• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

2010 - Coördination of social security systems. Latest changes in coördinations regulations. Regulation 883/2001 - Implementing regulation.

 • 185 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
185
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 10.30– 10.30–11.00 SESJA PORANNA DZIAŁANIA W ZAKRESIE STOSOWANIA NOWYCH REGULACJI WYKŁADANIA PRAWAPROJEKTY NOWYCH DECYZJI I INNE UŁATWIAJĄCE ICH STOSOWANIE Maja Grzymkowska przedstawicielka Komisji Europejskiej ACTIVITIES IN THE AREA OF IMPLEMENTATION OF NEW REGULATIONS PROJECTS FOR NEW DECISIONS AND DOCUMENTS FACILITATING THEIR IMPLEMENTATION Maja Grzymkowska European Commission RepresentativeHEADQUARTERS OF THE SOCIAL INSURANCE INSTITUTION, WARSAW, 3 DECEMBER 2010 CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH , WARSZAWA, 3 GRUDNIA 2010 R.
 • 2. Modernised Social Security CoordinationZmodernizowany system koordynacji systemów zabezpieczenia spolecznego: Informacje ogolne Maja Grzymkowska COM/DG EMPL/E3 Seminarium treSS: Warszawa 3/12//2010 DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
 • 3. Zagadnienia:• Wprowadzenie• Krótka charakterystyka zmodernizowanego systemu koordynacji (Rozporzadzenia 883/2004 i 987/2009)• EESSI – kolejne kroki• Plan prac Komisji Administracyjnej• Plany legislacyjne DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 4
 • 4. Unijny system koordynacji: Drupy ad hoc Przygotowanie dokumentow i raportowPodejmowanie Komisja Administracyjna Task Force decyzji Przygotowanie prac i koordynacja Komisja Komisja Komitet Obrachunkowa techniczna doradczy Wsparcie KA w Dialog z Przyjmuje partnerami kwestiach srednie koszty spolecznymi technicznych roczne DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 5
 • 5. 6 Reg 987/09 (Impl. Reg)Ponad 50 lat systemu koordynacji Reg 883/04 2010 _______________________________ _______________________________ Consolid Reg Reg 574/72 (Implementing Reg.) 1997 ____________________ ____________________ Reg 1408/71 1972 _______________________ _______________________ Regulations 3 & 4 1959 ____________________________ ____________________________
 • 6. Zmodernizowany systemkoordynacji:• Uaktualnienie• Uproszczenie• Wzmocniona ochrona praw jednostki• Jaśniejsze zasady• Wzmocnienie zasady współpracy pomiędzy instytucjami 7
 • 7. Uaktulanienie:Przykłady:• Włączenie równoważnych świadczeniom macierzyńskim świadczeń dla ojca• Włączenie przepisów odnoszących się do okresów poświęconych wychowywaniu dziecka (child-raising periods)• Nowe przepisy odnoszące się do delegowania• Nowe przepisy odnoszące się do odzyskiwania należności• Zasada wymiany informacji drogą elektroniczną DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 8
 • 8. Zasada wzmocnionej współpracy• Art. 76 Rozporządzenia 883/2004 i inne postanowieniekonkretyzujące ten przepis, np: – Art. 3 Rozporządzenia 987/2009 zobowiązujący zarówno instytucje jak i jednostki do przekazywania informacji – Art. 55(4) Rozporządzenia 987/2009 zobowiązujący instytucje państwa do którego udał się bezrobotny do informowania o okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jego prawo do świadczeń 9
 • 9. Electronic Exchange of SocialSecurity Information EESSI Network 10
 • 10. EESSI AP AP I I I I I I I 11
 • 11. EESSI Implementation:How will it work? MAY DEC. MAY 2010 2010 2011 2012 EESSI FULLY OPPAPERE-FORMPAPERSEDS ________ ________ ________ ……..…... ……….....NATIONALAPPL. AS __ ________ ________ ________ ……….....E-FORMSFINALSEDS ………….. ………….. ………….. ________ ________ SED = Structured Electronic Documents DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 12
 • 12. SEDStructuredElectronicDocument(StandardoweDokumentyElektroniczne) 13
 • 13. Public EESSI Directory Interface 14
 • 14. EESSI newsletter DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 15
 • 15. Prace Komisji Administracyjnej• Finalizacja prac nad dokumentami przenośnymi• Finalizacja prac nad decyzjami oraz zaleceniami – Decyzje, nad którymi trwają dyskusje: • Decyzja odnośnie stosowania Artykułu 6 Rozporządzenia 883/2004 • Decyzja odnośnie świadczeń rzeczowych o znacznej wartości • Decyzja o stosowaniu Artykułu 65 Rozporządzenia 883/2004• Grupa robocza odnośnie świadczeń z tytułu długotrwałej opieki• Kwestie związane z koordynacją świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej i eEHIC• Zwalczanie nadużyć i błędów 16
 • 16. Dokument dla obywatela Source: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 17
 • 17. Decyzje i rekomendacje KomisjiAdministracyjnejA + Number Applicable LegislationH + Number Horizontal, concerning general issues and rules of procedure, and also Financial provisionsE + Number Electronic Data ExchangeF + Number Family BenefitsS + Number Sickness BenefitsU + Number Unemployment BenefitP + Number Pensions 18
 • 18. Prace legislacyjne:• Rozporządzenie rozszerzające stosowanie rozporządzenia 883/2004 względem obywateli państw trzecich• Decyzje Rady Stowarzyszeniowych• Poprawki do rozporządzeń• Drugie czytanie projektu dyrektywy o prawach pacjenta 19
 • 19. W najbliższej przyszłości• Wymiar międzynarodowy systemu koordynacji – Seminarium zorganizowane przez Komisje europejska odnośnie praktyk krajowych w relacjach dwustronnych z państwami trzecimi• Świadczenia z tytułu długotrwałej opieki – Grupa robocza przy Komisji Administracyjnej• Nowe formy mobilności• Wyjaśnienie relacji pomiędzy rozporządzeniami odnośnie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i innymi instrumentami prawnymi – Dyrektywa 38/2004 i inne instrumenty DG HOME/JUST – Dyrektywa o prawach pacjenta 20
 • 20. Nowa strona internetowa 21
 • 21. Dostęp do krajowych zasobówinformacji 22
 • 22. Materiały informacyjne 23
 • 23. 11.15– 11.15–12.15 SESJA PORANNA IMPLEMENTACJA NOWYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGO ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE EMERYTALNO- Maja Grzymkowska przedstawicielki Komisji Europejskiej IMPLEMENTATION OF NEW REGULATIONS – APPLICABLE LEGISLATION OLD- OLD-AGE AND INVALIDITY PENSIONS Maja Grzymkowska European Commission RepresentativeHEADQUARTERS OF THE SOCIAL INSURANCE INSTITUTION, WARSAW, 3 DECEMBER 2010 CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH , WARSZAWA, 3 GRUDNIA 2010 R.
 • 24. Modernised Social Security Coordination Ustawodawstwo własciweZmiany w zasadach koordynacji w odniesieniu do emerytur Maja GRZYMKOWSKA COM/EMPL/E3 Seminarium trESS, Warszawa 3.XII.2010 DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
 • 25. Ustawodawstwo właściwe DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 26
 • 26. Artykul 11 Rozporządzenia 883/2004• Wzmocnienie zasady jednego ustawodawstwa właściwego• Wzmocnienie zasady “lex loci laboris”• Zasada ustawodawstwa pastwa zamieszkiwania w przypadku osób nieaktywnych
 • 27. Wzmocniona ochrona praw jednostki – tymczsowe stosowanie ustawodawstwa i tymczasowe przyznanie swiadczen6(1) R 987/2009:Stosowany w przypadku różnicy zdań odnośnie ustawodawstwa właściwego,osoba podlega ustawodawstwu określonemuzgodnie z zasadami pierwszeństwa6(2) IR 987/2009:Stosowany w przypadku różnicy zdań, która instytucja powinna przyznaćświadczenie jednostce 28
 • 28. Możliwość skorzystania z procedurykoncyliacji i dialogu• Artykuł 5 Rozporządzenia 987/2009• Artykuł 6 Rozporządzenia 987/2009
 • 29. Procedura dialogu i koncyliacji w sytuacji sporuco do mającego zastosowanie ustawodawstwa(Decyzja A1 Komisji Administracyjnej) Dialogue between institutions - Phase 1 Obligatory Max 6 months Dialogue between competent authorities - Phase 2 Optional Max 6 weeks Conciliation – Administrative Commission – Conciliation Board Optional Max 6 months DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 30
 • 30. Nowe postanowienia odnośnie delegowaniaDelegowanie osób zatrudnionych (art. 12(1) Rozporządzenia 883/2004)• Okres maksymalny delegowania 2 lata• Podstawowe warunki: – Definicje z artykuł 14 Rozporządzenia 987/2009 – Nowa decyzja odnośnie delegowania przyjęta przez KA w dniu 12 czerwca 2009 – Zaktualizowany praktyczny przewodnik DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 31
 • 31. Aktywność zawodowa w kilkupaństwach członkowskich- Dla tego samego pracodawcy: (nowe kryterium wprowadzone w artykule 13 Rozporządzenia 883/2004)• Właściwość ustawodawstwa państwa w którym osoba zamieszkuje jedynie jeśli znaczna część pracy wykonywana na terytorium tego państwa- Dla rożnych pracodawców w rożnychpaństwach członkowskich:• właściwość ustawodawstwa państwa w którym osoba zamieszkuje 32
 • 32. Pojęcie ‘znacznej części aktywności’Artykuł 14 Rozporządzenia987/2009 DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 33
 • 33. Zatrudnienie u pracodawcy pozapaństwem zamieszkaniaA Ustawodawstwo właściwe = ustawodawstwa państwa B B 34
 • 34. Praca w dwu lub więcej państwach dla tegosamego pracodawcyA Ustawodawstwo właściwe = Panstwo A B Jedynie jeśli znaczna część aktywności w państwie zamieszkania 35
 • 35. Praca w 2 lub więcej państwach członkowskich dla 2 lub więcej pracodawców zarejestrowanych w rożnych państwach członkowskich A C Ustawodawstwo wlasciwe = Panstwo A BJeśli 2 lub więcej pracodawców zarejestrowanych w rożnych państwach członkowskich UE = Ustawodawstwo właściwe państwa zamieszkania 36
 • 36. Praca w 2 lub wiecej panstwach dla 2 lubwiecej pracodawców, w tym w państwiezamieszkaniaA Ustawodawstwo wlasciwe = panstwo zamieszkania B Jesli 2 lub więcej pracodawców, ustawodawstwo właściwe = ustawodawstwo państwa zamieszkania 37
 • 37. • Zatrudnienie i wykonywanie działalności na własny rachunek w rożnych państwach członkowskich• Pobieranie świadczenia z tytułu bezrobocia, choroby lub macierzyństwa
 • 38. Określenie państwa w którym osoba zamieszkuje Artykuł 11 Rozporządzenia 987/2009Zawiera listę kryteriów, które maja być wzięte pod uwagę przy ustalaniu w którym państwie osoba zamieszkuje 39
 • 39. Ustawodawstwo właściwe –przepisy przejściowe Artykuł 87(8) Rozporzadzenia 883/2004• Ustawodawstwo ustalone na podstawie Rozporządzenia 1408/71 jest nadal stosowane: – Jeśli w konsekwencji zastosowania 883/2004 osoba podlegałaby innemu ustawodawstwu – Tak długo jak długo sytuacja pozostaje niezmieniona – Maksymalnie w okresie 10 lat• Osoba może przedłożyć wniosek o zastosowanie ustawodawstwa wynikającego z zasad 883/2004. DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 40
 • 40. Decyzje i rekomendacje odnoszace sie do ustawodawstwa wlasciwegoZmienione przez Komisje Administracyjna:• Decyzja181 (zastąpiona nowa decyzja A2)• Praktyczny przewodnik odnośnie delegowaniaPrzestaja miec zastosowanie:• Rekomendacja16 odnośnie porozumień na podstawie Artykułu 17 Rozporządzenia 1408/71• Decyzja 89 odnośnie osob zatrudnionych w przedstawicielstwach dyplomatycznych• Decyzja 126 odnośnie stosowania Artykułów 14(1)a, 14a(1)a & 14(b) 1 & 2• Decyzja 148 odnośnie dokumentu E101
 • 41. « Hot issues » = problemy bedacenadal przedmiotem dyskusji• Osoby wysoce mobilne (Highly Mobile Persons)• Transport międzynarodowy• Pojęcie ‘zamieszkiwania’ (relacja z Dyrektywą• Praktyczny przewodnik odnośnie ustawodawstwa właściwego• Postanowienia przejściowe
 • 42. Zmiany w regułachkoordynacji wodniesieniu do emerytur 43
 • 43. Zasada sumowania okresówubezpieczenia• Artykuł 6 Rozporządzenia 883/2004 – Prace nad decyzja Komisji Administracyjnej – Wstrzymane prace nad SED P5000• Zasada sumowania a zasada równego traktowania zdarzeń dochodów i świadczeń (Artykuł 5 Rozporządzenia 883/2004) DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 44
 • 44. Rola instytucji kontaktowej(Artykul 47 Rozporzadzenia 987/2009)• Instytucja do której składany jest wniosek (instytucja miejsca zamieszkania) – Rozpatruje wniosek na podstawie stosowanego przez siebie ustawodawstwa – Aktywna rola w procesie – Odpowiedzialna za wydanie streszczenia decyzji (dokument przenośny P1 i SED P7000) – Rola instytucji kontaktowej w ustalaniu prawa do renty (Artykuł 49 Rozporządzenia 987/2009)
 • 45. Wzmocnione prawo obywatela doinformacji• Obowiązek udzielenia informacji przez instytucje kontaktowa• Informacja o wszystkich decyzjach podjętych przez instytucje zainteresowane poprzez streszczenie decyzji, P1 (Artykuł 48 Rozporządzenia 987/2009)• W wypadku gdy wnioskodawca rozważa ubieganie się o odroczenie przyznania świadczeń z tytułu starości, instytucje zobowiązane są udzielić wszelkich informacji o konsekwencjach
 • 46. Świadczenia tymczasowe• Artykuł 50 Rozporządzenia 987/2009 – instytucja, która w trakcie rozpatrywania wniosku ustali, że na podstawie mającego zastosowanie ustawodawstwa wnioskodawca jest uprawniony do niezależnego świadczenia, niezwłocznie dokonuje wypłaty – W każdym wypadku, gdy z dostępnych informacji wynika, że wnioskodawca jest uprawniony do otrzymywania płatności od danej instytucji, instytucja ta wypłaca mu zaliczkę w kwocie jak najbardziej odpowiadającej kwocie finalnej DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 47
 • 47. Prawo do ponownego rozpatrzenia decyzji(Artykul 48 Roprodzadzenia 987/2009)• Artykuł 48(2) Rozporządzenia 987/2009 – Gdy po otrzymaniu streszczenia okaże się, że wzajemne oddziaływanie decyzji podjętych przez dwie lub więcej instytucji może wpłynąć w sposób niekorzystny na prawa wnioskodawcy, ma on prawo do ponownego rozpatrzenia decyzji
 • 48. Uwzględnianie okresów przeznaczonych nawychowywanie dziecka (Artykuł 44Rozporządzenia 987/2009)• Orzeczenia ETS w sprawach Elsen/Krauer• Zasada zaliczania okresów przeznaczonych na wychowywanie dziecka przez państwo, którego ustawodawstwu osoba podlegała za względu na wykonywanie pracy w chwili gdy na podstawie tego ustawodawstwa zaczęto uwzględniać okres przeznaczony na wychowywanie dziecka, a nie bierze się ich pod uwagę w państwie właściwym
 • 49. Zasady odnośnie wyliczaniaświadczeń• Przepisy odnośnie zbiegu świadczeń (Artykuł 55 rozporządzenia 883/2004) – Możliwość wzięcia pod uwagę w większym zakresie świadczeń pobieranych w innych państwach członkowskich
 • 50. 51
 • 51. 12.30– 12.30–12.45 SESJA PORANNA NADUŻYCIA ZWIĄZANE Z USTAWODAWSTWEM WŁAŚCIWYM I ŚWIADCZENIAMI Piotr Popek Departament Ubezpieczeń i Składek Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych FRAUD WITH APPLICABLE LEGISLATION AND BENEFITS Piotr Popek Department of Insurance and Contributions Social Insurance InstitutionHEADQUARTERS OF THE SOCIAL INSURANCE INSTITUTION, WARSAW, 3 DECEMBER 2010 CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH , WARSZAWA, 3 GRUDNIA 2010 R.
 • 52. Jak to się zaczęło?Nota delegacji angielskiej postawiona na306 posiedzeniu Komisji Administracyjnej– październik 2007Decyzja o powołaniu grupy roboczej „adhoc” ds. zwalczania błędów i nadużyćwystępujących na tle realizacji przepisówRozporządzenia 1408/71
 • 53. Obszary badawcze grupyanaliza ryzyka związanego z wypłacaniemświadczeń pieniężnychbłędy i nadużycia występujące w obszarzeustawodawstwa właściwegoporozumienia dwustronne z zakresuwspółpracywymiana informacji i porównywaniezbiorów
 • 54. Ustalenia – obszar świadczeńRyzyko wystąpienia błędów i nadużyć: brak informacji o zgonie (świadczenia emerytalne i renty rodzinne) pobieranie świadczenia podczas wykonywania pracy (świadczenia z tytułu bezrobocia) brak informacji o osiąganym przychodzie, który ma wpływ na wysokość wypłacanego świadczenia (świadczenia z tytułu bezrobocia i specjalne świadczenia bezskładkowe) brak informacji o zmianie miejsca zamieszkania (świadczenia rodzinne i specjalne świadczenia bezskładkowe, świadczenia emerytalno-rentowe oparte na zamieszkaniu) pobieranie świadczeń w więcej niż jednym państwie członkowskim (świadczenia rodzinne)
 • 55. Ustalenia – obszar ustawodawstwo właściweDelegowanie jako najbardziej ryzykowny obszarAby uniknąć błędów i nadużyć państwa chcą byćinformowane o pracownikach delegowanych na ichterytorium, jednakże brak im środków do analizykażdego przypadkuInstytucje realizujące przepisy Tytułu II ufają sobie(zaskakujące, zważywszy na punkt powyżej)Celowe działanie klientów jako główne źródło błędówKonieczność pozostawienia papierowej formyzaświadczenia o ustawodawstwie właściwym(formularz E101, aktualny formularz A1)
 • 56. Ustalenia – porozumienia dwustronneNajwięcej umów dwustronnych zawarłyNiemcy (43), Holandia (10), Belgia (9),Finlandia (8), Francja (7)Porozumienia mają charakter wycinkowy(emerytury, informacje o zgonie itp.)Porozumienia dają prawne ramy dowspółpracy między instytucjamiubezpieczeniowymi
 • 57. Ustalenia – wymiana danychFormularze serii E są słabej jakościDługi czas oczekiwania na odpowiedźNiska wiarygodność danych dostarczanych przezklientówPaństwa są zainteresowane gromadzeniem danychw celu porównywania zbiorów (zgony, zgłoszeniedo ubezpieczeń, zarobki, dane identyfikacyjneosób, miejsce zamieszkania)Spore nadzieje związane z EESSI i SED
 • 58. Kontynuacja badań - druga grupa roboczaPowołana na 313 posiedzeniu KomisjiAdministracyjnej – luty 2009Obszary badawcze zgodnie z mandatem:– Brak informacji o zgonie– Ryzyko związane ze świadczeniami rzeczowymi z tytułu opieki zdrowotnej– Brak informacji o zmianie miejsca zamieszkania
 • 59. Ustalenia – brak informacji o zgonieBrak informowania o zgonie w ograniczonej ilościprzypadków: 3-5%Ryzyko mniejsze, jeżeli osoba otrzymuje świadczenia zdwóch państw z czego jedno jest państwemzamieszkaniaRyzyko większe, jeżeli osoba z jednego państwaotrzymuje świadczenie a w drugim mieszkaPorównywanie zbiorów – skuteczne, choć rzadkostosowaneNajczęściej stosowane są zaświadczenia o pozostawaniuprzy życiu – największy mankament – wysyłane częstobez wiedzy instytucji państwa zamieszkania
 • 60. Ustalenia – miejsce zamieszkaniaMiejsce zamieszkania jest szczególnieistotne w przypadku wypłacania świadczeńod niego zależnychKryteria pomagające ustaleniu miejscazamieszkania zawarte w art. 11 R 987/2009Udostępnienie informacji o zmianieustawodawstwa właściwego - ograniczenia
 • 61. Dalsze prace na poziomie wspólnotowymDecyzja Komisji Administracyjnej Nr A1 –w sprawie procedury dialogu i koncyliacjiw zakresie ważności dokumentów,określania ustawodawstwa właściwego orazustalania świadczeń na mocyRozporządzeniaDecyzja Komisji Administracyjnej Nr H5 –dotycząca współpracyNoty Sekretariatu, Niemiec, Holandii,Finlandii
 • 62. Rezultaty dotychczasowych działań (1)ZA – Zauważanie problemu, dokładna analiza – Wzrost świadomości instytucji, – Zaangażowanie Komisji Administracyjnej w pomoc instytucjom ubezpieczeniowym – Zwrócenie uwagi na konieczność poprawy jakości danych pozwalających na zidentyfikowanie osób
 • 63. Rezultaty dotychczasowych działań (2)PRZECIW – W zakresie ustawodawstwa właściwego procedura wynikająca z Decyzji A1 nie była dotychczas stosowana – Nadal słaba jakość formularzy A1 (brak adresów miejsca wykonywania pracy) – Manipulowanie ustawodawstwem właściwym nadal łatwe (trudna współpraca między instytucjami) – Porównywanie zbiorów w ograniczonym zakresie (koszty, niska jakość danych identyfikacyjnych osób)
 • 64. Możliwe scenariusze (1)W zakresie ustawodawstwa właściwego Wyjaśnianie poszczególnych przypadków – brak rozwiązań systemowych Przyjęcie rozwiązań systemowych jedynie w zakresie poprawy jakości wymienianych danych Przyjęcie rozwiązań systemowych oraz stworzenie narzędzi IT wspomagających analizę danych zawartych w SED Decyzja A1 pozostanie nadal środkiem ostatecznym
 • 65. Możliwe scenariusze (2)„Mozolne” zacieśnianie współpracy w zakresieświadczeń emerytalnych w formie dwustronnychumów lub porozumieńOgólnowspólnotowa wymiana baz danych iporównywania zbiorów (mało prawdopodobne)Utrzymywanie status quo i podejmowanieindywidualnych działań bez rozbudowywaniawspółpracy z zagranicznymi instytucjami(uszczelnienie systemu od wewnątrz)
 • 66. Dziękuję za uwagę Piotr Popek Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Ubezpieczeń i Składek popekp@zus.pl
 • 67. 12.45– 12.45–13.00 SESJA PORANNA SUMOWANIA OKRESÓW – PROBLEM INTERPRETACJI ART. 6 ROZPORZĄDZENIA WE NR 883/2004 Andrzej Szybkie Naczelnik w Departamencie Rent Zagranicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych THE PROBLEMS OF CALCULATING PERIODS OF INSURANCE EMPLOYMENT AND RESIDENCE (PROBLEMS OF INTERPRETING ARTICLE 6 OF THE REGULATION 883/2004) Andrzej Szybkie Head of the Foreign Pensions Department Social Insurance InstitutionHEADQUARTERS OF THE SOCIAL INSURANCE INSTITUTION, WARSAW, 3 DECEMBER 2010 CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH , WARSZAWA, 3 GRUDNIA 2010 R.
 • 68. Training and reporting on European Social Security (trESS)Sumowanie okresów– problem interpretacji art. 6 rozporządzenia WE nr 883/2004__________________________________________________Aggregation of periods- the problem with legal interpretation of art. 6 of EC Regulation No883/2004 Andrzej Szybkie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS Departament Rent ZagranicznychSEMINARIUM „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Najnowsze zmiany w przepisach PT.:koordynacyjnych: Rozporządzenie 883/2004 - rozporządzenie wykonawcze”Warszawa, 03.12.2010 r. 69
 • 69. Artykuł 6Sumowanie okresówO ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, właściwa instytucja Państwa Członkowskiego, którejustawodawstwo uzależnia:– nabycie, zachowanie, przysługiwanie lub odzyskanie prawa do świadczeń,– objęcie przez ustawodawstwo, lub– dostęp do lub zwolnienie z ubezpieczenia obowiązkowego, fakultatywnego kontynuowanegolub dobrowolnego,od spełnienia okresów ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub zamieszkania, bierzepod uwagę w niezbędnym zakresie okresy ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lubzamieszkania spełnione na podstawie ustawodawstwa każdego innego Państwa Członkowskiego, takjakby były to okresy spełnione na podstawie stosowanego przez nie ustawodawstwa.Article 6Aggregation of periodsUnless otherwise provided for by this Regulation, the competent institution of a Member State whoselegislation makes:— the acquisition, retention, duration or recovery of the right to benefits,— the coverage by legislation, or— the access to or the exemption from compulsory, optional continued or voluntary insurance,conditional upon the completion of periods of insurance, employment, self-employment or residenceshall, to the extent necessary, take into account periods of insurance, employment, selfemploymentor residence completed under the legislation of any other Member State as though they were periodscompleted under the legislation which it applies. 70
 • 70. Jak sumować okresy:-Koncepcja przyjęcia krajowego charakteru dla sumowanych okresówzagranicznych-Koncepcja przyjęcia zagranicznego charakteru dla sumowanychokresów zagranicznych- Sumowanie okresów a asymilacja zdarzeń i okoliczności- Sprawa TSUE C-440/09 Tomaszewska v. ZUS Oddział w NowymSączuHow to agregate the periods:- Conception of the national character of the totalized foreign periods- Conception of the foreign character of the totalized foreign periods- aggregation of periods and assimilation of facts and events- CJEU Case C-440/09 Tomaszewska v. ZUS Branch in Nowy Sącz 71
 • 71. Dwa „sumowania”Sumowanie okresów dla celów ustalenia prawa a sumowaniedla celów obliczenia wysokości świadczenia.Problem definicji „okresu ubezpieczenia” i „okresuzamieszkiwania”.Two „aggregations”Aggregation of periods for purposes of establishingentitlement to benefit and aggregation for purposes ofcalculation of benefit.The problem of definition of „period of insurance” and „periodof residence”. 72
 • 72. Projekt decyzji dotyczącej sumowania okresów przygotowanyprzez Komisję Administracyjną ds. ZabezpieczeniaSpołecznego Pracowników Migrujących- zakres decyzji- rozstrzygnięcie Komisji- ocena regulacjiDraft decision on aggragation of periods prepared by TheAdministrative Commission for the Coordination of SocialSecurity Systems- the scope of draft decision- the approach of the Commission- opinion on the proposal 73
 • 73. Dziękuję za uwagęThank you for attention 74
 • 74. PANEL DYSKUSYJNY STUDIUM PRZYPADKU Piotr Popek Departament Ubezpieczeń i Składek Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych CASE STUDY Piotr Popek Department of Insurance and Contributions Social Insurance InstitutionHEADQUARTERS OF THE SOCIAL INSURANCE INSTITUTION, WARSAW, 3 DECEMBER 2010 CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH , WARSZAWA, 3 GRUDNIA 2010 R.
 • 75. Artykuł 13 rozporządzenia 883/2004Art. 13 ust. 1 – osoba wykonująca pracę najemnąw dwóch lub kilku państwach członkowskichpodlega ustawodawstwu państwa zamieszkaniajeżeli jest związana z dwoma pracodawcamiArt. 13 ust. 3 – osoba, która prowadzi działalnośćgospodarczą w jednym państwie a w drugim jestpracownikiem najemnym podlega ustawodawstwupaństwa członkowskiego, na terenie któregowykonuje pracę najemną
 • 76. Przypadek 1Osoba zostaje zatrudniona na podstawie umowyzlecenia w przedsiębiorstwie A mającym siedzibęw Wielkiej Brytanii – kilka godzin w miesiącu –wynagrodzenie 50 złotych, osoba przejmujeobowiązki płatnikaOsoba zostaje zatrudniona na podstawie umowyzlecenia w przedsiębiorstwie B – pełen etat –wynagrodzenie 4000 tys. złotych. Firma B wysyłapracownika za granicę do wykonywania pracy alenie prowadzi znaczącej części działalności
 • 77. Przypadek 1 c.d.W jaki sposób omijane jest prawo?Przepisy krajowe: – osoba zatrudniona na podstawie dwóch umów zlecenia podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy, która została zawarta wcześniej lub z wybranejPrawo wspólnotowe – osoba, która wykonuje pracę na rzecz dwóch lub kilku pracodawców w różnych państwach członkowskich podlega ustawodawstwu państwa zamieszkania
 • 78. Przypadek 1 – c.d.Skutki– Podstawa wymiaru składek odprowadzana od kwoty 50 złotych– Z tytułu wykonywania pracy na rzecz pracodawcy B, który nie mógłby delegować osoby za granicę, ponieważ nie spełnia wymogów wysłania, osoba podlega i tak polskiemu ustawodawstwu– Pracownik wykonuje pracę na terenie Polski?Co może zrobić Zakład?– Próbować udowodnić, że umowa zlecenia nosi znamiona stosunku pracy (współpraca z PIP)– Próbować udowodnić, że praca wykonywana jest zdalnie z kraju oddelegowania lub nie jest wykonywana w ogóle– Trudności w sprawdzeniu pracodawcy A – siedziba w innym państwie UE
 • 79. Przypadek 2Osoba prowadzi działalność gospodarczą naterenie PolskiZawiera umowę o pracę z pracodawcąmającym siedzibę na terenie Niemiec –praca ma być wykonywana 1 dzień wmiesiącu na terenie Słowacji i Czech ipolegać na promowaniu szkoleńinternetowych
 • 80. Przypadek 2 c.d.W jaki sposób omijane jest prawo? Osoba pracująca jednocześnie w dwóch lub kilku państwach członkowskich podlega ustawodawstwu państwa siedziby pracodawcy jeżeli nie wykonuje znaczącej pracy w państwie zamieszkania – osoba podlega więc ubezpieczeniom w Niemczech Ponieważ jest sytuacja zbiegu pracy najemnej i działalności gospodarczej w dwóch różnych państwach, osoba nie podlega ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności w Polsce.
 • 81. Przypadek 2 c.d.Skutki– Osoba wyrejestrowuje się z działalności w Polsce– Jest zgłaszana do niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych na minimalną kwotęCo może zrobić Zakład?– Sprawdzać, czy osoba faktycznie wykonuje pracę najemną – trudne do zweryfikowania– Zwrócić się z prośbą do instytucji niemieckiej o sprawdzenie firmy niemieckiej czy faktycznie jej pracownicy wykonują w ten sposób pracę
 • 82. Na czym polega trudność?Zakład w dużej mierze musi się opierać na dokumentachprzedłożonych przez ubezpieczonego– Oświadczenia– Umowa o pracęOgraniczona pomoc ze strony zagranicznych instytucjiubezpieczeniowychCzy dokument potwierdzający zgłoszenie doubezpieczenia z tytułu pracy najemnej należy uznawaćza potwierdzenie podlegania ustawodawstwu?Jaki status w tym przypadku ma formularz A1?
 • 83. Dziękuję za uwagę Piotr Popek Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Ubezpieczeń i Składek popekp@zus.pl