• Save

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Sang kien kinh nghiem thiet bi nam 2009 2010

on

 • 75,814 views

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THIẾT BỊ TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THIẾT BỊ TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI
http://c2tqkhai.tk

Statistics

Views

Total Views
75,814
Slideshare-icon Views on SlideShare
64,934
Embed Views
10,880

Actions

Likes
44
Downloads
0
Comments
12

5 Embeds 10,880

http://violet.vn 10870
http://static.slidesharecdn.com 6
http://www.violet.vn 2
http://www.search-results.com 1
http://webcache.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

110 of 12 Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…

110 of 12

Post Comment
Edit your comment

  Sang kien kinh nghiem thiet bi nam 2009 2010 Sang kien kinh nghiem thiet bi nam 2009 2010 Document Transcript

  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 1 MỘT SỐ KINH NGHIỆM LÀM CHO HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÓ HIỆU QUẢ HTTP://C2TQKHAI.TK A. ĐẶT VẤN ĐỀ: I> Tầm quan trọng của thiết bị dạy học và bộ phận thiết bị trong nhà trường hiện nay: 1) Tầm quan trọng của đồ dùng dạy học: Theo chương trình đổi mới giáo dục, cách dạy và học của cả giáo viên và học sinh đều đã khác, giáo viên chỉ là người tổ chức lớp, còn học sinh trở thành nhân vật trung tâm, tự tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích và đưa ra kết luận, tổng hợp kiến thức, thông qua hoạt động thực hành. Vì thế, sách giáo khoa cũng đã được cải tiến, không mang tính hàn lâm, áp đặt. Để thực hiện được điều này, thiết bị giáo dục góp phần đến 50%. Thế nên, khi không có thiết bị, học sinh sẽ không thể thực hành, bài học sẽ không khắc sâu, kiến thức sẽ rất trừu tượng, lơ mơ, còn giáo viên sẽ lại phải tự thuyết minh kiến thức một chiều, áp đặt học sinh nghe và chép một cách bị động. Không có thiết bị giáo dục, chương trình và sách giáo khoa mới sẽ bị vô hiệu hoá. Không có thiết bị, làm sao học sinh có thể làm thí nghiệm, thực hành, đặt giả thiết rồi rút ra kết luận, nhất là những môn mà vai trò của thí nghiệm và thực hành rất cần thiết như Vật lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử,… không có thiết bị giáo dục, giáo viên phải dạy “chay”, còn học sinh sẽ trở lại là những cỗ máy chép bài, thụ động như trước đây, khi chưa thực hiện cải cách giáo dục. Vậy, khi thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới thì phải có thiết bị giáo dục. 2) Tầm quan trọng bộ phận thiết bị: Theo tôi bộ phận thiết bị như là cầu nối trung gian giữa giáo viên và thiết bị, bộ phận này hoạt động tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên sử dụng thiết bị, các thiết bị được bảo quản tốt, sữa chữa bổ sung thiết bị kịp thời. Đồng thời, kiểm tra đánh giá tình hình sử dụng thiết bị của giáo viên giúp giáo viên nâng cao tính tự giác sử dụng thiết bị. II> Thực trạng thiết bị ở trường THCS Trần Quang Khải: Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 2 1) Số học sinh, giáo viên, lớp: Trường THCS Trần Quang Khải hiện có 37 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, 481 học sinh, 14 lớp học: Khối 6 3 lớp 119 học sinh Khối 7 3 lớp 122 học sinh Khối 8 4 lớp 118 học sinh Khối 9 4 lớp 122 học sinh Trung bình mỗi lớp có từ 30 đến 40 học sinh thích hợp cho việc chia thành 6 nhóm. 2) Taøi saûn thieát bò: Nhaø tröôøng ñöôïc caáp 1 boä thieát bò cuûa 4 khoái cuï theå nhö sau: (Được cấp 2 bộ năm học 2008-2009 chuyển cho trường THCS Lê Hồng Phong 1 bộ) - Toång giaù trò taøi saûn thieát bò: 101.314.043,5đ  Khoái 6: 2 boä trò giaù: 26.266.000đ  Khoái 7: 2 boä trò giaù: 17.564.500đ  Khoái 8: 2 boä trò giaù: 25.396.290đ  Khoái 9: 2 boä trò giaù: 32.087.253,5đ Caùc thieát bò ñöôïc caáp vôùi soá löôïng moãi loaïi thích hôïp khi laøm thí nghieäm maø giaùo vieân chia thaønh 6 nhoùm (ví duï: Bieán theá nguoàn (lyù 9) 6 caùi / 1boä). - Ngoaøi ra coøn moät soá thieát bò tröôùc chöông trình thay saùch. 3) Phòng thiết bị, phòng bộ môn: Có 1 phòng thiết bị, (tận dụng phòng học còn trống), 1 phòng thực hành cho các môn Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ chung với phòng bài giảng điện tử. Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 3 Tổng cộng nhà trường có 6 kệ đựng thiết bị, 4 giá treo tranh, và 2 khung sắt lót chống ẩm và 1 tủ đựng thiết bị riêng cho bộ môn tiếng Anh. Nhà trường dùng 2 kho dưới chân 2 cầu thang ở dưới hai dãy lầu: 1 kho để chứa thiết bị của môn thể dục và 1 kho để đồ dùng dạy học giáo viên đang mượn và sử dụng. Các phòng học của trường chưa được trang bị bảng từ chống lóa. Vẫn có một số thiết bị chất lượng kém và sử dụng không phù hợp (như nhiệt kế và lực kế thiếu chính xác và không đồng bộ, gương cầu lồi, gương cầu lõm mặt phản xạ kém, bút thử thông mạch không dùng được, hộp trộn màu ánh sáng… một số tranh ảnh không rõ nét bằng các tranh cũ đặc biệt là tranh sinh vật 7…). Nguyên nhân là do các thiết bị được cấp phát kém chất lượng. Vì vậy, hoạt động thiết bị của trường còn gặp một số khó khăn về cơ sở vật chất. 4) Phụ trách thiết bị Tôi là giáo viên dạy môn Vật lý _ Tin học, tuy không được đào tạo về chuyên môn thiết bị nhưng tôi đã cố gắng khắc phục lần lượt những khó khăn đã nêu. Sau hơn 6 năm làm phụ trách thiết bị tôi xin nêu ra một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị có hiệu quả ở trường THCS Trần Quang Khải. B. MỘT SỐ KINH NGHIỆM LÀM CHO HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ CÓ HIỆU QUẢ: I> Hồ sơ của bộ phận thiết bị: Sắp xếp các hồ sơ ngăn nắp theo mục riêng, gồm các loại hồ sơ sau: 1) Hóa đơn, chứng từ: là nơi lưu trữ các hóa đơn chứng từ khi cấp phát thiết bị và các hóa đơn mua bổ sung thiết bị hàng năm. 2) Các loại sổ: Có đủ các loại sổ: Sổ tài sản thiết bị, sổ danh mục thiết bị, sổ kế hoạch hoạt động thiết bị, sổ theo dõi đồ dùng tự làm của giáo viên qua các năm học, sổ mua bổ sung đồ dùng của nhà trường qua từng năm học, sổ ghi đầu bài tiết thực hành, sổ ghi đầu bài bài giảng điện tử,... xem hình minh họa bên dưới: CÁC LOẠI SỔ Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 4 SỔ THIẾT BỊ GIÁO DỤC SỔ MƯỢN THIẾT BỊ GIÁO DỤC SỔ DANH MỤC SỔ GHI ĐẦU BÀI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SỔ KẾ HOẠCH SỔ GHI ĐẦU BÀI TIẾT THỰC HÀNH Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 5 SỔ THEO DÕI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC SỔ THEO DÕI MUA BỔ SUNG TỰ LÀM Các loại sổ trên được tôi làm lại bằng máy vi tính và in ra giấy A4 theo mẫu mà Phòng gởi về. Tên thiết bị được đánh máy vi tính (chứ không viết tay) nên rõ đẹp, độ rộng các cột được điều chỉnh phù hợp hơn. 3) Kiểm kê: Là nơi lưu trữ các biên bản kiểm kê cuối năm (31/12) và cuối năm học (31/5) ở các năm, các thiết bị hư hỏng cần thanh lý. 4) Báo cáo, thống kê: Lưu các báo cáo hoạt động thiết bị của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo sau mỗi năm; Báo cáo, thống kê lượt mượn hàng tháng của giáo viên cho Ban Giám Hiệu ở đơn vị sau mỗi tháng và báo cáo về Phòng sau mỗi năm. 5) Hồ sơ khác: Nơi lưu trữ các hồ sơ khác như phiếu mượn, phiếu đăng kí phòng thực hành, nghe nhìn, dự trù kinh phí, hợp đồng kinh tế,... Mỗi mục bỏ vào một tập clear, có nhãn bên ngoài, xem hình minh họa bên dưới: CÁC LOẠI HỒ SƠ II> Kế hoạch hoạt động của phụ trách thiết bị. Kế hoạch này phải phù hợp với kế hoạch chung của Phòng Giáo Dục & Đào Tạo và kế hoạch của trường, gồm: kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần và lịch trực hàng tuần của phụ trách thiết bị. Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 6 1) Kế hoạch năm học Mỗi năm học, sau khi dự Hội Nghị Thư Viện Thiết Bị của Phòng tổ chức, căn cứ vào kế hoạch chung của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo, liên hệ với thực tế điều kiện ở đơn vị, tôi làm kế hoạch năm học cho hoạt động thiết bị của mình. 2) Kế hoạch tháng Kế hoạch tháng, được thực hiện vào đầu mỗi tháng, lập ra các kế hoạch sẽ thực hiện trong tháng. Thường thực hiện sau khi họp hội đồng để phù hợp với kế hoạch của trường. Ví dụ: kế hoạch công tác tháng 12 năm 2009, như sau: TUẦN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện − Cho giáo viên mượn thiết bị 1 − Sắp xếp vệ sinh kho thiết bị Từ − Tổ chức họp củng cố đội học sinh chuyên thiết bị 30/11 − Đưa phòng thực hành và bài giảng điện tử vào sử dụng đến − Làm phiếu đăng kí sử dụng phòng thực hành 5/12 − Làm sổ ghi đầu bài tiết thực hành, bài giảng điện tử − Cho giáo viên mượn thiết bị − Sắp xếp vệ sinh kho thiết bị 2 − Trưng bày một số thiết bị trên kệ giá ở phòng thiết bị Từ 7/12 và phòng thực hành đến − Lập danh mục những thiết bị mà trường còn thiếu so 12/12 với danh mục thiết bị tối thiểu và phổ biến đến giáo viên. 3 − Cho giáo viên mượn thiết bị Từ − Sắp xếp vệ sinh kho thiết bị 14/12 − Đôn đốc việc lập kế hoạch làm đồ dùng dạy học dự thi đến của các tổ 19/12 − Mua bổ sung và sửa chữa một số thiết bị hao mòn, hỏng Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 7 − Sơ kết học kì 1 − Cho giáo viên mượn thiết bị 4 − Sắp xếp vệ sinh kho thiết bị Từ − Tham gia duyệt kế hoạch làm DDDH của các tổ 21/12 − Chuẩn bị cho việc kiểm kê thiết bị cuối năm đến − Chuẩn bị đánh giá việc sử dụng thiết bị của giáo viên 26/12 3) Kế hoạch tuần Khi lập kế hoạch tháng, tôi lập luôn kế hoạch 4 tuần cho tháng đó, ghi chi tiết từng công việc sẽ làm mỗi công việc mà kế hoạch tháng đã nêu ra sẽ được thực hiện trong tuần nào của tháng đó: Ví dụ: kế hoạch công tác tuần 1 của tháng 12 năm 2009. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC Tuần: 1 tháng 12/2009 Thứ NỘI DUNG CÔNG VIỆC BỔ SUNG Ngày Cho giáo viên mượn thiết bị HAI Hoàn thành việc thống kê, đánh giá việc mượn thiết bị tháng 30/11 11 của giáo viên BA Cho giáo viên mượn thiết bị 1/12 Vệ sinh, sắp xếp kho thiết bị TƯ Cho giáo viên mượn thiết bị 2/12 Hoàn thành phòng thực hành, nghe nhìn và đưa vào sử dụng NĂM Cho giáo viên mượn thiết bị 3/12 Cho giáo viên mượn thiết bị SÁU Vệ sinh, sắp xếp kho thiết bị. 4/12 Làm sổ ghi đầu bài tiết thực hành, bài giảng điện tử, phiếu đăng kí sử dụng phòng thực hành. BẢY Cho giáo viên mượn thiết bị 5/12 Thu hồi thiết bị giáo viên trả Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 8 4) Lịch trực thiết bị của phụ trách thiết bị: Phụ trách thiết bị phải có lịch trực, đến giờ phải có mặt trên trường để đáp ứng kịp thời những yêu cầu mượn thiết bị đột xuất của giáo viên. Quản lý, hướng dẫn đội học sinh chuyên thiết bị, cho mượn thiết bị, nhận thiết bị trả và vệ sinh, sắp xếp kho thiết bị. Xem phụ lục 1: LỊCH TRỰC THIẾT BỊ CHO PHỤ TRÁCH THIẾT BỊ III> Việc sắp xếp kho thiết bị Cần phải nghiên cứu tỉ lệ số lượng thiết bị các bộ môn để dễ sắp xếp, vì số lượng thiết bị ở các môn học không như nhau có môn nhiều dụng cụ (gồm dụng cụ, mô hình, hoá chất…) nhưng ít tranh ảnh (tranh ảnh, sơ đồ, lược đồ..) như Vật lý, Công nghệ, Hoá học… có môn nhiều tranh ảnh nhưng rất ít (thậm chí không có) dụng cụ như Văn, Giáo dục công dân, Sử, Địa… Tất cả các thiết bị hiện có của đơn vị không thể trưng bày hết trên các kệ giá vì vậy chúng tôi phải phân ra các thiết bị sử dụng ở học kỳ 1 và các thiết bị sử dụng ở học kỳ 2. Cụ thể là trong thời gian học kỳ 1 thì các thiết bị có sử dụng ở học kỳ 1 được sắp xếp trang bị trên kệ giá còn các thiết bị ở học kỳ 2 chúng tôi phải để chúng trên các khung sắt chống ẩm, sang học kỳ 2 thì chúng tôi lại đổi chổ các thiết bị ở học kỳ 2 đựơc trang bị trên các kệ giá còn các thiết bị ở học kỳ 1 thì đặt trên các khung sắt chống ẩm. Làm như vậy vừa bảo quản tốt thiết bị vừa dễ thấy, dễ lấy. Để phân ra thiết bị nào là dùng ở học kỳ 1 và thiết bị nào dùng ở học kỳ 2 ( cũng có các thiết bị dùng cho cả năm học ) tôi đã dựa vào sổ danh mục có ghi theo tiết sử dụng của thiết bị và phân phối chương trình của các bộ môn đồng thời dựa vào kinh nghiệm làm thiết bị mà có được. Tôi xin nêu vài ví dụ sau: Môn Học kỳ 1 Học kỳ 2 -Vật lý 7 -Bộ thí nghiệm quang, bộ thí -Bộ thí nghiệm điện. nghiệm âm. -Vật lý 8 -Bánh xe Măcxoen, máy Atút… -Dụng cụ thí nghiệm dẫn nhiệt… -Sinh vật 8 -Mô hình nửa cơ thể người, mô -Các mô hình còn lại (mắt, tai, tuỷ hình bộ xương người… sống…)… -Lịch sử 8 -Tập tranh lịch sử thế giới… -Tập tranh lịch sử Việt Nam… Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 9 -Địa lý 8 -Tranh ảnh địa lý Châu Á… -Tranh ảnh địa lý Việt Nam … -Thể dục 7 -Chạy nhanh, chạy đạp sau… -Các tranh còn lại… -.... -... -... SẮP XẾP THIẾT BỊ TRONG PHÒNG THIẾT BỊ MỘT GÓC TỦ THIẾT BỊ KỆ TRANH MỘT GÓC KỆ THIẾT BỊ Ở PHÒNG THỰC HÀNH IV> Hoạt động của đội học sinh chuyên thiết bị. 1. Thành phần Đội học sinh chuyên thiết bị gồm các học sinh ở khối lớp 7 và khối lớp 8, mỗi lớp 1 học sinh không chọn học sinh khối 6 vì các em quá nhỏ và khối 9 vì dành thời gian cho các em học chính khóa để thi cuối cấp. Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 10 Việc lựa chọn học sinh chuyên thiết bị phải đảm bảo các yêu cầu sau: là các học sinh có đạo đức tốt, trung thực, siêng năng, cần cù, phải có sức khoẻ và nhà ở gần trường. Nên cân đối giữa tỉ lệ nam và nữ. Qua năm học sau nên giữ lại đội học sinh của khối 7 vì các em đã quen công việc và có nhiều kinh nghiệm… 2. Công việc Các học sinh này có nhiệm vụ giúp phụ trách thiết bị trong việc sắp xếp, vệ sinh kho thiết bị. Chuẩn bị thiết bị cho giáo viên mượn, mang thiết bị đã dùng xong cất vào kho, dưới sự hướng dẫn của phụ trách thiết bị. Ngoài ra còn giúp các giáo viên bộ môn mang các thiết bị lên các phòng học khi giáo viên bộ môn có yêu cầu (vì thông thường các giáo viên bộ môn sẽ nhờ các nhóm trưởng của lớp mình dạy xuống nhận thiết bị và mang lên phòng học). 3. Lịch trực Phân công cụ thể, mỗi học sinh trực một buổi/tuần. Mỗi buổi trực có ít nhất là 2 học sinh và tối đa là 4 học sinh. Chỉ trực vào buổi chiều từ 14h đến 17h vì buổi sáng các em bận học. Xem phụ lục 2: LỊCH TRỰC THIẾT BỊ CHO HỌC SINH. V> Việc cho giáo viên mượn thiết bị Đây là hoạt động quan trọng nhất của bộ phận thiết bị, để thiết bị dạy học phát huy hết khả năng của mình góp phần nâng cao chất lượng dạy và học thì phụ trách thiết bị cần chú ý các vấn đề sau: 1. Quy định sử dụng thiết bị: Cần phải có qui định sử dụng thiết bị được niêm yết công khai trước phòng thiết bị, ví dụ: QUI ĐỊNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC 1. Giáo viên phải sử dụng đầy đủ đồ dùng dạy học hiện có ở danh mục thiết bị. Thực hiện các tiết thí nghiệm, thực hành theo PPCT các bộ môn. Tích cực sử dụng giáo án điện tử. Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 11 2. Giáo viên đăng kí tên đồ dùng dạy học cần mượn trước tiết dạy ít nhất là 2 ngày. 3. Giáo viên cần phải dành thời gian để lắp ráp thí nghiệm, thử nghiệm cho đạt yêu cầu trước khi mang dụng cụ lên lớp. 4. Khi mượn phải kí mượn, khi trả phải kí trả vào sổ cho mượn thiết bị. 5. Khi sử dụng thiết bị xong phải hoàn trả lại cho bộ phận thiết bị chậm nhất là 1 tuần. 6. Nếu xảy ra hư hỏng, mất mát trong quá trình mượn, giáo viên phải có trách nhiệm bồi thường. 7. Một số tiết dạy cần sử dụng đồ dùng dạy học nhưng nhà trường chưa có, giáo viên phải tự làm. 2. Làm sổ danh mục thiết bị. Xác định đây là quyển sổ quan trọng được giáo viên và cán bộ phụ trách thiết bị sử dụng nhiều nhất, vì thế chúng tôi bỏ ra nhiều thời gian và công sức của các giáo viên bộ môn và phụ trách thiết bị để làm sổ danh mục theo từng môn và với mỗi thiết bị đều có ghi các tiết sử dụng. (Đây là ý tưởng của thầy Hiệu trưởng Lê Đình Quý) điểm đặc biệt của sổ là nó giúp cho giáo viên biết có những thiết bị nào được sử dụng trong tiết dạy của mình và giúp phụ trách thiết bị dễ dàng so sánh đánh giá xem có thiết bị nào chưa được giáo viên sử dụng hay không. Ngoài ra nó còn giúp phụ trách thiết bị sắp xếp thiết bị gọn gàng, dễ thấy, dễ lấy… Trang đầu tiên của sổ là mục lục theo môn, các trang tiếp theo là danh mục thiết bị theo môn của 4 khối, gồm các môn được xếp theo thứ tự: Toán, Lý, Hoá, Công nghệ, Sinh, Văn, Sử, Địa, Công dân, Ngoại ngữ, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật và cuối cùng là phần bổ sung. Với mỗi tên thiết bị đều có ghi các tiết có sử dụng của thiết bị đó. Chúng tôi phối hợp làm việc khoảng 1 tháng để hoàn thành sổ danh mục này. Đầu tiên, phụ trách thiết bị in danh mục thiết bị của các môn và đưa về cho các tổ, các tổ chuyên môn sẽ căn cứ vào phân phối chương trình và nội dung của bài học để liệt kê các tiết có sử dụng của mỗi thiết bị rồi nộp lại cho phụ trách thiết bị, phụ trách thiết bị sẽ dùng máy tính (phần mềm Exel) để nhập dữ liệu, chỉnh sửa về hình thức và in ra, gắn vào tập clear để giáo viên dễ sử dụng và bền, đẹp. Trong quá trình sử dụng chúng tôi sẽ cập nhật những thay đổi và sửa chữa những sai sót nếu có. Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 12 Quyển sổ này đã được thanh tra của phòng giáo dục và thanh tra của Huyện đánh giá cao khi về thăm trường. Xem phụ lục 3: SỔ DANH MỤC THIẾT BỊ THEO TIẾT 3. Làm sổ cho mượn thiết bị. Sổ cho mựơn thiết bị dùng để ghi lại các thiết bị mà giáo viên đã mượn và sử dụng. Phụ trách thiết bị phải cập nhật hàng tuần vào sổ này để cuối tháng thống kê lượt mượn và số lần sử dụng thiết bị của từng giáo viên. Đồng thời căn cứ vào sổ danh mục thiết bị đánh giá tình hình sử dụng thiết bị của giáo viên, xem sử dụng được khoảng bao nhiêu phần trăm, có những thiết bị nào chưa được sử dụng hay không?... Xem phụ lục 4: SỔ CHO MƯỢN THIẾT BỊ Lưu ý khi làm sổ mượn: cột thiết bị mượn sử dụng rộng hơn cột tên bài dạy (mẫu của bộ thì ngược lại); cột tình trạng thiết bị khi trả nhỏ lại (vì rất hiếm trường hợp thiết bị bị hỏng sau khi gv trả) 4. Kế hoạch cho mượn và thu nhận thiết bị trả. Hàng tuần giáo viên sẽ ghi các thiết bị cần sử dụng vào phiếu mượn và gắn phiếu mượn vào vị trí đã qui định hạn chót là chiều thứ bảy của tuần (để mượn thiết bị cho các ngày thứ 2, 3, 4 của tuần sau). Nếu giáo viên mượn các ngày thứ 5, 6, 7 của tuần sau thì có thể đăng ký mượn trước đó 1 ngày- ví dụ thứ 6 mượn thì chiều thứ 4 phải gắn phiếu mượn. Trong phiếu mượn phải điền đầy đủ các thông tin như ngày mượn, ngày trả, tên thiết bị sử dụng, tiết dạy, các lớp dạy, tên bài dạy… Ví dụ: Phiếu mượn còn trống HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN:………..………….DẠY MÔN:…………..Số phiếu:….... Ngày Ngày Thiết bị mượn số Dạy Dạy mượ Tên bài dạy trả sử dụng lượng tiết lớp n Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 13 Vui lòng ghi đủ các thông tin trên! Phiếu mượn đã có giáo viên đăng ký HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN:…Phạm Thị Thêm.DẠY MÔN:…SVật…..Số Phiếu:…28... số Ngày Ngày Dạy Dạy Thiết bị mượn sử dụng lượn Tên bài dạy mượn trả tiết lớp g Tranh: Cơ quan phân tích thị 8123 51 Cơ quan phân tích 6/3 15/3 giác 1 MH: Cấu tạo mắt người 1 thị giác Vui lòng ghi đủ các thông tin trên! Ghi chú: Phiếu mượn trên được in trên giấy A4 và nằm ngang, nên kích thước các cột sẽ rộng hơn, cột thiết bị mượn sử dụng nên rộng hơn nhiều so với cột tên bài dạy, số phiếu do phụ trách thiết bị ghi theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. 5. Nơi mượn và trả thiết bị: Các phiếu mượn còn trống được gắn ở phòng hội đồng, khu vực dành cho thiết bị. giáo viên lấy và đăng ký thiết bị mượn sau đó gắn lại chổ cũ, hằng ngày phụ trách thiết bị sẽ xem và cho giáo viên mượn thiết bị theo phiếu đã đăng ký, nếu có trục trặc (ví dụ như thiết bị đó bị hỏng,... không sử dụng được) thì phụ trách thiết bị thông báo ngay cho giáo viên để linh hoạt xử lý. Chúng tôi dành khoảng không gian dưới chân cầu thang làm nơi để các thiết bị giáo viên đang mượn và sử dụng. Ở đây chúng tôi trang bị 1 kệ để đựng các dụng cụ, mô hình, hoá chất… và 1 giá treo tranh để treo các tranh ảnh, lược đồ, bản đồ… Kệ đựng dụng cụ gồm có 4 tầng được phân ra cho các bộ môn như sau: Tầng 4 TOÁN – SỬ - ĐỊA SINH VẬT Tầng 3 Lý – Công nghệ Tầng 2 Hóa Hóa Tầng 1 THIẾT BỊ TRẢ sàn Để các thiết bị dùng chung (giá treo...) các thiết bị lớn... Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 14 Ghi chú: Riêng thiết bị môn Anh văn để trong tủ riêng và các thành viên trong tổ quản lý. Giá treo tranh gồm khoảng 20 móc được phân ra như sau: T TrảTrảTDToánSửSửSửVănCNLýMTĐịaĐịaCDĐịaSVSVHoáNhạcSV Xem hình minh họa: GIÁ TREO TRANH MỘT GÓC KỆ THIẾT BỊ ĐANG SỬ DỤNG Ghi chú: Các môn có nhiều tranh như sử, địa… được đặt xa nhau để số lượng tranh treo tại một chổ không quá nhiều, gây khó khăn cho giáo viên trong việc sử dụng, khi trả giáo viên móc tranh đã sử dụng xong vào 2 móc “Trả” trên giá. 6. Thống kê lượt mượn, số lần sử dụng và đánh giá việc mượn thiết bị của giáo viên. Việc thống kê lượt mượn, số lần sử dụng và đánh giá việc mượn thiết bị của giáo viên được tiến hành vào cuối mỗi tháng (thường là ngày 1, 2, 3 của tháng tiếp theo). Tôi căn cứ vào sổ danh mục thiết bị, sổ mượn thiết bị để thống kê và đánh giá từng giáo viên, từng tổ. Sau đó, nộp bản báo cáo cho thầy Hiệu trưởng. Nội dung của bản báo cáo là tính số lượt mượn và số lần sử dụng của từng giáo viên và từng tổ trong tháng và phần nhận xét đánh giá việc mượn thiết bị của giáo viên cũng như hoạt động thiết bị trong tháng qua của phụ trách thiết bị. (Đây cũng chính là nội dung sơ kết tháng trong sổ kế hoạch thiết bị) Để kiểm tra có thiết bị nào chưa được giáo viên sử dụng hay không thì cần phải căn cứ vào lịch báo giảng của giáo viên, sổ danh mục, sổ mượn thiết bị cụ thể là căn cứ Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 15 vào lịch báo giảng để biết trong tháng này, ở bộ môn đó, ở khối lớp đó giáo viên giảng dạy từ tiết thứ mấy đến tiết thứ mấy. Căn cứ vào sổ danh mục để biết từ tiết thứ x đến tiết thứ y có những thiết bị nào phải được giáo viên mượn và sử dụng. Căn cứ vào sổ mượn thiết bị để kiểm tra xem giáo viên có mượn những thiết bị đó hay không, thiết bị nào vẫn chưa được sử dụng. Ví dụ: Thầy Trần Văn dạy môn sinh vật 7 trong tháng 11: -Căn cứ vào lịch báo giảng của thầy Văn tôi biết trong tháng 11 thầy dạy môn sinh vật 7 từ tiết 21 đến tiết 27. -Căn cứ vào sổ danh mục thiết bị tôi biết từ tiết 21 đến tiết 27 môn sinh vật 7 phải mượn 2 thiết bị sau: +Mô hình tôm đồng (tiết 23) +Mô hình châu chấu (tiết 27) -Căn cứ vào sổ mượn thiết bị của thầy Văn tôi biết thầy đã mượn 2 thiết bị trên hay chưa. Đối với môn khác và các giáo viên khác, công việc được thực hiện tương tự như trên. Xem phụ lục 5: ĐÁNH GIÁ VIỆC MƯỢN THIẾT BỊ CỦA GIÁO VIÊN TRONG THÁNG VI> Kiểm kê thiết bị định kỳ. 1. Kiểm kê thiết bị định kỳ vào cuối hk1 Vào cuối học kỳ 1 (ngày 31 tháng 12) chúng tôi (gồm phụ trách thiết bị, kế toán) tiến hành kiểm kê thiết bị đầu năm: xem có những tài sản nào đã trang bị thêm, những tài sản bổ sung và những tài sản hao mòn (lớn) cần phải thanh lý) Ví dụ: Xem phụ lục 6: SỔ THEO DÕI ĐỒ DÙNG MUA BỔ SUNG Xem phụ lục 7: CÁC THIẾT BỊ CẦN THANH LÝ 2. Kiểm kê thực tế thiết bị vào cuối năm học. Vào cuối năm học (ngày 31 tháng 5) chúng tôi tiến hành kiểm kê thực tế kho thiết bị của đơn vị. Thành phần bao gồm Hiệu trưởng – trưởng ban, các thành viên là thanh tra Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 16 nhân dân, kế toán, thư ký hội đồng, phụ trách thiết bị và giáo viên của các bộ môn, mỗi môn khoảng 2 giáo viên. Phụ trách thiết bị sẽ chuẩn bị sẵn danh mục thiết bị và của từng môn và phát cho các giáo viên, các giáo viên tiến hành kiểm kê thực tế tài sản thiết bị của đơn vị xem có tài sản nào bị mất mát, hư hỏng hay hao mòn không rồi ghi lại, phụ trách thiết bị và kế toán sẽ kiểm tra lại sau đó lập biên bản chính thức (Có thể có đề nghị thanh lý một số thiết bị nếu cần) rồi báo cáo cho thầy hiệu trưởng. Công việc trên được chúng tôi tiến hành trong khoảng 1 đến 2 tuần lễ (tuy nhiên một số môn như văn, giáo dục công dân, sử… có thể tiến hành trong 1 ngày) Xem phụ lục 8: BIÊN BẢN KIỂM KÊ CUỐI NĂM VII> Mua bổ sung và theo dõi đồ dùng tự làm. 1. Theo dõi đồ dùng tự làm Cán bộ thiết bị phải có sổ theo dõi đồ dùng tự làm để đánh giá thi đua phong trào có làm đồ dùng dạy học của các tổ, kể cả những đồ dùng giáo viên tự làm để giảng dạy cá nhân, các bài giảng điện tử được giáo viên sưu tầm và biên soạn cũng xem như là đồ dùng dạy học tự làm và được lưu trữ ở máy tính của trường. Xem phụ lục 9: ĐỒ DÙNG TỰ LÀM 2. Mua bổ sung Hằng năm, phụ trách thiết bị phải tham mưu với ban giám hiệu để mua bổ sung kịp thời các đồ dùng bị hao mòn và hỏng hóc, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng thiết bị của giáo viên. Phụ trách thiết bị phải có sổ theo dõi việc mua bổ sung đồ dùng dạy học theo mẫu sau: Xem phụ lục 6: SỔ THEO DÕI ĐỒ DÙNG MUA BỔ SUNG VIII> Đề xuất, tham mưu với hiệu trưởng: Hằng năm, tham mưu với Ban Giám Hiệu mua sắm thêm tủ, kệ giá (ví dụ: mua thêm các giá treo tranh), các thiết bị hao mòn, hỏng (ví dụ: Pin, cồn, compa, nhiệt kế…), các nguyên vật liệu để bảo quản , sử dụng tốt đồ dùng dạy học… C. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 17 Hoạt động thiết bị của nhà trường ngày càng được củng cố và đi vào ổn định, hoạt động có hiệu quả hơn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Cụ thể là số thiết bị được giáo viên sử dụng ngày càng tăng, thể hiện qua số lượt mượn và số lần sử dụng (tính đến cuối học kì 1 năm học 2009-2010 toàn trường có 752 lượt mượn và 2339 lần sử dụng, bình quân mỗi giáo viên có 26,8 lượt mượn và 83,5 lần sử dụng, số lượt mượn và số lần sử dụng cao hơn nhiều so với các năm trước), đồng thời chất lượng học tập của học sinh ngày càng được nâng cao. Công tác bảo quản, vệ sinh, sắp xếp thiết bị của đơn vị ngày càng ngăn nắp sạch sẽ và có khoa học. Công tác thiết bị ở trường được thanh tra của phòng giáo dục và thanh tra của Huyện đánh giá cao khi về thăm trường. Đầu năm học 2009 – 2010, tại Hội nghị thư viện thiết bị do Phòng Giáo Dục và Đào Tạo tổ chức, Tôi đã được Phòng phân công báo cáo điển hình công tác thiết bị ở đơn vị. Bản báo cáo được các cấp lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp đánh giá cao và được phổ biến đến các đơn vị trường THCS. D. RÚT RA NHỮNG KINH NGHIỆM CHUNG: Cần có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Giám Hiệu. Nâng cao ý thức sử dụng thiết bị của các giáo viên bộ môn, sự phối hợp chặt chẽ giữa phụ trách thiết bị với Ban Giám Hiệu và giữa phụ trách thiết bị với giáo viên bộ môn. Tham gia đầy đủ các hội nghị, các cuộc họp được Phòng Giáo Dục và Đào Tạo tổ chức hàng năm, lắng nghe báo cáo nắm được những ưu điểm, những mặt còn hạn chế của các đơn vị bạn từ đó rút kinh nghiệm cho hoạt động thiết bị của đơn vị mình. Lưu trữ tốt các hồ sơ thiết bị qua mỗi năm. Phụ trách thiết bị phải có tinh thần, trách nhiệm nên có hiểu biết về các môn học tự nhiên mà có sử dụng thiết bị khá phức tạp như lý, hoá, sinh…đặc biệt phải có hiểu biết tốt về môn tin học (phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word – để làm báo cáo, … và phần mềm bảng tính Microsoft Excel – để thống kê, kiểm kê, làm sổ danh mục…) E. LỜI KẾT: Lôøi ñaàu tieân, xin caûm ôn thaày Hieäu tröôûng – Leâ Ñình Quyù ñaõ quan taâm, chæ ñaïo saâu saùt hoaït ñoäng thieát bò. Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 18 Caûm ôn caùc giaùo vieân boä moân ñaõ phoái hôïp chaët cheõ vôùi boä phaän thieát bò, tích cöïc möôïn, traû vaø baûo quaûn thieát bò khi söû duïng, phaûn aùnh kòp thôøi nhöõng sai soùt cuûa boä phaän thieát bò. Toâi mong muoán caùc kinh nghieäm treân coù theå goùp phaàn naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng thieát bò khoâng chæ cho nhöõng tröôøng coù cô sôû vaät chaát khoù khaên nhö ôû ñôn vò maø coøn cho taát caû caùc tröôøng khaùc trong Huyeän nhaø, ñöa hoaït ñoäng thieát bò ngaøy caøng ñi leân, goùp phaàn naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc. Vì chæ laø moät phuï traùch thieát bò neân nhöõng kinh nghieäm maø toâi ñöa ra khoâng sao traùnh khoûi thieáu soùt, mong nhaän ñöôïc söï goùp yù chaân thaønh töø thaày (coâ) vaø caùc baïn ñoàng nghieäp. Cuoái cuøng, xin chuùc quyù thaày, coâ maïnh khoeû. Chuùc cho hoaït ñoäng thieát bò ôû Phoøng Giaùo Duïc & Ñaøo Taïo vaø ôû taát caû caùc tröôøng trong Huyeän Ninh Hoaø hoaït ñoäng ngaøy caøng tieán boä vaø ñaït hieäu quaû cao. F. PHỤ LỤC: TRANG WEB CỦA TRƯỜNG: HTTP://C2TQKHAI.TK Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 19 PHỤ LỤC 1: LỊCH TRỊCH THIẾT BỊ CHO PHỤ TRÁCH THIẾT BỊ Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 20 PHỤ LỤC 2: LỊCH TRỰC THIẾT BỊ CHO HỌC SINH. Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải ---o0o--- LỊCH TRỰC THIẾT BỊ (HỌC SINH) Buổi SÁNG CHIỀU Thứ HAI Phan Đàm Băng Giang 81 BA Phạm Tiểu Mi 72 Phan Hoàng Phin 73 TƯ Nguyễn Huy Hoàng 82 NĂM Võ Ngọc Sáng 83 SÁU Nguyễn Hữu Sáng 84 BẢY Nguyễn Xuân Toàn 71 Ninh Đông, ngày 03 tháng 09 năm 2009 Duyệt của Hiệu trưởng PT Thiết bị Lê Đình Quý Trần Minh Thọ Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 21 PHỤ LỤC 3: SỔ DANH MỤC THIẾT BỊ LIỆT KÊ CÁC TIẾT CÓ SỬ DỤNG (trích môn vật lý 6) Đ TT TÊN ĐỒ DÙNG SL Các tiết có sử dụng vt MÔN VẬT LÝ6 Dụng cụ: 1 Thước cuộn 1,5 m Cái 4 1 1 2 Giá đỡ thước Cái 12 6 1 1 1 1 1 3 Lực kế 3 N Cái 24 1 2 4 5 9 1 4 Lực kế 1,5 N Cái 10 1 1 1 5 Bộ quả trọng 50 g (6 quả) Bộ 2 6 8 0 1 1 6 Lực kế bảng dẹt 2,5 N Cái 12 1 1 1 1 1 1 7 Quả gia trọng 200 gr Quả 11 2 4 5 6 9 8 Lò xo lá tròn Cái 12 6 7 9 Xe lăn Cái 10 6 7 10 Khối gỗ (12 x 4 x 6 cm) Cái 12 7 1 11 Mặt phẳng nghiêng dài 50 cm Cái 12 7 5 12 Thanh nam châm Cái 12 6 1 1 13 Lò xo xoắn 3 N Cái 8 6 8 0 6 1 14 Lò xo xoắn 1 N Cái 4 6 8 0 1 1 1 2 2 2 28 15 Chân đế Cái 12 6 7 8 0 4 6 4 6 7 32 1 1 1 2 2 2 28 16 Thanh trụ 500 mm đk 10 mm Cái 12 6 7 8 0 4 6 4 6 7 32 1 1 1 2 2 2 28 17 Thanh trụ 250 mm Cái 12 6 7 8 0 4 6 4 6 7 32 1 1 1 2 2 2 28 18 Khớp nối chữ thập Cái 24 6 7 8 0 4 6 4 6 7 32 1 19 Đòn bẩy + trục Cái 9 6 1 20 Ròng rọc cố định Cái 12 9 1 21 Ròng rọc động Cái 11 9 22 Dụng cụ khối nở vì nhiệt của chất rắn Bộ 2 2 Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 22 1 Thí nghiệm lực xuất hiện trong sự nở 2 23 Bộ 2 dài của chất rắn 4 2 24 Băng kép Cái 12 4 2 2 2 25 Kẹp vạn năng Cái 12 7 6 7 8 2 2 2 2 3 26 Vòng kiềng Cái 9 6 7 8 9 2 2 2 2 3 3 27 Tấm lưới sắt hoặc đồng Cái 10 6 7 8 1 2 1 1 28 Bình chia độ 250 cc Cái 1 3 4 2 3 1 2 2 2 2 3 3 29 Cốc đốt 250 cc Cái 24 4 2 3 6 7 8 1 2 2 2 2 2 2 3 3 30 Nhiệt kế 0-100 cc Cái 19 5 6 7 8 9 1 2 2 2 31 Nhiệt kế y tế Cái 10 5 6 32 Bình tràn bằng nhựa Cái 10 4 33 Oáng nghiệm có chia độ 20 ml Cái 9 3 Bình cầu 250 cc gồm 3 đáy tròn, 2 34 Cái 11 3 3 đáy bằng 3 2 2 35 Nút cao su một lỗ Cái 18 2 3 2 2 36 Oáng thủy tinh dài 200 mm Cái 21 2 3 2 37 Oáng thủy tinh chữ L Cái 11 3 2 38 Bình tam giác 250 cc Cái 24 3 2 2 2 39 Chậu nhựa Cái 10 8 2 5 2 2 2 2 2 2 3 3 40 Đèn cồn có nút Cái 12 1 4 6 7 8 9 0 2 41 Phểu nhựa 60 mm Cái 8 3 4 1 42 Cân Robecvan và bộ quả Cái 6 5 3 1 43 Móc chữ S Cái 8 6 Đĩa nhôm phẳng, tròn, đk 60 mm có 3 44 Cái 12 gờ 0 Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 23 PHỤ LỤC 4: SỔ CHO MƯỢN Trích 1 trang của giáo viên Lê Thị Thanh Xuân tổ Hoá – Sinh –Thể dục HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN:… Lê Thị Thanh Xuân …Môn dạy:…… Hoá ….Tổ chuyên môn:…Hoá – Sinh –Thể dục Phiếu báo Tình Ngày Ngày Thiết bị Số Dạy Dạy trạng Người trả Ngày, Tên bài dạy mượn trả Số mượn sử dụng lượng tiết lớp thiết bị ký tên tháng khi trả ……… Ống thuỷ tinh hình trụ rỗng 2 đầu, chậu thuỷ Không khí và sụ Bình 31.1 1.2 18 28/1 tinh, muỗng sắt, P, nút cao su. 1 42 cháy (tiết1) 84567 thường KMnO4, bình cầu, giá, chậu thuỷ tinh, lọ Không khí và sụ Bình 12/2 13/2 19 10/2 thuỷ tinh thu O2, P 4 43 cháy (tiết2) 84567 thường ……… Và trích 1 trang của giáo viên Nguyễn Thị Lùn tổ Sử – Địa - GDCD HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN:…… Nguyễn Thị Lùn ……Môn dạy:…… Sử ….Tổ chuyên môn: Sử – Địa - GDCD Phiếu báo Tình Ngày Ngày Thiết bị Số Dạy Dạy trạng Người trả Ngày, Tên bài dạy mượn trả Số mượn sử dụng lượng tiết lớp thiết bị ký tên tháng khi trả ……… Lược đồ khởi nghĩa Ba Đình, Bãi Sậy, Hương 1 41 PT chống Pháp Bình Khuê cuối thế kỷ 19 8123 thường 23/2 1/3 3 20/2 Lược đồ căn cứ Yên Thế 1 43 P.trào Yên Thế Những năm đầu Bình 2/3 5/3 4 2/3 Lược đồ Chiến dịch Việt Bắc 1 kháng chiến 91234 thường ……… Ghi chú: Cột “Thiết bị mượn sử dụng” trong mẫu của phòng phát về, theo tôi nên nên làm rộng hơn , các cột khác nên làm hẹp lại như kích thước ở trên. Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 24 PHỤ LỤC 5: ĐÁNH GIÁ VIỆC MƯỢN THIẾT BỊ CỦA GIÁO VIÊN TRONG THÁNG. ĐÁNH GIÁ VIỆC MƯỢN THIẾT BỊ THÁNG 1+2 – 2009-2010. (từ ngày 4/01/2010 đến ngày 27/02/2010) Căn cứ vào: 1. Sổ mượn thiết bị đồ dùng dạy học của giáo viên. 2. Sổ danh mục thiết bị. 3. Lịch báo giảng của giáo viên. 4. Sổ ghi đầu bài bài giảng điện tử. Thống kê được như sau: Tháng 1+2 Sử dụng Thiết bị Stt Tên giáo viên Số lần máy chưa sử Ghi chú Số lượt sử dụng chiếu dụng 1 Lại Quốc Linh 17 51 2 Nguyễn Minh Hiếu 17 51 3 Ngô Thái Thị Minh Tâm 14 42 4 Trần Anh Nam 15 45 5 Nguyễn Văn Phụng 6 18 6 Nguyễn Bảo 9 12 7 Võ Thuỵ Thanh Hà 23 49 7 8 Trần Minh Thọ 11 14 8 Tổ: Toán-lý-Cnghệ 112 282 15 9 Phạm Thị Thêm 22 66 2 10 Trương Đình Cư 13 15 12 11 Đoàn Thanh Long 12 42 12 Nguyễn Thị Phương 11 19 3 13 Mai Ngọc Thạch 6 10 2 14 Lê Thị Thanh Xuân 10 14 6 15 Nguyễn Thị Tây 11 24 16 Lê Hoàng Yến 12 42 Tổ: Hoá-sinh-thể dục 97 232 25 17 Lê Chí 1 1 1 18 Lương Thị Minh Trang 2 3 1 19 Nguyễn Thị Vũ Uyên 0 0 20 Võ Thị Thanh Thuý 4 4 4 21 Lê Vũ Thi 18 24 6 22 Hồ Thị Hoàng 18 60 Tổ: Văn - mỹ thuật - nhạc 43 92 12 23 Ngô Thái Thị Ái Hạnh 12 30 Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 25 24 Cao Thị Thu Hà 18 52 25 Nguyễn Thị Lùn 17 42 8 26 Võ Thị Thuỳ Trang 13 25 3 27 Võ Xuân Hồng 5 15 28 Nguyễn Thị Trà Mi 11 27 3 Tổ Avăn -sử -địa -Gdcd 76 191 14 Toàn trường: 328 797 66 Nhận xét: − Toàn trường có 328 lượt mượn và 797 lần sử dụng. Việc sử dụng thiết bị của giáo viên vẫn diễn ra bình thường, 100% giáo viên sử dụng thiết bị dạy học khi đến tiết cần sử dụng. − Đã có 66 tiết giáo viên dạy bằng bài giảng điện tử. Đây là 2 tháng mà giáo viên sử dụng bài giảng điện tử tích cực nhất. Tuy nhiên, vì chỉ có một phòng nghe nhìn dùng chung với phòng thực hành nên có một số tiết bị trùng. − Đã có 26 tiết thực hành ở các môn: sinh vật (6 tiết), Vật lý (4 tiết) , Mỹ thuật (10 tiết), Hóa học (6 tiết) − Đã triển khai làm đồ dùng dạy học của các môn Âm nhạc (cô Hoàng), Hóa (Phương, Xuân), Vật lý (Thọ), sinh vật (thầy Cư), Lịch sử (cô Trang) đến cuối tháng 2 các đồ dùng dạy học cơ bản hoàn thành và sẽ được Ban kiểm định giám định vào ngày 5/3/2010. − Thiết bị đã được bảo quản tốt trước và sau tết, không bị hư hỏng hay mất mát. − Đã mua bổ sung một số thiết bị hao mòn như núm cao su, hóa chất và sữa chữa một số thiết bị hư hỏng. Ninh Đông, ngày 1 tháng 3 năm 2010 Phụ trách thiết bị Trần Minh Thọ Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 26 PHỤ LỤC 6: SỔ THEO DÕI ĐỒ DÙNG MUA BỔ SUNG (THIẾT BỊ TĂNG) – trích 1 trang (Tính đến giữa tháng 3 năm học 2009 – 2010 chúng tôi đã mua bổ sung một số thiết bị sau) Số Thành Người Thời TT TÊN ĐỒ DÙNG Đ.v.t Đơn giá Ghi chú Lượng tiền mua gian 1 Pin con ó đại Cặp 14 5000 70000 Thọ 1/9 2 Pin con ó tiểu Cặp 7 2000 14000 Thọ 1/9 3 Bảng phụ dành cho giáo viên Cái 1 50000 50000 Thọ 18/11 4 Băng keo trong (lớn) Cuộn 1 10000 10000 Thọ 18/11 5 Keo con voi Lọ 1 3000 3000 Thọ 18/11 6 Làm DDDH kính tiềm vọng (lý 7) Cái 4 15000 60000 Thọ 22/11 Học kì 1 207000 7 Ram máy tính phòng nghe nhìn Cái 1 270000 27000 Thọ 2/2 8 Ống nhỏ giọt Cái 4 5000 20000 Thọ 1/3 ... Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 27 PHỤ LỤC 7: THIẾT BỊ CẦN THANH LÝ DANH MỤC THIẾT BỊ CẦN THANH LÝ (Học kỳ 1 năm học 2007-2008) SL Lý do TT TÊN THIẾT BỊ GIẢM Đvt Giảm Ghi chú 31/12/06 giảm BỘ THIẾT BỊ LỚP 6 Bộ MÔN VẬT LÝ6 Bộ . 1 Thước cuộn 1,5 m Cái 2 10 hỏng +tlạc 2 Lò xo xoắn 3 N Cái 3 9 hỏng 3 Lò xo xoắn 1 N Cái 4 8 hỏng Que thuỷ tinh trong bộ thí nghiệm lực xuất 4 Bộ 0 2 Hao mòn hiện trong sự nở dài của chất rắn 5 Bình chia độ 250 cc Cái 1 11 vỡ 6 Nhiệt kế y tế Cái 1 11 vỡ 7 Oáng nghiệm có chia độ 20 ml Cái 5 9 vỡ 8 Móc chữ S Cái 8 16 hỏng MÔN SINH VẬT 6 Bộ . 1 Bộ đồ mổ Bộ 4 8 gỉ sét 2 Lamen Hộp 0 hao mòn 3 Bàn chải rửa ống nghiệm Cái 2 110 hao mòn 4 Đinh ghim túi 0 2 hao mòn MÔN ĐỊA LÝ 6 Bộ . 1 Thước dây Cái 0 12 thất lạc 2 Thước cuộn Cái 0 12 hỏng MÔN CÔNG NGHỆ 6 1 - dao (có vỏ bọc) Cái 0 6 thất lạc thất lạc 10 2 Dụng cụ tỉa hoa trang trí món ăn Bộ 10 dao MÔN THỂ DỤC 6 Bộ . 1 Đồng hồ bấm giây Cái 0 2 thất lạc 2 Còi thể thao Cái 0 2 thất lạc 3 Quả cầu trinh Quả 0 60 hao mòn MÔN MỸ THUẬT 6 Bộ . 1 Bút vẽ các loại Bộ 0 hao mòn 2 Màu vẽ các loại Hộp 0 hao mòn BỘ THIẾT BỊ LỚP 7 Bộ MÔN VẬT LÝ 7 . 1 Đũa thủy tinh hữu cơ Cái 2 10 gãy 2 Miếng nỉ Cái 2 10 rách MÔN SINH VẬT 7 . 1 Đinh ghim túi 0 2 hao mòn Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 28 MÔN CÔNG NGHỆ 7 . 1 Túi ủ giống Cái 6 6 hao mòn 2 Túi bầu Cái 6 30 hao mòn 3 Giấy quỳ Tập 3 hao mòn 4 lọ/ 4 Phân hóa học các loại (kali, lân, ure, vôi) 4 hao mòn bộ 5 Chất chỉ thị màu Lọ 4 hao mòn MÔN THỂ DỤC 7 . 1 Đồng hồ bấm giây Cái 2 2 hỏng BỘ THIẾT BỊ LỚP 8 Bộ MÔN VẬT LÝ8: Bộ . 1 Bột không ẩm kg 1 3 hao mòn Ninh Đông, ngày 3/12/2008 Duyệt Phụ Trách thiết bị Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 29 PHỤ LỤC 8: KIỂM KÊ THIẾT BỊ VÀO CUỐI NĂM HỌC (CUỐI HỌC KÌ 2). Cuối năm học 2006-2007 chúng tôi đã tiến hành kiểm kê thực tế kho thiết bị của đơn vị, xin giới thiệu biên bản kiểm kê môn Mỹ thuật và thiết bị dùng chung. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. -----o0o----- BIÊN BẢN KIỂM KÊ THIẾT BỊ NĂM HỌC 2006 - 2007 TRƯỜNG : THCS TRẦN QUANG KHẢI Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2007, chúng tôi gồm có : ……Hồ Hải Hùng…….Chức vụ:..Giáo viên – 1 TpTrách……… ……Lê Vũ Thi……... Chức vụ:…Giáo viên Mỹ 2 thuật……… Đã tiến hành kiểm kê thực tế kho thiết bị cuả đơn vị ở bộ môn MỸ THUẬT và THIẾT BỊ DÙNG CHUNG. Kết quả số lượng cụ thể tính đến ngày 24/05/07 theo danh mục như sau : SL:24/05/07 TT TÊN ĐỒ DÙNG Đ.v.t Bộ C.tiết Ghi chú MÔN MỸ THUẬT 6 Bộ A Tranh 3 1 Cách vẽ tranh đề tài Tờ 3 2 Kim tự tháp Tờ 3 3 Một số công trình tiêu biểu của Ai Cập cổ đại Tờ 3 4 Đề tài bộï đội Tờ 3 5 Đề tài :Mẹ em Tờ 3 6 Đề tài:Quê hương em Tờ 3 7 Đề tài:Học tập Tờ 3 8 Đề tài:Thể thao văn nghệ Tờ 3 Thường thức Mỹ thuật: Sơ qua về mỹ thuật 9 Tờ cổ đại 6 Thường thức Mỹ thuật:Tranh dân gian Việt 10 Tờ Nam 6 Thường thức Mỹ thuật:Vài nét về Mỹ thuật 11 Tờ thời Lý 6 Thường thức Mỹ thuật:Một số công trình tiêu 12 Tờ biểu thời Lý 6 13 Tranh dân gian Việt Nam Tờ 6 14 Vẽ đề tài: Ngày Tết mùa xuân Tờ 3 15 Vẽ theo mẫu: Cách tiến hành bài vẽ Tờ 3 16 Vẽ theo mẫu: Hình hộp và hình cầu Tờ 3 Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 30 17 Vẽ theo mẫu: Hình trụ và hình cầu Tờ 3 18 Vẽ theo mẫu: Mẫu có hai đồ vật đậm - nhạt Tờ 3 19 Vẽ theo mẫu: Mẫu có hai đồ vật (theo hình) Tờ 6 Vẽ theo màu: Những điểm cơ bản của 20 Tờ luật xa gần 3 21 Vẽ trang trí: Chép hoạ tiếc dân tộc Tờ 2 22 Vẽ trang trí: Chiếc khăn để lọ hoa Tờ 3 23 Vẽ trang trí: Kẻ chử in hoa, nét thanh đậm Tờ 3 24 Vẽ trang trí: Màu sắc trong trang trí Tờ 3 25 Vẽ trang trí: Đường điểm Tờ 3 26 Vẽ trang trí màu sắc: Màu sắc trong tự nhiên Tờ 3 B Dụng cụ 2 Bút vẽ các loại Bộ / Không thấy 3 Màu vẽ các loại Hộp / Không thấy 4 Bảng vẽ Cái 8 5 Băng hoặc đĩa ghi hình Cái 7 MÔN MỸ THUẬT 7: Bộ 1 Giá vẽ Cái 4 2 Bảng vẽ Cái 8 MÔN MỸ THUẬT 8: Bộ Tranh ảnh: Tranh hướng dẫn thường thức mỹ thuật: Một 1 số Tờ 2 công trình tiêu biểu mỹ thuật thời Lê 2 Tranh hướng dẫn vẽ theo mẫu: - Cách vẽ tĩnh vật ( hoa và quả) Tờ 2 - Cách vẽ chân dung Tờ 2 - Giới thiệu tỉ lệ người Tờ 2 3 Tranh hướng dẫn vẽ trang trí: - Trang trí quạt giấy Tờ 2 - Trình bày bìa sách Tờ 2 - Vẽ tranh cổ động Tờ 2 - Trang trí đồ vật dạng hình vuông, hình chữ Tờ 2 nhật THIẾT BỊ DÙNG CHUNG 1 Máy chiếu qua đầu Cái 1 2 Giá để thiết bị(khung sắt lót ván) Cái 3 3 Giá để thiết bị bằng kim loại Cái 2 4 Khung sắt treo tranh (tự làm) Cái 3 5 Khung sắt treo tranh (nhận về) Cái 1 6 Khung sắt để kê thiết bị chống ẩm Cái 2 7 Khung cầu môn mini (bóng đá) Cái 2 Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 31 8 Cồn 90 lít 3 9 Bảng phụ (màu xanh) Cái 3 10 Khung sắt đựng quả bóng đá và bóng chuyền Cái 1 11 Mô hình đồng hồ (Anh văn) Cái 1 12 Mô hình lễ khai giảng (Mỹ thuật) Cái 1 13 Mặt phẳng nghiêng (Vật lý) Cái 1 14 Bộ sưu tập thực vật (Sinh) Bộ 1 15 Máy Sony CFD-5200L Cái 2 16 Máy KW-903CD Cái 1 17 Máy VRP-882 Cái 1 18 Quả bóng đá quả 2 19 Quả bóng chuyền quả 2 Ninh Đông, ngày……tháng…..năm 2007 Xác nhận BGH Phụ trách thiết bị Người kiểm kê Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải
  • SKKN:Một số kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị THCS có hiệu quả Trang 32 PHỤ LỤC 9: SỔ THEO DÕI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM (trích 1 trang) (Tính đến tháng 3 năm học 2009 – 2010 chúng tôi có làm một số đồ dùng dạy học sau) Thời gian Tên tác giả Ghi STT Tên ĐDDH Môn Dạy lớp Tiết Trị giá Hoàn thành (nhóm tác giả) chú 1 Kính tiềm vọng Lý 7 5 15000 Trần Minh Thọ 10/2009 2 Tranh thí nghiệm Torixenli Lý 8 11 10000 Võ Thụy Thanh Hà 10/2009 Toàn chương 3 Tư liệu điện tử môn sinh vật Sinh vật 6,7,8,9 90000đ Nhóm Sinh 3/3/2010 trình Toàn chương 4 Tư liệu điện tử môn Vật lý Vật lý 8 5000đ 3/3/2010 trình Vật lý 8 Toàn chương Nguyễn Thị 5 Tư liệu điện tử môn Hóa học Hóa học 8,9 trình hóa học 120000 Phương; 3/3/2010 8, 9 Lê Thị Thanh Xuân -L6: 3, 4, 6, 21, 28 -L7: 5, 13, 19 280000 6 Các kí hiệu nốt nhạc Âm nhạc 6,7,8,9 -L8: 5, 10, Hồ Thị Hoàng 3/3/2010 13, 20 đ -L9: 2, 5, 6, 9, 13 …. Trang:…. Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải