Abordările moderne sunt deci de tip lexical. Din lexiconullimbii respective se extrag acele cuvinte care au relevantăpentru personalitate; majoritatea cercetărilor axându-se peadjective, adverbe, substantive, verbe care pot capta înînţelesul lor aspecte ale personalităţii. Consecinţa este căformatul itemiior este cel mai23
 24. 24. simplu posibil, atât cât să fie corect / cu sens gramatical.Eşantionul de itemi constă dintr-un set larg, dar finit deexpresii simple şi distincte care au un înţeles succint şi lipsitde ambiguitate. De exemplu, în astfel de chestionare vomgăsi pentru adjective itemi de forma: "el este prost crescut";dacă este vorba de substantive, "el este animal"; pentruadverbe, "el se comporta animalic"; pentru verbe, "el urlă".în conclyzje, putem spune că, pentru moment, există un largconsens printre cercetătorii si constructorii de chestionare depersonalitate asupra unei structuri a personalităţii constânddin 5 superfactori, mari dimensiuni ale personalităţii. Dincolode primii 4 factori, există însă un relativ dezacord privindsemnificaţia psihologică a factorului V (nu a existentei lui caatare). Ceeace ar putea însemna două lucruri (cf. De Raad,1994 -(29)/ 1 .îeste necesară perseverarea în continuarepentru a valida şi consolida acest factor 2h& cere un efortmai cuprinzător pentru o încorporare mai puţin restrânsă,mai cuprinzătoare şi mai pufin influenţată de ideosincraziisubiective. De exemplu, dacă ar fi să luăm numai concepteleutilizate în literatură în discutarea conţinutului psihologic alacestui celebru factor V, am descoperi o variabîlitateinfluenţată în primul rând de concepţia autorilor. Astfel,găsim termeni precum "cultură", "inteligentă" [Borgotta,1964), intelect, intelectanjü (Hogan, 1983), Inteligentă fluidă,"grijă / atenţie (Brand & Egan, 1989, şi deschidere spreexperienţă (Digman, 1990, John, 1990) (30).Modelul Big Five trebuie înţeles, în cele din urmă, ca un cadrugeneral, în care, anumite clusterizări de înţelesuripsihologice utilizate şi importante în viata de zi cu zi pentru adiferenţia indivizii umani, sunt cele care dau adevăratul sens,în interiorul fiecărei limbi, acestor dimensiuni / experienţeiinterumane generale...24
 25. 25. 1.1.2. MODELUL SI TEORIA COSTA & McCRAE PRIVINDEVALUAREA PERSONALITĂŢII PRIN CEI CINCISUPERFACTORICazul celor doi autori americani reprezintă o notă aparte înrândul cercetătorilor şi creatorilor de instrumente depersonalitate tip Big Five. Cei doi au fost şi sunt preocupaţinu numai de a cerceta ci, mai ales, de a construi, valida şiîntemeia ştiinţific interpretarea unui instrumentpsihodiagnostic cât mai complet. Din 1985, când lanseazăprima variantă a inventarului de personalitate NEO,cercetările s-au focalizat pe descoperirea şi validareafaţetelor factoriale ale celor 5 mari factori şi, de asemenea,pe construirea unui model interpretativ care să justificefaptul că trăsăturile de personalitate sunt factorideterminativi, deci explicativi pentru comportament.Acest model a fost prezentat pentru prima dată în iulie 1994Iα Madrid, Iα a VII-α Conferinţă Europeană de Psihologie aPersonalităţii. In articulaţiile acestui "model al persoanei",sau, am putea spune, al naturii umane, personalitatea apareca una dintre subdiviziunile fundamentale, alături deabilităţile cognitive şi cele fizice, şi de aite aspecte care intrăîn alcătuirea personalităţii ca "material" brut. Urmărindu-le,putem înţelege ce şi cum abordăm din complexul de faptepsihice prin chestionarele de personalitate. In aceastăconcepţie, psihodiagniza nu abordează direct acestetendinţe bazale, în măsura în care eie nu sunt directobservabile si funcţionează ca şi constructe ipotetice. Ceeace interesează psihologul nu este atât analiza de fineţe aproceselor de transformare care se / s-au petrecut îndecursui dezvoltării individului, şi care au dus Iα ceea cecunoaştem aici şi acum prin25
 26. 26. instrumentele de măsurare, ci ceea ce autorii numescadaptările specifice, respectiv felul cum-au fost modelatetendinţele de bază prin influenţele externe si influenteleinterne. Explicabile comportamentului prezent nu au nevoiede specificarea mecanismeieor cauzale, deşi ei recunosc căeste util,uneori sâ cautf şi sä reuşeşti să specifici acesteprocese intermediare, "în special pentru că astfel de procesepot oferi posibilităţi de intervenţie" (McCrae & Costa, 1994 -(31). Psihologul nu poate schimba trăsăturile de bază alesubiectului sau pacientului, dar explicarea/cunoaştereacorectă a acestora şi o felului cum ele intervin în problemeleexistenţiale ale persoane:, îl poate ajuta sä reducă Iα minimdificultăţile şi incongruientele.In acest model-cadru explicativ, explicaţiile trebuie căutate tadiferite nivele şi anume, prin intermediul aşa-numitelorprocese de intermediere (<—>), nivele care apar explicitateîn figura 1.Figura 1: Modelul explicativ al persoanei în diagnozatrăsăturilor (32).* săgeţile reprezintă direcţia de desfăşurare a proceselordinamice/procese de intermediere.Greşeala multor psihologi / diagnosticieni este confuziadintre26
 27. 27. com porta mente şi trăsăturile propriu-ztse, ceea ce poateduce Iα o a doua confuzie, respectiv Iα o greşită punere înlegătură a trăsăturilor şi motivelor.Având ca scop declarat clarificarea acestor tipuri curente deinferenţe eronate, schema !ui Costa & McCrae indică faptulcă modurile de comportament specifice pot fi explicate demotive, motivele fiind ia rândul !or posibil de explicat caexpresii ale tendinţelor fundamentale.Urmărind modelul, observăm că^trăsăturiie bazale, faimoşiisuperfactori ai personalităţii: nevrotism, extraversie,deschidere, agreabillitate, conştiinciozitate, apar ca dispoziţiipsihice fundamentale, care nu trebuie în nici un caz priviteca şi constructe biologice, ele rămân constructe psihice caresunt Iα rândul lor "servite" de structurile biologice {baze biologice),Costa & McCrae, 1992 (33).Intre aceste tendinţe bazale din care fac parte trăsăturile depersonalitate şibiog rafia obiectivă a persoanei, care induaecompoTfcTmentele specifice, nu există o legătură directă.Trăsăturile măsurate conform modeluiui Big Five pot fi celmai bine înlelese dacă sunt privite ca explicaţii pentru ocategorie intermediară de fapte psihice, denumite de autori"adaptări caracteristice", care Iα rândul lor pot furnizaexplicaţiile pentru comportamentele observabile. Trăsăturilede personalitate apar doar ca expücafii distale în înlănţuirilede procese dinamice reprezentate de săgeţile dintreblocurile de fenomene psihice şi psihosociale avute învedere în model.Personalitatea, aşa cum se constituie / s-a constituit, estesupusă unor influente endogene, denumite de autoritendinţe bazale, (concepte ipotetice, ce nu pot fi directobservate de27
 28. 28. psihoiog dar pot fi inferate) şi influentele exogene, sau externe. Trăsăturile de personalitate, apar deci ca subdiviziune majorăa( tendinţelor de bază, alături de abilităţile cognitive, sexuale şide/ alte materiale primare ale psihismului.Influentele externe, reunind în model cadrul socio-cultural încare se formează persoana, dar şi sistemul de evenimente deviată cu întăririle pozitive / negative primite de individ de-alungul vieţii personale, operează asupra individului, îndezvoltarea sa ontogenetică. Aceste influente externe pot firezumate prin conceptul de "situaţie existenţială".V^iogra^ia^^obie^Hvä^este constituită de cursul real alcomportamentelor ţi trăirilor care formează viata individului.Comportamentul observabi[_eş_te o secţiunetemporgjăj^bjocigJieK obiective, care include gânduri,sentimente, acţiuni, deci ceea ce evaluează de obicei ceilalţi,cei din jur, şi Iα care, desigur se raportează prin procesedinamice complexe (ce includ, de exemplu, şi atitudinilecuprinse în jocurile de rol şi statut).Din tot acest model, punctul de focalizare îl constituie aşadarnivelul "adaptărilor caracteristice". Conţinutul acestora esteformat atât de personalitate, cât şi de cultură, adaptărilenefiind altceva decât caracteristicile dobândite ce constituieexpresia fenotipjgă-a. JTăsaturijor. Deci acele obiceiuri,atitudini, deprinderi, valori, motive, roluri, relaţii care definesc"identitatea contextualizdtă", persoana pusă în contextulintereiatiilor în care s-a format şi evoluează.In cadrul acestui bloc de fapte psihice caracteristice persoanei,un rol aparte în evaluarea psihologică îl are "imaginea de sine",ca o subdiviziune a adaptărilor caracteristice persoanei.Răspunsurile Iα chestionarul de personalitate sunt legate celmai28
 29. 29. mult, şi desigur cel mai direct, de acest nivel al imaginii desine. Intre tendinţele bazale şi adaptăile caracteristice careconstituie expresia directă a personalităţii, au avut loc şi aucontinuu loc procese dinamice responsabile de un anumeizomorfism. Individul intră în viată cu anumite dispoziţiiparticulare cărora li se dă culoare locală şi sens prin culturaprevalentă, prin intermediul proceselor de dezvoltare carecrează acest izomorfism.Unde se poartă explicaţia psihologică în acest complexsistemic?în viata obişnuită, judecăm trasaturile de personalitate,profilul "caracterial", bazându-ne pe seturi de date obţinutedin observaţie utilizate ca "dovezi", sau argumente.lnpsihodiagnoză, spun Costa & McCrae, facem acelaşi lucru,dar mult mai sistematic, şi anume: 1 .observăm mcdele decomportament şi de trăire (adesea prin autodescrieriobţinute de Iα subiect} "şi 2.facem evaluări privindtrăsăturile de personalitate care ar putea determina acesteregula-rităti / tipuri / modele de comportamente. Dacă nepunem, cum este firesc, problema validităţii unor astfel deevaluări, observăm că, asemeni evaluărilor cotidiene, sievaluările psihodiagnostice suportă influenta unor aspectecare 1e relativizează. De exemplu, influenta dispoziţiilortrecătoare, sau a seturilor de răspuns ale subiectului. Ingeneral, cercetarea ştiinţifică face eforturi continui de aelimina sau minimaliza cei pufin aceste influente.Din această perspectivă valoarea explicativă a rräsäturilorde personalitate utilizate ca explicaţii cauzale este realădoar atunci când aduce un plus de înţeles / cunoaştere şipermite evaluări care trec dincolo de datele observabile.Deci, de exemplu, este insuficient să explicăm că trăsăturade extraversie gregară a29
 30. 30. determinat un model de comportament deschis, dominat denevoia subiectului de a se asocia continuu cu alţii.Din acest punct de vedere, datele de cercetarecontemporane sprijină valoarea explicativă a trăsăturilor depersonalitate în măsura în care certifică pe de o partestabilitatea lor în timp, ceea ce dă posibilitatea de a se facepredictii pe termen lung, pe de alta, sunt argumente careindică o dinamică de Iα specific spre general şi din nou sprespecific, prin faptul că trăsăturile distincte covariază înmodele similare care se repetă. Astfel, de exemplu, privindstabilitatea trăsăturilor, putem explica starea de nefericire aunei persoane fie prin evenimente recente şi circumstanţestresante din viata acesteia, fie în funcţie de o anumitădispoziţie cronică de a trăi evenimentele »anxiogen, odispoziţie spre depresie şi afecte negative consecutiveacestora. Deci putem spune, odată cu autorii, că ultimul tipde explicaţie derivă din datele asupra modului cum suntreprezentate dispoziţiile bazale, trăsăturile de nevrotism şiextraversie. în acelaşi fel, o observaţie asupra faptului că opersoană prezintă un mod constant de a fi ordonată,punctuală şi curată ne poate conduce Iα concluziafuncţionării specifice a trăsăturii de conştiinciozitate; acestlucru, spun Costa şi McCrae - şi ne asociem şi de acestadată-7 ne poate permite să tragem concluzia că este foarteprobabil ca persoana să fie caracterizată în mod obişnuit şide tendinţa de a-şi urmării realizarea planurilor, de un stilatent de evaluare a datelor, etc. O explicaţie este cu atâtmai valoroasă cu cât ne putem întemeia pe ea inferenţeasupra altor aspecte Iα care nu avem acces direct, sau înprezent.Modelul conceptualizat de autorii americani pune problemaexplicării în cadrul dinamic al dezvoltării personaiitafii, afelului30
 31. 31. cum dispoziţiile bazale interacfioneazä cu un mediu înschimbare pentru a produce expresiile fenotipice alepersonalităţii: valori, proiecte personale, relaţii personale,imaginea de sine. Vom relua şi adânci unele aspecteinterpretative odată cu prezentarea instrumentului NEO PI R.1.2. MODELĂRI CONTEMPORANE PRIVIND STRUCTURILECOGNmV-PREFERENŢIALE DE PERSONALITATEComplementar abordării personalităţii prin intermediultrăsăturilor sau dimensiunilor de bază, psihologiapersonalităţii şi, consecutiv, instrumentele de evaluare, auevoluat şi în direcţia structurilor, a tipurilor comune. Am puteade Iα început observa că, în timp ce teoriile personalităţii careau în vedere trăsăturile reprezintă o perspectiva predominantdiferenţială {se caută ceea ce este specific unei persoane şi odiferenţiază de oricare alta), teoriile şi instrumentele care s cucentrai1 pe tipurile de personalitate pornesc cie b a defrvceea ce este comun între indivizi, presupunerea subiacentăacestora este că tie£arejo^ivid reprezintă o echilibrarespecifică a unor tipuri de structuri de Jxizg. Una dintre celemai prodigioase şi generbee teorii, care, în mod paradoxal acondus în domeniul pe care î! studiem 1a rezultate caresintetizează de fapt cele două puncte de vedere,reîntorcându-ne de Iα tipologicul propriu-zis Iα diferenţial, estepsihologia analitica jungiană.Au apărut în istoria psihologie! $i, consecutiv, în istoriapsihodiagnozei numeroase tipologii variate, fiecare cupropriu! sistem de categorialtzare, toate pornind de Iαpresupunerea că există paternuri coerente de comportament,sau stiluri consistente31
 32. 32. de acţiune care sunt suficient de bine definite pentru ca săpermită o taxonomîe a persoanei de-a lungul acestor tipuriposibile. Acesta presupunere a avut o valoare euristică nunumai pentru psihologia personalităţii, ci şi pentru psihologiasocială, psihoterapie, psihologia educaţională ,etc, iar pentrupsihodiagnoză a prilejuit construirea, mai ales în ultimii 15ani, a unor chestionare şi tehnici de evaluare importante.înainte de anii 80, ceea ce a prevalat, cel puţin în domeniulinstrumentelor de măsurare, a fost aplicarea înpsihodiangnoză a tipologiilor privind temperamentul, decichestionare tipologice construite din diverse perspective:constituţionale, psiho-endocrine, a caracteristicilor activităţiinervoase superioare etc. De asemenea, unii cercetătoriprecum E.Spranger (34), au încercat şi modelarea unor tipuripsihologice în funcţie de orientarea valorilor şi utilizarea lorîntr-o taxonomie comportamentală. Aceste instrumente nu s-au impus însă, cercetarea contemporană înglobând, dupăcum vom vedea, şi caracteristicile de temperament printredimensiunile de bază definibile statistico-matematic (v.Cattell, Guilford etc.).Ceea ce s-a impus în evaluarea contemporană apersonalităţi, este, după cum spuneam, o perspectivă caretranscede o propriu-zisă taxonomie, într-un instrument carepermite abordarea diferenţială a persoanei. în esenfătipologia lui C.G. Jung prezentată în detaliu în 1921 odată culucrarea Psychologische Typen (35} aduce dovezisubstanţiale din interiorul psihologiei analitice desprecoexistenta în psihic a două atitudini de bază, extra- şi intro-versia, complementare în funcţionarea complementară acelor două instante psihice: conştientul • psihismulsubiectiv, şi inconştientul - psihismul obiectiv. In situaţia32
 33. 33. în care există în planul conştient al eului o predominantă şipreferenţiala raportare Iα realitate prin deschiderea spreexterior, în plan inconştient se manifestă atitudinea opusă,deci o preferenţială centrare pe interioritatea psihică.Şi invers. Aceasta complementaritate este responsabilă decomportamentul complex şi integral ai persoanei, si, în planontogenetic, este evidentiabilă prin preferinţele şicomportamentul mai ales din epoca de tine-eţe şi maturitateDe-a lungul vieţii, există un subtil joc, o trecere treptată sprepreluarea în conştiinţă a atitudinii de tip contrar, ptoces numit deJung si jungieni enantiodromie (36).Teoria tipurilor atitudinale, aşa cum este definitădeocamdată de aceste două tipuri de predispoziţii esterelativ cunoscută dar, ceea ce se cunoaşte mai pujin estemodul concret cum descrie Jung funcţionarea psihicului. Inesenţă, datele empirice indică că patru funcţii mentalebazale^ sau procese fundamentale prin care se desfăşoarăviata psihică s! cunoaşterea, denumite: senzoriaiitate,intuiţie, gândirejloqică) şi simţire, sau afectivitate. Viafanoastră psihică se desfăşoară mereu prin acesie coordonatecare nu pot fi reduse una Iα cealaltă., prin care operămdiferenţieri între obiect şi subiect, între interior şi exterior.Funcţiq este definită de Jung ca proces de orientarepreferenială a conşiiinţei, sau "o formă particulară aactivităţii psihice care rămîne neschimbată în împrejurăridiferite" (Jung, 1921 -(37).Multe aspecte ale activităţii mentale conştiente pot fiatribuite modului cum intervin şi evoluează cele patrucategorii de funcţii. De asemenea, se face o grupare a lor înceea ce Jung dihotomizează ca: 1 .pe de o parte, funcfiÜerationale, care ţin de abilitatea fiinţei de a judeca aspectelerealităţii şi 2. funcţiile33
 34. 34. iraţionale, sau abilitatea de a deveni conştient de aspectefără a desfăşura un raţionament logic sau valoric. Astfel, dinprima grupare, şi opuse ca demers inferential, suntjudecarea logică sau gândirea, şi judecata valorică sausimţirea afectiva (v. Ribot, afectivitatea ca raţiune - (38). Dina doua grupare^la fel diametral opuse ca modalitate, suntsenzorialitatea şi intuiţia, care aduc informaţia desprerealitate şi selecţionează stimuli! fără ca Iα baza acestorsurse de informare să existe şi o constrîngere inferentiala, undemers de organizare raţională a datelor squ a valoriiacestor informaţii. O prezentare mai pe larg o vom realizaodată cu descrierea instrumentelor psihologice MBPl şi SUP.Teoria tipurilor presupune că indivizii umani se nasc cu opredispoziţie de a prefera o anumită funcţie fată de celelalte.Lα copii acest aspect este mai uşor de evidenţiat, pentru căei sunt motivaţi din interior spre a exersa Iα nivelulconştiinţei în formare acea funcţie care devine preferenţială,şi din ce în ce mai diferenţiată, mai nuanţată, şi adaptată, cualte cuvinte devine modul preferential de adaptareconştientă a persoanei, odată cu întărirea dată de practică(succese si insuccese personale în a face fată diferitelorîmprejurări ale vietü). Exersarea ei conduce treptat spredefinirea unui "sentiment" de competenta personală, iarîntărirea pozitivă a succesului se generealizează şi pentrualte zone de activitate care cer utilizarea aceleiaşi funcţii,ceea ce conduce treptat Iα definirea unor trăsături desuprafaţă, spre unele comportamente şi deprinderi asociateacestei funcţii.în acelaşi timp cu aceste dezvoltări prilejuite de funcţiapreferată, are loc, complementar, neglijarea celorlalte, iar,dintre ele, mai ales a funcţiei cu sens diametral opus, careva rămâne relativ nedezvoltată, primitivă şi nenuantată şiutilizată mai ales34
 35. 35. de manifestările unor conţinuturi inconştiente. Cu attecuvinte, fiecare dintre oameni, în mod natural, firesc, vadeveni relativ diferenţiat într-o anumită arie, si va rămînerelativ nediferentiat în alte arii ale funcţionării psihice, înmăsura în care "homeostazia" vieţii cotidiene, cadrulsociocultural existenţial, determină individul sâ-si canalizezeinteresele şi energiile spre acele activităţi care ît dau oşansa să-si utilizeze mintea în sensul modului pe care îlpreferă. De exemplu, cel care prezintă de Iα început opreferinţa spre α-si trăi viata (a se adapta cerinţelor vieţii}prin intermediul senzorialului, îşi va diferenţia preferenţialaceste procese devenind un acut observator al realităţiiimediate. Pe măsură ce se dezvolta în plan ontogenetic,persoana îşi va dezvolta si acele tipuri de caracteristici caresunt consubstanţiale unor astfel de orientări preferenţiale,deci realismul, spiritul practic, simţul comun sau "bunulsimţ" etc. Atenţia fiindu-i canalizată / centrată din ce în cemai mult pe specificul mediului, îşi va cheltui din ce în cemai puţin timp şi energie pentru a utiliza şi dezvolta funcţiadiametral opusă, reaspectrv intuiţia. Centrarea pe prezent aacestui tip de oameni care preferă funcţia perceptivâ-senzorială 1e restrânge cantitatea de energie disponibilapentru a se centra pe viitor (intuiţie); Iα fel, centrarea peconcret, 1e dă puţin timp să se centreze pe abstract;centrarea pe aplicări practice, îi îndepărtează de Iαpreocupări teoretice; centrarea pe real, de Iα dezvoltareaimaginaţiei, etc.în acest model, exemplificat deocamdată numai prinfuncţionarea divergentă a două dintre funcţii, senzorialitateaşi intuiţia, ceea ce numim mediu, sau condiţii social-culturale de formare devine un factor care poate influentafie în direcţia dezvoltării predispoziţiei preferenţiale, fiepoate descuraja35
 36. 36. dispoziţia naturală a individului, printr-o artificială întărire aunui tip de activităţi care intrinsec nu sunt o sursă desatisfacţie şi motivare pozitivă, şi care, în plus, fac maidificilă şi formarea unor deprinderi. Forţarea datoritămediului a dezvoltării unei alte funcţii decât ceapredispozantă, conduce spre dificultăţi, crize de neadaptare,întârzieri în dezvoltare etc. De câte ori, de exemplu, unpărinte care doreşte formarea unui pianist de excepţie dintr-un copil cu evidente abilităţi de alt ordin forţeazădezvoltarea unor abilităţi care nu sunt în acord cupredispoziţia «născută. Influenta mediului asupra dezvoltăriipsihotipului, poate duce şi 1a un proces de "falsificare" aacestuia, şi ne vom afla în fata unor persoane ce s-au formatinitial printr-o capacitate mai puţin în acord cu datele debază, care astfel trăiesc în plan interior un sentiment deinsatifactie fată de ceea ce sunt şi fac, se simt mai puţincompetenţi în domeniul pentru care s-au format şi simt căîncă nu şi-au dezvoltat ceea ce, dm putea numi cu un senslarg, "dotarea naturală".Dezvoltarea de-a lungul vieţii poate fi concepută, dinperspectiva tipurilor preferenţiale de apreciere-cunoaştere,ca un proces care durează Iα fel de mult cât viata, prin care,treptat, eul câştigă control asupra funcţiilor, diferenfiindu-lepe fiecare şi învăţând să 1e utilizeze concordant cu situaţia.în perioada tinereţii, eul conştient se dezvoltă pe măsură ceevoluează şi se diferenţiază şi funcţia preferenţială, saudominantă, care, în principiu este predispoziţia naturală. înparalel, în acest proces, odată cu funcţia dominantă, va intraîntr-un proces de evoluţie, ceva mai lent şi desigur treptat şiuna dintre funcţiile auxiliare de sens opus.Astfel, dacă funcţia dominantă este una raţională, în paralelo36
 37. 37. serie de sarcini existenţiale care nu pot fi rezolvate rationalvor atrage în manifestare şi dezvotare şi una dintre funcţiileiraţionale. Jung (39) descrie cerinţa pentru o a doua funcţieauxiliară, care este "în toate privinţele diferită de funcţiadominantă. Astfel, de exempiu, scriind despre tipurile depersoane care dezvoltă în conştiinţă un mod predominantintrovert în care prevalează gândirea logică, pentru acontrabalansa un efect prea unidirecfionat, funcţia auxiliarăiraţională va avea un caracter extrovert. Deja, odată cumaturitatea, persoana începe să-şi câştige o treptatăcapacitate de a utiliza diferenţiat şi o a treia funcţie, deacelaşi gen cu cea secundă. în genere, în măsura în carefuncţia strict opusă functei dominante rămâne în urmă, eava fi mereu purtătoarea unui mod primitiv, nediferentiat demanifestare. Eul nu va fi stăpân decât foarte greu şi peaceastă ultimă funcfie. Foarte puţine persoane ating unstadiu de evoluţie superior în procesul de individuare, în carepot utiliza conştient şi cu uşurinţă această a patra funcţieatunci când contextul o cere.Din perspectiva tipologiei propriu-zise utilizate deinstrumentele care încearcă să determine tipul şi abilităţilespecifice, comportamentale şi existenţiale, ale persoanei, seoperează o taxonomie care ia în considerare simultan tipulde atitudine dominantă în conştiinţă, respectiv extraversiavs. introversia, şi tipul de funcţie dominantă.Astfel comportamentele, deciziile, reacţiile, modui de arelafiona al persoanei vor fi caracteristice pentru tipulpreferential dominant, auxiliar, şi, nu în cele din urmă, şipentru ceea ce a rămas nedezvoltat, care Iα rândul său vada o anume coloratură specifică manifestărilorinconştientului în comportament. Jung desfăşoară analize defineţe pentru 8 tipuri preferenţiale utilizând37
 38. 38. drept criteriu de specificitate funcţia dominantă şi atitudineaconştienta prevalentă, astfel: extraverti cu dominantasenzorială, introverti cu dominanta senzorială, extraverti cudominanta intuitivă, introverti cu domianta intuitivă,extraverti cu dominanta gândire logică, introvert) cudominanta gândire logică, extraverti cy dominanta simţirii(rariune afectivă); introverti cu dominanta simţirii. Autoricontemporani precum Briggs-Myers & McCaulIey, 1985 (40)utilizând şi dinamica funcţiei auxiliare, vorbesc de 16 tipuripreferenţiale în personalitatea matură. Vom relua şi adânciconsecinţele tipurilor şi dinamica intererlatieî odată cuprezentarea instrumentelor diagnostice. Construcţia ţivalidarea acestor instrumente au făcut obiectul unor studiifactoriale, care, în afara faptului câ au confirmat tipologiajungianâ, au precizat $i valoarea explicativă şi prognostică aacestei tipologii.1.3. MODELĂRI COGNITIVISTE ÎN DEFINIREAPERSONALITĂŢII: CONSTRUCTELE PERSONALE $1STILURILE APRECIATIVETeoriile cognitiviste postulează definirea psihismului /mentalului ca un sistem funcţional, o cărui natură estedeterminată de natura mediului Tn care se formează şi tatăde necesităţile căruia se autoorganizeaza si dezvolta.Cα sistem functional, mintea în datele generale se aseamănăoricărui alt sistem functional al organismului, nu exista ocertitudine privind care anume dintre părţile sale suntnecesare şi care anume sunt pur contingente. Deci apare unal doilea postulat din perspectiva cognitîvistâ, şi anume cănu toate partite minţii / aspectele funcţionării psihicului suntutile. Mintea poate prezenta38
 39. 39. anomalii conceptuale, poate prezenta idiosincrazii apărutedin încercările de a foce fată - biologic, psihologic sau social■ unor proprietăţi de ordin superior necesare şi necunoscuteşi care nu au valoare de supravieţuire. Acest model careconsideră mintea un sistem funcţiona! permite decipostularea existentei unor aspecte ale mentalului care auvaloare de supravieţuire irelevantâ sau chiar negativa (J.Rust,1989 - (41).Această perspectivă permite depăşirea unei abordăricognitiviste de tip clasic, care cercetează şi ierarhizeazăstructurile mentale în funcţie de relaţia lor directă cuadaptarea organismului Iα realitatea înconjurătoare. Astfel,de exempiu există situaţii în care aspectele cognitive alefuncţionării psihice pot varia fără ca în acesta procesualitatesă fie antrenată / dominată de o procesare raţionala. Deexemplu, depresia profundă nu are o valoare desupravieţuire, fără ca totodată sâ putem afirma că, subraport logic, există o eroare - decizia persoanei că viata numai are vaioare nu tine de instanţa cognitiva-logică;dimpotrivă, evitarea unor astfel de gânduri ar fi o dovadă aunei încercări iraţionale de a evita / escamota ceea ce, însituaţia existenţială respectivă apare ca evidentă.încercarea de a găsi variaţii între oameni prin dimensiunilecognitive ale personalităţii va trebui să ia în considerare şifactorii care apărea iraţionali, sau ambigui din perspectivălogica, factori care intervin şi în comportamentul iraţional -eticheta de "iraţional" fiind o inferenţă ulterioară, în raportcu criteriul adaptare-supravietuire.Acest tip de argumente conduc în prezent cercetarea îndomeniul tehnicilor de evaluare a personalităţii spre definireaunor tipuri de structuri care pot explica singularul, excentricitatea39
 40. 40. personală, chiar boala mentală înţelese ca alternative,uneori incompatibile cu regula "normalului", dar care potavea valoare de supravieţuire în circumstanţe definibile ca"iraţionale".Din acest punct de vedere, mai clasicele cercetări şiinstrumente construite din perspectiva dimensiunilorstilistice şi a constructelor personale pot capta noi fajete.De exemplu, problema definirii unui stil cognitiv congruentstructurii de personalitate a condus spre abordările de tipdimensional prin taxonomizări comportamentale:"dependent de câmp vs. independent", "internalizant vs.externalizanf", "impulsiv vs. reflexiv", "evolutiv/de creşterevs. reductiv". Acestor concepte li se argumentează un rolfunctional de tip adaptativ în sistemul mental. In plus,definirea şi demonstrarea funcţionării stilului cognitiv s-arealizat prin proiectarea unor cadre experimentale care aujucat rolul unor teste psihometrice (Wîtkin şi al., 1954 - (42).Şi totuşi, datele de cercetare conduc şi spre evidenţierea fanivelul aceleiaşi persoane a unei alternante între stiluri,alternantă cu un grad mai redus ("fixitate") sau mai larg("mobilitate") de variere, sau, în termenii autorilor, Iαcapacitatea de a se schimba de Iα un mod de funcţionare Iαaltul în funcţie de ceea ce cere situaţia (Witkin &Goodenough, 1977, 1981 - (43). $i starea sistemului, amadăuga.Una dintre teoriile clasice care ar merita o reconsiderare este teoriacognitivă a lui G.Kelly, 1955 (44). Dezvoltarea ontogeneticăeste privită ca un proces activ prin care mentalul îşi dezvoltăconstructe proprii în virtutea unei continui raportăriipotetico-deductive 1a realitate. In măsura în care indiviziiprezintă constructe de acelaşi fel, comune, acest lucru finede experienţa comună pe care au traversat-o. Evoluţiamentalului înseamnă o40
 41. 41. diferenţiere continuă a constructelor, a ierarhiei în cadrulsistemului de constructe, ceea ce conduce spre o mai bunăcapacitate de a face fată realităţii, de a se adapta, anticipa,reacţiona. Constructele de ordin superior evoluează prindiferenţiere de cele care rămân Iα nivele inferioare, şi permito interpretare mai nuanţată a realităţii.Postulând unicitatea sistemului de constructe pentru fiecarepersoană, Kelly încearcă sä depăşească în epocă viziuneadimensională a trăsăturilor de personalitate/Tehnicarepertoriului de grilă, dezvoltată ca metodă de evaluare( Bannister, 1 977 -(45), va permite însă aplicarea analizeifactoriale (Slater, 1965, cf. Miljovitch, 1981 - (46} şidescrierea structurii ansamblului de constructe ca un spafiusemantic individual ale cărui dimensiuni sunt propriisubiectului şi îl caracterizează în ceea ce îi este specific.Aplicarea teoriei şi a testului tip grilă în cadrul unor cercetăriromâneşti, a condus Iα definirea unor stiluri apreciative curol prognostic pentru evaluări legate de orientareavocational şi satisfacţia profesională (Marcus & Cătina, 1986, 1978, 1980, Minulescu 1982 - (47). Primii au definitstilul apreciativ ca un mod particular de abordare, evaluareşi interpretare a evenimentelor realităţii care prezintăelemente divergente, descriind 4 tipuri: stilul empaHc,analogic, reflexiv şî detaşat. Departajarea stilurilor deapreciere s-a realizat în funcţie de indicatorii de frecventăprivind constructele afective şi nivelul identificării cu ceilalţi.Cercetările asupra empatiei au evidenţiat că mecanismulparticular de desfăşurare a! acestui tip de procesare ainformaţiilor de intercunoaştere include o prezentădominantă a criteriilor afective şi un nivel crescut alidentificării, ceea ce favorizează41
 42. 42. transpunerea în codruţ de referinţă al altora prin utilizareaprevalentă a propriei experienţe afective. în situaţia în careexistă un nivel de complexitate ridicat si o operativitateînaltă a sistemului de constructe, nu mai asistăm Iα simplaproiecţie afectogenă, ci, în termenii lui Jung, Iα o proiecţieactiva (Jung, 1921 - (48), adică o flexibilitate în definirea siaplicarea orientărilor apreciative, persoana empateticăpoate utiliza diferite strategii de cunoaştere cu acelaşi gradde eficientă (Minulescu, 1982-(49).Stilul analogic se bazează pe un nivel mediu-superior alidentificării si o slabă prezentă a criteriilor afectivepermiţând utilizarea relativ flexibilă a structurilor cognitive.Fată de stilul empatic, există un grad crescut de adecvareobiectiva, ceea ce nu asigură şi exactitatea raţionamentelordesfăşurate. Stilul reflexiv, implică constructe afective cu ofrecvenţă medie sau superioară, dar nivelul identificării esteslab. Aceste procesări implică un grad crescut desubiectivitate în măsura în care criteriile apreciative tind sădevină tranşante, nelegate în sistem, prevalent analitice(Marcus, Cătina, 1978 -(50).Stilul detaşat include atât o prezentă slabă a criteriilorafective, cât si nivelul scăzut al identificării; comportamentulpersoanei este al unui calculator impartial într-un contextcare solicită însă un demers co-partrcîpariv. Eficienta înrelaţia cu ceilalţi apare influenţată negativ de lipsa deînţelegere emotional-afectivă chiar 6ac6 judecata logică estesusţinută de un cadru conceptual sufiecient de discriminativşi operant. "Raportarea judecăţilor despre celălalt Iα criteriide referinţă exterioare modelului extern, dar şt modeluluipropriu, interior, fac posibilă utilizarea diferitor strategii decunoaştere (analitică sau globat-impresivă) cu aceleaşi42
 43. 43. rezultate (Marcus, Carina, 1978 - (51).Datele de cercetare aplicată pe o populaţie de profesionişti îndomeniul investigaţiei judiciare au validat valoareaprognostică şi metodologică a acestei tipologii privindstilurile apreciative (Minuiescu, 1982 - (52}. Stilul empatic şistilul analogic de judecare si evaluare interpresonalâ semanifesta ca o trăsătură de personalitate specifică muncii deinterrelationare socială. Eficienta în munca de investigaţiejudiciară, axată preponderent pe interrelaţia umană, solicită,din perspectiva analizei constructelor personale, în acelaşitimp complexitatea structurii sistemului şi un nivel crescut alidentificării.în acest context, merită să subliniem importanta funcţionării,Iα un nivel medtu al frecventei, a criteriilor afective. Prezentacriteriilor afective devine distorsionantă/dezorgamzatoare însensul identificării totale doar în situaţia dominării lor,situaţie care conduce spre funcţionarea prevalentă asubiectivităţii proiective. In acelaşi timp, lipsa totală acriteriilor afective îngustează cadrul de referinţă conducândspre erori care fin de perceperea unei false similarităţi întreeu si non eu şi favorizează în aceesi măsură proiecţia (Jung -(53)Am acordat importantă prezentării acestei tipologii privindconstructele si stilurile apreciative pentru că, Iα nivelulacestora, sunt prezente nu numai mecanismele de procesarelogică şi predominant conştientă a informaţiei, ci şimecanisme care antrenează prelucrările de Iα nivelulinconştientului, identificarea si implicarea afectivăsprijinindu-se pe diferenţieri de fineţe care pot da sens siiraţionalului din comportamentul uman. Deşi încă nu a fostconstruit un chestionar de personalitate care să ia înconsiderare întreaga problematică a constructelor personaleşi a43
 44. 44. stilurilor apreciative ne putem aştepta ca această direcţie săducă Iα instrumente complexe cu valoare de cunoaştereridicată. Tehnica grilei de constructe o vom prezenta încadrul unui alt volum al "Evaluării psihologice".2. CERINŢE FUNDAMENTALE ÎN CONSTRUIREA$1 EXPERIMENTAREA UNUI CHESTIONAR DE PERSONAUTATE.2.1. PRINCIPALE UMITE 51 DIFICULTĂŢIINTRINSECI MĂSURĂRII PERSONALITĂŢII PRINCHESTIONAREînainte de a prezenta cerinţele fundamentale care tin deconstruirea si validarea unui chestionar de personalitate,vom trece în revistă câteva dintre principalele limite şidificultăţi specifice pentru acest gen de instrumente deevaluare a personalităţii.Ceea ce analizatori de anvergura unor Anastasi sauCronbach, acum 40 de ani, şi Angleitner, John, Lohr. sauHofsteeşi De Raad, Costa Şi McCrae (54) pentru anü 90 reproşeazăchestionarelor ca instrumente tine, în primul rând de limitele„capacităţii de operaţionalizare a dimensiunilor deeexprimare, dar şi de controlul modului cum este transmisă sireceptată informaţia. Mai mult, de o dificultate exterioarăinstrumentului propriu-zis şi anume intenţionalitatea şistarea interioară a respondentuluî şi distorsiunile consecutiveacesteia. Analizele moderne încearcă să reconsidere într-omaniera sistematică diferitele nivele ale problematiciichestionarelor, în primul rând modul de construire a itemilor,forma şi conţinutul lor;44
 45. 45. în al doilea rând se adresează chiar tehnicilor statisticepentru a detecta surse de distorsionare sau a construimodele sistemice de control matematic a corelăriiinformaţiilor (dimensiunilor, faţetelor acestora atât între ele,cât şi cu alte aspecte ale personalităţii ).Preţul acestei sistematic efort de control a circulaţiei şiprelucrării informaţiei Iα toate nivelele, de Iα formularea şiconstruirea chestionarului Iα receptarea, prelucrarea şirezolvarea itemilor de către subiect, şi apoi !a interpretareaacestor răspunsuri într-o manieră care se să apropie cât maimult de realitatea vie, - este constituit pe de o parte detaxonomizările care, în ultimul deceniu au clarificat mult din"haosul" unor probleme precum formatul itemilor, conţinutullor, caracteristicile situational etc. Pe de altă parte, facobiectul unor dezbateri în simpozioane internationaleprobleme precum: cauzalitatea (Silva, Westmeyer 1 994),dezirabilitatea ( Nowack, Hofstee & Hendriks, Parlhus,Borkenau & Ostendorf, Fernandez-Ballesteros & Zamarron,1995), bazele biochimice ale personalităţii (Zuckerman,1994), luarea deciziei în psihodiagnoză (Westmeyer, 1 994,van der Berken & van Arie, Vos, 1995 - [55).$i totuşi, dacă ar fi sä reluăm, se pune nu atât problemarelativizării valorii chestionarelor în cunoaştereapersonalităţii (cum au fost / sunt unii tentaţi să gândească),ci a măsurii în care un instrument a cărui standardizareîmpinge spre inferenţe tipologice, cu un grad "mediu" degeneralitate", poate surprinde şi unicitatea, forma vie apsihismului, felul cum se manifestă acele trăsăturiîncomplexitatea interdeterminârilor psihice. Şi nu este corectsă cerem unui instrument să cuantifice ceea ce, în esenţasa, nu a putut fi cuantificat - psihismul viu.Deci limita principală a chestionarului de personalitate, este45
 46. 46. intrinsecă acestui tip de demers.De asemenea, dintre clasicele dificultăţi avute în vedere, acăror rezolvare va mai însemna încă multe teme decercetare, sunt: "vizibilitatea" îtemilor, gradul de schimbarevs. constanţa a comportamentului măsurat, specificitateamare a răspunsurilor în sfera personalităţii care atragedificultăţi In gruparea lor în categorii bine definite detrăsături / structuri aie personalităţii si determinarea unorcriterii externe adecvate prin care sä se calculeze empiricgradul de validitate.O altă problemă majoră ţine nu atât de construireachestionarelor, cât de interpretarea datelor. Origineachestionarelor stă probabil în necesitatea de a realiza uninterviu cât mai sistematizat. Ceea ce implica supoziţia căfiecare răspuns trebuie considerat / ponderat ca indiciu alexistenţei / prezentei aspectului avut în vedere.Interpretarea factualâ-veridicâ-literola se bazează pevaliditatea de conţinut si se apropie foarte mult de situaţiainterviului sistematizat. Interpretarea psihologică-diagnostică - simptomatică este posibila în urmaexperimentării si validării chestionarului, respectiv a stabili irii empirice a relaţiei dintre răspunsurile Iα itemi si un criteriuspecificat de validare (Anastasi, 1957-(56).O a doua sursă de interminabile discuţii privind ce anumeinterpretăm când interpretăm răspunsurile Iα itemi, estefaptul câ exista o inerentă ambiguitate a răspunsurilor,dovedită de altfel experimental (Eisenberg,1941, Forsman,1993 - (57) ceea ce conduce spre posibilitatea unei gamerelativ largi de interpretări pentru fiecare râspuns.Formularea mai specifică si clară a itemtlor precum siformularea unor seturi de răspunsuri specificate pot conducepe de o parte Iα scăderea gamei de posibilităţi de46
 47. 47. interpretare de către subiect a conţinutului, dar, paradoxal,conduc şi spre o "vizibilitate" prea mare care face carăspunsurile să poarte amprenta prea puternică a seturiloratitudinale, a intenţionalităţii, a efectului de Faţadă, şi, nu înultimul rând, a stărilor emoţionale pe care 1e trăieşte / sauIe-a traversat de curând subiectul. Există voci în domeniulpsihologiei personalităţii care odată cu Allport, 1937 (58),consideră că persoana poate fi adecvat descrisă numai întermenii paternurilor specifice de interrelationare, mai puţinprin trăsături comune. Modelul din 1994 descris de McCrae şiCosta pune în bună măsură problema clarificării a ceea ceputem măsura în mod real din natura umană şi amodalităţilor în care putem trata aceasta informaţie.2.2. CERINŢE GENERALE SI ETAPE GENERALEîn construirea unui chestionar de evaluare a personalităţiiexistă^Jouă probleme esenţiale cu care se confruntă oricejsinolcjjäefinirea constructului, deci a trăsăturii care trebuiemăsurată; ^ZJconstruirea unui set de itemi prin caresubiectul este "întrebat" în legătură cu acele comportamentecare sunt relevante pentru trăsătura respectivă, sau înlegătură cu situaţiile relevante pentru acea trăsătură.Răspunsurile subiectului Iα aceşti itemi vor servi ca indicatoriai constructului. Vom încerca să prezentăm în continuarecâteva dintre problemele legate de construirea şi expe-rimentarea acestui set coerent de itemi, care reprezintăchestionarul de personalitate.Un prim tip de cerinţe în etapa de construire şiexperimentare priveşte alegerea tipului de probă sauchestionar. Ce probă47
 48. 48. alegem depinde defjpdefinirea scopului testării (ce testam)definirea domeniului de aplicare (de ce testăm: consilierevocatională, expertiză clinică, expertiză judiciară,psihoterapie, selecţie profesională sau reorientareprofesională etc.). Acest gen de probleme apare în măsura încare testarea trebuie să răspundă desigur unor problemespecifice care apar uneori într-un context specific ce trebuiesi el definit, iar, pe de altă parte, psihologul porneşte de Iαbun începu avertizat în legătură cu tipul de expectante alesubiectului (motivaţii, stări afective, atitudini, prejudecăţi şiideosincrazii) cate pot dîstorsiona comunicarea princhestionar.Alegerea probelor înseamnă în acelaşi timp un număr decerinţe care fin intrinsec de construirea chestionarului:adecvarea conţinutului itemilor, numărul de itemi,omogenitatea / neomogenitatea acestora. Aceste cerinţe vorinfluenfg calităţile psihometrice ale itemilor şi alechestionarului, aspecte pe care 1e vom discuta mai pe larg în altsubcapitol.(O a doua etapă, julterîoarâ constituirii unui prim eşantion deitemi,- priveşte aplicarea experimentala a acestora. Initial,aplicarea se poate realiza pe un minim de 20 de subiecţi(Meili, 1 964 - (59), pentru a răspunde unor întrebări ce sereferă !a factori care pot influenta aleatoriu rezultatele,diminuând fidelitatea.Dintre sursele de eroare posibile ce pot fi avute în vedere şicorectate în această etapă mentionămJ^tandardizareacorectă a instructajului şl a condiţiilor specifice de răspuns(dacă este cazulJj^Z^tandardizarea tipului derăspuns(_3pformularea unor itemi/scale de "validare achestionarului în raport de atitudinea subiectului (supra/subestimarea unor simptome / situaţii,48
 49. 49. atitudini de faţadă, gradul de deztrabtlitote Iα diferite genuride subiecfijf^jconstruirea unor exemple introductive.A doua etapă a experimentării priveşte l preliminară pentrueliminarea (ternilor care nu sunt omogeni, nu suntsemnificativi, dublează un anumit aspect investigat etc. Serealizează în genere pe un număr de subiecţi care săpermită clarificarea următoarelor aspecte: 1 .nivelul dedificultate al itemilor; 2. repartiţia corectă a răspunsurilor înfuncţie de diferite posibilităţi (precizarea grilei);S.capacitatea de discriminare.Aceste aspecte conduc Iα repartiţia echilibrată a itemilor închestionar, coborârea nivelului de dificultate al limbajului Iαnivelul categoriei de persoane pentru care este construitchestionarul, eliminarea acelor itemi care nu contribuie /sunt irelevanfi !a posibilitatea de a dihotomiza subiecţii înfuncţie de variabila testată. Aceasta ultimă calitate,capacitatea de discriminare, este considerată, alături deomogenitate,_ ca inseparabilă de semnificaţia psihologică atestului, respectiv de validitatea sa (Meili,l 964 - (60). Acestecerinţe implică ca, pe de o parte grupul de subiecţi să fiereprezentativ pentru dimensiunea avută în vedere (criteriuexterior), pe de alta, ca sarcina/conţinutul itemilor să serefere Iα variabila avută în vedere. Aceasta capacitate dediferenţiere se determină statistic fie prin metoda corelaţieicu un criteriu exterior, fie comparând corelaţiile fiecărui itemcu rezultatul global al scalei/chestionarului experimentat.Scopul acestei etape este de a elimina acei itemi care suntneadecvati si a ordona în funcţie de gradul de dificultate(dacă este cazul), de tipul de grilă folosit (de exemplu, nu sevor pune îtemii într-o succesiune prelungită de reacţiirelevante prin aceiaşi fel de răspuns - numai DA, numai NU).49
 50. 50. De asemenea vor fi eliminaţi şi itemii reprezentativi pentrutrăsătură, dar care, datorita unor motive precumdezirabilitatea, primesc acelaşi tip de răspuns de Iα mareamajoritate a subiecţilor (de exemplu, itemi de felul "esteimportant să existe o lege morală care jăjmi guvernezecomportamentul"),/ A treia etapă .ore ca scop standardizarea interpretării prinetalonarea chestionarului. O prima cerinţă este constituireaconform etapelor anterioare a chestionarului în forma iuidefinitivă, O a doua este de a construi un eşantion / iot desubiecţi cât mai diversificat în funcţie de criteriile specificecategoriei de persoane testate cu acest instrument. Peaceşti subiecţi vom aplica: consemnele definitive, exemplelecare ajută Iα familiarizarea subiectului cu tipu! de probleme,experimentarea limitei de timp avută în vedere (dacă estecazul acestui din urma aspect, se va cere subiecţilor săîncercuîască numărul itemului ia care răspund, apoi, dinminut în minut, acelaşi lucru până când ultimul subiecttermină de răspuns).Etapa a treia priveşte de asemenea calitatea testului demăsură standardizată. Dar cercetări privind diferitele faţeteale validităfii instrumentului vor continua, în măsura în carene interesează şi consecinţele deciziilor, generalizareatestului pe alte populaţii / alte culturi şi socierăfi / felul cumtesru! prezent corelează cu alte modalităţi de c măsuratrăsătura avută în vedere şi specificitatea instrumentului,determinarea unor faţete specifice trăsăturii prin încercareade a găsi subfactori care contribuie Iα variaţiacomportamentului în cadrul aceleiaşi trăsături, validitateadeciziilor în diferite contexte aplicative etc.50
 51. 51. 3. PROBLEME PRIVIND STRATEGIILE DE CONSTRUIRE ACHESTIONARELOR DE PERSONALSTE/ Megargee/discutcmd În3972 (61) problemele antrenate de construireaInventarului de personalitate California, modul de selectare a variabilelor,strategia de construire a testului propriu-zis, realizează şi oanaliza sistematică a metodelor de construcţie a unuichestionar. Aceasta clasificare face obiectul unui acordcvasigeneral printre cercetătorii şi constructorii de chestionare.In mod fundamental, în funcţie deconstruire şi selectare a itemilor, metodele generale deconstruire a unui chestionar sunt treiC 1 .^metoda intuitivă sauabordarea raţiona lâ^Z/netoda criteriului extern, sau metodaempirică(3.) metoda criteriului intern, sau metoda factorială.Desigur, pot exista şi diferite combinări între elementelespecifice celor trei tipuri de strategii, deci şi metode mixte. Vomurmări pe rând caracteristicile demersului experimental şiconsecinţele fiecărei opţiuni în termenii limitelor şi avantajelor.3.1. METODA INTUITIVĂAbordarea raţională a construirii unui chestionar pune autorulîn postura creatorului care decide ce ttemi trebuie incluşi, şi ceconţinuturi sunt relevante pentru a traduce trăsătura într-un comportament, decizie care antrenează în special experienţa sa de viată, cunoaşterea psihologiei umane în general şi a tipuluide probleme psihice antrenate de trâsătura-tintă, în special.Hase & Goldberg,! 967 (62)<rcjgsifică abordările raţiongjgfuncţie de^jcbuo^criterii. Astfel, (1. jcriteriui privind selecta51
 52. 52. conţinutului itemilor, divizează strategiile intuitive în abordăriîn care selecţia itemilor se bazează pe înţelegerea strictintuitivă a trăsăturii, şi, respectiv, abordări în care selecţiaeste ghidată de o teorie formalizată asupra personalităţii şicomportamentului uman; de asemenea, (2. /criteriul privindinstanţa care selecţionează itemii, divizează în strategii încare autorul chestionarului este cel care optează, faţă de celeîn care se constituie un grup de persoane - judecători.Megargee, 1972 (63), diferentază între selecţii pur intuitive, şicele mixte, denumite "partial empirice" în care selecţia esteparţial ghidată de date experimentale. Acest tip de selecţie şifoloseşte pentru acele scale din C.P.i. construite pe bazaanalizei consistenţei interne. în astfel de scale autorulselectează intuitiv un lot de itemi care par să reflecte aceatrăsătură, urmând ca alegerea iniţială să fie analizată subraportul consistenţei interne şi păstraţi aceia care prezintă unnivel suficient de încredere. Patru din cele 18 scale avariantei C.P.I. 1972 sunt construite în acest mod.Astfel, un apsjbil demers intuitiv, poate cuprindejjn genereurmătorii pasftj^selectîa intuitivă a conţinuturi lor itemiior şia lotului iniţial de itemif 2Jadministrarea întregului lot de itemiunui grup de subiecţ^v^/calcularea scorurilor totale 1aaceastă scală preliminară; 2) calculul corelaţiilor dintrescorurile Iα itemi şi scorurile totale pentru toţi itemii din lotulpreltminai^^jacesti coeficienţi de corelaţie vor servi ca şicriteriu pentru selecţia finală a itemilor care prezintă cele maiînalte corelaţii intre scorurile proprii şi scoruile totale. Deci,într-un astfel de demers mixt, datele empirice pot fi utilizatepentru a creşte validitatea discriminativă a testului prineliminarea itemilor care fie au patern uri de răspuns ambigui,fie au corelaţii semnificative cu scale care măsoară altetrăsături.52
 53. 53. Megargee consideră ca principal avantaj al strategieiintuitive validitatea de conţinut ridicata. Un al doilea avantajconsta dintr-o coerentă intrinsecă, în măsura în care unasemenea instrument este urmarea unei consistente înabordare şt/sau reflectă un cadru teoretic univoc.Principalele dezavantaje, două,, tin pe de o parte de faptulcă omogenitatea şi conţinutul itemilor depind de abilitateaautorului de a-şi imagina şi anticipa răspunsurile Iαproblemele itemilor a persoanelor caracterizate printrăsătura respectivă. Pe de altă parte, Iα fel de simplu va fi51 pentru subiect să înţeleagă sensul şi modelul de răspunsexpectat de autor / chestionar, ceea ce îi va facilitaposibilitatea de a dîstorsiona voit răspunsurile pentru asimula / disimula reacţii convenabile / dezirabile.3.2. METODA EMPIRICĂLα nivelul acestei metode sejectia itemilor este ghidată doarde relafia empiric determinată între itemul testului şi omăsură-criteriu specifică. Această metodă mai poartănumele de strategia criteriului extern.Etapele principale ale strategiei constau în: T.asamblarea unuieşantion initial de itemi - de obicei pe baze rationale, saureunind itemii din diferite chestionare;2. administrarea lor unui grup de subiecţi care diferăîntre ei doarIα niveluljrăsăturii evajuaţejdeci cele două loturi criteriu artrebuiîn mod ideal să fie asemănătoare în orice privinţă cuexcepţiatrăsăturii specificate};3. determinarea pentru fiecare lot a frecventeirăspunsurilorAcord/Dezacord; 4. determinarea semnificaţiei statistice adife-53
 54. 54. rentelor obţinute;5.itemii care diferenţiază semnificativ ce!e două loturisuntselectaţi pentru scala preliminară;aceasta scală se aplică din nou loturilor criteriu initiale;dacă răspunsurile analizate sunt satisfăcătoare, scala va fivalidată pe noi ioturi cu scopul de a identifica şi eliminaitemii cuo slabă capacitate de discriminare;e.această scală prescurtată şi rafinată va fi din nou validată.Ceea ce face avantajul pentru diagnoză al unei astfel deselecţii ghidată de criterii exterioare judecăţii calitative apsihologului, este faptul că, pe de o parte, depăşeşteabilitatea intuitivă a unui singur om, pe de alta, reprezintă oconsecinţă q comportamentului unui mare număr ;depersoane faja ^e conţinutul itenmlor şi poate detecta astfelitemi discriminativi care sunt departe de a fi evidentTcfeTasine. De exemplu, în constituirea scalei de socializare a C.P.I.,denumită initial scala de delincventă, expectantaconstructorului pentru un item de felul "am fost destul deindependent şi liber de constrângeri din partea familiei", eraca tinerii delincvenţi din lotul-criteriu să răspundă Dα înmăsura în care studiile sociopsihologice relevă aceastăindependentă în cazul copiilor delincvenţi.Empiric, s-a selecţionat pentru item ca semnificativ pentrugrilă răspunsul Nu, -dat fiind faptul ca tinerii delincvenţirăspund semnificativ mai frecvent decât grupul denondelincventi Nu. Lα fel, pentru sociopatie, ne-am puteaaştepta ca un astfel de subiect să răspundă Fals Iα itemul"majoritatea timpului am făcut ceva rău sau greşit"; empiric,rezultatele indică şi că răspunsurile marii majorităţi asociopati lor, diferenfiator de subiecţii comuni, suntAdevărat. Acest aspect, al dependentei includerii îtemilorde54
 55. 55. acurateţea selecţiei loturilor criteriu, face ca orice greşealăîn organizarea acestor loturi să conducă Iα artefacte, Iαselecţii greşite de itemi de fapt irelevanti. De exemplu, înselectarea itemilor scalei de psihopatie din M.M.P.L, lotulmartor de nondelincventi era semnificativ mai tînăr decâtgrupul care ar fi putut reprezenta "populaţia normală";consecinţa a fost că scorurile Iα anumiţi itemi Iα adolescenţiinondelincventi erau foarte apropiate, uneori chiar mai mari,scorurilor lotului criteriu de delincvenţi.Deci, în metoda criteriului extern, această relaţie empiricstabilită cu un criteriu exterior şt nu conţinutul manifestaUiemilor determină selectarea lor pentru chestionaruldefinitivi Chiar în situaţia în care nu ne putem explicapsihologic de ce lotul criteriu se îndreaptă spre un răspunsparadoxal, deci fie relaţia itemului cu criteriul este obscură,fie direcţia răspunsului e absurdă, itemul va fi inclus dacăeste capabil empiric să diferenţieze loturile. In aceeaşiordine de idei, psihologul nu este preocupat de adevărulreal/literal al răspunsului subiectului, deci dacă un anumitsubiect este aşa cum afirmă că este prin răspunsul Iα unanumit item (v. diferenţa dintre chestionar şiinterviuj^cijnteresul se centrează pe relaţia dintre răspunsulsubiectului 1a item şi alte dimensiuni comportamentaleimplicitej Din aceste motive, scalele derivate empiric pot fimai subtile şi mai dificil de trucat decât cele rationale.Aceasta scădere a validităţii aparente/de conţinut face înacelaşi timp ca ele să fie ceva mai greu acceptate desubiecţi (adesea apar întrebări de tipul : "nu înţeleg ce văinteresează acest lucru", sau "nu înţeleg de ce acest aspectare importantă pentru angajarea mea ca ....", etc. Aceiaşi tipde cauză face scala destul de dificil de explicatnespectaiiştilor care presupun aceeaşi55
 56. 56. ecuaţie ca cea a interviului: interesul pentru conţinutulfactual al itemi lor.Metoda analizei criterluluiextern devine decisivă când sepune problema utilităţii predictive, practice a diferitelorcriterii, deci pentru constituirea unor dnesHonarede tipvocational, sau pentru trăsături care sunt marcate deprejudecata mentalităţii comune.3.3. METODA ANALIZEI FACTORIALEAceastă metodă pune accent pe analiza criteriului intern,respectiv pe tehnici statistice care permit ca, odată cuidentificarea unui factor care apare ca dimensiuneresponsabilă de variaţia semnificativă a comportamentului,să construim şi o scală pentru a defini psihologic şi a evaluarespectivul factor.Paşii în strategia analizei factoriaie pornesc de Iα: 1.construirea pe baze a priori a unui lot relativ mic de itemi(celelalte metode aveau fiecare în vedere selectarea finalădintr-un număr initial mare de posibili itemi), itemi ce par săfie strâns legaţi de factorul vizat; 2. aceşti itemi suntadministraţi unui număr mare de subiecţi, care, în paralelsunt adesea testaţi şi cu alte instrumente identificate deja casemnificative în raport de factorul-dimensiunea vizată; 3. seprocedează Iα intercorelarea itemilor, matricea rezultată fiindanalizată factorial, rotată conform procedurii alese,obtinându-se o clusterizare care este respon-sabilă de unanumit quantum a variaţiei comportamentului subiecţilortestaţi; 4. se determină corelaţia fiecărui item cu factorul /factorii rezultaţi {încărcătura factorială a itemului}; 5. vor fiselectaţi pentru scala finală acei ttemî care au cea mai înaltăîncărcătură factorilă. Ceea ce am obţinut este c soluţiestructurală56
 57. 57. simplă, în care fiecare dintre factori este responsabil pentruo anumită trăsătură.în această metodă pot interveni d istorisi uni datoratemetodei de analiză factorialä {Hofstee, De Raad, Goldberg,1992, Hendriks, Hofstee, De Raad, 1993 - (64), sau "lipsei dedistinctivitate conceptuală între structură şi fenomen" (Perugini, 1 993 - (65). în aceste condiţii, abilitateacercetătorului constă în analiza semnificaţiei psihologice aitemilor care structurează un anume factor, pentru a daconsistentă psihologică, sens calitativ, acelui produs alanalizei cantitative. Marea majoritate a chestionarelorcontemporane sunt construite prin această metodă, înprezent existând tendinţa ca să fie puse sub semnulîntrebării orice chestionare care nu au fost supuse analizeifactoriale.Avantajul principal al unor astfel de scale este puritateafactorială şi omogenitatea lor. Astfel putem fi siguri căscoruri egale reprezintă performante echivalente 1a testulrespectiv, un deziderat central al instrumentelorpsihometrice.In acelaşi timp, sunt frecvente voci din rândul unorpsihodiagnosricieni de orientare clinică şi nu numai, care,interesaţi în primul rând de validitatea practică a diagnozei,consideră că scalele de tip factorial nu relafionează suficientde flexibil şi relevant cu comportamentul viu, deci cu modelecomportamentale complexe în care factorul respectiv apare doar cauna dintre determinante, în acest sens, facem trimiterea din nou Iαmodelul Costa & McCrae, care accentuând valoarea deconstruct abstract a dimensiunilor factoriale bazale, oferă omodalitate inteligibilă de a include semnificaţia acestorapentru ceea ce autorii numesc adaptările caracteristicepersoanei.în deceniul 90, există preocupări metodologiceprivind57
 58. 58. integrarea diferitelor tipuri de metode pentru a ajunge Iα, pe deo parte, determinarea separată a diferitelor surse de variantăîn interiorul aceluiaşi factor (modelul Mulţi trăsătură multi-metod -MTMM aplicat în domeniul Big Five de cercetătoriprecum Gallucci, Lauriola, Leone, Livi, Perugini,l 994, Steyer,Ferring & Schmitt, 1 992 - [66); pe de altă parte, de a depăşi ostructură factorială simplă pentru a obţine modele geometricede tip circumplex care încearcă să redea ceva dincomplexitatea personalităţii (Hofstee, De Raad & Goldberg1992, Perugini, 1 993 - [67). Asupra acestor din urmă cercetărivom reveni.4. PROBLEME PRIVIND MODAÜTÄTILE DE CONSTRUIRE AITEMILOR CHESTIONARELOR DE PERSONALITATEDintre problemele cele mai viu discutate în literatura de specialitatevom lua în consideraţie doua: ! ) modalităţile de construire; C2.Jlimbajul în care se construieşte îtemul si relevantalimbajului pentru diagnoza personalităţii. Se consideră deexemplu, cu o argumentare aplicată pe structurile lexicale că"un eşantion optim de unităfi descriptive, bazat peparadigmele lexicale nu a fost încă construit", De Raad, 1994(68).Trecând în revistă într-o extinsă analiză caracteristicilepsihometrice ale diverselor tipuri de itemi, Angleitner, John şiLöhr, 1986 (69) relevă o anumită neglijare într-o fază deînceput a istoriei psihodiagnozei, a proprietăţilor itemilor /stimuli, în favoarea unei centrări aproape exclusive peprincipiile de construire a scalelor. Consecinţa, probată deautori, este că, nici cele mai sofisticate tehnici de grupare aitemilor nu sunt capabile58
 59. 59. să remedieze distorsiunile datorate unei ideosincratice şinesistematice abordări a problematicii generării lotului initialde itemi (Angleitnerşi al. 1986 - (70)Problemele Iα care nu s-au preocupat să răspundă creatoriiclasici de inventare de personalitate, şi pe care 1e dezbat înprezent creatorii moderni, sunt: cum trebuie construit lotulinitial de itemi; cum trebuie scrîşi aceşti itemi; cuminfluenţează caracteristicile formale şi de conţinut aieformulării felul în care vor prelucra subiecţii acel item. Ceeace se demonstrează într-o manieră sistematică în cadrulacestei lucrări, - aspecte care sunt dezbătute în prezent şi dealtf autori ( De Raad, Mulder, Kloosterman & Hofstee, 1988,Hofstee, 1990, Angleitner, Ostendorf & John, 1990, De Raad, 1992,Caprara & Perugini, 1994, Hofstee 1994-(71).încă din 1972, Meeh! (72), într-o lucrare referitoare Iαschimbări de perspectivă în evaluarea personalităţiicomentează faptul că cercetările având ca obiect construireaşi validarea testelor de personalitate ar trebui sâ seconcentreze mai degrabă pe acele aspecte negative careîmpietează asupra valorii diagnostice a itemilor şichestionarelor, acestea fiind oricum mult mai multe şi maiimportante decât caracteristicile pozitive: "Listaproprietăţilor de nedorit este considerabil mai lungă decâtcea a proprietăţilor de dorit. Ceea ce ar fi să spunem că,dată fiind structura mintii umane (un fapt al realităţii şi nudoar o slăbiciune a unei metode psihometrice sau a uneiteorii), în cursul construirii unei scale s-ar putea sătrebuiască să cheltuim mai mult timp, bani, minte şi energiemăsurând lucruri care nu dorim să fie reflectate de item, înlocul acelora pe care dorim sä 1e reflecte" (Meehl - (73).Ceea ce se şi întâmplă în cercetarea şi psihodiagnozapersonalităţii ultimilor ani.59
 60. 60. 4.1. STRATEGII GENERALE DE CONSTRUIRE A ITEMILOR;PROBLEMA LIMBAJULUIîn cadrui unui program de dezvoltare a testelor de personalitate,Jackson, 1967 (74} începe prin accentuarea necesităţii de aopera definiţii specifice şi reciproc exclusive pentru fiecareconstruct proiect realizabil în condiţiile îrecerii în revistă aliteraturii de specialitate privind dimensiunea respectivă.Ceea ce echipa condusă de Jackson si realizează, generândun lot initial de itemi pentru fiecare construct avut în vederecu ajutorul a ceea ce numea autorul "o grilă de situaţii şisecvenţe comportamentale" (Jackson, 1970 - (75). In cadrula ceea ce Jackson numeşte în 1970 "un sistem secvenţial dedezvoltare a scalei de personalitate", unui grup de judecătoriexperţi li se dau descrieri derivate a unor persoane "ttnrâ"care exemplifică în mare măsură în comportamentul lortrăsătura dată. Pasul următor constă în sarcina de a judecaşt ranga probabilitatea ca aceste persoane să aprobe fiecaredintre itemii respectivi. De asemenea, aveau şi sarcina de astabili gradu! în care itemii pot fi consideraţi relevanţi pentruconstructu! respectiv.Modelul lui Jackson poate fi considerat ca primă încercare dea sistematiza generarea de itemi. Acest model nu a avut cuadevărat impact în epoca, dar venea să răspundă unorprobeme ridicate anterior de un alt cercetător, Loevinger,1957 [76). Deficienta majoră incriminată de Loevingerreferitor ia procesul de generare a itemilor pentru areprezenta un anumit construct tine de imposibilitatea de α-lrepeta ca pe orice experiment psihologic, şi acest lucru maiales datorită încărcăturii de idiosincrasie, de subiectivitate înaprecierea de către cercetător, conform propriilor60
 61. 61. sale preconceptii, strereotipuri, experienţe a anumitorconţinuturi şi comportamente. în formularea regulilor care arputea îndepărta unele influente negative, Loevinger pleacăde Iα postularea faptului că itemii lotului initial trebuieextrasi dintr-o arie de conţinuturi mai largă decât trăsăturapropriu-zisă. Astfel, consecinţa acestui postulat îl conduce Iαformularea unor reguli: 1. ar trebui să fie construiţi şi itemicare să evalueze alte trăsături înrudite dar cu valoarediscriminativă pentru trăsătura dată; 2. itemii trebuie aleşi înaşa fe! încât să reprezinte toate conţinuturile posibile care arputea exprima trăsătura respectivă, în funcţie de toateteoriile alternative cunoscute; 3. domenile confinuturilor artrebui să fie reprezentative pentru importanta lorexistenţială.Am insistat aici asupra acestei abordări coerente aproblemei conţinutului itemilor, pentru că, odată cu acestecerinţe teoretice, intră în câmpul cercetătorilor o cerinţătaxonomică: aceea de a elabora o reţea nomologică în caresă fie cuprinse constructele ce sunt evaluate.Peste 15 ani, Buss & Craik, 1983 (77), publică un a! doileamodel coerent privind sarcina de generare a itemilordependent de ceea ce numesc autorii "frecventa acţiunii" şicare se bazează pe prototiptcitatea unui comportamentpentru o anumită trăsătură. Primul pas al acestui program,constă dintr-un set de trăsături selectate în mod sistematicdintr-un model structurat de comportament interpersonalrealizat de Wiggins, 1979 (78). Al doilea pas se pune înpractică printr-un eşantion larg de subiecţi care au sarcinade a identifica comportamente observabile care corespundtrăsăturii sau altfel spus generează acte comportamentalecare pot fi considerate manifestări ale trăsăturii.Al treilea pas este încredinţat unui alt lot de subiecţi care vor61
 62. 62. aprecia prin rangare gradul de prototipicitate al aceslor actecomportamentale pentru trăsătura dată. Acesta evaluare nuse face Iα întâmplare, ci se bazează pe un set de reguli deevaluare a "prototipicităfii" si pe consensul unui mare numărde vorbitori ai unei limbi. Această procedură elaborată deBuss şi Craîk este prima care încearcă să capitalizezecunoştinţele semantice ale oamenilor în legătură cu acelecomportamente care sunt tipice pentru o anumită trăsătură.Dezavantajul principal al metodei constă în faptul că nu maieste Iα fel de utilă când se pune problema construirii unoritemi pentru o trăsătură pentru care nu există denumirielaborate Iα nivelul limbajului comun, şi fată de care neputem aştepta ca oamenii să nu aibe intuitu semantice binedefinite, ca de exemplu în anumite dimensiuni ce semanifestă în bolile psihice (Angieitner si al., 1 986 -(79).Studiul menţionat examinează modul de generare alitemilor Iα majoritatea chestionarelor de personalitate sigăseşte că, în practică, este vorba mai mult de o combinarea celor trei puncte de vedere astfel: autori precum Cattell,construiesc noi itemi lăsând neexpiicată raţiunea care a statIα baza generării ior; autorii M.M.P.i-ului, Hathaway şiMcKinley, utilizează experţi pentru a 1e furniza manifestăriletipice pentru trăsătura patologică vizată; majoritatea, printrecare şi Guilford şi Gough copiază itemi din alte chestionare.Goldberg, 1971 (80), studiind chestionarele americane,constată că itemü construi}) !a începutul secolului şi-augăsit drum prin medierea mai multor serii de împrumuturipînă în chestionarele importante ale anilor 70-80.Subiectivitatea iniţială care grevează în mod obişnuit asupraprocesului de generare a itemilor nu poate fi corijată demetodele statistice de experimentare în măsura în care, deexemplu, ceea ce62

×