Your SlideShare is downloading. ×
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya

4,573

Published on

Published in: Travel, Lifestyle
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
4,573
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. POLÍTIQUES LABORALS PER A LA DIVERSITAT CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CET) A Z Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
 • 2. BIBLIOTECA DE CATALUNYA - DADES CIP Catàleg de serveis i productes dels centres especials de treball de Catalunya Bibliografia. Índex I. Catalunya. Subdirecció General de Polítiques Laborals per a la Diversitat II. Catalunya. Departament de Treball 1. Centres especials de treball – Catalunya – Directoris 061.5:331.582.2(467.1)(058.7) Edició Departament de Treball Direcció i redacció Subdirecció General de Polítiques Laborals per a la Diversitat Coordinació tècnica Gabinet de Comunicació del Departament de Treball Disseny i maquetació Josep Bagà Associats S.L.U. Fotocomposició i impressió AMPANS (Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats) Dipòsit legal B-48.217-2009 http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No Comercial- Sense Obres Derivades 3.0 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i no se’n faci un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ legalcode.ca
 • 3. Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya
 • 4. Índex
 • 5. 12 Presentació 52 Can Neteja 5 53 Cant, SL 16 10 Raons per contractar 54 Cee Pilsa, SA serveis i productes 55 Cee Sertel a un CET 56 Centre d’Alt Rendiment Empresarial i Social 18 Catàleg dels Centres 57 Centre de Jardineria l’Heura, SLL Especials de Treball 58 Centre de Jardineria Tramuntana 21 Actividades de Mantenimiento 59 Centre Especial de Treball de Jardines 21, SL “Xavier Quincoces” 22 Agarimaria, SA 60 Centre Especial de Treball 23 Aiguada (Aprodisa) Santa Tecla 24 Ajem 61 Centre Especial de Treball 25 Alba Taller Proa 26 Amersam 62 Centre Especial d’ocupació 27 Amisall del Maresme 28 Amisol 63 Centre Especial Minusval 29 Anwar Protección, SL 64 Centro de Trabajo en 30 Aprodisca Telecomunicaciones para la 31 Apromi Normalización, SL 32 Ariza Integración, SL 65 Ceoball 33 Asociación Ayuda al Disminuido 66 Cet Arani Psíquico (Can Serra) 67 Cet Areté 34 Asociación de Empleados de 68 Cet Artesà “Racó x Racó” Iberia Padres de Minusválidos 69 Cet Can Cases 35 Asociación para el Empleo y 70 Cet Iris la Formación de Personas con 71 Cet Map Discapacidad de Madrid 72 Cet Montseny-Guilleries 36 Aspacet 73 Cet Onyar-La Selva 37 Associació Les Corts per a 74 Cet Ral la Inserció Laboral (ALCIL) 75 Cet Salvador Seguí 38 Astres 76 Cet Sant Martí 39 Aurora CET 77 Cet Trabajos Solidarios 41 Barcelona Equip de Serveis 78 Cetba 42 Barna-Verd 79 Cipo, SCCL 43 Basedi 80 Cipo-Flisa 44 Blanc Bugaderia i Shuup 81 Coiet Pla de l’Estany Càtering 82 Contratas Rehabilitación y 45 Botiga Friends, SL Servicios, SL 46 Bugaderia Canigó 83 Cooperativa l’Olivera 49 Cagsa 84 Copisteria Apunts 50 Calandra 85 Cuina Justa 51 Caltor Actividades 2009, SL 87 Dau
 • 6. ÍNDEX 88 Dinat 2006, SL 131 Giropark, SA 89 Diswork 132 Goiaran 90 Donem 133 Grupdem 91 Drissa 134 Grupo Sifu - Barcelona 93 El Merma 135 Grupo Sifu - Escid 94 El Molí d’en Puigvert 136 Grupo Sifu - Lleida 95 El Pla 137 Grupo Sifu - Tarragona 96 El Taller del Priorat 138 Grupo Sifu - Vallès 97 El Vilar 139 Gustauria 98 Els Joncs Serveis 141 Handicaped 99 Emiser Vallès 143 Icària Gràfiques 100 Empresa L.D. 144 Igualssom 101 Enei - Intress 145 Industrial del Minusválido, SA 102 Esclatec 146 Inout Alberg 103 Estela 147 Insomin 105 Fae 148 Intecserveis 106 Fargrup 149 Integra Manteniment, Gestió 107 Femarec i Serveis Integrats, Centre 108 Femcet Especial de Treball 109 Fil Catalunya, SL 110 Flisa Barcelona 150 Integra PMC, SL 111 Flisa Girona 151 Integralia 112 Flisa Sant Boi 152 Intelami 113 Flisa Tortosa 153 Interegar, SL 114 Font del Ferro 154 Interpas 115 Formació i Integració de 155 Ipres - Integració de Persones Discapacitats amb Risc d’Exclusió Social 116 Fucoda Delegació Barcelona 156 Ítaca (Verge de la Cinta) 117 Fundació Acció Baix Montseny 159 Jardiners Sant Adrià (Jasa) 118 Fundació Pere Mata 161 La Calaixera 119 Fundació Privada Tallers 162 La Fageda de la Cerdanya 163 La Klosca 120 Fundació Tallers - Badia 164 La Torxa del Vallès 165 Labor-90 121 Fundació Tallers - Santa Coloma 166 Laborem Dertusa 122 Fundació Topromi 167 Les Acàcies 123 Fundosa Galenas Vall d’Hebron 168 L’espígol de GSIS 124 Fundosa TBS 169 Llibreria Fundació Gimm 127 Gelim, SA 171 Magna Laboratorios, SL 128 Gestora de Transports Costa 172 Mansol Brava 173 Manufacturats Oliana 129 Ginesta 174 Mas Albornà 130 Giroassist 175 Miton
 • 7. ÍNDEX 176 Moltacte Outlets 224 Tallers President Amat Roumens 177 Mossèn Armengou i Feliu (Fupar) 178 Multicopy Gràfic 225 TEB Barcelona 181 Nou Verd, SCCL 226 TEB Castellar 183 Odisseny 227 TEB Verd 184 Onada 228 Técnicas de Limpieza para 185 Onada Serveis Torredembarra el Sector Inmobiliario 186 Opportunity Catalunya Servicios 229 Tecsalsa Auxiliares, SL 230 Tegar 189 Peva Integració, SL 231 Teixidors 190 Portolà 232 Tesiprat 191 Prodis 233 Tintoreria Pingüinet - Esmen 193 Rasim 234 Tirgi 194 Reus Transport Públic, SA 235 Trinijove 197 Santiga Color 236 Troquelados y Accesorios 198 Seguronce Barcelona Terrassa 199 Serveis Generals Arapdis 237 Tundra 200 Serveis per a la Integració 239 Valls Infraestructures, (Gsadis) Aparcaments i Serveis, Sam 201 Servicios Ocón Catalana 240 Ventall 202 Servitelco 241 Verdisseny Manipulats 203 Sociedad Europea de Uniformes 242 Viver de Bell-lloc Ind. Prominusvalia 245 Xalest Disseny 204 Soldebro 205 Suport 24 248 Sectors d’activitat 207 Tac Osona 208 Tadifi 250 Índex dels CET 209 Taller Alborada per sectors d’activitat 210 Taller Auria 211 Taller Bages d’Ampans 260 Índex dels CET 212 Taller Baix Camp per àmbit de territori 213 Taller Coloma 214 Taller Horitzó 264 Índex dels CET 215 Taller Jeroni de Moragas per comarca 216 Taller Joana Margarit i Ribalta 217 Taller Montilivi-Xirgu (Ramon Noguera) 218 Taller Pla d’Urgell (Acudam) 219 Taller Shalom 220 Tallers Bellvitge 221 Tallers Casa Nostra (Aspros) 222 Tallers Guinardó 223 Tallers Guinardó 2
 • 8. PRESENTACIÓ Els Centres Especials de Treball (CET) van ser traspassats al Departament de Treball el març del 2009. En aquell moment es va iniciar un Pla de promoció i consolidació dels CET que apostava, entre d’altres actuacions, per incrementar la seva visibilitat i el seu coneixement per part del món empresarial, l’administració pública i la societat en general. Els Centres Especials de Treball són empreses que tenen la missió d’oferir llocs de treball de qualitat a persones amb discapacitat igual o superior al 33 per cent i que no poden integrar-se en l’empresa ordinària. Actuen com qualsevol organització en l’àmbit de l’economia social i, per això, han d’assolir un doble objectiu social i econòmic. És a dir, els CET han d’aconseguir crear llocs de treball adaptats a les necessitats de les persones amb discapacitat, alhora que trobar la rendibilitat econòmica que els faci empreses sostenibles. Actualment, a Catalunya hi ha un ampli ventall de CET que actuen en molt diversos sectors productius i que ocupen més d’onze mil persones amb discapacitat. En els darrers anys, molts d’ells han fet un gran esforç d’adaptació als nous requeriments del mercat i a les noves necessitats productives. Com a resultat d’aquesta posada al dia, actualment poden oferir una gran diversitat de productes i serveis que responen a les necessitats i demandes del mercat públic i privat amb processos productius de gran qualitat.
 • 9. El catàleg de productes i serveis del CET que teniu a les mans és una mostra de les diverses línies de treball impulsades pel Departament de Treball per incrementar la capacitat d’actuació d’aquests centres, aconseguint ampliar mercats i clients, i mostrant que els CET formen part d’un model d’economia sostenible i competitiva en el mercat que aposta per la creació de llocs de treball, des de la innovació i la creativitat. Esperem que el Catàleg de serveis i productes dels Centres Especials de Treball de Catalunya ajudi a difondre la variada oferta que aquestes empreses aporten a la societat. El Departament de Treball aspira a que les empreses públiques i privades, i les administracions trobin en aquesta guia alguns dels serveis i productes que necessiten. Sens dubte, el creixement i consolidació dels Centres Especials de Treball són aspectes necessaris en la creació d’un model de país més cohesionat i solidari. Mar Serna Consellera de Treball
 • 10. 10 Raons per contractar serveis i productes a un CET • Els CET són una peça clau de l’economia social, sostenible, competitiva i solidària del nostre país • Els CET són empreses molt arrelades en el territori i la seva activitat té un gran impacte en la seva població • Els processos de producció dels CET són rigorosos, fiables i d’alta qualitat • Els CET són empreses innovadores. Els processos que han de dissenyar per adaptar-se a les possibilitats del personal amb discapacitat poden beneficiar també l’empresa ordinària • Els beneficis dels CET no són únicament econòmics, sinó també socials, i ajuden a crear llocs de treball per a persones amb discapacitat
 • 11. • La compra de serveis i productes a un CET és una compra social que empreses, administracions i societat valoren com una estratègia de futur i que permet avançar en la responsabilitat social empresarial • Els CET poden col·laborar amb qualsevol empresa ordinària en la prestació de serveis a tercers • Col·laborar amb un CET permet conèixer millor les capacitats de les seves persones treballadores i permet trencar amb els estereotips existents sobre les capacitats de les persones • Col·laborar amb un CET pot permetre l’acompliment de la llei pel que fa a la contractació de persones amb discapacitat • Els CET són empreses clau per al creixement i l’impuls d’un nou model econòmic on les persones són el centre de l’estratègia empresarial
 • 12. Catàleg dels Centres Especials de Treball
 • 13. A
 • 14. Actividades de Mantenimiento de Jardines 21, SL Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Actividades de mantenimiento de jardines 21, SL Àmbit territorial d’actuació Barcelonès i Maresme Adreça C. Fra Juniper Serra, 65, 3r Municipi Barcelona Codi postal 08030 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 606 950 601 / 93 460 77 23 Persona de contacte Jordi De Pineda Àlvarez Correu electrònic dbernal@urbaser.com Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Manteniment de Manteniment de mobiliari urbà i pintat mobiliari urbà de senyalització horitzontal. Missatgeria Serveis de missatgeria. Neteja Servei de neteja a comunitats de veïns. Jardineria Manteniment d’espais verds i de zones forestals. 21
 • 15. Agarimaria, SA Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Agarimaria, SA Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça C. Mallorca, 480, baixos Municipi Barcelona Codi postal 08013 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 244 40 26 / 93 244 40 03 Persona de contacte Jordi Payan Vilar Correu electrònic intercliner@cliner.com Web http://www.cliner.com/aindex.html Persones treballadores amb discapacitat <10 a Catalunya, 50-100 a Espanya Productes i serveis Neteja Neteja d’edificis i locals. 22
 • 16. Aiguada (Aprodisa) Sant Adrià de Besòs Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Associació protectora de discapacitats de Sant Adrià Àmbit territorial d’actuació Comarcal Adreça C. Ricart, 41 Municipi Sant Adrià de Besòs Codi postal 08930 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 381 63 36 / 93 381 63 36 Persona de contacte Manuel López López Correu electrònic info.aprodisa@gmail.com Web En construcció Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Manufacturats i serveis Serveis industrials: Manipulats, distribució de propaganda, publicacions, serveis per l’administració local, neteja de comunitats, locals i aparcaments. 23
 • 17. Ajem Móra d’Ebre Ribera d’Ebre Dades de l’empresa Titularitat Associació Jeroni de Moragas Àmbit territorial d’actuació Ribera d’Ebre, Terra Alta, Priorat Adreça Av. Diputació, s/n Municipi Móra d’Ebre Codi postal 43740 Comarca Ribera d’Ebre Demarcació territorial Tarragona Telèfon / Fax 977 40 07 82 / 977 40 02 65 Persona de contacte Josep Mª García Fernández Correu electrònic ajem_es@yahoo.es Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Arts gràfiques i Impressió offset i digital (revisteria, manipulats tríptics, imatge corporativa, calendaris i cartelleria). Serigrafia: impressió en roba, reclams publicitaris i manipulats de paper. 24
 • 18. Alba Tàrrega Urgell Dades de l’empresa Titularitat Associació ALBA d’atenció al disminuït Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça Avinguda Onze de setembre, s/n Municipi Tàrrega Codi postal 25300 Comarca Urgell Demarcació territorial Lleida Telèfon / Fax 973 31 22 21 / 973 31 22 08 Persona de contacte Carles de Ahumada Batlle Correu electrònic info@aalba.cat Web www.aalba.cat / www.elrosal.cat Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Alimentació Restauració per a col·lectivitats i càtering. Obrador de galetes “El Rosal” i productes agroalimentaris. Hostaleria Restaurant i cafeteria “El Gat del Rosal”. Serveis Bugaderia industrial. Manipulats. Serveis de neteja. Jardineria. 25
 • 19. Amersam Reus Baix Camp Dades de l’empresa Titularitat Aparcaments i Mercats Reus, SA municipal Àmbit territorial d’actuació Reus Adreça C. Sardà i Cailà, s/n, 2a planta (edifici Mercat Central) Municipi Reus Codi postal 43201 Comarca Baix Camp Demarcació territorial Tarragona Telèfon / Fax 977 30 00 06 / 977 33 05 92 Persona de contacte Josep M Adserà Vergés Correu electrònic amersam@amersam.com Web www.amersam.com / www.reus.cat Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Gestió aparcaments Aparcaments subterranis i públics i mercats zones blaves de la ciutat de Reus. municipals 26
 • 20. Amisall Lleida Segrià Dades de l’empresa Titularitat Associació de minusvàlids per a la integració a la societat a Lleida Àmbit territorial d’actuació Lleida Adreça C. Algerri 1, baixos, local A Municipi Lleida Codi postal 25005 Comarca Segrià Demarcació territorial Lleida Telèfon / Fax 973 24 75 88 / 973 24 75 88 Correu electrònic amisall3@terra.es Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Manipulats. Productes Detalls d’empresa, bodes, d’artesania comunions, bateig. 27
 • 21. Amisol Solsona Solsonès Dades de l’empresa Titularitat Associació pro minusvàlids de Solsona i comarca “AMISOL” Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça C. Partida de Santa Llúcia, s/n Municipi Solsona Codi postal 25280 Comarca Solsonès Demarcació territorial Lleida Telèfon / Fax 973 48 23 04 / 973 48 14 95 Persona de contacte M. Rosa Villaró Balaguer Correu electrònic amisol@amisolsolsona.org Web www.amisolsolsona.org Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Indústria serradora. Transformació de troncs en fusta per Fabricació de palets a embalatges de diverses llargades i amplades, mides estàndard i/o especials. Fabricació de palets de tot tipus, segons comandes. Especialització en mides poc habituals. Manipulats industrials Muntatge de peces, seleccions i embalatges. Producte propi Es confeccionen postals de Nadal per a la venda. 28
 • 22. Anwar Protección, SL L’Ametlla del Vallès Vallès Oriental Dades de l’empresa Titularitat Anwar Protección, SL Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça C. Seva, 2, nau 2 Pol. Ind. l’Ametlla Park Municipi L’Ametlla del Vallès Codi postal 08480 Comarca Vallès Oriental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 902 88 14 64 / 902 88 14 65 Persona de contacte María del Mar García Correu electrònic mar@anwar.cat Web www.anwar.cat Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Manipulats, Manipulació i verificació per a les verificació de peces i indústries del manipulat. venda de productes Representant per Espanya de calçat de protecció laboral laborat de la marca portuguesa 2w4. per a les indústries 29
 • 23. Aprodisca Montblanc Conca de Barberà Dades de l’empresa Titularitat Associació pro persones amb disminució psíquica de la Conca de Barberà - APRODISCA Àmbit territorial d’actuació Local, estatal i internacional Adreça Av. Doctor Folch, s/n Municipi Montblanc Codi postal 43400 Comarca Conca de Barberà Demarcació territorial Tarragona Telèfon / Fax 977 86 12 61 / 977 86 07 76 Persona de contacte Ma Carme Sureda Bosch Correu electrònic aprodisca@aprodisca.org Web www.aprodisca.org Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Agricultura, alimentació Cultiu, elaboració i comercialització i gastronomia ecològica de productes i menjars ecològics. Botiga Hortus eco-bio-orgànic. Arts gràfiques i Servei d’arts gràfiques i manipulats. manipulats Jardinera sostenible Servei de jardineria sostenible mediterrània mediterrània. Neteja i manteniment Serveis de neteja i manteniment industrial industrial. Rentat de vehicles Servei de rentat de vehicles. 30
 • 24. Apromi Juneda Les Garrigues Dades de l’empresa Titularitat Associació prominusvàlids de les Garrigues - APROMI Àmbit territorial d’actuació Les Garrigues i comarques de Lleida Adreça Ctra. de Torregrossa, km 10,5 Municipi Juneda Codi postal 25430 Comarca Les Garrigues Demarcació territorial Lleida Telèfon / Fax 973 15 04 14 / 973 15 10 99 Persona de contacte Josep M. Solé Correu electrònic jmsole@apromi.cat Web www.apromi.cat Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Jardineria Garden, serveis exteriors i producció de plantes. Manipulats Manipulats del sector de l’automòbil i generals. Neteja i pintura viària Neteja i pintura viària. 31
 • 25. Ariza Integración, SL Ripollet Vallès Occidental Dades de l’empresa Titularitat Ariza integración, SL Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça Ctra. Ripollet-Santiga (Pol. Ind. Els Pinetons) 104-104A Municipi Ripollet Codi postal 08291 Comarca Vallès Occidental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 591 00 93 / 93 586 56 64 Persona de contacte Juan Carlos Ariza Quintana Correu electrònic social@grupoariprot.com Web www.arizaintegracion.com Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Subministrament Material d’oficina, consumibles, de materials vestuari laboral i equips de protecció. Senyalització i Senyalització i outsourcing. outsourcing Servei de neteja Servei de neteja. 32
 • 26. Asociación Ayuda al Disminuido Psíquico (Can Serra) L’Hospitalet de Llobregat Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Asociación de ayuda al disminuido psíquico - ALPI Àmbit territorial d’actuació Barcelonès i Baix Llobregat Adreça Av. Can Serra, 60 Municipi L’Hospitalet de Llobregat Codi postal 08906 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 437 47 50 / 93 438 80 23 Persona de contacte José Ignacio Matute Narbaiza Correu electrònic alpiasoc@yahoo.es Web www.asociacionalpi.es Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Manipulats Retractilats. Muntatges de components mecànics. Ensobrar. Muntatge de carpetes. 33
 • 27. Asociación de Empleados de Iberia Padres de Minusválidos El Prat de Llobregat Baix Llobregat Dades de l’empresa Titularitat Asociación de empleados de Iberia padres de minúsvalidos Àmbit territorial d’actuació Comarques de Barcelona Adreça C. Begues, 29-31 Municipi Prat de Llobregat, el Codi postal 08820 Comarca Baix Llobregat Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 370 61 52 / 93 370 78 01 Persona de contacte José Antonio Quintero Fernández Correu electrònic iasensi@apmib.com Web www.apmIb.com Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Embossats Embossat de productes en flow pack. Manipulats Manipulats en general. Serveis informàtics Promocions. Gestió de serveis socials i administratius i RR.HH. Digitalizació de documents. Servei de suport informàtic. Processament de missatges. Transcripció de dades. Tasques administratives. Atenció telefònica. 34
 • 28. Afanya’t de Personas Asociación para el Empleo y la Formación con Discapacidad de Madrid Alt Penedès, Baix Barcelona Penedès i Garraf Barcelonès 10-20 persones treballadores Dades de l’empresa Titularitat Asociación para el empleo y la formación de personas con discapacidad de Madrid Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça C. Enric Granados, 86-88, 5è Municipi Barcelona Codi postal 08008 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 238 49 49 / 93 415 01 30 Persona de contacte Esther Díaz Paniagua Correu electrònic t.rrhh02.cen.fsc@fundaciononce.es Web www.fsc-inserta.es Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Consultoria Formació i inserció laboral de persones amb discapacitat. 35
 • 29. Aspacet Andròmines Barcelonade Barcelona Província < 10 persones treballadores Barcelonès Dades de l’empresa contacte Titularitat Registre Número de Institut Aspace fundació privada T00141 Àmbit territorial d’actuació Activitat productiva Barcelona i comarques de Barcelona Bugaderia Adreça Data d’inscripció C. Marc Aureli, 16, baixos 30/05/95 Municipi Adreça Barcelona Irlanda, 27-29, baixos 2 Codi postal Telèfon 08006 06 27 93 274 Comarca Municipi Barcelonès Barcelona Demarcació territorial Codi postal Barcelona 08030 Telèfon Comarca 93 200 35 68 / 93 325 83 00 Barcelonès Fax Empresa titular 93 325 83 62 SCCL Andròmines, Persona de contacte Carles Sanrama Sánchez Correu electrònic Productes i serveis aspacet@aspacecat.org Web Transport per carretera www.aspacecat.org • Recollida de voluminosos de Persones treballadores de mercaderies la via pública amb discapacitat <10 • Transport de residus • Muntatge d’exposicions Productes i serveis Dipòsits i magatzems • Gestió de deixalleries generals Servei administratiu a • Tractament i classificació Servei d’elaboració i enviament empreses públiques de cartes. Creació de bases de voluminosos i privades Altres serveis dades d’adreces. Cerca d’informació per internet . Altres tasques de gestió. independents NCOP Venda de productes de segona mà 36
 • 30. Associació Les Corts per a la Inserció Laboral (ALCIL) Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Associació Les Corts per a la Inserció Laboral (ALCIL) Àmbit territorial d’actuació Local Adreça C. Numància, 107-109, baixos Municipi Barcelona Codi postal 08029 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 419 09 19 / 93 419 22 09 Persona de contacte Francisco Villegas Miranda Correu electrònic alcil@chmcorts.com Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Venda de revistes Venda de revistes i diaris. i diaris 37
 • 31. Astres Girona Gironès Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada Astres Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça C. Riu Cardener, 32 Municipi Girona Codi postal 17003 Comarca Gironès Demarcació territorial Girona Telèfon / Fax 972413445 / 972213729 Persona de contacte Susanna Masó i Herranz Correu electrònic fundacioastres@fundacioastres.org Web www.fundacioastres.org Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Brigades de Neteja i manteniment d’espais públics. manteniment, mobiliari Manteniment de mobiliari urbà. urbà, jardineria i gestió Poda d’arbrat. mediambiental Botiga venda de roba, Botiga venda de roba, arranjament de roba arranjament de roba. Manipulats Manipulats. Horta de producció Horta de producció integrada, integrada, comercialització. comercialització Marxant de mercats Marxant de mercats municipals. municipals 38
 • 32. Aurora CET Tarragona Tarragonès Dades de l’empresa Titularitat AURORA, Associació de famílies amb malalts mentals de les comarques de Tarragona Àmbit territorial d’actuació Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà i Priorat Adreça Av. Pins, s/n (Sant Salvador) Municipi Tarragona Codi postal 43130 Comarca Tarragonès Demarcació territorial Tarragona Telèfon / Fax 977 52 02 05 / 977 52 02 05 Persona de contacte Leonardo Salcedo Rosas Correu electrònic aurora.produccio@tinet.org / aurora.administracio@tinet.org Web http://www.tinet.org/~aurora/ centre_serveis.html Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Jardineria Manteniment i disseny de jardins. Podes d’arbres. Tractaments fitosanitaris. Instal·lació de regs i neteges. Manipulats Manipulats. Treballs forestals Projectes de restauració d’espais fluvials. Neteja de lleres. Treballs forestals. 39
 • 33. B
 • 34. Barcelona Equip de Serveis L’Hospitalet de Llobregat Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat ASPROSEAT. Associació promotora de serveis especials i atencions terapèutiques - ASPROSEAT Àmbit territorial d’actuació Barcelona, Barcelonès i Baix Llobregat Adreça C. Dolors Aleu, 27-33 Municipi L’Hospitalet de Llobregat Codi postal 08908 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 223 63 91 / 93 223 42 26 Persona de contacte Ramon Vives i Vives Correu electrònic asproseat@asproseat.org Web www.asproseat.org Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Manipulats en general Manipulats en general. Envasats. Envasats Alta freqüència. Skin. Termosellat. de líquids i cosmètics Retràctil. Blíster. Flow pack.Termoconformat d’alveols i safates. Enfaixat. Envasament de líquids i cosmètics. Reciclatge d’olis Reciclatge d’olis domèstics. Jardineria Disseny d’enjardinament. Preparació i instal·lació de tot tipus de sistemes de reg. Realització de tot el procés de plantació de vegetació. Manteniment de jardins i podes. 41
 • 35. Barna-Verd Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Barna-Verd, SCCL Àmbit territorial d’actuació Barcelona Adreça C. Pelai, 9, 1r 2a E Municipi Barcelona Codi postal 08001 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 276 36 03 / 93 276 36 03 Persona de contacte Núria Tomàs Rosel Correu electrònic barnaverd@hotmail.com Web www.barnaverd.com Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Jardineria Creació i manteniment de jardins. 42
 • 36. Basedi Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Basedi, SL Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça Ptge. Pere Rodríguez, 14-16 Municipi Barcelona Codi postal 08028 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 207 41 64 / 93 207 48 02 Persona de contacte Jordi Ballestero Pérez Correu electrònic basedi@mifas.cat / dts.basedi@mifas.cat Web www.basedi.com Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Serveis de control Control d’accessos i manteniment d’aparcaments, complexos lúdics i industrials. 43
 • 37. Blanc Bugaderia i Shuup Càtering Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Associació catalana d’integració i desenvolupament humà Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça C. Siracusa, 53 Municipi Barcelona Codi postal 08012 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon 93 285 99 77 / 93 441 86 29 Fax 93 285 99 78 Persona de contacte Neus Palos/ Joan Bague Correu electrònic acidh@acidh.org / shuup@acidh.org / blanc@acidh.org Web www.acidh.org Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Bugaderia industrial: Serveis de bugaderia per a clíniques, Blanc restaurants, clubs esportius i particulars. Càtering i restauració: Serveis de càtering per a esdeveniments Shuup i actes puntuals, congressos, convencions, buffets, coktails, dinars de treball, coffe-breaks, festes privades i serveis a domicili. 44
 • 38. Botiga Friends, SL Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Botiga friends, SL Àmbit territorial d’actuació Barcelona Adreça C. Aragó, 227 pral. Municipi Barcelona Codi postal 08007 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 487 55 44 / 93 487 55 44 Persona de contacte Carles García Rodríguez Correu electrònic fundaciofriends@gmail.com Web www.fundaciofriends.org Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Comerç al detall Artesania i roba de vestir. 45
 • 39. Bugaderia Canigó Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada Canigó Àmbit territorial d’actuació Catalunya, preferentment el Barcelonès Adreça Av. Vallvidrera, 22 Municipi Barcelona Codi postal 08017 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 203 25 70 / 93 203 25 70 Persona de contacte Ricard Seuma Visa Correu electrònic fcanigo@bcn-associacions.org Web www.bcn-associacions.org/fcanigo Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Bugaderia industrial Hostaleria, empreses, centres mèdics i residències. 46
 • 40. C
 • 41. Cagsa L’Hospitalet de Llobregat Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Companyia administradora de gasolineres, SL Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça C. Famadas, 19-25 Municipi L’Hospitalet de Llobregat Codi postal 08907 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 309 63 76 / 93 309 52 19 Persona de contacte Josep Lluis Barriuso Correu electrònic barriuso@gruposifu.com Web www.gruposifu.com Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Gestió de benzineres Combustible, targeta de crèdit per combustibles, gestió i administració de benzineres. 49
 • 42. Calandra Vic Osona Dades de l’empresa Titularitat Cooperativa de Treball Calandra, SCCL Àmbit territorial d’actuació Vic i Osona Adreça C. Sot dels Pradals, 9, Pol. Sot dels Pradals. Apt.139 Municipi Vic Codi postal 08500 Comarca Osona Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 885 60 09 / 93 886 96 59 Persona de contacte José Ramón Delgado Berdala Correu electrònic produccio@cooperativacalandra.com Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Bugaderia industrial Hostaleria, empreses, centres mèdics i residències. 50
 • 43. Caltor Actividades 2009, SL Badalona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Caltor actividades 2009, SL Àmbit territorial d’actuació Barcelona Adreça C. Guifré, 751-757 Municipi Badalona Codi postal 08918 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 398 70 11 / 901 707 401 Persona de contacte Carme Asensio Correu electrònic caltor@caltor.es Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Manipulats i envasats Muntatges industrials, termosegellat alta freqüència i blister. Retractilats. 51
 • 44. Can Neteja 5 Santa Coloma de Gramenet Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Can Neteja 5, SL Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça C. Sicília, 109-111 Municipi Santa Coloma de Gramenet Codi postal 08921 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 468 54 30 / 93 468 54 31 Persona de contacte Jorge León García Correu electrònic canneteja@canneteja.com Web www.cancet.org Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Consergeria Serveis de porteria, consergeria, control d’accessos i atenció al públic. Conservació i Conservació i manteniment d’edificis, manteniment d’edificis mobiliari urbà, monts, parcs i jardins. i zones exteriors Dipòsit i Mercaderies en general. emmagatzematge Custòdia de vehicles. Aparcaments. de mercaderies Servei de mudança. Formació Formació ocupacional i contínua. Jardineria Parcs i jardins, ornamental i forestal. Missatgeria Manipulació i distribució de correspondència i publicitat. Serveis administratius Arxiu i similars. Digitalització de documents. Gestió administrativa. Serveis de neteja Edificis i locals. Neteja viaria. Sanejamen de via pública i similars. Serveis forestals de recollida d’escombreries i deixalles. 52
 • 45. Cant, SL Terrassa Vallès Occidental Dades de l’empresa Titularitat Centro de ocupación especial CANT, SL Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça C. Orio, 2 Municipi Terrassa Codi postal 08228 Comarca Vallès Occidental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 785 72 21 / 93 785 72 21 Persona de contacte Encarna Rubio Correu electrònic encarna@hermanoscant.net Web www.hermanoscant.net Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Serveis de manteniment Neteja i manteniment d’edificis i locals. i neteja 53
 • 46. Cee Pilsa, SA L’Hospitalet de Llobregat Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Centro especial de empleo de proyectos integrales de limpieza, SA Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça C. Motors, 300-304 (Pol. Ind. Gran Via Sud) Municipi L’Hospitalet de Llobregat Codi postal 08908 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 216 29 00 / 93 216 29 02 Persona de contacte Jordi Ausió Correu electrònic centrosespeciales.alentis@once.es Web www.alentis.es Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Neteja i jardineria Neteja d’edificis i locals. 54
 • 47. Cee Sertel Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat Dades de l’empresa Titularitat CEE Sertel, SA Àmbit territorial d’actuació Comarques de Barcelona i Comunitat de Madrid Adreça Ctra. Santa Creu de Calafell, 105 Pol. Ind. Can Calderon Municipi Sant Boi de Llobregat Codi postal 08830 Comarca Baix Llobregat Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 902 90 21 21 / 93 301 01 35 Persona de contacte Núria del Pozo Garzón Correu electrònic bestaca.sertel@fundaciononce.es Web www.sertel.es Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Telemàrqueting Telemàrqueting multicanal i call center. multicanal i call center 55
 • 48. Centre d’Alt Rendiment Empresarial i Social Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Fundació Cares Àmbit territorial d’actuació Catalunya, País Valencià i Comunitat de Madrid Adreça C. Àrtic, 136-138, Nau A 1.1 Municipi Barcelona Codi postal 08040 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 262 42 70 / 93 262 42 72 Persona de contacte Enric Andreu / Lydia Barrachina Correu electrònic lbarrachina@fundacioncares.com Web www.fundacioncares.com Persones treballadores amb discapacitat 150-200 Productes i serveis Externalització Gestió de magatzem, packaging, de serveis logística inversa, manipulats, picking, control uniformat i, recepció. 56
 • 49. Centre de Jardineria l’Heura, SLL Terrassa Vallès Occidental Dades de l’empresa Titularitat Centre de jardineria l’Heura, SLL Àmbit territorial d’actuació Vallès Occidental Adreça Av. Portugal, 133 Municipi Terrassa Codi postal 08226 Comarca Vallès Occidental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 735 02 20 / 93 735 02 20 Persona de contacte Sònia Sala Llobet Correu electrònic heura@infonegocio.com Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Formació Formació ocupacional. Jardineria Serveis de jardineria i medi ambient. Lloguer de bicicletes Servei de lloguer de bicicletes públiques. 57
 • 50. Centre de Jardineria Tramuntana Palafrugell Baix Empordà Dades de l’empresa Titularitat Consell comarcal del Baix Empordà Àmbit territorial d’actuació Comarques de Girona Adreça Paratge de la Faneia, 1 Municipi Palafrugell Codi postal 17200 Comarca Baix Empordà Demarcació territorial Girona Telèfon / Fax 972 30 56 29 / 972 30 37 58 Persona de contacte Pere Cañigueral Barnés Correu electrònic pbarnes@baixemporda.cat Web www.centretramuntana.com Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Centre de cultius Cultius de plantes ornamentals. Jardineria Neteja, manteniment i conservació de zones enjardinades. Manteniment i neteja Manteniment, neteja i reposició de mobiliari urbà de mobiliari urbà. Manipulats i muntatges Muntatge de conjunts industrials, industrials packaging, mailing i controls de qualitat. Senyalització vial Senyalització horitzontal i vertical. 58
 • 51. Centre Especial de Treball “Xavier Quincoces” La Roca del Vallès Vallès Oriental Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada Vallès Oriental per a disminuïts psíquics Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça Ctra. de Valldoriolf, s/n Municipi La Roca del Vallès Codi postal 08430 Comarca Vallès Oriental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 860 02 40 / 93 860 02 49 Persona de contacte Marissol Matamoros Correu electrònic fundacio@fvo.cat / qualitat@fvo.cat / taller@fvo.cat / angels@fvo.cat Web www.fvo.cat Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Jardineria Neteja, manteniment i enjardinament d’espais verds. Manipulats Manipulació, tractament i envasaments industrials. 59
 • 52. Centre Especial de Treball Santa Tecla Tarragona Tarragonès Dades de l’empresa Titularitat Fundació sociosanitària i social Santa Tecla, fundació privada Àmbit territorial d’actuació Tarragonès, Alt Penedès, Alt Camp i Baix Camp Adreça Rbla. Vella, 14 Municipi Tarragona Codi postal 43003 Comarca Tarragonès Demarcació territorial Tarragona Telèfon / Fax 977 251 570 / 977 248 498 Persona de contacte Lluís Hernández Barba Correu electrònic xarxa@xarxatecla.cat Web www.xarxatecla.net Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Bugaderia industrial Roba d’hospitals, centres sanitaris i centres residencials. Manteniment i neteja Edificis i locals. 60
 • 53. Centre Especial de Treball Taller Proa Esplugues de Llobregat Baix Llobregat Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada Proa Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça Av. La Miranda, 11-19 Municipi Esplugues de Llobregat Codi postal 08950 Comarca Baix Llobregat Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 372 27 52 / 93 473 30 98 Persona de contacte Antonio Ruiz Morales Correu electrònic proa@fproa.cat Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Jardineria Jardineria. Manipulats industrials, Manipulats industrials, retràctil, retràctil, flow pack flow pack. 61
 • 54. Centre Especial d’Ocupació del Maresme Mataró Maresme Dades de l’empresa Titularitat Centre especial d’ocupació del Maresme Àmbit territorial d’actuació El Maresme Adreça C. Galícia, 191 Municipi Mataró Codi postal 08303 Comarca Maresme Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 757 83 88 / 93 757 57 96 Persona de contacte Maria Carme Maltas Freixas Correu electrònic fundmaresme@fundmaresme.cat / ceomaresme@fundmaresme.cat Web www.fundmaresme.com Persones treballadores amb discapacitat 150-200 Productes i serveis Jardineria Serveis de jardineria. Manipulats Manipulats Serveis Serveis de menjador, de recepció i d’auxiliar administratiu. Neteja i manteniment. 62
 • 55. Centre Especial Minusval Santa Coloma de Gramenet Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Centre especial Minusval, SL Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça Pg. Salzereda, 62 Municipi Santa Coloma de Gramenet Codi postal 08922 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 385 94 36 / 93 466 55 37 Persona de contacte Josep Mengual García Correu electrònic minusval@minusval.net Web www.minusval.net Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Confecció, Vestuari laboral, tècnic i de protecció. personalització i acabats tèxtils 63
 • 56. Centro de Trabajo en Telecomunicaciones para la Normalización, SL Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Centro de trabajo en telecomunicaciones para la normalización, SL Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça Av. Diagonal, 361, 4rt 2a Municipi Barcelona Codi postal 08037 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon 93 263 70 56 Persona de contacte Alejandro Eggert Navarrete Correu electrònic alex.eggert@masque.es Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Serveis audiovisuals, Serveis audiovisuals, digital signage digital signage i i canals corporatius. canals corporatius Subministrament de Subministrament de materials d’oficina materials d’oficina i consumibles. i consumibles Serveis de recepció Serveis de recepció i control d’accés. i control d’accés 64
 • 57. Ceoball Molins de Rei Baix Llobregat Dades de l’empresa Titularitat Associació centre especial d’ocupació del Baix Llobregat Àmbit territorial d’actuació Baix Llobregat Adreça C. Pere Quart, 1 Municipi Molins de Rei Codi postal 08750 Comarca Baix Llobregat Demarcació territorial Baix Llobregat Telèfon / Fax 93 668 22 39 / 93 680 21 53 Persona de contacte Analia Conti Correu electrònic analia@ceoball.org Web www.acosu.org Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Envasat i empaquetat Tota mena de manipulats. a compte de tercers 65
 • 58. Cet Arani Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada Arani Àmbit territorial d’actuació Barcelona i àrea metropolitana Adreça C. Indústria, 137-141 Municipi Barcelona Codi postal 08025 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon 93 455 77 71 / 93 436 68 46 Fax 93 436 24 80 Persona de contacte Gustavo Gonzalez Correu electrònic info@escolasinai.com Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Restauració i serveis Restaurant i càtering. 66
 • 59. Cet Areté Malla Osona Dades de l’empresa Titularitat Fundació Areté Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça Sector el Quadro, s/n Municipi Malla Codi postal 08519 Comarca Osona Demarcació territorial Barcelona Telèfon 93 812 53 27 / 618 561 572 Fax 93 812 47 02 Persona de contacte Mercè Generó Prat Correu electrònic arete@fundacioarete.cat Web www.fundacioarete.cat Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Botiga Botiga de productes de segona mà i de mobles restaurats. Fabricació i venda Fabricació de productes de fusta d’objectes de fusta recuperada destinats a l’horticultura ecològica i la jardineria: jardineres i taules de cultiu estàndard i adaptades a persones amb mobilitat reduïda, compostadors, tanques per jardí, contenidors rústics i articles a mida. Serveis Repartiment de cartells i bustiades. 67
 • 60. Cet Artesà “Racó x Racó” Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada artesà per la integració sòciolaboral Àmbit territorial d’actuació Barcelona Adreça C. Tapioles, 15 Municipi Barcelona Codi postal 08004 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 443 24 33 / 93 329 78 24 Persona de contacte Sr. Miquel Carrillo i Marcos Correu electrònic tallerartesa@fundacioartesa.org Web www.fundacioartesa.org Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Neteja Pressupostos acurats per a la realització de neteja de comunitats de propietaris, locals, oficines i pàrquings. Manipulats Tasques de manipulació com ensobrats i cablejat elèctric. 68
 • 61. Cet Can Cases Martorell Baix Llobregat Dades de l’empresa Titularitat Patronat municipal de serveis socials de Martorell Àmbit territorial d’actuació Martorell Adreça Pl. de la Vila, 46 Municipi Martorell Codi postal 08760 Comarca Baix Llobregat Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 775 39 45 / 93 775 39 45 Persona de contacte Lluís Marcet Correu electrònic smoliner@martorell.cat / cetcancases@martorell.cat Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Jardineria i medi ambient Neteja, manteniment i conservació (Recollida selectiva) de zones enjardinades. Recollida selectiva de residus. Destrucció Destrucció de documents. de documents Manipulats Embossats. 69
 • 62. Cet Iris Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat Dades de l’empresa Titularitat Fundació Privada Iris Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça C. Anselm Clavé, 121-127 Municipi Sant Vicenç dels Horts Codi postal 08620 Comarca Baix Llobregat Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 656 50 57 / 93 656 50 97 Persona de contacte Roser Boladeras Sancho Correu electrònic cet@fundacioiris.org Web www.fundacioiris.org Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Bugaderia industrial Hostaleria, empreses, centres mèdics i residències. Jardineria Neteja i manteniment de parcs i jardins. Manipulats Muntatge i verificació de peces, ensobraments, promocions i etiquetatges. Objectes de regal Detalls per a noces, bateigs, comunions, aniversaris i celebracions familiars i d’empreses. 70
 • 63. Cet Map Ripoll Ripollès Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada MAP Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça Pol. Ind. Els Pintors, c. Dalí, 6-8 Municipi Ripoll Codi postal 17500 Comarca Ripollès Demarcació territorial Girona Telèfon / Fax 972 70 31 04 / 972 70 07 02 Persona de contacte Herminia Ordeig Boladeras Correu electrònic fundaciomap@fundaciomap.com Web www.fundaciomap.com / www.toners.cat Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Jardineria i forestal Treballs generals de jardineria, poda i neteja de boscos. Manipulats industrials Muntatges industrials elèctrics i fabricació de cablejats. Embussats de cargols i altres elements. Acabats de productes. Neteja i bugaderia Neteja d’instal·lacions. industrial Servei de bugaderia per a hospitals, hotels i residències. Reciclatge i venda Recollida i reciclatge de tòners d’impressora de tòners ecològics làser. Comercialització de tòners ecològics amb la marca pròpia PACKTON. Serveis mediambientals Gestió de deixalleries. Recuperació i reciclatge de material en desús i de residus. 71
 • 64. Cet Montseny- Guilleries Arbúcies Selva Dades de l’empresa Titularitat Associació Montseny-Guilleries prp - ajut als deficients Àmbit territorial d’actuació La Selva interior Adreça C. Camí del Molí, s/n Municipi Arbúcies Codi postal 17401 Comarca Selva Demarcació territorial Girona Telèfon / Fax 972 86 08 15 / 972 86 06 22 Persona de contacte Dolors Pallarols i Hortal Correu electrònic cetmontseny@telefonica.net Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Neteja viària i jardineria Manteniment d’espais públics, manipulats, desratització i desinfestació, neteja de locals i aparcaments. 72
 • 65. Cet Onyar-La Selva Quart Gironès Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada Onyar-La Selva Àmbit territorial d’actuació Comarques de Girona Adreça Ctra. de Sant Feliu, km 5 Municipi Quart Codi postal 17242 Comarca Gironès Demarcació territorial Girona Telèfon / Fax 972 46 92 59 / 972 46 87 29 Persona de contacte Ma Teresa Farrés Buissan Correu electrònic fundacio@onyarlaselva.org Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Muntatges i manipulats Rodes de bicicleta. industrials Components electrònics. Servei de jardineria Viver de planta autòctona. Desbrossament i treballs forestals. Recuperació i manteniment de zones de ribera. Servei de neteja vial Brigades de manteniment d’espais públics, privats i reformes en habitatges. 73
 • 66. Cet Ral Andròmines Llinars dels Barcelona Província deVallès < 10 persones treballadores Vallès Oriental Dades de contacte l’empresa Titularitat Número de Registre RAL, SCCL T00141 Àmbit territorial d’actuació Activitat productiva Catalunya Bugaderia Adreça Data d’inscripció C. Camèlies, 1, 1r 2a 30/05/95 Municipi Adreça Llinars 27-29, baixos 2 Irlanda,del Vallès Codi postal Telèfon 08450 93 274 06 27 Comarca Municipi Vallès Oriental Barcelona Demarcació Codi postal territorial Barcelona 08030 Telèfon / ComarcaFax 93 842 70 46 Barcelonès / 93 842 70 49 Persona titular Empresade contacte Carme Barrios Morilla Andròmines, SCCL Correu electrònic direccio@ral.cat / info@ral.cat Web Productes i serveis www.ral.cat Persones treballadores Transport per carretera • Recollida de voluminosos de amb discapacitat de mercaderies 10-25 pública la via • Transport de residus Productes i serveis • Muntatge d’exposicions Serveis magatzems Dipòsitsai empreses Serveis de deixalleries • Gestióde transport adaptat, administratiu, generals d’auxiliars de classificació • Tractament i producció i neteja industrial. Servei de distribució de materials d’oficina de voluminosos i equips de protecció individual. Servei de Altres serveis construcció, restauració i manteniment independents NCOP d’edificis. Venda de productes de segona mà 74
 • 67. Afanya’t Cet Salvador Seguí Alt Penedès, Baix Lleida Penedès i Garraf Segrià 10-20 persones treballadores Dades de contacte l’empresa Número de Registre Titularitat T00141 municipal d’ocupació CET Institut Activitat productiva Salvador Seguí Jardineria Àmbit territorial d’actuació Data d’inscripció Lleida 30/05/95 Adreça Adreça C. Pare Palau, 5 Ctra. Sant Martí, s/n Municipi Telèfon Lleida 93 817 19 69 Codi postal Municipi 25005 Vilafranca del Penedès Comarca Codi postal Segrià 08720 Demarcació territorial Comarca Lleida Alt Penedès Empresa Fax Telèfon / titular Nou24 20 00 / 973 24 56 81 973 Verd, SCCL Persona de contacte Rosendo Oliva Alvaro Correu electrònic jmreves@paeria.cat Productes i serveis Web http://imo.paeria.cat Viverisme • Conreu de plantes ornamentals Persones treballadores • Coníferes amb discapacitat 25-50 • No-coníferes Forestal • Gestió del pla tècnic Productes i serveis • Replantacions i neteges forestals • Diferents varietats de iperes Jardineria Manteniment de parcs jardins. Fruticultura Manteniment de zones Jardineria • Disseny i construcció de jardins de superfície dura. Obres • Manteniments de jardins Rehabilitacions. • Manteniments d’obra pública Restauració • Restaurant-escola. Càtering i lleure • Espais esportius Formació • Ensenyament en matèries relacionades amb l’activitat de l’empresa 75
 • 68. Cet Sant Martí Andròmines Ripollet de Barcelona Província < 10 Occidental Vallès persones treballadores Dades de l’empresa contacte Titularitat Registre Número de Associació centre especial T00141 Activitat productiva de treball Sant Martí Bugaderia Àmbitd’inscripció Data territorial d’actuació Barcelona 30/05/95 Adreça Adreça C. Padró, 90 (nau) Irlanda, 27-29, baixos 2 Municipi Telèfon Ripollet 27 93 274 06 Codi postal Municipi 08291 Barcelona Comarca Codi postal Vallès Occidental 08030 Demarcació territorial Comarca Barcelona Barcelonès Telèfon / Fax Empresa titular 93 692 73 52 /SCCL 80 96 Andròmines, 93 691 Persona de contacte Dr. Joaquim Serrahima i Viladevall Correu electrònic direcciogeneral@grupcatalonia.cat Productes i serveis Web www.grupcatalonia.org Transport per carretera • Recollida de voluminosos de Persones treballadores de mercaderies la via pública amb discapacitat 50-100 • Transport de residus • Muntatge d’exposicions Productes i serveis Dipòsits i magatzems • Gestió de deixalleries Bugaderia generals Bugaderia. i classificació • Tractament Jardineria de voluminosos Jardineria, forestal. Manteniment d’espais Altres serveis Manteniment d’espais exteriors, exteriors, pintura independents NCOP pintura. Neteja de productes Venda Neteja. Serveis auxiliars de segona mà Auxiliars de cuina, recepció de cuina, recepció i i auxiliar d’administració. auxiliar d’administració 76
 • 69. Cet Trabajos Afanya’t Solidarios Badalona Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf Barcelonès 10-20 persones treballadores Dades de contacte l’empresa Titularitat Número de Registre CET trabajos solidarios, SL T00141 Àmbit territorial d’actuació Activitat productiva Estatal Jardineria Adreça Data d’inscripció C. Occitània, 8-10 30/05/95 Municipi Adreça Badalona Ctra. Sant Martí, s/n Codi postal Telèfon 08914 93 817 19 69 Comarca Municipi Barcelonès Vilafranca del Penedès Demarcació Codi postal territorial Barcelona 08720 Telèfon / ComarcaFax 630 751 259 Alt Penedès / 93 464 39 56 Persona titular Empresade contacte Juan José Guisado Caballero Nou Verd, SCCL Correu electrònic monlaboral@hotmail.com Persones treballadores Productes i serveis amb discapacitat <10 Viverisme • Conreu de plantes ornamentals • Coníferes Productes i serveis • No-coníferes Comerç a l’engròs de Forestal Productes alimentaris i de regal • Gestió del pla tècnic productes alimentaris per les empreses • Replantacions i neteges forestals Fruticultura • Diferents varietats de peres Jardineria • Disseny i construcció de jardins • Manteniments de jardins • Manteniments d’obra pública Restauració • Restaurant-escola. Càtering i lleure • Espais esportius Formació • Ensenyament en matèries relacionades amb l’activitat de l’empresa 77
 • 70. Cetba Andròmines Barberà del Barcelona Província deVallès < 10 persones treballadores Vallès Occidental Dades de contacte l’empresa Titularitat Número de Registre Centro T00141 Especial de Trabajo Barberà, Activitat productiva SLL Bugaderia Àmbit territorial d’actuació Data d’inscripció Comarques de Barcelona 30/05/95 Adreça Adreça Marquesos de baixos 2 164 bxs. Irlanda, 27-29, Barberà, Municipi Telèfon Barberà del Vallès 93 274 06 27 Codi postal Municipi 08210 Barcelona Comarca Codi postal Vallès Occidental 08030 Demarcació territorial Comarca Barcelona Barcelonès Telèfon / Fax Empresa titular 937181493 / 937182683 Andròmines, SCCL Persona de contacte Luís García Hinojal Correu electrònic cetba@cetba.es Productes i serveis Web www.cetba.es Transport per carretera • Recollida de voluminosos de Persones treballadores de mercaderies la via pública amb discapacitat <10 • Transport de residus • Muntatge d’exposicions Productes i serveis Dipòsits i magatzems • Gestió de deixalleries Depuració generals d’aigua Depuració d’aigua en general. • Tractament i classificació en general de voluminosos Serveis a les empreses Altres serveis Acabats, muntatges, encolats, retractilats. Outsourcing industrial. independents NCOP Venda de productes de segona mà 78
 • 71. Cipo, SCCL Afanya’t Alt Penedès, Baix Sabadell Penedès i Garraf Vallès Occidental 10-20 persones treballadores Dades de contacte l’empresa Titularitat Número de Registre Cipo, SCCL T00141 Àmbit territorial d’actuació Activitat productiva Catalunya, Jardineria preferentment Vallès Data d’inscripció Occidental i comarques de Barcelona 30/05/95 Adreça Adreça c. Himàlaia, 41-59 Ctra. Sant Martí, s/n Municipi Telèfon Sabadell 69 93 817 19 Codi postal Municipi 08207 Vilafranca del Penedès Comarca Codi postal Vallès Occidental 08720 Demarcació territorial Comarca Barcelona Alt Penedès Telèfon / Fax Empresa titular 93 723 35 99 / 93 723 44 37 Nou Verd, SCCL Persona de contacte Vicenç Creus Soley Correu electrònic cipo@ciposccl.com Productes i serveis Web www.ciposccl.com Viverisme • Conreu de plantes ornamentals Persones treballadores • Coníferes amb discapacitat 100-150 • No-coníferes Forestal • Gestió del pla tècnic Productes i serveis • Replantacions i neteges forestals Serveis de varietats de peres • Diferents medi natural i jardineria. Agricultura, jardinera Fruticultura i forestal Jardineria • Disseny i construcció de jardins Manipulats Manipulats. • Manteniments de jardins Neteja indústria d’obra pública • Manteniments i serveis generals. Neteja Restauració • Restaurant-escola. Càtering i lleure • Espais esportius Formació • Ensenyament en matèries relacionades amb l’activitat de l’empresa 79
 • 72. Cipo-Flisa Andròmines Província de Barcelona Sabadell < 10 persones treballadores Vallès Occidental Dades de contacte l’empresa Titularitat Número de Registre Cipo-Flisa, SL T00141 Àmbit territorial d’actuació Activitat productiva Catalunya Bugaderia Adreça Data d’inscripció C. Ramon 30/05/95 Llull, 73 Municipi Adreça Sabadell Irlanda, 27-29, baixos 2 Codi postal Telèfon 08203 93 274 06 27 Comarca Municipi Vallès Occidental Barcelona Demarcació Codi postal territorial Barcelona 08030 Telèfon / ComarcaFax 93 712 26 77 Barcelonès / 93 712 10 27 Persona titular Empresade contacte Miquel Civil Espona Andròmines, SCCL Correu electrònic cipo.flisa@fundaciononce.es Web Productes i serveis www.flisa.com Persones treballadores Transport per carretera • Recollida de voluminosos de amb discapacitat de mercaderies 100-200 la via pública • Transport de residus Productes i serveis • Muntatge d’exposicions Bugaderia industrial Dipòsits i magatzems Hostaleria, deixalleries • Gestió de empreses, centres mèdics generals i Tractament • residències.i classificació de voluminosos Altres serveis independents NCOP Venda de productes de segona mà 80
 • 73. Coiet Pla Afanya’t de l’Estany Banyoles Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf Pla de l’Estany 10-20 persones treballadores Dades de contacte l’empresa Titularitat Número de Registre Centre T00141 ocupacional i especial Activitat productiva de treball del Pla de l’Estany Jardineria Àmbit territorial d’actuació Data d’inscripció Pla de l’Estany 30/05/95 Adreça Adreça C. Catalunya, s/ns/n Ctra. Sant Martí, Municipi Telèfon Banyoles 69 93 817 19 Codi postal Municipi 17820 Vilafranca del Penedès Comarca Codi postal Pla de l’Estany 08720 Demarcació territorial Comarca Girona Alt Penedès Telèfon / Fax Empresa titular 972 57 44 61 / 972 57 21 52 Nou Verd, SCCL Persona de contacte Pilar Planas i Campistol Correu electrònic pilar@coiet.cat / info@coiet.cat Productes i serveis Web www.coiet.cat Viverisme • Conreu de plantes ornamentals Persones treballadores • Coníferes amb discapacitat 50-100 • No-coníferes Forestal • Gestió del pla tècnic Productes i serveis • Replantacions i neteges forestals Manteniment de parcs iperes • Diferents varietats de jardins. Jardineria Fruticultura Manipulats industrials Muntatge de components elèctrics, Jardineria • Disseny i construcció de jardins envasat secundari de productes • Manteniments de jardins alimentaris, ensobrats, embalatges • controls de qualitat. pública i Manteniments d’obra Serveis mediambientals • Restaurant-escola. Càtering Restauració Control de la deixalleria i l’abocador i lleure comarcals. • Espais esportius Formació • Ensenyament en matèries relacionades amb l’activitat de l’empresa 81
 • 74. Andròmines Contratas Rehabilitación y Servicios, SL Barcelona Província de Barcelona < 10 persones treballadores Barcelonès Dades de contacte l’empresa Titularitat Número de Registre Contratas rehabilitación y servicios, T00141 Activitat productiva SL Bugaderia Àmbit territorial d’actuació Data d’inscripció Catalunya i Comunitat de Madrid 30/05/95 Adreça Adreça C. Pisuerga, 20 Irlanda, 27-29, baixos 2 Municipi Telèfon Barcelona27 93 274 06 Codi postal Municipi 08028 Barcelona Comarca Codi postal Barcelonès 08030 Demarcació territorial Comarca Barcelona Barcelonès Telèfon / Fax Empresa titular 93 449 99 01 /SCCL 45 45 Andròmines, 93 448 Persona de contacte Marceliano Vara - Alex Font Correu electrònic info@contratasyservicios.com Productes i serveis Web www.contratasyservicios.com Transport per carretera • Recollida de voluminosos de Persones treballadores de mercaderies la via pública amb discapacitat <10 • Transport de residus • Muntatge d’exposicions Productes i serveis Dipòsits i magatzems • Gestió de deixalleries Vending generals Vending. O.C.S. Màquines • Tractament i classificació de càpsules. Coolers (font-freda) de voluminosos d’aigua mineral. Suport a restauració. Altres serveis independents NCOP Venda de productes de segona mà 82
 • 75. Cooperativa Afanya’t l’Olivera Vallbona de Baix Alt Penedès,les Monges Penedès i Garraf Urgell 10-20 persones treballadores Dades de contacte l’empresa Titularitat Número de Registre L’olivera, T00141 SCCL Àmbit territorial d’actuació Activitat productiva Estatal Jardineria Adreça Data d’inscripció C. La Plana, s/n 30/05/95 Municipi Adreça Vallbona de les s/n Ctra. Sant Martí,Monges Codi postal Telèfon 25268 93 817 19 69 Comarca Municipi Urgell Vilafranca del Penedès Demarcació Codi postal territorial Lleida 08720 Telèfon / ComarcaFax 973 33 02 76 Alt Penedès / 973 33 02 76 Persona titular Empresade contacte Carles de SCCL Nou Verd, Ahumada Batlle Correu electrònic olivera@olivera.org Web Productes i serveis www.olivera.org Persones treballadores Viverisme • Conreu de plantes ornamentals amb discapacitat <10 • Coníferes • No-coníferes Productes i serveis Forestal • Gestió del pla tècnic Agropecuària: Vins, caves, oli, i neteges forestals • Replantacions regals empresa producte propi i lots de Nadal. Fruticultura • Diferents varietats de peres Jardineria • Disseny i construcció de jardins • Manteniments de jardins • Manteniments d’obra pública Restauració • Restaurant-escola. Càtering i lleure • Espais esportius Formació • Ensenyament en matèries relacionades amb l’activitat de l’empresa 83
 • 76. Copisteria Apunts Andròmines Barcelona Província de Barcelona < 10 persones treballadores Barcelonès Dades de contacte l’empresa Titularitat Número de Registre Associació J.O.I.A., joventut T00141 Activitat productiva organitzada i activa Bugaderia Àmbit territorial d’actuació Data d’inscripció Catalunya 30/05/95 Adreça Adreça C. Consell de Cent, 219-221 Irlanda, 27-29, baixos 2 Municipi Telèfon Barcelona27 93 274 06 Codi postal Municipi 08011 Barcelona Comarca Codi postal Barcelonès 08030 Demarcació territorial Comarca Barcelona Barcelonès Telèfon / Fax Empresa titular 93 451 05 33 /SCCL 89 43 Andròmines, 93 454 Persona de contacte Manoli Santiago Correu electrònic comercialapunts@terra.es Productes i serveis Web www.cetapunts.org Transport per carretera • Recollida de voluminosos de Persones treballadores de mercaderies la via pública amb discapacitat 25-50 • Transport de residus • Muntatge d’exposicions Productes i serveis Dipòsits i magatzems • Gestió de deixalleries Serveis especialitzats generals Impremta digital. Cartelleria. • Tractament i classificació i personalitzats a Enquadernacions. de voluminosos Manipulació les empreses de mailing. Missatgeria a nivell estatal, Altres serveis regional, provincial i local. Enregistrament independents NCOP de dades. Gestió global de campanyes i Venda de productes merchandising. de segona mà 84
 • 77. Cuina Justa Afanya’t Sant Boi de Llobregat Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf Baix Llobregat 10-20 persones treballadores Dades de contacte l’empresa Titularitat Número de Registre Fundació T00141 privada Cassià Just Àmbit territorial d’actuació Activitat productiva Catalunya Jardineria Adreça Data d’inscripció Ctra. Santa Creu de Calafell, 106 30/05/95 Municipi Adreça Sant Sant Martí, s/n Ctra. Boi de Llobregat Codi postal Telèfon 08830 93 817 19 69 Comarca Municipi Baix Llobregat Vilafranca del Penedès Demarcació Codi postal territorial Barcelona 08720 Telèfon / ComarcaFax 93 Penedès Alt 630 32 34 / 93 654 77 11 Persona titular Empresade contacte Elena Calandria Nou Verd, SCCL Ortiz / Anna Arrébola Camús Correu electrònic elena@fundaciocassiajust.org Productes i serveis Web www.cuinajusta.com Viverisme • Conreu de plantes ornamentals Persones treballadores • Coníferes amb discapacitat 50-100 • No-coníferes Forestal • Gestió del pla tècnic Productes i serveis • Replantacions i neteges forestals Restauració i hosteleria Càtering. Cuina externa per a Fruticultura • Diferents varietats de peres col·lectivitats, llars d’infants i escoles. Jardineria • Disseny i de quarta i cinquena gama Productes construcció de jardins (envasats i amanides). • Manteniments de jardins Jardineria • Manteniments d’obra públics i privats. Manteniment d’espais pública Restauració • Restaurant-escola. Càtering i lleure • Espais esportius Formació • Ensenyament en matèries relacionades amb l’activitat de l’empresa 85
 • 78. D
 • 79. Dau Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Associació de pares de malalts mentals DAU Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça C. Joan d’Àustria, 95-97 Municipi Barcelona Codi postal 08018 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 300 08 58 / 93 300 08 12 Persona de contacte Anna Cohí Ramon Correu electrònic administracio@manipulatsdau.com Web www.manipulatsdau.com Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Laboratori farmacèutic Condicionat de medicaments. Condicionat de productes cosmètics, sanitaris, alimentació i dietètica. Manipulats Encel·lofanat, sleevat, retractilat, flow pack, lotejats, manipulats. 87
 • 80. Dinat 2006, SL Granollers Vallès Oriental Dades de l’empresa Titularitat Dinat 2006, SL Àmbit territorial d’actuació Barcelonès, Bages, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Osona, Penedès, Vallès Oriental i Occidental, Tarragonès, Gironès, Baix Empordà, La Selva Adreça Barri Sant Josep, 4, bis (Palou) Municipi Granollers Codi postal 08402 Comarca Vallès Oriental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 870 01 37 / 93 870 01 37 Persona de contacte Mercè Arimon Ventura Correu electrònic dinat@dinat.es Web www.dinat.es Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Jardineria Serveis a empreses públiques i privades, ajuntaments i entitats esportives. Manipulats Serveis a empreses públiques i privades, ajuntaments i entitats esportives. Neteja Serveis a empreses públiques i privades, ajuntaments i entitats esportives. Recepcionista Serveis a empreses públiques i privades, ajuntaments i entitats esportives. 88
 • 81. Diswork L’Hospitalet de Llobregat Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Diswork, SL Àmbit territorial d’actuació Barcelona Adreça C. Rosend Arús, 57, local 1 Municipi L’Hospitalet de Llobregat Codi postal 08901 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 339 98 84 / 93 338 75 51 Persona de contacte Victor Sibila Correu electrònic victor.sibila@diswork.es Web www.diswork.es Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Neteja i manteniment Neteja d’edificis i locals. Subministrament Material d’oficina, vestuari professional de materials i de protecció. Serveis de consergeria Edificis i locals. i control 89
 • 82. Donem Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Donem Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça Pg. D’Urrutia, 77 bxs Municipi Barcelona Codi postal 08042 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon 93 357 26 99 / 93 407 24 56 Persona de contacte Alba Metón Cardador Correu electrònic albam@donem.cat Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Manteniment general Manteniment general. Call center Call center. 90
 • 83. Drissa Girona Gironès Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada Drissa Àmbit territorial d’actuació Comarques de Girona Adreça Av. Sant Narcís, 22, baixos Municipi Girona Codi postal 17005 Comarca Gironès Demarcació territorial Girona Telèfon / Fax 972 24 93 44 / 972 24 93 45 Persona de contacte Nuria Martinez Barderi Correu electrònic administracio@fundaciodrissa.com / secretaria@fundaciodrissa Web www.fundaciodrissa.com Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Horticultura Productes d’horta ecològica. Jardineria Manteniments integrals de jardins. Podes. Segues. Desbrossaments. Tractaments fitosanitaris. Anàlisi de sòls. Assessoraments fitopatològics. Construcció de jardins. Recollida de residus. Neteges de boscos. Neteja Neteja viària de parcs i jardins. Recollida de residus. Neteja de mobiliari urbà, d’oficines a particulars i comunitats de veïns. Gestió del servei de rentaplats del Parc Hospitalari Martí i Julià (zona psiquiàtrica). Pintura Pintura industrial. Pintura decorativa. Estucats. Impermeabilització de cobertes. Senyalització de pàrquings. Pintura de façanes. 91
 • 84. E
 • 85. El Merma Gurb Osona Dades de l’empresa Titularitat Fundació humanitària pel tercer i quart món Doctor Trueta - Fundació privada (El Merma) Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça C. Narcís Monturiol, 31, Pol. Ind. Mas Galí Municipi Gurb Codi postal 08503 Comarca Osona Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 886 92 76 / 93 889 13 97 Persona de contacte Núria Salvans / Anna Gríful Correu electrònic nuriasalvans@trueta.cat / anna@trueta.cat Web www.trueta.cat Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Gestió de residus Recollida i reciclatge de fàrmacs i material sanitari. Recollida i reciclatge de tòners i cartutxos de tinta. Destrucció de documents i material confidencial. Recollida i reciclatge de telèfons mòbils, paper d’oficina, material informàtic, piles i fluorescents. Recollida de radiografies. Servei integral de reciclatge a les empreses. 93
 • 86. El Molí d’en Puigvert Palafolls Maresme Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada El Molí d’en Puigvert Àmbit territorial d’actuació Maresme i Selva marítima Adreça Pas de la Ginesta, s/n Municipi Palafolls Codi postal 08389 Comarca Maresme Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 764 05 18 / 93 764 3194 Persona de contacte Miguel Angel Ruíz Díaz Correu electrònic info@fundaciomoli.org Web www.fundaciomoli.org Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Comerç Outlets “Fora de Sèrie” (Massimo Dutti i Bershka). Manteniment zones Disseny i construcció de zones enjardinades. enjardinades i forestals Obertura, neteja i manteniment d’espais verds, camins, pistes forestals i franges de protecció. Esporga, plantacions i tractaments. Manteniment de comunitats. Neteja de boscos. Neteja industrial Neteja de platges, oficines, centres educatius i sanitaris, naus industrials i garatges. Obra i manteniment urbà Reformes i manteniment d’empreses i comunitats. Actuacions via pública. Col·locació de falsos sostres i envans (tipus pladur). Edificació i rehabilitació de masies. Producció agrària Producció de cultius ecològics. Neteja, preparació i envasament de productes. Assajos, reproducció i verificació de llavors per empreses del sector. Restauració Gestió i explotació de cafeteries. 94
 • 87. El Pla Almacelles Segrià Dades de l’empresa Titularitat EL PLA - Fundació Germà Benito Menni Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça Ctra. Nacional 240, km 111 Municipi Almacelles Codi postal 25100 Comarca Segrià Demarcació territorial Lleida Telèfon / Fax 973 01 04 39 / 973 01 04 39 Persona de contacte F. Xavier Torres Rulló Correu electrònic cetelpla@ohsjd.es Web http://www.cet-elpla.com/El%20CET Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Explotació Producció i comercialització de productes hortofructícola hortofrutícoles. Serveis personalitzats d’envasat de fruites i verdures. Productes de 1a i 4a gamma. Producció ecològica de fruites i verdures. Jardineria Disseny, creació i manteniment de parcs i jardins. Planters Planter d’hortalisses (ECO). 95
 • 88. El Taller del Priorat El Masroig El Priorat Dades de l’empresa Titularitat El Taller del Priorat, SCCL Àmbit territorial d’actuació El Priorat Adreça C. President Lluís Companys, 3 Municipi El Masroig Codi postal 43736 Comarca El Priorat Demarcació territorial Tarragona Telèfon / Fax 977 82 51 61 / 977 81 51 61 Persona de contacte Josep Gilaberte Sanllehí Correu electrònic tapri@ribsys.com Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Manipulats Manipulats. 96
 • 89. El Vilar Malgrat de Mar Maresme Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada El Vilar Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça Av. Sanllehí i Bosch, 12-14 (Pol. Ind. Can Patalina) Municipi Malgrat de Mar Codi postal 08380 Comarca Maresme Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 765 46 20 / 93 765 48 30 Persona de contacte Francesc Durà Vila Correu electrònic info@fundacioelvilar.com Web www.fundacioelvilar.com Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Articles de suro per a Articles de suro per a la pesca la pesca esportiva esportiva. Envasaments Retractilats, flow pack, enfaixats i embossats. Jardineria Neteja i manteniment d’espais verds. Manipulats industrials Muntatges, promocions i etiquetatge. Mobiliari urbà Mobiliari urbà. Senyalització viaria Senyalització viària horitzontal i vertical. 97
 • 90. Els Joncs Serveis Sarrià de Ter Gironès Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada Els Joncs Àmbit territorial d’actuació Comarques de Girona Adreça C. Xuncla, 20 Municipi Sarrià de Ter Codi postal 17840 Comarca Gironès Demarcació territorial Girona Telèfon / Fax 972 17 19 66 / 972 17 20 85 Persona de contacte Marta Admetlla Fàbrega Correu electrònic fundacio@elsjoncs.org Web www.elsjoncs.org Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Copisteria Fotocòpies i enquadernacions. Destrucció de paper Destrucció de paper. Serveis de neteja Garatges de comunitats de veïns i particulars. Naus industrials. Fàbriques. Places i espais oberts. Comerços. Manipulats Retractilats. Encaixats. Embossats. Ensobrats. 98
 • 91. Emiser Vallès Granollers Vallès Oriental Dades de l’empresa Titularitat Emiser Vallès, SL Àmbit territorial d’actuació Vallès Oriental Adreça C. Can Corts, 20 Municipi Granollers Codi postal 08401 Comarca Vallès Oriental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 846 61 11 / 93 846 62 36 Persona de contacte Jairo Tornos Almendros Correu electrònic info@emiservalles.com Web www.emiservalles.com Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Neteja Neteja interior i exterior d’edificis i locals. 99
 • 92. Empresa L.D. Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Empresa L.D., SL Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça C. Elkano, 64, baixos Municipi Barcelona Codi postal 08004 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 902 22 04 44 / 93 442 29 75 Persona de contacte Sra. Marga Valls Correu electrònic ldsa@grupld.es Web www.grupld.es Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Serveis de manteniment Neteja i manteniment d’edificis i locals. i neteja 100
 • 93. Enei - Intress Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Fundación Intress para la Integración Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça C. Pintor Tapiró, 4, 1r Municipi Barcelona Codi postal 08028 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 449 60 09 / 93 448 89 73 Persona de contacte Maria Jesús Moreno Pérez Correu electrònic enei@fundacionintress.org Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Neteja Neteja d’edificis i locals. 101
 • 94. Esclatec Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Associació Esclat Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça Pl. del Guinardó, 8 Municipi Barcelona Codi postal 08041 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 433 40 66 / 93 433 40 67 Persona de contacte Xavier Caballero Garcia Correu electrònic esclatec@esclatec.com / xavier@esclatec.com Web www.esclatec.com Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Ajudes tècniques Muntatge de plaques electròniques i electrònica i quadres de control per a empreses. Departament propi de R+D+I per al desenvolupament de productes nous en l’àmbit de les ajudes tècniques i control de motors. Fabricació de cadires de rodes omnidireccionals i carros de compres motoritzats o manuals que també poden ser adreçats cap a la industria. Fabricació de comunicadors de veu per la comunicació alternativa i aparells per l’accés a l’ordinador. Fabricació de petits vehicles filoguiats per la Logística (Agv’s). Tot els productes amb tecnologia pròpia. 102
 • 95. Estela Tarragona Tarragonès Dades de l’empresa Titularitat Taller Estela, Sociedad Cooperativa Catalana Limitada Àmbit territorial d’actuació Tarragonès Adreça Ctra. de Valls s/n Zona Educacional Municipi Tarragona Codi postal 43007 Comarca Tarragonès Demarcació territorial Tarragona Telèfon / Fax 977214812 / 977204009 Persona de contacte Carmen Espada Correu electrònic direccio.taller@fundacioestela.com Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Envasats, manipulats Cotillons, humidificadors, ambientadors, i muntatge material d’impremta i productes d’hostaleria d’un sol ús. 103
 • 96. F
 • 97. Fae Rubí Vallès Occidental Dades de l’empresa Titularitat FAE Centro Especial Embalaje, SLU Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça C. Ciclisme, 27 Municipi Rubí Codi postal 08191 Comarca Vallès Occidental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 586 29 50 / 93 586 29 51 Persona de contacte Luisa Gámez Escabia Correu electrònic cee@grupofae.com Web www.grupofae.org Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Fabricació d’embalatges Embalatges de paper i cartró. 105
 • 98. Fargrup Mataró Maresme Dades de l’empresa Titularitat Far serra grup, SL Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça C. Miquel Biada, 1 Municipi Mataró Codi postal 08302 Comarca Maresme Demarcació territorial Barcelona Telèfon 902 02 66 60/ 687 74 16 19 Fax 902 02 66 61 Persona de contacte Xavier Gavaldà Correu electrònic xavierg@fargrup.es Web www.fargrup.es Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Arts gràfiques i Disseny, preimpressió, impressió digital manipulats relacionats tintes offset (indigo) impressió gran format, multimèdia, duplicació CD’s i DVD’s, pakaging - PLV, manipulats, ensobradora i direccionadora. 106
 • 99. Femarec Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat FEMAREC, SCCL Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça C. Maresme, 59-61 Municipi Barcelona Codi postal 08019 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 303 65 00 / 93 303 65 01 Persona de contacte Ma. Mar Carnicero Rico Correu electrònic comercial@femarec.es Web www.femarec.es Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Recollida selectiva i Recollida selectiva i gestió de residus. gestió de residus Remanufacturació de cartutxos de tòner reciclats i compatibles. Muntatge de quadres elèctrics. Reparació de màquines de vending. Reparacions varies. 107
 • 100. Femcet Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Associació catalana d’esclerosi múltiple J.M.Charcot Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça C. Tamarit, 104, entl. Municipi Barcelona Codi postal 08015 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 228 96 99 / 93 424 27 77 Persona de contacte Consol Torró / Rosa Masriera Correu electrònic r.masriera@fem.es / ctorro@tlmk.fem.es Web www.cet.org.es Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Manipulats Mailings manuals i mecanitzats, etiquetat, control de qualitat, fons de publicacions, regals d’empresa i revistes. Màrqueting telefònic Emissió: concertació de visites, venda directa, estudis sobre hàbits de consum, salut, publicitaris, administració pública, satisfacció, polítics, opinió pública, comunicació i sociològics. Recepció: informació telefònica, recepció d’incidències, cobrament de morosos, atenció al client, recepció 902, gestió d’agendes. Serveis de secretaria Organització, classificació i arxiu, creació i actualització de bases de dades, escanejat de documents, edició de textos, recerca de dades, arxius d’informació i gestió de correspondència. 108
 • 101. Fil Esparreguera Baix Llobregat Dades de l’empresa Titularitat Fundació Privada per a la Integració Laboral - FIL Àmbit territorial d’actuació Baix Llobregat Adreça C. Rebló, 7-9 Municipi Esparreguera Codi postal 08292 Comarca Baix Llobregat Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 770 84 10 / 93 779 50 80 Persona de contacte Jordi Rupérez Ruiz Correu electrònic jruperez@fundaciofil.cat Web www.fundaciofil.com Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Entarimats Serveis a diferents ajuntaments. Jardineria Manteniment de parcs i jardins privats i públics. Manipulats Operacions de manipulats. Neteja Neteja d’edificis públics i privats. 109
 • 102. Flisa Barcelona Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental Dades de l’empresa Titularitat Flisa Cataluña, SA Àmbit territorial d’actuació Comarques de Barcelona Adreça Pol. Ind. Polizur, C/ Bosc Tancat, 24-32, Zona B, Naus 12 a 16 Municipi Cerdanyola del Vallès Codi postal 08290 Comarca Vallès Occidental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 580 93 92 / 93 580 90 94 Persona de contacte Jordi Gotzems Busquets Correu electrònic barcelona.flisa@fundaciononce.es Web www.flisa.com Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Bugaderia industrial Hostaleria, empreses, centres mèdics i residències. 110
 • 103. Flisa Girona Riudellots de la Selva Selva Dades de l’empresa Titularitat Flisa Cataluña, SA Àmbit territorial d’actuació Comarques de Girona Adreça Av. Països Catalans, s/n (Pol. Ind. Girona) Municipi Riudellots de la Selva Codi postal 17457 Comarca Selva Demarcació territorial Girona Telèfon / Fax 972 47 81 19 / 972 47 73 97 Persona de contacte Toni Martínez Marin Correu electrònic girona.flisa@fundaciononce.es Web www.flisa.com Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Bugaderia industrial Hostaleria, empreses, centres mèdics i residències. 111
 • 104. Flisa Sant Boi Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat Dades de l’empresa Titularitat Flisa Cataluña, SA Àmbit territorial d’actuació Comarques de Barcelona Adreça Ctra. Santa Creu de Calafell, 105 Municipi Sant Boi de Llobregat Codi postal 08830 Comarca Baix Llobregat Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 640 80 90 / 93 652 60 35 Persona de contacte Jordi Gotzems Busquets Correu electrònic santboi.flisa@fundaciononce.es Web www.flisa.com Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Bugaderia industrial Hostaleria, empreses, centres mèdics i residències. 112
 • 105. Flisa Tortosa Tortosa Baix Ebre Dades de l’empresa Titularitat Flisa Cataluña, SA Àmbit territorial d’actuació Comarques de Tarragona, Barcelona i nord de Castelló Adreça Pol. Ind. Baix Ebre, parc. 36 (Camp-redó) Municipi Tortosa Codi postal 43500 Comarca Baix Ebre Demarcació territorial Terres de l’Ebre Telèfon / Fax 977 59 73 09 / 977 59 73 05 Persona de contacte Blanca Pujol Mauri Correu electrònic tortosa.flisa@fundaciononce.es Web www.flisa.com Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Bugaderia industrial Hostaleria, empreses, centres mèdics i residències. 113
 • 106. Font del Ferro Rubí Vallès Occidental Dades de l’empresa Titularitat Font del ferro, SL, societat municipal Àmbit territorial d’actuació Rubí Adreça C. Càceres, s/n (Ca n’Oriol) Municipi Rubí Codi postal 08191 Comarca Vallès Occidental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 588 75 75 / 93 697 43 19 Persona de contacte Maria Isabel Gamba Otero Correu electrònic fontdelferro@ajrubi.es Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Viver. Producció Producció de planta ornamental, aromàtica, de plantes mediterrània, planta resistent a la sequera, tapissant i de temporada. Per encàrrec producció de planta per reforestació de boscos i/o entorns naturals. Servei a les escoles i /o centres de formació (CEIP, IES) a través de visites guiades pel coneixement de l’activitat viverística, possibilitat de realitzar pràctiques, apropament a la diversitat i al medi natural. 114
 • 107. Formació i Integració de Discapacitats Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Formació i integració de discapacitats, SL Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça Rbla. Badal, 190-192, entl. 3a, esc. B Municipi Barcelona Codi postal 08028 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon 93 431 94 08 / 606 761 604 / 675 046 140 Fax 93 431 94 08 Persona de contacte Rocio Asian Correu electrònic formaintegradiscapacitats@ telefonica.net Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Serveis Serveis externs de contractació de jardineria, manteniment, neteja, control, consergeria, recepcionista, teleoperadors, caixers, repartidors i administratius. 115
 • 108. Fucoda Delegació Barcelona Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Fundación ONCE - Grupo Fundosa / Fundosa control de datos y servicios, SA Àmbit territorial d’actuació Barcelona, Madrid i Sevilla Adreça Gran Via de Carles III, 66-68, baixos Municipi Barcelona Codi postal 08028 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 330 12 01 / 93 490 47 55 Persona de contacte Rossend Nadal Noguera Correu electrònic rnadal.fucoda@fundaciononce.es / barcelona.fucoda@fundaciononce.es Web www.grupofundosa.es Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Gestió documental, Digitalització de documents, OCR, captura màrqueting directe, automatitzada de codis de barres, gravació equips i serveis de documents, introducció de dades, informàtics tractament d’arxius informàtics i de paper, custòdia, màrqueting directe i distribuïdors oficials HP- Compaq. 116
 • 109. Fundacio Acció Baix Montseny Sant Celoni Vallès Oriental Dades de l’empresa Titularitat Fundació Acció Baix Montseny Àmbit territorial d’actuació Vallès Oriental, Vallès Occidental, La Selva. Adreça C. Pla i Daniel, 1 Municipi Sant Celoni Codi postal 08470 Comarca Vallès Oriental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 867 21 38 / 93 848 40 51 Persona de contacte Xavier Janés Genís Correu electrònic fundacioaccio@hotmail.com Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Construcció, Obra i rehabilitació. rehabilitació i reformes Jardineria i forestal Jardineria. Forestal. Missatgeria Missatgeria. Neteja Neteja. Pintura Pintura. Senyalització viària Senyalització viària. 117
 • 110. Fundació Pere Mata Reus Baix Camp Dades de l’empresa Titularitat Fundació Pere Mata, fundació privada Àmbit territorial d’actuació Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Priorat Adreça Ctra. de l’Institut Pere Mata, s/n Municipi Reus Codi postal 43206 Comarca Baix Camp Demarcació territorial Tarragona Telèfon / Fax 977 92 05 32 / 977 92 05 33 Persona de contacte Enric Cardús Gómez Correu electrònic delorm@peremata.com / bardouc@peremata.com Web www.fundacioperemata.cat Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Banc d’ajudes tècniques Banc d’ajudes tècniques. Hoteleria Serveis derivats de bar. Jardineria Jardineria. Manipulats Manipulats industrials. Neteja Neteja. 118
 • 111. Fundació Privada Tallers de la Cerdanya Puigcerdà Cerdanya Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada tallers de la Cerdanya Àmbit territorial d’actuació Comarcal Adreça Barri Sant Julià, s/n Municipi Puigcerdà Codi postal 17520 Comarca Cerdanya Demarcació territorial Girona Telèfon / Fax 972 14 06 00 / 972 14 00 33 Persona de contacte Enric Carmona Cornet Correu electrònic tallerscerdanya@hotmail.com Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Jardineria i manteniment Neteja i manteniment d’espais públics i d’espais públics mobiliari urbà. Poda d’arbrat. 119
 • 112. Fundació Tallers - Badia del Vallès Badia del Vallès Vallès Occidental Dades de l’empresa Titularitat Fundació tallers de Catalunya (Badia) Àmbit territorial d’actuació Vallès Occidental Adreça Av. Cantàbric, 49 Municipi Badia del Vallès Codi postal 08214 Comarca Vallès Occidental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 902 02 69 19 / 93 729 42 59 Persona de contacte Anna Sampere Joan Correu electrònic ftcat@ftcat.org Web www.ftcat.org Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Externalització de Externalització de suports administratius, suports administratius digitalització documental, custòdia i manipulat postal documental, destrucció documental i manipulat postal. Jardineria, neteja i Jardineria, neteja i manteniment viari. manteniment viari Manipulats i artesania Manipulats, artesania, bijuteria i postals de Nadal. 120
 • 113. Fundació Tallers - Santa Coloma Santa Coloma de Gramenet Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Fundació tallers de Catalunya (Santa Coloma de Gramanet) Àmbit territorial d’actuació Barcelonès i Vallès Adreça Almogàvers, 18 Municipi Santa Coloma de Gramenet Codi postal 08924 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 902 02 69 19 / 93 392 44 22 Persona de contacte Anna Sampere Joan Correu electrònic ftcat@ftcat.org Web www.ftcat.org Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Externalització de Externalització de suports administratius, suports administratius digitalització documental, custòdia i manipulat postal documental, destrucció documental i manipulat postal. Jardineria, neteja i Jardineria, neteja i manteniment viari. manteniment viari Manipulats i artesania Manipulats, artesania, bijuteria i postals de Nadal. 121
 • 114. Fundació Topromi Tarragona Tarragonès Dades de l’empresa Titularitat Fundación taller ocupacional promoción minusválidos Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça Av. Manuel Carrasco i Formiguera, 14 Municipi Tarragona Codi postal 43100 Comarca Tarragonès Demarcació territorial Tarragona Telèfon / Fax 977 54 82 86 / 977 54 82 86 Persona de contacte M. Paz Baena Rodríguez Correu electrònic topromi@caixatarragona.es Web www.topromi.com Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Disseny. Digitalització Llibres, documents i fotografies. de documents Enquadernació Fascicles i treballs. Papereria artesanal Agendes, blocs, portafotos i llibretes. Manipulats Industrials, muntatges i envasats, manipulacions promocionals o publitrameses. 122
 • 115. Fundosa Galenas Vall d’Hebron Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Fundosa Galenas, SA Àmbit territorial d’actuació Barcelona Adreça Pg. Vall d’Hebron, 129 (Ciutat Sanitària) / C. Feixa Llarga, s/n 08907- L’Hospitalet del Llobregat (Hospital Bellvitge) Municipi Barcelona Codi postal 08035 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 91 501 79 76 / 91 552 79 96 Persona de contacte Verónica Jiménez Planet Correu electrònic vjimenez.galenas@fundaciononce.es Web www.galenas.es Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Comerç minorista Botiga Hospital Vall d’Hebron (venda de premsa, revistes, llibres, flors, envasats, joguines, perfumeria i higiene personal, recàrrega de mòbils. Distribució i instal·lació de mobiliari i material d’oficina i comercial. Serveis d’impremta, gran impremta i papereria comercial. Regal d’empresa: publicitari, institucional i nadalenc. 123
 • 116. Fundosa TBS Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Fundosa transcripciones en braille y sonoras, SL Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça C. Numància, 185 SS 1 Municipi Barcelona Codi postal 08034 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 206 00 07 / 93 206 00 48 Persona de contacte María José Sánchez Lorenzo Correu electrònic czuazo.fundosa@fundaciononce.es Web www.grupofundosa.es Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Realització de podcasts Realització de podcasts per emissores per emissores de ràdio de ràdio o altres mitjans o entitats. o altres mitjans o entitats Transcripció al braille i Productes per encàrrec: llibres, gravació en so digital cartes de restaurant, guies, de tot tipus de vídeos subtitulats, subtitulació d’actes documents. en directe, llibres gravats Subtitulació de (llibres de text, novel·les i guies). programes en directe Plaques de senyalètica en braille. i de vídeos en diferit 124
 • 117. G
 • 118. Gelim, SA Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental Dades de l’empresa Titularitat Gelim, SA Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça C. Francesc Vinyas, 7, 2a planta Municipi Sant Cugat del Vallès Codi postal 08174 Comarca Vallès Occidental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 517 30 42 / 93 517 30 20 Persona de contacte Marta Rodríguez Gil Correu electrònic marta.rgil@es.issworld.com Web www.es.issworld.com Persones treballadores amb discapacitat >200 Productes i serveis Auxiliars administratius Auxiliars administratius. Serveis manteniment, Servei de neteja, manteniment, jardineria. neteja i jardineria 127
 • 119. Gestora de Transports Costa Brava Figueres Alt Empordà Dades de l’empresa Titularitat Gestora de transports Costa Brava, SL Àmbit territorial d’actuació Comarques de Girona Adreça Pl. Estació, 17 Municipi Figueres Codi postal 17600 Comarca Alt Empordà Demarcació territorial Girona Telèfon / Fax 972 67 70 60 / 972 67 72 18 Persona de contacte Francisca Juanola Pellicer Correu electrònic gtcb@infonegocio.com Web www.nexusxm5.com/gtcb Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Gestió de serveis Serveis públics de l’Estació d’Autobusos públics de Figueres, Informació d’horaris comarcals i enllaços. Venda i distribució de gasoil A servei 24h. Lloguer d’espais publicitaris de diferents dimensions. 128
 • 120. Ginesta Valls Alt Camp Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada Ginac Àmbit territorial d’actuació Alt Camp Adreça C. Manyans, s/n (Polígon industrial de Valls) Municipi Valls Codi postal 43800 Comarca Alt Camp Demarcació territorial Tarragona Telèfon / Fax 977 61 33 37 / 977 60 95 59 Persona de contacte José Carlos Eiriz Varela Correu electrònic ginesta@ventall.org Web www.fundacioginac.org Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Jardineria Serveis de manteniment i creació de zones enjardinades. Medi ambient Neteja de rieres, manteniment de boscos, tractament de residus verds i campanyes de sensibilització ambientals. Serveis industrials Muntatge de components, envasats, etiquetatges i retractilats. 129
 • 121. Giroassist Girona Gironès Dades de l’empresa Titularitat Giroassist, SLU Àmbit territorial d’actuació Girona i comarques de Girona Adreça C. Empúries, 31 Municipi Girona Codi postal 17003 Comarca Gironès Demarcació territorial Girona Telèfon / Fax 972 20 68 51 / 972 22 63 28 Persona de contacte Alfonso Moreno Rodriguez Correu electrònic personal@mifas.cat Web www.giroassist.com Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Manipulació i trameses Manipulació i tramesa de postals correspondència, butlletins, revistes, embossaments i retractilats. Màrqueting telefònic Agent comercial de correus i publicorreu. Call center. Reprografia i Enquadernacions, ampliacions, digitalització reduccions, escàner-digitalització, còpies digitals, plastificats i plòter. 130
 • 122. Giropark, SA Girona Gironès Dades de l’empresa Titularitat Giropark, SA Àmbit territorial d’actuació Girona i comarques de Girona Adreça C. Empúries, 31 Municipi Girona Codi postal 17005 Comarca Gironès Demarcació territorial Girona Telèfon / Fax 972 20 68 51 / 972 22 63 28 Persona de contacte Alfonso Moreno Rodriguez Correu electrònic personal@mifas.cat Web www.mifas.com Persones treballadores amb discapacitat 100-150 Productes i serveis Gestió d’aparcaments Explotació d’aparcaments i de zones i zones blaves blaves a diverses poblacions de les comarques de Girona. 131
 • 123. Goiaran Vielha e Mijaran Val d’Aran Dades de l’empresa Titularitat Gureak Aran, SL Àmbit territorial d’actuació Val d’Aran Adreça Ctra. N-230, polígon industrial Incasol, naus 3 i 4 Municipi Vielha e Mijaran Codi postal 25530 Comarca Val d’Aran Demarcació territorial Lleida Telèfon / Fax 973 64 00 90 / 973 64 02 59 Persona de contacte Martin Urruzola Correu electrònic goiaran@ext.grupogureak.com / info@grupogureak.com Web www.grupogureak.com Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Bugaderia industrial Hostaleria, empreses, centres mèdics i residències. 132
 • 124. Grupdem Montmeló Vallès Oriental Dades de l’empresa Titularitat Grupdem, SCCL Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça Ptge. del Criadero, 14 (Pol. Ind. Sota el Molí) Municipi Montmeló Codi postal 08160 Comarca Vallès Oriental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 352 80 04 / 93 351 92 65 Persona de contacte Montserrat Puig Abad Correu electrònic grupdem@grupdem.com Web www.grupdem.com Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Comerç Escombres, raspalls, accessoris de neteja. Manipulats Retràctils. Flow pack. Tot tipus de manipulats. Servei de magatzem Servei de magatzem. 133
 • 125. Grupo Sifu - Barcelona L’Hospitalet de Llobregat Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Sifu, SL / Epid SL / Tadis SCCL Àmbit territorial d’actuació Comarques de Barcelona Adreça C. Femades, 19-25 Municipi L’Hospitalet de Llobregat Codi postal 08907 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 309 63 76 / 93 309 52 19 Persona de contacte Albert Campabadal Mas Correu electrònic barcelona@gruposifu.com Web www.gruposifu.com Persones treballadores amb discapacitat >200 Productes i serveis Outsourcing Consergeria i porteria. Neteja. Manteniment. Operaris d’instal·lacions. Manipulats. Jardineria. Garatges i gasolineres. Subministres. Serveis de disseny. Corporate housing. Formació. 134
 • 126. Grupo Sifu - Escid L’Hospitalet de Llobregat Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Escid, SL Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça C. Femades, 19-25 Municipi L’Hospitalet de Llobregat Codi postal 08907 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 902 15 33 25 / 93 309 52 19 Persona de contacte Elisabeth Palomo Correu electrònic escid@gruposifu.com Web www.gruposifu.com Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Subministraments Material d’oficina, equips de protecció individual, vestuari laboral, productes de neteja i lots de Nadal. 135
 • 127. Grupo Sifu - Lleida Lleida Segrià Dades de l’empresa Titularitat Sifu, SL / Epid SL / Tadis SCCL Àmbit territorial d’actuació Comarques de Lleida Adreça C. Roca Labrador, 4-6 Municipi Lleida Codi postal 25003 Comarca Segrià Demarcació territorial Lleida Telèfon / Fax 973 27 28 68 / 973 26 62 80 Persona de contacte Albert Campabadal Mas Correu electrònic administracion.lleida@gruposifu.com Web www.gruposifu.com Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Outsourcing Consergeria i porteria. Neteja. Manteniment. Operaris d’instal·lacions. Manipulats. Jardineria. Garatges i gasolineres. Subministres. Serveis de disseny. Corporate housing. Formació. 136
 • 128. Grupo Sifu - Tarragona Tarragona Tarragonès Dades de l’empresa Titularitat Sifu, SL / Epid SL / Tadis SCCL Àmbit territorial d’actuació Comarques de Tarragona Adreça Av. Andorra, 7, baixos Municipi Tarragona Codi postal 43002 Comarca Tarragonès Demarcació territorial Tarragona Telèfon / Fax 977 21 71 95 / 977 21 53 34 Persona de contacte Albert Campabadal Mas Correu electrònic tarragona@gruposifu.com Web www.gruposifu.com Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Outsourcing Consergeria i porteria. Neteja. Manteniment. Operaris d’instal·lacions. Manipulats. Jardineria. Garatges i gasolineres. Subministres. Serveis de disseny. Corporate housing. Formació. 137
 • 129. Grupo Sifu - Vallès Sabadell Vallès Occidental Dades de l’empresa Titularitat Sifu, SL / Epid SL / Tadis SCCL Àmbit territorial d’actuació Comarques de Barcelona Adreça C. De les Paus, 85 Municipi Sabadell Codi postal 08202 Comarca Vallès Occidental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 725 75 27 / 93 717 96 67 Persona de contacte Albert Campabadal Mas Correu electrònic rnavarro@gruposifu.com Web www.gruposifu.com Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Outsourcing Consergeria i porteria. Neteja. Manteniment. Operaris d’instal·lacions. Manipulats. Jardineria. Garatges i gasolineres. Subministres. Serveis de disseny. Corporate housing. Formació. 138
 • 130. Gustauria Igualada Anoia Dades de l’empresa Titularitat Gustauria, SCCL Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça C. Pere Bosch i Soldevila, 18 Municipi Igualada Codi postal 8700 Comarca Anoia Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 804 83 35 / 93 804 83 35 Persona de contacte Jaume Llorens Solé Correu electrònic jaume@gustauria.com / gustauria@gustauria.com Web www.gustauria.com Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Cooperativa social Plats elaborats i transportats amb gran alimentària varietat de receptes, adaptades als gustos i necessitats específiques de les persones de la 3a edat i dependents. 139
 • 131. H
 • 132. Handicaped Sabadell Vallès Occidental Dades de l’empresa Titularitat Handicaped, SLU CET Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça C. Milà i Fontanals, 122-126 Municipi Sabadell Codi postal 08205 Comarca Vallès Occidental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 726 73 77 / 93 726 36 50 Persona de contacte Ana Muñoz Tanco Correu electrònic handicaped.cet@gmail.com Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Comercialització i Farmacioles domèstiques manipulació i per la indústria. de farmacioles 141
 • 133. I
 • 134. Icària Gràfiques Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Icària iniciatives socials, SAL Àmbit territorial d’actuació Internacional Adreça C. Pujades, 77-79 Municipi Barcelona Codi postal 08005 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon 93 300 97 38 Persona de contacte Maria Jose Pujol Rojo Correu electrònic mjpujol@icaria.biz Web www.icariagraficas.com Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Disseny i impressió Serveis d’impremta digital, offset, gràfica serigrafia, tampografia i estampació tèxtil. Proveïdors de tot tipus de merchandaising. 143
 • 135. Igualssom Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat Dades de l’empresa Titularitat Igualssom, SRL Àmbit territorial d’actuació Baix Llobregat Adreça Oficines: C. Pau Claris, 14 / Activitat: Tints, 11 Municipi Sant Boi de Llobregat Codi postal 08830 Comarca Baix Llobregat Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 661 24 02 / 93 661 24 02 Persona de contacte Concepció Capdevila Vives Correu electrònic igualssom@igualssom.cat Web www.igualssom.cat Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Distribució de publicitat Distribució de publicacions, publicitat, publicorreu, manipulats de correspondència, objectes publicitaris i de la indústria. Neteja d’edificis Neteja d’edificis. 144
 • 136. Industrial del Minusválido, SA Ripollet Vallès Occidental Dades de l’empresa Titularitat Industrial del minusválido, SA Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça C. Sant Pere, 3 Municipi Ripollet Codi postal 08291 Comarca Vallès Occidental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 594 20 66 / 93 580 23 77 Persona de contacte Ma Pilar Sánchez Martínez Correu electrònic pgaltes@im-guidosimplex.com Web www.im-guidosimplex.com Persones treballadores amb discapacitat 15-25 Productes i serveis Fabricació d’aparells Cadires de rodes, cadires de rodes ortopèdics i cadires elèctriques, scooters, cadires de rodes de rodes. Adaptació especials, material ortopèdic i d’ajuda, de vehicles adaptacions per conducció de vehicles, venda i instal·lació de rampes i cadires roto-giratories per al cotxe. 145
 • 137. Inout Alberg Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Icària iniciatives socials Àmbit territorial d’actuació Xarxa internacional d’albergs Adreça C. Major del Rectoret, 2 Municipi Barcelona Codi postal 08017 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon 93 280 09 85 Persona de contacte Ferràn Castillo Correu electrònic fcastillo@inoutalberg.com Web www.inouthostel.com Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Activitats d’animació Animació per empreses. Festes dins de l’Inout i als voltants. Hoteleria Hoteleria en règim d’alberg de joventut restaurant obert al públic (individuals i grups). Restauració Menús de tot tipus. Lloguer de sales Lloguer de sales de reunions amb per reunions serveis àudio visuals i de coffee. 146
 • 138. Insomin Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat Dades de l’empresa Titularitat Integración social de minusválidos, SL Àmbit territorial d’actuació Comarques de Barcelona Adreça C. Andorra, 31 Municipi Sant Boi de Llobregat Codi postal 08830 Comarca Baix Llobregat Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 630 24 64 / 93 652 34 56 Persona de contacte David Salmerón Correu electrònic insomin@telefonica.net Web www.ism-serveis.com Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Serveis Conserges, auxiliar, teleoperadors i control d’accessos. 147
 • 139. Intecserveis Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat Dades de l’empresa Titularitat CET interserveis - Fundació Germà Benito Menni Àmbit territorial d’actuació Baix Llobregat i Barcelonès Adreça C. La Rapa, 18, baixos Municipi Sant Boi de Llobregat Codi postal 08830 Comarca Baix Llobregat Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 630 13 53 / 93 661 60 06 Persona de contacte Josep Fortes Jinénez Correu electrònic intecserveis@sjd-ssm.com Web www.intecserveis.com Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Serveis integrals Manteniment de zones verdes, gespa de jardineria i plantació, sistemes de reg, actuacions forestals i tractament fitosanitaris. Serveis integrals Edificis i oficines, col·legis i via pública. de neteja 148
 • 140. Integra Manteniment, Gestió i Serveis Integrats, Centre Especial de Treball Catalunya, SL Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Integra CET Catalunya, SL Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça C. Pamplona, 54 bxs. Municipi Barcelona Codi postal 08019 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 356 85 88 / 93 356 85 82 Persona de contacte Aldo Osorio Maturana Correu electrònic chernandez@integracet.cat Web www.integracet.cat Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Neteja d’edificis i locals Serveis auxiliars de neteja, manteniment, control d’accessos. 149
 • 141. Integra PMC, SL Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental Dades de l’empresa Titularitat Integrapmc, SL Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça Pol. Ind. Can Casablancas, c. Empordà, 1 Municipi Sant Quirze del Vallès Codi postal 08192 Comarca Vallès Occidental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 902213535 / 902930343 Persona de contacte Maria Isabel Gil Roca Correu electrònic integrapmc@pmcgrup.com Web www.pmcgrup.es Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Comerç a l’engròs Consumibles i material d’oficina. Q78. Mobiliari d’oficina. Sistemes d’impressió i hardware. Manteniment d’equips d’impressió i audiovisuals. 150
 • 142. Integralia El Prat de Llobregat Baix Llobregat Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada Integralia Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça Parc de Negocis Mas Blau, ed. Muntadas, 1, esc. A Municipi El Prat de Llobregat Codi postal 08820 Comarca Baix Llobregat Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 487 04 23 / 93 487 04 49 Persona de contacte Cristina González Hipólito Correu electrònic fundacionintegralia@ fundacionintegralia.org / adesc@arrakis.es Web www.fundacionintegralia.org Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Centre d’atenció Contact center. Actualització i telefònica (Call center) manteniment de bases de dades. 151
 • 143. Intelami Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental Dades de l’empresa Titularitat Associació Intelami per a la inserció sociolaboral de persones amb minusvalidesa Àmbit territorial d’actuació Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme Adreça Luxemburg, 28 Municipi Les Franqueses del Vallès Codi postal 08520 Comarca Vallès Oriental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 849 86 03 / 93 849 83 29 Persona de contacte Ricardo Toral Factor Correu electrònic intelami@toralfactor.com Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Manipulats industrials Manipulats i envasats varis per a tercers, verificació qualitat de peces diverses. 152
 • 144. Interegar, SL Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Interegar, SL Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça Plaça de las Navas, 10, 1r 3a Municipi Barcelona Codi postal 08004 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 223 85 08 / 93 226 85 10 Persona de contacte Fernando Ariza Correu electrònic interegar@interegar.com Web www.interegar.com Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Comercialització Material d’oficina, consumibles, de productes vestuari laboral i equips de protecció. Mobiliari d’oficina. 153
 • 145. Interpas Sant Adrià de Besòs Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Fundació Ginesta Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça C. Alarcón, 29, polígon ind. Monsolís Municipi Sant Adrià de Besòs Codi postal 08930 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 462 70 48 / 93 462 70 49 Persona de contacte Jordi Cabeza (cap comercial) Correu electrònic jcabeza@fundacioginesta.cat Web www.fundacioginesta.cat Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Manipulats Postals. Franqueig, embossat de revistes, carteries, Entitat col·laboradora tractament de dades, distribució, reprografia, de Correus picking i emmagatzematge. 154
 • 146. Ipres - Integració de Persones amb Risc d’Exclusió Social Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat IPRES - Integració de Persones amb Risc d’Exclusió Social Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça C. Sepúlveda, 143 Municipi Barcelona Codi postal 08011 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 451 12 14 / 93 451 31 91 Persona de contacte Camil Rull Rigol Correu electrònic info@ipres.es Web www.ipres.es Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Manteniment d’edificis Manteniment i neteja d’edificis, locals, i locals garatges i espais públics i privats. Neteja Neteja i manteniment d’empreses, oficines, escales de veïns, garatges, escoles, grans superfícies i locals, públics i privats. Serveis de consergeria Consergeria, recepció i control d’accessos. Obertura, tancament i control d’instal·lacions. Serveis a les empreses Serveis de consergeria, recepció i control d’edificis públics i privats, polígons industrials, garatges. Atenció telefònica, recepció i control d’accessos. Obertura, tancament i control d’instal·lacions. 155
 • 147. Ítaca (Verge de la Cinta) Campredó-Tortosa Baix Ebre Dades de l’empresa Titularitat Verge de la Cinta, SCCL Àmbit territorial d’actuació Terres de l’Ebre Adreça Ctra. Tortosa-Aldea -C42-, km 7 (Campredó) Municipi Campredó-Tortosa Codi postal 43897 Comarca Baix Ebre Demarcació territorial Terres de l’Ebre Telèfon / Fax 977 59 72 20 / 977 59 74 83 Persona de contacte Isabel Gilisbars de Francisco Correu electrònic igilisbars@geisebre.cat Web www.geisebre.org Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Jardineria Jardineria. Restauració Servei de restauració per a col·lectius. Neteja Manteniment i neteja d’espais. Manipulats i Manipulat i embalatge. transformació de productes 156
 • 148. J
 • 149. Jardiners Sant Adrià (Jasa) Sant Adrià de Besòs Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Jardiners Sant Adrià, S.C.C.L. Àmbit territorial d’actuació Barcelonès Adreça C. Ricart, 46, baixos Municipi Sant Adrià de Besòs Codi postal 08930 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 462 19 73 / 93 462 22 94 Persona de contacte Joan Font Correu electrònic cmiguel@jasa.coop / jasa@jasa.coop Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Serveis de jardineria Serveis de manteniment d’espais verds. Obres de jardineria. 159
 • 150. L
 • 151. La Calaixera Afanya’t Alt Penedès, Baix Barcelona Penedès i Garraf Barcelonès 10-20 persones treballadores Dades de contacte l’empresa Número de Registre Titularitat T00141 Associació per a la rehabilitació Activitat productiva Jardineria psíquic - AREP del malalt Àmbit territorial d’actuació Data d’inscripció Catalunya 30/05/95 Adreça Adreça Pg. Maragall, 124 Ctra. Sant Martí, s/n Municipi Telèfon Barcelona 93 817 19 69 Codi postal Municipi 08027 Vilafranca del Penedès Comarca Codi postal Barcelonès 08720 Demarcació territorial Comarca Barcelona Alt Penedès Empresa Fax Telèfon / titular Nou Verd, 42 / 93 352 13 68 93 243 20 SCCL Persona de contacte Mercè Grau Correu electrònic mgrau@arep.cat Productes i serveis Web www.arep.cat Viverisme • Conreu de plantes ornamentals Persones treballadores • Coníferes amb discapacitat 25-50 • No-coníferes Forestal • Gestió del pla tècnic Productes i serveis • Replantacions i neteges forestals • Diferents varietatstot tipus de volums Enquadernació Enquadernació de de peres Fruticultura i fascicles, papereria creativa i Jardineria • Disseny Impressió digital.jardins de regal. i construcció de Fusteria • Manteniments de jardins rústic fet Mobles fets a mida, moble • Manteniments d’obra pública de forma artesanal, taules de ping-pong, Restauració • Restaurant-escola. habitatges, parquets divisions d’oficines i Càtering i lleure • Espaisjoguines de fusta, caixes de regal rústics, esportius per a empreses, fusteria d’exteriors. Formació • Ensenyament en matèries relacionades Manipulats. Mailing Retractilat de tot tipus de productes, amb l’activitat de l’empresa mailings per a empreses, sindicats, associacions i entitats, packaging. Manualitats Diferents tipus de productes de decoració, lots i regals d’empresa. Pintura Pintura industrial i decorativa. Serveis de manteniment Pisos i llars assistits d’associacions i d’edificis entitats públiques, llars-residències, comunitat de veïns, empreses i oficines. 161
 • 152. Andròmines La Fageda Santa Paude Barcelona Província < 10 persones treballadores Garrotxa Dades de l’empresa contacte Titularitat Registre Número de La fageda, SCCL T00141 Àmbit territorial d’actuació Activitat productiva Garrotxa Bugaderia Adreça Data d’inscripció Mas els Casals, s/n 30/05/95 Municipi Adreça Santa Pau Irlanda, 27-29, baixos 2 Codi postal Telèfon 17811 06 27 93 274 Comarca Municipi Garrotxa Barcelona Demarcació territorial Codi postal Girona 08030 Telèfon / Fax Comarca 972 68 10 10 / 972 68 10 08 Barcelonès Persona de contacte Empresa titular Josep Ma Corbinos Martínez Andròmines, SCCL Correu electrònic rllach@fageda.com Web Productes i serveis www.fageda.com Persones treballadores Transport per carretera • Recollida de voluminosos de amb discapacitat de mercaderies 50-100 la via pública • Transport de residus Productes i serveis • Muntatge d’exposicions Agropecuària Dipòsits i magatzems Elaboració de productes làctics. • Gestió de deixalleries generals Serveis de jardineria. • Tractament i classificació Viverisme forestal. de voluminosos Altres serveis independents NCOP Venda de productes de segona mà 162
 • 153. La Klosca Afanya’t Alt Penedès, Baix Mataró Penedès i Garraf Maresme 10-20 persones treballadores Dades de contacte l’empresa Número de Registre Titularitat T00141 La klosca-CET, SLU Activitat productiva Àmbit territorial d’actuació Jardineria Maresme Data d’inscripció Adreça 30/05/95 C. Sant Antoni, 86, 2a planta, porta 10 Adreça Municipi Ctra. Sant Martí, s/n Mataró Telèfon Codi postal 93 817 19 69 08301 Municipi Comarca Vilafranca del Penedès Maresme Codi postal territorial Demarcació 08720 Barcelona ComarcaFax Telèfon / Alt 755 36 06 / 93 755 36 07 93 Penedès Empresade contacte Persona titular Nou Verd, SCCL Marta Marimon Correu electrònic laklosca@cenforpre.org Persones treballadores Productes i serveis amb discapacitat <10 Viverisme • Conreu de plantes ornamentals • Coníferes Productes i serveis • No-coníferes Forestal d’ous Producció Ous ecològics. • Gestió del pla tècnic ecològics • Replantacions i neteges forestals Fruticultura • Diferents varietats de peres Jardineria • Disseny i construcció de jardins • Manteniments de jardins • Manteniments d’obra pública Restauració • Restaurant-escola. Càtering i lleure • Espais esportius Formació • Ensenyament en matèries relacionades amb l’activitat de l’empresa 163
 • 154. Andròmines La Torxa Lleida Província de Barcelona < 10 Segriàpersones treballadores Dades de l’empresa contacte Titularitat Registre Número de Associació d’ocupació i esplai T00141 Activitat productiva de Catalunya “LA TORXA” Bugaderia Àmbitd’inscripció Data territorial d’actuació Lleida 30/05/95 Adreça Adreça C. Duke 27-29, baixos 2 Irlanda, Ellington, s/n (Complex la Caparrella) Telèfon 93 274 06 27 Municipi Lleida Municipi Barcelona Codi postal 25192 Codi postal 08030 Comarca Segrià Comarca Barcelonès Demarcació territorial Lleida Empresa titular Andròmines, SCCL Telèfon / Fax 973 28 99 00 / 973 28 92 26 Persona de contacte Esther Macià Peinado Productes i serveis Correu electrònic latorxa@latorxa.cat Transport per carretera • Recollida de voluminosos de Web www.latorxa.cat de mercaderies la via pública Persones treballadores • Transport de residus amb discapacitat 25-50 • Muntatge d’exposicions Dipòsits i magatzems • Gestió de deixalleries Productes i serveis generals • Tractament i classificació Copisteria i reproducció Fotocòpies, ampliacions, reduccions de voluminosos i enquadernacions. Altres serveis Jardineria Disseny, manteniment, neteja d’espais independents NCOP verds i instal·lació de reg. Neteja de productes Venda viària Neteja de garatges, parcs, jardins de segona mà i carrers. Manipulats industrials Tornilleria, muntatge de contenidors i material òptic. Manipulats del paper Confecció de carpetes, talonaris, calendaris i llibretes de propaganda. 164
 • 155. Labor - 90 Afanya’t Alt Penedès, Baix Barcelona Penedès i Garraf Barcelonès 10-20 persones treballadores Dades de contacte l’empresa Número de Registre Titularitat T00141 Associació “LABORIS” Activitat productiva Àmbit territorial d’actuació Jardineria Àrea metropolitana de Barcelona Data d’inscripció Adreça 30/05/95 Travessera de Gràcia, 263 / Adreça C. Alba 1-3, baixos A4 Ctra. Sant Martí, s/n Municipi Telèfon Barcelona 93 817 19 69 Codi postal Municipi 08024 i 08012 Vilafranca del Penedès Comarca Codi postal Barcelonès 08720 Demarcació territorial Comarca Barcelona Alt Penedès Empresa Fax Telèfon / titular Nou Verd, 68 / 93 284 83 28 93 285 80 SCCL Persona de contacte M. Inmaculada gonzález Díaz Correu electrònic associacio@laboris-bcn.org Productes i serveis Web www.laboris.voluntariat.org Viverisme • Conreu de plantes ornamentals Persones treballadores • Coníferes amb discapacitat 25-50 • No-coníferes Forestal • Gestió del pla tècnic Productes i serveis • Replantacions i neteges forestals • Diferents varietats de peresi impressió. Digitalizació de documents Fruticultura de Digitalizació documents i impressió Jardineria sota demanda • Disseny i construcció de jardins Gestió de residus • Manteniments de jardinsvegetal porta Recollida de residus d’oli d’oli vegetal • Manteniments d’obra pública de Gràcia a porta als districtes municipals Restauració • l’Eixample. i Restaurant-escola. Càtering i lleure a empreses Serveis • Espais esportius Distribució del setmanari gratuït “L’independent de Gràcia”. Formació • Ensenyament en matèries relacionades amb l’activitat de l’empresa 165
 • 156. Andròmines Laborem Dertusa Tortosa de Barcelona Província < 10 persones treballadores Baix Ebre Dades de l’empresa contacte Titularitat Registre Número de Laborem dertusa, SL T00141 Àmbit territorial d’actuació Activitat productiva Espanya Bugaderia Adreça Data d’inscripció Pol. Ind. Baix Ebre, carrer I, 317 30/05/95 Adreça (Campredó) baixos 2 Irlanda, 27-29, Municipi Telèfon Tortosa 27 93 274 06 Codi postal Municipi 43897 Barcelona Comarca Codi postal Baix Ebre 08030 Demarcació territorial Comarca Terres de l’Ebre Barcelonès Telèfon / Fax Empresa titular 977 59 71 73 /SCCL 40 20 Andròmines, 977 45 Persona de contacte Miquel Panisello Pla Correu electrònic miquel@ofida.net Productes i serveis Web www.ofida.net Transport per carretera • Recollida de voluminosos de Persones treballadores de mercaderies la via pública amb discapacitat 25-50 • Transport de residus • Muntatge d’exposicions Productes i serveis Dipòsits i magatzems • Gestió de deixalleries Elaboració i producció generals Conserves, semiconserves, salaons • Tractament i classificació alimentària ide voluminosos Pernil d’ànec. fumats de peix. Altres serveis independents NCOP Venda de productes de segona mà 166
 • 157. Les Acàcies Afanya’t Alt Penedès, Baix Figueres Penedès i Garraf Alt Empordà 10-20 persones treballadores Dades de contacte l’empresa Número de Registre Titularitat T00141 privada ALTEM Fundació Activitat productiva Àmbit territorial d’actuació Jardineria Catalunya Data d’inscripció Adreça 30/05/95 46 C. Itàlia, Adreça Municipi Ctra. Sant Martí, s/n Figueres Telèfon Codi postal 93 817 19 69 17600 Municipi Comarca Vilafranca del Penedès Alt Empordà Codi postal territorial Demarcació 08720 Girona ComarcaFax Telèfon / Alt Penedès / 972 52 53 28 972 52 54 16 Empresade contacte Persona titular Nou Verd, SCCL Anna Mayne Correu electrònic empreses@fundacioaltem.org Web Productes i serveis www.fundacioaltem.org Persones treballadores Viverisme • Conreu de plantes ornamentals amb discapacitat 50-100 • Coníferes • No-coníferes Productes i serveis Forestal • Gestió del pla tècnic Bugaderia • Replantacionsd’hospitals, residències Rentat de roba i neteges forestals • hostaleria. i Diferents varietats de peres Fruticultura Hostaleria i restauració Servei de càtering, menús per a Jardineria • Disseny i construcció de jardins celebracions, actes i reunions. • Manteniments de jardins • Manteniments d’obra pública general, Jardineria Serveis mediambiental, jardineria sega i desbrossament de carreteres i boscos. Restauració • Restaurant-escola. Càtering i retractilats. Manipulats Manipulació industrial, envasats i lleure • Espais esportius Neteja Neteja de comunitats de veïns, superfícies Formació • Ensenyament en matèries relacionades comercials, garatges i oficines. amb l’activitat de l’empresa Recollida de residus, destrucció de paper Reciclatge, recollida i recuperació d’arxius, lloguer de contenidors, classificació i desballestament de residus. Servei d’assessorament Gestió d’enclavaments laborals. Borsa de a les empreses treball. Treball amb suport. Adaptació al lloc de treball. Seguiment i inserció laboral. 167
 • 158. L’espígol de GSIS Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat GSIS, SCCL (grup de serveis d’iniciativa social) Àmbit territorial d’actuació Barcelonès i Vallès Occidental Adreça C. Escultor Llimona, 50 Municipi Barcelona Codi postal 08031 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 429 96 76 / 93 429 39 69 Persona de contacte F. Xavier Ferré Giralt Correu electrònic gsisbcn@suport.org Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Jardineria Neteja i manteniment. Hípica Pupil·latge, classes particulars de munta, equitació terapèutica (equinoteràpia, hipoteràpia). 168
 • 159. Llibreria Fundació Gimm Mataró Maresme Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada GIMM Àmbit territorial d’actuació Maresme Adreça C. St. Pelegrí, 3 Municipi Mataró Codi postal 08301 Comarca Maresme Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 755 60 97 / 93 755 60 97 Persona de contacte Rosa Pérez Pérez Correu electrònic gimm@gimm.es Web www.gimm.es Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Premsa i papereria Objectes de regal, revistes, diaris, objectes de papereria, bitllets de bus i llaminadures. 169
 • 160. M
 • 161. Magna Laboratorios, SL Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat Dades de l’empresa Titularitat Magna laboratorios, SL Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça Colònia Güell, edifici Filatures Municipi Santa Coloma de Cervelló Codi postal 08690 Comarca Baix Llobregat Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 661 60 34 / 93 478 03 33 Persona de contacte Sara Jiménez / Paz Roldán Correu electrònic sara@magnaglobal.net / paz@magnaglobal.net Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Prestació de serveis Promocions comercials, serveis de relacionats amb merchandising i distribució majorista la cosmètica de productes cosmètics. 171
 • 162. Mansol Badalona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Manufactures solidàries Badalona “Mansol” - Fundació Acollida i Esperança Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça C. Muntaner, s/n Municipi Badalona Codi postal 08917 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 497 03 50 / 93 465 77 22 Persona de contacte Francesc Ballester Correu electrònic mansol@mansol.cat Web www.mansol.cat Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Manipulats industrials Estampació. Injecció de plàstics. Processos metal·lúrgics. Mecanismes elèctrics i electrònics. Muntatge de components. Encaixats i retractilats. 172
 • 163. Manufacturats Oliana Oliana Alt Urgell Dades de l’empresa Titularitat Manufacturats Oliana, SL Àmbit territorial d’actuació Estatal i internancional Adreça C. Josep Escaler, s/n Municipi Oliana Codi postal 25790 Comarca Alt Urgell Demarcació territorial Lleida Telèfon / Fax 973 46 82 00 / 973 47 05 24 Persona de contacte Inés Negra Barrabeig Correu electrònic mregada@taurus.es Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Muntatge de Aparells electrodomèstics. complements elèctrics 173
 • 164. Mas Albornà Olèrdola Alt Penedès Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada Mas Albornà Àmbit territorial d’actuació Alt Penedès Adreça C. Montseny, 10-12 (Pol. Ind. Sant Pere Molanta) Municipi Olèrdola Codi postal 08734 Comarca Alt Penedès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 902 19 11 04 / 93 818 13 52 Persona de contacte Francesc Xavier Cartanyà Benet Correu electrònic eugenia.gonzalez@masalborna.org Web www.masalborna.org Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Enclavaments laborals Assessorament i posada en marxa d’enclavaments laborals. Manipulats Manipulació i muntatge de components. Envasats. Etiquetatges de productes. Retractilats. Controls de qualitat de productes externs. Quantificació i classificació de productes. Gestió documental: destrucció de documents i digitalització. Jardineria, neteja viària, Manteniment de parcs i jardins. Neteja pintura vial viària. Senyalització horitzontal i vertical. Serveis mediambientals Gestió de deixalleries. Gestió de residus. Campanyes ambientals. 174
 • 165. Miton Abrera Baix Llobregat Dades de l’empresa Titularitat Miton, SL Àmbit territorial d’actuació Estatal i internacional Adreça Barcelona, 1, Pol. Ind. El Barcelonès Municipi Abrera Codi postal 08630 Comarca Baix Llobregat Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 770 51 82 / 93 770 51 73 Persona de contacte Josep Ma Solanellas López Correu electrònic mia@miton.com Web www.miton.com Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Envasats Personalització d’envasos. Manipulats i fabricació Tècnica SLEEVE: decoratiu, promocional a tercers i de precinte de garantia. Emblistats. Packs Promocionals. 175
 • 166. Moltacte Outlets Manresa Bages Dades de l’empresa Titularitat Moltacte, SCCL Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça Mercè Rodoreda, 12 B Municipi Manresa Codi postal 08243 Comarca Bages Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 672 08 37 09 / 93 794 27 74 Persona de contacte Jaume Plana Correu electrònic plana@moltacte.com Web www.moltacte.com Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Fashion outlets Venda de roba i complements de moda de grans marques a preus reduïts (mínim del 50% sobre el preu original). 176
 • 167. Mossèn Armengou i Feliu Berga Berguedà Dades de l’empresa Titularitat Fundació humanitària pel tercer i quart món Doctor Trueta - Fundació privada (Mn Armengou) Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça C. Barcelona, 23 Municipi Berga Codi postal 08600 Comarca Berguedà Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 821 04 00 / 93 889 13 97 Persona de contacte Laia Lores / Montse Guitó Correu electrònic trueta@trueta.cat / laia@trueta.cat Web www.trueta.cat Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Recollida, reciclatge i Recollida i reciclatge de fàrmacs i material tractament de residus sanitari. Recollida i reciclatge de tòners i cartutxos de tinta. Destrucció de documents i material confidencial. Recollida i reciclatge de telèfons mòbils. Recollida i reciclatge de paper d’oficina. Recollida i reciclatge de material informàtic. Recollida de radiografies. Recollida i reciclatge de piles i fluorescents. Servei integral de reciclatge a les empreses. 177
 • 168. Multicopy Gràfic Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Multicopy gràfic, SCCL Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça C. Consell de Cent, 119, baixos Municipi Barcelona Codi postal 08015 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 425 08 39 / 93 424 60 22 Persona de contacte Anabel Infante Nieto Correu electrònic multicopy@multicopygrafic.es Web www.multicopy.es Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Arts gràfiques i Fotocòpies grans volums b/n i color. Còpies copisteria de plànols b/n i color. Impressions de documents: dossiers, fulletons, flayers, memòries, plànols arquitectura i enginyeries. Cartelleries fotogràfiques. Cartelleries per a exterior: lones i vinils. Plastificats. Muntatge cartró ploma. Emmarcats d’alumini. Escàner massiu de documents. Escàner de plànols. Enquadernacions en espiral, canonet, cover pla, fastback, chanel, cosides. Targetes de visita. Segells de goma. Treballs d’impremta. 178
 • 169. N
 • 170. Nou Verd, SCCL Vilafranca del Penedès Alt Penedès Dades de l’empresa Titularitat Nou verd, SCCL Àmbit territorial d’actuació Comarques de Barcelona Adreça Pol. Domenys I, camí d’en Morató, núm. 4 Municipi Vilafranca del Penedès Codi postal 08720 Comarca Alt Penedès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 890 47 32 / 93 890 41 84 Persona de contacte Pere Bartolí Batet Correu electrònic xsenabre@entrem-hi.com / pbartoli@entrem-hi.com / mrodriguez@entrem-hi.com Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Jardineria Manteniment de jardins. Tractament de residus Recollida d’olis usats. 181
 • 171. O
 • 172. Odisseny Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Fundació Pere Mitjans Àmbit territorial d’actuació Àrea metropolitana Barcelona Adreça C. Llibertat, 25, baixos Municipi Barcelona Codi postal 08012 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 457 00 01 / 93 459 18 83 Persona de contacte Christian Collado / Ricard Argaiz Correu electrònic projectes@odisseny.com Web www.odisseny.com Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Disseny i maquetació. Missatgeria, calendari i agenda. Impressió. Gran format. Edició de vídeo. Serveis online a les empreses 183
 • 173. Onada Tarragona Tarragonès Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada Onada Àmbit territorial d’actuació Tarragonès Adreça C. Mercuri, 163 B (Polígon Industrial Riu Clar) Municipi Tarragona Codi postal 43006 Comarca Tarragonès Demarcació territorial Tarragona Telèfon / Fax 902 02 73 05 / 902 02 49 41 Persona de contacte Esperanza Picó Campo Correu electrònic onada@onada.org Web www.onada.org Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Gestió de residus Gestió de residus. Jardineria i treballs Jardineria i treballs forestals. forestals Màrqueting directe Màrqueting directe. Neteja Neteja. Pintura viària Pintura viària. Rentat ecològic Rentat ecològic de vehicles. de vehicles Serveis industrials Serveis industrials. Suport a esdeveniments Suport a esdeveniments 184
 • 174. Onada Serveis Torredembarra Torredembarra Tarragonès Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada Onada Àmbit territorial d’actuació Tarragonès Adreça Polígon Industrial Roques Planes, parc. EQ2 Municipi Torredembarra Codi postal 43830 Comarca Tarragonès Demarcació territorial Tarragona Telèfon / Fax 902 02 73 05 / 902 02 49 41 Persona de contacte Esperanza Picó Campo Correu electrònic onada@onada.org Web www.onada.org Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Gestió de residus Gestió de residus. Jardineria i treballs Jardineria i treballs forestals. forestals Màrqueting directe Màrqueting directe. Neteja Neteja. Pintura viària Pintura viària. Rentat ecològic Rentat ecològic de vehicles. de vehicles Serveis industrials Serveis industrials. Suport a esdeveniments Suport a esdeveniments 185
 • 175. Opportunity Catalunya Servicios Auxiliares, SL Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Opportunity Catalunya servicios auxiliares, SL Àmbit territorial d’actuació Barcelona Adreça Gran via de les Corts Catalanes, 594, 2a planta Municipi Barcelona Codi postal 08007 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 476 26 67 / 93 476 26 68 Persona de contacte Rocío Alva Solis Correu electrònic rocio.alva@opportunitycee.es Web www.opportunitycee.es Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Serveis Serveis. 186
 • 176. P
 • 177. Peva Integració, SL Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental Dades de l’empresa Titularitat Peva integració, SL Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça Can Guarro, 39 (Pol. Industrial Can Vernedes i Can Auleda) Municipi Santa Maria de Palautordera Codi postal 08460 Comarca Vallès Oriental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 848 33 10 / 93 848 28 13 Persona de contacte Marc Riera Correu electrònic info@pevaintegracion.com Web www.pevaintegracion.com Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Fabricació i Vestuari professional i de protecció. comercialització de roba de protecció laboral 189
 • 178. Portolà Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada Gaspar de Portolà Àmbit territorial d’actuació Internacional Adreça Recinte Industrial Colònia Güell, carrer L 90-91 Municipi Santa Coloma de Cervelló Codi postal 08690 Comarca Baix Llobregat Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 652 62 20 / 93 630 19 97 Persona de contacte Ma José Alepuz Pou Correu electrònic mjalepuz@gportola.com Web www.gportola.com Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Confecció tèxtil Confecció sota comanda. Col·leccions de punt de creu. Jardineria Obra nova i manteniment. Treballs forestals. Venda de plantes. Manipulats Manipulats industrials i promocionals. Lots de Nadal. Productes artesanals Canastretes, targetes corporatives (celebracions, Nadal, Sant Jordi), decoració i regals d’empresa. 190
 • 179. Prodis Terrassa Vallès Occidental Dades de l’empresa Titularitat Prodisminuïts fundació privada terrassenca Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça Pl. del Tint, 6 Municipi Terrassa Codi postal 08224 Comarca Vallès Occidental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 731 10 09 / 93 783 23 70 Persona de contacte Josep Ma Julià Sanahuja Correu electrònic info@prodis.cat / economia@prodis.cat Web www.pro-dis.org Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Arts gràfiques Serveis d’impressió. Injecció de plàstic. Injecció de clavilles certificades per Manufactures. AENOR i VDE. Fabricació de cablejats Estampació elèctrics. Injecció de peces en PVC. i extrusió Manufactures industrials. Fabricació de connectors d’alta tensió. Bugaderia Bugaderia industrial. Manteniment via pública Gestió de deixalleries. Serveis de consergeria en espais públics. Serveis de manteniments. Reparació de voreres i fitons. Senyalització vial Serveis de pintura vial. Serveis de senyalització vertical. 191
 • 180. R
 • 181. Rasim Mollet del Vallès Vallès Oriental Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada Rasim Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça C. Dos de Maig, 66, 1er. Municipi Mollet de Vallès Codi postal 08100 Comarca Vallès Oriental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 579 64 50 / 93 570 20 32 Persona de contacte Josep Martín Correu electrònic fprasim@fprasim.org Web www.fprasim.org Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Serveis Neteja de tot tipus d’edificis i locals. 193
 • 182. Reus Transport Públic, SA Reus Baix Camp Dades de l’empresa Titularitat Reus transport públic, SA Àmbit territorial d’actuació Zona urbana Reus Adreça C. Sardà i Cailà, s/n, 2a planta (Edifici Mercat Central) Municipi Reus Codi postal 43201 Comarca Baix Camp Demarcació territorial Tarragona Telèfon / Fax 977 30 00 06 / 977 33 05 92 Persona de contacte Josep M Adserà Vergés Correu electrònic reustransport@reustransport.com Web www.reustransport.com / www.reus.cat Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Transport urbà Transport urbà de la ciutat de Reus. de viatgers 194
 • 183. S
 • 184. Santiga Color Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental Dades de l’empresa Titularitat Santiga color, S.L. Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça C. Obradors, 18-20, Tallers 3 Dept. 32 D-4 Polígon Industrial Santiga Municipi Santa Perpètua de Mogoda Codi postal 08130 Comarca Vallès Occidental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 729 48 84 / 93 729 17 65 Persona de contacte Juan Creus Anter Correu electrònic administracio@santigacolor.com Web www.santigacolor.com Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Pintat industrial de tot Pintat industrial de tot tipus tipus de materials de materials. Recobriments orgànics Recobriments orgànics. 197
 • 185. Seguronce Barcelona Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Centro especial de empleo Seguronce, SA Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça C. Sepúlveda, 1 2a planta Municipi Barcelona Codi postal 08015 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 292 55 33 / 93 425 09 63 Persona de contacte M Carmen Lagunas Domingo Correu electrònic mclagunas.segur@once.es Web www.seguronce.com Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Assegurances Comercialització d’assegurances. 198
 • 186. Afanya’tGenerals Serveis Arapdis Alt Penedès, Baix Barcelona Penedès i Garraf Barcelonès 10-20 persones treballadores Dades de contacte l’empresa Número de Registre Titularitat T00141 Associació per a la rehabilitació i Activitat productiva Jardineria de persones disminuïdes en adaptació la seva capacitat d’integració sociolaboral Data d’inscripció 30/05/95 Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça Ctra. Sant Martí, s/n Adreça C. Verntallat, 9 Telèfon 93 817 19 69 Municipi Barcelona Municipi Vilafranca del Penedès Codi postal 08024 Codi postal 08720 Comarca Barcelonès Comarca Alt Penedès Demarcació territorial Barcelona Empresa titular Nou Verd, SCCL Telèfon 93 415 46 17 (Horari Oficina) 93 415 13 72 (24 hores) Productes i serveis Fax 93 218 93 07 Viverisme contacte Persona de • Conreu de plantes ornamentals Raquel Yáñez Correu electrònic • Coníferes administracio@arapdis.org • No-coníferes Web www.arapdis.org Forestal treballadores • Gestió del pla tècnic Persones amb discapacitat • Replantacions i neteges forestals >200 Fruticultura • Diferents varietats de peres Jardineria i serveis Productes • Disseny i construcció de jardins Bugaderia industrial • Manteniments de jardins Hostaleria i sanitat. • Manteniments d’obra pública Hostaleria Cafeteria, restaurant, cuina industrial. Enquadernació artesanal. • Restaurant-escola. Càtering àlbums. Restauració Carpetes, caixes, arxivadors, i lleure Manipulats del paper • Espais esportius antics i col·leccions. Restauració llibres Formació industrial Jardineria • Ensenyament obra nova de parcs i jardins. Manteniment i en matèries relacionades amb l’activitat de l’empresa Obres, electricitat, lampisteria, fusteria i pintura. Manteniment i reformes Neteja Neteja d’oficines, locals, porteries i patis. Quiosc. Copisteria Copisteria, impremta, llaminadures i regals. Restauració i reparació Restauració i venda de mobles i objectes antics. Serveis a les empreses Consergeria, arxiu, administració i documentació. Transports Mudances (camió i furgoneta) i missatgeria. 199
 • 187. Serveis per Andròminesa la Integració (Gsadis) Província de Barcelona Barcelona < 10 persones treballadores Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Serveis per a la integració (GSADIS), SCCL Àmbit territorial d’actuació Catalunya, Madrid, Valencia i Saragossa Adreça C. Maria Barrientos, 17, baixos Municipi Barcelona Codi postal 08028 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 932092102 / 933306510 Persona de contacte Antonio Sanchez Faxerias Correu electrònic asanchez@gesesa.net / amohedano@gesesa.net Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Neteja i serveis Neteja d’edificis i locals, hospitals i escoles. 200
 • 188. Afanya’t Ocón Servicios Catalana Alt Penedès, Baix Barcelona Penedès i Garraf Barcelonès 10-20 persones treballadores Dades de contacte l’empresa Número de Registre Titularitat T00141 Ocón Catalana, SL Servicios Activitat productiva Àmbit territorial d’actuació Jardineria de Barcelona Comarques Data d’inscripció Adreça 30/05/95 12, 4 L C. Pelai, Adreça Municipi Ctra. Sant Martí, s/n Barcelona Telèfon Codi postal 93 817 19 69 08001 Municipi Comarca Vilafranca del Penedès Barcelonès i Vallès Occidental Codi postal territorial Demarcació 08720 Barcelona ComarcaFax Telèfon / Alt Penedès / 93 697 71 77 617 062 400 Empresade contacte Persona titular Nou Verd, SCCL Cosculluela Maria Gloria Ciria Correu electrònic portales@fer.es Persones treballadores Productes i serveis amb discapacitat 50-100 Viverisme • Conreu de plantes ornamentals • Coníferes Productes i serveis • No-coníferes Repartiment Forestal • Gestió deli pla tècnic Paqueteria valises. de mercaderies • Replantacions i neteges forestals i missatgeria Fruticultura • Diferents varietats de peres Jardineria • Disseny i construcció de jardins • Manteniments de jardins • Manteniments d’obra pública Restauració • Restaurant-escola. Càtering i lleure • Espais esportius Formació • Ensenyament en matèries relacionades amb l’activitat de l’empresa 201
 • 189. Andròmines Servitelco Barcelonade Barcelona Província < 10 persones treballadores Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Informació i assessorament telefònic. Serveis socials de telecomunicacions, SL Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça Trav. de Gràcia, 56, 3r 4a Municipi Barcelona Codi postal 08006 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 414 52 67 / 93 200 40 32 Persona de contacte Fernando Poblaciones Correu electrònic fpoblaciones@servitelco.com Web www.servitelco.com Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Serveis d’informació Serveis d’informació telefònica. telefònica de cites. Recepció d’incidències. Suport avançat d’incidències. Suport tècnic a forces externes. Sondejos d’opinió. Servei de recepció Serveis de consergeria i ordenança. i consergeria Serveis de gestió informàtica de documents. 202
 • 190. Afanya’t Sociedad Europea de Uniformes Ind. Prominusvalia Alt Penedès, Baix Sabadell Penedès i Garraf Vallès Occidental 10-20 persones treballadores Dades de l’empresa Titularitat Sociedad europea de uniformes ind. prominusvalia, SL Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça C. Doctor Crehueras, 16 Municipi Sabadell Codi postal 08201 Comarca Vallès Occidental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 748 43 77 / 93 726 76 27 Persona de contacte Marcel Serrat Barris Correu electrònic jbalaguer@jomas.es Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Comerç a l’engròs Uniformes i vestuari professional. de productes tèxtils 203
 • 191. Andròmines Soldebro Deltebre de Barcelona Província < 10 persones treballadores Baix Ebre Dades de l’empresa Titularitat Soldebro, SL Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça C. Madrid, s/n Municipi Deltebre Codi postal 43580 Comarca Baix Ebre Demarcació territorial Terres de l’Ebre Telèfon 977 48 12 06 Persona de contacte Xavier Benet Sánchez Correu electrònic x.benet@ofida.net Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Fabricació i muntatge Cablejats d’interconnexió de sistemes de cablejat elèctric ferroviaris i mànegues d’eòliques. 204
 • 192. Suport 24 Afanya’t Alt Penedès, Baix Lleida Penedès i Garraf Segrià 10-20 persones treballadores Dades de contacte l’empresa Número de Registre Titularitat T00141 Associació de paraplègics i Activitat productiva discapacitats físics de Lleida (ASPID) Jardineria Àmbit territorial d’actuació Data d’inscripció Catalunya 30/05/95 Adreça Adreça Ctra. Sant Martí, s/n altell C. Roger de Llúria, 6 Municipi Telèfon Lleida 93 817 19 69 Codi postal Municipi 25005 Vilafranca del Penedès Comarca Codi postal Segrià 08720 Demarcació territorial Comarca Lleida Alt Penedès Empresa Fax Telèfon / titular Nou44 69 02 / 973 24 34 50 902 Verd, SCCL Persona de contacte Bibiana Bendicho Latre Correu electrònic bbendicho@suport24.com Productes i serveis Web www.suport24.com Viverisme • Conreu de plantes ornamentals Persones treballadores • Coníferes amb discapacitat 25-50 • No-coníferes Forestal • Gestió del pla tècnic Productes i serveis • Replantacions i neteges forestals • Diferents varietats de 901, 902. Gestió Call center: línies 900, peres Fruticultura i Màrqueting comunicació telefònica centraleta 24 x 7. Servei d’atenció al Jardineria • Disseny i construcció visites. Recepció client. Programació de de jardins • Manteniments de jardins i reclamacions. d’inscripcions incidències • Manteniments d’obra pública center. Suport programes atenció. Web Enquestes de satisfacció. Promoció nous Restauració • Restaurant-escola. Càtering serveis. Seguiment de mailings. i lleure • Espais esportius Convocatòries d’actes i presentacions. Formació Notificacions via SMS. Auditories • Ensenyament en matèries relacionades amb l’activitat de l’empresa telefòniques. Creació, gestió i manteniment de bases de dades. Serveis de consergeria. 205
 • 193. T
 • 194. Tac Osona Manlleu Osona Dades de l’empresa Titularitat Associació Sant Tomàs - PARMO Àmbit territorial d’actuació Osona Adreça C. Alp, 14 Municipi Manlleu Codi postal 08560 Comarca Osona Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 850 61 19 / 93 851 51 98 Persona de contacte Ricard Gorgals Bassols Correu electrònic personal@santtomas.cat / r.gorgals@tac-osona.cat Web www.santtomas.cat Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Serveis de neteja Neteja d’edificis i equipaments. Neteja amb maquinària de graffitis, vidres i vehicles. Gestió i manteniment Enjardinats, sistemes de reg. Gestió d’espais verds d’arbrat i residus. Forestal Neteja de rius i boscos per la millora cinegètica. Manteniment de parcel·les. Obertura i manteniment de senders. Mobiliari urbà Jocs infantils, mobiliari urbà, senyalització vertical i horitzontal, manteniment de tanques. Serveis industrials Muntatge en cadena, termoenvasats, promocions i manipulats. Serveis mediambientals Tria selectiva i gestió de residus. Serveis de distribució Distribució selectiva: revistes, fulletons, vals (postal, publicitat, etc.) de descompte, màrqueting directe. Cuina central Col·lectivitats, cuines externes, càtering. Gestió d’infraestructures Vigilància de garatges i zones blaves, consergeries, petits manteniments, lectura de comptadors. 207
 • 195. Tadifi Girona Gironès Dades de l’empresa Titularitat Taller de disminuïts físics, SLU Àmbit territorial d’actuació Girona i comarques de Girona Adreça C. Empúries, 31 Municipi Girona Codi postal 17005 Comarca Gironès Demarcació territorial Girona Telèfon / Fax 972 20 68 51 / 972 22 63 28 Persona de contacte Alfonso Moreno Rodriguez Correu electrònic personal@mifas.cat Web www.mifas.com Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Gestió d’aparcaments. Explotació d’aparcaments de superfície Serveis de vigilància a diverses poblacions de la província. i control 208
 • 196. Taller Alborada Mollet del Vallès Vallès Oriental Dades de l’empresa Titularitat Institut municipal de serveis als discapacitats de Mollet del Vallès Àmbit territorial d’actuació Vallès Oriental Adreça C. Lluís Millet, 5 Municipi Mollet del Vallès Codi postal 08100 Comarca Vallès Oriental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 579 65 30 / 93 579 20 32 Persona de contacte Montserrat Tarrés Nogués Correu electrònic talleralborada@talleralborada.com Web www.talleralborada.com Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Arts gràfiques Impremta, serigrafia, estampació, (impremta) tampografia i retolació. Muntatge manual de peces mecàniques i elèctriques. Manipulats industrials Embossats, productes promocionals. Pesatge de peces. 209
 • 197. Taller Auria Igualada Anoia Dades de l’empresa Titularitat Taller Auria, SCCL Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça C. Pere Bosch i Soldevila, 18 Municipi Igualada Codi postal 08700 Comarca Anoia Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 801 74 38 / 93 804 07 00 Persona de contacte Miquel Canet Sabaté Correu electrònic isabel@taccat.com / auria@taccat.com Web www.taccat.com Persones treballadores amb discapacitat >200 Productes i serveis Serveis industrials Muntatges electromecànics, equilibrats, envasat de peces i emblistats. Obres i serveis. Manteniment de camins i carreteres, Neteja i manteniment parcs i zones verdes, pintura i senyalització. d’espais Neteja d’edificis i locals públics i privats. 210
 • 198. Taller Bages d’Ampans Santpedor Bages Dades de l’empresa Titularitat Associació manresana de pares de nens subdotats (AMPANS) Àmbit territorial d’actuació Catalunya, preferentment el Bages i Catalunya central Adreça Ctra. Santpedor, km 4,4 Municipi Santpedor Codi postal 08251 Comarca Bages Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 827 23 00 / 93 827 21 38 Persona de contacte Toni Espinal Freixas Correu electrònic ampans@ampans.cat Web www.ampans.cat Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Botiga garden Botiga garden. Bugaderia Bugaderia industrial. Jardineria Disseny, construcció i manteniment de zones verdes i enjardinades. Impremta Edició de llibres, fulletons, opuscles, cartells, cartes i formularis. Manipulats Retractilats, encapsats, comptatges de cargoleria, manipulació de paper i cartró. Neteja Aspiracions i neteges industrials d’aparcaments, pavellons i grans superfícies. Manteniment Manteniment general d’edificis i instal·lacions. Manteniment de mobiliari urbà. Medi ambient Recollida selectiva de residus. Quioscs Botigues de premsa, revistes i articles de regal en dos centres hospitalaris de la comarca. Restauració Restauració: “El cafè del Canonge”. 211
 • 199. Taller Baix Camp Reus Baix Camp Dades de l’empresa Titularitat Associació de pares de minusvàlids del Baix Camp Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça C. Víctor Català, s/n Municipi Reus Codi postal 43206 Comarca Baix Camp Demarcació territorial Tarragona Telèfon / Fax 977 32 83 83 / 977 31 27 53 Persona de contacte Gerard Fernández García Correu electrònic gfernandez@tallerbaixcamp.org / tallerbaixcamp@tallerbaixcamp.org Web www.tallerbaixcamp.org Persones treballadores amb discapacitat >200 Productes i serveis Elaboració d’aliments Elaboració d’aliments. Jardineria Disseny i creació de zones enjardinades. Manteniment de zones verdes. Sistemes de reg. Manipulats industrials Envasat i manipulat industrial. Noves tecnologies Muntatge d’ordinadors. Senyalització viària Senyalització horitzontal i vertical. Barreres de seguretat. Neteja de cartells a la via pública. Serveis forestals Neteja i adequació de boscos, camins i finques. 212
 • 200. Taller Coloma Avià Berguedà Dades de l’empresa Titularitat Associació pro-disminuits psíquics del Berguedà Àmbit territorial d’actuació Berguedà Adreça Ctra. de Berga a Solsona, km 5 Municipi Avià Codi postal 08610 Comarca Berguedà Demarcació territorial Catalunya central Telèfon / Fax 93 823 03 75 / 93 823 01 12 Persona de contacte Ma. Carme Valletbò Correu electrònic carme.apsbc@gmail.com Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Serveis Bugaderia industrial, manipulats, jardineria i reciclatge. 213
 • 201. Taller Horitzó Pineda de Mar Maresme Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada Marpi Àmbit territorial d’actuació Maresme Adreça Camí de la Mora, s/n Municipi Pineda de Mar Codi postal 08397 Comarca Maresme Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 767 07 56 / 93 762 30 47 Persona de contacte José Antonio Canillas Rodríguez Correu electrònic horitzo@teleline.es Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Muntatge d’aparellatges Muntatge d’aparellatges elèctrics i elèctrics i electrònics electrònics. Instal·lacions Instal·lacions aigua-gas-electricitat. aigua-gas-electricitat Neteja Neteja viària, comunitats i domèstics. Impremta digital Impressió de revistes, fulletons de propaganda, cartelleria, targetes de visita, fitxes, talonaris, albarans i sobres. Roba de treball Confecció de roba de treball. Servei de fotocòpies Servei de fotocòpies B/N i color. B/N i color 214
 • 202. Taller Jeroni de Moragas Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental Dades de l’empresa Titularitat Taller Ocupacional Jeroni de Moragas, SCCL Àmbit territorial d’actuació Sant Cugat del Vallès Adreça Av. Villadelprat, 79 Municipi Sant Cugat del Vallès Codi postal 08197 Comarca Vallès Occidental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 674 50 48 / 93 675 30 48 Persona de contacte Alfonsina Ortega González Correu electrònic gerencia@jmoragas.org Web www.jmoragas.santcugatentitats.net Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Manipulats Manipulats. Neteja viària i Neteja viària i de comunitats. de comunitats Jardineria Jardineria. 215
 • 203. Taller Joana Margarit i Ribalta Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat Dades de l’empresa Titularitat Associació taller Sant Miquel Àmbit territorial d’actuació Baix Llobregat i Barcelona Adreça C. Riera Pahissa, 3 Municipi Sant Feliu de Llobregat Codi postal 08980 Comarca Baix Llobregat Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 666 11 95 / 93 685 02 78 Persona de contacte Immaculada Pericas Pagès Correu electrònic astasami@gmail.com Web www.fundacioxsm.org Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Jardineria Disseny i projectes de jardins. Manteniment d’enjardinaments públics i mobiliari urbà. Manteniment d’enjardinaments privats, comunitats de veïns, complexes industrials, i complexes esportius. Plantació. Poda. Regs. Neteja i desbrossament de solars. Confecció Productes per a l’hostalera per a guarderies i llars d’infants. Roba i complements de la llar i nadó. Mostraris tèxtils. Decoració tèxtil. Obsequis d’empresa. En paper, plàstic, teixits i gènere de punt. Manipulats Manipulació i premuntatges de petites peces. Muntatges i encaixos. Embossat i encaixat de productes varis. Muntatges de caixes i cartrons. Tasques productives amb components elèctrics. Llums i plafons. Engalzament, embassats, bijuteria i mailing. Enclavaments Gestió d’enclavaments laborals. 216
 • 204. Taller Montilivi-Xirgu (Ramon Noguera) Girona Gironès Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada Ramón Noguera de Girona Àmbit territorial d’actuació Serveis: comarques de Girona / Usuaris: Gironès Adreça C. Indústria, 22, polígon industrial Mas Xirgu Municipi Girona Codi postal 17005 Comarca Gironès Demarcació territorial Girona Telèfon / Fax 972 23 76 11 / 972 24 45 47 Persona de contacte Pepita Perich Pujol Correu electrònic administracio@fundaciornoguera.com Web www.fundaciornoguera.com Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Jardineria Construcció i manteniment de jardins, poda d’arbres, neteja i estassada de boscos i rius, tractaments fitosanitaris i plantació d’arbres. Neteja Servei de neteja per empreses públiques i privades, neteges de garatges i comunitats de propietaris. Rentat de cotxes Neteja integral de vehicles. Botiga de moda i Mostraris de temporada, outlets de primeres complements marques i complements de moda d’elaboració pròpia. 217
 • 205. Taller Pla d’Urgell (Acudam) Mollerussa Pla d’Urgell Dades de l’empresa Titularitat Associació comarcal d’Urgell d’ajuda al minusvàlid (ACUDAM) Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça C. Ferrer i Busquets, 2 Municipi Mollerussa Codi postal 25230 Comarca Pla d’Urgell Demarcació territorial Lleida Telèfon 973 71 04 04 / 629 478 039 Fax 973 71 04 53 Persona de contacte Josep Ramón Pijoan Roca Correu electrònic tecnics@acudam.com Web www.acudam.com Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Confecció de cortines Cortines, mosquiteres, persianes, stors. Envasats de ferreteria Envasats de ferreteria petita. petita Termoconformat Productes propis. Alvèols per la fruita, de plàstic safates, oueres, protectors d’arbres i termoconformats per a clients. Vivers d’olivera i peus Planter d’olivera i peus híbrids híbrids 218
 • 206. Taller Shalom Lleida Segrià Dades de l’empresa Titularitat Associació Shalom Àmbit territorial d’actuació Estatal i Unió Europea Adreça C. Ramón Argiles, 27 Municipi Lleida Codi postal 25005 Comarca Segrià Demarcació territorial Lleida Telèfon / Fax 973 22 17 88 / 973 23 07 51 Persona de contacte Teresa Benet Balagueró Correu electrònic shalom@shalomtaller.net Web www.shalomtaller.net Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Disseny i fabricació Disseny i fabricació de productes de fusta, de productes de fusta especialitzats en caixes i fresats en cnc, amb acabats interiors i exteriors personalitzats. Cabina de laques i vernissos a l’aigua. Impressions Impressions amb serigrafia, termoimpressió, amb serigrafia, tampografia, i laser. termoimpressió, tampografia, i laser Serveis integrals Serveis integrals de jardineria, pintura, de jardineria, pintura, pelleteria, fusteria i llauner. Neteja d’espais pelleteria, fusteria i de grafitis amb el sistema hydrogomage. i llauner Serveis especialitzats Servei de manipulats diversos: troquelats, en manipulats diversos retractil. Serveis de tractaments Servei de tractaments de dades i publicitat de dades i publicitat directa: gupost-Lleida. directa: gupost-Lleida 219
 • 207. Tallers Bellvitge L’Hospitalet de Llobregat Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Associació de suport al disminuït psíquic Mare de Déu de Bellvitge Àmbit territorial d’actuació Barcelonès i Baix Llobregat Adreça Av. Mare de Déu de Bellvitge, 170-178 Municipi L’Hospitalet de Llobregat Codi postal 08907 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 335 48 97 / 93 263 18 91 Persona de contacte Mario Gavilán Fernández Correu electrònic talaia@talaia.info Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Arts gràfiques Sobres, carpetes, tríptics, talonaris i revistes. Manipulats industrials. Packaging, retràctil i cablejats. Embalatges industrials Repartiment i Repartiment a domicili, paqueteria missatgeria i mailing. Jardineria Manteniment d’espais enjardinats. 220
 • 208. Tallers Casa Nostra (Aspros) Lleida Segrià Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada ASPROS Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça Av. de Madrid, 21, altell 1a. Municipi Lleida Codi postal 25002 Comarca Segrià Demarcació territorial Lleida Telèfon / Fax 973 27 80 87 / 973 27 82 11 Persona de contacte Anna Campos Valverde Correu electrònic campos@aspros.cat Web www.aspros.cat Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Editorials i arts Embolicats, retràctils, encolats, alçats i gràfiques. grapats. Gestió i custòdia documental, Tecnosolucions digitalització de documents, destrucció de documents, servei postal i mailing. Indústria alimentària Estotjats, retràctils, embossats i enfaixats amb caràtula. Parcs i jardins Elaboració de projectes, reforestació, manteniment de parcs i jardins i tractaments fitosanitaris. Serralleria Serralleria en alumini i ferro. 221
 • 209. Tallers Guinardó Sant Adrià de Besòs Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Talleres Guinardó, SCCL Àmbit territorial d’actuació Catalunya i estatal Adreça C. Via Trajana, 15 Municipi Sant Adrià de Besòs Codi postal 08930 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 313 77 57 / 93 313 80 30 Persona de contacte Félix González Cercas Correu electrònic tg@tallersguinardo.com Web www.tallersguinardo.com Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Manipulats Troquelats del cartró. Confecció de jocs educatius i puzles. Retractilats. Manipulat de productes i promocions. 222
 • 210. Tallers Guinardó 2 Sant Adrià de Besòs Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Talleres Guinardó, SCCL Àmbit territorial d’actuació Catalunya i estatal Adreça Camí de la Verneda, s/n Municipi Sant Adrià de Besòs Codi postal 08930 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon 93 313 77 57 / 93 263 47 31 Fax 93 313 80 30 / 93 263 74 90 Persona de contacte Félix González Cercas Correu electrònic tg@tallersguinardo.com Web www.tallersguinardo.com Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Manipulats Troquelats del cartró. Confecció de jocs educatius i puzles. Retractilats. Manipulat de productes i promocions. 223
 • 211. Tallers President Amat Roumens (Fupar) Terrassa Vallès Occidental Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada president Amat Roumens (FUPAR) Àmbit territorial d’actuació Vallès Occidental Adreça C. Campiones Olímpiques, 36 Municipi Terrassa Codi postal 08225 Comarca Vallès Occidental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 788 36 62 / 93 789 00 28 Persona de contacte Màrius Puig Lleixà Correu electrònic fundacio@fupar.es Web www.fupar.com Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Floristeria. Centre Floristeria. Centre de jardineria. de jardineria Impressió digital, Quadres de tela, banderes i pancartes. tèxtil i aplicacions publicitàries Jardineria Manteniment de zones verdes i reg. Rentat de cotxes Tren de rentatge. Serveis de neteja Espais públics i comunitaris. Termoenvasats i Disseny, creació i producció d’envasos. manipulats 224
 • 212. TEB Barcelona Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat TEB Barcelona, SCCL Àmbit territorial d’actuació Barcelona Adreça C. Grau i Torras, 25 Municipi Barcelona Codi postal 08003 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 360 03 87 / 93 274 14 86 Persona de contacte Francesc Martínez de Foix Llorens Correu electrònic tebbarcelona@teb.org Web www.teb.org Persones treballadores amb discapacitat >200 Productes i serveis Manipulats i altres Envasat i empaquetat per a tercers. Fabricació de pintures a l’aigua. Manteniment de mobiliari urbà. Control i gestió d’estocs. Neteja industrial i per particulars. Repartiment a domicili. 225
 • 213. TEB Castellar Castellar del Vallès Vallès Occidental Dades de l’empresa Titularitat TEB Vallès, SCCL Àmbit territorial d’actuació Comarques de Barcelona, especialment Vallès Occidental Adreça C. Solsonès, 38-40 (Pol. Ind. Pla de la Bruguera) Municipi Castellar del Vallès Codi postal 08211 Comarca Vallès Occidental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 360 03 87 / 93 274 14 86 Persona de contacte Francesc Martínez de Foix Llorens Correu electrònic tebvalles@teb.org Web www.teb.org Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Manipulats i altres Envasat i empaquetat per a tercers. Control i gestió d’estocs. Manipulats especialitzats. Control de distribució editorial. Repartiments. 226
 • 214. TEB Verd Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat TEB Verd, SCCL Àmbit territorial d’actuació Barcelona Adreça Fernando Pessoa 54-64 Municipi Barcelona Codi postal 08030 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 360 03 87 / 93 274 14 86 Persona de contacte Francesc Martínez de Foix Llorens Correu electrònic tebverd@teb.org Web www.teb.org Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Jardineria i manteniment Jardineria exterior e interior. Manteniment d’espais i agrícola d’espais públics i privats. Neteja forestals. Cultiu i comercialització de bolets. Valoració de residus vegetals. Fabricació de combustible per calderes de biomassa. 227
 • 215. Técnicas de Limpieza para el Sector Inmobiliario Esplugues de Llobregat Baix Llobregat Dades de l’empresa Titularitat Técnicas de limpieza para el sector inmobiliario, SL Àmbit territorial d’actuació Català i estatal Adreça Av. de Cornellà, 142 8è-3a Municipi Esplugues de Llobregat Codi postal 08950 Comarca Baix Llobregat Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 208 11 79 / 93 459 03 29 Persona de contacte Albert Comellas Correu electrònic AComellas@tecnicasnet.com Web www.tecnicasnet.com Persones treballadores amb discapacitat >200 Productes i serveis Neteja Edificis i locals. 228
 • 216. Tecsalsa Cornellà de Llobregat Baix Llobregat Dades de l’empresa Titularitat Tecsalsa Àmbit territorial d’actuació Baix Llobregat Adreça C. Destraleta, 168 Municipi Cornellà de Llobregat Codi postal 08940 Comarca Baix Llobregat Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 474 34 50 / 93 474 37 41 Persona de contacte Anton M Güell Roca Correu electrònic tecsalsa@tecsalsa.cat Web www.tecsalsa.cat Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Jardineria. Mobiliari Manteniment d’espais verds, urbà i garden manteniment de plantes d’interior i exterior, manteniment de mobiliari urbà. Manipulats industrials Manipulats industrials. 229
 • 217. Tegar Vilanova i la Geltrú Garraf Dades de l’empresa Titularitat Mancomunitat per a l’atenció i assistència dels minisvàlids psíquics de la comarca del Garraf Àmbit territorial d’actuació Catalunya Adreça Av. del Riu Foix, 60 Municipi Vilanova i la Geltrú Codi postal 08800 Comarca Garraf Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 815 16 37 / 93 815 88 70 Persona de contacte Joaquim Martrat Macià Correu electrònic tegar@tegar.cat Web www.tegar.cat Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Jardineria Disseny, creació i manteniment d’espais urbans enjardinats. Manipulats industrials Tot tipus de processos industrials Missatgeria urbana Gestió integral de correspondència. 230
 • 218. Teixidors Terrassa Vallès Occidental Dades de l’empresa Titularitat Teixidors, SCCL Àmbit territorial d’actuació Vallès Occidental Adreça C. Mas Adei, 65 Municipi Terrassa Codi postal 08221 Comarca Vallès Occidental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 783 11 99 / 93 731 50 65 Persona de contacte Juan Ruiz Silvente Correu electrònic teixidors@teixidors.com Web www.teixidors.com Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Teixits amb telers Complements de moda (bufandes, xals, manuals fulards i corbates). Complements per a la casa (plaids, mantes, coixins, cortines, tovalloles, mantes de bebè). Tot teixit a mà amb fibres naturals (caixmir, seda, llana merino, lli i cotó). Regals personals i corporatius o d’empresa. Producte social, artesà, ecològic i amb un disseny i presentació d’alt nivell. 231
 • 219. Tesiprat El Prat de Llobregat Baix Llobregat Dades de l’empresa Titularitat Fundació Rubricatus Àmbit territorial d’actuació Estatal Adreça C. Girona, 10-12 Municipi El Prat de Llobregat Codi postal 08820 Comarca Baix Llobregat Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 370 91 51 / 93 478 49 73 Persona de contacte Adolf Gilabert Correu electrònic info@tesiprat.com Web www.tesiprat.com Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Serveis Màrqueting directe i promocional. Serveis postals integrals. Arts gràfiques. Enquadernacions. Digitalització i custòdia de documents. Picking. Serveis industrials i manipulats. Retractilats i embossats. Jardineria. Neteja d’espais públics. Serveis de càtering. Outsourcing. 232
 • 220. Tintoreria Pingüinet - Esmen Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Fundació per l’educació i salut mental Àmbit territorial d’actuació Barcelonès Adreça C. Escoles Pies, 119-121 Municipi Barcelona Codi postal 08017 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 212 64 12 / 93 212 62 16 Persona de contacte José Maria Camps Bofarull Correu electrònic fundacioesmen@hotmail.com Web www.fundacionesmen.org Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Tintoreria Tintoreria 233
 • 221. Tirgi Celrà Gironès Dades de l’empresa Titularitat Tècniques i recuperacions del Gironès, SL Àmbit territorial d’actuació Girona Adreça C. Ter, s/n (Pol. Industrial) Municipi Celrà Codi postal 17460 Comarca Gironès Demarcació territorial Girona Telèfon / Fax 972 49 41 30 / 972 49 41 23 Persona de contacte Esteban Vilar Lozano Correu electrònic info@tirgi.com Web www.tirgi.com Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Tractament de residus Triatge i classificació de residus d’envasos lleugers. Recollida selectiva de residus urbans (paper, cartró, cartutxos de tòner, alumini i ferralla). Destrucció confidencial Destrucció confidencial. Tractament de voluminosos i transformació en serradures. 234
 • 222. Trinijove Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Fundació Privada Trinijove Àmbit territorial d’actuació Tota Catalunya Adreça C. Turó de la Trinitat, 17 Municipi Barcelona Codi postal 08033 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 345 92 21 / 93 345 92 78 Persona de contacte Ignacio Parody Núñez Correu electrònic fundacio@trinijove.org Web http://www.rtv-fm.com/trinijove Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Jardineria Neteja i manteniment d’espais verds. Medi ambient Recollida i gestió de residus. Disseny i venda de contenidors per recollida d’envasos, paper, i altres residus. 235
 • 223. Troquelados y Accesorios Terrassa Sallent Bages Dades de l’empresa Titularitat Troquelados y accesorios Terrassa, SL Àmbit territorial d’actuació Tota Espanya Adreça C. de la Caseta d’en Camp, s/n, S. Ind. Pla Manyanes de Cabrianes Municipi Sallent Codi postal 08650 Comarca Bages Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 837 29 21 / 93 837 09 41 Persona de contacte Luís Matarin Ayala Correu electrònic compras@troquelados.net Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Manipulació del cartró Caixes, caixetes separadores de cartró, i altres manipulats cantoneres, embalatge en general. 236
 • 224. Tundra Barcelona Barcelonès Dades de l’empresa Titularitat Tundra, SCCL Àmbit territorial d’actuació Comarques de Barcelona Adreça C. Secretari Coloma, 56 Municipi Barcelona Codi postal 08024 Comarca Barcelonès Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 213 60 30 / 93 213 60 30 Persona de contacte Felip Adrià Julbé Correu electrònic tundra@eurovia.es Web www.tundrasccl.com Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Jardineria Construcció i manteniment de jardins. Botiga garden. 237
 • 225. V
 • 226. Valls Infraestructures, Aparcaments i Serveis, Sam Valls Alt Camp Dades de l’empresa Titularitat Valls infraestructures, aparcaments i serveis, SAM Àmbit territorial d’actuació Valls Adreça C. Muralla Sant Antoni, 8 Municipi Valls Codi postal 43800 Comarca Alt Camp Demarcació territorial Tarragona Telèfon / Fax 977 60 90 83 / 977 60 90 83 Persona de contacte Montserrat Targa Roig, tècnica de Relacions Laborals Correu electrònic cie.administracio@valls.cat Web www.impe-valls.com Persones treballadores amb discapacitat 10-25 Productes i serveis Gestió d’àrees Garatges i zones blaves. d’aparcament i infraestructures municipals 239
 • 227. Ventall El Vendrell Baix Penedès Dades de l’empresa Titularitat Fundació privada Santa Teresa del Vendrell Àmbit territorial d’actuació Baix Penedès Adreça Av. Santa Oliva, 20-22 Municipi El Vendrell Codi postal 43700 Comarca Baix Penedès Demarcació territorial Tarragona Telèfon / Fax 977 66 71 11 / 977 66 54 33 Persona de contacte José Carlos Eiriz Varela Correu electrònic ventall@ventall.org Web www.ventall.org Persones treballadores amb discapacitat 100-200 Productes i serveis Jardineria Serveis de manteniment i creació de zones enjardinades. Manteniment d’edificis Manteniment d’instal·lacions municipals, municipals muntatge d’entarimats per festes majors. Medi ambient Neteja de rieres, manteniment de boscos, tractament de residus verds i campanyes de sensibilització ambiental. Serveis industrials Muntatge de components, envasats, etiquetatges i retractilat. 240
 • 228. Verdisseny Manipulats Terrassa Vallès Occidental Dades de l’empresa Titularitat Verdisseny manipulats, SL Àmbit territorial d’actuació Comarques de Barcelona Adreça Camí Font de les Canyes, 48 B (P.I. Can Petit) Municipi Terrassa Codi postal 08227 Comarca Vallès Occidental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 783 03 98 / 93 783 47 73 Persona de contacte Isabel Sala Soriano Correu electrònic verdisseny55@hotmail.com Persones treballadores amb discapacitat 25-50 Productes i serveis Manipulats al servei PLV, expositors, dispensadors, caixes del client presentadores, ofertes promocionals i tot el que es pot fer amb cartró ondulat, cartonet, folding, PVC i preformats. Troquelats de cartró Troquelatge de cartró ondulat. 241
 • 229. Viver de Bell-lloc Cardedeu Vallès Oriental Dades de l’empresa Titularitat Associació per a la integració social del deficient Àmbit territorial d’actuació Vallès Oriental Adreça C. Tarragona, 16 Municipi Cardedeu Codi postal 08440 Comarca Vallès Oriental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 844 41 05 / 93 844 41 07 Persona de contacte Manuel Palou Serra Correu electrònic vivelloc@vivelloc.cat Web www.vivelloc.cat / www.latavella.cat Persones treballadores amb discapacitat 50-100 Productes i serveis Jardineria, viverisme i Serveis de jardineria (obres i treballs forestals manteniments), serveis fluvials i forestals, producció d’heura (Hedera sp). Conreu de productes Producció i venda en línia en botiga ecològics: Finca de productes ecològics certificats. “La Tavella” 242
 • 230. X
 • 231. Xalest Disseny Sabadell Vallès Occidental Dades de l’empresa Titularitat Escola-Taller Xalest scp Àmbit territorial d’actuació Sabadell Adreça Pl. Vallès s/n Municipi Sabadell Codi postal 08201 Comarca Vallès Occidental Demarcació territorial Barcelona Telèfon / Fax 93 726 01 52 / 93 726 01 52 Persona de contacte Francesca Fernández Correu electrònic xalest@terra.es Web www.xalest.com Persones treballadores amb discapacitat <10 Productes i serveis Disseny propi, Roba de la llar, pijames, samarretes de serigrafia, estampació disseny propi, estampació sobre diferents materials, regals d’empresa i ceràmica. 245
 • 232. Sectors d’activitat
 • 233. Agricultura ecològica Muntatges industrials Ajudes tècniques i aparells Neteja i manteniment d’edificis ortopèdics i locals Alimentació Reciclatge, recollida i recuperació Artesania Rentat de cotxes Articles per a la pesca Reparacions Arts gràfiques, disseny, publicitat i imatge Restauració i hostaleria Bugaderia, Tintoreria Senyalització viària Comerç Serralleria Confecció Tèxtil Serveis a les empreses Construcció, rehabilitació Serveis de consergeria i reformes i recepció Copisteria, reproducció Tractaments documentals i enquadernació Transport de viatgers Distribució de correspondència, publicitat i missatgeria Transport de viatgers adaptat Embalatges Troquelats de cartró o altre material Emmagatzematge i control d’estocs Vestuari professional i equips de protecció laboral Formació Fusteria Gestió de serveis públics Hípica Instal·lacions, manteniment i pintura Jardineria, vivers, “gardens” i activitats forestals Jocs educatius Manufactures, manipulats i envasats Material i mobiliari d’oficina Mudances i transport
 • 234. Índex dels Centres Especials de Treball per sectors d’activitat
 • 235. Agricultura ecològica Multicopy Gràfic 178 Aprodisca 30 Odisseny 183 Astres 38 Prodis 191 Drissa 91 Taller Alborada 209 El Molí d’en Puigvert 94 Taller Bages d’Ampans 211 El Pla 95 Taller Horitzó 214 Viver de Bell-lloc 242 Taller Shalom 219 Tallers Bellvitge 220 Ajudes tècniques i aparells Tallers President Amat Roumens ortopèdics (Fupar) 224 Esclatec 102 Xalest Disseny 245 Fundació Pere Mata 118 Industrial del Minusválido, SA 145 Bugaderia, tintoreria Alba 25 Alimentació Blanc Bugaderia i Shuup Càtering 44 Alba 25 Bugaderia Canigó 46 Cet Trabajos Solidarios 77 Calandra 50 Cooperativa l’Olivera 83 Centre Especial de Treball El Pla 95 Santa Tecla 60 Gustauria 139 Cet Iris 70 La Fageda 162 Cet Map 71 La Klosca 163 Cet Sant Martí 76 Laborem Dertusa 166 Cipo-Flisa 80 Taller Baix Camp 212 Flisa Barcelona 110 TEB Verd 227 Flisa Girona 111 Flisa Sant Boi 112 Artesania Flisa Tortosa 113 Amisall 27 Goiaran 132 Amisol 28 Les Acàcies 167 Fundació Tallers - Badia del Vallès 120 Prodis 191 Fundació Tallers - Santa Coloma 121 Serveis Generals Arapdis 199 Portolà 190 Taller Bages d’Ampans 211 Xalest Disseny 245 Taller Coloma 213 Tintoreria Pingüinet - Esmen 233 Articles per a la pesca El Vilar 97 Comerç Amisall 27 Arts gràfiques, disseny, Associació Les Corts per a la Inserció publicitat i imatge Laboral (ALCIL) 37 Ajem 24 Astres 38 Aprodisca 30 Botiga Friends, SL 45 Fargrup 106 Cet Areté 67 Icària Gràfiques 143 Cet Trabajos Solidarios 77
 • 236. ÍNDEX DELS CET PER SECTORS D’ACTIVITAT El Molí d’en Puigvert 94 Can Neteja 5 52 Fundosa Galenas Vall d’Hebron 123 Cet Areté 67 Grupdem 133 Fundació Acció Baix Montseny 117 Llibreria Fundació Gimm 169 Igualssom 144 Moltacte Outlets 176 Interpas 154 Serveis Generals Arapdis 199 Labor-90 165 Taller Bages d’Ampans 211 Servicios Ocón Catalana 201 Taller Montilivi-Xirgu (Ramon Taller Shalom 219 Noguera) 217 Tallers Bellvitge 220 Tallers Casa Nostra (Aspros) 221 Confecció tèxtil TEB Barcelona 225 Centre Especial Minusval 63 TEB Castellar 226 Portolà 190 Tegar 230 Taller Joana Margarit i Ribalta 216 Tesiprat 232 Taller Pla d’Urgell (Acudam) 218 Teixidors 231 Embalatges Fae 105 Construcció, rehabilitació Ítaca (Verge de la Cinta) 156 i reformes Taller Shalom 219 Cet Onyar-La Selva 73 Troquelados y Accesorios Terrassa 236 Cet Ral 74 Verdisseny Manipulats 241 Cet Salvador Seguí 75 El Molí d’en Puigvert 94 Emmagatzematge i control Fundació Acció Baix Montseny 117 d’estocs Serveis Generals Arapdis 199 Can Neteja 5 52 Centre d’Alt Rendiment Empresarial Copisteria, reproducció i Social 56 i enquadernació Grupdem 133 Ajem 24 Interpas 154 Copisteria Apunts 84 TEB Barcelona 225 Els Joncs Serveis 98 TEB Castellar 226 Fundació Topromi 122 Fundosa Galenas Vall d’Hebron 123 Formació La Calaixera 161 Asociación para el Empleo y La Torxa 164 la Formación de Personas con Multicopy Gràfic 178 Discapacidad de Madrid 35 Serveis Generals Arapdis 199 Centre de Jardineria l’Heura, SLL 57 Taller Horitzó 214 Tallers Casa Nostra (Aspros) 221 Fusteria Amisol 28 Distribució de correspondència, Cet Areté 67 publicitat i missatgeria La Calaixera 161 Aiguada (Aprodisa) 23 Taller Shalom 219
 • 237. ÍNDEX DELS CET PER SECTORS D’ACTIVITAT Gestió de serveis públics TEB Barcelona 225 Amersam 26 Ventall 240 Astres 38 Cagsa 49 Jardineria, vivers, “gardens” Centre de Jardineria l’Heura, SLL 57 i activitats forestals Gestora de Transports Costa Brava 128 Actividades de Mantenimiento Giropark, SA 131 de Jardines 21, SL 21 Grupo Sifu - Barcelona 134 Aprodisca 30 Grupo Sifu - Lleida 136 Apromi 31 Grupo Sifu - Tarragona 137 Astres 38 Grupo Sifu - Vallès 138 Aurora CET 39 Tac Osona 207 Barcelona Equip de Serveis 41 Tadifi 208 Barna-Verd 42 Valls Infraestructures, Aparcaments i Can Neteja 5 52 Serveis, Sam 239 Cee Pilsa, SA 54 Centre de Jardineria l’Heura, SLL 57 Hípica Centre de Jardineria Tramuntana 58 L’espígol de GSIS 168 Centre Especial de Treball “Xavier Quincoces” 59 Instal·lacions, manteniment Centre Especial de Treball Taller Proa 61 i pintura Centre Especial d’Ocupació Actividades de Mantenimiento del Maresme 62 de Jardines 21, SL 21 Cet Can Cases 69 Can Neteja 5 52 Cet Iris 70 Centre de Jardineria Tramuntana 58 Cet Map 71 Cet Sant Martí 76 Cet Montseny-Guilleries 72 Cetba 78 Cet Onyar-La Selva 73 Drissa 91 Cet Salvador Seguí 75 El Vilar 97 Cet Sant Martí 76 Fundació Acció Baix Montseny 117 Cipo, SCCL 79 Fundació Privada Tallers de Coiet Pla de l’Estany 81 la Cerdanya 119 Cuina Justa 85 Grupo Sifu - Barcelona 134 Dinat 2006, SL 88 Grupo Sifu - Lleida 136 Drissa 91 Grupo Sifu - Tarragona 137 El Molí d’en Puigvert 94 Grupo Sifu - Vallès 138 El Pla 95 La Calaixera 161 El Vilar 97 Onada 184 Fil 109 Onada Serveis Torredembarra 185 Font del Ferro 114 Prodis 191 Formació i Integració Santiga Color 197 de Discapacitats 115 Taller Auria 210 Fundació Acció Baix Montseny 117 Taller Horitzó 214 Fundació Pere Mata 118
 • 238. ÍNDEX DELS CET PER SECTORS D’ACTIVITAT Fundació Privada Tallers Ventall 240 de La Cerdanya 119 Viver de Bell-lloc 242 Fundació Tallers - Badia del Vallès 120 Fundació Tallers - Santa Coloma 121 Jocs educatius Gelim, SA 127 La Calaixera 161 Ginesta 129 Tallers Guinardó 222 Grupo Sifu - Barcelona 134 Tallers Guinardó 2 223 Grupo Sifu - Lleida 136 Grupo Sifu - Tarragona 137 Manufactures, manipulats Grupo Sifu - Vallès 138 i envasats Intecserveis 148 Aiguada (Aprodisa) 23 Ítaca (Verge de la Cinta) 156 Ajem 24 Jardiners Sant Adrià (Jasa) 159 Alba 25 La Fageda 162 Amisall 27 La Torxa 164 Amisol 28 Les Acàcies 167 Aprodisca 30 L’espígol de GSIS 168 Apromi 31 Mas Albornà 174 Asociación Ayuda al Disminuido Nou Verd, SCCL 181 Psíquico (Can Serra) 33 Onada 184 Asociación de Empleados de Iberia Onada Serveis Torredembarra 185 Padres de Minusválidos 34 Portolà 190 Astres 38 Serveis Generals Arapdis 199 Aurora CET 39 Tac Osona 207 Barcelona Equip de Serveis 41 Taller Bages d’Ampans 211 Caltor Actividades 2009, SL 51 Taller Baix Camp 212 Centre d’Alt Rendiment Empresarial i Taller Coloma 213 Social 56 Taller Jeroni de Moragas 215 Centre de Jardineria Tramuntana 58 Taller Joana Margarit i Ribalta 216 Centre Especial de Treball “Xavier Taller Montilivi-Xirgu (Ramon Quincoces” 59 Noguera) 217 Centre Especial de Treball Taller Pla d’Urgell (Acudam) 218 Taller Proa 61 Taller Shalom 219 Centre Especial d’Ocupació Tallers Bellvitge 220 del Maresme 62 Tallers Casa Nostra (Aspros) 221 Ceoball 65 Tallers President Amat Roumens Cet Artesà “Racó x Racó” 68 (Fupar) 224 Cet Can Cases 69 TEB Verd 227 Cet Iris 70 Tecsalsa 229 Cet Map 71 Tegar 230 Cetba 78 Tesiprat 232 Cipo, SCCL 79 Trinijove 235 Dau 87 Tundra 237 Dinat 2006, SL 88
 • 239. ÍNDEX DELS CET PER SECTORS D’ACTIVITAT El Taller del Priorat 96 Ventall 240 El Vilar 97 Verdisseny Manipulats 241 Els Joncs Serveis 98 Estela 103 Material i mobiliari d’oficina Fargrup 106 Ariza Integración, SL 32 Femcet 108 Centro de Trabajo en Fil 109 Telecomunicaciones para la Fundació Pere Mata 118 Normalización, SL 64 Fundació Tallers - Badia del Vallès 120 Cet Ral 74 Fundació Tallers - Santa Coloma 121 Diswork 89 Fundació Topromi 122 Fucoda Delegació Barcelona 116 Ginesta 129 Fundosa Galenas Vall d’Hebron 123 Giroassist 130 Grupo Sifu - Escid 135 Grupdem 133 Integra PMC, SL 150 Grupo Sifu - Barcelona 134 Interegar, SL 153 Grupo Sifu - Lleida 136 Grupo Sifu - Tarragona 137 Mudances i transport Grupo Sifu - Vallès 138 Serveis Generals Arapdis 199 Igualssom 144 Servicios Ocón Catalana 201 Intelami 152 Interpas 154 Muntatges industrials Ítaca (Verge de la Cinta) 156 Aiguada (Aprodisa) 23 La Calaixera 161 Amisol 28 Mansol 172 Anwar Protección, SL 29 Mas Albornà 174 Centre de Jardineria Tramuntana 58 Miton 175 Centre Especial de Treball Portolà 190 Taller Proa 61 Prodis 191 Cet Artesà “Racó x Racó” 68 Taller Alborada 209 Cet Map 71 Taller Bages d’Ampans 211 Cet Onyar-La Selva 73 Taller Coloma 213 Coiet Pla de l’Estany 81 Taller Jeroni de Moragas 215 El Vilar 97 Taller Joana Margarit i Ribalta 216 Femarec 107 Taller Pla d’Urgell (Acudam) 218 Fundació Pere Mata 118 Tallers Bellvitge 220 Fundació Topromi 122 Tallers Casa Nostra (Aspros) 221 Ginesta 129 Tallers Guinardó 222 Igualssom 144 Tallers Guinardó 2 223 Intelami 152 Tallers President Amat Roumens La Torxa 164 (Fupar) 224 Mansol 172 TEB Barcelona 225 Manufacturats Oliana 173 TEB Castellar 226 Mas Albornà 174 Tecsalsa 229 Portolà 190
 • 240. ÍNDEX DELS CET PER SECTORS D’ACTIVITAT Prodis 191 Enei - Intress 101 Soldebro 204 Fil 109 Tac Osona 207 Formació i Integració Taller Alborada 209 de Discapacitats 115 Taller Auria 210 Fundació Acció Baix Montseny 117 Taller Baix Camp 212 Fundació Pere Mata 118 Taller Horitzó 214 Gelim, SA 127 Taller Joana Margarit i Ribalta 216 Grupo Sifu - Barcelona 134 Tallers Bellvitge 220 Grupo Sifu - Lleida 136 Tecsalsa 229 Grupo Sifu - Tarragona 137 Tegar 230 Grupo Sifu - Vallès 138 Ventall 240 Igualssom 144 Intecserveis 148 Neteja i manteniment Integra Manteniment, Gestió i Serveis d’edificis i locals Integrats, Centre Especial de Treball Agarimaria, SA 22 Catalunya, SL 149 Aiguada (Aprodisa) 23 Ipres - Integració de Persones amb Alba 25 Risc d’Exclusió Social 155 Aprodisca 30 Ítaca (Verge de la Cinta) 156 Apromi 31 La Calaixera 161 Ariza Integración, SL 32 La Torxa 164 Can Neteja 5 52 Les Acàcies 167 Cant, SL 53 Mas Albornà 174 Cee Pilsa, SA 54 Rasim 193 Centre Especial de Treball Serveis Generals Arapdis 199 Santa Tecla 60 Serveis per a la Integració (Gsadis) 200 Centre Especial d’Ocupació Tac Osona 207 del Maresme 62 Taller Auria 210 Cet Artesà “Racó x Racó” 68 Taller Bages d’Ampans 211 Cet Map 71 Taller Horitzó 214 Cet Montseny-Guilleries 72 Taller Jeroni de Moragas 215 Cet Onyar-La Selva 73 Taller Montilivi-Xirgu (Ramon Cet Ral 74 Noguera) 217 Cet Sant Martí 76 Tallers President Amat Roumens Cipo, SCCL 79 (Fupar) 224 Dinat 2006, SL 88 TEB Barcelona 225 Diswork 89 Técnicas de Limpieza para el Sector Donem 90 Inmobiliario 228 Drissa 91 Tesiprat 232 El Molí d’en Puigvert 94 Els Joncs Serveis 98 Reciclatge, recollida i Emiser Vallès 99 recuperació Empresa L.D. 100 Barcelona Equip de Serveis 41
 • 241. ÍNDEX DELS CET PER SECTORS D’ACTIVITAT Cet Can Cases 69 Tac Osona 207 Cet Map 71 Taller Bages d’Ampans 211 Coiet Pla de l’Estany 81 Tesiprat 232 El Merma 93 Femarec 107 Senyalització viària Labor-90 165 Actividades de Mantenimiento Les Acàcies 167 de Jardines 21, SL 21 Mas Albornà 174 Apromi 31 Mossèn Armengou i Feliu 177 Centre de Jardineria Tramuntana 58 Nou Verd, SCCL 181 El Vilar 97 Onada 184 Fundació Acció Baix Montseny 117 Onada Serveis Torredembarra 185 Mas Albornà 174 Prodis 191 Prodis 191 Tac Osona 207 Taller Baix Camp 212 Taller Bages d’Ampans 211 Taller Coloma 213 Serralleria Tirgi 234 Tallers Casa Nostra (Aspros) 221 Trinijove 235 Serveis a les empreses Rentat de cotxes Actividades de Mantenimiento Aprodisca 30 de Jardines 21, SL 21 Onada 184 Amisall 27 Onada Serveis Torredembarra 185 Ariza Integracion, SL 32 Taller Montilivi-Xirgu (Ramon Asociación de Empleados de Iberia Noguera) 217 Padres de Minusválidos 34 Tallers President Amat Roumens Asociación para el Empleo y (Fupar) 224 la Formación de Personas con Discapacidad de Madrid 35 Reparacions Aspacet 36 Femarec 107 Basedi 43 Cee Sertel 55 Restauració i hostaleria Centre d’Alt Rendiment Empresarial Alba 25 i Social 56 Blanc Bugaderia i Shuup Càtering 44 Centre Especial d’Ocupació Cet Arani 66 del Maresme 62 Cuina Justa 85 Centro de Trabajo en Telecomunicaciones El Molí d’en Puigvert 94 para La Normalización, SL 64 Fundació Pere Mata 118 Cet Iris 70 Gustauria 139 Cet Ral 74 Inout Alberg 146 Cet Sant Martí 76 Ítaca (Verge de la Cinta) 156 Cetba 78 Les Acàcies 167 Contratas Rehabilitación y Serveis Generals Arapdis 199 Servicios, SL 82
 • 242. ÍNDEX DELS CET PER SECTORS D’ACTIVITAT Copisteria Apunts 84 Centro de Trabajo en Dinat 2006, SL 88 Telecomunicaciones para la Donem 90 Normalización, SL 64 Femcet 108 Diswork 89 Formació i Integració Formació i Integració de Discapacitats 115 de Discapacitats 115 Fucoda Delegació Barcelona 116 Grupo Sifu - Barcelona 134 Giroassist 130 Grupo Sifu - Lleida 136 Grupo Sifu - Barcelona 134 Grupo Sifu - Tarragona 137 Grupo Sifu - Escid 135 Grupo Sifu - Vallès 138 Grupo Sifu - Lleida 136 Insomin 147 Grupo Sifu - Tarragona 137 Integra Manteniniment, Gestió i Serveis Grupo Sifu - Vallès 138 Integrats, Centre Especial de Treball Handicaped 141 Catalunya, SL 149 Inout Alberg 146 Ipres - Integració de Persones amb Insomin 147 Risc d’Exclusió Social 155 Integralia 151 Prodis 191 Ipres - Integració de Persones Servitelco 202 amb Risc d’Exclusió Social 155 Suport 24 205 La Calaixera 161 Tac Osona 207 Les Acàcies 167 Magna Laboratorios, SL 171 Tractaments documentals Mas Albornà 174 Asociación de Empleados de Iberia Odisseny 183 Padres de Minusválidos 34 Onada 184 Aspacet 36 Onada Serveis Torredembarra 185 Can Neteja 5 52 Opportunity Catalunya Servicios Centro de Trabajo en Auxiliares, SL 186 Telecomunicaciones para la Seguronce Barcelona 198 Normalización, SL 64 Serveis Generals Arapdis 199 Cet Can Cases 69 Servitelco 202 Els Joncs Serveis 98 Suport 24 205 Femcet 108 Tac Osona 207 Fucoda Delegació Barcelona 116 Taller Joana Margarit i Ribalta 216 Fundació Tallers - Badia Tesiprat 232 del Vallès 120 Fundació Tallers - Santa Coloma 121 Serveis de consergeria Fundació Topromi 122 i recepció Fundosa TBS 124 Basedi 43 Giroassist 130 Can Neteja 5 52 Integralia 151 Centre d’Alt Rendiment Labor-90 165 Empresarial i Social 56 Servitelco 202 Taller Shalom 219
 • 243. ÍNDEX DELS CET PER SECTORS D’ACTIVITAT Tallers Casa Nostra (Aspros) 221 Tirgi 234 Transport de viatgers Reus Transport Públic, SA 194 Transport de viatgers adaptat Cet Ral 74 Troquelats de cartró o altre material Tallers Guinardó 222 Tallers Guinardó 2 223 Troquelados y Accesorios Terrassa 236 Verdisseny Manipulats 241 Vestuari professional i equips de protecció laboral Anwar Protección, SL 29 Ariza Integración, SL 32 Centre Especial Minusval 63 Cet Ral 74 Diswork 89 Grupo Sifu - Escid 135 Interegar, SL 153 Peva Integració, SL 189 Sociedad Europea de Uniformes Ind. Prominusvalia 203 Taller Horitzó 214
 • 244. Índex dels Centres Especials de Treball per àmbit de territori
 • 245. Barcelona Cet Arani 66 Actividades de Mantenimiento Cet Areté 67 de Jardines 21, SL 21 Cet Artesà “Racó x Racó” 68 Agarimaria, SA 22 Cet Can Cases 69 Aiguada (Aprodisa) 23 Cet Iris 70 Anwar Protección, SL 29 Cet Ral 74 Ariza Integración, SL 32 Cet Sant Martí 76 Asociación Ayuda al Disminuido Cet Trabajos Solidarios 77 Psíquico (Can Serra) 33 Cetba 78 Asociación de Empleados de Iberia Cipo, SCCL 79 Padres de Minusválidos 34 Cipo-Flisa 80 Asociación para el Empleo y Contratas Rehabilitación y la Formación de Personas con Servicios, SL 82 Discapacidad de Madrid 35 Copisteria Apunts 84 Aspacet 36 Cuina Justa 85 Associació Les Corts per a la Inserció Dau 87 Laboral (ALCIL) 37 Dinat 2006, SL 88 Barcelona Equip de Serveis 41 Diswork 89 Barna-Verd 42 Donem 90 Basedi 43 El Merma 93 Blanc Bugaderia i Shuup Càtering 44 El Molí d’en Puigvert 94 Botiga Friends, SL 45 El Vilar 97 Bugaderia Canigó 46 Emiser Vallès 99 Cagsa 49 Empresa L.D. 100 Calandra 50 Enei - Intress 101 Caltor Actividades 2009, SL 51 Esclatec 102 Can Neteja 5 52 Fae 105 Cant, SL 53 Fargrup 106 Cee Pilsa, SA 54 Femarec 107 Cee Sertel 55 Femcet 108 Centre d’Alt Rendiment Empresarial Fil 109 i Social 56 Flisa Barcelona 110 Centre de Jardineria l’Heura, SLL 57 Flisa Sant Boi 112 Centre Especial de Treball “Xavier Font Del Ferro 114 Quincoces” 59 Formació i Integració Centre Especial de Treball Taller de Discapacitats 115 Proa 61 Fucoda Delegació Barcelona 116 Centre Especial d’ocupació Fundació Acció Baix Montseny 117 del Maresme 62 Fundació Tallers - Badia del Vallès 120 Centre Especial Minusval 63 Fundació Tallers - Santa Coloma 121 Centro de Trabajo en Telecomunicaciones Fundosa Galenas Vall d’Hebron 123 para la Normalización, SL 64 Fundosa TBS 124 Ceoball 65 Gelim, SA 127
 • 246. ÍNDEX DELS CET PER ÀMBIT DE TERRITORI Grupdem 133 Santiga Color 197 Grupo Sifu - Barcelona 134 Seguronce Barcelona 198 Grupo Sifu - Escid 135 Serveis Generals Arapdis 199 Grupo Sifu - Vallès 138 Serveis per a la Integració Gustauria 139 (Gsadis) 200 Handicaped 141 Servicios Ocón Catalana 201 Icària Gràfiques 143 Servitelco 202 Igualssom 144 Sociedad Europea de Uniformes Ind. Industrial del Minusválido, SA 145 Prominusvalia 203 Inout Alberg 146 Tac Osona 207 Insomin 147 Taller Alborada 209 Intecserveis 148 Taller Auria 210 Integra Manteniment, Gestió i Serveis Taller Bages d’Ampans 211 Integrats, Centre Especial de Treball Taller Coloma 213 Catalunya, SL 149 Taller Horitzó 214 Integra PMC, SL 150 Taller Jeroni de Moragas 215 Integralia 151 Taller Joana Margarit i Ribalta 216 Intelami 152 Tallers Bellvitge 220 Interegar, SL 153 Tallers Guinardó 222 Interpas 154 Tallers Guinardó 2 223 Ipres - Integració de Persones amb Tallers President Amat Roumens Risc d’Exclusió Social 155 (Fupar) 224 Jardiners Sant Adrià (Jasa) 159 TEB Barcelona 225 La Calaixera 161 TEB Castellar 226 La Klosca 163 TEB Verd 227 Labor-90 165 Técnicas de Limpieza para el Sector L’espígol de GSIS 168 Inmobiliario 228 Llibreria Fundació Gimm 169 Tecsalsa 229 Magna Laboratorios, SL 171 Tegar 230 Mansol 172 Teixidors 231 Mas Albornà 174 Tesiprat 232 Miton 175 Tintoreria Pingüinet - Esmen 233 Moltacte Outlets 176 Trinijove 235 Mossèn Armengou i Feliu 177 Troquelados y Accesorios Multicopy Gràfic 178 Terrassa 236 Nou Verd, SCCL 181 Tundra 237 Odisseny 183 Verdisseny Manipulats 241 Opportunity Catalunya Servicios Viver de Bell-lloc 242 Auxiliares, SL 186 Xalest Disseny 245 Peva Integració, SL 189 Portolà 190 Girona Prodis 191 Astres 38 Rasim 193 Centre de Jardineria Tramuntana 58
 • 247. ÍNDEX DELS CET PER ÀMBIT DE TERRITORI Cet Map 71 El Taller del Priorat 96 Cet Montseny-Guilleries 72 Estela 103 Cet Onyar-La Selva 73 Fundació Pere Mata 118 Coiet Pla de l’Estany 81 Fundació Topromi 122 Drissa 91 Ginesta 129 Els Joncs Serveis 98 Grupo Sifu - Tarragona 137 Flisa Girona 111 Onada Serveis Torredembarra 185 Fundació Privada Tallers Onada 184 de la Cerdanya 119 Reus Transport Públic, SA 194 Gestora de Transports Taller Baix Camp 212 Costa Brava 128 Valls Infraestructures, Aparcaments Giroassist 130 i Serveis, Sam 239 Giropark, SA 131 Ventall 240 La Fageda 162 Les Acàcies 167 Terres de l’Ebre Tadifi 208 Ajem 24 Taller Montilivi-Xirgu Flisa Tortosa 113 (Ramon Noguera) 217 Ítaca (Verge de la Cinta) 156 Tirgi 234 Laborem Dertusa 166 Soldebro 204 Lleida Alba 25 Amisall 27 Amisol 28 Apromi 31 Cet Salvador Seguí 75 Cooperativa l’Olivera 83 El Pla 95 Goiaran 132 Grupo Sifu - Lleida 136 La Torxa 164 Manufacturats Oliana 173 Suport 24 205 Taller Pla d’Urgell (Acudam) 218 Taller Shalom 219 Tallers Casa Nostra (Aspros) 221 Tarragona Amersam 26 Aprodisca 30 Aurora CET 39 Centre Especial de Treball Santa Tecla 60
 • 248. Índex dels Centres Especials de Treball per comarca
 • 249. Alt Camp Baix Llobregat Ginesta 129 Asociación de Empleados de Iberia Valls Infraestructures, Aparcaments Padres de Minusválidos 34 i Serveis, Sam 239 Cee Sertel 55 Centre Especial de Treball Alt Empordà Taller Proa 61 Gestora de Transports Ceoball 65 Costa Brava 128 Cet Can Cases 69 Les Acàcies 167 Cet Iris 70 Cuina Justa 85 Alt Penedès Fil 109 Mas Albornà 174 Flisa Sant Boi 112 Nou Verd, SCCL 181 Igualssom 144 Insomin 147 Alt Urgell Intecserveis 148 Manufacturats Oliana 173 Integralia 151 Magna Laboratorios, SL 171 Anoia Miton 175 Gustauria 139 Portolà 190 Taller Auria 210 Taller Joana Margarit i Ribalta 216 Técnicas de Limpieza para el Sector Bages Inmobiliario 228 Moltacte Outlets 176 Tecsalsa 229 Taller Bages d’Ampans 211 Tesiprat 232 Troquelados y Accesorios Terrassa 236 Baix Penedès Ventall 240 Baix Camp Amersam 26 Barcelonès Fundació Pere Mata 118 Actividades de Mantenimiento Reus Transport Públic, SA 194 de Jardines 21, SL 21 Taller Baix Camp 212 Agarimaria, SA 22 Aiguada (Aprodisa) 23 Baix Ebre Asociación Ayuda al Disminuido Flisa Tortosa 113 Psíquico (Can Serra) 33 Ítaca (Verge de la Cinta) 156 Asociación para el Empleo y Laborem Dertusa 166 la Formación de Personas con Soldebro 204 Discapacidad de Madrid 35 Aspacet 36 Baix Empordà Associació Les Corts per a la Inserció Centre de Jardineria Laboral (ALCIL) 37 Tramuntana 58 Barcelona Equip de Serveis 41 Barna-Verd 42
 • 250. ÍNDEX DELS CET PER COMARCA Basedi 43 Ipres - Integració de Persones Blanc Bugaderia i Shuup Càtering 44 amb Risc d’Exclusió Social 155 Botiga Friends, SL 45 Jardiners Sant Adrià (Jasa) 159 Bugaderia Canigó 46 La Calaixera 161 Cagsa 49 Labor-90 165 Caltor Actividades 2009, SL 51 L’espígol de GSIS 168 Can Neteja 5 52 Mansol 172 Cee Pilsa, SA 54 Multicopy Gràfic 178 Centre d’Alt Rendiment Empresarial Odisseny 183 i Social 56 Opportunity Catalunya Servicios Centre Especial Minusval 63 Auxiliares, SL 186 Centro de Trabajo en Seguronce Barcelona 198 Telecomunicaciones para la Serveis Generals Arapdis 199 Normalización, SL 64 Serveis per a la Integració Cet Arani 66 (Gsadis) 200 Cet Artesà “Racó x Racó” 68 Servicios Ocón Catalana 201 Cet Trabajos Solidarios 77 Servitelco 202 Contratas Rehabilitación Tallers Bellvitge 220 y Servicios, SL 82 Tallers Guinardó 222 Copisteria Apunts 84 Tallers Guinardó 2 223 Dau 87 TEB Barcelona 225 Diswork 89 TEB Verd 227 Donem 90 Tintoreria Pingüinet - Esmen 233 Empresa L.D. 100 Trinijove 235 Enei - Intress 101 Tundra 237 Esclatec 102 Femarec 107 Berguedà Femcet 108 Mossèn Armengou i Feliu 177 Formació i Integració Taller Coloma 213 de Discapacitats 115 Fucoda Delegació Barcelona 116 Cerdanya Fundació Tallers - Santa Coloma 121 Fundació Privada Tallers de Fundosa Galenas Vall d’Hebron 123 la Cerdanya 119 Fundosa TBS 124 Grupo Sifu - Barcelona 134 Conca de Barberà Grupo Sifu - Escid 135 Aprodisca 30 Icària Gràfiques 143 Inout Alberg 146 Garraf Integra Manteniment, Gestió i Serveis Tegar 230 Integrats, Centre Especial de Treball Catalunya, SL 149 Garrotxa Interegar, SL 153 La Fageda 162 Interpas 154
 • 251. ÍNDEX DELS CET PER COMARCA Gironès Ripollès Astres 38 Cet Map 71 Cet Onyar-La Selva 73 Drissa 91 Segrià Els Joncs Serveis 98 Amisall 27 Giroassist 130 Cet Salvador Seguí 75 Giropark, SA 131 El Pla 95 Tadifi 208 Grupo Sifu - Lleida 136 Taller Montilivi-Xirgu (Ramon La Torxa 164 Noguera) 217 Suport 24 205 Tirgi 234 Taller Shalom 219 Tallers Casa Nostra (Aspros) 221 Les Garrigues Apromi 31 Selva Cet Montseny-Guilleries 72 Maresme Flisa Girona 111 Centre Especial d’Ocupació del Maresme 62 Solsonès El Molí d’en Puigvert 94 Amisol 28 El Vilar 97 Fargrup 106 Tarragonès La Klosca 163 Aurora CET 39 Llibreria Fundació Gimm 169 Centre Especial de Treball Taller Horitzó 214 Santa Tecla 60 Estela 103 Osona Fundació Topromi 122 Calandra 50 Grupo Sifu - Tarragona 137 Cet Areté 67 Onada 184 El Merma 93 Onada Serveis Torredembarra 185 Tac Osona 207 Urgell Pla de l’Estany Alba 25 Coiet Pla de l’Estany 81 Cooperativa l’Olivera 83 Pla d’Urgell Val d’Aran Taller Pla d’Urgell (Acudam) 218 Goiaran 132 Priorat Vallès Occidental El Taller del Priorat 96 Ariza Integración, SL 32 Cant, SL 53 Ribera d’Ebre Centre de Jardineria l’Heura, SLL 57 Ajem 24 Cet Sant Martí 76 Cetba 78
 • 252. ÍNDEX DELS CET PER COMARCA Cipo, SCCL 79 Cipo-Flisa 80 Fae 105 Flisa Barcelona 110 Font del Ferro 114 Fundació Tallers - Badia del Vallès 120 Gelim, SA 127 Grupo Sifu - Vallès 138 Handicaped 141 Industrial del Minusválido, SA 145 Integra PMC, SL 150 Prodis 191 Santiga Color 197 Sociedad Europea de Uniformes Ind. Prominusvalia 203 Taller Jeroni de Moragas 215 Tallers President Amat Roumens (Fupar) 224 TEB Castellar 226 Teixidors 231 Verdisseny Manipulats 241 Xalest Disseny 245 Vallès Oriental Anwar Protección, SL 29 Centre Especial de Treball “Xavier Quincoces” 59 Cet Ral 74 Dinat 2006, SL 88 Emiser Vallès 99 Fundació Acció Baix Montseny 117 Grupdem 133 Intelami 152 Peva Integració, SL 189 Rasim 193 Taller Alborada 209 Viver de Bell-lloc 242

×