Datakällor och trafiklab.se<br />Daniel RudmarkViktoriainstitutet/Högskolani Borås<br />
Innehåll<br />Trafiklab.se<br />Kollektivtrafikdata<br />Trafikflöden, trafikstörningar och pendlarflöden<br />Miljödata<b...
Trafiklab.se<br />Elias ArnestrandSamtrafiken/Viktoriainstitutet<br />
Trafiklab.se<br />data.goteborg.se<br />datex.trafikverket.se<br />SL<br />Samtrafiken<br />
[Hur/Var ges tillgång till API:et]<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
KontaktpersonerTravelHack<br />Lars Löfquist<br />070-762 34 93<br />Lars.Lofquist@samtrafiken.se<br />Elias Arnestrand<br...
Kollektivtrafikinformation<br />Västtrafik : Martin Holmgren<br />Samtrafiken: Lars Löfquist <br />
Västtrafiks reseplanerare<br />Martin Holmgren (Astando)Tekniskprojektledare, Västtrafik<br />
Vad tillhandahåller Västtrafik?<br />Reseplanering med den nya reseplaneraren<br />Hållplatsinformation via den nya resepl...
Den nya reseplanerarens API<br />Adresser och hållplatser<br />Hitta adresser och hållplatser som matchar en söksträng<br ...
Den nya reseplanerarens API<br />Resvägar dörr till dörr<br />Realtidsinformation<br />Prognoser för avgångstider<br />Ins...
Den nya reseplanerarens API<br />Avgångar och ankomster på en hållplats<br />Innehåller motsvarande information som det be...
Den nya reseplanerarens API<br /><ul><li>Det är skillnad på hållplatsområde och -läge!
Hållplatsområde (Stop Area)
en samling lägen med samma namn, ”Ullevi norra”
koordinaten motsvarar tyngdpunkten för lägena
hållplatsläge (Stop Point)
ett läge inom hållplatsområdet, ”Ullevi norra, läge D”
koordinaten motsvarar påstigningspunkten vid läget
Följande tjänster blandar områden och lägen:
location.allstops
location.neareststop</li></ul>Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
Den nya reseplanerarens API<br />Formatet på id skiljer områden och lägen åt:<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011...
Den nya reseplanerarens API<br />RESTfulhttp://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer<br />Fråga via enkel ...
Den nya reseplanerarens API<br />Mer information:<br />http://labs.vasttrafik.se/For-utvecklare/APIer/Dokumentation-av-nyt...
Den nya reseplanerarens API<br />Resurser<br />Dumpar av samtliga hållplatser & -lägen i JSONP och REST (skapa en egen kop...
Störningsinformation<br />Textuella störningar på samma format som på Västtrafiks hemsida:<br />RSS:<br />http://www.vastt...
Pendelparkeringar och SMS-koder<br />Hämtas via det SOAP-API som utvecklades för den gamla reseplaneraren<br />Själva rese...
Pendelparkeringar och SMS-koder<br />Lista med alla pendelparkeringar<br />http://vasttrafik.se/External_Services/TravelPl...
labs.vasttrafik.se<br />Dokumentation av samtliga API:er<br />Exempel på utvecklade tjänster<br />Diskussionsforum för utv...
labs.vasttrafik.se<br />Varje lag har fått ett konto<br />Kontoinformation distribueras av tävlingsledningen<br />authKey/...
labs.vasttrafik.se<br />http://labs.vasttrafik.se/For-utvecklare/Hem/?clubId=2<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 201...
Stöd under tävlingen<br />Driftsproblem?<br />Kontaktinformation finns i ert informationspaket<br />Frågor om API:er?<br /...
powered by Trafiklab.se<br />Lars Löfquist, Elias ArnestrandSamtrafiken<br />
Hållplatsdata<br />StationsInZone(koordinat, radie)  hållplatser med ID<br />FindLocationtextsträng  matchande hållplats...
Avgångsdata – ”Stolptidtabeller”<br />GetDepartures (super/standard) hållplats-ID, tidsspann  kommande avgångar<br />	Sup...
Reseförslag<br />Search(från koordinat/ID, till koordinat/ID, tid, datum  reseförslag)<br />Super/standardversion<br />St...
Trafiklabbet BETA<br />http://labbet.trafiklab.se/<br />	Testa olika metoder från Resrobot-apierna.Registrera API-nycklar ...
Trafikflöden, -störningarochpendlarflöden<br />Trafikverket: Jonas Jäderberg<br />Info24:Daniel Rudmark<br />Göteborgs Sta...
Trafikverket - DATEX<br />Jonas JäderbergTrafikverket / Viati<br />073 - 831 31 45<br />
Vilka data finns<br />Olyckor<br />Trafikmeddelanden / störningar<br />Vägarbeten<br />Väglag , körförhållanden<br />Färjo...
Vad är DATEX<br />Standard för utbyte av Trafikinformation<br />CEN standard<br />Utvecklas inom Easyway (EU)<br />Ex. på ...
Hur/Var ges tillgång till API:et<br />PULL / PUSH finns tillgängligt<br />För er PULL<br />WebServcies eller HTTP Get<br /...
Vilka tjänster<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
Metadata tjänster<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
Vad kan man göra med data<br />Avtal med > 90, aktiva ca 45<br />Ex tjänster<br />Trv egna tjänster Telefon, Webb, RDS-TMC...
Att komma igång<br />Gå in på wiki http://datex.vv.se/wiki<br />Dokumentation<br />XML scheman, WSDL m.m.<br />Exempel<br...
Tillgång till data<br />Data är gratis<br />Men, avtal måste skrivas med Trafikverket<br />För de 20 kontona behövs inget ...
Info24 – Trafikinformation Sverige<br />Daniel RudmarkViktoria/Högskolani Borås<br />
Vad är Trafikinformation Sverige? <br />Paketering av DATEX<br />Enklare format<br />Möjlighet att skriva SLA:er etc.<br /...
Så får jag tillgång under TravelHack<br />Trafiklab.se/info24 -> klicka på Trafikinformation Sverige<br />Använd API-nycke...
Exempel<br />Service DATEX == ContentCategory<br />Ex. fråga efter alla vägarbeten i Datex<br />http://cs1.imxq.net:8080/i...
RestiderGöteborg @ data.goteborg.se<br />ChristerErlandsson (0738-156188)|<br />Noel Alldritt |Erik BäckGöteborgsStad<br />
Göteborgs StadTrafikkontoret<br />Vision<br />Effektiv, säker och hållbar rörlighet.<br />Strategi<br />Stimulera produkte...
data.goteborg.seData för innovation<br />Sytemet<br />Ett system för datapublicering<br />Webbservices<br />”Dataväxel”<br...
Trafikläge, -störningar och –flöden<br />Restider Göteborg<br />TravelTimesService<br />Routes<br />LatestTravelTimes<br />
data.goteborg.se<br />http://data.goteborg.se<br />Registrera användare och applikation<br />Enkla villkor<br />Långsiktig...
Commuting Pattern<br />Henrik WillfordCommute Greener / Volvo<br />0739-029453<br />
Planerat och verkligt pendlande<br />Data<br />Användare av tjänsten www.CommuteGreener.com<br />Registrerar sitt normala ...
Planerat och verkligt pendlande<br />Frågeparametrar (html)<br />http://api.commutegreener.com/api/co2/tworadial?<br />For...
Planerat och verkligt pendlande<br />Svarsparametrar(json) – Del 1<br />Geohash lat/long geocode system(www.geohash.org) <...
Planerat och verkligt pendlande<br />Svarsparametrar(json) – Del 2			:<br />		:<br />Rese segment/ben #2<br />Total distan...
URL & Dokumentation<br />URL<br />http://api.commutegreener.com/api/<br />Dokumentation<br />www.travelhack.se<br />www.tr...
Exempel på användningsområde<br />
Block Miljödata<br />Commute Greener : Henrik Willford<br />ViktoriaInstitutet : Raul Carlsson <br />GöteborgStad : Erik B...
Commute Greener – Volvo<br />Bensindriven bil (S/M/L), <br />Motorcykel, <br />Buss, <br />Tåg/Spårvagn, <br />Gå/Cykel<br...
Distans
CO2
NOX: Kväveoxider
HC: Kolväten
CH4: Metangas
CO: Kolmonoxid
PM: Partiklar
SO2: Svaveldioxid</li></li></ul><li>Commute Greener<br />Henrik Willford<br />Volvo<br />0739-029453<br />
Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />CO2 utsläpp per transportsätt <br />Svar:<br />7.6 km<br />1.3 kg<br />...
Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />CO2 utsläpp i g per transportsätt <br />Fråga (resrutt)<br />Från posit...
Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />CO2 utsläpp i kg per transportsätt<br />Request parametrar (html)<br />...
Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />CO2 utsläpp i g per transportsätt<br />Response parametrar (json)<br />...
Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />URL och Dokumentation<br />URL<br />http://www.commutegreener.com/api/<...
Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />Exempel på tjänster<br />Beräkning av:<br />Miljöeffekten av enskilda r...
Viktoria Institutets Miljödatabas<br />Raul Carlsson<br />ViktoriaInstitutet<br />
Presentationens innehåll<br />Miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv<br />Viktoriainstitutets miljödatabas<br />Hur man ...
Miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv<br />Transport<br />Förädling<br />Transport<br />Transport<br />Transport<br /><...
Gruvor
Dammar</li></ul>Konsumtion<br />Tillverkning<br />Transport<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
Miljöpåverkan från vardagsresandet, ur ett livscykelperspektiv<br />Förädling<br />Transport<br />Transport<br /><ul><li>K...
Gruvor
Dammar</li></ul>Vardagsresande<br />Distribution<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
ISET:s miljödatabas<br />Adressen till APIt är:<br />http://orlov.ida.hb.se:8080/api/emission-quantity<br />Nyckel finns i...
ISET:s miljödatabas<br />Svar på API-anropen:<br />CO2(total) Koldioxid<br />CO2(fossil) Koldioxid<br />NOX: Kväveoxider<b...
ISET:s miljödatabas<br />Förenklad för ändamålet<br />Bil, buss , tåg (NTM), spårvagn (egenframtagen)<br />Omfattning: Ene...
LCA för hållbar utveckling<br />Hur man kan använda miljödatabasen<br />Miljöpåverkan<br />’Decoupling’, att befria beroen...
Hur man kan använda miljödatabasen<br />Decoupling, görmernytta, t.ex. Nyttiga transporter, med mindremiljöskada<br />Mer<...
Hur man kan använda miljödatabasen<br />Räkna t.ex. fram ekoeffektivitet för olika resealternativ<br />Något nyttotal för ...
Hur man kan använda miljödatabasen<br />Räkna t.ex. fram ekoeffektivitet för olika resealternativ<br />Tid<br />Ekoeffekti...
Hur man kan använda miljödatabasen<br />Räkna t.ex. fram ekoeffektivitet för olika resealternativ<br />Flexibilitet<br />E...
Hur man kan använda miljödatabasen<br />Räkna t.ex. fram ekoeffektivitet för olika resealternativ<br />Avslappning<br />Ek...
Hur man kan använda miljödatabasen<br />Räkna t.ex. fram ekoeffektivitet för olika resealternativ<br />Kaloriförbränning<b...
Hur man kan använda miljödatabasen<br />Räkna t.ex. fram ekoeffektivitet för olika resealternativ<br />etc.<br />Ekoeffekt...
Luftkvalitet<br />Erik BäckMiljöförvaltningen, GöteborgsStad<br />
Luftföroreningar<br />Hälsoeffekter<br />Miljöeffekter<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
Några mätplatser<br />
Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
Data i API:et<br />kvävedioxid	NO2<br />kväveoxider	NOx<br />partiklar		PM10			PM2,5<br />marknära ozon	O3<br />kolmonoxid...
Tillgång till API:et<br />data.goteborg.se<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
API:et<br />2 metoder<br />Senaste timmens data<br />1 timme till 1 månads data<br />Dokumentation<br />http://data.gotebo...
Exempel<br />http://data.goteborg.se/AirQualityService/v1.0/LatestMeasurement/{APPID}?format={FORMAT} <br />http://data.go...
Exempel<br />www.goteborg.se/luften<br />www17.goteborg.se/miljo_enviman/leionet-luft.csv<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-...
Exempel<br />[Kan vara <br />Befintliga exempel – ELLER<br />Önskade exempel]<br />[Finns kodexempel etc. -> toppen att lä...
Trender<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Travel hack datasources

1,542 views
1,432 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • free free download this latest version 100% working.
  download link- http://gg.gg/hqcf
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,542
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
91
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Travel hack datasources

 1. 1. Datakällor och trafiklab.se<br />Daniel RudmarkViktoriainstitutet/Högskolani Borås<br />
 2. 2. Innehåll<br />Trafiklab.se<br />Kollektivtrafikdata<br />Trafikflöden, trafikstörningar och pendlarflöden<br />Miljödata<br />Cykel, Samåkning, SMS<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 3. 3. Trafiklab.se<br />Elias ArnestrandSamtrafiken/Viktoriainstitutet<br />
 4. 4.
 5. 5. Trafiklab.se<br />data.goteborg.se<br />datex.trafikverket.se<br />SL<br />Samtrafiken<br />
 6. 6. [Hur/Var ges tillgång till API:et]<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 7. 7. Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 8. 8. KontaktpersonerTravelHack<br />Lars Löfquist<br />070-762 34 93<br />Lars.Lofquist@samtrafiken.se<br />Elias Arnestrand<br />070-762 38 48<br />Elias.Arnestrand@samtrafiken.se<br />Om vi intesvarar, skickaett SMS!<br />Lycka till!<br />
 9. 9. Kollektivtrafikinformation<br />Västtrafik : Martin Holmgren<br />Samtrafiken: Lars Löfquist <br />
 10. 10. Västtrafiks reseplanerare<br />Martin Holmgren (Astando)Tekniskprojektledare, Västtrafik<br />
 11. 11. Vad tillhandahåller Västtrafik?<br />Reseplanering med den nya reseplaneraren<br />Hållplatsinformation via den nya reseplaneraren<br />Störningsinformation<br />Pendelparkeringar<br />SMS-biljettkoder<br />Community på labs.vasttrafik.se<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 12. 12. Den nya reseplanerarens API<br />Adresser och hållplatser<br />Hitta adresser och hållplatser som matchar en söksträng<br />Hitta hållplatser och hållplatslägen i närheten av en koordinat<br />Lista alla hållplatser och hållplatslägen (OBS! Ett krävande anrop, så vi tillhandahåller en dump av informationen)<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 13. 13. Den nya reseplanerarens API<br />Resvägar dörr till dörr<br />Realtidsinformation<br />Prognoser för avgångstider<br />Inställda turer<br />Möjlighet att hämta detaljinformation om de turer som ingår i en resväg<br />Möjlighet att hämta resvägens geografiska sträckning, uppdelad per tur<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 14. 14. Den nya reseplanerarens API<br />Avgångar och ankomster på en hållplats<br />Innehåller motsvarande information som det befintliga ”Nästa tur”-API:t, men med följande skillnader:<br />Både tidtabellstider och realtidsprognoser<br />Absoluta tider istället för ”minuter till avgång”<br />Ej begränsat till max två turer (Nästa – Därefter)<br />Möjlighet att söka vid godtyckligt klockslag snarare än enbart närmsta timmen<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 15. 15. Den nya reseplanerarens API<br /><ul><li>Det är skillnad på hållplatsområde och -läge!
 16. 16. Hållplatsområde (Stop Area)
 17. 17. en samling lägen med samma namn, ”Ullevi norra”
 18. 18. koordinaten motsvarar tyngdpunkten för lägena
 19. 19. hållplatsläge (Stop Point)
 20. 20. ett läge inom hållplatsområdet, ”Ullevi norra, läge D”
 21. 21. koordinaten motsvarar påstigningspunkten vid läget
 22. 22. Följande tjänster blandar områden och lägen:
 23. 23. location.allstops
 24. 24. location.neareststop</li></ul>Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 25. 25. Den nya reseplanerarens API<br />Formatet på id skiljer områden och lägen åt:<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 26. 26. Den nya reseplanerarens API<br />RESTfulhttp://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer<br />Fråga via enkel HTTP GET<br />Svar som XML eller JSON(P)<br />Koordinater på WGS84-format<br />Samma som t.ex. Google Maps<br />Anrop identifieras per utvecklare/applikation<br />”authKey” delas ut till varje lag<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 27. 27. Den nya reseplanerarens API<br />Mer information:<br />http://labs.vasttrafik.se/For-utvecklare/APIer/Dokumentation-av-nytt-API/<br />API-dokumentation: <br />http://labs.vasttrafik.se/upload/Dokument2011/HAFAS_ReST_Interface_VT_104.pdf<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 28. 28. Den nya reseplanerarens API<br />Resurser<br />Dumpar av samtliga hållplatser & -lägen i JSONP och REST (skapa en egen kopia, filerna raderas efter helgen)<br />http://api.vasttrafik.se/travelhack/location.allstops.20111006.json<br />http://api.vasttrafik.se/travelhack/location.allstops.20111006.xml<br />Ett ”Excel cheat sheet” för att generera korrekta anrop:<br />http://labs.vasttrafik.se/upload/Dokument2011/HAFAS_REST_API_URL_Generator_1_04.xls<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 29. 29. Störningsinformation<br />Textuella störningar på samma format som på Västtrafiks hemsida:<br />RSS:<br />http://www.vasttrafik.se/Startsida/RSS-kallor/Prenumerera-pa-trafikforandringar-RSS/<br />SOAP<br />http://vasttrafik.se/external_services/TrafficInformation.asmx?op=GetAllValidItems<br />Mer information:<br />http://labs.vasttrafik.se/For-utvecklare/APIer/Trafikstorningar/<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 30. 30. Pendelparkeringar och SMS-koder<br />Hämtas via det SOAP-API som utvecklades för den gamla reseplaneraren<br />Själva reseplaneringsfrågorna tas ur drift om en dryg månad, använd inte dessa!<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 31. 31. Pendelparkeringar och SMS-koder<br />Lista med alla pendelparkeringar<br />http://vasttrafik.se/External_Services/TravelPlanner.asmx/GetTravelParkingWGS84based<br />OBS! De hållplats-ID:n som returneras, knutna till pendelparkeringarna i denna service är på ett gammalt format, så denna information kan ej användas. Sök istället närmsta hållplatser med det nya REST-API:t.<br />Lista med koder och priser för SMS-biljetter<br />http://vasttrafik.se/External_Services/TravelPlanner.asmx/GetSMSCodes<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 32. 32. labs.vasttrafik.se<br />Dokumentation av samtliga API:er<br />Exempel på utvecklade tjänster<br />Diskussionsforum för utvecklare<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 33. 33. labs.vasttrafik.se<br />Varje lag har fått ett konto<br />Kontoinformation distribueras av tävlingsledningen<br />authKey/identifierare för samtliga Västtrafiks tjänster är knutna till kontot<br />Om ni vill behålla kontot efter tävlingens slut, måste ni logga in och byta ut namn och lösen, annars raderas det<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 34. 34. labs.vasttrafik.se<br />http://labs.vasttrafik.se/For-utvecklare/Hem/?clubId=2<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 35. 35. Stöd under tävlingen<br />Driftsproblem?<br />Kontaktinformation finns i ert informationspaket<br />Frågor om API:er?<br />Besvaras vid API-supporttillfällen på plats<br />Under övriga tider hanteras frågor i forumet på labs, så att vi bygger upp en gemensam kunskapsbas<br />Rummet ”Nya tjänster” i forumet bevakas extra under helgen:http://labs.vasttrafik.se/Forum/Amnen/?roomId=13<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 36. 36. powered by Trafiklab.se<br />Lars Löfquist, Elias ArnestrandSamtrafiken<br />
 37. 37. Hållplatsdata<br />StationsInZone(koordinat, radie)  hållplatser med ID<br />FindLocationtextsträng  matchande hållplatser/adresser med ID<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 38. 38. Avgångsdata – ”Stolptidtabeller”<br />GetDepartures (super/standard) hållplats-ID, tidsspann  kommande avgångar<br /> Superversionen – realtid för SL, Västtrafik, Skånetrafiken och Trafikverket (undantag tunnelbanan)<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 39. 39. Reseförslag<br />Search(från koordinat/ID, till koordinat/ID, tid, datum  reseförslag)<br />Super/standardversion<br />Stödmetoder<br />ResRobot - Sök resa – TimeTablePeriod<br />ResRobot - Sök resa – ProducerList<br />ResRobot - Sök resa – TransportModeList<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 40. 40. Trafiklabbet BETA<br />http://labbet.trafiklab.se/<br /> Testa olika metoder från Resrobot-apierna.Registrera API-nycklar på trafiklab.se och börja testa direkt. <br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 41. 41. Trafikflöden, -störningarochpendlarflöden<br />Trafikverket: Jonas Jäderberg<br />Info24:Daniel Rudmark<br />Göteborgs Stad: Noel Alldritt/ Christer Erlandsson<br />Commute Greener: Henrik Willford<br />
 42. 42. Trafikverket - DATEX<br />Jonas JäderbergTrafikverket / Viati<br />073 - 831 31 45<br />
 43. 43. Vilka data finns<br />Olyckor<br />Trafikmeddelanden / störningar<br />Vägarbeten<br />Väglag , körförhållanden<br />Färjor<br />Tjälskador<br />Rastplatser<br />Restider och trafikstatus<br />Kameror<br />Väder data<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 44. 44. Vad är DATEX<br />Standard för utbyte av Trafikinformation<br />CEN standard<br />Utvecklas inom Easyway (EU)<br />Ex. på länder där DATEX finns Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, England, Irland, Spanien, Portugal, Italien, Norge <br />Standardiserade gränssnitt gör det möjligt att få tjänster att fungera enhetligt över hela Europa. <br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 45. 45. Hur/Var ges tillgång till API:et<br />PULL / PUSH finns tillgängligt<br />För er PULL<br />WebServcies eller HTTP Get<br />20 stycken konton finns skapade<br />URL till tjänsterna m.m. finns på wiki – http://datex.vv.se/wiki (under Datex Specifikation)<br />API inte byggt för slutkunder<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 46. 46. Vilka tjänster<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 47. 47. Metadata tjänster<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 48. 48. Vad kan man göra med data<br />Avtal med > 90, aktiva ca 45<br />Ex tjänster<br />Trv egna tjänster Telefon, Webb, RDS-TMC <br />Lägger med det i karttjänster<br />Appar<br />Navigationssystem<br />Integrerar det i egna system<br />Många intresserade av kameror, restider, väder<br />Exempel finns på Wiki både kod och XML<br />Helpdesk finns<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 49. 49. Att komma igång<br />Gå in på wiki http://datex.vv.se/wiki<br />Dokumentation<br />XML scheman, WSDL m.m.<br />Exempel<br />Länkar till tjänster<br />Data Dictionary <br />Anropa tjänsterna och titta på data<br />Mer om DATEX II www.datex2.eu<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 50. 50. Tillgång till data<br />Data är gratis<br />Men, avtal måste skrivas med Trafikverket<br />För de 20 kontona behövs inget avtal<br />De kommer att fungera fram till 2011-12-31<br />Får inte användas till annat än det som tas fram under dessa dagar.<br />Avtal, datex@trafikverket.se<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 51. 51. Info24 – Trafikinformation Sverige<br />Daniel RudmarkViktoria/Högskolani Borås<br />
 52. 52. Vad är Trafikinformation Sverige? <br />Paketering av DATEX<br />Enklare format<br />Möjlighet att skriva SLA:er etc.<br />REST-baserat XML<br />Kostnadsfri under TravelHack<br />Kontakta Info24<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 53. 53. Så får jag tillgång under TravelHack<br />Trafiklab.se/info24 -> klicka på Trafikinformation Sverige<br />Använd API-nyckel från registreringspaketet<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 54. 54. Exempel<br />Service DATEX == ContentCategory<br />Ex. fråga efter alla vägarbeten i Datex<br />http://cs1.imxq.net:8080/imxservices/REST/v1/GetContentItemsByCategory?CLID=XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX&CategoryID=8fd87d81-9e24-4a01-9a61-96da9e5c6ae8&PosLat=57.7&PosLong=11.933332999999948&SearchRadiusMeters=15000&MaxCount=10<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 55. 55. RestiderGöteborg @ data.goteborg.se<br />ChristerErlandsson (0738-156188)|<br />Noel Alldritt |Erik BäckGöteborgsStad<br />
 56. 56. Göteborgs StadTrafikkontoret<br />Vision<br />Effektiv, säker och hållbar rörlighet.<br />Strategi<br />Stimulera produkter som leder mot visionen.<br />Resenärare kräver mer information, på flera sätt .<br />Trafikkontoret, Västtrafik och Trafikverket måste samarbete med data för att kunna ger resenärare den bästa informationen.<br />Skapar förutsättningar för ny teknik (t.ex. Appar).<br />Går inte att hindra skräpning, bättre att vara med och bidrar med kvalitetsinformation. <br />Tillgång till data ger allmänheten beslutsstöd som möjliggör en mer miljövänlig, effektiv och säker rörlighet.<br />
 57. 57. data.goteborg.seData för innovation<br />Sytemet<br />Ett system för datapublicering<br />Webbservices<br />”Dataväxel”<br />Datakällor<br />Trafikkontoret<br />Miljöförvaltningen<br />Datastrategi<br />”Rådata”<br />Enkelt gränssnitt<br />Möjligt att avgränsa svaret<br />XML eller JSON<br />Kostnadsfritt<br />
 58. 58. Trafikläge, -störningar och –flöden<br />Restider Göteborg<br />TravelTimesService<br />Routes<br />LatestTravelTimes<br />
 59. 59. data.goteborg.se<br />http://data.goteborg.se<br />Registrera användare och applikation<br />Enkla villkor<br />Långsiktig plan / Det kommer mer !<br />
 60. 60. Commuting Pattern<br />Henrik WillfordCommute Greener / Volvo<br />0739-029453<br />
 61. 61. Planerat och verkligt pendlande<br />Data<br />Användare av tjänsten www.CommuteGreener.com<br />Registrerar sitt normala resande per dag under en vecka.<br />Registrerar sedan löpande avvikelser ifrån normalt resande.<br />API <br />Fråga : Hur pendlar folk?<br />Alt 1 : En geo position + En radie<br />Alt 2 : Två geo positioner med varsin radie<br />Svar : Lista på resor<br />Från & Till geo position<br />Transportsätt<br />Distans<br />CO2 utsläpp<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />Inom<br />Från<br />Till<br />
 62. 62. Planerat och verkligt pendlande<br />Frågeparametrar (html)<br />http://api.commutegreener.com/api/co2/tworadial?<br />Format = html (json/html)<br />&startLat = 57.7133309<br />&startLng = 11.8929136<br />&startRadius = 5000 (meter) <br />&endLat = 57.7071256<br />&endLng = 11.9397962<br />&endRadius = 3000 (meter)<br />&from = 2011-10-10T05%3A00%3A00%2B1000(2011-10-10T05:00:00+0000)<br />&to = 2011-10-14T19%3A00%3A00%2B1000<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />Tidzon:+0000 = GMT<br />Från<br />Till<br />Lathund: http://www.getlatlon.com/<br />
 63. 63. Planerat och verkligt pendlande<br />Svarsparametrar(json) – Del 1<br />Geohash lat/long geocode system(www.geohash.org) <br />Frågeparametrar<br />Z-time = GMT<br />Pendlingsresa #1<br />Rese segment/ben #1<br />Svarsparametrar(json) – Del 1<br />
 64. 64. Planerat och verkligt pendlande<br />Svarsparametrar(json) – Del 2 :<br /> :<br />Rese segment/ben #2<br />Total distans & CO2 utsläpp för Pendlingsresa #1<br />Pendlingsresa #2-n<br />
 65. 65. URL & Dokumentation<br />URL<br />http://api.commutegreener.com/api/<br />Dokumentation<br />www.travelhack.se<br />www.trafikdata.se<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />F<br />
 66. 66. Exempel på användningsområde<br />
 67. 67. Block Miljödata<br />Commute Greener : Henrik Willford<br />ViktoriaInstitutet : Raul Carlsson <br />GöteborgStad : Erik Bäck<br />
 68. 68. Commute Greener – Volvo<br />Bensindriven bil (S/M/L), <br />Motorcykel, <br />Buss, <br />Tåg/Spårvagn, <br />Gå/Cykel<br />Miljödatabasen NTM – Viktoria Institutet<br />Bensindriven bil<br />Dieseleldriven bil<br />Etanoldriven bil<br />Metangasdriven bil<br />Tåg<br />Spårvagn<br />Buss<br />Vädermätstation 5an huset – Göteborg Stad <br />Temperatur, <br />Vind<br />Nederbörd, <br />NO2, SO2, O3, PM, NOx, <br /><ul><li>CO2
 69. 69. Distans
 70. 70. CO2
 71. 71. NOX: Kväveoxider
 72. 72. HC: Kolväten
 73. 73. CH4: Metangas
 74. 74. CO: Kolmonoxid
 75. 75. PM: Partiklar
 76. 76. SO2: Svaveldioxid</li></li></ul><li>Commute Greener<br />Henrik Willford<br />Volvo<br />0739-029453<br />
 77. 77. Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />CO2 utsläpp per transportsätt <br />Svar:<br />7.6 km<br />1.3 kg<br />0.3 kg<br />0 kg<br />Bil<br />A<br />Buss<br />Fråga:<br />Lindholmspiren 5<br />Cykel<br />B<br />Linégatan 30<br />
 78. 78. Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />CO2 utsläpp i g per transportsätt <br />Fråga (resrutt)<br />Från position<br />Till position<br />Svar (utsläpp per transportsätt)<br />Gå<br />Cykel<br />Tåg/spårvagn/tunnelbana<br />Buss<br />Motorcykel<br />Bil<br />Liten<br />Mellan<br />Stor<br />Flyg<br />
 79. 79. Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />CO2 utsläpp i kg per transportsätt<br />Request parametrar (html)<br />http://www.commutegreener.com/api/co2/emissions?<br />startLat = 57.7097704<br />&startLng = 11.9661608<br />&endLat = 57.6969943<br />&endLng = 11.9865<br />&format = json (options: json/html)<br />
 80. 80. Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />CO2 utsläpp i g per transportsätt<br />Response parametrar (json)<br />meter<br />gram<br />
 81. 81. Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />URL och Dokumentation<br />URL<br />http://www.commutegreener.com/api/<br />Dokumentation<br />www.travelhack.se<br />www.trafiklab.se<br />
 82. 82. Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />Exempel på tjänster<br />Beräkning av:<br />Miljöeffekten av enskilda resor<br />Miljöeffekt av omläggningar av transportrutter<br />Miljöeffekten av indragna/utökade busslinjer<br />Miljöeffekt av vägarbeten<br />
 83. 83. Viktoria Institutets Miljödatabas<br />Raul Carlsson<br />ViktoriaInstitutet<br />
 84. 84. Presentationens innehåll<br />Miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv<br />Viktoriainstitutets miljödatabas<br />Hur man kan använda miljödatabasen<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 85. 85. Miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv<br />Transport<br />Förädling<br />Transport<br />Transport<br />Transport<br /><ul><li>Källor
 86. 86. Gruvor
 87. 87. Dammar</li></ul>Konsumtion<br />Tillverkning<br />Transport<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 88. 88. Miljöpåverkan från vardagsresandet, ur ett livscykelperspektiv<br />Förädling<br />Transport<br />Transport<br /><ul><li>Källor
 89. 89. Gruvor
 90. 90. Dammar</li></ul>Vardagsresande<br />Distribution<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 91. 91. ISET:s miljödatabas<br />Adressen till APIt är:<br />http://orlov.ida.hb.se:8080/api/emission-quantity<br />Nyckel finns i kuvertet<br /> <br />Följande frågor, med intuitiv innebörd kan ställas:<br />http://orlov.ida.hb.se:8080/api/emission-quantity/car/bensin/?key=[key]<br />http://orlov.ida.hb.se:8080/api/emission-quantity/car/diesel/?key=[key]<br />http://orlov.ida.hb.se:8080/api/emission-quantity/car/etanol/?key=[key]<br />http://orlov.ida.hb.se:8080/api/emission-quantity/car/metangas/?key=[key]<br />http://orlov.ida.hb.se:8080/api/emission-quantity/train/?key=[key]<br />http://orlov.ida.hb.se:8080/api/emission-quantity/tram/?key=[key]<br />http://orlov.ida.hb.se:8080/api/emission-quantity/citybus/?key=[key]<br />  <br />Svaret på varje av dessa API-anrop har en innebörd enligt följande;<br />Alla data omfattar livscykel, från oljekälla/vattenkraftverk/gruva till förbränning etc i förbränningsmotor.<br />Bildata är per fordonskilometer. Om fler personer åker i bilen kan detta omräknas till personkilometer.<br />Data för spårvagn, tåg och citybuss gäller för en schablonfyllnadsgrad och är omräknat till personkilometer.  <br />
 92. 92. ISET:s miljödatabas<br />Svar på API-anropen:<br />CO2(total) Koldioxid<br />CO2(fossil) Koldioxid<br />NOX: Kväveoxider<br />HC: Kolväten<br />CH4: Metangas<br />CO: Kolmonoxid<br />PM: Partiklar<br />SO2: Svaveldioxid<br />MJ(förnybar): Megajoule förnybara energislag som utnyttjats under bränslets livscykel.<br />MJ(fossil) :Megajoule icke förnybara kolbaserade energislag som utnyttjats under bränslets livscykel.<br />MJ(kärnkraft) : Megajoule kärnkraftsenergi som utnyttjats under bränslets livscykel.<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 93. 93. ISET:s miljödatabas<br />Förenklad för ändamålet<br />Bil, buss , tåg (NTM), spårvagn (egenframtagen)<br />Omfattning: Energin för framdrivning<br />Hela vägen från oljekälla/vattenkraftverk/kärnkraftverk etc. till ’avgasrör’<br />Inte t.ex. buller, markanvändningsbehov och partikelspridning från lednings-, asfalts-, hjul-, däck- och rälsförslitning. <br />Alla data omfattar livscykel, från oljekälla/vattenkraftverk/gruva till förbränning etc i förbränningsmotor.<br />Bildata är per fordonskilometer. Om fler personer åker i bilen kan detta omräknas till personkilometer.<br />Data för spårvagn, tåg och citybuss gäller för en schablonfyllnadsgrad och är omräknat till personkilometer.  <br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 94. 94. LCA för hållbar utveckling<br />Hur man kan använda miljödatabasen<br />Miljöpåverkan<br />’Decoupling’, att befria beroendet mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan.<br />Med begeppet ekoeffektivitet kan LCA användas som verktyg att mäta detta frigörande.<br />Historiskt<br />Hållbar utveckling<br />Ekonomisk utveckling<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 95. 95. Hur man kan använda miljödatabasen<br />Decoupling, görmernytta, t.ex. Nyttiga transporter, med mindremiljöskada<br />Mer<br />Gör<br />Mindre<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 96. 96. Hur man kan använda miljödatabasen<br />Räkna t.ex. fram ekoeffektivitet för olika resealternativ<br />Något nyttotal för resan<br />Ekoeffektivitet =<br />En miljöpåverkan för resan<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 97. 97. Hur man kan använda miljödatabasen<br />Räkna t.ex. fram ekoeffektivitet för olika resealternativ<br />Tid<br />Ekoeffektivitet =<br />CO2 (fossil)<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 98. 98. Hur man kan använda miljödatabasen<br />Räkna t.ex. fram ekoeffektivitet för olika resealternativ<br />Flexibilitet<br />Ekoeffektivitet =<br />Partikeltillförsel till GBG<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 99. 99. Hur man kan använda miljödatabasen<br />Räkna t.ex. fram ekoeffektivitet för olika resealternativ<br />Avslappning<br />Ekoeffektivitet =<br />Samlat miljöpåverkansvärde<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 100. 100. Hur man kan använda miljödatabasen<br />Räkna t.ex. fram ekoeffektivitet för olika resealternativ<br />Kaloriförbränning<br />Ekoeffektivitet =<br />CO2 (total)<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 101. 101. Hur man kan använda miljödatabasen<br />Räkna t.ex. fram ekoeffektivitet för olika resealternativ<br />etc.<br />Ekoeffektivitet =<br />etc.<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 102. 102. Luftkvalitet<br />Erik BäckMiljöförvaltningen, GöteborgsStad<br />
 103. 103.
 104. 104. Luftföroreningar<br />Hälsoeffekter<br />Miljöeffekter<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 105. 105.
 106. 106. Några mätplatser<br />
 107. 107. Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 108. 108. Data i API:et<br />kvävedioxid NO2<br />kväveoxider NOx<br />partiklar PM10 PM2,5<br />marknära ozon O3<br />kolmonoxid CO<br />svaveldioxid SO2<br />solinstrålning<br />temperatur<br />relativ luftfuktighet<br />regn<br />vindhastighet<br />vindriktning<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 109. 109. Tillgång till API:et<br />data.goteborg.se<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 110. 110. API:et<br />2 metoder<br />Senaste timmens data<br />1 timme till 1 månads data<br />Dokumentation<br />http://data.goteborg.se/AirQualityService/v1.0/help<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 111. 111. Exempel<br />http://data.goteborg.se/AirQualityService/v1.0/LatestMeasurement/{APPID}?format={FORMAT} <br />http://data.goteborg.se/AirQualityService/v1.0/Measurements/{APPID}?startdate={STARTDATE}&enddate={ENDDATE}&format={FORMAT} <br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 112. 112. Exempel<br />www.goteborg.se/luften<br />www17.goteborg.se/miljo_enviman/leionet-luft.csv<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 113. 113. Exempel<br />[Kan vara <br />Befintliga exempel – ELLER<br />Önskade exempel]<br />[Finns kodexempel etc. -> toppen att länka till dessa! (Går att klicka på från Slideshare där presentationen ligger)]<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 114. 114.
 115. 115.
 116. 116. Trender<br />
 117. 117. Kontakt<br />Erik Bäck, 031-368 38 71, erik.back@miljo.goteborg.se<br />Lars Samuelsson, 031-368 37 24, lars.samuelsson@miljo.goteborg.se , Larsam på Twitter<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 118. 118. Cykel, Parkering, Vattennivå, Samåkning och SMS<br />Göteborgs Stad: Christer Erlandsson<br />Res Ihop: Kristoffer Nolgren<br />Skjutsgruppen: Daniel Rudmark<br />Telenor: Daniel Rudmark<br />
 119. 119. Cykel, Parkering, Vattennivå @ data.goteborg.se<br />ChristerErlandsson (0738-156188)|<br />Noel Alldritt |Erik BäckGöteborgsStad<br />
 120. 120. Göteborgs StadTrafikkontoret<br />Vision<br />Effektiv, säker och hållbar rörlighet.<br />Strategi<br />Stimulera produkter som leder mot visionen.<br />Resenärare kräver mer information, på flera sätt .<br />Trafikkontoret, Västtrafik och Trafikverket måste samarbete med data för att kunna ger resenärare den bästa informationen.<br />Skapar förutsättningar för ny teknik (t.ex. Appar).<br />Går inte att hindra skräpning, bättre att vara med och bidrar med kvalitetsinformation. <br />Tillgång till data ger allmänheten beslutsstöd som möjliggör en mer miljövänlig, effektiv och säker rörlighet.<br />
 121. 121. data.goteborg.seData för innovation<br />Sytemet<br />Ett system för datapublicering<br />Webbservices<br />”Dataväxel”<br />Datakällor<br />Trafikkontoret<br />Miljöförvaltningen<br />Datastrategi<br />”Rådata”<br />Enkelt gränssnitt<br />Möjligt att avgränsa svaret<br />XML eller JSON<br />Kostnadsfritt<br />
 122. 122. Parkering / Cykel / Övrigt<br />Parkeringsplatser<br />PEvenemangService<br />GetParkingPlaces<br />ParkingService<br />BusParkings<br />HandicapParkings<br />MCParkings<br />PrivateParkings<br />PublicPayMachines<br />PublicTimeParkings<br />PublicTollParkings<br />ResidentialParkings<br />TruckParkings<br />ParkingOwners<br />
 123. 123. Parkering / Cykel / Övrigt<br />Styr&Ställ<br />StyrOchStall<br />GetBikeStations<br />Cykelservice<br />CykelService<br />GetServiceStations<br />Cykelvägar<br />Filer som hämtas på data.goteborg.se/files<br />
 124. 124. Parkering / Cykel / Övrigt<br />Vattennivå i Götaälv<br />WaterFlowService<br />GetMeasureStations<br />GetWaterLevel<br />
 125. 125. data.goteborg.se<br />http://data.goteborg.se<br />Registrera användare och applikation<br />Enkla villkor<br />Långsiktig plan / Det kommer mer !<br />
 126. 126. :D/<br />Resihop<br />Kristoffer Nolgren<br />
 127. 127. Vilken data finns i API:et<br />Resihop är ett läs och skrivbart API för samåkning.<br />Tomma bilplatser och människor som vill resa.<br />Möjlighet att lägga/redigera/ta bort resor.<br />Diverse hjälpfunktioner, nytt mail mm.<br />Korrekta adresser, man får förslag av systemet.<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 128. 128. Hur/Var ges tillgång till API:et<br /> <trips><br /> <trip><br /> <trip_id>860</trip_id><br /> <from_lon>8.2667</from_lon><br /> <from_lat>-82.2833</from_lat><br /> <to_lon>40.7144</to_lon><br /> <to_lat>-74.0060</to_lat><br /> <when>1356044400</when><br /> <got_car>1</got_car><br /> <details>Yargh! Riding a shark, got some space left on the back. Bringing bazooka.</details><br /> <inserted>1317762864</inserted><br /> <name>Mr Raptor</name><br /> <phone>0704649797</phone><br /> <from>Isla Castillito de Muerto, Panama</from><br /> <to>New York, NY, USA</to><br /> <when_iso>2012-12-21 00:00</when_iso><br /> </trip><br /> </trips><br />http://resihop.nu/addtrip?<br />from=isla de muerto&<br />to=New York&<br />when=2012-12-21&<br />name=Raptor&<br />email=yargh@gmail.com&<br />Phone=0704649797<br />details=Yargh! Riding a shark, got some space left on the back. Bringing bazooka.<br />Isla de muerto<br />http://resihop.nu/search?<br />to=New+York&<br />when=2012-12-21&<br />got_car=1<br />Sample raptor!<br />New York<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 129. 129. Ex. på hur data kan användas<br />Kan vara <br />Samåkning för en viss situation.<br />Integrering med befintliga system.<br />http://resihop.nu, laddar xml:en och konverterar den till html. Kolla källkoden där.<br />API-dokumentation på resihop.nu/api/<br />IRC #resihop.nu @ freenode<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 130. 130. Skjutsgruppen<br />
 131. 131. Skjutsgruppen<br />Inga API:er<br />Twitterflöde #skjutsgruppen<br />Automatpostningar pajar flödet<br />Använda meddelanden på www.skjutsgruppen.nu<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 132. 132. Telenor - Pro Solutions<br />Daniel RudmarkViktoria/Högskolani Borås<br />
 133. 133. Vad är Pro Solutions? <br />Två delar <br />SMS Pro<br />Billing Pro<br />Kontakta Telenor!<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 134. 134. SMS Pro <br />SMS: App -> Kund<br />1 till flera mottagare<br />Specialmeddelanden (binär data)<br />XML HTTP POST (GET)<br />SMS: Kund -> App<br />Skicka SMS till 71700 + lagkod<br />Ex. 71700 TH 14<br />Mejl går till lagkaptenen<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 135. 135. Så får jag tillgång under TravelHack<br />Styrt på IP<br />Måste anropas via de NOMAD-konton som ni fått vid registrering<br />Efter Hacket: Kontakta Telenor för att öppna mot ert servernumret<br />UID: TRAVELHACK<br />PWD: travelhack<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />
 136. 136. SMS Exempel<br />Prenumeration på exceptionella händelser för att styra om normalt resande<br />Olyckor (för bilister)<br />Störningar i kollektivtrafik<br />Luftkvalitet<br />Evenemang<br />Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09<br />

×