Your SlideShare is downloading. ×
PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẤU GIÁ AUCTION
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẤU GIÁ AUCTION

674

Published on

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẤU GIÁ AUCTION

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẤU GIÁ AUCTION

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
674
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 TÀI LI U GI I THI U S N PH M QU N LÝ U GIÁ Version 2.1 1 Tài li u gi i thi u s n ph m
 • 2. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 M u • Ph n m m Qu n lý u giá ư c xây d ng và phát tri n d a trên nhu c u qu n lý u giá t i các Công ty ch ng khoán. • Ph n m m áp ng y các nghi p v v u giá hi n nay • Ph n m m ã ư c tri n khai áp d ng t i m t s công ty ch ng khoán • Liên h : o Ông Nguy n Danh Tú i n tho i : 0904 257 115 o o Email : tu_nguyendanh@yahoo.com 2 Tài li u gi i thi u s n ph m
 • 3. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 Quy trình nghi p v khi có ph n m m ư c mô t như sau : 3 Tài li u gi i thi u s n ph m
 • 4. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 Ph n m m bao g m các tính năng chính sau - Qu n lý l n u giá - Qu n lý n p ti n tc c - Qu n lý ăng ký mua c ph n - Qu n lý nh p l nh tham d u giá - Hi n th u giá/ Hi n th k t qu u giá - X lý sau u giá - Qu n lý tr ti n tc c - Qu n lý n p ti n mua c ph n - Tích h p nh n d li u và k t xu t báo cáo khi làm i lý u giá - Qu n tr ngư i dùng - Import/Export d li u - Các báo cáo ph c v qu n lý 4 Tài li u gi i thi u s n ph m
 • 5. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 Chi ti t các ch c năng như sau: 1. Qu n lý l n u giá Các thông tin chính ư c qu n lý: - Tên t u giá - Lo i c ph n ( ph thông, ưu ãi,..) - S lư ng d ki n, M nh giá, Giá kh i i m - Th i i m u giá, Th i gian ăng ký, Th i gian k t toán - S lư ng m c giá, bư c giá, bư c kh i lư ng - Tài kho n u giá t i Công ty - S lư ng t i thi u, s lư ng t i a c a t ng nhóm - a i m t ch c u giá, a i m nh n l i ti n, ….. 5 Tài li u gi i thi u s n ph m
 • 6. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 2. Qu n lý n p ti n tc c Các thông tin chính ư c qu n lý - Tên t u giá - Thông tin v nhà u tư (CMTND, ngày c p, nơi c p, h tên, a ch , s tài kho n ngân hàng, s tài kho n t i công ty, ….) - Ngày n p - S lư ng ăng ký, t l phí, s ti n t c c… - Thông tin ngư i n p ti n (tên, a ch ) - In phi u thu - Duy t n p ti n 6 Tài li u gi i thi u s n ph m
 • 7. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 3. Qu n lý ăng ký mua c ph n Các thông tin chính ư c qu n lý : -S ăng ký (Có th ư c t sinh) - Ngày ăng ký - Thông tin v nhà u tư (k t xu t t k toán) - Thông tin v ngư i i di n (h tên, a ch , s i n tho i liên h , …) - S lư ng ăng ký mua 7 Tài li u gi i thi u s n ph m
 • 8. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 4. Qu n lý nh p l nh tham d u giá Các thông tin chính ư c qu n lý : - S phi u tham d - Thông tin v l n u giá (S c phi u phát hành, bư c giá …) - Thông tin c a nhà u tư tham gia - S lư ng và các bư c giá t (có ki m tra theo t u giá) 8 Tài li u gi i thi u s n ph m
 • 9. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 5. Hi n th u giá/ Hi n th k t qu u giá Các thông tin chính ư c qu n lý : - Các thông tin v t u giá s ư c c p nh t liên t c - B ng s hi n thông tin trúng c a nhà u tư theo t ng bư c giá t - Thông tin t ng h p k t qu u giá cũng s ư c c p liên t c (T ng s c ph n chào bán, t ng s c ph n ư c mua …) 9 Tài li u gi i thi u s n ph m
 • 10. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 6. Qu n lý tr ti n t c c Các thông tin chính ư c qu n lý : - Thông tin v t u giá (Tên, m nh giá, giá kh i i m …) - Thông tin chi ti t v nhà u tư ư c tr ti n t c c - In phi u chi 10 Tài li u gi i thi u s n ph m
 • 11. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 7. Qu n lý n p ti n mua c ph n Các thông tin chính ư c qu n lý : - Thông tin chi ti t c a nhà u tư n p ti n mua c ph n - Thông tin chi ti t v s lư ng ăng ký, s lư ng ư c mua, s lư ng t ch i, t ng s ti n mua c ph n, t ng s ti n ph i n p , t ng s ti n ph t, … - In phi u thu ti n 11 Tài li u gi i thi u s n ph m
 • 12. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 8. Tích h p nh n d li u và k t xu t báo cáo khi làm i lý u giá Ch c năng này bao g m c b gi i pháp tích h p khi làm i lý v i trung tâm. Trong ó bao g m: - Nh p d li u t excel vào chương trình - Qu n lý tr ti n n p ti n - Qu n lý n p ti n mua c ph n - In danh sách nhà u tư s h u ch ng khoán/ danh sách nhà u tư t ch i mua c ph n theo yêu c u c a trung tâm 9. Qu n tr ngư i dùng Các thông tin chính ư c qu n lý : - Tên truy c p - M t kh u - Tr ng thái - Quy n Admin - Danh sách các quy n 12 Tài li u gi i thi u s n ph m
 • 13. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 10.Import/Export d li u Ch c năng này cho phép ngư i dùng export và import d li u ra lưu tr cũng như tái s d ng, hay em i u giá các t nh ngoài. 13 Tài li u gi i thi u s n ph m
 • 14. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 11.Các báo cáo K t qu u giá chi ti t Danh sách nh ng nhà u tư tham gia Báo cáo t ng h p k t qu u giá 14 Tài li u gi i thi u s n ph m
 • 15. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 Danh sách nhà u tư ăng ký h p l Thông báo k t qu u giá 15 Tài li u gi i thi u s n ph m
 • 16. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 Danh sách nhà u tư tham gia u giá Danh sách liên h nh ng nhà u tư trúng giá 16 Tài li u gi i thi u s n ph m
 • 17. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 K t qu u giá Báo cáo danh sách nhà u tư n p ti n tc c u giá 17 Tài li u gi i thi u s n ph m
 • 18. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 K t qu u giá bán c ph n chi ti t theo i lý 18 Tài li u gi i thi u s n ph m
 • 19. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 Danh sách nhà u tư s h u ch ng khoán (xu t ra excel) 19 Tài li u gi i thi u s n ph m

×