Oppsummering Arbeidsgruppene StrategimøTe Dt 160310 Dt

530 views
477 views

Published on

Oppsummering fra gruppediskusjonene for Destinasjon Trysil strategimøte 16. mars 2010

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
530
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oppsummering Arbeidsgruppene StrategimøTe Dt 160310 Dt

  1. 1. STRATEGISAMLING DESTINASJON TRYSIL BA – 16 03 2010 OPPSUMMERING ARBEIDSGRUPPENE Gruppe 1 – Markedsføring - Begrepet helårlig markedsarbeid ble et definisjonsspørsmål. Hva menes? - Vedtatt kommunikasjonsplattform er bra, DT har sommer-ansvaret for gjennomføringen, denne må prioriteres tids-og ressursmessig. Resultat vil komme etter noen få år. - Markedskompetansen i DT/Skistar ligger på ferie/fritidssegment. Bygg videre på denne, ikke splitt på nye målgrupper som kurs/konferanse/års- årsmøter. Næringsaktører som har behov for helt nye målgrupper/nisjer må ta markedsansvaret. Dersom DT skal ha ansvaret, må markedsarbeidet finansieres opp, inkl kompetanseoppbygging, ikke ta av dagens midler. Ansvaret tilligger ikke hos DT eller Skistar. Den som har økonomisk interesse for noe, må ta initiativ og risiko knyttet til det. DT kan bistå i konferansearbeidet, men ikke ha salgsansvaret. - Midlene avsatt til områdegruppene bør i større grad benyttes til markedsføring. Dersom fortsatt midler, bør nivået ned, samt krav til at områdene er selvgående. - Gjenkjøpet i Trysil er stort. Brukes for mye penger på dagens gjester? Bør ressurser frigis til fordel for markedsarbeid mot nye målgrupper for særlig å fylle sengene i den grønne sesongen? - Større innsats for kryssmarkedsføring sommer med vinter, og kurs/konferanse/arrangement/årsmøter med ferie/fritid – finne synergier. - Det helårlige reisemålet: det vil kreve større synliggjøring av bredden på tilbudene, ikke bare alpintilbudet. Trysil bør bli Norges største skidestinasjon. (9 vinterdestinasjoner har bedre langrennsløypetilbud enn Trysil). Strategisamling DT 16 03 2010 Oppsummering gruppeoppgaver Side 1
  2. 2. Gruppe 2 – Drifting av DT BA - Statistikk er viktig kunnskap for å ta riktige beslutninger. Opprett referansegruppe for å ta fram måltall. Enklere rutiner for rapportering. Alle skal rapportere til avtalt tid. - Skistar har meget god vinterstatistikk i konsernrapporten - tilgjengelig på nettet. - Info til andelseierne: Bloggen er bra. Må utnyttes mer ift uthenting av skjema, maler, rapporter etc. Ønske om tilgang til markedsplanen. Styret bør avklare. - Frokostmøter bra, bra med flere lunsjmøter. Juniseminaret bør opprettholdes, viktig både kompetanse- og nettverksmessig. - Nyhetsbrevet fyller liten funksjon på sikt, kan kuttes (utnytte bloggen). - Kommentarer områdegruppene: Er noe av ”limet” i DT, og bør følges opp sammen med pengene. Fellesoppgaver er blitt løst via områdegruppene, som ellers ikke ville blitt løst. Pengene til områdegruppene bør være nok insitament til at de er selvgående. Oppfyller hensikten målet? Hva med bransjegrupper? Det bør etableres bransjegruppe innenfor opplevelses-/aktivitetssektor. Utkantene mangler tilhørighet, de har grendeutvalg med kommunal støtte. Bør de få status som områdegruppe i stedet? Styret sin holdning er at kun omr.gr. som er selvgående er berettiget midler. - Særavtaler på 3 årig opptrapping av medlemsbidrag, skal gjelde likt for alle nyetableringer. - Tillitskapende innsats: ”Ta vare på” rollen er tillitskapende; møte medlemmene på hjemmebane, slå av en prat, kaffekopp, informere. Være næringens høringsinstans i politisk sammenheng. - Prioriterte nye oppgaver DT bør fortsette med arrangementskontor i kombinasjon med aktivt koordinering og innsalg av arrangement. Ta vare på leads, proaktiv rolle ift grupper/konferanser. Strategisamling DT 16 03 2010 Oppsummering gruppeoppgaver Side 2
  3. 3. Gruppe 3 – Uavklarte forhold Visjonen er ambisiøs, men ikke tilstrekkelig ressurser til å jobbe mot den. Må etablere et tydelig og felles verdigrunnlag, bør etablere prosess på dette – gruppediskusjoner for å bli enige om målsetningene. Medlemmene må få økt kunnskap betydning av å bli helårig og bærekraftig. Sommersatsingen er ikke like omforent, men større enighet, er i startgropen og på rett vei. Ressursene til sommersatsingen er ikke tilstrekkelig for å kunne nå visjon. Styrets signaler ift nedtrapping, medlemsbidrag på dagens nivå, er kanskje for lite ambisiøst ift visjon og målsetninger. Vi er helårige og bærekraftig når: - Sterk innsats ift markedsføring, kryssmarkedsføring, samarbeid om salg og markedsføring - En felles helårig destinasjonsportal - Bedriftene oppnår økonomisk balanse i sommer/høst-halvåret - Vi må knytte Bærekraft inn her også etter hvert. Bærekraftig helårig reisemål kan måles ved: - Lønnsomhetsanalyser som brytes ned pr bransje, måned etc. - Gjestedøgn brukt i å etablere faktorer og deltall ift markeder, målgrupper, oppholdslengde etc. - Helårige arbeidsplasser/nøkkelkompetanse kan sikres. - Befolkningsutvikling som følge av reiselivsutviklingen • OBS: Prosjekt ”sesongansatte må melde flytting” må i gang i TK, kan DT bidra til oppstart? Innspill i debatt om helårig destinasjonsportal: Det har man når all informasjon sommer og vinter, salg og informasjon på samme portal der Trysil framstilles som en helårig enhet. Trysil er ikke der i dag. Dette bør komme. DT har info ansvar for alle medlemmer. Strategisamling DT 16 03 2010 Oppsummering gruppeoppgaver Side 3
  4. 4. Gruppe 4 – DT sin informasjons-/vertskapsrolle Gruppen delte informasjon/vertskapsrollen i 2: Intern vertskap; Når man er i Trysil. Ekstern vertskap; Når Trysil inviteres til andre steder med foredrag om egen bygd/suksess. Deltagelse i råd og utvalg. Og studieturer fra andre områder/kommuner som skal lære av Trysil. Denne type oppgaver bør inndeles i 2 områder; Gjentakende aktiviteter 1. prioritet: Journaliser, turoperatører 2. prioritert; høgskoler etc. Inngår i vertskapsavtalen, dvs DT betaler ift vertskapspris, gratis for deltakerne. Enkeltarrangementer; Visningstur enkeltarrangementer; kostnaden dekkes av aktørene som er aktuelle for arrangementene. Ikke på DTs vertskapsbudsjett. Foredrag for de som er her for å lære for å utvikle sin egen destinasjon, bør skje i form av solgte timer på et nivå at man faktisk har inntjening. DT best egnet til å ha vertskapsrollen som en nøytral part. Vertskapsrollen er kompetansekrevende, og svært viktig for Trysil. På sikt nødvendig med egen vertskapsperson som følger opp disse målgruppene. Langsiktig utvikling for DT: Medlemsbidragene skal prioriteters til operative tiltak ; salg, markedsføring, informasjon, vertskap, statistikk med mer. Utviklingsprosjekter, produktutvikling, drift av fellesoppgaver etc, må finne andre finansieringsløsninger. Prosjektet Fellesgodefinansiering kan løse dette. Dermed vil medlemsbidragene bli operativt brukt til å salg, markedsføring og info. Informasjon Det bør arbeides med enkle nettbaserte informasjonsløsninger som gjør det enkelt for gjest å hente ut, utnytte informasjonskanaler, slik at gjesten klarer seg selv mest mulig. Kommunikasjon til hytte-og caravaneiere må bli bedre. Mobilinformasjonsløsninger vurderes. Trysilposten: Viktig informasjons-og salgskanal når gjesten er kommet til Trysil. Strategisamling DT 16 03 2010 Oppsummering gruppeoppgaver Side 4
  5. 5. Gruppe 5 – DT sin rolle i overordnet planarbeid, styrer og råd Deltagelse i råd og utvalg Viktig at DT tar slike roller, må prioriteres, må sikre Trysils rettigheter Kan kreve ressurser – finne billige måter å delta Bruke medlemmer sin kompetanse til deltagelse når det er egnet, kan tenke på verv i råd og utvalg ved valg av styret i DT Områdegruppene Positiv drive, men pengeinnsats må prioriteres ned og må klare seg selv Opprettholde gulrot med økonomisk bistand og at de er selvgående. Kan trappe ned oppfølgingen fra DT sin side, men kan kalle inn til 1 felles årlig områdegruppemøte for å koordinere, sikre fremdrift. Næringsplan Prioritert oppgave DT, samt bruke innspill fra bransjene/medlemmene. Gir mer engasjerte medlemmer – skaper eierskap til beslutninger - viktig! Regional delplan Reiseliv Hedmark Fylkeskommune Prioritert oppgave for DT. DT må sette større krav til medlemmene - være flink til å spørre og be om hjelp – benytte medlemmer sin spisskompetanse eksempelvis fra bransjegrupper - alle er seg selv nok. Det vi kan gjøre sammen er ”limet” i DT. HELÅRIG BÆREKRAFTIG REISEMÅL AMBISJON KONTRA RESSURSER, KOMPETANSE, VILJE OG MOT. _____________________________________________________________________ ”DT gjør en meget god jobb, det vi diskuterer er ønsker om enda litt mer” Veien videre Styret i DT vil evaluere oppsummeringen fra gruppene og diskutere dette opp mot visjon, forretningside og plan. Revisjon budsjett 2010 skal gjøres i april, og årsmøte er 4. mai kl 1700. Dersom nødvendig, kommer styret tilbake med eventuelle forslag til omfordeling av midler eller andre endringsforslag. Det er styremøte uke 14, der dette blir tema. Referat ved: Anne Dorte Carlson Gudrun Sanaker Lohne Ragnhild Kvernberg 22 03 2010 Strategisamling DT 16 03 2010 Oppsummering gruppeoppgaver Side 5

×