Constraints For Role Based Access Control

1,110
-1

Published on

Ngô Tuấn Phong, Nguyễn Tư Hoàn

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,110
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Constraints For Role Based Access Control

 1. 1. Constraints for Role-Based Access Control (Các ràng buộc cho việc điều khiển truy cập dựa vào vai trò) Sinh viên: Nguyễn Tư Hoàn Ngô Tuấn Phong
 2. 2. Constraints for Role-Based Access Control <ul><li>Giới thiệu chung </li></ul><ul><li>Kiến trúc RBAC </li></ul><ul><li>Mô tả các ràng buộc trong RBAC </li></ul><ul><li>Cơ sở logic </li></ul><ul><li>Kết luận </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Giới thiệu chung </li></ul><ul><li>Thống nhất kiến trúc nền tảng: quyền  role, role  user (session) </li></ul><ul><li>Tìm cách mô tả ràng buộc: </li></ul><ul><ul><li>Hiệu quả với hệ thống thực </li></ul></ul><ul><ul><li>Xử lý ràng buộc dùng chung… </li></ul></ul><ul><li>Đưa ra ngôn ngữ mô tả ràng buộc: đơn giản, trực quan, chính xác </li></ul><ul><li>Bài báo: ràng buộc <--> preconditions & system-widen invariants , chuyển đổi </li></ul>
 4. 4. 2. Kiến trúc RBAC <ul><li>Mục đích: các ràng buộc </li></ul><ul><li>Kiến trúc minh họa cách mô tả các ràng buộc (kiến trúc chung, có thể biến đổi) </li></ul><ul><li>Vai trò, quyền, người dùng và các phiên làm việc </li></ul>
 5. 5. 2. Kiến trúc RBAC Role ID_role Pemission Set Parent role set Child role set User set Add/Remove/Edit node cha (con) Add/remove role đối với user Permission ID_permission Role set List mục tiêu (cho toán tử) Toán tử - hành động Add/remove quyền đối với role
 6. 6. 2. Kiến trúc RBAC User ID_user Role set Session set Session ID_session User Role set Add/remove role đối với session
 7. 7. 2. Kiến trúc RBAC <ul><li>Trạng thái hệ RBAC quyết định bởi: RS, US, SS, PS, PRS và CRS </li></ul>User Permission Role Session
 8. 8. 3. Mô tả các ràng buộc trong RBAC <ul><li>3.1 Các hàm toàn cục </li></ul><ul><li>3.2 Ngôn ngữ dùng cho mô tả các ràng buộc </li></ul><ul><li>3.3 Các ví dụ </li></ul><ul><li>3.4 Thảo luận </li></ul>
 9. 9. 3.1 Các hàm toàn cục <ul><li>permission  role-set </li></ul><ul><li>permission-set  role set, </li></ul><ul><li>user  role set </li></ul><ul><li>user-set  role-set, </li></ul><ul><li>session  role-set </li></ul><ul><li>session-set  role-set, </li></ul><ul><li>role  role-set (PRS) </li></ul><ul><li>role-set  role-set, </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 10. 10. 3.2 Ngôn ngữ dùng cho mô tả các ràng buộc <ul><li>Lý thuyết tập: </li></ul><ul><ul><li>RS,US,PS </li></ul></ul><ul><ul><li>hợp ( ), giao ( ), khác (-) </li></ul></ul><ul><ul><li>quan hệ : </li></ul></ul><ul><ul><li>logic: and ( ), or ( ), not ( ), suy ra (  ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hàm: lực lượng tập(||), hàm toàn cục, hàm hệ thống, hàm định nghĩa an ninh cho nhân viên, các hàm không định mục tiêu trước </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oneelement: set  element </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Allother: set  set </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>oneelement(S) U allother (S)= S </li></ul></ul></ul>
 11. 11. 3.3 Các ví dụ <ul><li>Mâu thuẫn giữa các vai trò của người dùng </li></ul><ul><ul><li>R = { r1,r2, …, rn }. </li></ul></ul><ul><ul><li>U = { u1,u2,…,un }. </li></ul></ul><ul><ul><li>{oneelement(R) role-set(oneelement(U) }  {Allother(R) role-set(oneelement(U ))} = </li></ul></ul><ul><ul><li><--> r R, u U (r role set(u)  (R – {r}) role set(u) = ) </li></ul></ul>
 12. 12. 3.3 Các ví dụ <ul><li>Các vai trò làm điều kiện cho một số vai trò khác </li></ul><ul><ul><li>R1 = { r11, r12, …, r1p} (vai trò điều kiện) </li></ul></ul><ul><ul><li>R2 = { r21, r22, …, r2q} </li></ul></ul><ul><ul><li>U = { u1,u2,…,um }. </li></ul></ul><ul><ul><li>oneelement(R2) role-set(oneelement(U))  {R1 role-set(oneelement(U))} (I) </li></ul></ul><ul><ul><li>(R1 đóng vai trò là tập vai trò điều kiện) </li></ul></ul><ul><ul><li>VD: làm “tester” khi là “member” của nhóm: “tester”  “member” </li></ul></ul>
 13. 13. 3.4 Thảo luận <ul><li>Quan hệ RB bất biến và RB điều kiện là một-nhiều </li></ul><ul><ul><li>oneelement(R2) role-set(oneelement(U))  R1 role-set(oneelement(U)): bất biến (I) </li></ul></ul><ul><ul><li>r 2 role-set(u1)  r1 role-set(u1): điều kiện với u1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Thỏa ĐK bất biến, thỏa mãn nhiều điều kiện đầu khác nhau (xét (I)) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>thêm r21 cho u1, R1 role-set(u1) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>xóa r11 từ u1, R2 role set(u1) = </li></ul></ul></ul>
 14. 14. 3.4 Thảo luận <ul><li>Thay đổi cơ bản trong RBAC: </li></ul><ul><ul><li>Thêm một thuộc tính </li></ul></ul><ul><ul><li>Xóa một thuộc tính </li></ul></ul><ul><li>Hai thay đổi trạng thái trên có thể cùng xảy ra. </li></ul><ul><ul><li>Từ người dùng thành người quản lý: xóa-thêm, hoặc thêm-xóa </li></ul></ul><ul><li>Mở rộng thêm mô hình, có trạng thái trung gian </li></ul>
 15. 15. 4. Cơ sở logic <ul><li>Dễ dịch sang ngôn ngữ logic vị từ đầu: </li></ul><ul><ul><li>Nếu hàm oneelement hoặc allother xuất hiện trong Ct, chuyển Ct về dạng s S (Ct) </li></ul></ul><ul><ul><li>Thay oneelement bởi s </li></ul></ul><ul><ul><li>Thay allother(S) bởi S-{s} </li></ul></ul><ul><li>1 RB logic vị từ đầu không luôn nhận vai trò ĐK đầu trong toán tử của RBAC </li></ul>
 16. 16. 4. Cơ sở logic <ul><li>Các RB đều có thể viết bằng ngôn ngữ đề xuất? </li></ul><ul><li>Ràng buộc có nhiều thành phần: có hoặc không liên quan đến trạng thái RBAC </li></ul><ul><li>Với RBAC + nền tảng (các hàm toàn cục), các RB có liên quan đến trạng thái RBAC có thể viết bằng ngôn ngữ này ? </li></ul><ul><li>Xây dựng mô hình mở, thêm vào các hàm toàn cục nếu cần </li></ul>
 17. 17. 5. Kết luận <ul><li>Định nghĩa cấu trúc RBAC </li></ul><ul><li>Cung cấp tập hàm toàn cục </li></ul><ul><li>Đưa ra một ngôn ngữ mới (có hàm không định trước) </li></ul><ul><li>Cơ sở nền tảng logic nằm bên dưới ngôn ngữ </li></ul><ul><li>Phát triển của ngôn ngữ cần có nhiều nghiên cứu trong tương lai </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Hết bài trình bày </li></ul><ul><li>Cảm ơn thầy giáo và các bạn !!! </li></ul>

×