Transfo zwevegem uitgebreid

1,480 views
1,372 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
79
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transfo zwevegem uitgebreid

 1. 1. Inhoud Transfo Zwevegem • De site Transfo • Het project Transfo Ontwikkeling & Realisatie
 2. 2. Transfo: site & context
 3. 3. plangebied site transfo Site: 9 ha gebouwen: 1,9 ha
 4. 4. Historiek 1911: gemeenteraad Zwevegem keurt het bouwen van een elektriciteitscentrale goed 1913: start van de elektriciteitscentrale 1918-1940: Contract met Bekaert 1940-1956: Maximale elektriciteitsproductie 1946: stoomproductie start: La Flandre, Bekaert, gemeente, privé 1956: beslissing nieuwe centrale in Ruien; Zwevegem wordt piek- en reservecentrale 1999: bescherming als dorpsgezicht, als monument 2001: einde van de productie 2002: sluiting centrale
 5. 5. Site met waardevol industrieel erfgoed Industriële site • Grote gebouwen, Installaties, schoorstenen, leidingen,... Uniek erfgoed • Architecturaal waardevol • Unieke collectie turbines • Illustratie van de elektriciteitsproductie Beschermde site (1999)
 6. 6. Context: enclave, achteringelegen
 7. 7. Context: centraal
 8. 8. Netwerk van publieke ruimte
 9. 9. Tussen stad en platteland k w or net an U rb s ide n try c ou
 10. 10. Onderdeel van blauw netwerk Waterwegen worden herondekt als dragers voor omgevings- kwaliteit
 11. 11. Onderdeel van recreatieve cultuurhistorische netwerken Recreatief fietsnetwerk Regio is rijk aan waardevol industrieel erfgoed Riviertoerisme Vlasroterijen, droogloodsen, waterzuivering, kanaalrelicten, pannenbakkerijen, tabaksfabriek, spoorwegrelicten… Grensoverschrijdend
 12. 12. Situering Uniek industrieel erfgoed Strategische ligging = nieuwe mogelijkheden !
 13. 13. Transfo: het project Doelstelling Mijlpalen Nieuwe invulling Realisatie
 14. 14. Doelstelling Reconversie van industrieel erfgoed In een multifunctioneel complex Dat op verschillende schaalniveaus functioneert Met vele verschillende partners En flexibel in de tijd
 15. 15. Mijlpalen binnen het project transfo Groeperen en inspireren (2002-2003) • Projectgroep – stuurgroep • Emscherpark Verkennen (2003) • Urban design workshop Verankeren (2003-2005) • Projectorganisatie (vzw transfo) • Financiële middelen • Verwerven • Eerste onderhoudswerken • communicatie Uitwerken en concretiseren (2005-2007) • Gedetailleerd masterplan • restauratiedossiers Realiseren (2008-2009) • restauraties
 16. 16. Het Transfo concept: een drie-eenheid Evenement Recreatie uniek erfgoed
 17. 17. Nieuwe invulling Transfo als unieke plek en locatie • monumentaal industrieel erfgoed • strategische ligging • authentiek karakter behouden en versterken via kwalitatieve renovatie en herbestemming Transfo als evenementencentrum • zowel activiteiten en evenementen van/voor bedrijven, overheden en organisaties • als ruimte voor particuliere evenementen en feesten • met (bijna) het hele gebouwencomplex als potentiële locatie voor wisselende invullingen; • met een breed-regionale focus (tot max 100 km/1,5u); • gericht op de markt van eerder kleinschalige evenementen • met bijzondere aandacht voor een aantal wervende en imagobepalende evenementen • met een professionele management en marketing aanpak • maximale samenwerking met Toerisme Leiestreek, Westtoer, Toerisme Vlaanderen Transfo als parkzone en regionaal ankerpunt voor avontuurlijk sporten en recreatie • Publiek park • ‘bezoekerscircuit’ • Fiets- en wandelpaden. • Avontuurlijk sporten (klimmen, duiken,…) indoor & outdoor • met een mix van kwaliteitsvolle horecavoorzieningen aan de waterzone • met elkaar versterkende mix van diverse vormen van actieve vrijetijdsbesteding • met verschillende belevingsgraden
 18. 18. Masterplan_Site
 19. 19. Masterplan_Woonproject
 20. 20. Masterplan_duiktank, avontuurlijk sporten
 21. 21. MASSAPLAN Masterplan omgeving
 22. 22. parkkamers
 23. 23. parkkamers De site wordt opgedeeld in kamers In huidige toestand zijn er reeds kamers te ontdekken • ganse site = omsloten enclave • talud rond duiktank • tuin directeurswoning • ommuring oude kv-post • kasseiplein voor machinezaal en mechaniekerszaal Dit principe wordt gecontinueerd En wordt vormgegeven door verticale elementen of horizontale vlakken Kamers hebben een eigen identiteit/invulling • private • parking • verzamel/rust • avontuurlijk sporten ...
 24. 24. parkkamers REFERENTIE: SPORTCLUB PARIJS
 25. 25. parkkamers
 26. 26. parkkamers REFERENTIE: TATE MODERN, LONDEN
 27. 27. Trage verbindingen: grote structuren Gebaseerd op de oude sporenbundels Ontsluiting van de site Hellingsgraden in de hand houden
 28. 28. Trage verbindingen: grote structuren Voet- en fietspaden Landschappelijke inkadering van het fietspad Breed fietspad Kasseiweg Verbinding parking - plein
 29. 29. Masterplan: gebouwencomplex Restauratie Nieuwe functies mogelijk maken
 30. 30. Mechaniekersgebouw= onthaal Op gelijkvloers Aan het centrale plein Glazen box (referentie: Vleeshuis Gent)
 31. 31. Machinezaal = centrale ruggengraat Inkom Toegang geven
 32. 32. Interne circulatie: toegangen tot de machinezaal
 33. 33. Evenementen Gans de site: indoor & outdoor Specifieke zalen • Machinezaal • Fuifzaal • Zaal boven fuifzaal (pompenzaal) • Break-out rooms in oud transfogebouw • Break-out rooms in mechaniekersgebouw verdieping 1 • Zalen in het nieuw transfo gebouw • Tunnel tussen machinezaal en jaagpad Dienstlokalen • Keukens • Sanitaire ruimte
 34. 34. Evenementen Gelijkvloers 6m
 35. 35. tunnel
 36. 36. Avontuurlijk sporten Indoor: ketelzaal Outdoor: kant kanaal • kleine lokalen (bergruimte, vergaderruimte) • mechaniekersgebouw op verdiep: douches
 37. 37. Glazen huid
 38. 38. Ontwikkeling en realisatie Financieel Organisatorisch Realisatie – timing Exploitatie
 39. 39. Financieel Kostprijs • volledige restauratie en herbestemming van de gehele site (incl. BTW, erelonen en 10 % onvoorzien): € 27.000.000 • Subsidies € 11.500.000 • Onroerend erfgoed (enveloppefinanciering) • Toerisme Vlaanderen • Europa • Provincie West-Vlaanderen • … Gefaseerd • Ifv programma – kernprogramma (€18.700.000) • Subsidie: €8,3 miljoen • Ifv financiële draagkracht – 1e fase (€13.600.000) • Maximaal subsidie €7.1 miljoen • Organische groei • Experimenteren • Beleving van een ruwe onafgewerkte site blijft centraal
 40. 40. Realisatie Principes bij de uitwerking • De noodzaak aan een fuifzaal voor de Zwevegemse jeugd • Het conserveren van het erfgoed • Het toegankelijk maken • Duur toegekende enveloppe-financiering afliep in juni 2009 Dossiers opmaken en indienen De dringendste dossiers werden uitgevoerd, de andere worden nu aangevat Uitgevoerd: • Renovatie daken hoofdgebouw • Schoorsteen • Toegangspoort machinezaal • Afbraak nieuwe gebouwen • Fuifzaal
 41. 41. realisatie In uitvoering en gepland: Dossier Ontwerpdossier goedgekeurd In Nr. Omschrijving aanbesteding gunning opgemaakt voor uitvoering subsidie RD III Restauratie machinezaal x x 2009 x 2010 Restauratie van buitengevels x x 2010 2011 RD IV ketelhuizen RD V Restauratie interieur ketelzaal x x 2011 Staalstructuur glazen huid oude x x 2012 RD VI ketelhuizen RD VII Glazen huid oude ketelhuizen x x 2012 Restauratiewerken gevels 2013 RD VIII transfogebouw Transfogebouw : bouwen noodtrap, lift x x 2009 x 2009-2010 TD I en sanitair Bouwen van passerelle machinezaal x x 2009 x 2010 TD II (onderdeel van RD IV) Afbraak 2e gedeelte nieuwe ketelhuizen x / x x 2009-2010
 42. 42. Organisatorisch Op vandaag: • vzw Transfo Zwevegem • Raamovereenkomst Zwevegem, provincie, Leiedal Toekomst • Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) • Een AGB wordt voor restauratiepremies beschouwd als een openbaar bestuur • Zakelijke rechten kunnen overgedragen worden • Waarborgen voor een autonome en flexibele exploitatie • Een (groot) deel van de BTW kan gerecupereerd worden • Gemeente blijft eigenaar en kan sturen • Andere partners kunnen betrokken worden • De VZW Transfo blijft best bestaan als vehikel voor het bekomen van sommige subsidies
 43. 43. organisatorisch
 44. 44. Exploitatie Op vandaag • diverse evenementen • Tentoonstelling • Art Gallery Deweer • Productvoorstellingen • Muziekoptreden • Fotoshoots • modeshows • … • Fuifzaal • Avontuurlijk sporten Toekomstige exploitatie • Via AGB • Haalbaarheidsstudie (Idea Consult)
 45. 45. www.transfozwevegem.be

×