17.introductory management chapter17

550 views
466 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

17.introductory management chapter17

 1. 1. Introductory Management Theory and practice SectionParticipate in Occupational Health & Safety processes Chƣơng 17Quản lý nơi làm việc khỏe mạnh và an toàn
 2. 2. BEFORE WE START 37 người chết, 100 người bị thương
 3. 3. MỤC TIÊU BUỔI HỌC  Hiểu pháp chế của an toàn, sức khỏe (OHS) và phúc lợi lao động  Tư vấn hỗ trợ cho pháp chế của OHS  Các nguyên nhân gây tai nạn  Cách quản lý an toàn hằng ngày
 4. 4. CHƢƠNG TRÌNH  Luật an toàn lao động  Trách nhiệm của người liên quan
 5. 5. RỦI RO & KHỦNG HOẢNG CỦA NHÀ QUẢN LÝ Trách nhiệm của người sử dụng lao động là phải bảo vệ cho người lao động tại nơi lao động
 6. 6. HỆ THỐNG PHÁP CHẾ • Đạo luật Act • VD: Luật lao động Vietnam 2011 • Điều lệ, quy định, nghị quyếtRegulation • VD: điều 95 đến điều 108 của Luật Lao Động • Hướng dẫn thực tiễn cho 1 điều luậtCodes ofpractice • VD: thông tư hướng dẫn • Mỗi nước có tiêu chuẩn an toàn lao độngTiêu chuẩn riêng
 7. 7. VÍ DỤ LUẬT LAO ĐỘNGĐiều 951. Người sử dụng lao động có trách nhiệm trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động cho người lao động. Người lao động phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và nội quy lao động của doanh nghiệp. Mọi tổ chức và cá nhân có liên quan đến lao động, sản xuất phải tuân theo pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động và về bảo vệ môi trường.2. Chính phủ lập chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách của Nhà nước; đầu tư nghiên cứu khoa học, hỗ trợ phát triển các cơ sở sản xuất dụng cụ, thiết bị an toàn lao động, vệ sinh lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân; ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động.3. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tham gia với Chính phủ trong việc xây dựng chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 8. 8. VÍ DỤ LUẬT LAO ĐỘNGĐiều 1071. Người tàn tật do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa để xếp hạng thương tật, xác định mức độ suy giảm khả năng lao động và được phục hồi chức năng lao động; nếu còn tiếp tục làm việc, thì được sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa lao động.2. Người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nếu doanh nghiệp chưa tham gia loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì người sử dụng lao động phải trả cho người lao động một khoản tiền ngang với mức quy định trong Điều lệ bảo hiểm xã hội.3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường ít nhất bằng 30 tháng lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động. Trường hợp do lỗi của người lao động, thì cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 12 tháng lương.
 9. 9. CHƢƠNG TRÌNH  Luật an toàn lao động  Trách nhiệm của người liên quan
 10. 10. KHI TAI NẠN XẢY RA… 1. Tai nạn có thể đoán trƣớc được không? 2. Tai nạn có thể ngăn ngừa được không? 3. Có hợp lý để cung cấp biện pháp ngăn ngừa? 4. Có quan hệ trực tiếp nhân quả giữa tai nạn và sự khinh suất? Trách nhiệm của ngƣời sử dụng lao động
 11. 11. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Cam kết của Quản lý quản lý nguy hiểm Phục hồi và Hệ thống anPhúc lợi người bồi thường toàn lao động Tư vấn lao động cho công nhân Chính sách & Đào tạo Thủ tục
 12. 12. VÍ DỤ
 13. 13. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ 1. Lãnh đạo 2. Đào tạo và giao tiếp 3. Quản lý chặt chẽ, đảm bảo hệ thống làm việc an toàn, các quy chuẩn an toàn được thực thi 4. Xác định nguy hiểm, điều tra tai nạn và báo cáo 5. Tham gia và tư vấn
 14. 14. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÂN VIÊN  Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn  Luôn cẩn thận và tập trung
 15. 15. TƢ VẤN SỨC KHỎE & AN TOÀN LAO ĐỘNGCách tích cực để đảm bảo sức khỏe & an toàn laođộng: TƯ VẤN = Phòng bệnh hơn chữa bệnh Chuyên viên sức khỏe & an toàn lao động Lập đại diện sức khỏe & an toàn lao động Lập ủy ban sức khỏe & an toàn lao động Thường xuyên kiểm nghiệm an toàn & khảo sát xác định nguy hiểm
 16. 16. QUẢN LÝ NGUY HIỂM & ĐÁNH GIÁ RỦI RO 1. Loại trừ 2. Thay thế 3. Thay đổi thực tiễn lao động an toàn hơn 4. Dùng kỹ nghệ kiểm soát 5. Tổ chức đào tạo 6. Trang thiết bị an toàn cá nhân
 17. 17. CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN  Lỗi hoạch định quy trình làm việc  Thực tiễn làm việc sai lầm  Quản lý tồi  Bảo trì máy móc/thiết bị kém  Thiếu đào tạo & giám sát  Yếu tố cá nhân: stress, bất cẩn…  Điều kiện khác, vd thời tiết
 18. 18. CÁC LOẠI TAI NẠN 1 Major injury 10 Minor injuries 30 Lost-time accidents 100 Minor accidents 600 Incidents (near misses)
 19. 19. CÁC BƢỚC CẢI TIẾN MÔI TRƢỜNG LÀM VIỆC Xác định Đánh giá Kiểm soát nguy hiểm rủi ro rủi ro
 20. 20. THIỆT HẠI CỦA 1 TAI NẠN Chi phí trực • Chi phí bồi thường tiếp • Chi phí quản trị • Chi phí y tế, lương, chi phí phục hồi cho người bị hại • Chi phí thời gian Chi phí gián • Chi phí thay thế nhân sự mới tiếp • Chi phí sản xuất • Các chi phí khác: truyền thông, quan hệ lao động, luật, phạt…
 21. 21. GIÁM SÁT AN TOÀN HẰNG NGÀY Hành động  Quản lý chặt chẽ  Ghi nhận tai nạn và sự cố (incident)  Viết hướng dẫn an toàn Chú ý  Stress gây tai nạn, VD: quá tải, việc lặp đi lặp lại, vấn đề cá nhân  Có những nhân viên (và khu vực) có xu hướng xảy ra tai nạn cao hơn
 22. 22. MỤC TIÊU BUỔI HỌC  Hiểu pháp chế của an toàn, sức khỏe (OHS) và phúc lợi lao động  Tư vấn hỗ trợ cho pháp chế của OHS  Các nguyên nhân gây tai nạn  Cách quản lý an toàn hằng ngày
 23. 23. THAM KHẢO 1. Management – Theory and Practice của Kris Cole
 24. 24. KẾT THÚC CHƢƠNG 17 THANK YOU

×