Khóa học lập trình ios, học lập trình ios, Khóa học lập trình ios ở tại Hà
Nội, HCM tại Trung tâm đào tạo lập trình web io...
- Các lệnh quản lý bộ nhớ thủ công retain, release, autorelease, dealloc, retaincount

- @property với các attribute nonat...
- Lập trình hứng sự kiện tương tác bằng 2 phương pháp Delegate và Target -Action, khái
niệm @selector

- Các loại bàn phím...
- Thiết kế giao diện bằng lập trình, Interface Builder và StoryBoard

- Chia xẻ dữ liệu giữa các ViewController

BÀI 9: UI...
Customize UITableView header, footer, cell, background

- Viết app quản lý nhân sự

Lập trình UICollectionView có từ iOS 6...
- UIMapKit – MapKitAnnotation – MKOverlay: hiển thị bản đồ số và thông tin bổ trợ

Xác định tọa độ người sử dụng

- Bám tọ...
BÀI 2: Lập trình networking iOS 7

- NSURLConnection, NSURLRequest, NSURLDownload, NSURLSession

- delegate vs block progr...
- Xử lý vẽ đồ họa trên CALayer, vẽ đồ thị thời gian thực.
BÀI 6: Lập trình xử lý ảnh với CoreImage – GPU Image

- Truy xuấ...
- Đọc dữ liệu từ cảm biến gia tốc (accelerometer) và cảm biến con quay hồi chuyển
(gyroscope)

- Nhận dạng tương tác lắc t...
6/ Viết các ứng dụng cơ bản trên nền
tảng IOS
2. Đào tạo và tƣ vấn miễn phí suốt
đời tại văn phòng của Trung tâm
7/ Hiểu v...
Tel: (84-8) 629.18.031 - Mobile phone: 0902.885.886
Khóa học lập trình IOS tại Hà Nội

Địa chỉ: TTV Building - Số 20/117 P...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Khóa học lập trình ios

538 views
438 views

Published on

Khóa học lập trình ios, học lập trình ios, Khóa học lập trình ios ở tại Hà Nội, HCM tại Trung tâm đào tạo lập trình web ios Trí Tuệ Việt. theo daotaoseo.edu.vn/Khoa-hoc/Khoa-hoc-lap-trinh-IOS.aspx

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
538
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Khóa học lập trình ios

 1. 1. Khóa học lập trình ios, học lập trình ios, Khóa học lập trình ios ở tại Hà Nội, HCM tại Trung tâm đào tạo lập trình web ios Trí Tuệ Việt. Khóa học lập trình IOS NỘI DUNG KHÓA HỌC Lập trình IOS BÀI 1: Giới thiệu iOS. Làm quen với môi trƣờng lập trình trên Mac OS X. Ngôn ngữ Objective-C cú pháp căn bản, lập trình hướng đối tượng: - Class / Instant Method – Class Method / Member variable - Kiểm soát truy cập biến thành phần của Object với @private, @protected, @public, @property BÀI 2: Quản lý bộ nhớ trong iOS: thủ công và với ARC - Cấu trúc một ứng dụng iOS - Sự khác nhau giữa bộ nhớ Stack – Heap - Sử dụng Instrument để kiểm tra lỗi tràn bộ nhớ, và các thủ thuật để phát hiện lỗi dùng sai bộ
 2. 2. - Các lệnh quản lý bộ nhớ thủ công retain, release, autorelease, dealloc, retaincount - @property với các attribute nonatomic, retain, strong, weak, copy, assign, readonly, readwrite BÀI 3:Ngôn ngữ Objective C nâng cao: - Protocol, Delegate - Category, Extension - Một số thay đổi, cải tiến trong Objective C ở phiên bản iOS 6 BÀI 4: Lập trình với tập hợp: - NSArray, NSDictionary, NSSet, NSData - NSMutableArray, NSMutableDictionary, NSMutableData - Cú pháp khởi tạo Array, Dictionary, Set, Data trong iOS 6 BÀI 5: Thiết kế ứng dụng SingleView với UIButton, UITextField, UILabel - Thay đổi lớn giao diện từ iOS 6.x lên iOS7 là gì? Xử lý như thế nào? - Sử dụng Interface Builder trong XCode. - Làm quen với StoryBoard trong iOS SDK 7.x
 3. 3. - Lập trình hứng sự kiện tương tác bằng 2 phương pháp Delegate và Target -Action, khái niệm @selector - Các loại bàn phím trong iPhone và iPad BÀI 6: Thiết kế giao diện sử dụng UIControl: UISwitch, UISegmentedControl, UISlider, UIStepper - Nâng cấp giao diện cho UISlider, UISegmentedControl - Chức năng AutoLayout (tự động điều chỉnh giao diện theo thiết bị) trong iOS7 BÀI 7: Thiết kế giao diện sử dụng UIView: UIImageView, UITextView, UIWebView - Viết app duyệt web và xem PDF - Viết app hoạt hình sử dụng UIImageView - NSAttributedString: hiển thị chuỗi kỹ tự với định dạng, tính năng lần đầu xuất hiện trong iOS6 BÀI 8: Mô hình Model – View – Controller - Giao diện UINavigationController: Master – Detail - Giao diện UITabbarController - Customize ViewController
 4. 4. - Thiết kế giao diện bằng lập trình, Interface Builder và StoryBoard - Chia xẻ dữ liệu giữa các ViewController BÀI 9: UIScrollView – UIScrollView Delegate - Nested UIScrollView, Zoom, Paging - UIPickerView – UIDatePicker - Giới thiệu UICollectionView trong iOS6 ÿ BÀI 10: UITableViewController – UITableView -UITableViewCell - UITableViewDelegate – UITableViewDataSource - Table View đơn giản và phân loại - Customize UITableViewCell - Đọc dữ liệu từ file Property List trong bundle - Viết app cung cấp nội dung. ÿ BÀI 11: Chuyên sâu UITableView, UISearchBar Thêm sửa, xóa dữ liệu, tìm kiếm dữ liệu trong bảng
 5. 5. Customize UITableView header, footer, cell, background - Viết app quản lý nhân sự Lập trình UICollectionView có từ iOS 6.x ÿ BÀI 12: Lập trình xử lý đa chạm - UIGestureRecognizer (Tap, Touch, LongPress, Swipe, Pan, Pinch, Rotate) BÀI 13: Thiết kế giao diện Universal chạy trên cả iPad và iPhone - Độ phân giải khác nhau của các thiết bị - Kiểm tra tính năng hiện có một thiết bị iOS, kiểm tra version của iOS cài đặt trong thiết bị - UISplitViewController – UIPopOverController - Xử lý giao diện phù hợp với hướng xoay thiết bị Portrait – Landscape Orientation BÀI 14: Lập trình Audio – Video căn bản - Playback, quản lý quá trình chơi nhạc – video, thay đổi âm lượng - Ghi âm, lấy thumbnail trong video BÀI 15: Bản đồ số – dịch vụ địa điểm
 6. 6. - UIMapKit – MapKitAnnotation – MKOverlay: hiển thị bản đồ số và thông tin bổ trợ Xác định tọa độ người sử dụng - Bám tọa độ di chuyển – Chuyển đổi giữa thông tin địa chỉ và tọa độ bằng GeoCoder - Những lưu ý khi nâng cấp chức năng bản đồ số ứng dụng từ iOS 4.x, 5.x lên 6.x - Chức năng vẽ đường trên bản đồ trong iOS7 - Viết app tích hợp bản đồ số NỘI DUNG KHÓA HỌC Lập trình ios nâng cao BÀI 1: Lập trình đồng bộ – Concurrency - Khái niệm concurrency – synchronous – asynchronous. Ôn lại Blocks - Multithreads – NSThread - Timers - Grand Central Dispatch - NSOperation - Locking
 7. 7. BÀI 2: Lập trình networking iOS 7 - NSURLConnection, NSURLRequest, NSURLDownload, NSURLSession - delegate vs block programming - Tham khảo ví dụ LazyTableLoading, TopSong của Apple BÀI 3: Lập trình kết nối đến JSON service - AFNetworking 2.0 ra mắt tháng 10/2013 có gì mới BÀI 4 : Lập trình CoreData - Kiến trúc ORM, các thành phần CoreData của iOS: ManagedObjectContext, PersistenceStoreCoordinator, ManagedObjectModel. - Thêm, mới, sửa, xóa, tìm kiếm dữ liệu trong CoreData BÀI 5: Đồ họa với UIKit – CoreGraphics - Hệ tọa độ ULO-LLO. Sự khác biệt với Point và Hardware-Pixel. - Graphics Context: CGContext, CGBitmapContext, CGPDFContext - Vẽ hình cơ bản với UIKit và CoreGraphics, đường cong Bezier
 8. 8. - Xử lý vẽ đồ họa trên CALayer, vẽ đồ thị thời gian thực. BÀI 6: Lập trình xử lý ảnh với CoreImage – GPU Image - Truy xuất lấy ảnh từ Photo Album hoặc trong Camera - Bộ lọc ảnh căn bản - Thay đổi giá trị bộ lọc - Lưu ảnh sửa đổi vào Photo Album - Sử dụng thư viện GPUImage để tạo ra hiệu ứng cao cấp BÀI 7: Thay đổi giao diện ứng dụng với UIKit. UIKit Dynamic trên iOS7 hoặc Lập trình chia sẻ mạng xã hội Twitter & FaceBook trên iOS 7 BÀI 8: Lập trình đa nhiệm – Multitasking - Kiểm tra khả năng đa nhiệm của thiết bị - Chạy ứng tốn thời gian chế độ nền - Thay đổi lập trình đa nhiệm trong iOS7 BÀI 9: Lập trình CoreMotion
 9. 9. - Đọc dữ liệu từ cảm biến gia tốc (accelerometer) và cảm biến con quay hồi chuyển (gyroscope) - Nhận dạng tương tác lắc thiết bị - Viết ứng dụng thước đo góc nghiêng BÀI 10: Lập trình chia xẻ dữ liệu trên iCloud - Cấu hình ứng dụng nối lên iCloud - Lưu và đồng bộ Dictionaries - Lưu, đồng bộ, tìm kiếm file, thư mục trên iCloud ĐỐI TƢỢNG HỌC VIÊN: 5 NHÓM - Nhóm 1: Học sinh, sinh viên công nghệ thông tin - Nhóm 2: Các lập trình viên, các chuyên viên Android, những cá nhân : muốn tìm hiểu và update IOS một cách bài bản và chuyên nghiệp. - Nhóm 3: Trưởng nhóm lập trình IOS thiếu kinh nghiệm với dự án quốc tế . - Nhóm 4: Sinh viên muốn hướng nghiệp lập trình IOS, các cá nhân muốn đổi nghề sang làm lập trình IOS. - Nhóm 5: Các công ty lập trình IOS, Công ty cử nhân viên đi học về làm ứng dụng IOS. 11 CAM KẾT CHẤT LƢỢNG TRONG CAM KẾT HỖ TRỢ CỦA TRÍ TUỆ VÀ SAU KHÓA HỌC VIỆT SAU KHÓA HỌC 1/ Trình bày mô hình cấu trúc hệ điều - Trung tâm Đào tạo lập trình IOS TTV hành IOS. cam kết hỗ trợ học viên 24/7 qua điện thoại, chat trực tiếp, và trả lời email tối đa 2/ Hiểu và triển khai các dịch vụ tích hợp 24 giờ. trên nền tảng IOS - Tư vấn miễn phí tất cả các yếu tố liên quan đến IOS. 3/ Sử dụng các API cung cấp trong HĐH IOS. - Đặc biệt Trung tâm cung cấp cho học viên một phương pháp lập trình theo 4/ Trình bày quy trình phát triển ứng dụng chuẩn nước ngoài. trên nền tảng IOS. Hỗ trợ chƣa từng có từ khóa học IOS 5/ Thiết lập môi trường phát triển ứng 1. Đặc biệt đƣợc thử nghiệm trên các dụng trên nền tảng IOS dự án thực tế của công ty.
 10. 10. 6/ Viết các ứng dụng cơ bản trên nền tảng IOS 2. Đào tạo và tƣ vấn miễn phí suốt đời tại văn phòng của Trung tâm 7/ Hiểu và triển khai được tiếp dự án trong doanh nghiệp. 8/ Phát triển đề tài môn học theo đúng quy trình thực tiễn. 9/ Triển khai ứng dụng mang tính thực tiễn trên thiết bị thật. 10/ Giới thiệu việc làm tới các công ty hàng đầu về IOS cho học viên sau khi hoàn thành khóa học tại trung tâm 11/ Được tham gia vào cộng đồng IOS Việt Nam. Nơi bạn có thể thực hiện giấc mở trở thành một lập trình viên trên di động chuyên nghiệp ! =>>Cam kết hoàn lại tiền nếu học viên không có các kỹ năng trên Duy nhất chỉ có tại Trung tâm đào tạo lập trình IOS Trí Tuệ Việt HỌC PHÍ KHÓA HỌC IOS: THỜI GIAN HỌC LẬP TRÌNH IOS Thời Từ: gian: 03 18h buổi đến / Tuần 21h. Thời lượng: Học tập trung 30 tiếng/10 buổi + 3 tháng được chuyên gia hướng dẫn làm ứng dụng thực tế ( Lưu ý các dự án đều được đặt hàng, rất thực tế & hữu ích. Học viên có thể kiếm tiền ngay trong khóa học ) Hỗ trợ trực tiếp tại Trung tâm vào thứ 7 hàng tuần : 1 tuần / Buổi / 03 tháng Hotline:0902.885.886 - 0902.936.936 Lớp học tiêu chuẩn, wifi tốc độ cao, âm thanh, máy chiếu hiện đại, Teabreak tiêu chuẩn trong giờ, giữa giờ, trao chứng nhận cuối khóa. Học phí: Nhóm 3 người Sinh Viên giảm 10% 3,5 giảm triệu 15% TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 1. Mở tại Vietcombank, chi nhánh quận Thanh Xuân, Hà Nội Chủ TK : LÊ LAN HƢƠNG Số TK : 0451001706180 2. Mở tại Techcombank, chi nhánh Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội Chủ TK : LÊ LAN HƢƠNG Số TK : 14023111237010 Trung tâm có xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu của Học Viên LIÊN HỆ HỌC LẬP TRÌNH ANDROID Khóa học lập trình IOS tại Hồ Chí Minh Địa chỉ : Tầng 8, 79 Trương Định ,Phường Bến Thành ,Quận I, TP. Hồ Chí Minh
 11. 11. Tel: (84-8) 629.18.031 - Mobile phone: 0902.885.886 Khóa học lập trình IOS tại Hà Nội Địa chỉ: TTV Building - Số 20/117 Phố Thái Hà, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội Điện thoại :(04)36.88.66.88 - Hotline: 0902.885.886 - 0902.936.936 Chúng tôi đào tạo bạn trở thành chuyên gia thực thụ! Lập trình ios, Khóa học lập trình ios, hoc lap trinh ios, khoa hoc lap trinh ios, khóa học ios, lap trinh di dong, lap trinh di dong ios, lap trinh dien thoai di dong, lap trinh tren ios Theo: http://daotaoseo.edu.vn/Khoa-hoc/Khoa-hoc-lap-trinh-IOS.aspx

×