• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
De cuong mon nguyen ly thong ke
 

De cuong mon nguyen ly thong ke

on

 • 4,694 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,694
Views on SlideShare
4,694
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  De cuong mon nguyen ly thong ke De cuong mon nguyen ly thong ke Document Transcript

  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Học phần: Nguyên lý thống kê kinh tế Statistical Principles of Economics - Mã số: KT108 - Số Tín chỉ: 3 + Giờ lý thuyết: 40 + Giờ thực hành/bài tập/đồ án/: 5 1. Thông tin giảng viên • Tên giảng viên: TS.Mai Văn Nam • Tên người cùng tham gia giảng dạy: Nguyễn thị Hồng Diễm, Nguyễn Ngọc Lam, Đinh Thị Lệ Trinh, Huỳnh Thị Kim Uyên, Hứa Thanh Xuân, Lê Trần Thiên Ý • Đơn vị: Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh • Điện thoại: 0917 727244 • E-mail: mvnam@ctu.edu.vn 2. Học phần tiên quyết: 3. Nội dung 3.1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên kiến thức thống kê tổng quát, rèn luyện tư duy khoa học suy luận mang tính định lượng, làm nền tảng cho việc tiếp cận các học phần có liên quan và nghiên cứu khoa học. 3.2. Phương pháp giảng dạy: - Lý thuyết : 40 tiết - Thực hành máy tính : 5 tiết 3.3. Đánh giá môn học: - Kiểm tra giữa học phần, bài tập, chuyên cần : 30% - Thi kết thúc : 70% 4. Đề cương chi tiết: Nội dung Tiết - buổi Phần I giới thiệu môn học 3 I. Nguồn gốc môn học II. Thống kê là gì? III. Các khái niệm thường dùng trong thống kê IV. Các loại thang đo V. Thu thập thông tin Phần II: Thống kê mô tả Chương 1 tổng hợp và trình bày dữ liệu thống kê 3 I. Phân tổ thống kê II. Bảng thống kê III. Tổng hợp bằng đồ thị Chương II các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội 3 I. Số tuyệt đối II. Số tương đối III. Số đo độ tập trung – số bình quân IV. Số đo độ phân tán V. Phương pháp chỉ số Chương 3 phân phối chuẩn và phân phối mẫu 3 I. Phân phối chuẩn
  • Nội dung Tiết - buổi II. Phân phối của một vài đại lượng thống kê III. Phân phối mẫu Phần II. Thống kê suy luận Chương 4 ước lượng khoảng tin cậy 4 I. Khái niệm II. Ước lượng trung bình tổng thể III. Ước lượng tỷ lệ tổng thể IV. Ước lượng phương sai tổng thể V. Ước lượng chênh lệch hai trung bình tổng thể VI. Ước lượng hai chênh lệch tỷ lệ tổng thể VII. Ước lượng cỡ mẫu Chương 5 kiểm định giả thuyết 9 I. Một số khái niệm II. Kiểm định tham số III. Kiểm định phi tham số IV. Phân tích phương sai Chương 6 tương quan và hồi qui tuyến tính 9 I. Hệ số tương quan II. Mô hình hồi qui tuyến tính đơn giản III. Hồi qui tuyến tính bội Chương 7 dãy số thời gian 3 I. Dãy số thời gian II. Một số chỉ tiêu cơ bản về dãy số thời gian III. Một số mô hình dự báo IV. Phân tích tính thời vụ của dãy số thời gian Chương 8 phương pháp chọn mẫu 3 I. Điều tra chọn mẫu II. Sai số trong điều tra thống kê Thực hành máy tính 5 5. Tài liệu của học phần: 1. Mai Văn Nam, Nguyễn Ngọc Lam, Nguyên lý thống kê kinnh tế, Đại học Cần Thơ, 2008 2. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội, NXB Thống kê, 2007 3. Trần Ngọc Phát, Trần thị Kim Thu, Giáo trình Lý thuyết thống kê, NXB Thống kê, 2006 4. Nguyễn Thành Long, Giáo trình dự doán kinh tế, Đại học Đà Nẵng 2005. 5. Viện Khoa học thống kê, Một số vấn đề phương pháp luận thống kê, 2005 6. Khoa dự báo và phát triển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Giáo trình Dự báo phát triển kinh tế - xã hội, NXB Thống kê, 2003 7. Nguyễn Khắc Minh, Các phương pháp phân tích và dự báo trong kinh tế, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2002 Ngày 20 tháng 02 năm 2008 Bộ môn Người biên soạn MAI VĂN NAM