OSY Kysely- ja lausumispalvelu taustaa 7.9.2011

748 views
698 views

Published on

OSY Kysely- ja lausumispalvelu taustaa 7.9.2011- esitys osahankkeen taustoista ensimmäisessä määrittelytyöpajassa.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
748
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 14.09.11
 • Tavoite vastaa myös aikoinaan eduskunnalle tehtyäosallisuusselontekoa jossa esitettiin 4 osallisuusmuotoa: Tietoosallisuus => oikeus tiedon saamiseen ja tuottamiseen, kuuleminen , kysely ihin vastaaminen ja palvelusitoumukset. Suunnitteluosallisuus => valmisteluun liittyvää vuorovaikutusta, kuten esimerkiksi yhteissuunnittelu ja kaupunkifoorumit Päätösosallisuus => osallistumista palvelujen tuottamista tai omaa asuinaluetta koskeviin päätöksiin esim. Aluelautakunnalle valtuuston delegoima päätöksenteko Toimintaosallisuus => esim. Palvelujen tuottaminen talkoovoimin Hankkeessa tuotettavat välineet mahdollistavat 3 ensimmäisen tason saavuttamisen
 • Osallistumisviestintä : Viestit osallistumismahdollisuuksista kansalaisille ja yhteisöille (avoinna olevat asiat), ajankohtaiset aiheet, tiedotteet kansalaisen oikeudesta tulla kuulluksi jne. Kyselypalvelu : Erilaisten sähköisten kyselyjen työkalu. Kyselyllä voidaan mitata esimerkiksi mielipiteitä, kerätä tietoa valmistelua varten tms. Kysely voidaan kohdistaa joko viranomaisille, kohdennetulle ryhmälle tai avoimesti kansalaisille. Ratkaisu sisältää tulosten kokoamisen Osallistumisportaalit : Portaali, joka kokoa perustoiminallisuuden ja johon voi kytkeä työkalupakkiin kuuluvat työkalut sekä ulkoiset palvelut Päättäjäviestintä (Edustajaviestintä) Päättäjien ja edustajien viestipalvelut, blogit, tiedotteet, ”kysy ministeriltä” sähköiset kyselytunnit, videoidut tilaisuudet, mikrokanavaviestintä jne.
 • 14.09.11
 • 14.09.11
 • 14.09.11
 • 14.09.11
 • OSY Kysely- ja lausumispalvelu taustaa 7.9.2011

  1. 1. Kysely- ja lausuntopalvelu Työpaja 1, 7.9.2011 Teemu Ropponen , Oikeusministeriö [email_address]
  2. 2. Osallistumisympäristö-hankkeen tavoitteet <ul><li>OSY lisää vuorovaikutusta kansalaisten ja viranomaisten kesken ja parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. </li></ul><ul><li>Koostetaan verkko-osallistumisen työkaluja ja –prosesseja kokonaisuudeksi, joka on kansalaisille, järjestöille, yrityksille ja viranomaisille miellyttävä käyttää ja ottaa mukaan osaksi omaa toimintaa. </li></ul>
  3. 3. Toteutettavat palvelut <ul><li>Kokonaisuus kehitetään iteratiivisesti, erillisinä osa-projekteina </li></ul><ul><li>Nyt meneillään </li></ul><ul><ul><li>Kysely- ja lausuntopalvelun määrittely </li></ul></ul><ul><ul><li>Aloitepalvelun määrittely </li></ul></ul><ul><ul><li>Perustoiminnallisuuden toteutus </li></ul></ul>
  4. 4. Hankkeen tilanne muuten <ul><li>Perustoiminnallisuuden hankintapäätös tehty </li></ul><ul><ul><li>Fujitsu Services (+ Nice-business Solutions) toimittaja </li></ul></ul><ul><ul><li>Sopimus liki valmis </li></ul></ul><ul><ul><li>Toteutus alkaa allekirjoittamisen jälkeen </li></ul></ul><ul><li>Tarjouksen jätti 8 toimittajaa </li></ul><ul><ul><li>Edullisin ei voittanut </li></ul></ul><ul><ul><li>Hintahaarukka (laskennallinen hinta) ~300-600keur </li></ul></ul>
  5. 5. 2011-2012 – vuosi eteenpäin OSY:ssä SYKSY 2011 Perustoimin- nallisuuksien rakentaminen Aloitepalvelun Määrittely Kysely- ja lausumis- palvelun määrittely Perustoimin- nallisuuksien käyttöönotto Aloitepalvelun rakentaminen, kysely- ja lausu- mispalvelun rakentaminen TALVI 2012 KEVÄT 2012 KESÄ 2012 Aloitepalvelun käyttöönotto kysely- ja lausu- mispalvelun käyttöönotto
  6. 6. Hankkeen hyödyt <ul><li>Osallistumista edistävät välineet ja menetelmät </li></ul><ul><ul><li>tiedon saamisen ja kansalaisvaikuttamisen helpottuminen </li></ul></ul><ul><ul><li>valmistelutyön tehostuminen ja laajempien osallistujamäärien tavoittaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>osallistavan tutkimus- ja kehitystyön mahdollistuminen </li></ul></ul><ul><li>Välineet valmiina palveluina koko julkishallinnolle </li></ul><ul><ul><li>osallistumisen välineet käyttöönotettavissa helposti </li></ul></ul><ul><ul><li>osallistumis- ja vaikuttamiskanavien yhtenäisyys helpottaa niiden saatavuutta ja oppimista </li></ul></ul><ul><li>Yhdenmukaiset toimintatavat </li></ul>
  7. 7. OSY kokonaishyödyt säästölajeittain Lähde: SADe-ohjelman osallistumisympäristö -palvelukokonaisuuden kustannus-hyötyarvio (2010)
  8. 8. Merkittävät laadulliset hyödyt Lähde: SADe-ohjelman osallistumisympäristö -palvelukokonaisuuden kustannus-hyötyarvio (2010)
  9. 9. Kysely- ja lausuntopalvelu Työpaja 1, 7.9.2011 Teemu Ropponen , Oikeusministeriö [email_address]
  10. 10. Kysely- ja lausuntopalvelu sekä Neuvoa-antava äänestäminen <ul><li>Kyselypalvelulla voidaan tehdä erilaisia sähköisiä kyselyitä </li></ul><ul><ul><li>monikanavaisesti </li></ul></ul><ul><ul><li>kohdistaen kyselyitä erilaisille kohderyhmille </li></ul></ul><ul><li>Palvelu tarjoa mahdollisuuden rajata kohderyhmiä perusrekistereihin ja karttatietoihin perustuen. </li></ul><ul><li>Palvelu mahdollistaa lausuntopyynnön formaalisoinnin ja palautteen automaattisen koostamisen. </li></ul><ul><li>Myöhemmin neuvoa-antava äänestäminen kytkeytyy Kyselypalveluun mahdollistaen </li></ul><ul><ul><li>kohderyhmän rajauksen </li></ul></ul><ul><ul><li>neuvoa-antavan äänestyksen ja kyselyn yhteenliittämisen </li></ul></ul>
  11. 11. Kysely- ja lausumispalvelu 2011-2012 SYKSY 2011 Kysely- ja lausumispalvelun määrittely Aloitepalvelun Määrittely Kysely- ja lausumispalvelun hankinta Kysely- ja lausumispalvelun rakentaminen TALVI 2012 KEVÄT 2012 KESÄ 2012 Kysely- ja lausumispalvelun käyttöönotto Suunniteltu toteutusaikataulu, karkeasti
  12. 12. Kysely- ja lausuntopalvelun onnistumisen taloudellinen merkitys on valtava! Lähde: SADe-ohjelman osallistumisympäristö -palvelukokonaisuuden kustannus-hyötyarvio (2010)
  13. 13. Edellisestä – oletukset/arviot <ul><li>Lausuntokierroksia järjestetään kansallisesti arvion mukaan yli 23 000 kappaletta ja niihin osallistuu useita eri osapuolia. </li></ul><ul><ul><li>Yhteen lausuntokierrokseen kuluva työmäärä on kunnissa ja valtionhallinnossa merkittävä. </li></ul></ul><ul><ul><li>lisäksi lausuntoja antavat kansalaisjärjestöt ja yrityssektorin edustajat. </li></ul></ul><ul><li>Lausuntokier. tehostumislaskelmassa on oletettu, että sähköinen väline vähentää lausuntokierroksen järjestämiseen ja lausuntojen antamiseen kuluvaa aikaa 10-30%. </li></ul><ul><li>~30% lausuntokierroksista tullaan jatkossa toteuttamaan tämän välineen kautta tai ettei tästä välineestä ole 30% ylittävään osaan lausuntokierroksista tehostavaa vaikutusta. </li></ul>Lähde: SADe-ohjelman osallistumisympäristö -palvelukokonaisuuden kustannus-hyötyarvio (2010)

  ×