Forest

1,563 views
1,358 views

Published on

Forest

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,563
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Forest

 1. 1. “ ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ ОЙН ГАЗАР
 2. 2. <ul><li>“ Хамтын оролцоотой ойн менежмент” сэдэвт улсын анхдугаар зөвлөгөөнийг 2010 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан. Тус зөвөлгөөнөөр “Ойн менежментийг боловсронгуй болгох жил”-ийн нээлтийг хийлээ. </li></ul>“ ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 3. 3. ОЙН ХӨНӨӨЛТ ШАВЖ,ӨВЧИНТЭЙ ТЭМЦЭХ НЭГ. ОЙ ХАМГААЛАЛ <ul><li>Ойн хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцэх ажлын хэмжээ урд жилүүдийнхээс 4 дахин ихэссэн бөгөөд </li></ul><ul><li>голомт бүхий талбайн 80 орчим хувийг хамруулан тэмцлийн ажлыг явууллаа. </li></ul><ul><li>Онгоцны шүршигч тоног төхөөрөмж, утаат үүргийн шүршигч багаж, автомашин дээр тоноглодог шүршигч тоног төхөөрөмжүүдийг ойн хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцэх ажилд шинээр нэвтрүүлэн технологийн шинэчлэл хийлээ. </li></ul>“ ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 4. 4. “ ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 5. 5. <ul><li>Тэмцлийн ажлын туслан гүйцэтгэгчээр Зэвсэгт хүчний жанжин штабтай байгуулсан гэрээний дагуу хугацаат цэргийн 80 гаруй албан хаагчийг авч ажиллууллаа. </li></ul><ul><li>Тэмцлийн ажлын явцад байнгын хяналт тавьж, гүйцэтгэлийг хүлээн авах ажлын хэсгийг зохион байгуулж, 4 чиглэлд нийт 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй төслийн менежерийг өдөр тутмын хяналт тавьж ажиллуулсан. Үүнээс гадна тэмцлийн ажлын явцад тухайн орон нутаг, сум тус бүрийн байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч, Байгаль орчны иргэний зөвлөл болон бусад ТББ-уудыг оролцуулан хяналт тавьж ажиллуулсан. </li></ul><ul><li>Ойн хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцэх ажилд хэрэглэгдэж буй бэлдмэл бодисуудын нэр төрлийг олшруулах, байгальд сөрөг нөлөөгүй шинэ бэлдмэл бодис нэвтрүүлэх ажлыг Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй хамтран зохион байгуулан нийт 9 төрлийн шинэ бэлдмэл бодис туршсанаас 2011 оны хэрэглэгдэх бэлдмэл бодисын жагсаалтанд 5 бодис шинээр нэмж бүртүүлээд байна. </li></ul>“ ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 6. 6. “ ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 7. 7. <ul><li>Улсын хэмжээнд гарсан ой, хээрийн түймрийн тоо урд жилийнхээс 13,3%, </li></ul><ul><li>түймэрт өртөн шатсан ойн сангийн талбайн хэмжээ 32,2%-р тус тус буурлаа. </li></ul><ul><li>“ Ой бүхий аймгуудын сум дундын ойн ангиудад зайлшгүй байх шаардлагатай ойн түймрээс сэргийлэх, хамгаалах техник, хэрэгслийн норматив”-ын жагсаалтыг боловсруулсан. </li></ul><ul><li>2011-2013 онд Монгол орны ойг түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах ажлын үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулсан. </li></ul><ul><li>Ойн экологи-эдийн засгийн шинэчилсэн үнэлгээтэй уялдуулан “Ой хээрийн түймрээс учирсан хохирлыг тооцох журам”-ын төсөл боловсруулж, Засгийн газрын 2010.09.29-ний өдрийн 254 дүгээр тогтоолоор батлуулан мөрдөж эхлээд байна. </li></ul><ul><li>“ Ой хээрийн түймрээс учирсан хохирлыг тооцох аргачлал” зөвлөмжийг боловсруулж, ШУА-ын Ботаникийн хүрээлэнгийн 2010.11.10-ны өдрийн эрдмийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулав. </li></ul><ul><li>Хил орчмын болон хил дамжсан түймрийн асуудлаар ОХУ-ын Буриадын БНУ-ын Ойн аж ахуйн агентлаг, Өвөр байгалийн хязгаарын Улсын ойн алба, Тувагийн БНУ-ын Ойн аж ахуйн Улсын хорооны хооронд хамтран ажиллах тухай санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. </li></ul>ТҮЙМЭР “ ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 8. 8. “ ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 9. 9. “ ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 10. 10. <ul><li> “ Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-тэй болох Ерөнхийлөгчийн зарлигийг хэрэгжүүлэх болон “Монголоо ногооруулъя” аяныг улс орон даяар амжилттай зохион байгууллаа. </li></ul><ul><li>Улсын хэмжээнд 2010 онд ойжуулалт – 2511 га, БСУТА - 1035 га, төвлөрүүлэн хэрэгжүүлсэн ойжуулалт – 550 га, өөрийн хөрөнгөөр хийсэн ойжуулалт – 960 га, нийт улсын хэмжээнд 5056 га ойжуулалт, ойн арга хэмжээг дэмжих ажил хийгджээ. </li></ul><ul><li>Äàðõàí-óóë , Çàâõàí , Ñ¿õáààòàð , Áàÿíõîíãîð , ªâºðõàíãàé аймгууд, Улаанбаатар хотын Áàÿíãîë ä¿¿ðýã т цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг 42 га талбайд байгуулаад байна. </li></ul><ul><li>Улсын хэмжээнд 32.6 ñàÿ ø òàðüö ñóóëãàö бойжуулсан нь урд жилүүдийнхээс 5.0 ñàÿ ø-ýýð íýìýãäñýí бөгөөд 2011 онд 15.9 ñàÿ ø ирхэг тарьц, суулгацыг òàðèëòàíä øèëæ¿¿ëýõ боломжтой болоод байна. 2010 оны 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 167 ширхэг мод үржүүлгийн газар байна. </li></ul><ul><li>Улсын хэмжээнд 2665 êã øèíýñ ний үр øèíýýð áýëòãýñýí бөгөөд ү ðèéí ñàíä øèíýñíèé ¿ð 360 êã , н àðñíû ¿ð 62 êã нөөцтэй байгаа бөгөөд øèíýýð 645 êã үрийг үрийн сандаа худалдан аваад байна. </li></ul><ul><li>“ Монголоо ногооруулъя” аяныг орон даяар амжилттай зохион байгуулан, “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-тэй болох Ерөнхийлөгчийн зарлигын дагуу 5 ñàðûí 8 , 10 ñàðûí 9 -ний өдрүүдэд мод тарих ажлыг зохион байгуулан 7637 ÀÀÍ, áàéãóóëëàãà , 22 0.0 гаруй ìÿíãàí õ¿í ийг хамруулан нийт 1744.6 ìÿíãàí ìîä ыг тарьж суулгасан байна. </li></ul>ХОЁР. ОЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ, ОЙЖУУЛАЛТ, ҮРЖҮҮЛЭГ “ ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 11. 11. “ ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 12. 12. “ ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 13. 13. “ ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 14. 14. “ ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 15. 15. <ul><li>Хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэн ажилласны үр дүнд хууль </li></ul><ul><li>бусаар бэлтгэсэн модны хэмжээ урд жилүүдийнхээс 62,3%-р буурлаа. </li></ul><ul><li>Ойд арчилгааны огтлолт явуулах Баруун, Төв хангайн муж, Хэнтийн муж гэсэн 2 өөр аргачлалыг боловсруулан гаргасан. </li></ul><ul><li>Îé á¿õèé 11 àéìãèéí 16 ñóìäàä Засаг дарга, ИТХ-ын гишүүд, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, БОАЖГазар, Ойн алба, Ойн анги, ойн санг гэрээгээр эзэмшигч нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөл 700 îð÷èì õ¿íä 21 удаа, нийт 336 цагийн îé д àð÷èëãàà, öýâýðëýãýýíèé îãòëîëò явуулах онолын болон äàäëàã ын хичээлийг çààëàà. </li></ul><ul><li>Аймаг, сумдын төв, суурин газарт түлээний зах байгуулах бэлтгэл ажлыг хангасны үндсэн дээр ой бүхий сумдын төвд түлээний зах байгуулах ажлыг эхлүүлээд байна. Одоогийн байдлаар 10 гаран сумдын ИТХ-аар тогтоол гаргуулсан ба зах байгуулах аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг сонгоод байна. </li></ul>ГУРАВ. ОЙ АШИГЛАЛТ “ ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 16. 16. <ul><li>“ Хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх нь” сэдэвт Улсын анхдугаар зөвлөгөөнийг 2010 оны 11 дүгээр 23-нд зохион байгуулж, ”Хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх” мастер төлөвлөгөөг хэлэлцүүллээ. </li></ul><ul><li>Монгол орны ойн дагалт нөөцийн судалгаа явуулан нөөцийг тогтоолоо. “Ой, түүний дагалт нөөцийг бэлтгэх, гар болон жижиг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нь” нэртэй гарын авлага боловсруулан гаргалаа. </li></ul><ul><li>2010 онд ой хамгаалах 53 нөхөрлөл шинээр байгуулагдсан бөгөөд одоогийн байдлаар улсын хэмжээнд нийт 531 нөхөрлөл 1300,0 мян.га талбайг гэрээгээр эзэмшиж байна. </li></ul>“ ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 17. 17. <ul><li>НҮБ ХХААБ-ын “Хамтын оролцоотой ойн менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх” төсөлтэй хамтран 12 загвар нөхөрлөлийг байгуулæ, Дархан-Уул, Хөвсгөл, Булган, Завхан, Хэнтий зэрэг 4 тулгуур загвар аймагт “Хамтын оролцооны ойн менежмент” 6 үе шат бүхий модуль сургалтуудыг зохион байгууллаа. </li></ul><ul><li>Ойн асуудал хариуцсан нэгж, сум дундын ойн ангийг байгуулахад шаардагдах ойн сангийн талбайн норматив, улсын хэмжээнд байж болох ойн ангиудын байршил, жагсаалтын төсөл боловсруулсан. 2010 онд Хэнтий аймагт 3, Төв аймагт 2, Àðõàíãàé àéìàãò 1, Áàÿíõîíãîð аймагт 1, Õîâä аймагт 1, нийт 8 ойн анги, Нийслэлийн Байгаль хамгаалах газрын дэргэд Ойн асуудал эрхэлсэн нэгж тус тус шинээр байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж эхлээд байна. Түүнчлэн сум дундын ойн анги 11, сумын ойн анги 6 нийт 17 ойн анги байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байна. </li></ul><ul><li>“ Ойд үзүүлэх хортой нөлөөллийг багасгах, дэвшилтэт арга, технологи нэвтрүүлэн ажилласан иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шалгаруулан урамшуулах журам” боловсруулан Засгийн газрын 2010 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн 59 дүгээр тогтоолоор батлуулан мөрдөж эхэлсэн. </li></ul><ul><li>Булган, Орхон аймгийн ойн санд 1911,5 мян.га, анх удаа ойн санг гэрээгээр эзэмшиж буй нөхөрлөлийн ойн санд 382,8 мян.га нийт 2294,3 мян.га га талбайд ой зохион байгуулалтын ажил хийгдлээ. </li></ul>“ ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 18. 18. <ul><li>ШУТИС-ийн Ой мод сургалт судалгааны төвтэй хамтран Төв аймгийн Батсүмбэр, Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар, Мандал сумдад нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын болон ойн ангийн ажилтнуудад мэргэжлийн чиглэлээр сургалт явуулав. </li></ul><ul><li>Улаанбаатар хотод ойжуулагчийн мэргэжил олгох 28 хоногийн сургалт, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Түнхэл тосгонд хөрөө рамчин, хөрөөчний мэргэжил олгох 7 хоногийн дамжаа хичээллүүлсэн. </li></ul><ul><li>Ой жуулалт, мод тарих чиглэлийн сургалтанд нийт 9400 орчим хүн хамрагдлаа. </li></ul><ul><li>ШУА-н Ботаникийн хүрээлэнтэй хамтран ойн арчилгаа, цэвэрлэгээний огтлолтын онолын ба дадлага олгох чиглэлээр 11 аймгийн 700 орчим хүнийг хмаруулж нийт 336 цагийн сургалт зохион байгуулав. </li></ul><ul><li>Улаанбаатар хотын мод, модон материалын захын ажилчдад зориулан 5 хоногийн сургалт зохион байгуулан 50 гаруй хүнийг хамрууллаа. </li></ul>“ ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 19. 19. <ul><li>Ой зохион байгуулалтын ажлын хэмжээ урд жилүүдийнхээс 22,6%-р нэмэгдлээ. </li></ul><ul><li>Булган, Орхон аймгийн ойн санд 1929,6 мян.га, анх удаа ойн санг гэрээгээр эзэмшиж буй нөхөрлөлийн ойн санд 364,0 мян.га, нийт 2293,6 мян.га талбайд ой зохион байгуулалтын ажил гүйцэтгэхээс Булган, Орхон аймгийн ойн санд 1911,5 мян.га, нөхөрлөлийн ойн санд 382,8 мян.га нийт 2294,3 мян.га га талбайд ой зохион байгуулалтын ажил гүйцэтгэж өмнөх оноос 22,5%-иар ой зохион байгуулалтын ажлын хэмжээ нэмэгдсэн. </li></ul>ДӨРӨВ. ОЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ “ ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 20. 20. <ul><li>Монгол Улс-БНХАУ-ын хооронд áàéãóóëñàí îйн салбарт хамтран ажиллах санамж бичгийн õ¿ðýýíä ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, ойжуулах, цөлжилттэй тэмцэх хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн бэхжүүлэхээр Хятадын Ойн газрын дэд äàðãà / äýä сайд / -аар ахлуулсан төлөөлөгчид манай улсанд àéë÷ëàл хийлээ. </li></ul><ul><li>Финланд Улсын Ой, хөдөө аж ахуйн сайдын урилгаар Монголын ойн эрдэмтэн, судлаач болон шийдвэр гаргагчдын баг Финландын ойн салбарын бодлого, үйл ажиллагаатай танилцах, туршлага судлах мөн цаашид ойн салбарт хамтран ажиллах зорилгоор Финланд Улсад ажиллаад ирсэн. </li></ul><ul><li>Ойн хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцэх ажлын арга òåõíîëîãèéã боловсронгуй болгох зорилгоор БНХАУ-ын Ойн албаны урилгаар 7 хоног, БНСУ-ын Ойн газар, Ойн судалгааны хүрээлэнгийн урилгаар 6 хоног, ОХУ-ын Буриад улсын Ой хамгааллын албаны урилгаар 7 хоног тус тус ажиллан туршлага солилцон, хамтран ажиллах эхлэлийг тавилаа. </li></ul><ul><li>Нидерландын Вант улсын Засгийн газраас санхүүжүүлж байгаа НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагатай хамтарсан “Хамтын оролцооны ойн менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх төсөл”, ГТХАН-ийн “Уур амьсгалын өөрчлөлт ба биологийн төрөл зүйл” хөтөлбөр, Монгол-Солонгосын хамтарсан “Ногоон хэрэм” төслүүдтэй хамтран ажиллаж байна. </li></ul>ДӨРӨВ. ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА “ ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

×