• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

0. ei primer tram fase i tramvia badia palma índex

on

 • 302 views

 

Statistics

Views

Total Views
302
Views on SlideShare
302
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  0. ei primer tram fase i tramvia badia palma índex 0. ei primer tram fase i tramvia badia palma índex Presentation Transcript

  • ESTUDI INFORMATIU DEL PRIMER TRAM DE LA FASE I DEL TRAMVIA DE LA BADIA DE PALMA Setembre 2010
  • ESTUDI INFORMATIU DEL PRIMER TRAM DE LA FASE 1 DEL TRAMVIA DE LA BADIA DE PALMA COL : ÍNDEX GENERAL
  • ESTUDI INFORMATIU DEL PRIMER TRAM DE LA FASE 1 DEL TRAMVIA DE LA BADIA DE PALMA COL : INDEX GENERAL DE L’ESTUDI INFORMATIU 2.2.3.3. EL MATERIAL MOBIL I ELS SEUS CONDICIONANTS 2.2.3.4. PARC DEL TRAM BADIA 1.  ANTECEDENTS I OBJECTIUS 2.2.4.  CRITERIS ECONÒMICS 2.2.4.1. ANÀLISI DE LA INVERSIÓ I COSTOS D’EXPLOTACIÓ 1.1.  ANTECEDENTS 2.2.4.2. EXPROPIACIONS 1.2.  OBJECTIUS 2.2.4.2. INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS 2.2.5.  FACTORS SOCIOECONÒMICS 2.  CONEIXEMENT DE LA CIUTAT. DADES DE PARTIDA PER L'ESTUDI 2.2.5.1. ANÀLISI SOCIOECONÒMIC D'ALTERNATIVES  2.2.5.2. CENTRES ATRACTORS DE DESPLAÇAMENTS 2.1.  LA CIUTAT DE PALMA - CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS  2.2.5.2. INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS 2.1.1.  EL MUNICIPI DE PALMA  2.1.2.  LA CIUTAT HEREDADA  2.2.6.  IMPACTE AMBIENTAL 2.2.6.1. QUALITAT ATMOSFÈRICA 2.1.3.  EL TERRITORI. ESTRUCTURA I FORMA 2.2.6.2. RENOU 2.1.4.  HISTÒRIA DEL TRAMVIA DE PALMA  2.2.6.3. VEGETACIÓ VIÀRIA 2.1.4.  CONTEXT GEOGRÀFIC I CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL  2.2.6.4. PAISSATGE 2.1.5.  PLANTEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC  2.2.6.5. PATRIMONI CULTURAL 2.2.  DADES DE PARTIDA PER L'ESTUDI D'ALTERNATIVES  2.3.  CONCLUSIONS  2.2.1.  DEMANDA 2.2.1.1. POBLACIÓ I VIVENDA 3.  ESTUDI D’ALTERNATIVES  2.2.1.2. DEMANDA ESPERADA 3.1.  INTRODUCCIÓ 2.2.2.  MOBILITAT 2.2.2.1. VALORS GENERALS DE LA MOBILITAT 3.2  METODOLOGIA DE L’ESTUDI D’ALTERNATIVES  2.2.2.2. XARXA VIÀRIA I ANÀLISI DEL TRÀNSIT RODAT 3.2.1.  CONSIDERACIONS PRÈVIES  2.2.2.3. DESPLAÇAMENTS A PEU O EN BICICLETA 3.2.2.  UNA VISIÓ GLOBAL DE L’ESTUDI  2.2.2.4. ANÀLISI DEL TRANSPORT PÚBLIC EXISTENT 3.2.3.  ESTUDIS PREVIS:‘PROJECTE BÀSIC DEL TRAMVIA DE LA BADIA DE 2.2.2.5. APARCAMENTS PALMA. FASE I: PALMA – AEROPORT’ (GENER 2009)   2.2.2.6. DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE MOBILITAT 3.2.4.  DESCRIPCIÓ DE LA METODOLOGÍA  2.2.3.  EXPLOTACIÓ 3.2.4.1. TRAMIFICACIÓ DE LA LÍNIA. GRUPS D’ALTERNATIVES 2.2.3.1. QUÈ ÉS UN TRAMVIA MODERN 3.2.4.2. METODOLOGIA UTILITZADA PER L’ANÀLISI MULTICRITERI 2.2.3.2. LA PLATAFORMA I ELS NIVELLS DE SEGREGACIÓ MEMORIA Página 1
  • ESTUDI INFORMATIU DEL PRIMER TRAM DE LA FASE 1 DEL TRAMVIA DE LA BADIA DE PALMA COL : 3.2.4.2.1 DEFINICIÓ DELS CONJUNTS DE CRITERIS EVALUATS 3.3.2.3. GRUPO D’ALTERNATIVES 3.2.4.2.2 ANÁLISIS Y VALORACION DE LOS CRITERIOS PARA CADA ALTERNATIVA 3.3.2.4. GRUPO D’ALTERNATIVES 3.2.4.2.3 VALORACIÓ GLOBAL DE LES ALTERNATIVES DE CADA GRUP 3.3.2.5. TAULES RESUM I CONCLUSIONS 3.2.4.2.4 CONFRONTACIÓ DE LES ALTERNATIVES ÒPTIMES DE CADA GRUP. ELECCIÓ 3.3.2.5.1 GRUP D'ALTERNATIVES 1 DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA 3.3.2.5.2 GRUP D'ALTERNATIVES 2 3.2.4.2.5 DESCRIPCIÓ DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA 3.3.2.5.3 GRUP D'ALTERNATIVES 3 3.2.4.3. METODOLOGIA UTILITZADA PER EVALUAR CADA CRITERI 3.3.2.5.4 GRUP D'ALTERNATIVES 4 3.2.4.3.1 CRITERIS RELATIUS A DEMANDA 3.3.2.5.5 VALORACIÓ GLOBAL DE GRUPS DE'ALTERNATIVES. ALTERNATIVA 3.2.4.3.2 CRITERIS RELATIUS A REPERCUSSIÓ SOBRE LA MOBILITAT SELECCIONADA 3.2.4.3.2.1 Dels vehicles 3.2.4.3.2.2 Del les persones 3.4. ANÀLISI COMPARATIU DE LES POSSIBLES SOLUCIONS PER A LA UBICACIÓ I 3.2.4.3.2.3 Accessibilitat general (persones + vehicles + transport públic) DISSENY DEL PARC DEL TRAMBADIA 3.2.4.3.3 CRITERIS RELATIUS A EXPLOTACIÓ 3.4.1. INTRODUCCIÓ 3.2.4.3.4 CRITERIS RELATIUS A VALORACIÓ ECONÒMICA 3.4.2. POSSIBLES UBICACIONS DEL PARC DEL TRAMBADIA 3.2.4.3.5 CRITERIS RELATIUS A FACTORS SOCIOECONÒMICS 3.4.3. ALTERNATIVES D’IMPLANTACIÓ I DISSENY PER AL PARC DEL 3.2.4.3.6 CRITERIS RELATIUS A IMPACTE AMBIENTAL TRAMBADIA 3.4.4. CONCLUSIONS 3.3.  ANÀLISI MULTICRITERI  3.3.1.  INTRODUCCIÓ, DESCRIPCIÓ DEL TRAÇACT DE LES ALTERNATIVES 3.5. ESTUDI DE LES POSSIBLES SOLUCIONS PER A LA UBICACIÓ I DISSENY DE 3.3.1.1. GRUPO D’ALTERNATIVES 1: LES AVINGUDES LAS SUBESTACIONS 3.2.4.2.1 SUBGRUP 1 3.5.1. IINTRODUCCIÓ 3.2.4.2.1 SUBGRUP 1* 3.5.2. SUBESTACIÓ 1 3.3.1.2. GRUPO D’ALTERNATIVES 2: FONERS - POLÍGON DE LLEVANT- EL MOLINAR 3.5.3. SUBESTACIÓ 2 3.3.1.3. GRUPO D’ALTERNATIVES 3: ES COLL D’EN RABASSA 3.5.4. SUBESTACIÓ 3 3.3.1.4. GRUPO D’ALTERNATIVES 4: CAN PASTILLA 3.5.5. SUBESTACIÓ 4 3.3.1.5. GRUPO D’ALTERNATIVES 5: AEROPORT 3.3.2.  ANÀLISI MULTICRITERI 3.5.6. SUBESTACIÓ 5 3.3.2.1. GRUPO D’ALTERNATIVES 1 3.3.2.2. GRUPO D’ALTERNATIVES 2 4.  DESCRIPCIÓ DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA  MEMORIA Página 2
  • ESTUDI INFORMATIU DEL PRIMER TRAM DE LA FASE 1 DEL TRAMVIA DE LA BADIA DE PALMA COL : 4.1.  DESCRIPCIÓ DE LA LÍNEA  4.1.1.  TRAM 1: LES AVINGUDES. ALTERNATIVA 1.1A 4.1.2.  TRAM 2: FONERS - POLÍGON DE LLEVANT- EL MOLINAR. ALTERNATIVA 2.2  4.1.3.  TRAM 3: ES COLL D’EN RABASSA. ALTERNATIVA 3.2  4.1.4.  TRAM 4: CAN PASTILLA. ALTERNATIVA 4.1  4.1.5.  TRAM 5: AEROPORT DE SON SANT JOAN 4.2.  LA INFRAESTRUCTURA PREVISTA I L’EXPLOTACIÓ: PRIMERES REFLEXIONS  4.2.1.  GENERALITATS 4.2.2.  L’ESQUEMA DE VIES 4.2.3.  PERMEABILITAT DE LA PLATAFORMA 4.2.4.  LA CAPACITAT DE LA LÍNIA: LA VIA ÚNICA I LA LONGITUD DE LES ANDANES 4.3.  AVALUACIÓ DEL COST 4.3.1.  INTRODUCCIÓ 4.3.2.  COMENTARIS GENERALS 4.3.3.  TRAM 1: LES AVINGUDES 4.3.4.  TRAM 2: FONERS - POLÍGON DE LLEVANT- EL MOLINAR 4.3.5.  TRAM 3: ES COLL D’EN RABASSA 4.3.6.  TRAM 4: CAN PASTILLA ANNEX 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC ANNEX 2. PLÀNOLS D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS MEMORIA Página 3
  • ESTUDI INFORMATIU DEL PRIMER TRAM DE LA FASE 1 DEL TRAMVIA DE LA BADIA DE PALMA COL : ÍNDEX DE PLÀNOLS  Nom plànol  Títol  Subtitol  Subsubtitol  Full  Nom Digital   1  SITUACIÓ DE L'ESTUDI              Situació. Index  1 de 2  1F01  Emplaçament  2 de 2  1F02  2  CONEIXEMENT DE LA CIUTAT DE PALMA              2.A  Caracterització urbana              Elements definidors  1 de 6  2A1F04  Xarxa hídrica principal  2 de 6  2A1F05  Clasificació del sòl. Pla territorial  3 de 6  2A1F06  Ocupació del sòl. Corine 2000  4 de 6  2A1F07  Actuacions previstes al PGOU i al Pla del  Front Marítim  5 de 6  2A1F08_F09  Actuacions previstes al PGOU i al Pla del  Front Marítim  6 de 6  2A1F08_F09  2.B  Demanda              Densitat de població  1 de 3  2A1F01  Vivenda/Ha  2 de 3  2A1F02  Preu vivenda  3 de 3  2A1F03  2.C  Mobilitat              2.C.1  Valors generals de mobilitat              Pla de mobilitat 2003  Corredors exteriors  1 de 12  2BF01  Pla de mobilitat 2003  Atracció del centre històric. Orígens des dels exteriors  2 de 12  2BF02  Pla de mobilitat 2003  Resultats enquestes Via Cintura  3 de 12  2BF04  Pla de mobilitat 2003  Moviments previst entre corones  4 de 12  2BF05  Desplaçaments entre barris  5 de 12  2BF06  Temps de desplaçament a la feina  (Menys de 10 minuts)  6 de 12  2BF07  Temps de desplaçament a la feina  (Menys de 20 minuts)  7 de 12  2BF08  Temps de desplaçament a la feina  (Menys de 30 minuts)  8 de 12  2BF09  Temps de desplaçament a la feina  (Menys de 45 minuts)  9 de 12  2BF10  Temps de desplaçament a la feina  (Menys de 60 minuts)  10 de 12 2BF11  Viatges a la feina  (1 viatge diari)  11 de 12 2BF12  Viatges a la feina  (2 o mes viatges diaris)  12 de 12 2BF13  2.C.2  Modes de mobilitat              Xarxa viària  Estat actual  1 de 29  2CF01  Xarxa viària  Marques vials significatives  2 de 29  2CF02  MEMORIA Página 1
  • ESTUDI INFORMATIU DEL PRIMER TRAM DE LA FASE 1 DEL TRAMVIA DE LA BADIA DE PALMA COL : ÍNDEX DE PLÀNOLS  Nom plànol  Títol  Subtitol  Subsubtitol  Full  Nom Digital   Xarxa viària  Marques vials significatives. Centre de Palma  3 de 29  2CF03_F07  Xarxa viària  Marques vials significatives. Zona Portitxol  4 de 29  2CF03_F07  Xarxa viària  Marques vials significatives. Coll d'en Rabassa  5 de 29  2CF03_F07  Xarxa viària  Marques vials significatives. Can Pastilla  6 de 29  2CF03_F07  Xarxa viària  Marques vials significatives. Ramal aeroport  7 de 29  2CF03_F07  Xarxa viària  Intensitats i saturacions (2003)  8 de 29  2DF03  Xarxa viària  Saturacions vehicles/carrils (2003)  9 de 29  2DF04  Xarxa viària  Saturació d'accés (2003)  10 de 29 2DF05  Xarxa viària  Intensitat trànsit (2008)  11 de 29 2DF06  Carril bici  12 de 29 2CF08  Aparcaments  Aparcaments subterranis  13 de 29 2CF09  Aparcaments  Àrees d'aparcament  14 de 29 2CF10  Aparcaments  Àrees d'aparcament. Zona centre de Palma  15 de 29 2CF11_F15  Aparcaments  Àrees d'aparcament. Zona Portitxol  16 de 29 2CF11_F15  Aparcaments  Àrees d'aparcament. Coll d'en Rabassa  17 de 29 2CF11_F15  Aparcaments  Àrees d'aparcament. Can Pastilla  18 de 29 2CF11_F15  Aparcaments  Àrees d'aparcament. Ramal aeroport  19 de 29 2CF11_F15  Xarxa de bus  20 de 29 2CF16  Xarxa de bus  Zona centre de Palma  21 de 29 2CF17_F21  Xarxa de bus  Zona Portitxol  22 de 29 2CF17_F21  Xarxa de bus  Zona Coll d'en Rabassa  23 de 29 2CF17_F21  Xarxa de bus  Zona Can Pastilla  24 de 29 2CF17_F21  Xarxa de bus  Zona ramal aeroport  25 de 29 2CF17_F21  Xarxa de metro  26 de 29 2CF22  Transport privat  27 de 29 2CF23  Transport públic  28 de 29 2CF24  Caminant/Bicicleta  29 de 29 2CF25  2.D  Caracterització socieconòmica              Anàlisi socioeconòmic  Nivell mitjà d'estudis  1 de 24  2A2F01  Anàlisi socioeconòmic  Nivell d'estudis de la població. Grau 3  2 de 24  2A2F02  Anàlisi socioeconòmic  Nivell d'estudis de la població. Grau 2  3 de 24  2A2F03  Anàlisi socioeconòmic  Nivell d'estudis de la població. Grau 1  4 de 24  2A2F04  Anàlisi socioeconòmic  Nivell d'estudis de la població. Treballadors sense estudis  5 de 24  2A2F05  MEMORIA Página 2
  • ESTUDI INFORMATIU DEL PRIMER TRAM DE LA FASE 1 DEL TRAMVIA DE LA BADIA DE PALMA COL : ÍNDEX DE PLÀNOLS  Nom plànol  Títol  Subtitol  Subsubtitol  Full  Nom Digital   Anàlisi socioeconòmic  Llars amb població inactiva  6 de 24  2A2F06  Anàlisi socioeconòmic  Llars amb població activa  7 de 24  2A2F07  Anàlisi socioeconòmic  Llars sense aturats  8 de 24  2A2F08  Anàlisi socioeconòmic  Localització lloc de treball  9 de 24  2A2F09  Anàlisi socioeconòmic  Població captiva per transport públic  10 de 24 2A2F10  Anàlisi socioeconòmic  Comunicacions deficients  11 de 24 2A2F11  Anàlisi socioeconòmic  Activitat econòmica. Oficines  12 de 24 2A2F12  Anàlisi socioeconòmic  Activitat econòmica. Locals comercials  13 de 24 2A2F13  Anàlisi socioeconòmic  Activitat econòmica. Locals industrials  14 de 24 2A2F14  Centres atractors de desplaçament  Municipi de Palma  15 de 24 2A1F10  Centres atractors de desplaçament  Zona centre de Palma  16 de 24 2A1F11  Patrimoni  Patrimoni històric  17 de 24 2A1F12_F16  Patrimoni històric. Centre de Palma  18 de 24 2A1F12_F16  Patrimoni històric. Zona Coll d'en Rabassa  19 de 24 2A1F12_F16  Patrimoni històric. Zona Can Pastilla  20 de 24 2A1F12_F16  Patrimoni històric. Ramal aeroport  21 de 24 2A1F12_F16  Patrimoni  Patrimoni històric‐industrial  22 de 24 2A1F17  Sensibilitat mediambiental  23 de 24 2A1F18  Vulnerabilitat  24 de 24 2A1F19  3  ESTUDI D'ALTERNATIVES              3.A  Planta general d'alternatives              Alternativa estudiada en projecte bàsic  1 de 3  3AF01  Grups d'alternatives  2 de 3  3AF02  Conjunt global d'alternatives  3 de 3  3AF03  3.B  Traçat d'alternatives              3.B.1     Grup 1           Conjunt d'alternatives de traçat  1 de 09  3B1F01  Alternativa 1.1  2 de 09  3B1F02_09  Alternativa 1.2  3 de 09  3B1F02_09  Alternativa 1.3  4 de 09  3B1F02_09  Alternativa 1.4  5 de 09  3B1F02_09  Alternativa 1*.1  6 de 09  3B1F02_09  Alternativa 1*.2  7 de 09  3B1F02_09  MEMORIA Página 3
  • ESTUDI INFORMATIU DEL PRIMER TRAM DE LA FASE 1 DEL TRAMVIA DE LA BADIA DE PALMA COL : ÍNDEX DE PLÀNOLS  Nom plànol  Títol  Subtitol  Subsubtitol  Full  Nom Digital   Alternativa 1*.3  8 de 09  3B1F02_09  Alternativa 1*.4  9 de 09  3B1F02_09  3.B.2     Grup 2           Conjunt d'alternatives de traçat  1 de 6  3B2F01  Alternativa 2.1  2 de 6  3B1F02_06  Alternativa 2.2  3 de 6  3B1F02_06  Alternativa 2.3a  4 de 6  3B1F02_06  Alternativa 2.3b  5 de 6  3B1F02_06  Alternativa 2.5  6 de 6  3B1F02_06  3.B.3     Grup 3           Conjunt d'alternatives de traçat  1 de 3  3B3F01  Alternativa 3.1  2 de 3  3B3F02_03  Alternativa 3.2  3 de 3  3B3F02_03  3.B.4     Grup 4           Conjunt d'alternatives de traçat  1 de 5  3B4F01  Alternativa 4.1  2 de 5  3B4F02_05  Alternativa 4.2  3 de 5  3B4F02_05  Alternativa 4.3  4 de 5  3B4F02_05  Alternativa 4.4  5 de 5  3B4F02_05  3.B.5     Grup 5           Alternativa Proposada  1 de 1  3B5F01  3.C  Parc del Trambadia              3.C.1     Localització parcel∙les disponibles           1 de 1  3C1F01  3.C.2     Possibles esquemes funcionals           Parcel∙la 1. Solució 1  1 de 3  3C2F01_03  Parcel∙la 1. Solució 2  2 de 3  3C2F01_03  Parce∙les 2 i 3  3 de 3  3C2F01_03  3.D  Subestacions              3.D.1     Localització possibles ubicacions            1 de 1  3D1F01  3.D.2     Possibles implantacions           Subestació 1  1 de 5  3D2F01_05  MEMORIA Página 4
  • ESTUDI INFORMATIU DEL PRIMER TRAM DE LA FASE 1 DEL TRAMVIA DE LA BADIA DE PALMA COL : ÍNDEX DE PLÀNOLS  Nom plànol  Títol  Subtitol  Subsubtitol  Full  Nom Digital   Subestació 2  2 de 5  3D2F01_05  Subestació 3  3 de 5  3D2F01_05  Subestació 4  4 de 5  3D2F01_05  Subestació 5  5 de 5  3D2F01_05  4  DESCRIPCIÓ DE L'ALTERNATIVA SELECCIONADA           4.A  Planta general              Alternativa seleccionada  1 de 1  4AF01  4.B  Seccions tipus              4.B.1     Tram 1           Alternativa seleccionada ‐ Secció AA'  1 de 2  4B1F01_02  Alternativa seleccionada ‐ Secció BB'  2 de 2  4B1F01_02  4.B.2     Tram 2           Alternativa seleccionada ‐ Seccions AA', BB'  1 de 2  4B2F01_02  Alternativa seleccionada ‐ Seccions CC', DD', EE'  2 de 2  4B2F01_02  4.B.3     Tram 3           Alternativa seleccionada ‐ Secció AA'  1 de 2  4B3F01_02  Alternativa seleccionada ‐ Secció BB'  2 de 2  4B3F01_02  4.B.4     Tram 4           Alternativa seleccionada ‐ Seccions AA', BB'  1 de 1  4B4F01  A.2  ANNEX 2. INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS           Aigua d'abastament  Zona centre de Palma  1 de 59  2EF01_F05  Aigua d'abastament  Zona Portitxol  2 de 59  2EF01_F05  Aigua d'abastament  Zona Coll d'en Rabassa  3 de 59  2EF01_F05  Aigua d'abastament  Zona Can Pastilla  4 de 59  2EF01_F05  Aigua d'abastament  Zona ramal aeroport  5 de 59  2EF01_F05  Aigua regenerada  Zona centre de Palma  6 de 59  2EF06_F10  Aigua regenerada  Zona Portitxol  7 de 59  2EF06_F10  Aigua regenerada  Zona Coll d'en Rabassa  8 de 59  2EF06_F10  Aigua regenerada  Zona Can Pastilla  9 de 59  2EF06_F10  Aigua regenerada  Zona ramal aeroport  10 de 59 2EF06_F10  Clavegueram. Salmorra i Salobrosa  Zona centre de Palma  11 de 59 2EF11_F15  Clavegueram. Salmorra i Salobrosa  Zona Portitxol  12 de 59 2EF11_F15  Clavegueram. Salmorra i Salobrosa  Zona Coll d'en Rabassa  13 de 59 2EF11_F15  MEMORIA Página 5
  • ESTUDI INFORMATIU DEL PRIMER TRAM DE LA FASE 1 DEL TRAMVIA DE LA BADIA DE PALMA COL : ÍNDEX DE PLÀNOLS  Nom plànol  Títol  Subtitol  Subsubtitol  Full  Nom Digital   Clavegueram. Salmorra i Salobrosa  Zona Can Pastilla  14 de 59 2EF11_F15  Clavegueram. Salmorra i Salobrosa  Zona ramal aeroport  15 de 59 2EF11_F15  Clavegueram. Aigues residuals  Zona centre de Palma  16 de 59 2EF16_F20  Clavegueram. Aigues residuals  Zona Portitxol  17 de 59 2EF16_F20  Clavegueram. Aigues residuals  Zona Coll d'en Rabassa  18 de 59 2EF16_F20  Clavegueram. Aigues residuals  Zona Can Pastilla  19 de 59 2EF16_F20  Clavegueram. Aigues residuals  Zona ramal aeroport  20 de 59 2EF16_F20  Clavegueram mixt, Aigua depurada i de  pluja  Zona centre de Palma  21 de 59 2EF21_F25  Clavegueram mixt, Aigua depurada i de  pluja  Zona Portitxol  22 de 59 2EF21_F25  Clavegueram mixt, Aigua depurada i de  pluja  Zona Coll d'en Rabassa  23 de 59 2EF21_F25  Clavegueram mixt, Aigua depurada i de  pluja  Zona Can Pastilla  24 de 59 2EF21_F25  Clavegueram mixt, Aigua depurada i de  pluja  Zona ramal aeroport  25 de 59 2EF21_F25  Recollida pneumàtica d'escombreries  26 de 59 2EF26  Gas  Zona centre de Palma  27 de 59 2EF27_F31  Gas  Zona Portitxol  28 de 59 2EF27_F31  Gas  Zona Coll d'en Rabassa  29 de 59 2EF27_F31  Gas  Zona Can Pastilla  30 de 59 2EF27_F31  Gas  Zona ramal aeroport  31 de 59 2EF27_F31  Poliducte  Municipi de Palma  32 de 59 2EF32  Telefonia  Zona centre de Palma  33 de 59 2EF33_F37  Telefonia  Zona Portitxol  34 de 59 2EF33_F37  Telefonia  Zona Coll d'en Rabassa  35 de 59 2EF33_F37  Telefonia  Zona Can Pastilla  36 de 59 2EF33_F37  Telefonia  Zona ramal aeroport  37 de 59 2EF33_F37  Ono  Zona centre de Palma  38 de 59 2EF38_F42  Ono  Zona Portitxol  39 de 59 2EF38_F42  Ono  Zona Coll d'en Rabassa  40 de 59 2EF38_F42  Ono  Zona Can Pastilla  41 de 59 2EF38_F42  Ono  Zona ramal aeroport  42 de 59 2EF38_F42  Electricitat  Avinguda Alemanya  43 de 59 2EF43_F59  Electricitat  Carrer Argentina i Ramon i Cajal  44 de 59 2EF43_F59  MEMORIA Página 6
  • ESTUDI INFORMATIU DEL PRIMER TRAM DE LA FASE 1 DEL TRAMVIA DE LA BADIA DE PALMA COL : ÍNDEX DE PLÀNOLS  Nom plànol  Títol  Subtitol  Subsubtitol  Full  Nom Digital   Electricitat  Avinguda Mexic  45 de 59 2EF43_F59  Electricitat  Avinguda Mexic  46 de 59 2EF43_F59  Electricitat  Avinguda Mexic  47 de 59 2EF43_F59  Electricitat  Carrer Catalunya  48 de 59 2EF43_F59  Electricitat  Plaça Forti i Avinguda Portugal  49 de 59 2EF43_F59  Electricitat  Avinguda Jaume III  50 de 59 2EF43_F59  Electricitat  Carrer Manuel Azaña  51 de 59 2EF43_F59  Electricitat  Carrer Manuel Azaña  52 de 59 2EF43_F59  Electricitat  Carrer de Octavi August  53 de 59 2EF43_F59  Electricitat  Carrer Perez Galdos  54 de 59 2EF43_F59  Electricitat  Carrer Perez Galdos  55 de 59 2EF43_F59  Electricitat  La Rambla  56 de 59 2EF43_F59  Electricitat  Carrer de Vaixell  57 de 59 2EF43_F59  Electricitat  Via Roma  58 de 59 2EF43_F59  Electricitat  Plaça Weyler i Carrer Unió  59 de 59 2EF43_F59  MEMORIA Página 7