Applicatie-integratie bij Leeuwenborgh Opleidingen

1,472 views

Published on

Presentatie van Ludo Cuijpers bij de 19e themaconferentie ROC-i-partners

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,472
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
177
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • <number><number><number><number><number><number><number><number><number>
 • <number><number>
 • Applicatie-integratie bij Leeuwenborgh Opleidingen

  1. 1. Dienst ICT  ROC- i -partners Versie 1.2
  2. 2. Mondriaan 16-1-2009 Onderzoek in een willekeurige klas Ludo Cuijpers, dienst ICT Leeuwenborgh <ul><li>100% bezit een computer met internet </li></ul><ul><li>105% bezit een X-box, Playstation of WII </li></ul><ul><li>82% bezit een GSM </li></ul><ul><li>81% presenteert in powerpoint </li></ul><ul><li>64% bezit een eigen notebook of PC </li></ul>Dienst ICT 
  3. 3. Mondriaan 16-1-2009 Voorwaarden notebook deelnemers Ludo Cuijpers, dienst ICT Leeuwenborgh <ul><li>Communicatie </li></ul><ul><li>Juridisch (Job en OOK) </li></ul><ul><li>Functioneel (welke applicaties) </li></ul><ul><li>Economisch (€ 350.000) </li></ul><ul><li>Technisch (infra en applicatielandschap) </li></ul><ul><li>Beheer (centraal en scholing docenten) </li></ul>Dienst ICT 
  4. 4. Randvoorwaarden onderwijsvernieuwing De opbouw van de begroting 2009 is ook de richting van de begrotingen in 2010 tot en met 2012. Mondriaan 16-1-2009 Dienst ICT      2009 2008 Loonkosten € 933.200 23% (45%) Licentiekosten € 953.900 23% (11%) Contracten € 718.800 18% (8%) Afschrijvingen € 1.440.200 36% (36%)       € 4.046.100 100% (100%)     2009 2008
  5. 5. Mondriaan 16-1-2009 Toekomstig landschap Leeuwenborgh Aanbesteding en AO kunt u opvragen bij LO. SAP (DVS, HRM, Fin, CRM) Portal UMRA/AD Fronter Google Apps Gronos GP untis Educatieve webbased applicaties Surf federatie Dienst ICT 
  6. 6. Applicatie integratie Leeuwenborgh Dit document is vastgesteld tijdens de 4 e Stuurgroepver-gadering Herinrichting Leeuwenborgh (21-4-2008) CGO geïmplementeerd SAP HRM en CRM Inkoopproces digitaal 85% post digitaal Verzuim gedaald SAP FiCo (financieel) Volledige digitale intake Functiehuis gereed SAP Edictus (DVS) Volledige digitale aanmelding Dienst ICT ingericht  Loopbaanportaal ingericht Aanbesteding ERP gereed  Kaders en richtlijnen informatievoorziening op orde Mondriaan 16-1-2009 Dienst ICT 
  7. 7. Dit document is vastgesteld tijdens de 4 e Stuurgroepver-gadering Herinrichting Leeuwenborgh (21-4-2008) Mondriaan 16-1-2009 Applicatie integratie Leeuwenborgh Dienst ICT 
  8. 8. Ontvangen aanvraag Beoordelen aanvraag Beslissen ICT beheer ICT assets Informatie-planning Beheer en onderhoud Implementatie vernieuwing Opleidingen Procesbesturing Balie Post & fax Internet Telefoon E-mail Procesmanagement Ontvangen aanvraag Beoordelen aanvraag Beslissen Informeren Beleid en Planning Strategie en Inrichting Klanten-service Portaal (in) Klant Strategie en taakstelling Jaarplanning & Productie-afspraken Beleids-onder-steuning Ontvangen aanvraag Beoordelen aanvraag Beslissen Informeren Roosters en Planning Planning en Logistiek Faciliteiten Planning Leeractiviteit Planning Resource Planning Toets Planning Beoordelen aanvraag Kwaliteit Kwaliteits-monitoring Doorvoeren verbeteringen Ontvangen aanvraag Beoordelen aanvraag Beslissen Informeren Klachtafhandeling Klachten Klacht-afhandeling Afhandeling misstanden Ontvangen aanvraag Beoordelen aanvraag Beslissen Informeren Communicatie en voorlichting Activiteiten Voorlichting Informatie-verschaffing Ontvangen aanvraag Beoordelen aanvraag Beslissen Informeren Managementinformatie Gegevens-pakhuis Standaard-rapportages Ad-hoc rapportages Analyses Beoordelen aanvraag Beslissen Opleidingen Leer-activiteiten ontwikkelen Leermiddelen ontwikkelen Opstellen opleidings-plan Ontvangen aanvraag Beoordelen aanvraag Beslissen Informeren Begeleiding Opstellen persoonlijk actieplan Opstellen persoonlijk ontwikkel-plan Adviseren Begeleiden Ontvangen aanvraag Beoordelen aanvraag Beslissen Informeren Toetsen en beoordelen Opstellen toets Opstellen Assessment Afnemen toets Afnemen assessment Beoordelen Resultaten Diplomeren Diplomeren Beheer onderwijs aanbod Onderwijs aanbod Werving Werving Informatie-verstrekking Deelnemer beheer Selectie Inschrijven Vastleggen resultaten Presentie/ absentie Aan-/afwezigheid registratie Leren Vergaren kennis en vaardigheden Beroeps-praktijk vorming Beheer deelnemer-administratie Deelnemer administratie Gegevens-uitwisseling derden Registreren elektronisch bericht Onderwijs Deelnemer Ontvangen aanvraag Beoordelen aanvraag Beslissen Informeren HRM Personeels- en salaris-administratie Personeels-planning Werving en selectie Organisatie en formatie beheer Beheer personeel Salaris verwerking Functioneren en belonen Ontvangen aanvraag Beoordelen aanvraag Beslissen Informeren Financiën Financiële administratie Begroting en verant-woording Crediteuren Beheer liquiditeiten Debiteuren Activa beheer Ontvangen aanvraag Beoordelen aanvraag Beslissen Informeren Huisvesting & Faciliteiten Faciliteiten Beheer huisvesting Schoonmaak/catering Beheer faciliteiten Beveiliging Ontvangen aanvraag Beoordelen aanvraag Beslissen Informeren Inkoop Contracten Inkoop strategie Bestellen/ leveren Aanbesteden Beheren contracten en catalogus Leveranciers management Gegevens beheer Beheren gegevens definities Verstrekken gegevens aan derden Verstrekken voorlichtingsmateriaal Verstrekken informatie Attenderen Adviseren Account- en relatiebeheer (Externe) relaties Bepalen behoefte dienst-verlening Beheren relaties Post & fax Internet Telefoon E-mail Informeren 126 Verschillende toepassingen QMP Fronter Fronter RaboTel GiroTel Cleopatra Odacco Pardon GP-Untis Internet Leeuwnet Nedap Planon Planon Bentis Np Planon Onderlegger Topdesk SAP-CRM SAP-CRM SAP-CRM SAP-CRM SAP-DVS SAP-DVS SAP-DVS SAP-DVS SAP-DVS SAP-DVS SAP-DVS SAP-FIN SAP-HRM SAP-SRM VDL Dienst ICT  Applicatie integratie Leeuwenborgh
  9. 9. Functioneel ontwerp notebooks deelnemers <ul><li>Alleen toegang tot webbased applicaties </li></ul><ul><li>G-mail account (xx@leeuwenborgh.nl) </li></ul><ul><li>Toegang tot Fronter </li></ul><ul><li>Middels AD is Leeuwenborgh een veredelde internet provider </li></ul>Europese Aanbesteding Leeuwenborgh voor Shared Service Center (bron: Simac) Applicatie integratie Leeuwenborgh Mondriaan 16-1-2009 Dienst ICT 
  10. 10. Info: SAP, Fronter, OWA, UMRA en Gmail Infra: notebooks, VoIP, Internet en netwerk AA Deelnemers WK EB MH Externen PJ HJ Sectoren Diensten Portalen Infra JP LC PB AM IT Stuurgroep Key User Groep Info RH WS GW RM PD ÖY AA Mondriaan 16-1-2009 Randvoorwaarden onderwijsvernieuwing Dienst ICT 
  11. 11. <ul><li>Risico’s bezien vanuit de dienst ICT: </li></ul><ul><li>De dienst ICT verliest de binding met de werkvloer. </li></ul><ul><li>Gestructureerd overleg staat hoog op de agenda van de dienst. </li></ul><ul><li>Voorbeelden: IT-Stuurgroep, Key User Overleg, Panelgesprekken met deelnemers en medewerkers, ERP-groep en Overleg scholing. </li></ul><ul><li>Een deel van de medewerkers vindt dat de ICT ontwikkelingen te snel gaan. </li></ul><ul><li>De dienst ICT maakt in 2009 pas op de plaats (LO-medewerkers). </li></ul><ul><li>Een deel van de medewerkers in onvoldoende geschoold in ICT. </li></ul><ul><li>Samen met de sectoren, Key User Groep, Stuurgroep IT en HRM wordt een “Masterplan Leeuwenborgh Scholing ICT” gemaakt. </li></ul><ul><li>Sectoren, portalen en diensten maken ongelukkige ICT- keuzes. </li></ul><ul><li>De dienst ICT gaat medewerkers helpen om de juiste vragen te stellen (vraag articulatie) en het management helpen om ICT keuzes financieel inzichtelijk te maken. </li></ul>Risico’s gerelateerd aan de afspraken. Mondriaan 16-1-2009 Randvoorwaarden onderwijsvernieuwing Dienst ICT 
  12. 12. Key user groep Opleidingsmanager (vzt) 4 Opleidingsmanagers Medewerker FB en C Manager Bedrijfsdienst 3 medewerkers dienst ICT College van Bestuur Directieberaad IT stuurgroep Sectordirecteur (vzt) Directeur Financiën Directeur HRM Directeur Bedrijfsdienst Directeur dienst ICT 2 medewerkers dienst ICT Deze overlegstructuur is gebaseerd op: De sectordirecteuren verdelen een aantal generieke dwars doorsnijdende taken. Binnen ieder domein worden de volgende – meer generieke – ‘portefeuilles’ onderling verdeeld over de onderwijsmanagers: ICT (o.a.) Verankering beleid Verankering draagvlak ICT & Onderwijs groep Panelgroep deelnemers Panelgroep medewerkers ERP Groep Alle directeuren van diensten en portalen 1 medewerker dienst ICT Scholing medewerkers Mondriaan 16-1-2009 Randvoorwaarden onderwijsvernieuwing Dienst ICT 
  13. 13. Product: Afspraken met sectoren, diensten en portalen 2009 Mondriaan 16-1-2009 Randvoorwaarden onderwijsvernieuwing Dienst ICT 
  14. 14. Missie, Visie en strategische doelen (zie 1A) Organigram en procesbeschrij-ving (zie 1B/2C) Dienst ICT Architectuur (zie 2B) Nieuwe IT Mogelijkheden (zie 2A) Ondersteuning Key user groep Invloed Key user groep Alignment IT Stuurgroep College van Bestuur Directieberaad ICT & Onderwijs groep en panelgroepen Innovatie IT stuurgroep Thema-bijeenkomsten De verankering vindt op strategisch, tactisch en operationeel niveau plaats. Mondriaan 16-1-2009 Randvoorwaarden onderwijsvernieuwing Dienst ICT 
  15. 15. Product: Jaarplan Dienst ICT 2009 (zie ook bijgevoegde KPI’s) Mondriaan 16-1-2009 Randvoorwaarden onderwijsvernieuwing Dienst ICT 
  16. 16. Digitaal Portfolio medewerkers dienst ICT Mondriaan 16-1-2009 Randvoorwaarden onderwijsvernieuwing Dienst ICT 
  17. 17. Hoe gebruik ik Fronter nu ? Mondriaan 16-1-2009 Dienst ICT  The learning experts The learning experts
  18. 18. Achtergrond: Leeuwenborgh Opleidingen heeft gedurende de laatste jaren fors geïnvestereerd in ICT middelen vanuit een visionair model: SAP / Fronter / Nedap / etc. Nu is de fase aangebroken van ingebruikname, implementatie en oogsten van bovenstaande investeringen Risico: Eerste ervaringen geven aan dat er situaties en aspecten zijn die (kunnen) leiden tot onvoldoenende rendement (onderwijskundig, bedrijfseconomisch, etc, …) Paradigma shift ICT afdeling: De ICT afdeling van leeuwenborgh Opleidingen maakt een duidelijke shift van een pure ICT Afdeling naar een business partner die meedenkt en een vertaling maakt vanuit de business naar de juiste ICT middelen, tools en aanpak ter ondersteuning van de business Doelstelling: Hoe kunnen “we” ervoor zorgen dat de investering wel maximaal kan renderen? Mondriaan 16-1-2009 Dienst ICT  The learning experts
  19. 19. <ul><li>Volgens het onderzoek: </li></ul><ul><ul><li>Medewerkers zien de laatste jaren constant veel veranderingen op zich afkomen op onderwijskundig, didactisch, maatschappelijk en ICT gebied en hebben moeite om deze veranderingen een juiste plaats te geven. </li></ul></ul><ul><ul><li>De constante veranderlijke situatie begint ervoor te zorgen dat medewerkers gedemotiveerd geraken. Om dit vertalen naar de specifieke situatie van het onderzoek naar het gebruik van Fronter merkt men dat de docenten kritisch, cynisch maar tegelijkertijd echt vragende partij zijn om goede oplossingen te krijgen die aansluiten op hun professionele situatie. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het docententeam wil graag informeren en ondersteunen maar verwachten dan ook een totaaloplossing en geen gedeeltelijk lapmiddel. Ze hebben al genoeg aan hun hoofd met de veranderingen ze hebben graag dat de omkadering degelijk en toegespitst is op hun situatie. </li></ul></ul>Mondriaan 16-1-2009 Dienst ICT  The learning experts
  20. 20. 1 e fase: voltallig management en voorlopers 2 e fase: alle medewerkers vóór 1 mei 2009 Traject- begeleiding Basis: Word, OWA en internet Document- beheer Fronter, OWA, printen, VoIP en internet PDA en Agenda- beheer Portfolio HRM Management Docenten Alle medewerkers SAP vanaf 1-8-2009 Mondriaan 16-1-2009 Notebooks voor deelnemers Dienst ICT 
  21. 21. Dienst ICT  Bedankt! Versie 1.2

  ×