© DNV Business Assurance. All rights reserved.  1
Når bedriften blir ISO 14001 sertifisert!  Aktiv jobber for å redusere bedriften samlet miljøpåvirkning  -  Redusere f...
Når bedriften blir OHSAS 18001 sertifisert!  Aktiv forbedre arbeidsmiljøet i bedriften og ta vare på ansattes helse  Lev...
Konsekvensen av ulykker som aldri skulle ha hendt!© DNV Business Assurance. All rights reserved.  4
© DNV Business Assurance. All rights reserved.
© DNV Business Assurance. All rights reserved.
© DNV Business Assurance. All rights reserved.  7
Sikkerhetskultur – måte vi gjør ting på her i bedriften!© DNV Business Assurance. All rights reserved.  8
© DNV Business Assurance. All rights reserved.  9
Our values  We build trust and confidence  We never compromise on quality or integrity  …  ..© DNV Business Assura...
ISO 14001/OHSAS 18001 – Ja, hva nå da?HMS Konferanse, Stavanger - Februar 2013Lars Lundgreen, Det Norske Veritas Certifica...
Ta vare på bedriftens omdømme!© DNV Business Assurance. All rights reserved.  12
Bakgrunn! DNV sertifiserer IKKE gode intensjoner – men GOD PRAKSIS!!! Største utfordringer:  Kartlegging av HMS aspekter....
Krevende standarder  ISO 14001 og OHSAS 18001 setter andre krav og  forventninger enn eksempelvis ISO 9001.  Standarden...
Miljøaspekter – Vesentlige miljøaspekter - Miljøstyring   Miljøaspekter                Kriterier    ...
Prosesstilnærming - Miljøaspekter og miljøpåvirkning                  Utslipp til luft  Støy    Luk...
Identifisering av farer - og risikovurdering Noen utfordringer:  Alle prosesser/aktiviteter til alle personer med tilgang...
Slik skjedde dødsulykkene i 2010 - Arbeidstilsynet  Formålet med rapporten er å gi økt innsikt i hvordan og hvorfor  arb...
Etterlevelse Etterlevelse  Etterlevelse er ikke det samme som planer og intensjoner.  Etterlevelse må kunne vises til...
© DNV Business Assurance. All rights reserved.  20
Samsvar – mange utfordringer Viktige forskrifter:   Avfallsforskriften   Forurensningsforskriften   Produktforsk...
HMS i linjen  HMS er et lederansvar, og som begynner med Adm. Dir.  De enkelte ledere må ta ansvar og sette HMS på agend...
ISO 50001 - Energiledelse Hvorfor ISO 50001 når ISO 14001 allerede er implementert? ISO 50001 går dypere når det gjelder e...
www.dnvba.com© DNV Business Assurance. All rights reserved.  24
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trainingportal #hms2013 sertifisert for i so 1400118001 ja hva nå da - dnv - lundgreen

723 views
605 views

Published on

Offshore og Energibransjens HMS-konferanse - Et initiativ fra Mintra Trainingportal i samarbeid med Offshore Media Group.

www.trainingportal.no

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
723
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
248
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trainingportal #hms2013 sertifisert for i so 1400118001 ja hva nå da - dnv - lundgreen

 1. 1. © DNV Business Assurance. All rights reserved. 1
 2. 2. Når bedriften blir ISO 14001 sertifisert!  Aktiv jobber for å redusere bedriften samlet miljøpåvirkning - Redusere forbruk (energi, vann… ) iverksetter tiltak - Benytter mindre farlig stoffer og mindre mengder - Bytter ut farlig stoffer med mindre farlig stoffer - Etc.  Påvirker sine omgivelser og samarbeidspartnere - Transportører, avfallshåndtering, rengjøring og andre tjenester som utføres på vegne av bedriften.  Krav til bedriftens produkter og tjenester – mer miljøvennlige - Type materialer, energi ved fremstilling, distribusjon, emballasje - MEN også i bruken av produktet eks. dieselaggregat, varmepumpe, vaskemaskin.© DNV Business Assurance. All rights reserved. 2
 3. 3. Når bedriften blir OHSAS 18001 sertifisert!  Aktiv forbedre arbeidsmiljøet i bedriften og ta vare på ansattes helse  Leve opp til lover og forskrifter  Redusere risiko for uønsket hendelse og ulykker  Ha et godt og utprøvd beredskap© DNV Business Assurance. All rights reserved. 3
 4. 4. Konsekvensen av ulykker som aldri skulle ha hendt!© DNV Business Assurance. All rights reserved. 4
 5. 5. © DNV Business Assurance. All rights reserved.
 6. 6. © DNV Business Assurance. All rights reserved.
 7. 7. © DNV Business Assurance. All rights reserved. 7
 8. 8. Sikkerhetskultur – måte vi gjør ting på her i bedriften!© DNV Business Assurance. All rights reserved. 8
 9. 9. © DNV Business Assurance. All rights reserved. 9
 10. 10. Our values We build trust and confidence We never compromise on quality or integrity … ..© DNV Business Assurance. All rights reserved. 10
 11. 11. ISO 14001/OHSAS 18001 – Ja, hva nå da?HMS Konferanse, Stavanger - Februar 2013Lars Lundgreen, Det Norske Veritas Certification AS© DNV Business Assurance. All rights reserved.
 12. 12. Ta vare på bedriftens omdømme!© DNV Business Assurance. All rights reserved. 12
 13. 13. Bakgrunn! DNV sertifiserer IKKE gode intensjoner – men GOD PRAKSIS!!! Største utfordringer:  Kartlegging av HMS aspekter.  Etterlevelse og samsvar  HMS i linjen  Hva kommer etter ISO 14001?© DNV Business Assurance. All rights reserved. 13
 14. 14. Krevende standarder  ISO 14001 og OHSAS 18001 setter andre krav og forventninger enn eksempelvis ISO 9001.  Standardene er krevende - Kjennskap til alle relevante lover og forskrifter - Kartlegging av valg av de Miljøaspekter og Helse- og Arbeidsmiljøaspekter som er viktig og vesentlige for bedriften – dvs. for dens aktiviteter, tjenester og produkter. - Sikre god kontroll og styring med de vesentlig aspekter og få til reel forbedring gjennom forbedringsprogrammer.  Fokus fra myndighetene og omgivelsene for øvrig.© DNV Business Assurance. All rights reserved. 14
 15. 15. Miljøaspekter – Vesentlige miljøaspekter - Miljøstyring Miljøaspekter Kriterier Vesentlige Miljøstyring Idédugnad og mangfold For utvelgelse Miljøaspekter (filter) TJENESTER Lover og krav Database for aspekter ------- PRODUKTER Mål og forbedringer TJENESTER ---------- Opplæring • Styrke, ------- AKTIVITETER ------- ------- --- -- ---- PRODUKTER Kommunikasjon mengde, ---------- ---------- ------- Arbeidsrutiner ------------- -- ---- --- -- --- AKTIVITETER omfang ------- --- -- ---- ---------- • Sårbarhet i --- --- -- ---- --- -- Beredskap ------------- -- ---- --- -- --- omgivelsene ---- - -- - --- --- -- Ledelse ---- --- ---- --- ------ ---- - ---- - - ----- ---- -- Etc. • Samfunnets ------- - - ---- ---- --- -- - -- forventninger ---- - ----- ---- - -- ---- - - ----- ---- ---- -- ---- • Lovkrav og ---- - ----- --- ---- -- ---- - --- andre krav ----------- ---- ----- --- ---- -- ------ ----------- ---- --- --- • Bedriftens egne krav Uvesentlige ------ ----------- Miljøaspekter ------ Skal ikke ha miljøstyring© DNV Business Assurance. All rights reserved. 15
 16. 16. Prosesstilnærming - Miljøaspekter og miljøpåvirkning Utslipp til luft Støy Lukt Fra en tidligere aktivitet Produkt Ressurser Tjeneste Energi Til neste aktivitet Utslipp til Avfall Mulig vann forurensning© DNV Business Assurance. All rights reserved. 16
 17. 17. Identifisering av farer - og risikovurdering Noen utfordringer:  Alle prosesser/aktiviteter til alle personer med tilgang til arbeidsplassen  Arbeidsutstyr, arbeidspraksis og arbeidsplassens utforming  Menneskelige faktorer (arbeidsbelastning, motivasjon, stoffmisbruk, mobbing m.m.)  Farer utenfor arbeidsplass men aktiviteter under organisasjonens kontroll  Transport og materialer levert  Endring og endringsledelse  Proaktiv framfor reaktiv© DNV Business Assurance. All rights reserved. 17
 18. 18. Slik skjedde dødsulykkene i 2010 - Arbeidstilsynet  Formålet med rapporten er å gi økt innsikt i hvordan og hvorfor arbeidsskadedødsfall skjer.  Slik innsikt gjør det mulig å styrke og målrette det forebyggende arbeidet.  Rapporten kan også være en nyttig kunnskapsoverføring til virksomheter og arbeidstakere som opererer innenfor risikoutsatte næringer.  I enkelte av beskrivelsene fremgår det at ulykker helt eller delvis skyldes brudd på regelverk. Arbeidstilsynets erfaring fra tilsyn etter ulykker viser også at årsakene til ulykker ofte kan spores tilbake til organisatoriske forhold som mangelfull ledelse, styring og opplæring. Forebygging av ulykker krever derfor et aktivt og systematisk HMS-arbeid i virksomhetene.  Arbeidstilsynet konkluderer med at Systematisk HMS-arbeid over tid gir resultater© DNV Business Assurance. All rights reserved. 18
 19. 19. Etterlevelse Etterlevelse  Etterlevelse er ikke det samme som planer og intensjoner.  Etterlevelse må kunne vises til – Dokumentasjon!  Krevende kunder og myndigheter (eks. NORSOK) og egne ambisiøse mål gjør at etterlevelse blir krevende.  Resultatet; Driftskontroll, KPI’er, rapporter, referater, vernerunder, revisjoner m.m. Vi sertifiserer IKKE gode intensjoner – men GOD PRAKSIS!!!© DNV Business Assurance. All rights reserved. 19
 20. 20. © DNV Business Assurance. All rights reserved. 20
 21. 21. Samsvar – mange utfordringer Viktige forskrifter:  Avfallsforskriften  Forurensningsforskriften  Produktforskriften  Klassifisering og merking av farlige kjemikalier  Storulykkeforskriften  … Mange endringer/oppdateringer:  Liste over 54 nye urovekkende stoffer (29/1)  Oppdaterte retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs (17/1)  Bedrifter må foreslå tiltak som kan gi renere vann (11/12) Samsvarsvurdering:  Styringssystemet  Praksis – gjennom interne revisjoner, vernerunder, ledelseinspeksjoner  Konkluderes i ledelsens gjennomgåelse Vi sertifiserer IKKE gode intensjoner – men GOD PRAKSIS!!!© DNV Business Assurance. All rights reserved. 21
 22. 22. HMS i linjen  HMS er et lederansvar, og som begynner med Adm. Dir.  De enkelte ledere må ta ansvar og sette HMS på agenda.  Involvering og medvirkning er viktig – sikre mangfold og eierskap.  Prosedyrer, rutiner, planer og tiltak skal være en integrert del av styringssystemet - og ikke noe som kommer i tillegg! Det er ikke lenger en HMS organisasjon som skal ordne opp© DNV Business Assurance. All rights reserved. 22
 23. 23. ISO 50001 - Energiledelse Hvorfor ISO 50001 når ISO 14001 allerede er implementert? ISO 50001 går dypere når det gjelder energibruk:  Lover og krav  Tydeligere på å finne fram til energikrevende utstyr/forhold og prioritere tiltak der det gir effekt  Overvåking og måleplan – Energiindikatorer (EnPi)  Tydeligere på bevissthet og opplæring på energibruk  Mer fokus på energiprestasjon (historisk, nåværende og framtidig) Her er det gode muligheter for å redusere kostnader med gode miljøtiltak© DNV Business Assurance. All rights reserved. 23
 24. 24. www.dnvba.com© DNV Business Assurance. All rights reserved. 24

×