Introductory Management      Theory and practice          SectionLeadership: Managing groups & Interperson...
A JOKE BEFORE WE START
BEFORE WE START  “Planning is everything, Plan is nothing."                  Dwight Eisenhower
MỤC TIÊU BUỔI HỌC   Tại sao nhà quản lý thờ ơ với việc hoạch định và   giám sát kế hoạch   Vai trò của tầm nhìn, nhi...
CHƢƠNG TRÌNH   Kế hoạch kinh doanh/chiến lược   Chuẩn bị và trình bày kế hoạch
ĐỊNH NGHĨA KẾ HOẠCH    Kế hoạch là những đường lối hành động    dự kiến nhằm đạt được mục tiêu tương lai.    A pl...
TẠI SAO QUẢN LÝ NGẠI LÊN KẾ HOẠCH   Đây là công việc thuộc loại “khó”   Không hề nghĩ đến   Không biết nên làm những...
LỢI ÍCH CỦA VIỆC HOẠCH ĐỊNH  Là nền tảng để theo dõi tiến độ, kết quả và thành  tựu  Loại bỏ những công việc trùng lặp ...
CÁC LOẠI KẾ HOẠCHValues: What we stand for  Vision: What we’re headed   Mission: How we’ll get there     Business ...
VÍ DỤ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH - VALUESLive Our ValuesOur values serve as a compass for our actions and describe howwe behave in ...
VÍ DỤ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH - VISIONOur Vision Our vision serves as the framework for our Roadmap and guides every aspect of o...
VÍ DỤ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH - MISSION Our Mission  Our Roadmap starts with our mission, which  is enduring. It declares ou...
VÍ DỤ KHÁC
LỢI ÍCH KẾT HỢP CỦA VALUES/VISION/MISSION1.  Giúp tổ chức định vị (position) trong thị trường2.  Giúp nhân viên tập tr...
KẾ HOẠCH KINH DOANH  Còn gọi là kế hoạch chiến lược  Phác thảo những    chiến lược chung để  theo đó đạt được Tầm...
VÍ DỤ VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH
VÍ DỤ VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH (T.T.)
CỐT YẾU CỦA 1 KẾ HOẠCH KINH DOANH             Where      Where         How will Who are     ...
SƠ ĐỒ KẾ HOẠCH KINH DOANH       5-Force             The               PEST       An...
Supplementary                 SlidePORTER’S 5-FORCES ANALYSIS
Supplementary                 SlideSWOT ANALYSIS – TOWS MATRIX
VÍ DỤ VỀ BALANCED SCORECARD
NHƢNG…
DNA CỦA ĐỘI NHÓM       • Values       • Vision  Corporate • Mission   level       •  Purpose    ...
VÍ DỤ DNA CỦA ĐỘI NHÓM   GOAL             OBJECTIVE                         TARGE...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  Do quản lý cấp trung & cấp cơ sở chuẩn bị  cho phòng ban hay nhóm của họ để đạt  được mục tiêu đ...
VÍ DỤ VỀ TIẾN ĐỘ (SCHEDULE)
CHƢƠNG TRÌNH   Kế hoạch kinh doanh/chiến lược   Chuẩn bị và trình bày kế hoạch
6 BƢỚC HOẠCH ĐỊNH         Set target           or         Confirm/Re         vise tarr...
TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH 1.  Rõ ràng 2.  Dễ hiểu 3.  Theo định dạng chuẩn của công ty 4.  Đạt được cam kết
ƢỚC TÍNH VÀ ĐẢM BẢO NGUỒN LỰC CẦN THIẾTThời gianCon ngườiĐào tạoKhông gianTiền bạcNguyên vật liệuTrang thiết bịPhương tiện...
STAFFING – PHÂN BỔ CON NGƢỜI  Cần nhiều hay ít người? Cần con người tạm  thời hay thường trực?  Cần nhân viên fullti...
NHỮNG KẾ HOẠCH BẢO VỆ   Ngăn ngừa (Preventive plan)   Ngẫu nhiên (Contingency plan)   Tương hợp (Adaptive plan)   ...
PHÂN TÍCH MIỀN ĐỘNG LỰC (FORCE FIELD ANALYSIS)
GIÁM SÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (MONITORING)   Là cách đo lường và so sánh kết quả thực   sự hay tiến độ công việc đang di...
PHÂN BỔ THỜI GIAN                       Giám sát diễn ra                      ...
NHỮNG CÔNG CỤ GIÁM SÁT   GANTT chart   Giám sát tài chính     Balance sheet     Profit and Loss (Income Statem...
VÍ DỤ GANTT CHART
MỤC TIÊU BUỔI HỌC   Tại sao nhà quản lý thờ ơ với việc hoạch định và   giám sát kế hoạch   Vai trò của tầm nhìn, nhi...
THAM KHẢO 1.  Management – Theory and Practice của Kris Cole 2.  Global Corporate Strategy – Ing. David J.Dingli
BÀI TẬP NHÓM 5    Lên kế hoạch tầm nhìn (vision) và sứ mệnh    (mission) cho doanh nghiệp của mình trong    5 năm...
KẾT THÚC CHƢƠNG 13  THANK YOU
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Quản Trị Doanh Nghiệp - Phát Triển, Quản Lý và Giám Sát Kế Hoạch Hoạt Động

825
-1

Published on

Chapter 13 of Business Resource Management (Business Management) - Develop & Manage and Monitor the Operational Plan

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
825
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quản Trị Doanh Nghiệp - Phát Triển, Quản Lý và Giám Sát Kế Hoạch Hoạt Động

 1. 1. Introductory Management Theory and practice SectionLeadership: Managing groups & Interpersonal communication Chƣơng 13 Phát triển/Quản lý và giám sát kế hoạch hoạt động
 2. 2. A JOKE BEFORE WE START
 3. 3. BEFORE WE START “Planning is everything, Plan is nothing." Dwight Eisenhower
 4. 4. MỤC TIÊU BUỔI HỌC  Tại sao nhà quản lý thờ ơ với việc hoạch định và giám sát kế hoạch  Vai trò của tầm nhìn, nhiệm vụ và sự quan hệ của chúng với kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp  Chuẩn bị và trình bày kế hoạch kinh doanh và ngân sách  Ước tính và hoạch định nguồn lực  Triển khai kế hoạch sao cho thành công, giám sát và hành động điều chỉnh
 5. 5. CHƢƠNG TRÌNH  Kế hoạch kinh doanh/chiến lược  Chuẩn bị và trình bày kế hoạch
 6. 6. ĐỊNH NGHĨA KẾ HOẠCH  Kế hoạch là những đường lối hành động dự kiến nhằm đạt được mục tiêu tương lai.  A plan is typically any diagram or list of steps with timing and resources, used to achieve an objective
 7. 7. TẠI SAO QUẢN LÝ NGẠI LÊN KẾ HOẠCH  Đây là công việc thuộc loại “khó”  Không hề nghĩ đến  Không biết nên làm những gì trong tương lai  Trong kế hoạch có những cam kết/mục tiêu ghi rõ A plan doesnot guarantee success, but it attracts success more often!
 8. 8. LỢI ÍCH CỦA VIỆC HOẠCH ĐỊNH  Là nền tảng để theo dõi tiến độ, kết quả và thành tựu  Loại bỏ những công việc trùng lặp  Sử dụng, phối hợp con người/kỹ năng và công việc hiệu quả  Khiến công việc diễn ra liên tục & Giảm chi phí  Thấy được độ ưu tiên (critical path)  Chia sẻ thông tin – Tất cả cùng biết 5W: What/Why/Who/Where/When
 9. 9. CÁC LOẠI KẾ HOẠCHValues: What we stand for Vision: What we’re headed Mission: How we’ll get there Business Plans Operational Plans
 10. 10. VÍ DỤ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH - VALUESLive Our ValuesOur values serve as a compass for our actions and describe howwe behave in the world.  Leadership: The courage to shape a better future  Collaboration: Leverage collective genius  Integrity: Be real  Accountability: If it is to be, its up to me  Passion: Committed in heart and mind  Diversity: As inclusive as our brands  Quality: What we do, we do wellBe the Brand Inspire creativity, passion, optimism and fun
 11. 11. VÍ DỤ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH - VISIONOur Vision Our vision serves as the framework for our Roadmap and guides every aspect of our business by describing what we need to accomplish in order to continue achieving sustainable, quality growth. People: Be a great place to work where people are inspired to be the best they can be.  Portfolio: Bring to the world a portfolio of quality beverage brands that anticipate and satisfy peoples desires and needs.  Partners: Nurture a winning network of customers and suppliers, together we create mutual, enduring value.  Planet: Be a responsible citizen that makes a difference by helping build and support sustainable communities.  Profit: Maximize long-term return to shareowners while being mindful of our overall responsibilities.  Productivity: Be a highly effective, lean and fast-moving organization.
 12. 12. VÍ DỤ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH - MISSION Our Mission Our Roadmap starts with our mission, which is enduring. It declares our purpose as a company and serves as the standard against which we weigh our actions and decisions.  To refresh the world...  To inspire moments of optimism and happiness...  To create value and make a difference.
 13. 13. VÍ DỤ KHÁC
 14. 14. LỢI ÍCH KẾT HỢP CỦA VALUES/VISION/MISSION1. Giúp tổ chức định vị (position) trong thị trường2. Giúp nhân viên tập trung vào những thứ quan trọng3. Cung cấp khuôn khổ cho kế hoạch kinh doanh4. Hướng dẫn hoạt động mỗi ngày và làm tham chiếu cho việc ra quyết định5. Gửi thông điệp rõ ràng đến những người liên quan (stakeholder) về tổ chức6. Nâng cao danh tiếng tổ chức và thu hút những nhân viên có suy nghĩ tương tự
 15. 15. KẾ HOẠCH KINH DOANH  Còn gọi là kế hoạch chiến lược  Phác thảo những chiến lược chung để theo đó đạt được Tầm Nhìn (Vision) & Sứ mệnh (Mission) của công ty  Công bố bởi Hội Đồng Quản Trị và các nhà quản lý cấp cao  Thời gian hiệu lực: 6 tháng – 5 năm
 16. 16. VÍ DỤ VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH
 17. 17. VÍ DỤ VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH (T.T.)
 18. 18. CỐT YẾU CỦA 1 KẾ HOẠCH KINH DOANH Where Where How will Who are do we are we we get we? want to now? there? be? Gap Analysis
 19. 19. SƠ ĐỒ KẾ HOẠCH KINH DOANH 5-Force The PEST Analysis wider Analysis market Our market AnalysisPlanning Market Customer RelationshipMonitoring Dynamics Awareness Our products/ services Systems Culture & Structure Skills Values Staff
 20. 20. Supplementary SlidePORTER’S 5-FORCES ANALYSIS
 21. 21. Supplementary SlideSWOT ANALYSIS – TOWS MATRIX
 22. 22. VÍ DỤ VỀ BALANCED SCORECARD
 23. 23. NHƢNG…
 24. 24. DNA CỦA ĐỘI NHÓM • Values • Vision Corporate • Mission level • Purpose • Goals • Objectives Team level • SMARTT Targets
 25. 25. VÍ DỤ DNA CỦA ĐỘI NHÓM GOAL OBJECTIVE TARGET To access and To update our database To provide timely, retrieve up-to-date by July 2011 caring and helpful information on advice and support Alzheimer’s suffer to the families and assistance in under 3 carers of minutes Alzheimer’s suffers
 26. 26. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  Do quản lý cấp trung & cấp cơ sở chuẩn bị cho phòng ban hay nhóm của họ để đạt được mục tiêu đề ra  Thời gian hiệu lực: 1 tuần – 1 năm  Ví dụ: lịch làm việc, lịch nghỉ, lịch đào tạo, kế hoạch cải tiến môi trường làm việc…
 27. 27. VÍ DỤ VỀ TIẾN ĐỘ (SCHEDULE)
 28. 28. CHƢƠNG TRÌNH  Kế hoạch kinh doanh/chiến lược  Chuẩn bị và trình bày kế hoạch
 29. 29. 6 BƢỚC HOẠCH ĐỊNH Set target or Confirm/Re vise tarrget List activities & Monitor responsibli ties Sequence Implement activities Communic ate
 30. 30. TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH 1. Rõ ràng 2. Dễ hiểu 3. Theo định dạng chuẩn của công ty 4. Đạt được cam kết
 31. 31. ƢỚC TÍNH VÀ ĐẢM BẢO NGUỒN LỰC CẦN THIẾTThời gianCon ngườiĐào tạoKhông gianTiền bạcNguyên vật liệuTrang thiết bịPhương tiện khác (facilities)
 32. 32. STAFFING – PHÂN BỔ CON NGƢỜI  Cần nhiều hay ít người? Cần con người tạm thời hay thường trực?  Cần nhân viên fulltime hay parttime? Làm on- site hay off-site? ở địa phương hay chỗ khác?  Cần tuyển hay có sẳn? Cần đào tạo hay có sẳn?  Cần chuyên gia đặc biệt? Thuê bên ngoài hay dùng bên trong tổ chức?  Triển khai làm việc đa kỹ năng? Hay kỹ năng chuyên biệt?
 33. 33. NHỮNG KẾ HOẠCH BẢO VỆ  Ngăn ngừa (Preventive plan)  Ngẫu nhiên (Contingency plan)  Tương hợp (Adaptive plan)  Chuyển tiếp (Interim plan)  Điều chỉnh (Corrective plan)
 34. 34. PHÂN TÍCH MIỀN ĐỘNG LỰC (FORCE FIELD ANALYSIS)
 35. 35. GIÁM SÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (MONITORING)  Là cách đo lường và so sánh kết quả thực sự hay tiến độ công việc đang diễn ra so với kế hoạch mong đợi  4 bước để giám sát: 1. Thiết lập khu vực cần giám sát 2. Thiết lập đơn vị đo lường 3. So sánh những gì đang xảy ra so với kỳ vọng cần xảy ra 4. Hành động khi cần thiết
 36. 36. PHÂN BỔ THỜI GIAN Giám sát diễn ra đều đặn xuyên suốt thời gian dự ánLevel of ExecutionActivity Planning Monitoring and Controlling Project start Time Project finish
 37. 37. NHỮNG CÔNG CỤ GIÁM SÁT  GANTT chart  Giám sát tài chính  Balance sheet  Profit and Loss (Income Statement)  Fund statement (Cashflow)  Giám sát sản xuất  Giám sát không chính thức Đừng giám sát thái quá
 38. 38. VÍ DỤ GANTT CHART
 39. 39. MỤC TIÊU BUỔI HỌC  Tại sao nhà quản lý thờ ơ với việc hoạch định và giám sát kế hoạch  Vai trò của tầm nhìn, nhiệm vụ và sự quan hệ của chúng với kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp  Chuẩn bị và trình bày kế hoạch kinh doanh và ngân sách  Ước tính và hoạch định nguồn lực  Triển khai kế hoạch sao cho thành công, giám sát và hành động điều chỉnh
 40. 40. THAM KHẢO 1. Management – Theory and Practice của Kris Cole 2. Global Corporate Strategy – Ing. David J.Dingli
 41. 41. BÀI TẬP NHÓM 5  Lên kế hoạch tầm nhìn (vision) và sứ mệnh (mission) cho doanh nghiệp của mình trong 5 năm tới.
 42. 42. KẾT THÚC CHƢƠNG 13 THANK YOU
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×