Origami
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Origami

on

 • 1,873 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,873
Views on SlideShare
1,835
Embed Views
38

Actions

Likes
0
Downloads
18
Comments
0

1 Embed 38

http://mamaeman.blogspot.com 38

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Origami Presentation Transcript

 • 1. Kepentinganseni visual ( senitigadimensi ) padaperkembangan J.E.R.I.S kanak-kanak-origami-
  Ahlikumpulan
  Nor Rohaizahbinti Ahmad
  SyazaYasminbinti Ismail
  FatinAdilabintiJamil
 • 2. BENTUK TIGA DIMENSI DAN RUANG
  Bentuk3D
  objek yang bersifatkonkrit, berisipadu, mempunyaipandangansisi, kiri, kanan, atasdanbawah
  objeksemulajadi, objekbuatanmanusiaataubentukilusidanikon.
  Ruang pula merupakankawasanantaraobjekdenganobjek yang lain
  Ruangnyataialahruang yang terdapatpadabentuk-bentukkonkrit ,
  Ruang tampak ialah ruang ilusi yang wujud dalam seni tampak seperti lukisan,catan kolaj dll
 • 3. MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
  Bidangkegiataninimenegaskanperkembangan
  persepsimuridterhadapaspeksenidarisegibentuk,
  ruang, struktur, imbangandankestabilan. Berpandukan
  aspektersebutmuriddapatmemahamidenganlebih
  jelasbilamerekamembentukdanmembinasesuatu
  model. Bidangkegiatanmembentukdanmembuat
  binaanjugamendedahkanmuriddenganpenggunaan
  pelbagaibahan, alatdanteknikpenghasilan. Inimemberi
  peluangkepadamuridberinteraksisecarakreatifdengan
  alatdanbahan, semasa menjalankan proses penghasilan
  seni.
 • 4. 9 Bidangkegiatanmembentukdanmembuatbinaantigadimensimerangkumiaktiviti
  seperti:
  Arcatimbul
  Asemblaj
  Mobail
  Stabail
  Model
  Diorama
  Boneka
  Topeng
  Origami
 • 5. Pengenalan origami
  Satuteknikuntukmenghasilkanrupabentuktertentudengancaramelipatkertasataubahan-bahan yang sesuai. Jikalipatanselapissahajamakasatu motif corakdapatdihasilkan. Bahagianpositifdannegatifdarihasilguntinganinibolehdigunakansebagai motif rekaancorak. Hasilkerjainibolehdilakukandalambentuk 2 dimensidan 3 dimensi.
  Jenis-jenisbentuk origami adalahsepertitumbuh-tumbuhan, haiwan , permainan , barangperhiasan
 • 6. Perkembanganjasmani
  Penggunaanalatdanbahanmemberikansatubentuklatihanberkesankepadaotottangan (psychomotor) dankoordinasitangansertamata.
 • 7. SosialdanEmosi
  memberipeluangkepadapelajaruntukberinteraksidanmeningkatkankeupayaanmerekabersosialsesamamereka.
  Malahmelaluiaktiviti yang dijalankandidalamkelas, sedikitsebanyakdapatmembantumerekameningkatkankeyakinandirimereka.
  Semangathormatmenghormatidansikaptoleransijugadapatdipupukkepadapelajar.
  Memupuksemangatbekerjasamadidalamaktivitiberkumpulan yang dibentuk.
 • 8. Intelek
  Penganjuranaktivitiseni visual yang tersusundanterancangdapat
  melahirkankanak-kanak yang mempunyaikeupayaan
  menyelesaikanmasalahsertamampumembuatpenilaiandanbijakmembuatkeputusan.
  memberipeluangkepadamuridmenjana idea mereka. Penghasilanmengikuttema yang sesuaibanyakmembantumerekameningkatkankemahiranberfikirmereka. Corakapadanbahanapa yang perludigunakandanteknik yang sesuaidanmenarik.
 • 9. Rumusan
  Kesimpulannya, penghasilankolajdapatmemberikanpeluangkepadakanak-kanakuntukmeluahkanekspresimerekamelaluiaktvitiseni visual ini. Selainitu, iajugamampumembinaataumeningkatkanpsikomotorhaluspelajardidapamprosesmenggunting, melipatdanmenampal. Pembentukansikapdanmenerapannilaimurnidapatdilakukanmelaluiprosespenghasilan origami didalamkelas.
 • 10. Contoh origami
 • 11. http://www.scribd.com/doc/11262374/Seni-Visual
  http://www.moe.gov.my/bpk/sp_hsp/seni/kbsr/sp_pseni_kbsr.pdf
  http://www.scribd.com/doc/2688621/Perkembangan-Seni-dan-Kanak-kanak
  http://www.origami-instructions.com/images/sampan/thumbnails/20-origami-sampan_20.JPG