Origami

1,681 views
1,552 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,681
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Origami

 1. 1. Kepentinganseni visual ( senitigadimensi ) padaperkembangan J.E.R.I.S kanak-kanak-origami-<br />Ahlikumpulan<br />Nor Rohaizahbinti Ahmad<br />SyazaYasminbinti Ismail<br />FatinAdilabintiJamil<br />
 2. 2. BENTUK TIGA DIMENSI DAN RUANG<br />Bentuk3D <br />objek yang bersifatkonkrit, berisipadu, mempunyaipandangansisi, kiri, kanan, atasdanbawah<br />objeksemulajadi, objekbuatanmanusiaataubentukilusidanikon.<br />Ruang pula merupakankawasanantaraobjekdenganobjek yang lain<br />Ruangnyataialahruang yang terdapatpadabentuk-bentukkonkrit ,<br />Ruang tampak ialah ruang ilusi yang wujud dalam seni tampak seperti lukisan,catan kolaj dll<br />
 3. 3. MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN<br />Bidangkegiataninimenegaskanperkembangan<br />persepsimuridterhadapaspeksenidarisegibentuk,<br />ruang, struktur, imbangandankestabilan. Berpandukan<br />aspektersebutmuriddapatmemahamidenganlebih<br />jelasbilamerekamembentukdanmembinasesuatu<br />model. Bidangkegiatanmembentukdanmembuat<br />binaanjugamendedahkanmuriddenganpenggunaan<br />pelbagaibahan, alatdanteknikpenghasilan. Inimemberi<br />peluangkepadamuridberinteraksisecarakreatifdengan<br />alatdanbahan, semasa menjalankan proses penghasilan<br />seni.<br />
 4. 4. 9 Bidangkegiatanmembentukdanmembuatbinaantigadimensimerangkumiaktiviti<br />seperti:<br />Arcatimbul<br />Asemblaj<br />Mobail<br />Stabail<br />Model<br />Diorama<br />Boneka<br />Topeng<br />Origami<br />
 5. 5. Pengenalan origami <br />Satuteknikuntukmenghasilkanrupabentuktertentudengancaramelipatkertasataubahan-bahan yang sesuai. Jikalipatanselapissahajamakasatu motif corakdapatdihasilkan. Bahagianpositifdannegatifdarihasilguntinganinibolehdigunakansebagai motif rekaancorak. Hasilkerjainibolehdilakukandalambentuk 2 dimensidan 3 dimensi.<br />Jenis-jenisbentuk origami adalahsepertitumbuh-tumbuhan, haiwan , permainan , barangperhiasan<br />
 6. 6. Perkembanganjasmani<br />Penggunaanalatdanbahanmemberikansatubentuklatihanberkesankepadaotottangan (psychomotor) dankoordinasitangansertamata.<br />
 7. 7. SosialdanEmosi<br />memberipeluangkepadapelajaruntukberinteraksidanmeningkatkankeupayaanmerekabersosialsesamamereka. <br />Malahmelaluiaktiviti yang dijalankandidalamkelas, sedikitsebanyakdapatmembantumerekameningkatkankeyakinandirimereka. <br />Semangathormatmenghormatidansikaptoleransijugadapatdipupukkepadapelajar.<br />Memupuksemangatbekerjasamadidalamaktivitiberkumpulan yang dibentuk.<br />
 8. 8. Intelek<br />Penganjuranaktivitiseni visual yang tersusundanterancangdapat<br />melahirkankanak-kanak yang mempunyaikeupayaan<br />menyelesaikanmasalahsertamampumembuatpenilaiandanbijakmembuatkeputusan.<br />memberipeluangkepadamuridmenjana idea mereka. Penghasilanmengikuttema yang sesuaibanyakmembantumerekameningkatkankemahiranberfikirmereka. Corakapadanbahanapa yang perludigunakandanteknik yang sesuaidanmenarik.<br />
 9. 9. Rumusan<br />Kesimpulannya, penghasilankolajdapatmemberikanpeluangkepadakanak-kanakuntukmeluahkanekspresimerekamelaluiaktvitiseni visual ini. Selainitu, iajugamampumembinaataumeningkatkanpsikomotorhaluspelajardidapamprosesmenggunting, melipatdanmenampal. Pembentukansikapdanmenerapannilaimurnidapatdilakukanmelaluiprosespenghasilan origami didalamkelas.<br />
 10. 10. Contoh origami<br />
 11. 11. http://www.scribd.com/doc/11262374/Seni-Visual<br />http://www.moe.gov.my/bpk/sp_hsp/seni/kbsr/sp_pseni_kbsr.pdf<br />http://www.scribd.com/doc/2688621/Perkembangan-Seni-dan-Kanak-kanak<br />http://www.origami-instructions.com/images/sampan/thumbnails/20-origami-sampan_20.JPG<br />

×