Bericht van trudosupporting people
Bericht van trudosupporting people
Elk jaar formuleert Trudo in haar Jaarplan de beloftes die zij doet aan haarbelanghouders. Aan bewoners, collega’s, partne...
Sinds een aantal jaren wijzen wevrijkomende woningen in Woensel-Westuitsluitend toe aan (jonge) mensen dieeen maatschappel...
Trudo is een Eindhovense corporatie.Maar we begeven ons graag buiten destadsgrenzen, als we daar iets extra’skunnen beteke...
Trudo maakt zich sterk voor eenleefbare wijk. Dat gaat verder dan hetschoon, heel en veilig houden van debuurt. We willen ...
Voor het merendeel zijn we uiteraardin Eindhoven actief. Op Strijp-Sstarten we na enige vertragingbegin 2013 met de opleve...
wele veren407woningenopIn Steensel worden in projectBoterbocht 8 Slimmer Kopen®woningen voor starters opgeleverd.In projec...
wele veren407woningenopVerder leveren we 104 woningen en5 woonwerk-woningen op inVoltaGalvani in Woensel-West.Dat zijn pak...
Al jaren verkopen we onder de noemerSlimmer Kopen® bestaande en nieuwewoningen met een fikse korting aanstarters. Met succ...
In 2013 zullen we naar verwachting30 woningen inzetten in het kadervan DOOR!. DOOR! is een samen-werkingsverband van alle ...
Een corporatie werkt met geld vande gemeenschap. We zijn geencommercieel bedrijf en het geeftgeen pas om risico’s te nemen...
Eén van onze doelgroepen zijnbijzondere klanten; mensen die enigevorm van zorg, hulp of begeleidingnodig hebben om te kunn...
We ondersteunen een groot aantalactiviteiten voor kinderen en jongeren.De Trudo Weekendschool bijvoorbeeld,begeleiding bij...
Naast de 396 woningen die in 2013worden opgeleverd, hebben we erkomend jaar 187 in aanbouw. Dat zijn39 woningen op het Vee...
Er wacht ons komend jaar weer eenfikse herhuisvestingopgave. We dienenin elk geval 45 huishoudens uit fase 1en 2 van Plan ...
Een van de meest kenmerkendeelementen op Strijp-S is deLeidingstraat. Het bouwsel vanleidingen dat op enkele meters hoogte...
Trudo is de initiatiefnemer vanStichting Robin Hood. Stichting RobinHood is (o.a.) een leerwerkbedrijf datkwetsbare mensen...
Of het nu gaat om kopen of huren,we richten ons vooral op klanten meteen bescheiden beurs. Minimaal80% van onze woningen i...
Verschillende steden in onsland kennen ‘Skaeve Huse’.Woonvoorzieningen voor mensen diezich moeilijk kunnen voegen naarde r...
In de Driehoek, het centrale deel vanStrijp-S, realiseren we een heleboelwoningen. Lofts in de Hoge Ruggebouwen Anton en G...
webouwenéénkoopwoningopstrijp-sKomend jaar gaan we aan de slagmet het Veemgebouw, het laatsteindustriële monument dat we o...
In 2009 hebben we de TrudoWeekendschool in het leven geroepen.Een bijzondere ‘school’ voorgemotiveerde kinderen en jongere...
Een goede mix van allerleiinkomensgroepen is goed voor deleefbaarheid en levendigheid ineen buurt. Daarom wilden we nasoci...
wega anweera andesl agindekruidenbuurtIn het najaar van 2013 startenwe met fase 3. We bouwen weerruime woningen, flexibel ...
De Eindhovense corporatieswerken nauw met elkaar samenom woningzoekenden met eenurgentieverklaring binnen een half jaareen...
In onze toekomstvisie hadden wehet plan opgevat om een Raadvan Belanghouders in te stellendie het bestuur van Trudo oponde...
Komend jaar gaan we met hetVeemgebouw aan de slag. Dat is danhet laatste stuk industrieel erfgoedin de Driehoek op Strijp-...
wega andoorme tdenieuwbouwpl annenvoorstrijp-sDe Kashba wordt een doolhof vankleine straatjes en hofjes, waar jenieuwsgier...
Een groot deel van onze woningen ligtin de oude buurten van Eindhoven.In Woensel-West, de Kruidenbuurt,Bennekel, Lakerlope...
weverbe terendeoudebuurtenMaar we gaan ook acties ondernemenvoor een schone en veilige omgeving.We besteden extra aandacht...
Om de kwaliteit van onzedienstverlening en onze productenop niveau te houden en waar mogelijkte verbeteren, houden we cont...
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Trudo jaarplan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trudo jaarplan

1,406 views
1,281 views

Published on

Elk jaar formuleert Trudo in haar Jaarplan de beloftes die zij doet aan haar belanghouders. Aan bewoners, collega’s, partners, de gemeente, de stad…En elk jaar vertalen we die beloftes in keiharde afspraken, waarop men ons mag afrekenen. Voor 2013 is de lat opnieuw hoog gelegd, ondanks de financiële crisis, de economische recessie, de malaise op de woningmarkt, de beoogde veranderingen in de hypotheekrenteaftrek, daar we de overtuiging hebben dat we al die tegenslagen kunnen overwinnen. Maar de kabinetsvoorstellen van Rutte 2 kunnen we niet pareren. Waar de verhuurderheffing van Rutte 1 voorTrudo in 2017 een afdracht aan staatskas geeft van 2.3 miljoen euro, zal dat naar verwachting door Rutte 2 in 2017 gaan oplopen naar 5.2 miljoen euro! Die jaarlijks oplopende heffing werpt zijn schaduw al vooruit over het Jaarplan 2013. Daar waar die aan de orde is zal dat nauwkeurig vermeld worden.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,406
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
773
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trudo jaarplan

 1. 1. Bericht van trudosupporting people
 2. 2. Bericht van trudosupporting people
 3. 3. Elk jaar formuleert Trudo in haar Jaarplan de beloftes die zij doet aan haarbelanghouders. Aan bewoners, collega’s, partners, de gemeente, de stad…En elk jaar vertalen we die beloftes in keiharde afspraken, waarop men onsmag afrekenen. Voor 2013 is de lat opnieuw hoog gelegd, ondanks de financiëlecrisis, de economische recessie, de malaise op de woningmarkt, de beoogdeveranderingen in de hypotheekrenteaftrek, daar we de overtuiging hebben datwe al die tegenslagen kunnen overwinnen. Maar de kabinetsvoorstellen vanRutte 2 kunnen we niet pareren. Waar de verhuurderheffing van Rutte 1 voorTrudo in 2017 een afdracht aan staatskas geeft van 2.3 miljoen euro, zal datnaar verwachting door Rutte 2 in 2017 gaan oplopen naar 5.2 miljoen euro!Die jaarlijks oplopende heffing werpt zijn schaduw al vooruit over het Jaarplan2013. Daar waar die aan de orde is zal dat nauwkeurig vermeld worden.Thom Aussems, directeur Trudo
 4. 4. Sinds een aantal jaren wijzen wevrijkomende woningen in Woensel-Westuitsluitend toe aan (jonge) mensen dieeen maatschappelijke bijdrage in debuurt willen leveren. Een succesvolleaanpak. Er komen even geen nieuwehuurders met allerlei problemen bij inde wijk. Én de buurt heeft nu opeenseen heleboel ‘handjes’ ter beschikkingom allerlei activiteiten te organiseren.In 2013 ligt het aantal huurders dat inruil voor een woning iets wil doen voorde buurt, rond de 200. Zij organiserenen ondersteunen zo’n 50 activiteitenvoor buurtbewoners. Streetdance voorkinderen van 6 tot 12 jaar bijvoorbeeld,bewegen voor senioren, woordenschatvoor kinderen van 4 tot 8 jaar, taal voorouderen enzovoort. Meer dan 20 vandeze activiteiten zijn specifiek gerichtop kinderen en jongeren. Daar nemenelke week zo’n 170 kids uit Woensel-West aan deel. Een fantastischresultaat dat we komend jaar graagblijven ondersteunen.
 5. 5. Trudo is een Eindhovense corporatie.Maar we begeven ons graag buiten destadsgrenzen, als we daar iets extra’skunnen betekenen en écht ietsbijzonders kunnen realiseren. En alhelemáál als we starters in de dorpenrondom Eindhoven met SlimmerKopen® korting de kans kunnen gevenom hun eerste stappen op dekoopwoningmarkt te zetten.Zo realiseren we in Steensel in projectBoterbocht 8 ruime Slimmer Kopen®woningen voor starters. De koopprijsligt tussen € 148.800,- en € 159.200,-(incl. 20% korting). De oplevering wordtin 2013 verwacht. Dat geldt ook voor de12 Slimmer Kopen® woningen in projectRosheuvel in Eersel. In project dePoelenloop in Knegsel ontwikkelen wesamen met de gemeente Eerselén met toekomstige bewoners eennieuwbouwplan van 36 woningen,waarvan wij er 26 voor onze rekeningnemen. We verwachten ze in 2014 opte kunnen leveren. Dat geldt ook voorde in totaal 18 Slimmer Kopen®starterswoningen die we in degemeenten Leende (8 woningen) enLaarbeek (10 woningen) realiseren.
 6. 6. Trudo maakt zich sterk voor eenleefbare wijk. Dat gaat verder dan hetschoon, heel en veilig houden van debuurt. We willen ook dat het er gezelligis, dat mensen elkaar ontmoeten enkennen, dat jong en oud zich er kunnenontplooien. Voor dit alles trekken wekomend jaar een bedrag uit van€ 794.000,-.Een deel van dat bedrag stellen webeschikbaar via het Leefbaarheidfonds,dat eenmalige activiteiten van(georganiseerde) bewoners onder-steunt. De organisatie van eenstraatspeeldag bijvoorbeeld.Het opzetten van een welkomst-comitévoor nieuwe bewoners. Of het houdenvan een opschoondag. Activiteiten diede woon- en leefomgeving verbeteren,maar die ook bijdragen aan de socialesamenhang.Daarnaast betalen we vanuit datbedrag ook activiteiten op initiatiefvan onze corporatie zelf. Denk aan debuurtconciërges, de wijkrestaurantsin de Kruidenbuurt en Woensel-Westen aan de huurkorting voor bewoners inWoensel-West die in ruil daarvoor eenmaatschappelijke bijdrage aan de wijkleveren.
 7. 7. Voor het merendeel zijn we uiteraardin Eindhoven actief. Op Strijp-Sstarten we na enige vertragingbegin 2013 met de oplevering van276 huurlofts in de Hoge Rug gebouwenAnton en Gerard waarvan 262 onder dehuurtoeslaggrens.
 8. 8. wele veren407woningenopIn Steensel worden in projectBoterbocht 8 Slimmer Kopen®woningen voor starters opgeleverd.In project Rosheuvel in Eersel 12.Maar ook in Landhof Zuid (Meerhoven)bijvoorbeeld, waar we een groepjongeren uit Zeelst die in CPO-verband (Collectief ParticulierOpdrachtgeverschap) 44 woningenrealiseren, de garantie boden omeen aantal woningen over te nemen,mochten er deelnemers afvallen. Datbleek voor twee woningen nodig, dieinmiddels als Slimmer Kopen® woningzijn verkocht. Ze worden in 2013opgeleverd.
 9. 9. wele veren407woningenopVerder leveren we 104 woningen en5 woonwerk-woningen op inVoltaGalvani in Woensel-West.Dat zijn pakweg 47 Slimmer Kopen®woningen (tussen € 93.750,- en€ 153.750,- incl. 25% korting) en62 huurwoningen. Een nieuwe stap inde transformatie van Woensel-Westtot een kleurrijke, afwisselende enspannende buurt!
 10. 10. Al jaren verkopen we onder de noemerSlimmer Kopen® bestaande en nieuwewoningen met een fikse korting aanstarters. Met succes. We scoren eendikke 8 wat betreft klanttevredenheiden door de komst van nieuwe, vooraljonge woningeigenaren blijkt deleefbaarheid in bepaalde buurten erflink op vooruit te gaan.Ook in de huidige lastige woningmarktloopt Slimmer Kopen® als een trein.Van alle woningen die van midden 2011tot midden 2012 in Eindhoven doorNVM-makelaars werden verkocht, was23% een Slimmer Kopen® woning.Met andere woorden: Slimmer Kopen®blijkt behoorlijk crisis-proof en dusgaan we keihard door. Volgend jaarzullen we ongeveer373 woningen met Slimmer Kopen®korting verkopen; 37 nieuwbouw- en336 bestaande woningen.
 11. 11. In 2013 zullen we naar verwachting30 woningen inzetten in het kadervan DOOR!. DOOR! is een samen-werkingsverband van alle Eindhovensecorporaties en Welzijn Eindhoven,Novadic-Kentron, het Leger des Heils,Stichting De Combinatie, NEOS,GGzE, Stichting MAJ en StichtingSint Annaklooster. Via DOOR! stellenwe huisvesting ter beschikking voormensen die tijdelijk begeleiding nodighebben bij het wonen.Verder zullen we komend jaar naarverwachting 10 woningen inzettenvoor de huisvesting van asielzoekersmet een verblijfsvergunning, dezogenaamde statushouders.
 12. 12. Een corporatie werkt met geld vande gemeenschap. We zijn geencommercieel bedrijf en het geeftgeen pas om risico’s te nemen alseen commercieel bedrijf. Trudo isdan ook een conservatieve rekenaar.Behoudend, voortdurend gericht oprisicobeheersing, uiterst zorgvuldig enin alles transparant. Daardoor is onzecorporatie financieel kerngezond en dathouden we zo.Voor 2013 verwachten we op basisvan onze begroting een positieffinancieel resultaat uit onze zevenkernactiviteiten: Verhuur, Beheer enLeefbaarheid; Bijzondere Klanten;Verkoop; Stedelijke vernieuwing;Uitbreiding; Emancipatie; Bijzondereprojecten.
 13. 13. Eén van onze doelgroepen zijnbijzondere klanten; mensen die enigevorm van zorg, hulp of begeleidingnodig hebben om te kunnen wonen.We willen ze helpen om stapjes vooruitte maken op de maatschappelijkeladder. We voorzien hen daarvoor vangepaste huisvesting, maar biedenhun óók mogelijkheden om zichte ontwikkelen op het gebied vanfinanciën, dagbesteding, opleiding,werk en vrije tijd. Daarnaast willenwe voorkomen dat het zelfstandigwonen mislukt en dat klanten sociaalgeïsoleerd raken.Sinds 2007 gaan we een aantal kerenper jaar bij onze bijzondere klanten opbezoek, om te zien hoe het gaat en ofze misschien op bepaalde gebiedenondersteuning nodig hebben. Dieondersteuning bieden we niet zelf,maar laten we over aan organisatiesdie daarin zijn gespecialiseerd. Inschuldhulpverlening of re-integratiebijvoorbeeld. In 2013 zullen we in hetkader van deze woonondersteuningminstens 400 huisbezoeken afleggenbij zo’n 230 bijzondere klanten.
 14. 14. We ondersteunen een groot aantalactiviteiten voor kinderen en jongeren.De Trudo Weekendschool bijvoorbeeld,begeleiding bij de overgang naarde middelbare school (mentorenproject).De VoorleesExpress in Woensel-West,sport- en dansactiviteiten in hetSpilcentrum aan de Boschdijk. Allemaalactiviteiten en initiatieven die kinderennu en later kansen bieden om vooruit tekomen in het leven.Uit onderzoek blijkt dat programma’svoor kinderen in achterstandsituatiesmeer effect hebben, als ook hunomgeving bij dat programma wordtbetrokken. Ouders, broertjes en zusjes,de school. En óók blijkt dat kansenvan kinderen toenemen, naarmatedie programma’s langer duren en zeer van peuter tot jongere aan kunnendeelnemen. Daarom gaan we in 2013van start met een pilot, waarbij zo’nvijftien kinderen én hun omgeving,over langere tijd aan een programmadeelnemen.
 15. 15. Naast de 396 woningen die in 2013worden opgeleverd, hebben we erkomend jaar 187 in aanbouw. Dat zijn39 woningen op het Veemgebouw opStrijp-S, 100 woningen in de derde fasevan de Kruidenbuurt, 24 woningen inproject de Poelenloop in Knegsel,8 woningen in Leende en 16 inLaarbeek. De oplevering van dezewoningen staat gepland voor 2014 en2015. Naast al deze woningen hebbenwe komend jaar 601 parkeerplaatsenen een kleine 5.500 m² commercieelvastgoed onder handen.
 16. 16. Er wacht ons komend jaar weer eenfikse herhuisvestingopgave. We dienenin elk geval 45 huishoudens uit fase 1en 2 van Plan Celsius in Woensel-Westte herhuisvesten. We zullen met al dezehuurders individuele gesprekken voerenom hun wensen, ambities en problemenop verschillende leefgebieden in kaartte brengen. Op het gebied van wonenuiteraard, maar bijvoorbeeld ookwat betreft werk, onderwijs en vrijetijd. Misschien dienen we ons ook tebuigen over problemen op het vlak vangezondheid, financiën of het gezin.Mocht er extra ondersteuning nodigzijn, dan schakelen we daarvoor eenpassende partij uit ons netwerk in.Zoals bij een echtpaar waarvan deman arbeidsongeschikt is geraakt ende vrouw werkloos, waardoor ze infinanciële problemen zijn gekomen.De vrouw wil graag een opleiding totervaringsdeskundige volgen. Trudoondersteunt haar financieel met dekosten van het eerste schooljaar.Daarna gaat ze betaald werken bij deGGZE, die dan de rest van de opleidingbetaalt.
 17. 17. Een van de meest kenmerkendeelementen op Strijp-S is deLeidingstraat. Het bouwsel vanleidingen dat op enkele meters hoogteals een industriële pergola door hetgebied kronkelt, over een lengtevan meer dan een halve kilometer.Natuurlijk behouden we deze fraaieconstructie met zijn rauwe industriëleuitstraling. Meer nog, we maken er ietsbijzonders van.Komend jaar starten we met deuitvoering van Piet Oudolfs ontwerpvoor de Leidingstraat. Deze bekendelandschapsarchitect gaf eerder aleen nieuwe bestemming aan the HighLine in New York, een vergelijkbaarstukje industrieel erfgoed. Hij toverdede oude, verhoogde spoorlijn om toteen prachtig ‘park’. Zo wordt ook deLeidingstraat op Strijp-S een bijzonderstuk openbare ruimte. Aangekleedmet stedelijk groen, toevoegingen opbijzondere knooppunten en ’s avondsaantrekkelijke verlichting. Je kunterop klimmen om van het uitzicht tegenieten, lekker op een bankje zitten,op een terrasje eronder. Reden temeerom Strijp-S te bezoeken!
 18. 18. Trudo is de initiatiefnemer vanStichting Robin Hood. Stichting RobinHood is (o.a.) een leerwerkbedrijf datkwetsbare mensen de kans biedtvooruit te komen in het leven door henwerkervaring op te laten doen, hethorecavak te leren of om gewoon deelte nemen als vrijwilliger of als vorm vandagbesteding. Een eerste stap op wegnaar regulier werk.Huidige projecten van Robin Hood zijnde wijkrestaurants in de Kruidenbuurten Woensel-West, lunchroom Eetalage040, catering Reizende spijzen enstadsrestaurant Caffee Allee inde Apparatenfabriek. Daarnaastproberen we ook actief binnen onzeeigen activiteiten én die van onsnetwerk (leveranciers, aannemers)mogelijkheden te creëren om mensenleerwerkervaring te laten opdoen.In totaal willen we in 2013 minimaal40 leerwerkplekken realiseren.
 19. 19. Of het nu gaat om kopen of huren,we richten ons vooral op klanten meteen bescheiden beurs. Minimaal80% van onze woningen is bestemdvoor huishoudens met een inkomentot € 40.000,-. Daarnaast houden weons natuurlijk aan de regels van hetministerie van Binnenlandse Zaken, datstelt dat 90% van de huurwoningen meteen huurprijs beneden € 664,66 moetworden toegewezen aan huishoudensmet een inkomen beneden € 34.085,-.
 20. 20. Verschillende steden in onsland kennen ‘Skaeve Huse’.Woonvoorzieningen voor mensen diezich moeilijk kunnen voegen naarde regels van onze maatschappij eneen leefwijze hebben die niet pastin een gewone woonbuurt. Op deEindhovense woningmarkt ontbreektzo’n voorziening.Trudo heeft jaren geleden al duidelijkgemaakt dat zij die ontbrekendetrede wil invullen. Tot dusver kon degemeente echter geen geschikte plekvinden voor een dergelijk project. Zodraeen locatie beschikbaar komt - en hetlijkt erop dat dat binnenkort het gevalzal zijn – willen we in 2013 starten metde ontwikkeling van een voorziening àla Skaeve Huse.
 21. 21. In de Driehoek, het centrale deel vanStrijp-S, realiseren we een heleboelwoningen. Lofts in de Hoge Ruggebouwen Anton en Gerard, bijzonderewoningtypen straks in de nieuweCondotoren en in de Kashba. Allemaalhuurwoningen. In feite bouwenwe op heel Strijp-S maar éénkoopwoning. En wat voor een!
 22. 22. webouwenéénkoopwoningopstrijp-sKomend jaar gaan we aan de slagmet het Veemgebouw, het laatsteindustriële monument dat we opStrijp-S aanpakken. Onderin hetvoormalige pakhuis van Philips met zijnmooie bakstenen gevels en afgerondehoeken komt een spectaculairFoodCourt; een wereldsuper met vers,delicatessen, wijnen, kazen... De negenverdiepingen daarboven verbouwen wetot parkeergarage. Het dak – waar ookeen exclusief rooftoprestaurant komt -toppen we op met in totaal39 woningen rondom een prachtigebinnentuin. Ook weer allemaalhuurwoningen… op één na! De enigekoopwoning in de Driehoek wordt eenbijzondere Rooftop woning van driebouwlagen en een oppervlakte vanzo’n 170 m². Met een dakterras dat eensensationeel uitzicht biedt tot ver overde Kempen! De bouw start in 2013, deoplevering vindt naar verwachting in2014 plaats.
 23. 23. In 2009 hebben we de TrudoWeekendschool in het leven geroepen.Een bijzondere ‘school’ voorgemotiveerde kinderen en jongerenmet heel verschillende achtergronden.Elke zondag laten enthousiasteprofessionals uit de praktijk henkennismaken met beroepen envakgebieden waarmee ze van huis uitniet zo gauw in aanraking zullen komen.De Weekendschool bleek van meet afaan een enorm succes. Leerlingen,ouders, gastdocenten en vrijwilligers,leerkrachten op de basisschool en vande brugklas… iedereen is enthousiast.De Weekendschool groeide hard enis inmiddels ondergebracht binneneen aparte stichting. In 2012 kreeg deschool zijn maximale omvang met drieleerjaren en ruim 60 leerlingen.Komend jaar zal het programma vande Weekendschool worden verbreed,door ook de ouders van de kinderenerbij te betrekken. Bovendien zal ervoor het eerst een zogenaamd alumni-programma worden aangeboden aanoud-studenten van de Weekendschool.
 24. 24. Een goede mix van allerleiinkomensgroepen is goed voor deleefbaarheid en levendigheid ineen buurt. Daarom wilden we nasociale huurwoningen en SlimmerKopen® woningen in fase 3 en 4 vande Kruidenbuurt vooral middeldurekoopwoningen bouwen. De verkoopvan dergelijke woningen ligt door decrisis echter vrijwel volledig stil. Omdatwe niet nog langer willen wachten opbetere tijden, hebben we de plannenvoor de Kruidenbuurt enigszinsaangepast. Maar het ambitieniveaublijft even hoog: de Kruidenbuurt wordteen stedelijke tuinwijk met veel ruimteen groen, variatie en levendigheid.
 25. 25. wega anweera andesl agindekruidenbuurtIn het najaar van 2013 startenwe met fase 3. We bouwen weerruime woningen, flexibel in gebruik,aantrekkelijk voor jonge bewonersmet kinderen. Volledig in stijl metde woningen uit de eerste tweefasen. We bouwen echter iets minderparkeergarages en realiseren meerparkeerplaatsen in de hoven.Minder hoeksteenwoningen, maar meerwoningen met een tuin. We zullen meermodulair bouwen, zodat woningen latermakkelijk kunnen worden uitgebreidof veranderd. Maar de belangrijkstewijziging in de plannen is dat hetgeen koopwoningen worden, maarmiddeldure huurwoningen met eenhuurprijs boven € 664,- per maand.We verwachten dat we de eerstein het najaar van 2014 kunnenopleveren.
 26. 26. De Eindhovense corporatieswerken nauw met elkaar samenom woningzoekenden met eenurgentieverklaring binnen een half jaareen woning toe te kunnen wijzen. Ookin 2013 zullen wij het ons toegekendedeel van de stedelijke urgenten volgensafspraak huisvesten. In de praktijkblijkt dat vrijwel alle urgenten binnendrie tot vier maanden een woningkrijgen aangeboden. Dat aanbodmoeten ze in principe accepteren omhun urgentiestatus te behouden.Net als bij herhuisvesting voerenwe met alle urgenten individuelegesprekken om hun wensen enambities in beeld te brengen. Op hetgebied van wonen, maar bijvoorbeeldook met betrekking tot werk, onderwijs,vrije tijd, gezondheid, financiën enopvoeding. Waar nodig proberen wete helpen, samen met onze partnersuit het maatschappelijk middenveld.Zo constateerden we bij een gesprekmet een urgente dat diens zoon dooreen incident op school al maandenthuis zat, met alle problemen vandien. Via onze bemiddeling nameen jongerencoach van Go For It debegeleiding van de zoon op zich. Hij isinmiddels gestart op het MBO, heeftwerk en de sfeer in huis is aanzienlijkverbeterd.
 27. 27. In onze toekomstvisie hadden wehet plan opgevat om een Raadvan Belanghouders in te stellendie het bestuur van Trudo opondernemingsniveau zou adviserenover onderwerpen, zoals het jaarplanen begroting. Na discussie met onzebelanghouders zien we hiervan af.De voorkeur gaat uit naar hetorganiseren van betrokkenheid dienaar tijd en plaats meer flexibelis. Middelen die we daarbij gaaninzetten zijn debatten, panels,diners pensant, enquêtes en socialemedia. Daarnaast blijven we strevennaar prestatieafspraken met onzebelangrijkste belanghouders: hetklantenplatform, partijen uit hetmaatschappelijk middenveld en degemeente.Voor de goede orde: op het niveau vancomplexen en projecten blijven wedoorgaan met het versterken van depositie van de klant.
 28. 28. Komend jaar gaan we met hetVeemgebouw aan de slag. Dat is danhet laatste stuk industrieel erfgoedin de Driehoek op Strijp-S dat eennieuwe bestemming krijgt. Tijd vooreen volgende fase: de nieuwbouw. In2013 willen we de plannen voor tweenieuwbouwprojecten zo ver uitwerken,dat de vergunningenprocedures kunnenworden gestart. Het ene project is deKashba, het andere de Condotoren.De Condotoren is een toren van zo’n 80meter hoog met compacte, maar zeervolwaardige eenheden die als Slimmer®Huren woningen worden verhuurd.Dat betekent dat bewoners tegenbetaling gebruik kunnen maken vanallerlei extra voorzieningen, zoalslogeerkamers en een kookstudio.Op de begane grond komt een lounge.Daarnaast proberen we het audio-visueleexperience center VOLT eenplek te geven op de begane grond vande Condotoren.
 29. 29. wega andoorme tdenieuwbouwpl annenvoorstrijp-sDe Kashba wordt een doolhof vankleine straatjes en hofjes, waar jenieuwsgierig rond kunt dwalen. Eenbijzonder ontwerp van drie al evenbijzondere ‘architecten’: designersPiet Hein Eek, Maarten Baas en Joostvan Bleiswijk. Er komen hier zo’n 40bijzondere woningen. Op de beganegrond staan speciale, aantrekkelijkewinkeltjes gepland.
 30. 30. Een groot deel van onze woningen ligtin de oude buurten van Eindhoven.In Woensel-West, de Kruidenbuurt,Bennekel, Lakerlopen, Doornakkersen Genderdal. Buurten waar deleefbaarheid van oudsher nogal tewensen overliet. Gelukkig gaat heter inmiddels een stuk beter, maar deleefbaarheid blijft hier onze aandachtvragen.We hebben voor komend jaar een kleine40 acties benoemd – zogenaamdeinterventies – om de leefbaarheid indeze wijken op een hoger niveau tebrengen. Sommige hebben te makenmet voorzieningen in de buurt, metde woningen en de openbare ruimte.Andere zijn juist op de sociale omgevingen veiligheid gericht. Zo werken we inWoensel-West aan de fysieke omgevingmet VoltaGalvani en Plan Celsius.De openbare ruimte van deEdisonstraat wordt opgeknapt en wegaan er bijzondere panden bouwenop de hoeken. Het Gezellehuis wordtopgeknapt.
 31. 31. weverbe terendeoudebuurtenMaar we gaan ook acties ondernemenvoor een schone en veilige omgeving.We besteden extra aandacht aan hetbinnenboord houden van zorghuurders,ondersteunen – met hulp vanhuurders die iets voor hun buurt willendoen – kinderen en jongeren in huntalentontwikkeling en sociale stijging.We versterken de organisatie vanBuurtonderneming Woensel-West,starten samen met de gemeente eenpilot in het kader van WIJ Eindhoven,het nieuwe sociale beleid van degemeente… Alles om bewoners eenprettige, veilige, leefbare buurt tebieden.
 32. 32. Om de kwaliteit van onzedienstverlening en onze productenop niveau te houden en waar mogelijkte verbeteren, houden we continu devinger aan de pols. Bij vrijwel alles watwe doen meten we de tevredenheidvan onze klanten. Dat geldt voorde dienstverlening rond verkoop,financiering, verhuur, beheer vanbedrijfsruimte en klachtenonderhoud.Maar ook voor Slimmer Kopen® ennieuwbouw. In alle gevallen willen weop zijn minst een 8 op het rapport!ColofonConcept: Martie Dekkers en Thom AussemsOntwerp: ScherpontwerpTekst: Ton MandersFotografie: Boudewijn Bollmann, Lisa KlappeIgor Vermeer, Annemarie van Haren, Loek Meenhorst,Ruud Balk, StudioDotcomIllustraties: Niels BakkerusArtist impressions: Neutelings-Riedijk ArchitectenBureau Zwartlicht, Piet Oudolf, Caruso St John,Vrencken Hoen ArchitectenDruk: LecturisUitgave: Trudo, januari 2013www.trudo.nl

×