Marketing Management - Part 1 - Marketing Introduction

2,080 views
1,927 views

Published on

Marketing Management - Part 1 - Marketing Introduction - Kent College Training Materials

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,080
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
149
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marketing Management - Part 1 - Marketing Introduction

 1. 1. KENT INSTITUTE OF BUSINESS AND TECHNOLOGY Marketing Management Part 1: Giới thiệu về Tiếp Thị
 2. 2. NỘI DUNG CHÍNH What is Marketing? Customers? What are some core concepts in Marketing Role of Marketing in organizations
 3. 3. MANAGEMENT & MARKETING There are only two tasks of managers: Marketing – Creating a Customer; and Innovation. - Peter Drucker – Management By Objectives
 4. 4. BÁNH BAO CHỈ
 5. 5. CƠM TẤM MARKETING
 6. 6. BÌNH DÂN CŨNG TIẾP THỊ
 7. 7. CAO CẤP CŨNG TIẾP THỊ
 8. 8. AIM AT SOMEONE.. NOT EVERYONE
 9. 9. CÁI GÌ CÓ THỂ TIẾP THỊ ĐƯỢC? Hàng hóa  Địa điểm Dịch vụ  Tài sản Kinh nghiệm  Tổ chức Sự kiện  Thông tin Con ngƣời  Ý tƣởng
 10. 10. WHAT IS MARKETING? “Marketing là một tiến trình xã hội theo đó cá nhân và nhóm nhận đƣợc cái mà họ cần và mong muốn thông qua việc tạo ra, cung ứng và trao đổi một cách tự do những sản phẩm và dịch vụ có giá trị với những ngƣời khác.” Kotler and Turner
 11. 11. WHAT IS MARKETING? Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, capturing*, communicating, and delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders. Grewal & Levy
 12. 12. MARKETING’S CORE ASPECTS Professor Charles McMillan
 13. 13. 3 GIAI ĐOẠN MARKETINGCác hoạt động marketing có thểtrải qua ba giai đoạn:  Entrepreneurial marketing  Marketing đƣợc hệ thống hóa  Intrepreneurial marketingVì marketing trở nên có hệ thốnghơn, sự sáng tạo sẽ bị hạn chế.
 14. 14. CÁC KHÁI NIỆM MARKETING CỐT LÕI Thị trƣờng mục tiêu và  Trao đổi và giao dịch phân đoạn thị trƣờng  Mối quan hệ và Ngƣời làm marketing mạng lƣới và thị trƣờng  Kênh marketing Nhu cầu, mong muốn  Chuỗi cung ứng và nhu cầu cấp thiết  Cạnh tranh Cung ứng sản phẩm và  Môi trƣờng marketing nhãn hiệu  Chƣơng trình Giá trị và sự thỏa mãn marketing
 15. 15. THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU&PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG  Sự khác biệt trong nhu cầu, hành vi, các đặc điểm nhân khẩu học, tâm lý xã hội đƣợc sử dụng để xác định các phân đoạn.  Phân đoạn đƣợc phục vụ bởi công ty đƣợc gọi là thị trƣờng mục tiêu.  Cung ứng thị trƣờng đƣợc thiết kế theo nhu cầu của thị trƣờng mục tiêu.
 16. 16. MUA SẮM Mua sắm có thể diễn ra trên:  Địa điểm thị trƣờng (là một địa điểm hiện hữu, ví dụ : siêu thị)  Không gian thị trƣờng (là một địa điểm ảo, ví dụ: Amazon) Metamarkets là những hàng hóa và dịch vụ bổ sung có mối liên quan trong tâm trí của khách hàng. Ngƣời làm marketing tìm kiếm sự đáp ứng từ thị trƣờng.
 17. 17. NHU CẦU  Nhu cầu cấp thiết mô tả những đòi hỏi cơ bản của con ngƣời nhƣ thức ăn, không khí, nƣớc, quần áo, nơi cƣ trú, giải trí, giáo dục.  Nhu cầu cấp thiết trở thành mong muốn khi chúng đƣợc định hƣớng đến những vật cụ thể có thể thỏa mãn nhu cầu  Nhu cầu là mong muốn đối với những sản phẩm cụ thể đƣợc tài trợ bởi khả năng thanh toán.
 18. 18. SẢN PHẨM Sản phẩm là bất kỳ thứ gì có thể thỏa mãn nhu cầu hoặc mong muốn, trong khi nhãn hiệu là một cung ứng cụ thể từ một nguồn đƣợc biết đến. Khi cung ứng đem lại giá trị và sự thỏa mãn cho khách hàng, chúng đã thành công
 19. 19. SẢN PHẨM THEO ĐUÔI THỊ TRƯỜNG
 20. 20. SẢN PHẨM – KINDLE FIRE “fire” 50$ usd each from Amazon.com
 21. 21. SẢN PHẨM: GIÁ TRỊ CỘNG THÊM
 22. 22. GIÁ TRỊCác nhà làm marketing có thể tănggiá trị cho cung ứng cho khách hàngbằng:  Tăng lợi ích  Giảm chi phí  Tăng lợi ích trong khi giảm chi phí  Tăng lợi ích nhiều hơn là tăng chi phí  Giảm lợi ích ít hơn giảm chi phí.
 23. 23. TRAO ĐỔI & GIAO DỊCH Traođổi liên quan đến việc có đƣợc sản phẩm mong muốn từ ngƣời khác bằng cách cung ứng lại cho họ một thứ khác. Giaodịch ít nhất có hai thứ có giá trị để trai đổi, hai bên đồng ý với các điều kiện, thời gian và nơi đồng ý
 24. 24. MARKETING QUAN HỆ Marketing quan hệ hƣớng đến xây dựng mối quan hệ dài hạn và thỏa mãn lẫn nhau với những bên liên quan quan trọng, và cuối cùng đem lại kết quả ở mạng lƣới marketing giữa công ty và các bên hữu quan.
 25. 25.  Chuyển thông điệpKênh marketing và nhận thông điệp từ những kháchKênh truyền thông hàng mục tiêu.Kênh phân phối  Bao gồm cácKênh dịch vụ phƣơng tiện truyền thông truyền thống, truyền thông phi ngôn ngữ và bầu không khí trong cửa hàng.
 26. 26. Kênh marketingKênh truyền thông  Trƣng bày hoặc/vàKênh phân phối cung ứng các sản phẩm hoặc dịch vụKênh dịch vụ đến ngƣời mua/ ngƣời sử dụng.
 27. 27. Kênh marketingKênh truyền thông  Thực hiện các giaoKênh phân phối dịch với các khách hàng tiềm năngKênh dịch vụ bằng cách hỗ trợ các giao dịch.
 28. 28. THE MARKETING MIX Marketing Mix Place Product DeliveringCreating Value Value Price Promotion Capturing Communicating Value Value
 29. 29. MARKETING HELPS CREATE VALUE Community (Social) Marketing eraProduction-oriented era Market-oriented era Sales-oriented era Value-based marketing era
 30. 30. VALUE CREATION The fundamental purpose of marketing is to create value for both the firm and customer. Value is in essence what you get for what you give up.
 31. 31. ADDING VALUE – PHỞ 24 Điều gì đem thêm giá trị cho Phở?
 32. 32. VALUE-BASED MARKETING  Firms must offer customers something in excess of that being offered by the competitors.  Firms must understand how each aspect of their product/service creates value for customers. Discussion question #1What do you think are the key featuresof a Hotel that creates value? Discussion question #2 How do the keys features vary depending on the type of guest? Leisure Travel? Business? Super Rich?
 33. 33. EXAMPLES OF VALUE KEYS FOR HOTELS Service Hotel Convenience Room Quality Personnel of Booking ComfortRestaurant Location Rewards Free Quality Program Internet Service
 34. 34. EVOLVING VIEWS OF MARKETING’S ROLE Finance ProductionProduction Finance Human resourcesMarketing Human resources Marketing a. Marketing as an b. Marketing as a more equal function important function
 35. 35. EVOLVING VIEWS OF MARKETING’S ROLE Production Marketing Customerc. Marketing as the d. The customer as the major function controlling factor
 36. 36. EVOLVING VIEWS OF MARKETING’S ROLE Production Marketing Customer e. The customer as the controlling function and marketing as the integrative function
 37. 37. TRIẾT LÝ MARKETINGĐể đạt các mục tiêu của tổ chức đòi hỏicông ty phải hiệu quả hơn các đối thủ cạnhtranh trong việc tạo ra, chuyển tải và truyềnthông các giá trị cho khách hàng.Bốn trụ cột của khái niệm marketing:  Thị trƣờng mục tiêu  Nhu cầu khách hàng  Marketing tích hợp  Khả năng sinh lợi
 38. 38. ECONOMIC DEVELOPMENT CHANGES THE MARKETING MIX Degrees of Competition – Price + Brands; Distribution Channels Change; Sophistication of Customers; Quality of Information; Choices of Markets: Traditional Markets – Bazaar (cửa hàng tạp hóa, tiện lợi), Bricks & Mortar, Internet.
 39. 39. NỀN KINH TẾ MỚI Các lợi ích của khách hàng đến từ cuộc cách mạng kỹ thuật số bao gồm:  Quyền lực của khách hàng tăng lên & Sự chế tạo theo yêu cầu và customerization  Sự đa dạng của hàng hóa và dịch vụ nhiều hơn.  Thông tin nhiều hơn ~ Internet  Sự tiện lợi trong mua sắm đƣợc cải thiện.  Nhiều cơ hội so sánh thông tin sản phẩm với nhau.
 40. 40. STRATEGIC OPTIONS: REVENUES FOR A FIRM WITH THE IMPORTANCE OF THE INTERNET AS A CHANNEL Professor Charles McMillan
 41. 41. TIẾP THỊ CŨ VÀ MỚI Mới Cũ Xây dựng nhãn hiệu qua Xây dựng nhãn hiệu năng lực thông qua quảng cáo Giữ khách hàng trung Thu hút khách hàng thành Đo lƣờng sự thỏa mãn của Không đo lƣờng sự thỏa khách hàng và tỉ lệ trung mãn của khách hàng thành Hứa hão và cung ứng Cam kết thấp và cung ứng thấp vƣợt lời hứa
 42. 42. LỢI ÍCH CÔNG TY TỪ NỀN KINH TẾ MỚI Lợi ích công ty đến từ cuộc cách mạng kỹ thuật số:  Các phƣơng tiện truyền thông mới.  Tiếp cận với dữ liệu nghiên cứu phong phú hơn.  Truyền thông khách hàng và nhân viên đƣợc cải thiện.  Khả năng thiết kế truyền thông theo yêu cầu.
 43. 43. QUẢNG CÁO TƢƠNG TÁC http://www.mentoskisscam.com/
 44. 44. THAY ĐỔI CỦA THỊ TRƯỜNG Toàn cầu hóa, tiến bộ công nghệ và việc bãi bỏ sự điều tiết của chính phủ đã tạo ra nhiều thách thức:  Khách hàng  Các nhà sản xuất các nhãn hiệu  Các nhà bán lẻ  Cả công ty lẫn ngƣời làm marketing buộc phải đáp ứng và điều chỉnh.
 45. 45. QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (CRM) Relationship Marketing  Cung ứng những dịch vụ phù hợp cho khách hàng đúng thời gian  Thiết kế các cung ứng cho thị trƣờng, các sản phẩm, các thông điệp qua các phƣơng tiện truyền thông theo nhu cầu của khách hàng  Làm giảm tỉ lệ khách hàng rời bỏ  Mở rộng quan hệ với khách hàng  Cải thiện lợi nhuận/doanh thu theo khách hàng tiềm năng  Biến những khách hàng đem lại ít lợi nhuận thành nhiều lợi nhuận hơn hoặc kết thúc quan hệ với họ & Tập trung vào những khách hàng đem lại giá trị cao
 46. 46. CRM ĐỂ HƯỚNG ĐẾN ONE-TO-ONE MARKETING Bốn giai đoạn One-to-One Marketing:  Không chạy theo tất cả khách hàng, phải xác định một cách cẩn thận thị trƣờng và khách hàng của công ty bạn.  Nhóm gộp các khách hàng theo nhu cầu và giá trị của họ đem lại cho công ty, theo đuổi một cách mạnh mẽ những khách hàng đem lại giá trị nhiều nhất.  Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng thông qua tƣơng tác cá nhân.  Thiết kế thông điệp, dịch vụ và sản phẩm cho mỗi khách hàng.
 47. 47. FACEBOOK APPLICATION
 48. 48. TRÒ CHƠI DI ĐỘNG Ngƣời sử dụng trên toàn thế giới chơi trung bình tới 300 triệu phút / 1 ngày! Hơn 500.000.000 lượt tải về trên toàn thế giới Thời gian chơi tổng cộng đạt 200.000 năm
 49. 49. AMBIENT MARKETING
 50. 50. AMBIENT MARKETING
 51. 51. AMBIENT MARKETING
 52. 52. AMBIENT MARKETING
 53. 53. VÍ DỤ VỀ 1 CAMPAIGN CỦA DDB
 54. 54. VÍ DỤ VỀ 1 CAMPAIGN CỦA DDB
 55. 55. VÍ DỤ VỀ 1 CAMPAIGN CỦA DDB
 56. 56. VÍ DỤ VỀ 1 CAMPAIGN CỦA DDB
 57. 57. VÍ DỤ VỀ 1 CAMPAIGN CỦA DDB
 58. 58. KẾT THÚC PHẦN 1 CẢM ƠN

×