• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
2.Kurumsal Performans Yonetimi
 

2.Kurumsal Performans Yonetimi

on

 • 1,900 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,900
Views on SlideShare
1,882
Embed Views
18

Actions

Likes
1
Downloads
1
Comments
0

2 Embeds 18

http://www.bilgicozumleri.com 13
http://www.slideshare.net 5

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  2.Kurumsal Performans Yonetimi 2.Kurumsal Performans Yonetimi Presentation Transcript

  • Yönetimde Mükemmellik : Kurumsal Performans Yönetimi Barış Güven - Kurumsal Performans Yönetimi Oracle AB Genişleme ve CIS Bölgesi 1
  • • Kurumsal Strateji & Başarı • Oracle Yönetimde Mükemmellik Metodolojisi • Kurumsal Performans Yönetimi Araçları - Yenilikler 2
  • Đyileşme Belirtileri – Ekonomik Göstergeler Dow Jones Industrial Average Index (^DJI) 3
  • Temel Yönetim Stratejileri - Rikl ve Performans Ölçümleme 4
  • Yönetim ve Rekabet : Yeni yaklaşım, yeni hedefler Bilgi Derinliği (Smart ––Deep Insight) Bilgi Derinliği (Smart Deep Insight) Hızlı Karar Verme (Agile-Decisive Hızlı Karar Verme (Agile-Decisive Rekabet Action) Action) Kuruma Uyarlanabilirlik (Aligned –– Kuruma Uyarlanabilirlik (Aligned Across the extended enterprise ) ) Across the extended enterprise YÖNETĐMSEL PERFORMANS Maliyet ––Lean and Mean Maliyet Lean and Mean Kalite ––Six Sigma, TQM Kalite Six Sigma, TQM Sürat ––Real-time, JIT Sürat Real-time, JIT OPERASYONEL PERFORMANS Zaman 5
  • Mükemmeliyet : Genel Tanımlar OPERASYONEL MÜKEMMELĐYET (Operational OPERASYONEL MÜKEMMELĐYET (Operational Excellence) Excellence) Đş süreçlerinin maliyetlerini düşürerek, ürün ve hizmetlerin Đş süreçlerinin maliyetlerini düşürerek, ürün ve hizmetlerin kalitesini geliştirerek ve operasyonların süratini arttırarak kalitesini geliştirerek ve operasyonların süratini arttırarak sağlanan rekabet avantajına dayalı iş stratejileri toplamı sağlanan rekabet avantajına dayalı iş stratejileri toplamı YÖNETĐMSEL MÜKEMMELĐYET (Management YÖNETĐMSEL MÜKEMMELĐYET (Management Excellence) Excellence) Stratejilerdeki değişimi sezip yönlendirerek (smart), bu Stratejilerdeki değişimi sezip yönlendirerek (smart), bu değişiminin şeklini her an kontrol edebilen çeviklikte olan değişiminin şeklini her an kontrol edebilen çeviklikte olan (agile) ve tüm değer zinciri üzerinde kazanımların (agile) ve tüm değer zinciri üzerinde kazanımların paylaşımını sağlayabilen (aligned) yönetim şekli paylaşımını sağlayabilen (aligned) yönetim şekli 6
  • Sonuç: ERP ile başlanan süreci EPM ile tamamlamak ERP EPM •Operasyonun Doğru • Đşin Yönetimi Yürümesini Sağlamak • Yönetim Süreçleri •Đş Süreçleri Optimizasyonu Optimizasyonu • Değişimi Öngörme ve •Değişimin Adapte Yönetme Edilmesi • Farklı Veri •Süreçlerin Kaynaklarının Birleştirilmesi Bağlantılarını Sağlamak • Stratejik Avantaj Operasyonel Yönetimsel Mükemmellik Mükemmeliyet 7
  • Đş Birimleri ve BT için Yönetimsel Mükemmeliyet ĐŞ GEREKSĐNĐMLERĐ BT AKSĐYON YAPISI DEĞĐŞĐMĐ SEZĐP AKILLI RASYONALĐZASYON YÖNLENDĐREBĐLME (Smart) DEĞĐŞĐME HAZIRLANMA ENTEGRASYON ÇEVĐK VE AKSĐYONA GEÇĐREBĐLME (Agile) KURUMSAL PAYLAŞIM BĐLGĐ DERĐNLĐĞĐNĐ TÜM UYARLANABĐLEN KURUM ÇAPINDA (Aligned) PAYLAŞABĐLME 8
  • GÜNÜN REALĐTESĐ: YÖNETĐM SÜREÇLERĐ DAĞINIKLIĞI $€ OPERATIONAL £ ¥ EVA VARIANCE PLANNING KURUMSAL ANALYSIS YAPIDA ORTAK ANALYZE GOAL DÜZEN PERFORMANCE SETTING FINANCIAL MODELING PERFORMANS TAHMĐNĐ SCORECARDS FINANCIAL REPORTING KARAR MONITOR TUTARLILIĞI ROLLING RESULTS FORECAST 9
  • Yönetimde Mükemmellik Metodolojisi: Başarıya Götüren Strateji Tamamlayıcı Performans Yönetimi Geleneksel Performans Yönetimi SMART Gain to Investigate Design Plan Analyze Record Sustain to Invest to Decide to Act to Adjust to Report AGILE ALIGNED 10
  • Hissedar Çıkarlarının Şirket Çıkarlarına Uyarlanması • Sermaye yapısına erişebilirlik • Daha etkili tedarikçi, iş ortağı ve müşteri ilişkileri • Çalışanların tüm sürece daha etkili katılımı • Çevresel şeffaflığın geliştirilmesi 11
  • Pazar Modellemesi - Fırsatların Değerlendirilmesi • Pazar dinamiklerinin daha etkili analizi • Potansiyel fırsatların kaynaklarla örtüştürülmesi • Yatırım Đmkanlarının Düzenlenmesi • Rakiplerle benchmark (karşılaştırma) yapılabilmesi 12
  • Đş Modellemesi - Senaryo Analizleri • Alternatif senaryoların gelecek kazanımlarının tahmini • Stratejilerin Geliştirilmesi • Đş kombinasyonlarının modellenmesi • En optimum sermaye yapısının stratejilere uygunluğunun yapılabilmesi 13
  • Đş Planlaması - Kaynakların Etkili Aktarımı • Stratejileri operasyonel planlara çevirmek • Finansal amaçların operasyonel fizibilitelerle eşleştirilmesi • Kaynakların ve aktivitelerin align edilmesi • Buna uygun tahmin yapılarının kurulması 14
  • Analiz ve Takip - Operasyonel Çeviklik • Değişimlerin/sapmaların monitor edilebilmesi • Detaylı müşteri karlılıklarının analiz edilebilmesi • Tahminlerin yeniden adjust edilmesi ve kaynakların yeniden dağılımlarının sağlanması 15
  • Sonuçların Yayınlanması – Entegre Raporlama • Finansal ve operasyonel bilginin kombine edilebilmesi • Zamanında ve aksiyona yönelik analizlerin tüm birimlere iletilmesi • Ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerin dahil edilebilmesi • Regülasyonların gerektirdiği raporların sağlanması 16
  • Entegre Yönetim Sistemleri; Başarıya Giden Yolda tek seçenek... • Riskin minimize edilmesi • Operasyonel Kontrolün Güçlendirilmesi ve Maliyet Minimizasyonu • Güven Veren bir Kurum Olabilmek – Dışarıda ve Đçeride şeffaf bir yapı 17
  • Yönetim Süreçlerini Entegre Edebilmek EXTERNAL REPORTING STRATEGIC & FINANCIAL MODELING PREDICTIVE MODELING INTEGRATED BUSINESS PLANNING PROFITABILITY & COST MANAGEMENT SCORECARDING MONITORING, ANALYSIS & REPORTING FINANCIAL REPORTING BI REPORTING TOOLS & APPLICATIONS OLAP DATA QUALITY, DATA INTEGRATION & MASTER DATA APPLICATION & METADATA MANAGEMENT 18
  • Kurumsal Performans Yönetim Sistemi Mali Sistemleri, Operasyonlar ve Đş Zekası ile Entegre Etmek Modeling Planning & Financial Financial & Metrics & Budgeting Management Statutory Scorecards Reporting Mali Yönetim Sistemleri Operasyonel Sistemler Đş Zekası ve Raporlama Operationa l Business Sales & CRM Financials Supply Chain HR Procurement Data Data Query & Intelligence OLAP Dashboards Enterprise/ Alerts & Warehouse Analysis Operational Workflow Integration Reporting 19
  • <Insert Picture Here> Gelecek... Şimdi.. Hyperion EPM Uygulamaları ve Yeni Özellikler 20
  • Oracle Performans Yönetimi Uygulamaları – Stratejik Ürünlerimiz EPM Segmenti Ürünlerimiz Bütçe & Planlama Hyperion Planlama Finansal Raporlama & Hyperion Finans Yönetimi Konsolidasyon Hyperion Mali Veri Kalitesi Yönetimi Stratejik Planlama Hyperion Stratejik Finans Hyperion Dengeli Karne Hyperion Crystal Ball Maliyet ve Karlılık Yönetimi Hyperion Karlılık Yönetimi 21
  • Birden fazla ekrana son... Gelişmiş EPM Đş Alanı (workspace) • Ekran Kişiselleştirme • Kolay ve mantıksal Erişim • OBIEE and BI Publisher Entegrasyonu • Tüm Oracle EPM sistemini tek merkezden kontrol 22
  • Oracle EBS’e “drill down” Tek bir sistem üzerinde çalışmak Hyperion Finans Yönetimi Hyperion Planlama Hyperion FDM Oracle EBS Veri Kalitesi Yönetimi Oracle Hesap Analizi ve Drill-Down – Hem fiili hem bütçe rakamları için 23
  • Oracle Đş Zekası Araçları ile Entegrasyon 24
  • Ortak Kurulum ve Yönetim • Tek Merkezden Kullanıcı Tanımlama • Ortak Uygulama Yönetimi • Ortak Kural/Formül Tanımlama • Ortak Kurulum ve Konfigürasyon 25
  • Calculation Manager – Grafiksel Kurallar 26
  • Daha Fazla Detay için http://www.oracle.com/epm Yönetim Mükemmeliyeti Üzerine: • How Tomorrow's Leaders Will Get Ahead • The Metrics Reloaded • From Strategy to Success • Techniques and Technologies EPM Podcast • Beyond Competitive Advantage: EPM and Management Excellence Basılı Yayınlar • Journal of Management Excellence, Issues 1 - 6 27
  • Oracle Kurumsal Performans Yönetim Ürünleri hedef Yönetimde Mükemmeliyet Uyumlu Pazara hakim olmak Akıllı Çevik 28
  • 29
  • 2. ŞĐFRE DÜNYADA 30