2010 - Sociālās drošības sistēmu koordinēšana Eiropā

298 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
298
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2010 - Sociālās drošības sistēmu koordinēšana Eiropā

 1. 1. Sociālās drošības sistēmu koordinēšana Eiropā Veselības Norēķinu centrs 2010.gada 28.septembris
 2. 2. Latvijā ir divas kompetentās institūcijas, kas nodrošina pakalpojumu piešķiršanusaskaņā ar Regulu Nr.1408/71 (no 2010.gada 1.maija saskaņā ar Regulu Nr.883/2004): Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Veselības norēķinu centrs (VNC).
 3. 3. • Veselības norēķinu centrs ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde• Veselības norēķinu centra mērķis ir īstenot valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus• Viena no Funkcijām ir nodrošināt starptautisko saistību izpildi veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un veselības aprūpei paredzēto valsts budžeta līdzekļu administrēšanā.
 4. 4. Starptautisko pakalpojumu daļa (SPD) īsteno šādas funkcijas:• veselības aprūpes pakalpojumu administrēšana ES un Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apjomā Latvijas Republikas iedzīvotājiem, uzturoties ES un EEZ dalībvalstīs, kā arī ES un EEZ dalībvalstu apdrošinātajām personām, uzturoties Latvijas Republikā• veselības aprūpes pakalpojumu administrēšana attiecībās ar citām valstīm atbilstoši noslēgtajiem līgumiem• Latvijas Republikas iedzīvotāju un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju informēšana un izglītošana par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas, saņemšanas un apmaksas kārtību Latvijas Republikas iedzīvotājiem, uzturoties ES un EEZ dalībvalstīs, kā arī ES un EEZ dalībvalstu apdrošinātajām personām, uzturoties Latvijas Republikā
 5. 5. SPD uzdevumi:– administrē veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu un apmaksu Latvijas Republikas iedzīvotājiem, uzturoties ES un EEZ dalībvalstīs, kā arī citās valstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;– administrē veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu ES un EEZ dalībvalstu apdrošinātajām personām, uzturoties Latvijas Republikā;– organizē un nodrošina sadarbību ar citu ES un EEZ dalībvalstu kompetentajām institūcijām attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu;– piedalās Eiropas Komisijas nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorāta Administratīvās komisijas darba ņēmēju sociālās drošības jautājumos Audita valdes sēdēs;– pieņem Latvijas Republikas iedzīvotāju iesniegumus un citu ES vai EEZ dalībvalstu kompetento iestāžu pieprasījumus E (S) veidlapu, EVAK (Eiropas veselības apdrošināšanas kartes) vai EVAK aizvietojošo sertifikātu saņemšanai.– SPD kompetences ietvaros izskata saņemtos iesniegumus, sagatavo un izsniedz E(S) veidlapas, EVAK vai EVAK aizvietojošos sertifikātus;
 6. 6. – pieņem ES un EEZ dalībvalstu kompetento institūciju izsniegtās E (S)veidlapas atbildes daļas aizpildīšanai;– veic sagatavoto un ES un EEZ dalībvalstu kompetento institūciju izsniegto E(S) veidlapu, EVAK un EVAK aizvietojošo sertifikātu reģistrēšanu un uzskaiti VNC Vadības informācijas sistēmā vai SPD iekšēji izveidotā datu bāzē;– SPD kompetences ietvaros izskata Latvijas Republikas iedzīvotāju iesniegtās prasības par izdevumu atmaksu par citās ES un EEZ dalībvalstīs saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;– SPD kompetences ietvaros piedalās starpvalstu norēķinu veikšanā ar ES un EEZ kompetentajām institūcijām par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas sniegti Latvijas Republikas iedzīvotājiem, uzturoties ES un EEZ dalībvalstīs, kā arī ES un EEZ dalībvalstu apdrošinātajām personām, uzturoties Latvijas Republikā;– piedalās tiesību aktu projektu izstrādē saskaņā ar ES likumdošanā noteiktajām prasībām par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kas saņem veselības aprūpes pakalpojumus citās ES un EEZ dalībvalstīs, kā arī ES un EEZ dalībvalstu apdrošinātajām personām, uzturoties Latvijas Republikā;– SPD kompetences ietvaros piedalās VNC Vadības informācijas sistēmas Eiropas lietu moduļa izstrādē un uzturēšanā;
 7. 7. • SPD kompetences ietvaros seko līdzi ES likumdošanai un tās izmaiņām veselības aprūpes nozarē, sniedz juridiskus un ekonomiskus atzinumus par ES likumdošanas ietekmi uz Latvijas Republikas veselības aprūpes sistēmu, valsts budžetu, kā arī VNC darbību• SPD kompetences ietvaros izstrādā informatīvos materiālus un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par Latvijas Republikas iedzīvotāju tiesībām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, uzturoties ES un EEZ dalībvalstīs, kā arī ES un EEZ dalībvalstu apdrošināto personu tiesībām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, uzturoties Latvijas Republikā• SPD kompetences ietvaros piedalās starpvalstu norēķinu veikšanā par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas sniegti ārpus ES un EEZ dalībvalstīm, ja ir noslēgti attiecīgi starpvalstu līgumi• SPD kompetences ietvaros piedalās VNC Vadības informācijas sistēmas Eiropas lietu moduļa izstrādē un uzturēšanā
 8. 8. • SPD kompetences ietvaros seko līdzi ES likumdošanai un tās izmaiņām veselības aprūpes nozarē, sniedz juridiskus un ekonomiskus atzinumus par ES likumdošanas ietekmi uz Latvijas Republikas veselības aprūpes sistēmu, valsts budžetu, kā arī VNC darbību•• SPD kompetences ietvaros izstrādā informatīvos materiālus un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par Latvijas Republikas iedzīvotāju tiesībām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, uzturoties ES un EEZ dalībvalstīs, kā arī ES un EEZ dalībvalstu apdrošināto personu tiesībām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, uzturoties Latvijas Republikā• SPD kompetences ietvaros piedalās starpvalstu norēķinu veikšanā par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas sniegti ārpus ES un EEZ dalībvalstīm, ja ir noslēgti attiecīgi starpvalstu līgumi
 9. 9. Pasākumi pēc 2010.gada 1.maija• Sagatavoti priekšlikumi MK 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” XI nodaļas grozījumiem atbilstoši jaunai Regulai ( stājās spēkā 2010.gada 19.augustā)• Uzsākta jauno S veidlapu sagatavošana un izsniegšana
 10. 10. Pasākumi pēc 2010.gada 1.maija• Ievietota informācija VNC mājas lapā par izmaiņām ES un Latvijas likumdošanā• Ievietota informācija VNC mājas lapā iedzīvotājiem un ārstniecības personām par jaunām S1,S2 un S3 veidlapām
 11. 11. Pasākumi pēc 2010.gada 1.maija• Sagatavoti projekti grozījumiem VNC iekšējiem normatīviem aktiem atbilstoši jaunai 2004.gada 29.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.883/2204 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un 2009.gada 16.septembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību regulai (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu
 12. 12. • Izstrādāta vecās1972.gada 21.marta Regulas 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darba ņēmējiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienas teritorijā, un 1972.gada 21.marta Padomes regulas (EEK) Nr.574/72 ar kuru nosaka izpildes kārtību Regulai (EEK) Nr.1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darba ņēmējiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienas teritorijā salīdzinošā tabula ar jauno 2004.gada 29.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.883/2204 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un 2009.gada 16.septembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību regulai (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu• Izstrādāta tabula veco E veidlapu atbilstībai jaunām S veidlapām un attiecīgi piemērojamiem tiesību aktiem.
 13. 13. VEIDLAPU STATISTIKA 2008 IENĀKOŠĀS VEIDLAPAS IZEJOŠĀS VEIDLAPAS t.sk. EVAKaMēnesis EVAK/AS E112 E106 E121 Citas EVAK s E112 E106 E121 CitasJanvāris 39 0 9 0 0 3028 25 16 4 2 0Februāris 31 0 0 0 0 3182 21 6 12 8 0Marts 54 0 5 3 0 3600 11 6 6 8 0Aprīlis 51 0 4 0 0 4882 24 14 8 8 0Maijs 65 0 4 3 0 4727 8 8 58 9 0Jūnijs 88 0 2 2 0 5191 13 8 13 10 0Jūlijs 115 0 4 2 0 7159 15 18 28 6 0Augusts 91 0 10 2 0 6032 14 7 13 2 0Septembris 122 0 12 4 0 4299 21 11 23 6 0Oktobris 55 0 6 3 0 3729 12 30 2 0Novembris 34 0 2 3 0 2315 16 9 2 0KOPĀ 792 0 59 23 0 50458 152 127 209 64 0
 14. 14. VEIDLAPU STATISTIKA 2009 IENĀKOŠĀS VEIDLAPAS IZEJOŠĀS VEIDLAPASMēnesis EVAK/AS E112 E106 E121 Citas EVAK EVAKas E112 E106 E121 CitasJanvāris 48 1 6 3 0 2169 8 19 12 5 0Februāris 29 0 2 1 0 2948 24 6 50 6 0Marts 26 0 5 1 0 4272 43 7 3 7 0Aprīlis 47 0 6 0 0 4882 24 18 38 7 0Maijs 52 0 5 3 0 5060 23 3 16 10 0Jūnijs 24 0 3 0 0 5624 26 6 30 10 0Jūlijs 58 0 9 1 0 5404 19 20 1 2 0Augusts 54 0 4 1 0 6929 43 11 114 5 0Septembris 58 0 5 1 0 4311 34 13 28 2 0Oktobris 20 0 10 3 0 4245 44 7 63 5 0Novembris 21 0 5 0 0 3193 45 4 43 8 0KOPĀ 455 1 78 15 0 52121 373 122 447 81 0
 15. 15. IZRAKSTĪTIE RĒĶINI 2008 IZRAKSTĪTIE RĒĶINI, LS (E125 Iz, E127 Iz)E111/EVAK/AS Ie E112 Ie E106 Ie E121 Ie Citas Kopā 0,00 0,00 0,00 12912,64 0,00 12912,64 0,00 0,00 0,00 15538,64 0,00 15538,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15645,33 0,00 0,00 0,00 0,00 15645,33 10468,35 0,00 77,10 0,00 0,00 10545,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26113,68 0,00 77,10 28451,28 0,00 54642,06
 16. 16. IZRAKSTĪTIE RĒĶINI 2009 IZRAKSTĪTIE RĒĶINI, LS (E125 Iz, E127 Iz)E111/EVAK/AS Ie E112 Ie E106 Ie E121 Ie Citas Kopā 5735,19 0,00 0,00 0,00 0,00 5735,19 2401,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2401,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1465,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1465,87 3254,72 0,00 0,00 0,00 0,00 3254,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21660,10 0,00 21660,10 1481,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1481,65 35126,03 0,00 0,00 21660,10 0,00 56786,13
 17. 17. SAŅEMTIE RĒĶINI, LS (E125 Ie, E127 Ie) 2008 E125 PAR: E127 PAR:EVAK/AS E112 E106 CITĀM KOPĀ: E121 E120 KOPĀ: 9698,47 112734,84 222,80 0,00 122656,11 0,00 0,00 0,00 40185,42 0,00 1147,99 0,00 41333,41 2875,79 0,00 2875,79 53468,54 4638,95 97,69 0,00 58205,18 0,00 0,00 0,00 93230,02 341782,89 2814,14 0,00 437827,05 0,00 0,00 0,00 8755,13 0,00 1926,43 0,00 10681,56 9047,81 0,00 9047,81 13,98 0,00 23,40 0,00 37,38 0,00 0,00 0,00 50888,52 34874,31 2800,12 0,00 88562,95 3354,96 0,00 3354,96 102806,76 33586,23 476,44 0,00 136869,43 0,00 0,00 0,00 46459,19 142709,63 2695,43 0,00 191864,25 0,00 0,00 0,00 384937,33 299031,39 1708,73 0,00 685677,45 0,00 0,00 0,00 13619,08 0,00 0,00 0,00 13619,08 467,16 0,00 467,16 16689,61 0,00 5322,24 0,00 22011,85 0,00 0,00 0,00 820752,05 969358,24 19235,41 0,00 1809345,70 15745,72 0,00 15745,72
 18. 18. SAŅEMTIE RĒĶINI, LS (E125 Ie, E127 Ie) 2009 E125 PAR: E127 PAR:EVAK/AS E112 E106 CITĀM KOPĀ: E121 E120 KOPĀ: 71516,76 31213,54 3228,89 0,00 105959,19 26461,12 0,00 26461,12 62850,46 264572,47 5504,38 0,00 332927,31 2477,13 0,00 2477,13 76788,75 250555,51 94,12 0,00 327438,38 771,91 0,00 771,91 166363,36 245993,71 4279,19 0,00 416636,26 0,00 0,00 0,00 15275,29 63775,58 731,86 0,00 79782,73 31629,56 0,00 31629,56 54558,59 139475,03 9585,57 0,00 203619,19 0,00 0,00 0,00 45980,51 106580,93 5879,78 0,00 158441,22 0,00 0,00 0,00 88570,16 5824,56 706,66 0,00 95101,38 719,27 0,00 719,27 15564,51 0,00 16,71 0,00 15581,22 987,89 0,00 987,89 45153,44 139063,95 738,84 0,00 184956,23 2314,54 0,00 2314,54 85631,92 6795,88 13161,79 0,00 105589,59 2636,94 0,00 2636,94 220194,81 225207,47 20571,61 0,00 465973,89 21575,72 0,00 21575,72 948448,56 1479058,63 64499,40 0,00 2492006,59 89574,08 0,00 89574,08
 19. 19. • Apmaksāts 2008.g. 1 943 71,30 LVL• Saņemts 2008.g. 46 050,94 LVL• Apmaksāts 2009.g. 2 757 656,80LVL• Saņemts 2009.g. 33 752,54 LVL
 20. 20. Paldies par uzmanību! Veselības norēķinu centrs Cēsu iela 31 k-3 (6.ieeja) Riga, Latvija, LV-1012 Tālr.: 67043700 Fakss: 67043701 vnc@vnc.gov.lv www.vnc.gov.lv

×