Quản Trị Doanh Nghiệp - Lãnh Đạo Nhóm

1,146 views
1,013 views

Published on

Chapter 9 of Business Resource Management (Business Management) - Teamwork Management

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,146
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Thỏa mãn công việc do điều kiện làm việc hòa hợp và cá nhân có quyền điều khiển nhiều hơnTăng hiệu suất do giảm tầng lớp quản lý, sử dụng chung kỹ năng và kiến thức của nhiều người
 • Quản Trị Doanh Nghiệp - Lãnh Đạo Nhóm

  1. 1. Introductory Management Theory and practice SectionLeadership: Managing groups & Interpersonal communication Chƣơng 9 Lãnh đạo nhóm
  2. 2. A JOKE BEFORE WE START
  3. 3. A JOKEBEFOREWESTART
  4. 4. MỤC TIÊU BUỔI HỌC  Hiểu về nhóm  Thiết lập kế hoạch công việc cho nhóm  Hiểu văn hóa và động lực của nhóm  Phát triển năng lực làm việc nhóm
  5. 5. CHƢƠNG TRÌNH  Nhóm làm việc  Tăng cường năng lực làm việc nhóm
  6. 6. SỰ HÌNH THÀNH CỦA NHÓM A team with shared A work group or team goals and identity as with common goals well as A collection of and a sense of identity. interdependence. individuals Individual contributors Members need to work may work together to reach their independently goals
  7. 7. ĐỊNH NGHĨA ĐỘI NHÓM  A team comprises a group of people or animals linked in a common purpose. Teams are especially appropriate for conducting tasks that are high in complexity and have many interdependent subtasks.
  8. 8. ƢU & KHUYẾT ĐIỂM CỦA ĐỘI NHÓM (TEAM) Ưu Khuyết điểm Tăng năng điểm suất Rào cản giữa Thỏa mãn cá nhân công việc Khó hợp tác và sáng tạo hiệu Sáng kiến quả Trách nhiệm Khó duy trì mức hợp tác cao độ
  9. 9. PHÂN LOẠI ĐỘI NHÓM THEO MỤC ĐÍCH  Quản lý chất lượng (quality circle)  Đa chức năng (multifunctional / cross- functional)  Giải quyết vấn đề (problem-solving)  Quản lý (management)  Làm việc (work)  Tự-quản-lý (self-managed)
  10. 10. PHÂN LOẠI ĐỘI NHÓM THEO CẤU TRÚC  Ảo (virtual)  Ma trận (matrix)  Sáp nhập (merged)  Dự án (project)
  11. 11. ĐỂ NHÓM VẬN HÀNH TỐT Làm rõ mục đích của nhóm Làm rõ mục đích công việc Làm rõ KRA (khu vực kết quả chính) Làm rõ tiêu chí đo lường (KPI)
  12. 12. NHỮNG MỤC TIÊU NGOÀI CÔNG VIỆC  Những mục tiêu ngoài công việc cũng quan trọng không kém  Thái độ cộng tác, hòa nhà, giúp đỡ khách hàng và đồng nghiệp  Giữ môi trường làm việc gọn gàng  Giữ thái độ tích cực  Làn khách hàng vui vẻ  Hoàn thành dứt điểm công việc trước khi làm việc khác  Giúp đồng nghiệp  Chia sẻ kiến thức  …
  13. 13. YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG KẾT QUẢ CÔNG VIỆC Văn hóa nhóm • Hành vi & thái độ ứng xử Động lực nhóm • Ra quyết định • Kiểu giao tiếp & Không khí làm việc • Người lãnh đạo không chính thống • Sự gắn kết & sự tham gia • Quyền lực và sự ảnh hưởng
  14. 14. NHỮNG YẾU TỔ ẢNH HƢỞNG ĐỘNG LỰC NHÓM Cá nhân thành viên Môi Công việc trường Người Nhóm lãnh đạo (group)
  15. 15. CHƢƠNG TRÌNH  Nhóm làm việc  Tăng cường năng lực làm việc nhóm
  16. 16. CÔNG VIỆC VS. QUI TRÌNH Công việc Mục đích & Mục tiêu rõ ràng Vai trò công việc rõ ràng KPIs rõ Nhận diện nhóm và tinh thần Cảm giá vui & thích thú Giao tiếp trung thực & cởi mở Qui trình
  17. 17. XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ ĐỘI NHÓM Team Team building Maintenance
  18. 18. TEAM BUILDING
  19. 19. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐỘI NHÓM Adjourning
  20. 20. THÀNH PHẦN CỦA ĐỘI NHÓM Dominant Directors Interacting Socialisers Steady relators Consicientious Thinkers
  21. 21. BÍ QUYẾT DÀNH CHO TRƢỞNG NHÓM  Rõ ràng  Đối xử công bằng  Đào tạo và nuôi dưỡng  Tạo môi trường cho thành viên làm việc phát huy năng lực  Đảm bảo những tranh đấu quyền lực nội tại không ảnh hưởng hiệu quả công việc
  22. 22. MỤC TIÊU BUỔI HỌC  Hiểu về nhóm  Thiết lập kế hoạch công việc cho nhóm  Hiểu văn hóa và động lực của nhóm  Phát triển năng lực làm việc nhóm
  23. 23. THAM KHẢO 1. Management – Theory and Practice của Kris Cole
  24. 24. KẾT THÚC CHƢƠNG 9 THANK YOU

  ×