2010 - Vysielanie zamestnancov Pozitívne a negatívne skúsenosti

370 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
370
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2010 - Vysielanie zamestnancov Pozitívne a negatívne skúsenosti

 1. 1. Vysielanie zamestnancovPozitívne a negatívne skúsenostiBrno, 14. septembra 2010
 2. 2. Nariadenie 1408/71 Nariadenie 883/2004 (1.5.2010)Článok 13 Článok 11Všeobecné pravidlo Všeobecné pravidloOsoby na ktoré sa nariadenie vzťahujepodliehajú právnym predpisom tohočlenského štátu na ktorého územívykonávajú zárobkovú činnosťČlánky 14 – 16 Články 12 – 15Vysielanie zamestnancov a SZČO Vysielanie zamestnancov a SZČOvykonávanie zamestnania v dvoch vykonávanie zamestnania v dvochčlenských štátoch a osobitné pravidlá pre členských štátoch a osobitné pravidlá preurčité druhy zamestnania určité druhy zamestnaniaObdobie vyslania 12 mesiacov Obdobie vyslania 24 mesiacovFormulár E - 101 Prenosný dokument A/1
 3. 3. Čo musí spĺňať zamestnanec a zamestnávateľ, aby mohol svojho zamestnanca vyslať• Podľa článku 12 nariadenia 883/2004 zamestnávateľ môže vyslať zamestnanca ak:• predpokladané trvanie tejto práce nepresiahne 24 mesiacov,• a zamestnanec nie je vyslaný, aby nahradil iného vyslaného zamestnanca,• zamestnávateľ musí obvykle vykonávať svoju činnosť vo vysielajúcom štáte,• počas obdobia vyslania musí existovať priamy vzťah medzi vysielajúcim zamestnávateľom a vyslaným zamestnancom.
 4. 4. Čo je to podstatná činnosť• pod podstatnou činnosťou zamestnávateľa na území členského štátu, v ktorom má sídlo nie je len činnosť týkajúca vnútorného riadenia,• ale všetky činnosti vykonávané príslušným podnikom. charakteristiku každého zamestnávateľa a skutočnej povahe vykonávaných činností.
 5. 5. Právne predpisy SR• Agentúra dočasného zamestnávania podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere za účelom jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi.• Právnická alebo fyzická osoba môže vykonávať činnosť agentúry dočasného zamestnávania len ak má na takúto činnosť povolenie vydané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
 6. 6. Agentúra dočasného zamestnania (ďalej len „ADZ“)• ADZ a Firma (ďalej len „FA“) uzatvoria obchodnú zmluvu• Obchodná zmluva je finančne výhodná aj FA a aj pre ADZ
 7. 7. Podstatný rozdiel medzi FA a ADZ FA ADZKmeňový zamestnanec odvádza prácu Zamestnanec ADZ vykonáva prácu pre FApriamo pre zamestnávateľa, ktorým je a platený je ADZplatený za svoju prácu.S priamym nadriadeným rieši všetky S priamym nadriadeným rieši všetkypracovné záležitosti vrátane pracovné záležitosti, okremodmeňovania odmeňovania, disciplinárnych záležitostí, ktoré sú v kompetencii ADZSociálne odvody vykonáva FA Sociálne odvody vykonáva ADZKmeňový zamestnanec má spravidla Zamestnanec ADZ má pracovnú zmluvupracovnú zmluvu na obdobie neurčité na obdobie určité
 8. 8. Činnosť ADZ môže vykonávať:• 1. fyzická osoba, ak je bezúhonná, má skončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa (bakalárske) a má na túto činnosť povolenie;• 2. právnická osoba, u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti a podmienku skončenia vysokoškolského vzdelania najmenej prvého stupňa (bakalárske) spĺňať osoba, ktorá koná v mene ADZ.
 9. 9. Žiadateľ v žiadosti okrem iného musí uviesť:• a) územný rozsah, v ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba bude vykonávať svoju činnosť• b) okruh zamestnaní, na ktoré bude prideľovať dočasných zamestnancov,
 10. 10. ADZ bude zrušené povolenie na vykonávanie ADZ na základe návrhu:• príslušného daňového úradu, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblastí daní,• príslušného úradu, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,• Národného inšpektorátu práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov a predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci• občana, ktorý bol činnosťou ADZ poškodený. ADZ musí v priebehu roka zaslať správu o svojej činnosti za príslušnýrok.
 11. 11. Počet žiadateľov o výnimku podľa článku 17 nariadenia 1408/71 od 1. 5. 2004Štát PočetČeská republika 3 600 (najmä ADZ)Maďarsko 2 000 (najmä ADZ)Štát PočetRakúsko → SR 380SR → Rakúsko 100
 12. 12. Ďakujem za pozornosť

×