© 2013 iNET * Kinh doanh trực tuyến 2013 ww w.iNET.edu.vn
KINH DOANH TRỰC TUYẾN 2013
Bí quyết tăng doanh số bán hàng
Autho...
© 2013 iNET * Kinh doanh trực tuyến 2013 ww w.iNET.edu.vn
A
VIEW
ORDER
PAYMENT
SHIPPING
DB / CRM
CỘNG TÁC VIÊN BÁN HÀNG
AF...
© 2013 iNET * Kinh doanh trực tuyến 2013 ww w.iNET.edu.vn
XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITES
WEBSITE
iNET.vn
BLOG
Landing
PAGE
SOC...
© 2013 iNET * Kinh doanh trực tuyến 2013 ww w.iNET.edu.vn
TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
TRÊN CÁC CỘNG ĐỒNG
ĐỒNG BỘ LOGO + ...
© 2013 iNET * Kinh doanh trực tuyến 2013 ww w.iNET.edu.vn
Xem thêm 10 kỹ thuật tăng like trên Facebook
http://facebook.tin...
© 2013 iNET * Kinh doanh trực tuyến 2013 ww w.iNET.edu.vn
LIKE = $$$$$
Bạn muốn có nhiều Like ?
Hãy like mọi người trước.
© 2013 iNET * Kinh doanh trực tuyến 2013 ww w.iNET.edu.vn
SELL vs SHARE
Đừng cố gắng bán hàng qua mạng xã hội.
Hãy kết nối...
© 2013 iNET * Kinh doanh trực tuyến 2013 ww w.iNET.edu.vn
Landing Page
trên Facebook
© 2013 iNET * Kinh doanh trực tuyến 2013 ww w.iNET.edu.vn
Online Business ↑
ANYWHERE ANYTIME
LOW COST|RISK NO STAFF|STOCK
...
© 2013 iNET * Kinh doanh trực tuyến 2013 ww w.iNET.edu.vn
www.InternetStartup.vn
www.InternetSartup.vn
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Kinh doanh trực tuyến 2013

825

Published on

Slide hướng dẫn kinh doanh trực tuyến 2013, bán hàng trực tuyến 2013

Tác giả: Nguyễn Trọng Thơ

Published in: Education

Kinh doanh trực tuyến 2013

 1. 1. © 2013 iNET * Kinh doanh trực tuyến 2013 ww w.iNET.edu.vn KINH DOANH TRỰC TUYẾN 2013 Bí quyết tăng doanh số bán hàng Author: NguyenTrongTho.com
 2. 2. © 2013 iNET * Kinh doanh trực tuyến 2013 ww w.iNET.edu.vn A VIEW ORDER PAYMENT SHIPPING DB / CRM CỘNG TÁC VIÊN BÁN HÀNG AFFILIATE Tham khảo 1 affiliate link: http://internetstartup.vn/affid=51
 3. 3. © 2013 iNET * Kinh doanh trực tuyến 2013 ww w.iNET.edu.vn XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITES WEBSITE iNET.vn BLOG Landing PAGE SOCIAL MEDIA APPs Forum Partner Websites © NguyenTrongTho.com
 4. 4. © 2013 iNET * Kinh doanh trực tuyến 2013 ww w.iNET.edu.vn TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN TÍCH CỰC TRÊN CÁC CỘNG ĐỒNG ĐỒNG BỘ LOGO + TÊN NHỜ CHUYÊN GIA CHIA SẺ TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA Video, Audio, Ebook, Slide, Blog, … TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI WebTreTho, Yahoo, Google,.. XÂY DỰNG QUAN HỆ
 5. 5. © 2013 iNET * Kinh doanh trực tuyến 2013 ww w.iNET.edu.vn Xem thêm 10 kỹ thuật tăng like trên Facebook http://facebook.tin.vn/
 6. 6. © 2013 iNET * Kinh doanh trực tuyến 2013 ww w.iNET.edu.vn LIKE = $$$$$ Bạn muốn có nhiều Like ? Hãy like mọi người trước.
 7. 7. © 2013 iNET * Kinh doanh trực tuyến 2013 ww w.iNET.edu.vn SELL vs SHARE Đừng cố gắng bán hàng qua mạng xã hội. Hãy kết nối + chia sẻ  tạo được UY TÍN.
 8. 8. © 2013 iNET * Kinh doanh trực tuyến 2013 ww w.iNET.edu.vn Landing Page trên Facebook
 9. 9. © 2013 iNET * Kinh doanh trực tuyến 2013 ww w.iNET.edu.vn Online Business ↑ ANYWHERE ANYTIME LOW COST|RISK NO STAFF|STOCK Multi SYSTEM Unlimited AGE
 10. 10. © 2013 iNET * Kinh doanh trực tuyến 2013 ww w.iNET.edu.vn www.InternetStartup.vn www.InternetSartup.vn
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×