Turgay öntaş kavram_analizi_makale_inceleme
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Turgay öntaş kavram_analizi_makale_inceleme

on

 • 601 views

KAVRAM_ANALİZİTURGAY_ÖNTAŞ_

KAVRAM_ANALİZİTURGAY_ÖNTAŞ_

Statistics

Views

Total Views
601
Views on SlideShare
601
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Turgay öntaş kavram_analizi_makale_inceleme Turgay öntaş kavram_analizi_makale_inceleme Presentation Transcript

 • 31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 31.12.2011 Turgay Öntaş
 • Özette çalışmanın amacı, yöntemi, bulgular ve yorum konusunda kısa bilgilere yer verilmiştir.31.12.2011 Turgay Öntaş
 • Anahtar sözcükler: Kavram Öğretimi Kavram Analizi Bilişsel esneklik31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 31.12.2011 Turgay Öntaş
 •  Concept teaching Concept analizing Cognitive flexibility31.12.2011 Turgay Öntaş
 •  Giriş bölümünde anahtar sözcüklerin kavramsal çözümlemesi yapılmıştır.31.12.2011 Turgay Öntaş
 •  Merill ve Thompson (1977), kavram öğretimi stratejisinde, tümdengelimsel bir yaklaşım önermektedir. Bu yaklaşımda dört adım bulunmaktadır:31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 1) Öğretmen, kavramın tanımını yapar ve öğrenci, ilgili metni okumadan önce, kavramın örnek olan ve olmayanları sunar.2) Örnek olan ve olmayan sunulurken, öğretmen kavramın ayırt edici özelliklerini de belirtmek zorundadır.3) Alıştırmaların yapılması4) Test(ölçme) aşamasıdır.31.12.2011 Turgay Öntaş
 • Tennyson ve Cochierrella(1986) önerdiği modelde ise kavram öğretiminin 3 temel aşamada gerçekleştiğine işaret etmektedir:1) Önceden var olan bilgi ile öğrenilecek olan yeni kavram arasında bellekte bağlantı oluşturulmaktadır.2) Özellikle gözlenen ilişkilere dayalı olarak kavram oluşturmanın iyileştirilmesi üzerinde durulmaktadır.3) Öğrenci tarafından sınıflama kurallarının geliştirilmesi kolaylaştırılmaya çalışılmaktadır.31.12.2011 Turgay Öntaş
 •  Martorella (1986):1. Kavram uygunluk envanterini ve planlama envanterini yanıtlama2. Öğretim sırasında kullanılacak bir giriş geliştirme3. Çeşitli örnek olanlar ve olmayanlar sunma4. Eğer olanaklı ise örnek olanları ve olmayanları birlikte sunma5. Öğretim materyallerini örnek olanlar ve olmayanlar arasındaki farklılıkları belirleyecek hazırlama6. Kavramlara yeni örnekler verme7. Kavramın kazanılma düzeyini, öğrencinin gelişimini ve belirlenen amaçları dikkate alarak ölçme31.12.2011 Turgay Öntaş
 •  Montrella (1998), kavram öğretimi için kavram analizi yapılması gerektiğini belirtmektedir. Bir kavramın analizinde:a) Kavramın en çok kullanılan adı belirlenir,b) Kavramın ne anlama geldiğini gösteren basit bir tanım belirlenir.c) Kavramın karakteristiklerini belirleyen ayırt edici özellikler belirlenir,d) Kavramla ilgili olan ayırt edici olmayan özellikler belirlenir.31.12.2011 Turgay Öntaş
 •  Bilişsel esneklik kuramı, bilginin ve ön öğrenmelerin transfer edilmesini içerir. Böylece öğrenciler temel kavramları, kuramları doğrusal bir içerikle öğrenirler. İleri düzeyde bilgi kazanımı oluştuğunda, doğrusal olmayan bir yaklaşım, iyi yapılandırılmamış bir alanla ilgili öğrenmenin oluşması için temel oluşturur (Swindler,2001)31.12.2011 Turgay Öntaş
 • Bu araştırmanın amacı, kavram analizi yönteminin öğrenci başarısına ve bilişsel esnekliğe etkisini belirlemektir.31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 1)Kavram analizi temel alınarak öğretimin yapıldığı deney grubu ile içerikte bir düzenleme yapılmadan öğretimin yapıldığı kontrol grubunun kavram başarı testi son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 2) Deney grubu ve kontrol grubunun “yapıyı doldur” son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 3) Deney grubu ve kontrol grubunun, kavram başarı testi puanları ile “yapıyı doldur” testi arasında bir ilişki var mıdır?31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 4) Deney grubu ve kontrol grubundaki öğrencilerin “yapıyı doldur” testindeki yapıları doldurmalarına ilişkin ön test ve son testte gözlenen özellikleri nelerdir?31.12.2011 Turgay Öntaş
 •  Bu çalışma kavram analizi temel alınarak yapılan öğretimin kavramların öğretilmesine ve bilişsel esnekliğe etkisini araştıran yarı deneysel bir çalışmadır.31.12.2011 Turgay Öntaş
 • Yarı deneysel çalışma: hazır gruplar üzerinde ancak grup eşleştirmenin olduğu seçkisiz atamanın olmadığı desenlerdir.Eşleştirilmiş karşılaştırmalı grup desenler ile zaman serileri örnek verilebilir.31.12.2011 Turgay Öntaş
 •  Bu araştırmada 2004-2005 öğretim yılı bahar döneminde Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği 2.sınıf öğrencileri ile çalışılmıştır. Grupların belirlenmesinde üniversiteye31.12.2011 Turgay Öntaş
 • Tablo 1:Sınıf Öğretmenlerinin ve Yöneticilerin Demografik Özellikleri31.12.2011 Turgay Öntaş
 • Tablo 1:Sınıf Öğretmenlerinin ve Yöneticilerin Demografik Özellikleri31.12.2011 Turgay Öntaş
 • Derginin tablo formatı aşağıdaki gibidir.NOT:Makalenin yazarı derginin yayın kurulu üyesidir.31.12.2011 Turgay Öntaş
 • Araştırmada Milson ve Mehlig (2002) tarafından geliştirilmiş “Karakter Eğitimi Öz- yeterlik İnancı Ölçeği (Character Education Efficacy Belief Instrument-CEEBI)” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.31.12.2011 Turgay Öntaş
 • CEEBI, katılımcıların 5 seçenekli Likert ölçeği üzerinde cevaplandıracağı 24 maddeden oluşmuştur. Ölçeğin ifadeleri Gibson ve Dembho’nun (1984) ölçeğindeki iki boyut temel alınarak oluşturulmuştur.31.12.2011 Turgay Öntaş
 • Ölçeğin boyutları:1. Kişisel Öğretme Yeterliği2. Genel Öğretme Yeterliği Ölçeğin iki alt boyutu arasında .64’lük bir korelasyon katsayısı bulunmaktadır.31.12.2011 Turgay Öntaş
 • Her bir alt boyutun güvenirliği Cronbach iç tutarlık katsayısı ile belirlenmiştir. Kişisel öğrenme yeterliğinin iç tutarlık katsayısı .82; genel öğretme yeterliği için .61 bulunmuştur.31.12.2011 Turgay Öntaş
 •  Ölçeğin Türkçeye uyarlanmasında geri çevirme yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla orijinal ölçek 6 kişilik dilbilim uzmanları ve eğitim bilimciden oluşan komisyon tarafından Türkçeye uyarlanmıştır.31.12.2011 Turgay Öntaş
 •  Ölçeğin deneme uygulaması ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında ,İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 50 öğretmene uygulanmıştır. Birinci uygulamada öğretmenlerin yarısına İngilizce form diğer yarısına Türkçe form uygulanmıştır.31.12.2011 Turgay Öntaş
 •  İki hafta sonra gerçekleşen ikinci uygulamada ise tam tersi yapılarak zaman hatası önlenmeye çalışılmıştır. Bu iki uygulamadan elde edilen toplam puanlar arasındaki korelasyon .87 bulunmuştur.31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 1.Alt Problem: Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimineilişkin öz-yeterlik inançları hangi düzeydedir?  Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimi konusundaki kişisel yeterliklerini genellikle olumlu yönde algıladıklarını söylenebilir.  Bu yeterlikler arasında öğrencilere model olma ve bu yolla onların karakterlerini olumlu yönde etkileme, öğrencileri başkalarına karşı dürüst, saygılı ve sevecen olmaya teşvik etme ve onların karakterleri üzerinde olumlu değişikliklere neden olabilecek stratejilerin kullanımı konusunda yeterli donanıma sahip olma sayılabilir.31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 1.Alt Problem: Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimineilişkin öz-yeterlik inançları hangi düzeydedir?  Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin yeterlik inançları, kişisel ve genel öğretme yeterliği farklılığından etkilenmemekte ve her iki alanda da kendilerini yeterli hissetmektedirler.31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 1.Alt Problem: Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimineilişkin öz-yeterlik inançları hangi düzeydedir?  Ölçeğin genel öğretme yeterliği boyutunda öğretmenlerin düşük öz-yeterlik inancına işaret eden maddeler şunlardır:  22.madde: ”Öğrenciler dürüst davranmadığında, bu genellikle öğretmenlerin hatasıdır.”  Bu maddeye öğretmenlerin %57,9’u yöneticilerin de %50,6’sı “katılmıyorum” seçeneğini işaretlemiştir.31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 1.Alt Problem: Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimineilişkin öz-yeterlik inançları hangi düzeydedir?  16. madde: “Eğer bir çocuk sorumluluk sahibi olması için evde teşvik edilmezse, öğretmenler, bu davranışın okulda öğretilmesinde ancak düşük bir başarı sağlayabilirler.” Öğretmenlerin %11,3’ü “tamamen katılıyorum”, %51,4’ü de “katılıyorum” seçeneğini işaretlemişlerdir. Yöneticilerin %1o’u “tamamen katılıyorum”, %50’si de “katılıyorum” seçeneğini işaretlemişlerdir.31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 1.Alt Problem: Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimineilişkin öz-yeterlik inançları hangi düzeydedir?  13. madde: “Bazı öğrenciler, onları saygılı olmaya teşvik eden öğretmenleri olmasına rağmen, daha saygılı olmayacaklar.” Öğretmenlerin %51’i “katılıyorum veya katılıyorum”,yöneticilerin %33,3’ü de “katılıyorum veya tamamen katılıyorum” seçeneğini işaretlemişlerdir.31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 2.Alt Problem: Sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlik inançları cinsiyet, kıdem, eğitimdurumu, sınıf düzeyi, sınıf mevcudu ve hizmet-içi seminere katılma durumuna göredeğişmekte midir?  Sınıf öğretmenlerin, cinsiyet, sınıf düzeyi ve hizmet-içi eğitime katılma değişkenlerine ilişkin “t testi” sonuçları ile eğitim durumu, mesleki deneyim ve sınıf mevcutlarına ilişkin “tek yönlü varyans analizi” yapılmıştır.31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 2.Alt Problem: Sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlik inançları cinsiyet, kıdem, eğitim durumu, sınıf düzeyi, sınıf mevcudu ve hizmet-içi seminere katılma durumuna göre değişmekte midir?Tablo 3: Kişisel, Genel Öğrenme Yeterliği ve Toplam Öz-yeterlik PuanlarınınÖğretmenlerinin Özelliklerine Göre İstatistiksel Analiz Sonuçları 31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 2.Alt Problem: Sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlik inançları cinsiyet, kıdem, eğitim durumu, sınıf düzeyi, sınıf mevcudu ve hizmet-içi seminere katılma durumuna göre değişmekte midir?Sınıf öğretmenlerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlikinançları cinsiyet, eğitim durumu, kıdem, sınıf mevcudu vekarakter eğitimine ilişkin hizmet-içi eğitim alıpalmamadeğişkenlerine göre değişiklik göstermemektedir.Değişkenler açısından yapılan karşılaştırmalarda sadecegörev yapılan sınıf düzeyinde farklılık bulunmaktadır. 5.sınıföğretmenlerinin puan ortalaması (kişisel,genel vetoplamda), 4.sınıf öğretmenlerininkinden anlamlı derecedeyüksek bulunmuştur. 31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 3.Alt Problem: İlköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin öz-yeterlik inançlarıcinsiyet, kıdem, eğitim durumu, yöneticilik süresi ve hizmet-içi seminere katılmadurumuna göre değişmekte midir?  Yöneticilerin, cinsiyet ve hizmet-içi eğitime katılma değişkenlerine ilişkin “t testi” sonuçları ile eğitim durumu, mesleki deneyim ve sınıf mevcutlarına ilişkin “tek yönlü varyans analizi” yapılmıştır.31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 3.Alt Problem: İlköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin öz-yeterlik inançları cinsiyet, kıdem, eğitim durumu, yöneticilik süresi ve hizmet-içi seminere katılma durumuna göre değişmekte midir?Tablo 4: Kişisel, Genel Öğrenme Yeterliği ve Toplam Öz-yeterlik Puanlarının YöneticilerinÖzelliklerine Göre İstatistiksel Analiz Sonuçları 31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 3.Alt Problem: İlköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin öz-yeterlik inançlarıcinsiyet, kıdem, eğitim durumu, yöneticilik süresi ve hizmet-içi seminere katılmadurumuna göre değişmekte midir?  Yöneticilerin, cinsiyet ve hizmet-içi eğitime katılma değişkenlerine ilişkin “t testi” sonuçları ile eğitim durumu, mesleki deneyim ve sınıf mevcutlarına ilişkin “tek yönlü varyans analizi” sonucuna herhangi bir değişiklik bulunmamıştır.31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 4.Alt Problem: Öğretmenlerin ve yöneticilerin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlikinançları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Öğretmenlerin ve yöneticilerin karakter eğitimine ilişkin öz- yeterlik inançları arasında anlamlı fark olup olmadığına ilişkin t testi analizi yapılmıştır.31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 4.Alt Problem Öğretmenlerin ve yöneticilerin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları arasında anlamlı bir fark var mıdır?Tablo 5: Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Kişisel, Genel Öğrenme Yeterliği ve Toplam Öz-yeterlik Puanlarının Ortalamalarının Karşılaştırılması 31.12.2011 Turgay Öntaş
 • 4.Alt Problem: Öğretmenlerin ve yöneticilerin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlikinançları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Öğretmen ve yöneticilerin öz-yeterlik puan ortalamaları arasında kişisel, genel ve toplam yeterlikte yöneticiler lehine anlamlı bir fark vardır. Yöneticilik deneyimi, karakter eğitimine ilişkin yeterlik inançlarını olumlu yönde etkilemektedirler. Okul yöneticisi sadece statü lideri değil, okuldaki diğer öğeler tarafından kabul edilen ve benimsenen bir lider yönetici olmak durumundadır(Şişman ve Turan,2004).31.12.2011 Turgay Öntaş
 •  Sınıf öğretmenlerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları olumlu düzeydedir. Öğretmenler karakter eğitiminde kendi yetenek ve becerileriyle ilgili(1.tekil şahısla ifadelendirilen maddelerde) daha olumlu yeterlik inancına sahipken; kendileri dışında genel olarak tüm öğretmenlere yönelik ortaya konan durumlarda (3.tekil şahısla ifadelendirilen maddelerde) daha düşük düzeyde öz-yeterlik göstermektedirler.31.12.2011 Turgay Öntaş
 •  Okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz yeterlik inançları sınıf öğretmenlerine göre yüksek düzeydedir.Öneri: Karakter eğitimi programları geliştirilmeli Öğretmen adaylarına karakter eğitimine hazırlayıcı programlara yer verilmesi gerekmektedir.31.12.2011 Turgay Öntaş