Chemistry

1,584 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,584
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chemistry

  1. 1. ХУВИЛБАР 2 I ХЭСЭГ 1. Бодисын ангилал ба томъѐог хооронд нь зөв харгалзуулна уу. Бодисын томъѐо Бодисын ангилал 1. HI а. хүчлийн оксид 2. AICI3 б. суурийн оксид 3. NO2 в. хүчилтөрөгчгүй хүчил 4. Cd(OH)2 г. суурь д. давс A. 1а, 2в, 3г, 4д C. 1а, 2б, 3д, 4г E. 1в, 2д, 3а, 4г B. 1в, 2а, 3г, 4д D. 1д, 2г, 3в, 4а2. Фосфорын атомын гадаад давхрааны s дэд түвшингийн нэг электроны квантын тоон утгуудыг зөв харгалзуулсан хариуг сонгоно уу. n l ml mS A. 1 0 0 +1/2 B. 2 1 -1 +1/2 C. 3 0 0 +1/2 D. 3 2 -1 +1/2 E. 4 1 0 -1/23. Аль эгнээнд зөвхөн инертийн хийнүүд байна вэ? A. F, Cl, Br, I D. Mg,Ca, Sr, Ba B. He, Ne, Ar, Kr E. H2, N2, O2, Cl2 C. Li, Na, K, Rb 4. 3 моль хөнгөнцагааны хлоридод хэдий тооны катион агуулагдах вэ? A. 5.41024 C. 61023 E. 1.204102 B. 1.81024 D. 21023 5. Зөв харгалзааг олно уу? Бодис Физикшинж 1 BaCO3 a Усанд сайн уусдаг, агаарт утаардаг хий 2 HCI b Шар өнгийн талст 3 S c Усанд уусдаггүй, хатуу бодис 4 P2O5 d Усандсайнуусдаг, тосорхогшингэн 5 Н2SO4 e Усандуусдаг,цагаан өнгийнхатуубодис A. 1e,2c,3b,4d,5e D. 1c, 2a, 3b, 4e, 5d B. 1e, 2c, 3b, 4d, 5a E. 1c,2e,3a,4b,5d C. 1d,2e,3c,4b,5a 6. Зөвхөн цагаан өнгийн талст гидроксидуудаас тогтсон эгнээг сонгоно уу. A. Ca(OH)2; Cu(OH)2; Fe(OH)2 D. Ca(OH)2; Cu(OH)2; Fe(OH)2 B. Cu(OH)2; Fe(OH)2; NaOH E. Ca(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2 C. NaOH; Cu(OH)2; Fe(OH)27. Дараах өгөгдлүүдээс холимог бодисыг нь ялгана уу. 1. Цагаан мөнгө 4. Нунтаг шохой 2. Чулуун давс 5. Ширэм 3. Нэрсэн ус 6. Шижир алт A. 1. 2.3 C. 1. 3. 6 E. 2. 3. 6 B. 4. 5.6 D. 2. 4. 58. 50%- Ag, 50% - Cu агуулсан хайлшийг ............. хэрэглэнэ. A. шүд бүрэхэд D. бөгж хийхэд B. зоосон мөнгө хийхэд E. хүрэл эдлэл C. гуулин эдлэл
  2. 2. 9. СН2=СН-СН2- СН2-С≡СН нэгдэлд sp2 эрлийзжилттэй нүүрстөрөгчийн атом хэд байна вэ? A. 1 C. 3 E. 5 B. 2 D. 410. Савангийн гидролизээр ямар бүтээгдэхүүн үүсэх вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу. A. глицерин D. альдегид B. доод карбон хүчил E. дээд спиртүүд C. этиленгликоль11. Литийн хлоридын чанарын найрлагыг ямар аргаар тогтоох вэ? A. мөнгөний нитратын (уусм) ба дөлний өнгө B. натрийн нитрат (уусм) ба цайр C. барийн хлорид (уусм) ба хөх лакмусын уусмал D. натрийн гидроксидын уусмал ба цайр E. натрийн нитрат (уусм) ба хөх лакмусын уусмал12. Дараах зургийг ажиглаад нүүрстөрөгч ямар дүрс хувиралд байгааг тодорхойл A. алмаз B. бал чулуу C. карбид D. хөө E. аль нь ч биш13. Металл литийг агаарт байлгахад мөнгөлөг цагаан өнгө нь сааралтдаг. Энэ үзэгдлийг химийн урвалын тэгшитгэлээр илэрхийлэн бичвэл ...........болно A. 2Li + 2H2O=2LiOH + H2 D. 4Li + O2 = 2Li2O B. Li2O + H2O = 2LiOH E. Li + H2 = 2Li C. 6Li + N2 = 2Li3N 14. Дараах бүтцийн томъѐотой нэгдлүүдээс аль хоѐр нэгдэл нь геометр изомерүүд болох вэ? CH3 CH3 CH3 H CH3 CH2CH3 H CH2CH3 C C C C C C C C CH3 H H CH2CH3 H H H H 1 2 3 4 А. 2 ба 1 B. 2 ба 3 C. 1 ба 4 D. 2 ба 4 E. 4 ба 315. 2NO + Cl2 2NOCl системийн тэнцвэрийн тогтмолыг масс үйлчлэлийн хуулиар илэрхийлэн бичнэ үү. [ ] [ ][ ] [ ] A. [ ][ ] C. [ ] E. [ ] B. [ ] [ ] D. [ ]16. Дан бодис натри нь ......................... шинж үзүүлнэ. A. зөвхөн хүчтэй ангижруулагч C. исэлдүүлдэгч мөн ангижруулагч B. зөвхөн хүчтэй исэлдүүлэгч D. аль нь ч биш E. суурийн
  3. 3. 17. Өгөгдсөн нэгдэл нь ямар спирт вэ? Зөв хариултыг олно уу. A. изопропилийн спирт B. анхдагч бутилийн спирт C. гуравдагчбутилийн спирт D. хоѐрдогч бутилийн спирт E. изобутилийн спирт18. Буцлах температурын өсөлтөөр жагсаасан зөв дарааллыг олж дугуйлна уу. A. бензол < этилбензол < толуол D. бензол<толуол<этилбензол B. этилбензол < бензол < толуол E. этилбензол <толуол < бензол C. толуол < этилбензол< бензол19. Дараахнэгдлүүдээс электролизод орох нь аль вэ? Зөв хариуг олно уу. A. винил фенолят D. натрийн пропионат B. ацетилхлорид E. цуугийн ангидрид C. диметил ацетиленид20. Цардуул, уураг, пропилийн спирт, амин хүчил, тосны хүчлээс аль нь пептидийн холбоо агуулах вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу. A. Уураг C. Пропилийн спирт D. Амин хүчил B. Тосны хүчил E. Цардуул21. 2H2+O2= 2H2O гэсэн урвалын төрлийг тодорхойлж, 4.48 литр устөрөгч урвалд ороход хичнээн грамм ус үүсэхийг бодож олно уу. A. солилцох, 0.36 г D. нэгдэх, 7.2 г B. солилцох, 0.72 г E. саармагжих, 7.2 г C. нэгдэх, 3.6 г22. Урвалын орчны температурыг 300С-аар ихэсгэхэд урвалын хурд хэд дахин нэмэгдэх вэ? Температурын коэффициент 2-тэй тэнцүү. A. 8 C. 64 E. 2 B. 16 D. 25623. N2+3H2 2NH3 гэсэн системийн эзэлхүүнийг 2 дахин бууруулахад шулуун урвалын хурд хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? A. 4 дахин нэмэгдэнэ C. 16 дахин ихэснэ E. 2 дахин буурна B. 4 дахин буурна D. 3 дахин нэмэгдэнэ24. Зэсийн сульфатын усан уусмалд электролиз явуулахад анод ба катод дээр ямар бодисууд ялгарах вэ? Катод Анод A. Cu О2 B. О2 Cu C. H2SO4 H2 D. H2 О2 E. H2 SO2
  4. 4. 25. Дараах диаграммыг ашиглан нягт болон төлөв байдлын хамаарлыг гаргана уу. Зарим элементийн нягт 4 3.76 3 3.1 2.63 2 1.74 1.565 1 0.808 0 0.07 Mg Sr Ba Br Cl N H A. хатуугаас хийд нягт өснө D. буураад өснө B. өсөөд буурна E. нягт төлөв байдлаас хамаарахгүй C. хатуугаас хийд нягт буурна26. 7.9 г калийн перманганатаас хэдэн грамм хүчилтөрөгч гарган авч болох вэ? A. 0.08 г C. 1.6 г E. 78 г B. 0.8 г D. 16 г27. 3Na2CO3 + 2AlCl3+ 3H2O = 6NaCl + 2А + 3CO2↑ урвалд 3.18 г натрийн карбонат орсон бол урвалаас ямар /А/ бодис, хэдэн грамм үүссэн бэ? A. Al, 0.54 г D. Al(OH)CO3,, 2.08 г B. Al2(CO3)3,2.34 г E. Al(OH)3,1.56 г C. AlH3, 0.6 г28. Аль эгнээнд хүчтэй исэлдүүлэгчид байна вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу. A. K, Na, Mg, Ca B. HCl, H2S, NH3, CO C. KMnO4, H2O2, K2CrO4, HClO4 D. H2, Na2SO3, K2CO3, FeCl2 E. NaCl, Na2SO4, H3PO4, CO229. 2Mg + O2= 2MgO + 600 кДж гэсэн урвалаар 300 кДж дулаан ялгарсан бол урвалд орсон магнийн хэмжээг олно уу? A. 6 г C. 24 г E. 4.8 г B. 12 г D. 48 г30. Доор өгөгдсөн нэгдлүүдээс нийлмэл эфирт хамаарахгүй нэгдлийг сонгоно уу. B. А. C. HCOOC6H 3 D. CH3OCH3 E. CH3CОOС2H531. Дараах органик нэгдлүүдээс эрлийзжилтийн sp төлөвт буй нүүрстөрөгч агуулсан нэгдлийн томьѐог олж дугуйлна уу. A. С3Н6 C. C6H12 E. С3Н4 B. С2Н5OH D. С2Н5Cl
  5. 5. 32. Бензол, метан, гексан, ацетилен гэсэн нэгдлүүдэд ижил төстэй зүйл юу байна вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу. A. эдгээр нь бүгд нүүрсустөрөгчид D. эдгээр нь гомологууд B. ижил язгуур агуулж байна E. эдгээр нь изомерүүд C. ижил төлөвт оршдог33. Бензол, фенол, этаналь, этанолын аль нь усанд уусах чанар сайтай нь аль вэ? A. Бензол C. этанол E. бүгд сайн B. фенол D. этаналь34. Дараах урвалд 2.5г нүүрсустөрөгч авч 2.3 г галогент уламжлал гарган авсан бол гарцыг тооцоолно уу. CH2=C(CH3)-CH3 + HCl → A. 24.86% C. 75.14% E. 1.09% B. 55.7% D. 9.25%35. Дараах хувирлын дүнд ямар бодисууд үүсэх вэ? NaNH2 H3C C C H NH3 H2 А. H C C C Na B. H3C C C Na NH2 H2 CH2 C. H3C C D. H2N C C C H E. NН3 36. Дараах томъѐо бүхий бодисуудын молекулын бүтцийг тохируулна уу. Молекул бүтэц: Бодисын томъѐо: 1) Өнцөгөн А H2O 2) Гурвалжин Б NH3 3) Шугаман В CO2 4) Пирамид Г AlBr3 A. 1в, 2г, 3а, 4б D. 1а, 2г, 3в, 4б B. 1а, 2б, 3в, 4г E. 1б, 2а, 3г, 4в C. 1в, 2б, 3г, 4а II ХЭСЭГ 2.1. Массын зөрүүгээр тооцоо хийх 30 грамм масстай зэсийг 34%-ийн азотын хүчлийн мөнгөний 200 г уусмалд дүржээ. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа зэс хавтгыг гарган авахад уусмал дахь азот хүчлийн мөнгөний масс 25 хувиар багассан байв. Даалгавар: 1. Хичнээн грамм (a) зэс урвалд орсон бэ? (2 оноо) 2. Хичнээн грамм (bc) мөнгө урвалаар үүссэн бэ? (2 оноо) 3. Хавтгын масс хэдэн граммаар (d) нэмэгдсэн бэ? (2 оноо)
  6. 6. 2.2. Уусмалын бодлого80 грамм 5% - ийн калийн гидроксидын уусмал дээр 9.4 грамм калийн оксид нэмжуусгажээ. Даалгавар: 1. Анхны уусмал дахь ууссан бодисын хэмжээ (a)-г олно уу. (1 оноо) 2. Анхны уусмал дахь уусгагчийн хэмжээ (bc)-г олно уу. (1 оноо) 3. Калийн оксиднэмсэний дараах уусмал дахь ууссан бодисын хэмжээ (dе)-г олно уу. (2 оноо) 4. Калийн оксиднэмсэний дараах уусмалын процентын концентрац (fg)- ийг олно уу. (1 оноо)2.3. Исэлдэн ангижрах урвал Cu + H2SO4(конц)=CuSO4+?+H2OДаалгавар: 1. Асуултын тэмдгийн оронд үүсэх бодисын томъѐог (XaYb) олж (ab)-г тодорхойлно уу. (2 оноо) 2. Урвалыг тэнцүүлж тэгшитгэлийн зүүн талын коэффициентүүдын нийлбэр (c)-ийг олно уу. (1 оноо) 3. Тэгшитгэлийн баруун талын коэффициентүүдын нийлбэр (d)-ийг олно уу. (1 оноо)2.4. Органик химийн бодлого15%ийн 200 г цуугийн хүчлийн уусмалыг 12,5%-ийн натрийн шүлтийн уусмалаар бүрэнсаармагжуулжээ. Гарган авсан уусмалын бүрэн ууршуулж, илүүдэл хуурай шүлтнэмээд тогтмол масстай болтол улайтган ялгарсан хийг хэвийн нөхцөлд хураан авчээ.Дараах даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү.Даалгавар: 1. Өгөгдсөн уусмал дахь цуугийн хүчлийн массыг ол. /ab/ (2 оноо) 2. Өгөдсөн цуугийн хүчлийг саармагжуулахад хэдэн грамм натрийн шүлт хэрэгтэй вэ?/ cd/ (2 оноо) 3. Бүрэн саармагжуулахад хэдэн грамм 12,5%-ийн натрийн шүлтийн уусмал авах шаардлагатай вэ? /efg/ (1 оноо) 4. Улайтгасаны дараах хураан авсан хийн масс /h/-ыг бодож олно уу. (2 оноо)

×