ข้อสอบภาษาไทย ม.1 ชุด1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ข้อสอบภาษาไทย ม.1 ชุด1

on

 • 41,340 views

Tutor Go Home [ติวเตอร์ส่งตรงถึงบ้าน]

Tutor Go Home [ติวเตอร์ส่งตรงถึงบ้าน]
http://www.tutorgohome.com

Statistics

Views

Total Views
41,340
Views on SlideShare
41,340
Embed Views
0

Actions

Likes
9
Downloads
501
Comments
12

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

110 of 12 Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…

110 of 12

Post Comment
Edit your comment

  ข้อสอบภาษาไทย ม.1 ชุด1 ข้อสอบภาษาไทย ม.1 ชุด1 Document Transcript

  • F ʾ ก F ก F ก F ก ʾ F F ( ) F ก ก กF. F F F F Fก F F ก ก. . ก . ก ก ก . ก. ก กก F F ก. . F F . ก . ก F. F F ก F F ก. F F . ˁ F F . F F ก F F F . F ก F F. F ˈ F F F กก F ก ก ก ก F ก. F ก ก . กF ˆˉ . ˆ F F . ก F F กF ʽ ก
  • . F F กF F ก. F . . F .. F F F F ก ก F ก. F ก F F ก . ก FF ก F ก F F ก . ก ก ˆ ก ˈ . F ก ก. F F ก ก. . F . .. ก F F ก. ก F . ก F . ก F F . ก F. F F F กก F F ก. ก . กก ก F . F ก . F ก F F . F F F ก. ก กF ˆ F . F F ˄ ˄ ˆ กF F . F F ก . F F F F ˆ . F F ก ก. ก . . . ก F
  • . F Fก F ก ก. . . ก .. F ก กก F F F ˂ ก ก F F F Fก F F ʾ ก F F F F ʾ ก. . . . F. F F F ก F ก. F . F . . F. F F F F F ก F F กF ก F ก F ก F ก ก F ก. Fก . F F . Fก . Fก. F ก F ก ก. ก ก . ก F . ก ก ก F . ก ก F F
  • . F F F ˈ ˆ ก ก ก ก F F ก ก F ก. ก ก-, ก . ก ก, ก . ก ก, F ก . F ก, ก. F F F ก. ก ก . ก . ก . ก ก F. ก ก F ก. กF . F . .. F F ก กF กF F ก. ก . ก . ก F . ก. F F F F F F F ก. ก F, ก , ก . ก F, ก, . ก F, ก , . ก F, ก,. F F F F ก F ก ก. ก ก ก F F . ก . F . F ˈ
  • . F ก F F ก F ก. F . ก F ˈ . F Fก F . F ก ก ˂. F ก. . . .. F F F ก F F F F ก F F ก. Fก . F . F . F. ก ก F กก ก F ก. กก F F ก . กก Fก F . กก F ก F ก Fก . กก F F. ก F F ก F ก F ก. F . . ก . ก. F F F F F F F F ก F ก. F F F . ก F F F F กก . F ก F ˈ F F F ก . F F. F ก F ก. ก . ก . ก . ก
  • . F ˈ ก. . F . .. ก ก F F F F ก F ก F ก. ก ก F Fก ก F . F F กก F . F F ก FF ก F . ก F ก ก F FF ก F. F F ก F ก. . . . ก F. ก ก ก. . . . F. F F F ก. F . ก . ก .. ก F ก F ก F F F ก. ก F . ก . . ก. ˈ F ก F F ก. ก . ก . กF .
  • . F F ก ก ก. F F F F F . F ˂ F . - . F F. F F F F F F F F ก. . . . ก F. F ก F ก. ˁ - F . . F F . ˂. ก ก F กก ก ก. . . ก F .. F ก F ก. . F . . F. F F F F F ˂ ก ก F ก. ˈ F ก F F ก . ˈ F ก F F F กFก . ˈ F ก F ก F . ˈ F ก F F ก
  • . F F ก F ก. F . ก F . F . ก F. F F F ก ก. F F F . ก F ก F ˈ ก . F F ˆ ˆ . F ก F F. F ˈ ก. F . F F . ก . F ก F. F ก ก กF F ก. . . . F. F ก F ก F F ก F ก. F กF F . F F F . F F ก F . F ˈ F ˈ. F ก F ก F ก. ก ก . ก ก . F ก ก . ก ก. ก . ก . ก . ก
  • . ก F ก F ก. F F . F F ก . F ก . F. F F ก. ก . F ก . F F ก . F ก. F F ก F ก. กก ก กก F . F F ก กF . F . F ก. F F F ก. ˈ กก F . F F กก F ก F ก . F F FFก . F F ก ก. F F ˈ F ก. . ˂ ก . . ก ก. F F ก ก. F . F ก ก . ʿก F . F ก F ก
  • F F F F F ˆ F F F ก ก F F ก ก F F ก F ก ก FF ก ก F F F F ˈ F F . F ˈ F F F ก. F . ก ก F F ˈ . ˆ F F ก ก F . ก F ก . ก F ก FF ก ก. F ˈ . F F . F F กF . F Fก F . F ˈ F ก. F ก ก FF ก . ก F ก . ก F กF . ก ก F FF F F F F FF F . . F F ก F F F Fก ก กก F ก ก F . . - ก F ก F . . . F ก F F ก ก ก กก ก ก F ก ก FกF ก ... ก ก กก ก ก ก F F F F Fก ˆ ก ( . . )
  • . F ก. ก ก . ก ก ก ก ก . ก . F . F ก F . . . ก. ก ก . F . F . ก ก ก F ˈ . F F F ก. F ก F F ก F ก F . F ก FF F . F F F . F F ก F F . ก F F F ก ก. . . . F F F F F ก ก F F F F กʾ F F F กF ก ( ก F )
  • . F F ˈ F ก. . . ก . ก. F ก F F F ก. F . . F . ก. ʾ ก. . . ก . F F. F ก Fก ( F ) F F F F ก. . . .. ก F F . F ก. F . F . .. F F ก. . F . F . F. F ก ก F ก ก. ก F . F . F F F . F
  • . F F F F ˈ F F ก. F . . . ก F. F F F ก F F F F ก F ก. F . ก . กF . ก ก. F F F ก F ก. F F . ก ˆก F F F ก ˆก . F F . F F. F F ก F ก. F F F . ก F F ก . F F . F F F. F ก ก F ก. F ˈ . F . F F . Fก F. F F ก. . . . F
  • . F F ก F ก. . F . ก- ก .. F F F F ก. F . . .. F ˈ ก. , F . ,ก . ก , F . F,. F ก. ( ) . . .. F F ˈ ก. ก . ก . . ก. F ˈ ก F ก ก. F ก . ก . F .. F ˈ ก ก. . ก F . F ก F .. F F F ก. . F . . ˂
  • . F F ก. ก . ก . ก F .. ก ก. . . .. F F ก ก. . F . F .. F ก ก ก F ก. F F F ก ก . FF F . . ก กF. F ˈ F Fก ก ก. . . . . . . . ก . . . ก. . .. F ก F ก. . F ก F ก . . . F ก ˆ . ก. F ก F ก . ก . . F ก ก. F F F ก F F ก. F ก F F F F . F ก ก F . F F . กF F F
  • . F ก F F ก. . . .. F ก ก ก F ก. ก F ก . . . ˄ ˁ. F F ก ก. F F . F F . F F ˆ . F F ก ก ก F. F F ก ก F ก. ก . ก F . F .. F ˈ ก. . . . ก. F ก ก. ก . F F . ก F F ก . F F ก. F F ก. ก ก F กF . F ก ก . ก ก . F ก ก F. F ก. F ก . F F F . FF ก . ก F F
  • . ก F F F ก ก. . F F . F F F ก . ก. F F F F ก. F . . F . ก F . F F F F ก. ก F F ก . F F F ʿก . ก . ก กF
  • F ʾ ก F ก F ก F ก ʾ F F ( ) F ก ก กF. ก. . ก. . . . . . .. . . . . . . . . ก. . . . . . ก. . . . . . ก. . . . . . . . ก. . . . . . . . . . ก. . . . . . . . ก. . . . . . ก. . . . . . ก. . . . . . . . . . ก. . . . ก. . . . . . . . ก. . . . . . . . . . ก. . . . . . . . ก. . . . . . . . . . . . ก. . . . ก. . . . . . . . ก. . . . . . . . ก. . . . . . . . . . . . ก. . . . . . ก. . ก. . . . . . ก. . . . . . . . . . . . ก. . . . . . ก. . . . .
  • . ก. . . . . . . . . Credit : http://www.TutorGoHome.com