Visitas guiadas 2011_Diciembre

327 views

Published on

Visitas Guiadas

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
327
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Visitas guiadas 2011_Diciembre

  1. 1. “GuidedInformación e reservas Información y reservas Information and Bookings Visits”Directamente no Punto de Información Directamente en el Punto de Información Tourist Information Point in Maria Pita Square orTurística na Praza de María Pita ou no tel.: Turística de la Plaza de María Pita o en el tel.: in the telephone No:981 923 093 981 923 093 981 923 093Horario Horario Opening HoursLuns a venres: 9:00 a 20:30h Lunes a viernes: 9:00 a 20:30h Monday to Friday: 9 am to 8:30 pmSábados: Sábados: Saturdays:10:00 a 14:00h e 16:00 a 20:00h 10:00 a 14:00h y 16:00 a 20:00h 10 am to 2 pm and 4 pm to 8 pm10:00 a 14:00h e 16:00 a 19:00h (De novembro 10:00 a 14:00h e 16:00 a 19:00h (De noviembre 10 am to 2 pm and 4 pm to 7 pm (From Novembera xaneiro) a enero) till January)Domingos e festivos: 10:00 a 15:00h Domingos y festivos: 10:00 a 15:00h Sundays and Public Holidays: 10 am to 3 pmCondicións xerais Condiciones generales General ConditionsPara participar en calquera dos Para participar en cualquiera de los Prior booking is essential in order to takepercorridos é imprescindible efectuar reserva recorridos es imprescindible realizar reserva part in any of the Routes.previa. previa. Only 5 people are permitted per booking.Soamente se admite a inscrición de 5 persoas Solamente se admite la inscripción de 5por reserva. personas por reserva. Bookings for visits will close 30 min. before the start.A reserva das visitas pecharase 30 minutos La reserva de las visitas se cerrará 30 minutosantes do inicio. antes del inicio de las mismas. Minors must be accompanied by an adult who is responsible for them.Os menores de idade participantes deberán ir Los menores de edad participantes deberán iracompañados por unha persoa adulta e acompañados de un adulto responsable de los You are requested to be present at the starting-responsable deles. mismos. point 5 minutes before the Route starts.Rógase presentarse no punto de saída 5 minutos Se ruega presentarse en el punto de salida 5 Each group will be accompanied by a programmeantes do inicio do percorrido. minutos antes del inicio del recorrido. guide for the full duration of the visit.Cada grupo irá acompañado por un guía do Cada grupo irá acompañado por un guía delprograma durante toda a visita. programa durante toda la visita.Anulacións Anulaciones CancellationA organización resérvase o dereito de La organización se reserva el derecho de The organization reserves the right tomodificación ou anulación do percorrido por modificación o anulación del recorrido por modify or cancel the Route, provided there aremotivos xustificados. motivos justificados. justified reasons. Torre de Hércules (Patrimonio da Humanidade) / Torre de Hércules (Patrimonio de la Humanidad) / Tower of Hercules (World Heritage Site) Tour nocturno Cidade Vella / Tour nocturno Ciudad Vieja / Old Quarter Night-time Tour Edificio Sol. Sol, s/n - 15003_ A Coruña. Tel. (+34) 981 184 344. Fax. (+34) 981 184 345_ infoturismo@coruna.es_ turismocoruna.com
  2. 2. Torre de Hércules / Torre de Hércules / Tower of Hercules Tour nocturno Cidade Vella / Tour Nocturno Ciudad Vieja / Patrimonio da Humanidade / Patrimonio de la Humanidad / World Heritage Site Old Quarter Night-time Tour Datas Fechas Dates Datas Fechas Dates Todos os sábados Todos los sábados Every Saturday Todos os venres Todos los viernes Every Friday Hora de inicio Hora de inicio Starting time Hora de inicio Hora de inicio Starting time 12:30 h 12:30 h 12.30 pm 20:30 h 20:30h 8:30 pm Duración Duración Duration Duración Duración Duration 1.30 h aprox. 1.30 h aprox. 1.30 h approx. 1.30 h aprox. 1.30 h aprox. 1.30 h approx. Punto de encontro Punto de encuentro Meeting Point Punto de encontro Punto de encuentro Meeting Point Escultura de Caronte Escultura de Caronte Caronte sculpture Porta Principal do Concello Puerta Principal del Ayuntamiento Main entrance of the City Council (Parking Torre de Hércules) (Parking Torre de Hércules) (Tower of Hércules Car Park) (Praza de María Pita) (Plaza de María Pita) (María Pita Square) Idiomas Idiomas Languages Idiomas Idiomas Languages Galego - Español - Inglés Gallego - Español - Inglés Galician - Spanish - English Galego - Español - Inglés Gallego - Español - Inglés Galician - Spanish - English Grupo mínimo Grupo mínimo Minimun group Grupo mínimo Grupo mínimo Minimun group 3 pax 3 pax 3 pax 3 pax 3 pax 3 pax Grupo máximo Grupo máximo Maximun group Grupo máximo Grupo máximo Maximun group 30 pax 30 pax 30 pax 30 pax 30 pax 30 pax Percorrido Recorrido Route Percorrido Recorrido Route Torre de Hércules (exterior) Torre de Hércules (exterior) Tower of Hercules (exterior) Praza de María Pita Plaza de María Pita María Pita Square Parque escultórico Parque escultórico Sculpture Park Igrexa de Santiago Iglesia de Santiago Santiago Church Praza de Azcárraga Plaza de Azcárraga Azcárraga Square Igrexa de Santo Domingo Iglesia de Santo Domingo Santo Domingo Church Praza das Bárbaras Plaza de las Bárbaras Bárbaras Square Colexiata de Sta. Mª do Campo Colegiata de Sta. Mª del Campo Sta. Mª del Campo Collegiate Church Praza de María Pita Plaza de María Pita María Pita SquareCoñece a lexendaria Torre de Hércules, Conoce la legendaria Torre de Hércules, Visit the legendary Tower of Hercules, Da man dun guía pasaremos polas rúas, De la mano de un guía, pasaremos por las With the help of a guide, we walk rounddeclarada Patrimonio da Humanidade, declarada Patrimonio de la Humanidad, declared World Heritage Site, the symbol prazas, xardíns, murallas e casonas da calles, plazas, jardines, murallas y casonas the streets, squares, gardens, city walls andsímbolo da Coruña e faro máis antigo símbolo de A Coruña y faro más antiguo del of A Coruña and the worlds oldest Cidade Vella, fóra dos horarios de la Ciudad Vieja, fuera de los horarios stately homes of the citys old quarter,do mundo en funcionamento e o seu mundo en funcionamiento y su entorno con lighthouse still in operation, and its turísticos habituais e co encanto de turísticos habituales y con el encanto de outside usual tourist timetables and withentorno co Parque Escultórico, un el Parque Escultórico, un auténtico museo surrounding area, with the Sculpture Park, ver o seu trazado medieval e barroco ver su trazado medieval y barroco iluminado. the attraction of seeing the medieval layoutauténtico museo de arte de arte contemporáneo al aire libre repleto a genuine open-air contemporary art iluminados. and the floodlit Baroque-style architecture.contemporáneo ao aire libre repleto de historia, mitos y leyendas. museum filled with history, myths andde historia, mitos e lendas. legends.

×