HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG

TRỤ SỞ CHÍNH
122 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy,
TP. Hà Nội
Tel: (04) 3756 2186

CƠ...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG

CƠ SỞ HÀ NỘI:
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH:

http://ptit.edu.vn

http://hcm.ptit.edu...
CƠ SỞ HÀ NỘI (BVH): 2.450 CHỈ TIÊU
Điểm chuẩn năm 2013
Trình độ/Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Các ngành đào tạo đại h...
CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH (BVS): 1.150 CHỈ TIÊU
Điểm chuẩn năm 2013
Trình độ/Ngành đào tạo

Các ngành đào tạo đại học:
- Kỹ th...
Phƣơng Thức Tuyển Sinh
Hệ Đại học:
 Học viện tổ chức thi khối A và A1, ngày thi và môn
thi theo quy định của Bộ Giáo dục...
Học Bổng
Của Học Viện:
 Học viện giành 300 suất học bổng cho 300 em có
điểm thi đầu vào cao nhất.
 Tài trợ học bổng cho...
Học Phí Năm Học 2014-2015
STT

Loại hình đào tạo

Đơn vị tính

Học phí

1.

Đại học chính quy

đồng/tín chỉ

320.000

2.

...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG

CƠ SỞ HÀ NỘI:
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH:

http://ptit.edu.vn

http://hcm.ptit.edu...
Tổng Quan
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoạt động theo mô hình
ba gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và s...
Cơ Sở Đào Tạo

Trụ sở chính
122 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở đào tạo tại Hà Nội
Km 10, Nguyễn Trãi, Q.Hà Đôn...
Cơ Sở Vật Chất

http://ptit.edu.vn

http://hcm.ptit.edu.vn
Các Hệ Đào Tạo
Văn bằng
2
Chính quy

Liên
thông

Đào tạo
Từ xa
http://ptit.edu.vn

Vừa làm
Vừa học

http://hcm.ptit.edu.vn
Các Bậc Đào Tạo
Sau
Đại Học

Thạc sĩ, Tiến sĩ

Đại Học

Kỹ sƣ, Cử nhân

Hệ thống
Văn bằng
Cao Đẳng

Cử nhân cao đẳng

Cao ...
Thời Gian Đào Tạo

Thời gian đào tạo
ba năm đối với
người có bằng tốt
nghiệp trung học
phổ thông.

Cao Đẳng
3 năm

- Thời ...
Cam Kết Chuẩn Đầu Ra

http://ptit.edu.vn

http://hcm.ptit.edu.vn
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG

CƠ SỞ HÀ NỘI:
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH:

http://ptit.edu.vn

http://hcm.ptit.edu...
Ngành Đào Tạo
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Công nghệ thông tin
An toàn thông tin
Công n...
Ngành Kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông
Đại học: 148 tín chỉ(*)
Cao đẳng: 93 tín chỉ(*)

Thông tin vô tuyến
PowerPoint has ne...
Ngành Điện tử, truyền thông:
những kỹ năng sau khi tốt nghiệp
Phân tích tổng hợp sửa chữa mạch điện tử trang thiết bị viễn...
Cơ hội nghề nghiệp và học vấn
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có năng lực đảm nhận công
việc các vị trí cán bộ kỹ thuật và cá...
Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử
Đại học: 145 tín chỉ(*)

PowerPoint has new
Mã Ngành:
layouts that give you
D510301...
Ngành Điện, Điện tử:
những kỹ năng sau khi tốt nghiệp
Có năng lực thiết kế, xây dựng, phát triển hoặc triển khai,
vận hành...
Cơ hội nghề nghiệp và học vấn
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là
kỹ sư thiết kế, cán bộ kỹ thu...
Ngành Công Nghệ Thông Tin
Đại học: 142 tín chỉ(*)
Cao đẳng: 98 tín chỉ(*)

Công nghệ phần mềm
PowerPoint has new
Mã Ngành:...
Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm:
những kỹ năng sau khi tốt nghiệp
Thu thập, phân tích tìm hiểu và tổng hợp các yêu cầu từ ...
Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính:
những kỹ năng sau khi tốt nghiệp

Thiết kế, xây dựng, cài đặt và bảo trì cả phần cứng và p...
Chuyên ngành Hệ thống Thông tin:
những kỹ năng sau khi tốt nghiệp
Nắm vững vai trò hệ thống thông tin trong các tổ chức. H...
Chuyên ngành Khoa học máy tính:
những kỹ năng sau khi tốt nghiệp
Vận dụng tốt các nguyên lý, khái niệm, lý thuyết liên qua...
Chuyên ngành Mạng máy tính & Truyền thông:
những kỹ năng sau khi tốt nghiệp

Nghiên cứu, tìm hiểu áp dụng kiến thức trong ...
Chuyên ngành An ninh thông tin mạng:
những kỹ năng sau khi tốt nghiệp

Quản trị bảo mật mạng máy tính và Cơ sở dữ liệu.
Ph...
Cơ hội nghề nghiệp và học vấn
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là
cán bộ kỹ thuật, quản lý, điề...
Ngành An Toàn Thông Tin
Đại học: 146 tín chỉ(*)

PowerPoint has new
Mã Ngành:
layouts that give you
480202
more ways to pr...
Ngành An toàn Thông tin:
những kỹ năng sau khi tốt nghiệp
Quản trị bảo mật máy chủ và mạng máy tính.
Bảo mật cơ sở dữ liệu...
Cơ hội nghề nghiệp và học vấn
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là
cán bộ kỹ thuật, quản lý, điề...
Ngành Công Nghệ Đa Phƣơng Tiện
Đại học: 142 tín chỉ(*)

PowerPoint has new
Mã Ngành:
layouts that give you
480203
more way...
Ngành Multimedia:
những kỹ năng sau khi tốt nghiệp
Áp dụng các công cụ khoa học kỹ thuật để nhận biết, phân
tích, giải quy...
Cơ hội nghề nghiệp và học vấn
Làm việc ở bộ phận kỹ thuật, phát triển nội dung chương
trình của các đài truyền hình, đài p...
Ngành Quản Trị Kinh Doanh
Đại học: 130 tín chỉ(*)
Cao đẳng: 88 tín chỉ(*)

Quản trị doanh nghiệp
PowerPoint has new
Mã Ngà...
Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp:
những kỹ năng sau khi tốt nghiệp
Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh, ...
Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực:
những kỹ năng sau khi tốt nghiệp

Có kỹ năng chuyên sâu về quản lý nguồn nhân lực tr...
Chuyên ngành Quản trị Marketing:
những kỹ năng sau khi tốt nghiệp
Có kỹ năng chuyên sâu về phát triển, tổ chức thực hiện v...
Chuyên ngành Thƣơng mại Điện tử:
những kỹ năng sau khi tốt nghiệp

Nghiên cứu, xây dựng, triển khai các ứng dụng công nghệ...
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế:
những kỹ năng sau khi tốt nghiệp
Xây dựng chiến lược, và lập các kế hoạch kinh d...
Cơ hội nghề nghiệp và học vấn
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là
cán bộ quản lý kinh doanh; ph...
Ngành Kế Toán
Đại học: 130 tín chỉ(*)
Cao đẳng: 88 tín chỉ (*)

Mã Ngành:
PowerPoint has new
D340301
layouts that give you...
Ngành Kế toán:
những kỹ năng sau khi tốt nghiệp
Nắm vững luận cứ và thực thi quy trình công nghệ kế toán.
Nắm vững luận cứ...
Cơ hội nghề nghiệp và học vấn
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí tại
các bộ phận chức năng kế toá...
Ngành Marketing
Đại học: 128 tín chỉ (*)

PowerPoint has new
Mã Ngành:
layouts that give you
D340115
more ways to present
...
Ngành Marketing:
những kỹ năng sau khi tốt nghiệp
Nắm vững những kiến thức nền tảng, những thực tiễn liên
quan đến Marketi...
Cơ hội nghề nghiệp và học vấn
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí tại
bộ phận marketing ở các doan...
MỘT SỐ ĐỐI TÁC TUYỂN DỤNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG

TẠI CƠ SỞ HÀ NỘI

http://ptit.edu.vn

http://hcm.ptit.edu.vn
Chƣơng Trình Liên Kết Quốc Tế 2+2
 Là chương trình đào tạo liên kết theo
hình thức 2+2 với giữa Học viện và
trường Đại họ...
Chƣơng Trình Kỹ Sƣ Tài Năng
 Chương trình Kỹ sư tài năng (tối đa
30 sinh viên): là chương trình đào tạo
kỹ sư dành riêng ...
Chƣơng Trình Kỹ Sƣ Chất Lƣợng Cao
 Chương trình Kỹ sư chất lượng cao dành
cho thí sinh trúng tuyển vào Học viện, và
có ng...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG

CƠ SỞ HÀ NỘI:
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH:

http://ptit.edu.vn

http://hcm.ptit.edu...
Hợp Tác Nghiên Cứu & Đào Tạo

Lễ ký kết hợp tác nghiên cứu - đào tạo trong lĩnh
vực An toàn thông tin giữa PTIT và SBA

Lễ...
Hoạt Động Ngoại Khóa

Chương trình “Chào! sinh viên” 2013

SVTN tham gia “Tiếp sức mùa thi 2013”
http://ptit.edu.vn

Chiến...
Các Danh Hiệu, Giải Thƣởng
Trong thời gian 60 năm xây dựng và phát triển từ Trường Bưu điện vô tuyến điện
ngày xưa và Học ...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG

TRÂN
TRỌNG
CẢM ƠN
VÀ
CHÚC CÁC
BẠN
THÀNH
CÔNG
http://ptit.edu.vn

http://hcm.ptit....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Maquette tuyen sinh-hocvien-cn-bcvt_2014

394 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Maquette tuyen sinh-hocvien-cn-bcvt_2014

 1. 1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG TRỤ SỞ CHÍNH 122 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội Tel: (04) 3756 2186 CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 11 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Tel: (08) 3829 7220 Hotline: 1900 7110 CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI Km 10, Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội Tel: (04) 3854 4451 CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI QUẬN 9 97 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh Tel: (08) 3896 6675 TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2014 http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 2. 2. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ HÀ NỘI: CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH: http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn BVH BVS
 3. 3. CƠ SỞ HÀ NỘI (BVH): 2.450 CHỈ TIÊU Điểm chuẩn năm 2013 Trình độ/Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Các ngành đào tạo đại học: Dự kiến chỉ tiêu năm 2014 Điểm đƣợc cấp Học bổng A, A1 NV1 NVBS D1 A, A1 D1 2.050 - Kỹ thuật điện tử, truyền thông (KT Điện tử viễn thông) D520207 A, A1 380 23 18,5 21 - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ thông tin - An toàn thông tin D510301 D480201 D480202 A, A1 A, A1 A, A1, D1 150 560 150 23 23 23 18 19,5 19,5 20,5 22,5 21 - Công nghệ đa phƣơng tiện (Multimedia) D480203 A, A1, D1 270 23 19,5 20 21 22,0 D340101 D340301 D340115 A, A1, D1 A, A1, D1 A, A1, D1 200 200 140 400 23 23 23 18,5 18,5 18,0 19 19 18,5 21 21,5 20,5 22,0 22,5 21,5 - Kỹ thuật điện tử, truyền thông (KT Điện tử viễn thông) C510302 A, A1 100 11 13 - Công nghệ thông tin - Quản trị kinh doanh - Kế toán C480201 C340101 C340301 A, A1 A, A1, D1 A, A1, D1 100 100 100 11 11 11 13 12 12 - Quản trị kinh doanh - Kế toán - Marketing Các ngành đào tạo cao đẳng: http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn 11 11 13 13
 4. 4. CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH (BVS): 1.150 CHỈ TIÊU Điểm chuẩn năm 2013 Trình độ/Ngành đào tạo Các ngành đào tạo đại học: - Kỹ thuật điện tử, truyền thông (KT Điện tử viễn thông) - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ thông tin - An toàn thông tin - Công nghệ đa phƣơng tiện (Multimedia) - Quản trị kinh doanh - Kế toán - Marketing Các ngành đào tạo cao đẳng: - Kỹ thuật điện tử, truyền thông (KT Điện tử viễn thông) - Công nghệ thông tin - Quản trị kinh doanh - Kế toán Mã ngành Khối thi Dự kiến chỉ tiêu năm 2014 NV1 Điểm đƣợc cấp Học bổng A, A1 NVBS D1 A, A1 D1 950 D520207 A, A1 140 23 16 19,5 D510301 D480201 D480202 A, A1 A, A1 A, A1, D1 130 200 70 23 23 15,5 16 18,5 19 D480203 A, A1, D1 130 23 16 16,5 19 20 D340101 D340301 D340115 A, A1, D1 A, A1, D1 A, A1, D1 100 120 60 200 23 23 23 16 16 16 16,5 16,5 16,5 19 18,5 18,5 20 19,5 19,5 C510302 A, A1 50 10 11,5 C480201 C340101 C340301 A, A1 A, A1, D1 A, A1, D1 50 50 50 10 10 10 12 13 12,5 http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn 10 10 14 13,5
 5. 5. Phƣơng Thức Tuyển Sinh Hệ Đại học:  Học viện tổ chức thi khối A và A1, ngày thi và môn thi theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo;  Học viện không tổ chức thi khối D1, mà lấy kết quả thi đại học năm 2014 của những thí sinh dự thi khối D1 ở các trường đại học trong cả nước (có nguyện vọng 1 vào học tại Học viện), theo đề thi chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo để xét tuyển. Hệ Cao đẳng: Học viện không tổ chức thi, mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học khối A, A1, và D1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo, trên cơ sở hồ sơ đăng ký của thí sinh. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 6. 6. Học Bổng Của Học Viện:  Học viện giành 300 suất học bổng cho 300 em có điểm thi đầu vào cao nhất.  Tài trợ học bổng cho sinh viên đạt kết quả học tập khá giỏi, và sinh viên nghèo học tốt sau mỗi kỳ học.  Các học bổng do các doanh nghiệp tài trợ hàng năm. Của Bộ Thông tin và Truyền thông tài trợ cho các sinh viên năm thứ tư thuộc các đối tượng sau:  Sinh viên nghèo học tốt .  Sinh viên đạt kết quả học tập giỏi, xuất sắc. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 7. 7. Học Phí Năm Học 2014-2015 STT Loại hình đào tạo Đơn vị tính Học phí 1. Đại học chính quy đồng/tín chỉ 320.000 2. Cao đẳng chính quy đồng/tín chỉ 220.000 3. Đại học chính quy chất lượng cao đồng/tín chỉ 540.000 http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 8. 8. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ HÀ NỘI: CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH: http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn BVH BVS
 9. 9. Tổng Quan Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoạt động theo mô hình ba gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh, là đơn vị nghiên cứu-đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Những ngành học mà Học viện đang đào tạo là những ngành mang tính chất mũi nhọn của đất nước trong nền kinh tế tri thức, và là nhóm ngành của kỷ nguyên hội nhập - phát triển toàn cầu. Sinh viên tốt nghiệp tại Học viện không những được các tập đoàn, công ty trong nước đánh giá cao và ưu tiên tuyển dụng, mà còn là đích đến trong việc tìm kiếm nhân sự chất lượng cao của nhiều công ty, các tập đoàn kinh tế lớn nước ngoài. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 10. 10. Cơ Sở Đào Tạo Trụ sở chính 122 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội Cơ sở đào tạo tại Hà Nội Km 10, Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, Hà Nội http://ptit.edu.vn Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh 97 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh http://hcm.ptit.edu.vn
 11. 11. Cơ Sở Vật Chất http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 12. 12. Các Hệ Đào Tạo Văn bằng 2 Chính quy Liên thông Đào tạo Từ xa http://ptit.edu.vn Vừa làm Vừa học http://hcm.ptit.edu.vn
 13. 13. Các Bậc Đào Tạo Sau Đại Học Thạc sĩ, Tiến sĩ Đại Học Kỹ sƣ, Cử nhân Hệ thống Văn bằng Cao Đẳng Cử nhân cao đẳng Cao Đẳng Nghề Cử nhân cao đẳng nghề http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 14. 14. Thời Gian Đào Tạo Thời gian đào tạo ba năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Cao Đẳng 3 năm - Thời gian đào tạo bốn năm rưỡi (khối ngành kỹ thuật), bốn năm (khối ngành kinh tế) đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời gian đào tạo hai năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học cùng ngành đào tạo Cao học (Thạc sĩ) 2 năm Đại Học 4-4,5 năm 2 năm (liên thông) http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn - Thời gian đào tạo ba năm đối với người có bằng thạc sĩ cùng chuyên ngành. - Thời gian đào tạo bốn năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học cùng ngành đào tạo. Tiến sĩ 3 năm
 15. 15. Cam Kết Chuẩn Đầu Ra http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 16. 16. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ HÀ NỘI: CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH: http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn BVH BVS
 17. 17. Ngành Đào Tạo Kỹ thuật điện tử, truyền thông Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ thông tin An toàn thông tin Công nghệ đa phương tiện (Mutimedia) Quản trị kinh doanh Kế toán Marketing http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 18. 18. Ngành Kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông Đại học: 148 tín chỉ(*) Cao đẳng: 93 tín chỉ(*) Thông tin vô tuyến PowerPoint has new Mã Ngành: layouts that give you more D520207 ways to present Khối tuyển: your words, images A, A1 and media. Thông tin quang Chuyển mạch Mạng viễn thông http://ptit.edu.vn (*) không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và các môn kỹ năng mềm http://hcm.ptit.edu.vn
 19. 19. Ngành Điện tử, truyền thông: những kỹ năng sau khi tốt nghiệp Phân tích tổng hợp sửa chữa mạch điện tử trang thiết bị viễn thông. Triển khai dịch vụ viễn thông, các phương thức bảo mật hệ thống. Thiết kế, lắp đặt, vận hành, tổ chức khai thác, quản lý các thiết bị và hệ thống viễn thông. Phân tích và xử lý các sự cố kỹ thuật vừa và nhỏ trang thiết bị và hệ thống viễn thông. Nắm chắc các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam về viễn thông. Nghiên cứu, tiếp cận với các thiết bị điện tử và hệ thống viễn thông mới hướng tới mục tiêu cải tiến và thiết kế mới. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 20. 20. Cơ hội nghề nghiệp và học vấn Sau khi tốt nghiệp sinh viên có năng lực đảm nhận công việc các vị trí cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông. Có năng lực tham gia các dự án về viễn thông. Có năng lực làm việc ở vị trí cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về viễn thông tại các viện, trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo. Có thể học tiếp lên trình độ sau đại học ở trong nước cũng như nước ngoài. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 21. 21. Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử Đại học: 145 tín chỉ(*) PowerPoint has new Mã Ngành: layouts that give you D510301 more ways to present Khối tuyển: your words, images A, A1 and media. Kỹ thuật điện tử máy tính Xử lý tín hiệu và truyền thông (*) không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và các môn kỹ năng mềm http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 22. 22. Ngành Điện, Điện tử: những kỹ năng sau khi tốt nghiệp Có năng lực thiết kế, xây dựng, phát triển hoặc triển khai, vận hành bảo dưỡng các hệ thống điện - điện tử. Nắm vững kiến thức hệ thống điện - điện tử hiện đại từ các lõi xử lý trung tâm, vi xử lý, vi điều khiển đến các giao tiếp ghép nối ngoại vi, giao tiếp với hạ tầng truyền thông và các hệ điều hành, hệ điều hành thời gian thực (RTOS). Sử dụng thành thạo các thuật toán, công cụ về tích hợp hệ thống nhúng, thiết kế số, ngôn ngữ mô tả phần cứng; các công cụ thiết kế mạch in điện tử PCB, các công cụ mô phỏng trợ giúp thiết kế. Nắm vững các tiêu chuẩn quốc tế cơ bản trong lĩnh vực điện điện tử. Có khả năng tiếp cận với các thành tựu công nghệ, kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới trong lĩnh vực điện - điện tử. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 23. 23. Cơ hội nghề nghiệp và học vấn Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là kỹ sư thiết kế, cán bộ kỹ thuật, cán bộ điều hành tại các trung tâm nghiên cứu phát triển, các khu công nghiệp, nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử. Có thể tham gia quản lý, khai thác và vận hành các dự án về lĩnh vực điện – điện tử, lĩnh vực hội tụ điện tử - truyền thông - công nghệ thông tin. Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về điện tử tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Cơ sở đào tạo. Được trang bị khối lượng kiến thức đầy đủ để có thể chuyển tiếp lên các hệ đào tạo sau đại học, hoặc chuyển ngang sang các ngành công nghệ, kỹ thuật khác cùng nhóm ngành trong và ngoài nước. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 24. 24. Ngành Công Nghệ Thông Tin Đại học: 142 tín chỉ(*) Cao đẳng: 98 tín chỉ(*) Công nghệ phần mềm PowerPoint has new Mã Ngành: layouts that give you D480201 more ways to present Khối tuyển: your words, images A, A1 and media. Kỹ thuật máy tính Hệ thống thông tin Khoa học máy tính An ninh thông tin mạng Mạng máy tính và truyền thông http://ptit.edu.vn (*) không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và các môn kỹ năng mềm http://hcm.ptit.edu.vn
 25. 25. Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm: những kỹ năng sau khi tốt nghiệp Thu thập, phân tích tìm hiểu và tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng sản phẩm phần mềm để phục vụ công tác thiết kế. Thiết kế, triển khai thực hiện và quản lý các dự án phần mềm có qui mô vừa và nhỏ, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế. Các kỹ năng về đánh giá chi phí, đảm bảo chất lượng của phần mềm. Các kỹ năng về kiểm thử, bảo trì và xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống hiệu quả và dễ dùng. Áp dụng tri thức khoa học máy tính, quản lý dự án để nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo và hiệu quả những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng và phát triển phần mềm máy tính. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 26. 26. Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính: những kỹ năng sau khi tốt nghiệp Thiết kế, xây dựng, cài đặt và bảo trì cả phần cứng và phần mềm (tập trung vào các phần mềm cho các thiết bị điện tử số) của các hệ thống điện tử số bao gồm các hệ thống truyền thông, máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính. Thiết kế, xây dựng ứng dụng cho các hệ thống nhúng. Có các kỹ năng làm việc trên các hệ thống vi xử lý và điều khiển tự động. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 27. 27. Chuyên ngành Hệ thống Thông tin: những kỹ năng sau khi tốt nghiệp Nắm vững vai trò hệ thống thông tin trong các tổ chức. Hiểu được vai trò các thành phần của hệ thống thông tin bao gồm con người, quy trình, phần cứng, phần mềm, và dữ liệu. Vận dụng các khái niệm về hệ thống để đánh giá, giải quyết các vấn đề xuất hiện trong hệ thống thông tin. Phân tích và mô hình hóa quá trình và dữ liệu trong các tổ chức, khả năng xác định và cụ thể hóa các giải pháp kỹ thuật, khả năng quản trị dự án, khả năng tích hợp hệ thống. Nắm vững các kỹ thuật thu thập, biến đổi, truyền, và lưu trữ dữ liệu và thông tin. Có khả năng thiết kế và xậy dựng hệ thống thông tin. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 28. 28. Chuyên ngành Khoa học máy tính: những kỹ năng sau khi tốt nghiệp Vận dụng tốt các nguyên lý, khái niệm, lý thuyết liên quan tới khoa học máy tính và ứng dụng phần mềm. Xác định và phân tích yêu cầu đối với các vấn đề cụ thể, lên kế hoạch và tìm giải pháp cho vấn đề. Đánh giá và thử nghiệm giải pháp. Vận dụng các công cụ trong việc đặc tả, phân tích, xây dựng, triển khai, bảo trì các hệ thống dựa trên máy tính. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 29. 29. Chuyên ngành Mạng máy tính & Truyền thông: những kỹ năng sau khi tốt nghiệp Nghiên cứu, tìm hiểu áp dụng kiến thức trong lĩnh vực mạng và truyền thông máy tính. Phân tích, thiết kế, cài đặt, bảo trì cũng như quản lý và khai thác các hệ thống mạng truyền thông máy tính. Sử dụng các công cụ phục vụ việc thiết kế, đánh giá hoạt động hệ thống mạng máy tính. Thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng mạng, ứng dụng phân tán, điện toán đám mây. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 30. 30. Chuyên ngành An ninh thông tin mạng: những kỹ năng sau khi tốt nghiệp Quản trị bảo mật mạng máy tính và Cơ sở dữ liệu. Phân tích, tư vấn, thiết kế hệ thống thông tin đảm bảo an toàn. Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho mạng và hệ thống. Lập trình và phát triển ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 31. 31. Cơ hội nghề nghiệp và học vấn Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Có thể trở thành các lập trình viên, các nhà quản trị hệ thống công nghệ thông tin trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Có thể làm việc trong các dự án với vai trò là người quản trị dự án về công nghệ thông tin. Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về công nghệ thông tin tại các viện, trung tâm nghiên cứu và các Cơ sở đào tạo. Có thể tiếp tục học tiếp lên trình độ sau đại học ở trong nước và nước ngoài. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 32. 32. Ngành An Toàn Thông Tin Đại học: 146 tín chỉ(*) PowerPoint has new Mã Ngành: layouts that give you 480202 more ways to present Khối tuyển: your words, images A, A1, D1 and media. An toàn thông tin (*) không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và các môn kỹ năng mềm http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 33. 33. Ngành An toàn Thông tin: những kỹ năng sau khi tốt nghiệp Quản trị bảo mật máy chủ và mạng máy tính. Bảo mật cơ sở dữ liệu. Phân tích, tư vấn, thiết kế an toàn thông tin cho hệ thống thông tin. Kiểm tra, đánh giá và xử lý an toàn thông tin cho mạng và hệ thống. Lập trình và phát triển ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 34. 34. Cơ hội nghề nghiệp và học vấn Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực an toàn thông tin. Có thể trở thành các lập trình viên, các nhà phát triển các ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin của hệ thống trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Có thể làm việc trong các dự án với vai trò là người quản trị dự án về an toàn thông tin. Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về an toàn thông tin tại các viện, trung tâm nghiên cứu và các Cơ sở đào tạo. Có thể tiếp tục học tiếp lên trình độ sau đại học ở trong nước và nước ngoài. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 35. 35. Ngành Công Nghệ Đa Phƣơng Tiện Đại học: 142 tín chỉ(*) PowerPoint has new Mã Ngành: layouts that give you 480203 more ways to present Khối tuyển: your words, images A, A1, D1 and media. Công nghệ đa phương tiện (Multimedia) (*) không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và các môn kỹ năng mềm http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 36. 36. Ngành Multimedia: những kỹ năng sau khi tốt nghiệp Áp dụng các công cụ khoa học kỹ thuật để nhận biết, phân tích, giải quyết sáng tạo và hiệu quả những vấn đề trong lĩnh vực thiết kế và sáng tạo đa phương tiện. Thu thập, phân tích tìm hiểu và tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng sản phẩm đa phương tiện để phục vụ công tác thiết kế. Thiết kế và triển khai các ứng dụng đa phương tiện, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế. Có khả năng tiếp cận, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ thuật; kỹ năng sử dụng các công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế của ngành Công nghệ đa phương tiện. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 37. 37. Cơ hội nghề nghiệp và học vấn Làm việc ở bộ phận kỹ thuật, phát triển nội dung chương trình của các đài truyền hình, đài phát thanh, các hãng phim truyện, các công ty sản xuất và kinh doanh chương trình game show; các công ty sản xuất chương trình game; các công ty sản xuất, kinh doanh và phát triển nội dung số; các công ty quảng cáo … Có năng lực tham gia các dự án về thiết kế và sáng tạo đa phương tiện. Có năng lực làm việc ở vị trí cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về thiết kế và sáng tạo đa phương tiện tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo. Có thể tiếp tục học tiếp lên trình độ sau đại học ở trong nước và nước ngoài. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 38. 38. Ngành Quản Trị Kinh Doanh Đại học: 130 tín chỉ(*) Cao đẳng: 88 tín chỉ(*) Quản trị doanh nghiệp PowerPoint has new Mã Ngành: layouts that give you D340101 more ways to present Khối tuyển: your words, images A, A1, D1 and media. Quản trị nguồn nhân lực Quản trị marketing Thương mại điện tử Kinh doanh quốc tế (*) không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và các môn kỹ năng mềm http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 39. 39. Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp: những kỹ năng sau khi tốt nghiệp Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh, tạo lập năng lực cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp. Tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kỹ năng triển khai, thực hiện các chức năng quản trị chuyên sâu: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. Nghiên cứu, phát triển thị trường cho các doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và thành lập các doanh nghiệp. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 40. 40. Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực: những kỹ năng sau khi tốt nghiệp Có kỹ năng chuyên sâu về quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức, bao gồm các lĩnh vực hoạch định tài nguyên nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và phát triển, bố trí, sử dụng nhân lực, thù lao, quan hệ lao động … Hoạch định, tổ chức, phối hợp, kiểm tra, đánh giá nguồn nhân lực. Có kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực tâm lý học lao động, tổ chức lao động, hành vi tổ chức. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 41. 41. Chuyên ngành Quản trị Marketing: những kỹ năng sau khi tốt nghiệp Có kỹ năng chuyên sâu về phát triển, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động marketing. Nghiên cứu thị trường và môi trường kinh doanh để phát hiện, đánh giá và lựa chọn các cơ hội kinh doanh. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch marketing, nhằm khai thác các cơ hội kinh doanh mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp. Thực hiện những hoạt động kinh doanh cụ thể trên thị trường trong nước và quốc tế, như quản lý bán hàng, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, quản lý thương hiệu. Tiếp cận với kiến thức quản trị marketing tiên tiến hiện đại trên thế giới. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 42. 42. Chuyên ngành Thƣơng mại Điện tử: những kỹ năng sau khi tốt nghiệp Nghiên cứu, xây dựng, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Xây dựng, vận hành website thương mại điện tử. Khai thác thông tin và thực hiện quá trình kinh doanh trên mạng internet. Có kỹ năng quản trị marketing, giao dịch và thanh toán điện tử với khách hàng và đối tác. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 43. 43. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế: những kỹ năng sau khi tốt nghiệp Xây dựng chiến lược, và lập các kế hoạch kinh doanh. Có kỹ năng chuyên sâu về quản trị hoạt động kinh doanh quốc tế. Nghiên cứu tìm hiểu thị trường nước ngoài, tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong nước và quốc tế, tổ chức các hoạt động marketing quốc tế. Giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, các tổ chức tài chính, các chính phủ trong và ngoài nước. Triển khai đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh doanh trong nước và quốc tế. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 44. 44. Cơ hội nghề nghiệp và học vấn Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ quản lý kinh doanh; phát triển trị trường; quản trị marketing; nghiên cứu phân tích thị trường; quản trị nguồn nhân lực; kinh doanh xuất nhập khẩu trong các doanh nghiệp. Có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân. Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về quản trị kinh doanh tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo. Có thể tiếp tục học tiếp lên trình độ sau đại học ở trong nước và nước ngoài. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 45. 45. Ngành Kế Toán Đại học: 130 tín chỉ(*) Cao đẳng: 88 tín chỉ (*) Mã Ngành: PowerPoint has new D340301 layouts that give you Khối tuyển: more ways to present A, A1, D1 your words, images and media. (*) không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và các môn kỹ năng mềm http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 46. 46. Ngành Kế toán: những kỹ năng sau khi tốt nghiệp Nắm vững luận cứ và thực thi quy trình công nghệ kế toán. Nắm vững luận cứ và thực thi quy trình công nghệ kiểm toán cơ bản. Kỹ năng nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp. Tham gia soạn thảo chính sách và tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Nắm vững các chuẩn mực kế toán của Việt Nam cũng như quốc tế. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 47. 47. Cơ hội nghề nghiệp và học vấn Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí tại các bộ phận chức năng kế toán, kiểm toán ở các doanh nghiệp; các bộ, ngành và các cơ quan nhà nước; các đơn vị liên doanh liên kết; các ngân hàng hoặc các tổ chức quốc tế… Có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân. Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về kế toán, kiểm toán tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo. Có thể tiếp tục học tiếp lên trình độ sau đại học trong nước hoặc ở nước ngoài. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 48. 48. Ngành Marketing Đại học: 128 tín chỉ (*) PowerPoint has new Mã Ngành: layouts that give you D340115 more ways to present Khối tuyển: your words, images A, A1, D1 and media. (*) không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và các môn kỹ năng mềm http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 49. 49. Ngành Marketing: những kỹ năng sau khi tốt nghiệp Nắm vững những kiến thức nền tảng, những thực tiễn liên quan đến Marketing và ITC. Được trang bị kiến thức, kỹ năng nhằm thực hành các công cụ marketing mà các công ty trên thế giới đang áp dụng. Được những kiến thức chuyên sâu và hệ thống về hoạt động truyền thông marketing. Lập các kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông tại các doanh nghiệp. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 50. 50. Cơ hội nghề nghiệp và học vấn Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí tại bộ phận marketing ở các doanh nghiệp; các bộ, ngành và các cơ quan nhà nước; các đơn vị liên doanh liên kết; các ngân hàng hoặc các tổ chức quốc tế. Có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân. Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về marketing, truyền thông tại các trung tâm, các cơ sở đào tạo. Có thể tiếp tục học tiếp lên trình độ sau đại học trong nước hoặc ở nước ngoài. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 51. 51. MỘT SỐ ĐỐI TÁC TUYỂN DỤNG
 52. 52. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG TẠI CƠ SỞ HÀ NỘI http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 53. 53. Chƣơng Trình Liên Kết Quốc Tế 2+2  Là chương trình đào tạo liên kết theo hình thức 2+2 với giữa Học viện và trường Đại học Staten Island thuộc Trường Đại học Thành phố New York (The College of Staten Island/The City University of New York, CSI/CUNY), Hoa Kỳ .  Chương trình liên kết 2+2 đào tạo đại học ngành Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính  Sinh viên hoàn thành chương trình sẽ nhận được bằng cử nhân theo ngành học đăng ký kèm theo bảng điểm do Trường Đại học CSI/CUNY, Hoa Kỳ cấp.  Thời gian đào tạo: 4 năm. Trong đó, 2 năm học tại Học viện và 2 năm học tại CSI. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 54. 54. Chƣơng Trình Kỹ Sƣ Tài Năng  Chương trình Kỹ sư tài năng (tối đa 30 sinh viên): là chương trình đào tạo kỹ sư dành riêng cho các sinh viên có kết quả tuyển sinh, kết quả học tập cao; vượt qua kiểm tra trắc nghiệm IQ hoặc GMAT của Học viện.  Chương trình được thiết kế với các nội dung chuyên sâu và nâng cao do các giáo sư, phó Giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực IT giảng dạy.  Các sinh viên thuộc chương trình Kỹ sư tài năng được ôn luyện và tham gia các kỳ thi cấp Quốc gia như Olympic Tin học sinh viên, Olympic Toán sinh viên, lập trình ACM, lập trình Robots… http://ptit.edu.vn Sinh viên Học viện với giải Nhất cuộc thi Mobile Robot Challenge năm 2013 http://hcm.ptit.edu.vn
 55. 55. Chƣơng Trình Kỹ Sƣ Chất Lƣợng Cao  Chương trình Kỹ sư chất lượng cao dành cho thí sinh trúng tuyển vào Học viện, và có nguyện vọng theo học (tối đa 50 sinh viên/lớp).  Chương trình được thiết kế theo hướng tăng cường tiếng Anh, bảo đảm sinh viên có thể theo học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh, sinh viên sẽ viết và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp bằng tiếng Anh.  Bên cạnh đó, còn có các hoạt động nhằm phát triển các kỹ năng mềm cho sinh viên như: dã ngoại, ngoại khóa, giao lưu, đào tạo phát triển kỹ năng mềm.  Cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế. http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 56. 56. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ HÀ NỘI: CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH: http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn BVH BVS
 57. 57. Hợp Tác Nghiên Cứu & Đào Tạo Lễ ký kết hợp tác nghiên cứu - đào tạo trong lĩnh vực An toàn thông tin giữa PTIT và SBA Lễ ký kết hợp tác giữa PTIT và MTUCI Lễ ký kết hợp tác giữa PTIT và NOKIA http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn
 58. 58. Hoạt Động Ngoại Khóa Chương trình “Chào! sinh viên” 2013 SVTN tham gia “Tiếp sức mùa thi 2013” http://ptit.edu.vn Chiến dịch Mùa hè xanh 2013 tại Bến Tre Sinh hoạt văn nghệ của SV PTIT (Hà Nội) http://hcm.ptit.edu.vn
 59. 59. Các Danh Hiệu, Giải Thƣởng Trong thời gian 60 năm xây dựng và phát triển từ Trường Bưu điện vô tuyến điện ngày xưa và Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày nay, đã đạt được nhiều thành tích to lớn, đáng tự hào, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Lễ Đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2013 http://ptit.edu.vn Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Học viện và Đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì năm 2012 http://hcm.ptit.edu.vn
 60. 60. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG CẢM ƠN VÀ CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG http://ptit.edu.vn http://hcm.ptit.edu.vn

×