физик 7 анги

8,733 views
8,291 views

Published on

физик 7 анги

  1. 1. БЗД-ийн 10 жилийн 53-р сургууль Д.Түмэндэмбэрэл7-р анги физикХувилбар А1.Аль нь гэрэл үүсгэгч биш вэ? А.Сар В.Нар С.Од Д.Лаа “А”2.Гэрэл ойх гэж юу вэ? А.Гадаргуу дээр гэрэл тусаад дараачийн орчинд чиглэлээ өөрчлөн тархахийг ойх гэнэ. В.Гадаргуу дээр тусч дараачийн орчинд чиглэлээ өөрчлөхгүй тарах С.Гадаргуу дээр тусч анхныхаа орчинд чигээ өөрчлөн тарах Д.Гадаргуугийн дагуу тарах “С”3.Хавтгай толинд ямар дүрс үүсдэг вэ? А.Бодит В.Хуурмаг “В”4.Хавтгай толиноос 1м зайд байгаа хүүхдийн дүрс толиноос ямар зайд үүсэх вэ? А.2м В.1м С.3м “В”5.Аль нь гэрлийн хугаралыг зөв дүрсэлсэн бэ? 1 2 А. 2 В. 3 С.4 “С” 3 46.Линзийг гадаад хэлбэр дүрсээр нь хэд ангилдаг вэ? А.4 В.2 С.3 Д.6 “д”7.Линзийг оптик үйлчлэлээр нь юу гэж ангилдаг вэ? А.Цуглуулагч ба сарниулагч В.Хүнхэр ба гүдгэр С.Хавтгай ба хүнхэр Д.Хавтгай ба гүдгэр “А”8.Фокусын цэгийг ямар үсгээр тэгдэглэх вэ?
  2. 2. А.0 В.F С.К Д.А “В”8.Гэрэл призм дээр тусаад өнгөөр задрахыг .............гэнэ. А.Солонго В.өнгө С.Дисперс “С”9.Цагаан өнгө хэлэн өнгө болж задрах вэ? А.5 В.4 С.2 Д.7 “Д”10.Хүний нүд яасан гэрлийг хардаг вэ? А.Улаан В.Ойсон С.Ягаан Д.Туссан “В”11.Физикт нүдийг ......гэж нэрлэнэ. А.Гэрэл хүлээн авагч В.Харах эрхтэн С.Гэрэл ойлгогч Д.Гэрэл хугалагч “А”12.Хүүхэн хараа ямар хэмжээтэй байдаг вэ? А.2мм В.8мм С.2-8мм-ийн хооронд өөрчлөгдөж байдаг. “С”13.Үндсэн өнгөнд ямар ямар өнгө орох вэ? А.Улаан, ногоон, хөх В.Шар, улаан, ногоон С.Цэнхэр, шар, ягаан “А14.Холын хараа муутай хүн ямар линз хэрэглэх вэ? А.Цуглуулагч В.Сарниулагч “В”15.Дараах өгүүлбэрийн бурууг дугуйл. А.Дуу авиа үүсгэж байгаа бие чичирхийлдэг В.Чичирхийлж байгаа бие дуу авиа үүсгэдэг С.Дуу хатуу, шингэн, хийд тархдаг “А”16.Дуу авиа дамжуулдаггүй орчин юу вэ? А.Хатуу В.шингэн С.хий Д.вакуум “Д”
  3. 3. 17.Цуурай ямар үзэгдэлтэй холбоотой вэ? А.шингэх В.дуу ойх С.дуу тарах “В”18.Чихний бүтэц А.Дотоод, дунд, гадаад В.Алх, дөш, дөрөө С.Хэнгэрэг, дэлбээ “А”19.Дуу хүлээн авагч эрхтэн юу вэ? А. Нүд В. Гар С. Чих D.Ам “С”20. Дунд чихэнд чичиргээ үүсгэж чаддаггүй дуу авиаг ................... гэдэг. А. Чанга авиа В. Сул авиа С. Зөөлөн D. Хэт авиа “ D”21. Дуу гаргадаг гол эрхтэн юу вэ? А. Хэл В. Хоолой С. Төвөнх D. Ам “С”22. Биеийг яаж цахилгаанжуулдаг вэ? А. Цахилгаан гүйдэлд залгаж В. Үрэлтээр С. Залгаж “В”23. Цэнэгүүдийн харилцан үйлчлэлийн талаар буруу өгүүлбэрийг дугуйлна уу? А. Эсрэг цэнэгүүд таталцдаг В. Ижил цэнэгүүд таталцдаг С. Ижил цэнэгүүд түлхэлцдэг D. Нэмэх хасах 2 цэнэг таталцана “В”24. Бие цахилгаанжсаныг хэрхэн мэдэх вэ? А. Өөр биеийг ойртуулахад өөртөө татаж байх В. Хараад мэднэ С. Хасах цэнэг ойртуулж D. Нэмэх цэнэг ойртуулж “А”
  4. 4. 25. Бие цахилгаанжсан эсэхийг шалгах багажийг .......................... гэнэ. А. Термометр В. Дуу өсгөгч С. Электроскоп “С”26. Хоосон нүдэнд ямар цэнэг байх вэ? А. Нэмэх В. Хасах С. Цэнэг байхгүй “В”27. Соронзонгийн талаар буруу өгүүлбэрийг дугуйл. А. Металл биеийг өөртөө татах чадвартай бие В. Соронзонд S, N хоёр туйл байдаг С. Соронзны ижил туйлууд таталцдагг D. Соронзны эсрэг туйлууд таталцдаг “С”28. Тогтмол гүйдэл гэдэг нь А. Нэг чигт урсах гүйдэл В. Чигээ тогтмол өөрчилдөг гүйдэл “А”29. Гүйдэл үүсгэгчийг хэдэн янзаар холбодог вэ? А. 1 В. 2 С. 3 D. 4 “В”30. Цуваа залгасан хэлхээний хэсэг бүр дээр гүйдэл ямар байх вэ? А. Гүйдлийн хэмжээ ижил В. Гүйдлийн хэмжээ өөр “А”31. Гар чийдэнгийн зайн дээрх хүчдэл хэдэн вольт байдаг вэ? А. 2В В. 1В С. 1,5В D. 2,5В “С”32. Биеийг халаахад ........................ А. Агшина В. Тэлнэ “В”33. Температурыг ........................ багажаар хэмждэг. А. Амперметр В. Вольтметр С. Термометр D. Халууны шил “С”34. Мөнгөн уст термометрээр хэдэн градус хүртэл хэмждэг вэ? А. 100℃ В. 350℃ С. 200℃ “В”
  5. 5. 35. Бодисын хэдэн төлөв байдаг вэ? А. 1 В. 2 С. 3 D. 4 “С”36. Бодис шингэн төлөвөөс хийн төлөвт шилжихийг ............... гэнэ. А. Хайлах В. Уурших С. Цацрах D. Конденсацлах “С”37. Хий ба шингэнд дулаан яаж зөөгддөг вэ? А. Урсгалаар В. Дулаан дамжуулалтаар С. Цацаргалтаар “А”38. Хайлсан бүх бие ямар туяа цацаргадаг вэ? А. Хэт ягаан В. Гентген С. Хэт улаан “С”39. Дулаан болон дуу чимээг дамжуулдаггүй төлөв аль нь вэ? А. Хатуу В.Шингэн С. Хий D. Вакуум “D” Хувилбар “В” 1. Гэрэл үүсгэгчийг юу юу гэж ангилдаг вэ? А. Байгалийн В. Зохиомол С Байгалийн ба зохиомол “С” 2. Гэрэл хугарах гэж юу вэ? А. Гэрэл гададгуу дээр тусч дараагийн орчинд чигээ өөрчлөн тархахыг В. Гадаргуу дээр тусч тухайн орчиндоо чигээ өөрчлөн тарах С. Дараагийн орчинд тарахдаа чигээ өөрчлөхгүй байх D. Гадаргуугийн дагуу тарах “А” 3. Хавтгай толины хувьд биеийн дүрс хаана үүсэх вэ? А. Толин дээр үүснэ В. Толины цаана үүснэ С. Толиноос бие ямар зайд байна толины цаана тийм зайд үүснэ “С”
  6. 6. 4. Биеэс толь хүрэх зай 1,5м бол биеэс дүрс хүрэх зай хэд вэ? А. 1,5м В. 3м С. 2м D. 1м “В” 5. Аль цацраг ойлтыг зөв дүрсэлсэн бэ? 1 2 3 А. 1 В. 2 D. 3 “В” 6. Цуглуулагч линзний гадаргуун хэлбэр ямар байдаг вэ? А. Бөмбөлөг В. Хүнхэр С. Гүдгэр “С”7. Бөмбөлөг гадаргуугаар хязгаарлагдсан тунгалаг биеийг .................. гэнэ. А. Толь В. Линз С. Шил D. Дуран “В”8. Гэрэл ямар өнгөтэй байдаг вэ? А. Цагаан В. Шар С. Улбаршар D. Ямар ч байж болно “А”9. Фокусын цэгийн ямар үсгээр тэмдэглэх вэ? А. К В. С С. D D. F “D”10. Ойсон гэрлийг хүлээж авдаг эрхтэн юу вэ? А. Чих В. Нүд С. Биеэрээ D. Сормуус “В”11. Хүний нүдний диаметр хэд байдаг вэ? А. 2,5см В. 3см С. 2см D. 1,5см “А”12. Хүний нүдний харах хамгийн тохиромжтой зай хэд вэ? А. 10см В. 20см С.25см D. 30см “С”13. Цагаан гэрэл хэдэн өнгө болж задардаг вэ? А. 5 В. 3 С. 6 D. 7 “D”14. Ойрын хараа муутай хүн ямар линз хэрэглэх вэ? А. Цуглуулагч В. Сарниулагч “А”15. Дараах өгүүлбэрийн бурууг дугуйл. А. Дуу чимээг дуу авиа гэдэг В. Чичирхийллийг хэлбэлзэл гэдэг
  7. 7. С. Дуу тодорхой хурдтай D. Дуу тарах хурд бүх орчинд ижил байна “D”16. Вакуум гэж ямар орчин бэ? А. Шил сав В. Хий дүүрсэн С. Агааргүй хоосон “С”17. Дууны долгион .................... тархана. А. Зөвхөн нэг зүгт В. Тал тал тийшээ С. Саадгүй газар D. 4 зүгт “В”18. Дотоод чих юу юунаас бүтэх вэ? А. Хэнгэрэг В. Дэлбээ С. Алх, дөш, дөрөө “С”19. Дуу авиа ямар ямар шинж чанартай вэ? А. Зөвхөн ойно В. Зөвхөн шингэнэ С. Саадыг тойрдог D. Ойно, шингэнэ, саадыг тойрно “D”20. Дуу авиа гаргаж байгаа биеийг ...................... гэнэ. А. Дуучин В. Хөгжим С. Дуу үүсгэгч D.Хүн, амьтан “С”21. Үрсний улмаас өөр биеийг өөртөө татах чанартай болсон биеийг А. Цэнэгтэй бие В. Цахилгаанжсан бие С. Соронзон D. Электрон “В”22. Байгаль дээр хэдэн төрлийн цэнэг байдага вэ? А. 2 В. 1 С. 3 D. 4 “А”23. Шил савааг цаасаар үрэхэд аль нь цэнэглэгдэх вэ? А. Шил саваа В Хоёулаа С. Зөвхөн цаас “В”24. Электроскоп яадаг багаж вэ? А. Цэнэг шалгадаг В. Цэнэгийг хуваадаг С. Цэнэг илрүүлдэг D. Цэнэг үүсгэдэг “С”25. Хоосон нүдэнд ямар цэнэг байх вэ?
  8. 8. А. Сөрөг цэнэг В. Эерэг цэнэг С. Цэнэггүй “А”26. Соронзонг дундуур нь хуваавал ............... болноА. 2 туйлаараа хуваагдана В. 1 хуваагдсан хэсэгт хойд туйл, нөгөөд нь өмнөд туйлбайна С. Хуваагдсан 2 хэсэг хоёулаа хойд ба өмнөд туйлтай байна “С”27. Металл дотор ямар бөөм хөдөлдөг вэ? А. Электрон В. Нэмэх цэнэгтэй бөөм “А”28. Цахилгаан гүйдэл хаашаа гүйдэг вэ? А. Хасах туйлаас нэмэх рүү В. Нэмэх туйлаас хасах руу “В”29. Хүчдэлийг ямар нэгжээр илэрхийлдэг вэ? А. Вольт В. Ампер С. Ом “А”30. Гүйдэл нь хэлхээний хэсэг бүр дээр ижил байх холболтыг ямар холболт гэх вэ? А. Цуваа В. Зэрэгцээ “А”31. Цахилгаанаар ажилладаг багаж хэрэгслийг физикт юу гэж нэрлэдэг вэ? А. Электрон багаж В. Цахилгаан багаж С.Гүйдэл үүсгэгч D. Батарей “В”32. Гүйдэл үүсгэгчийг цахилгаан схемд яаж тэмдэглэдэг вэ? А. В. С. + - “С”33. Биеийг халаахад хэмжээ нь томрохыг .................... гэнэ. А. Тэлэлт В. Агшилт “А”34. Биеийн халуун хүйтнийг илэрхийлсэн хэмжигдэхүүнийг .................. гэнэ. А. Термометр В. Температур С. Тэлэлт D. Агшилт “В”35. 15℃ температурыг абсолют температурт шилжүүлэхэд ............... к байна. А. 273к В. 268к С. 288к “С”36. Хатууш шингэн, хий 3 төлвийг .............. төлөв гэнэ. А. Вакуум В. Агрегат С. Сублимац “В”
  9. 9. 37. Бодис шингэн төлөвөөс хатуу төлөвт шилжихийг ................... гэнэ. А. Царцах В. Хайлах С. Уурших D. Конденсацлах “А”38. Хатуу биед дулаан яаж зөөгддөг вэ? А. Урсгалаар В. Дулаан дамжуулалтаар С. Цацралаар “В”39. Хий ба шингэний урсгалаар дулаан зөөгдөхийг ................... гэнэ. А. Конвекц В. Конденсацлах С. Уурших “А”40. Дулааныг хадгалахын тулд биеийг ямар өнгийн гадаргуутай хийх хэрэгтэй вэ? А. Гялгар цагаан В. Бараан хар “А”

×