Kadına Yönelik Şiddet ve Sosyal Hizmet

4,394 views
3,949 views

Published on

Published in: Education, Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kadına Yönelik Şiddet ve Sosyal Hizmet

 1. 1. KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE SOSYAL HİZMET Tülin KUŞGÖZOĞLU Ankara- 2011
 2. 2. Şiddet Nedir? <ul><li>Dünya Şiddet ve Sağlık Raporunda; </li></ul><ul><li>“ Gücün ya da fiziksel kuvvetin; tehdit yoluyla ya da gerçekte; fiziksel zarar, ölüm, psikolojik zarar, gelişme engeli ya da yoksunluğa (ihtimalde ya da gerçekte) neden olacak şekilde; kendine, bir başkasına ya da bir grup veya bir topluma karşı, niyetli biçimde kullanılması” </li></ul>
 3. 3. Kadına Yönelik Şiddet Nedir? <ul><li>BM Kadına Yönelik Şiddetin Engellenmesi Bildirgesinde </li></ul><ul><li>İster özel, ister toplumsal yaşamda olsun, tehditle, cebren ya da keyfi olarak özgürlükten alıkoymak da dahil olmak üzere kadına fiziksel, cinsel ve psikolojik zarar ve acı veren ya da verebilecek, cinsiyete dayalı her türlü şiddet hareketi, kadına yönelik şiddet... </li></ul>
 4. 4. Kadına Yönelik Şiddet <ul><li>Özellikle 1970’lerden sonra dünya gündemine alınmıştır.. </li></ul><ul><li>Türkiye’de de 1980 sonrasında çalışmalar yoğunlaştırılmıştır.. </li></ul>
 5. 5. Yasal Dayanak <ul><li>Birleşmiş Milletler Sistemi içinde, Kadına Yönelik Şiddetin Engellenmesi Bildirgesi, </li></ul><ul><li>Türkiye’de ulusal kalkınma plan hedefleri,  ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, belgeler ve kararların öngördüğü yükümlülükler ve görevler </li></ul>
 6. 6. Şiddet Türleri <ul><li>Fiziksel şiddet </li></ul><ul><li>Duygusal –psikolojik-sözel şiddet ve ihmal </li></ul><ul><li>Cinsel şiddet </li></ul><ul><li>Ekonomik şiddet </li></ul>
 7. 7. Fiziksel Şiddet <ul><li>İtip kakmak, tokat-tekme atmak, dövmek </li></ul><ul><li>Delici, kesici aletlerle, ateşli silah ya da kimyasalla yaralamak </li></ul><ul><li>Uyutmamak </li></ul><ul><li>Öldürmek; örneğin töre/namus cinayeti </li></ul><ul><li>Sünnet etmek ya da bir organını kesmek, kırmak </li></ul><ul><li>Eve ya da evin bir odasına kilitlemek </li></ul><ul><li>Yara, yanık ve kırıklarını tedavi ettirmemek </li></ul><ul><li>Kız bebeklerin öldürülmesi ya da ölüme terk edilmesi </li></ul><ul><li>Doğum öncesi (hamilelikte) şiddet: Cinsiyet tercihi (kürtaj) ile kız bebek doğmasının önlemek, kadına yönelik fiziksel-cinsel şiddet </li></ul>
 8. 8. Duygusal (Sözel-Psikolojik) Şiddet Hakaret-küfür, azarlama-aşağılama; suçlama-suçluluk hissettirme, delirdiğini düşündürme; lakap takma, alay etme; küçük düşürme – işini, kazancını, mesleğini, yaptıklarını küçümseme, başkalarıyla kötü şekilde karşılaştırma (çirkin olduğunu söyleme); aciz ve çaresiz hissettirme; duygularına saygı göstermeme; geçmişindeki rahatsızlık duyduğu şeyleri sürekli hatırlatma ve kullanma; yetersiz duygusal ve fiziksel ilgi, anlayış-sevgi-sempati, ihmal; arkadaş ve akrabalarla görüştürmeme, her ilişkisini denetleme, yalnızlaştırma, eve kapatma (dışarıyla ilişkisini kesme); kıskançlık adı altında sınırlama; mimiklerle, eylemle, bir şeyleri kırıp parçalayarak, hayvanlara işkence ederek, silah göstererek gözdağı verme, korkutma; hizmetçi-köle gibi davranmaya zorlama…
 9. 9. <ul><li>Çocukları kullanma: </li></ul><ul><li>Çocuklarla ilgili olarak kendini suçlu hissettirmek: iyi bakamaz, kötü anne… </li></ul><ul><li>Çocuklarla ilişkilerini engellemek ya da çocukları elinden alma-göstermeme-kaçırma tehditleri </li></ul><ul><li>Mesajları iletmek için çocukları kullanmak </li></ul><ul><li>Öfkesini çocuklardan çıkarmak </li></ul>
 10. 10. Cinsel Şiddet <ul><li>Cinsel içerikli imalar-sözler, laf atma, elle sarkıntılık, İstemediği cinsel davranışlara zorlamak </li></ul><ul><li>İstemediği yer ve zamanda cinsel ilişkide bulunmaya zorlamak (evlilik içi ve dışı tecavüz) </li></ul><ul><li>Kaçırmak (tecavüz edebilecek durumda olmak) </li></ul><ul><li>Fahişeliğe zorlamak </li></ul><ul><li>Satmak (Başlık parası karşılığı vermek dahil) </li></ul><ul><li>Cinsel organlarına fiziksel olarak saldırmak, zarar vermek (Yüzünü yakmak dahil) </li></ul><ul><li>Cinselliğini başkalarınınkiyle kıyaslamak, aşağılamak </li></ul><ul><li>Erken ve zorla evlendirmek </li></ul><ul><li>Kadının doğurganlığını kontrol altında tutmak (doğurmaya ya da doğurmamaya zorlamak) </li></ul>
 11. 11. Ekonomik Şiddet <ul><li>Parasız bırakmak </li></ul><ul><li>Mallarını, mücevherlerini, eşyalarını, parasını almak ya da zarara uğratmak </li></ul><ul><li>Kira, ücret gibi gelirlerini elinden almak, sadece cep harçlığı vermek </li></ul><ul><li>Çalışmasına izin vermemek </li></ul><ul><li>Çok az para verip o parayla yapılamaz bir yaşam standardında ev düzeni yürütmeye zorlamak, yapamadığında da aşağılamak </li></ul><ul><li>Aile bütçesi hakkında bilgi vermemek, hesap vermemek </li></ul><ul><li>Her türlü harcama yetkisini elinden almak, harcamalarını kontrol etmek </li></ul><ul><li>Ailenin parasını içki kumar, başka kadınlarla ilişki için harcamak </li></ul>
 12. 12. Türkiye’de… <ul><li>Ailelerin 3’te 1’inde fiziksel, yarıdan fazlasında sözel şiddet var. </li></ul><ul><li>Ailelerin % 46’sında çocuklara fiziksel şiddet uygulanıyor. </li></ul><ul><li>Her 10 aileden 1’inde cinsel taciz mevcut. Her 100 kız çocuktan 4’ü aile üyelerinden ya da akrabalarından cinsel tacize uğruyor. (AAK-1998) </li></ul><ul><li>Ankara gecekondularında yaşayan evli kadınların %97’si hayatının bir döneminde en az bir şiddet türüne uğramış. </li></ul><ul><li>Şiddet sonucu ölen her 40 kadından 34’ü evde ölmüş, 20’si asılmış ya da zehirlenmiş, 20’si öldürülmüş. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Şiddeti Açıklama Çabaları= Kuramlar </li></ul><ul><ul><li>Saldırganlık ve şiddet içgüdüseldir </li></ul></ul><ul><ul><li>Saldırganlık ve şiddet erken dönemde kazanılmış bir davranıştır. (sinir sistemindeki hasarlar dahil), </li></ul></ul><ul><ul><li>Saldırganlık ve şiddet öğrenilmiş bir sosyal davranıştır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ailedeki ekonomik sorunlar (işsizlik, gelir yoksunluğu, vb.) aile içi şiddetin en önemli nedenidir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alkol ve madde bağımlılığı, aile içi şiddetin nedenidir. </li></ul></ul>
 14. 14. Şiddetin mağdura ve çevresine verdiği zararlar <ul><li>Sağlık açısından etki ve sonuçlar: </li></ul><ul><li>Ölümcül sağlık sonuçları </li></ul><ul><li>Ölümcül olmayan sağlık sorunları </li></ul><ul><li>Mağdurdan çocuğuna, ailesine, ekonomik ve sosyal çevresine yayılan sonuçlar </li></ul><ul><li>DOMİNO ETKİSİ: Mağdur kadından çocuğuna, ailesine, ekonomik ve sosyal çevresine… </li></ul>
 15. 15. Aile içi şiddet, Sadece yaşandığı ailenin sorunu değildir. Bütün toplumu etkiler.
 16. 16. <ul><li>Doğrudan Maliyeti </li></ul><ul><li>Tedavi </li></ul><ul><li>Kolluk </li></ul><ul><li>Adli sitem </li></ul><ul><li>Barınma </li></ul><ul><li>Sosyal hizmetler </li></ul><ul><li>Dolaylı Maliyeti </li></ul><ul><li>Toplumda artan huzursuzluk </li></ul><ul><li>Cinayet ve intiharlarda artış </li></ul><ul><li>Alkol ve madde bağımlılığı </li></ul><ul><li>Depresif bozukluklar </li></ul><ul><li>Sosyal Çarpan Etkileri </li></ul><ul><li>Şiddetin kuşaktan kuşağa aktarılması </li></ul><ul><li>Yaşam kalitesinin düşmesi </li></ul><ul><li>Demokratik süreçlere katılımın azalması </li></ul><ul><li>Ekonomik Çarpan Etkileri </li></ul><ul><li>İş piyasasına katılımın </li></ul><ul><li>azalması </li></ul><ul><li>İşte verimliliğin düşmesi </li></ul><ul><li>Düşük kazanç </li></ul><ul><li>İşe devam edememe </li></ul><ul><li>Verimliliğin kuşaklar </li></ul><ul><li>boyunca etkilenmesi </li></ul><ul><li>Yatırım ve tasarrufta azalma </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Aile İçi Şiddete Müdahale </li></ul><ul><li>Devletin en önemli sorumluluğudur. </li></ul><ul><li>Hizmetler, mağdur kadın ya da çocuğun ihtiyaçlarına göre yapılandırılmalıdır. </li></ul>
 18. 18. Çok yönlü ve çok kurumlu, eşgüdüm içinde mücadele zorunludur! Çünkü; Şiddete uğrayanların, tanık olanların ve şiddet uygulayanların ihtiyaçları çeşitlidir.
 19. 19. <ul><li>Şiddeti Önlemek İçin </li></ul><ul><li>Kadın istismarını önleme politikalarının geliştirilmesi, </li></ul><ul><li>Yasal önlemlerin alınması, </li></ul><ul><li>İstismara uğrayan ya da bu riski taşıyan kadınlar için koruyucu ve destek hizmetlerinin sağlanması. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Yasama ve yürütme erki: TBMM ve Hükümet </li></ul><ul><li>Kamu (devlet) kuruluşları: SHÇEK, Özürlüler İdaresi, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, DPT, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve mahkemeler, Milli Eğitim Bakanlığı ve okullar, rehberlik servisleri, Valilik, Belediye, Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları… </li></ul><ul><li>Özel sektör: Medya, danışmanlık ve bakım hizmetleri veren kuruluşlar, sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten şirketler… </li></ul><ul><li>Sivil Toplum Kuruluşları: Barolar, Sakatlar Dernekleri ve Federasyonları, Kadın Kuruluşları, çocukları, sakatları ve yaşlıları koruma dernekleri, yardımseverlik kuruluşları </li></ul>
 21. 21. Hizmet Türleri <ul><li>Kadını Aile içinde Güçlendirmeyi Hedefleyen Hizmetler </li></ul><ul><ul><li>Aile Danışma Merkezleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Toplum Merkezleri </li></ul></ul><ul><li>Şiddet Mağduru Kadını Korumayı Hedefleyen Hizmetler </li></ul><ul><ul><li>Kadın Konukevleri (SHÇEK ve diğer Kurumlara bağlı olanlar) </li></ul></ul>
 22. 22. Başvuru-Danışma Merkezleri <ul><li>Cinsel şiddet konusunda danışmanlık ve yardım: Çağdaş Hukukçular Derneği, Ankara tel: 232 36 69 </li></ul><ul><li>Hukuki başvuru ve danışma: Ankara Barosu Kadın Danışma Merkezi 311 51 15 </li></ul><ul><li>Kadın danışma merkezleri: Kadın Dayanışma Vakfı 2) 435 00 70 /430 40 05/06 (Ankara) </li></ul><ul><li>Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü </li></ul><ul><li>Atatürk Bulvarı Armağan iş hanı no.76 Kızılay / Ankara tel: (0.312) 418 66 62 </li></ul><ul><li>Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Krize Müdahale Merkezi Tel: 3621292   </li></ul>
 23. 23. Toplum Merkezleri; <ul><li>hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün yarattığı sorunlar doğrultusunda, </li></ul><ul><li>bireylerin, grupların, ailelerin ve toplumun sorunlarla baş edebilmeleri ve </li></ul><ul><li>bireylerin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla; </li></ul><ul><li>koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, </li></ul>
 24. 24. Aile Danışma Merkezlerinde; <ul><li>aile hayatının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, </li></ul><ul><li>ailenin refahı, mutluluğu ve bütünlüğünün sağlanması, </li></ul><ul><li>uyumlu aile ilişkilerine katkıda bulunulması, </li></ul><ul><li>aileyi bir arada tutan bağların kuvvetlendirilmesi, </li></ul><ul><li>aile üyelerinin kişiliklerinin sağlıklı biçimde gelişmesi, </li></ul><ul><li>birey olma potansiyellerinin güçlendirilmesi  ve </li></ul><ul><li>toplumsal yaşama uyumlarının sağlanması, </li></ul><ul><li>sağlıklı çocuk yetiştirme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile </li></ul><ul><li>aile sisteminde özgürlük, sorumluluk ve toplumsal değerler arasında bir denge sağlanması amaçlanmaktadır.  </li></ul>
 25. 25. Kadın Konukevlerinde; <ul><li>Şiddete uğrayan kadınlarda şiddet sonucu ortaya çıkan umutsuzluk, değersizlik, suçluluk, utanç ve korku gibi duyguların aşılması, </li></ul><ul><li>-Özgüven ve özsaygının yeniden yapılanması, </li></ul><ul><li>-Yeni yaşam seçeneklerini sağlıklı biçimde belirleyebilmeleri yönünde psikolojik destek, danışmanlık, hukuksal rehberlik sunulması, </li></ul><ul><li>-Kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek edindirmelerinde gerekli önlemlerin alınması, </li></ul><ul><li>-Aile veya eşle bir araya gelmeyi tercih etmeleri durumunda ailenin şiddet içermeyen bir ortam haline gelmesi ve çocukların şiddetten uzak, sağlıklı bir ortamda yetişmesi için aile ilişkilerinin sağlıklı sürdürülmesinin sağlanması, </li></ul><ul><li>-İzleme faaliyetlerinin sürdürülmesi. </li></ul>
 26. 26. Karşılaşılan Güçlükler <ul><li>Alana İlişkin Güçlükler </li></ul><ul><li>Hizmet Alan Gruba İlişkin Güçlükler </li></ul><ul><li>Çalışanlara İlişkin Güçlükler </li></ul><ul><li>İşbirliği ve Koordinasyonda Yaşanan Güçlükler </li></ul>
 27. 27. Hizmet Alan Gruba İlişkin Güçlükler <ul><li>Ailede şiddete neden olan koşulları düzeltmede yaşanan güçlükler (yoksulluk, işsizlik, toplumsal alışkanlıklar/ yaklaşımlar) </li></ul><ul><li>Tedavinin uzun süreli olması </li></ul><ul><li>Tedavinin disiplinler arası bir yaklaşım gerektirmesi </li></ul><ul><li>Tedaviyi üstlenecek örgütlü birimlerin azlığı </li></ul><ul><li>Mağdurda yaşanan travmanın tedavi edilebilirliğinin güçlüğü </li></ul>
 28. 28. Çalışanlara İlişkin Güçlükler <ul><li>Alan hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak </li></ul><ul><li>Yaklaşım ve donanım eksiklikleri </li></ul><ul><li>Alanın profesyoneller içinde risk taşıyor oluşu </li></ul><ul><li>Alanın çalışan üzerinde yarattığı travma </li></ul><ul><li>Alandaki nitelikli personel sayısının azlığı </li></ul>
 29. 29. İşbirliği ve Koordinasyonda Yaşanan Güçlükler <ul><li>Makro düzeyde alana ilişkin politika ve uzun vadeli stratejik planların oluşturulamamış olması </li></ul><ul><li>Varolan politikaların uygulamaya aktarılmasında yaşanan güçlükler </li></ul><ul><li>Yasal düzenleme eksiklikleri </li></ul><ul><li>Örgütsel yapıda eksiklikler/ hizmetlerin yeniden yapılandırılması ihtiyacı </li></ul>
 30. 30. İşbirliği ve Koordinasyonda Yaşanan Güçlükler <ul><li>Geleneksel bakış açısı </li></ul><ul><li>Ajitasyonu yüksek olgulara farklı tutum </li></ul><ul><li>Soruşturmanın takibi ve sonuçlandırmada yaşanan güçlükler </li></ul>
 31. 31. İşbirliği ve Koordinasyonda Yaşanan Güçlükler <ul><li>Temel sağlık hizmetlerinin temininde yaşanan güçlükler </li></ul><ul><li>Özellikle psikiyatrik hizmetlere ulaşma güçlükleri </li></ul><ul><li>Alınan hizmetin düzenli ve sürekli olmayışı </li></ul>
 32. 32. Sonuç <ul><li>Şiddeti önlemek devletin en önemli sorumluluğudur.. </li></ul><ul><li>Başkalarının şiddet uygulamasına engel olan önlemleri almalı, şiddete başvuranları cezalandırmalı ve bu davranıştan vazgeçirmek için desteklemeli, </li></ul><ul><li>Şiddetten doğan zararları gideren destek ve önlemleri almalı. </li></ul><ul><li>Gelenek-görenek-din gibi kültürel unsurlar önlem almamak için gerekçe değildir. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır.. </li></ul>
 33. 33. ARGOS AİLE DANIŞMA VE PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZİ www. argosdanismanlik .com [email_address]

×