Trainingportal Competence Days 2013 Ketil Natvig - Mintra Trainingportal

674 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
674
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
296
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trainingportal Competence Days 2013 Ketil Natvig - Mintra Trainingportal

 1. 1. 1Informasjon om nye kurspå TrainingportalMintra Trainingportal ASKetil Natvig+47 91140935ketil.natvig@trainingportal.no
 2. 2. 2Antall kurstitler etc….Ca. 115 elæringskurs på TrainingportalI tillegg 35 kurs fra Mintra UK143 klasseromskurs / praktisk trening
 3. 3. 3” Kurs for støyeksponert personell i Statoil ”” Kurs for støyeksponert personell ”• Ferdigstilles: 01.06.2013• Varighet: 1 time• Språk: Norsk / EngelskNorsk olje og gass gjennomfører prosjektet Støy i petroleumsindustriensom skal bidra til at støyeksponeringen på installasjonene på norsksokkel og på landanleggene skal være under kontroll og innenforregelverkskravene. Kurset bygger på gjeldende forskrifter og regelverkfor arbeid i områder hvor det er risiko for å bli utsatt for helseskadeligstøy.• Kurset vil gjennom eksempler og oppgaver:• vise hvordan det kan være å ha en hørselsskade• vise hvordan hørselsskader kan oppstå• forklare at en støyskade er permanent• forklare sammenhengen mellom eksponeringstid og støynivå• vise hvorfor det er viktig å bruke hørselsvern, og ikke minst bruke detriktig.
 4. 4. 4”Fallende gjenstander – Forebygging”• Utviklet av DOM Group• Varighet: 1 time• Språk: Norsk / Engelsk• Innholdet i kurset samsvarer med Samarbeid for Sikkerhet sinhåndbok ”Beste praksis – Forebygging av fallende gjenstander”.• Omhandler hvordan beste praksis, dine holdninger, adferd ogkunnskap kan forebygge fallende gjenstander og øke din egen ogdine kollegaers sikkerhet.• Tema i kurset:• Sikringsmidler• Sikring av verktøy• Sikring av utstyr• Inspeksjon, observasjon og etterkontroll• Avsluttende test
 5. 5. 5Farlig gods for bakkepersonell• Ferdigstilles: 01.05.2013• Varighet: 1,5 timer• Språk: Norsk / Engelsk• Beskrivelse:• Hensikten med kurset er å dekke behovet for kunnskap om transport avfarlig gods for alle som jobber på helidekk offshore og annet personellsom er involvert i helikopter operasjoner.Kurset er i henhold til OLF retningslinje 002 og i overensstemmelsemed IATA Dangerous Goods Regulation.• ( Kurset har en bredere målgruppe enn tilsvarende forhelidekkpersonell. )
 6. 6. 6HMS Kjemikaliekurs - Grunnleggende• Varighet: 1 time• Språk: Norsk / Engelsk / Polsk• Beskrivelse:• Kurset gir en grunnleggende innføring i håndtering av kjemikalier.Kurset retter seg mot alle som arbeider med eller kan komme i kontaktmed kjemikalier. Kurset er også rettet mot personer som arbeider pågenerell basis med arbeidsmiljø, innkjøp eller transport.
 7. 7. 7Etterlevelse og lederskap• Varighet: 20 minutter• Språk: Norsk• Beskrivelse:• Kurset inneholder følgende emner:- Introduksjon- Stegene i modellen- Leders rolle- Læring – individuelt, i laget og kollektivt• Dokumentasjon:• Vedlegg 1 til retningslinje 088 – Norsk olje og gass anbefalteretningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser
 8. 8. 8Elæring i prosjektledelse• Leverandør: Holte Consulting• ABC i prosjektledelse ( ca. 7,5 timer )• Hovedfokus er på å skape en grunnleggende forståelse for hva alle børvite om prosjektledelse men ofte ikke vet. E-læringskurset er delt opp iti moduler og har en gjennomgående case det jobbes med innen allefagområdene.• Riktig oppstart ( ca 7 timer )• Kurset er laget for deg som er involvert i tidligfasen av et prosjekt. Herfår du kjennskap til viktigheten av riktig oppstart.• HMS ledelse i prosjekter ( ca 7,5 timer )• HMS-arbeidet påvirker både økonomi og fremdrift i prosjektene. Avdenne grunn er det viktig at prosjektledelsen som den øverste HMS-ansvarlige i prosjektet innehar kompetanse og et HMS-faglig skjønn.Det er avgjørende at denne kompetanse tas med i prosjektavgjørelserhvor helse, miljø eller sikkerhet påvirkes.
 9. 9. 9Nye elæringskurs fra Mintra UK
 10. 10. 10Hand Arm Vibration Awareness• Varighet: 45 minutter• Språk: Engelsk• Beskrivelse:• Describe hand-arm vibration and the effects it can cause• Explain what Hand Arm Vibration Syndrome (HAVS) is and how toidentify its early symptoms• Identify the types of jobs and equipment that are most likely to involvehand-arm vibration and expose workers to the risk of health effects• Describe the control measures that should be taken to reduce exposureto vibration• Explain the importance of monitoring exposure to vibration, and healthsurveillance• Explain the importance of information and training in reducing the risksto health from vibration
 11. 11. 11Abrasive Wheels• Varighet: 30 minutter• Språk: Engelsk• Beskrivelse:• Explain what is meant by the term ‘Abrasive Wheel’• Give examples of different types of abrasive wheels• Explain how abrasive wheels operate• Explain the importance of using guards during grinding operations• Explain the requirements for portable and hand-held grinding machines• Explain the main hazards of grinding operations• Give examples of common problems faced when using abrasive wheels• Explain what the PPE requirements are during grinding operations• Identify the safety measures that must be in place during grindingoperations
 12. 12. 12Asbestos Awareness• Varighet: 30 minutter• Språk: Engelsk• Beskrivelse• Explain what asbestos is• Describe the hazards of asbestos• Describe the various types, properties and uses of asbestos• Identify areas where asbestos may still be found and describe how toidentify its presence• Identify the risk reduction methods when working with asbestos• Describe the general procedures to deal with an emergency involvingthe uncontrolled released of asbestos dust
 13. 13. 13Hydrogen Sulphide Awareness• Varighet: 45 minutter• Språk: Engelsk• Beskrivelse:• Forklarer egenskapene og kildene til hydrogensulfid, og identifiserer deområdene på en offshoreinstallasjon hvor du kan møte på dennegassen• Forklarer de fysiologiske effektene av å bli utsatt for forskjelligekonsentrasjoner av hydrogensulfid
 14. 14. 14Lifting Operations and Lifting Regulations ( LOLER )• Varighet: 30 minutter• Språk: Engelsk• Beskrivelse:• Explain what LOLER is and to whom it applies• Identify the general requirements of LOLER• Identify the types of equipment and accessories that LOLER coversand its relationship to PUWER• Outline the main hazards involved in lifting operations includingpositioning and installation• Explain the organising, planning and risk assessment requirements forlifting operations, including the need for Lifting Plans• Describe the common roles involved in lifting operations• Explain the examination, inspection and maintenance requirements andthe role of the competent person• Describe the record-keeping and defect reporting requirements underLOLER
 15. 15. 15Nye klasseromskurs / praktisk treningpå Mintra Trainingportal
 16. 16. 16FMC Technologies• “ Introduksjon til Subsea Technology “• Språk: Norsk / Engelsk• Varighet: 1 dag ( inkl. eksamen )• Sted: Bergen, Stavanger• Beskrivelse:• Kurset vil gi deg en grunnleggende innføring og forståelse for olje oggassindustrien med spesial fokus på hvordan det totale subseasystemet fungerer og hvordan installering av utstyr foregår i praksis.Vi ser på ny teknologi som subsea prosess og vedlikehold av brønner.
 17. 17. 17PetrolinkLeverandør av :• Beredskaplsedelse grunnkurs• Beredskapsledelse repetisjonKrisepsykologi i stress, ulykkes- og katastrofesituasjoner• Språk: Norsk• Varighet: 2 dager• Sted: Stavanger• Beskrivelse:• Stress og stressmestring• Kriser og krisehåndtering• Psykososial beredskapsplan
 18. 18. 18NMU – Norges Maritime Utdanningssenter• Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk ( STCW )• Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk – repetisjon ( STCW )• Ship Security Officer-kurs ( SSO )• Videregående sikkerhetsopplæring for offiserer på skip ( IMO 80 )• Oppgraderingskurs for dekks- og maskinoffiserer• Repetisjon for dekks- og maskinoffiserer• Krise- og passasjerhåndteringskurs• ECDIS ( papirløs navigasjon )
 19. 19. 19Total Safety• ” FSE Førstehjelp ”• Faste sykluser i Stavanger – ” annenhver torsdag ”• Knyttet til årlig krav om resertifisering på FSE• Beskrivelse:Kurset er praktisk rettet , og har stor grad av ferdighetstrening innenrelevante førstehjelpsemner. FSE førstehjelp gir eleven grunnleggendekunnskaper om livreddende førstehjelp.Kurset tar opp temaer som den første vurdering av syke og skadde,brann og elektriske skader, bevisstløshet, Stabilt sideleie, hjerte / -lunge redning.
 20. 20. 20TRAININGPORTAL – THE COMPETENCE HUB

×