Nye optjeningskrav i børne- ogungeydelsen. Forholdet til 883/04        lektor, ph.d Stine Jørgensen  WELMA - CENT...
Dansk social sikring- Generel skattefinansiering- Personkredsregler der sikrer tilknytningtil DK- National fortolkningssti...
Børne- og ungeydelsen- lov 147/1986 (Børnefamilieydelsen)- et led i en skattereform- udligning af forsørgerbyrder, ”forbed...
Børne- og unge ydelsen- børn indtil 3 år 16.992 kr./årligt- børn fra 3 år og indtil det fyldte 7. år13.452 kr. årligt-børn...
Børne- og unge ydelsen- personskatteloven § 10, stk. 2. Personerunder 18 år, lavere personfradrag   WELMA - CENTER FOR ...
Personkredsregler  § 2, stk. 1: FM er fuld skattepligtigefter kildeskattelovens § 1,  § 2, stk. 2: At barnet faktisk o...
EU-retlige dimensionOmfattet af Fo 883/04 om koordinering afde sociale sikringsordninger  - artikel 3 j familieydelser  ...
Personkreds EU borgerebkg.1026/2005 om udbetaling afbørnefamilieydelse til personer der ikke er fuldtskattepligtige efter ...
Optjeningsprincip- indførelse af optjeningsprincip, jf. lov1609/2010- virkning fra 1.1.2012- Børne- og unge ydelsen- Børne...
optjeningsprincipFormål:Bemærkninger: “reel tilknytning til Danmark for at opnåfuld ydelse”Tværministerielt udvalg, rappor...
Social dumping?Betænkning (S og SF): “lovforslaget tager fat på en reel problemstilling, hvor en række arbejdstagere i Dan...
Optjeningsprincippet- bopæl eller beskæftigelse i DK mindst 2år indenfor de seneste 10 år forud for denperiode, udbetaling...
Optjeningskravet fortsat ..- 12 mds. beskæftigelse eller bopæl- 50%af ydelsen- 18 mds bopæl eller beskæftigelse – 75% af y...
Optjeningsprincippet ifht. EU- Indirekte forskelsbehandling pga.nationalitetBemærkninger til lovforslaget:Optjeningsprinci...
Optjeningsprincip i forhold til EULovbemærkninger: EU Domstolen har ”i enrække sager” anerkendt tilknytningskravsom beting...
Optjeningsprincip ifht EUSpm. 4, til L79:C-157/07, FörsterC-209/03, Bidar    WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆ...
Praksis fra EU DomstolenC-209/03, BidarØkonomisk støtte til studerende (studentsupport)Krav om sædvanligt bopæl i England ...
Bidar fortsatTraktatens artikel 12 (nu TEUF art. 18):Forbud mod forskelsbehandling på grundaf nationalitetObjektive grunde...
Bidar fortsat- studerende skal godtgøre at være integreret tilen vis grad, pr. 57- Ophold i en vis periode er egnet hertil...
Optjeningskrav ifht EUC-157/07, FörsterStudiestøtte i form af til dækning afleveomkostninger til studerende  - forudgåend...
Förster fortsat- objektive begrundelse: Faktisketilknytning- Bopælskravet er egnet til at opnå dette- Ikke disproportionel...
Optjeningskrav ifht. EU- Tilknytningskrav i Bidar og Förstervedrører økonomisk støtte til studerende- studiestøtte til stu...
C-503/09 Lucy StewartLucy Stewart down syndrom- bor med forældre i Spanien. Forældre modtagerarbejdsophørspension- Afslag ...
Lucy Stewart fortsatEU domstolen: Optjeningskravet er en hindring afden fri bevægelighed, idet det ”afholde ansøgerefra at...
Lucy Steawrt fortsatEU Domstol: lovligt formålBetingelsen er ikke i sig selv urimelig, men er ”ikke nødvendigvis udtryk fo...
Lucy StewartTilknytning kan fastslås på anden måde,pr 96- Lucy Stewart betalte tilsikringsordningen- Forældrene som hun va...
Lucy StewartBestemmelsen om optjening var derforikke proportionalDerfor ” ubegrundet begrænsning af defriheder, der er sik...
Konklusion- Optjeningskrav i fht. Børne- og ungeydelsenReel tilknytning gennem længerevarendeophold eller beskæftigelse. E...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2011 - Nye optjeningskrav i børne- og ungeydelsen. Forholdet til 883/04

212 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
212
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Efter de gældende regler er størrelsen af personfradraget ikke afhængig af skatteyderens alder, bortset fra de særlige personfradrag for pensionister. Som led i skattereformen udbetales en skattefri, indkomstuafhængig ydelse på 5.000 kr. pr. år til familier med børn og unge under 18 år. Som følge heraf udgør personfradraget for personer under 18 år ved lovforslaget et grundbeløb på 13.800 kr. For 1987 udgør personfradraget dog 18.800 kr.
 • Forholdt sig ikke til den euretlige dimension ved loven om børnefamilieydelsens vedtagelse i 1986 uanset at omfattet af 1408.
 • 2006 blev 26.806 kvinder og 16.864 mænd optaget på en videregående uddannelse. På stort set alle de uddannelser, der kræver over 9 i gennemsnit, er der et flertal af kvindelige studerende.
 • 2011 - Nye optjeningskrav i børne- og ungeydelsen. Forholdet til 883/04

  1. 1. Nye optjeningskrav i børne- ogungeydelsen. Forholdet til 883/04 lektor, ph.d Stine Jørgensen WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  2. 2. Dansk social sikring- Generel skattefinansiering- Personkredsregler der sikrer tilknytningtil DK- National fortolkningsstil (225-10)- Statusydelser WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  3. 3. Børne- og ungeydelsen- lov 147/1986 (Børnefamilieydelsen)- et led i en skattereform- udligning af forsørgerbyrder, ”forbedrebørnefamiliers vilkår”- skattefri ydelse til alle børn under 18 WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  4. 4. Børne- og unge ydelsen- børn indtil 3 år 16.992 kr./årligt- børn fra 3 år og indtil det fyldte 7. år13.452 kr. årligt-børn fra 7 år og indtil det fyldte 15. år10.584 kr. årligt- unge mellem 15 og 17 år 10.584 kr.årligt WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  5. 5. Børne- og unge ydelsen- personskatteloven § 10, stk. 2. Personerunder 18 år, lavere personfradrag WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  6. 6. Personkredsregler § 2, stk. 1: FM er fuld skattepligtigefter kildeskattelovens § 1, § 2, stk. 2: At barnet faktisk opholdersig her i landet WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  7. 7. EU-retlige dimensionOmfattet af Fo 883/04 om koordinering afde sociale sikringsordninger - artikel 3 j familieydelser WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  8. 8. Personkreds EU borgerebkg.1026/2005 om udbetaling afbørnefamilieydelse til personer der ikke er fuldtskattepligtige efter ksl. § 1.§ 1: skattepligt gælder ikke personer omfattet af1408/70 (883/04)§ 2: ophold i landet gælder ikke børn af personerer omfattet af dansk social sikring efter 1408/71og 883/04 (artikel 67) WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  9. 9. Optjeningsprincip- indførelse af optjeningsprincip, jf. lov1609/2010- virkning fra 1.1.2012- Børne- og unge ydelsen- Børnetilskud- Forskudsvis udbetaling af børnetilskud WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  10. 10. optjeningsprincipFormål:Bemærkninger: “reel tilknytning til Danmark for at opnåfuld ydelse”Tværministerielt udvalg, rapport s 5. arbejdstagere fraandre EU-lande, som efter kortvarig beskæftigelse iDanmark havde ret til dansk børnefamilieydelse til deresbørn, der boede i et andet EU-land” WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  11. 11. Social dumping?Betænkning (S og SF): “lovforslaget tager fat på en reel problemstilling, hvor en række arbejdstagere i Danmark fra andre EU-medlemslande har haft meget lave skattebetalinger og fået andre økonomiske goder på grund af uhensigtsmæssige regler. Dette har ført til konkurrenceforvridning og udnyttelse af de tilrejsende arbejdstagere gennem elendige arbejdsvilkår og lave timelønninger”. WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  12. 12. Optjeningsprincippet- bopæl eller beskæftigelse i DK mindst 2år indenfor de seneste 10 år forud for denperiode, udbetalingen vedrører.- 6 mds. bopæl el beskæftigelse 25 % afydelsen WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  13. 13. Optjeningskravet fortsat ..- 12 mds. beskæftigelse eller bopæl- 50%af ydelsen- 18 mds bopæl eller beskæftigelse – 75% af ydelsen WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  14. 14. Optjeningsprincippet ifht. EU- Indirekte forskelsbehandling pga.nationalitetBemærkninger til lovforslaget:Optjeningsprincip er sagligt da sikrerfaktisk tilknytning til DK og er egnet ognødvendigt. WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  15. 15. Optjeningsprincip i forhold til EULovbemærkninger: EU Domstolen har ”i enrække sager” anerkendt tilknytningskravsom betingelse for social ydelse WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  16. 16. Optjeningsprincip ifht EUSpm. 4, til L79:C-157/07, FörsterC-209/03, Bidar WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  17. 17. Praksis fra EU DomstolenC-209/03, BidarØkonomisk støtte til studerende (studentsupport)Krav om sædvanligt bopæl i England ogkrav om bosiddende tre årAfslag pga. ikke ”etableret” WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  18. 18. Bidar fortsatTraktatens artikel 12 (nu TEUF art. 18):Forbud mod forskelsbehandling på grundaf nationalitetObjektive grunde: faktisk forbindelse tilsamfundet i dette medlemsland WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  19. 19. Bidar fortsat- studerende skal godtgøre at være integreret tilen vis grad, pr. 57- Ophold i en vis periode er egnet hertil- etableringskrav umuligt for statsborgere fraandre medlemslande- derfor uforeneligt med TEUF artikel 18 WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  20. 20. Optjeningskrav ifht EUC-157/07, FörsterStudiestøtte i form af til dækning afleveomkostninger til studerende - forudgående bopæl i 5 år - Traktatens artikel 12, forbud modforskelsbehandling pga. nationalitet (nuTEUF artikel 18) WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  21. 21. Förster fortsat- objektive begrundelse: Faktisketilknytning- Bopælskravet er egnet til at opnå dette- Ikke disproportionelt, pr. 54 2004/38 artikel 24, 2 WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  22. 22. Optjeningskrav ifht. EU- Tilknytningskrav i Bidar og Förstervedrører økonomisk støtte til studerende- studiestøtte til studerende er ikke socialsikring- studiestøtte falder udenfor 888/04 WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  23. 23. C-503/09 Lucy StewartLucy Stewart down syndrom- bor med forældre i Spanien. Forældre modtagerarbejdsophørspension- Afslag om ydelse til handicappede (disabilityliving allowance)da ikke fast ophold i UKoptjeningskrav (26 uger ud af 52 umiddelbartforud for ansøgningen om ydelsen- dog stadig betaling til den nationalforskikringsordning WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  24. 24. Lucy Stewart fortsatEU domstolen: Optjeningskravet er en hindring afden fri bevægelighed, idet det ”afholde ansøgerefra at udøve deres ret til fri bevægelighed” pr. 85Objektive grunde:UK: ”effektiv, kontinuerlig forbindelse mellemmedlemsstat og modtageren af ydelsen” samt”sociale sikringsordninger økonomiske ligevægt”,pr. 88 WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  25. 25. Lucy Steawrt fortsatEU Domstol: lovligt formålBetingelsen er ikke i sig selv urimelig, men er ”ikke nødvendigvis udtryk for den reelle grad af tilknytning mellem den der ansøger … og medlemsstaten”, pr. 95 WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  26. 26. Lucy StewartTilknytning kan fastslås på anden måde,pr 96- Lucy Stewart betalte tilsikringsordningen- Forældrene som hun var afhængigarbejdsophørspension fra UKReel og tilstrækkelig tilknytning WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  27. 27. Lucy StewartBestemmelsen om optjening var derforikke proportionalDerfor ” ubegrundet begrænsning af defriheder, der er sikret alle unionsborgereved artikel 21, stk. 1, TEUF”, pr. 104” WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK
  28. 28. Konklusion- Optjeningskrav i fht. Børne- og ungeydelsenReel tilknytning gennem længerevarendeophold eller beskæftigelse. Er detteproportionalt?Skattepligtig efter kildeskatteloven § 1 WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDS INTEGRATION KØBENHAVNS UNIVERSITET WELMA.DK

  ×