2010 - De coördinatie van gezinsbijslagen

 • 68 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
68
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. trESS seminarie “De coördinatie van sociale zekerheid in Europa” De coördinatie van gezinsbijslagen Maastricht, 11 juni 2010 Henk van der Most Directie Juridische Zaken Sociale verzekeringsbank hvandermost@svb.nl
 • 2. oude / nieuwe samenloopVerordening (EEG) nr. 1408/71 Artikel 76, eerste en tweede lid, Verordening (EEG) nr. 1408/71 Artikel 77 Verordening (EEG) nr. 1408/71 Artikel 10, eerste en derde lid, Verordening (EEG) nr. 574/72 Artikel 10bis Verordening (EEG) nr. 574/72Verordening (EG) nr. 883/2004 Artikel 68, eerste en tweede lid, Verordening (EG) 883/2004 Artikel 59, eerste lid, Verordening (EG) nr. 987/2004
 • 3. tot en met 30 april 2010verordeningsrecht met recht in werknemers/zelfstandigenstelsel  artikel 76 Verordening (EEG) nr. 1408/71verordeningsrecht met recht in ingezetenenstelsel  Artikel 10, eerste lid, Verordening (EEG) nr. 574/72  a. schorsing nationaal recht woonland  b. als arbeid wordt verricht in woonland  b, i schorsing nationaal recht of recht o.g.v. art. 73, 74 in andere lidstaat  b, ii schorsing nationaal recht of recht o.g.v. art. 77, 78 in andere lidstaatrecht o.g.v. art. 73 of 74 met recht o.g.v. art. 73 of 74  Artikel 10, derde lid, Verordening (EEG) nr. 574/72overgang van rechten door verandering toepasselijke wetgeving  Artikel 10bis Verordening (EEG) nr. 574/72overgang van rechten door een wisseling van prioriteit  Niet geregeldgepensioneerden  Artikel 77 Verordening (EEG) nr. 1408/71
 • 4. met ingang van 1 mei 2010Hierarchie van grondenArtikel 68, lid 1, a Verordening (EG) nr. 883/2004• rechten o.g.v. werkzaamheden in loondienst en anders dan in loondienst• rechten o.g.v. pensioen• rechten o.g.v. de woonplaatsSamenloop van rechten op dezelfde grondArtikel 68, lid 1, b ,Verordening (EG) nr. 883/2004• woonplaats van de kinderen• hoogste bedrag aan gezinsuitkeringen (bij grond werkzaamheden)• langste verzekering (bij grond pensioen)AanvullingArtikel 68, tweede lid
 • 5. overgang van wetgeving/wisseling van prioriteitOvergang van wetgeving en wisseling van prioriteitArtikel 59 Verordening (EG) nr. 987/2004AC Besluit F1 van 12 juni 2009Als werkzaamheden in loondienst en anders dan in loondienst geldt ook de tijdelijke onderbreking van die werkzaamheden:(i) …(ii) …(iii) gedurende onbetaald verlof voor het opvoeden van kinderen, voor zover dit verlof volgens de relevante wetgeving gelijk wordt gesteld aan een activiteit als werknemer of zelfstandige.
 • 6. ¿ problemen ? Art. 68: “recht op grond van” => rechtsgrond of materiële omstandigheden van de rechthebbende (vgl. art. 76 oud: “wegens het uitoefenen van”) Arrest Bosmann (HvJ EG 20 mei 2008, zaak C-352/06) Samenloop van inkomensvervangende en inkomensaanvullende uitkeringen Overgang van wetgeving / wisseling van prioriteit als in een betrokken lidstaat geen recht op gezinsbijslag bestaat Aanvulling per kind of per gezin Aanvraag bij niet tijdige informatie-verstrekking / bij aanvraag niet- betrokken lidstaat / bij niet tijdige doorzending
 • 7. inkomensvervanging vs. inkomensaanvulling Echtpaar woont in lidstaat A. Man werkt in lidstaat D, vrouw in lidstaat S. Recht op ouderschapsverlof: D. 3 maanden full-time ouderschapsverlof € 1000 S. 6 maanden full-time ouderschapsverlof € 800 of 12 maanden € 400 bij halftijds werken MogelijkhedenA Vrouw: ouderschapsverlof van 1 januari tot 1 juli. Uitbetaling uit S € 4.800,- Man: ouderschapsverlof van 1 juli tot 1 oktober. Uitbetaling uit D € 3.000,-B Vrouw: ouderschapsverlof van 1 januari tot 1 januari = € 3.300,- Man neemt ouderschapsverlof van 1 juli tot 1 oktober = € 3.000,- Lidstaat S betaalt drie maanden (juli t/m september) € 500,- aan lidstaat D.
 • 8. aanvulling per kind of gezinVader en moeder hebben drie kinderen. Johan van 19, Maria van 16 enHanneke van 10.Er bestaat aanspraak op kinderbijslag in lidstaten A en B. Lidstaat A isde eerst aangewezen lidstaat voor betaling van kinderbijslag Aanspraak in lidstaat A Aanspraak in lidstaat B Johan 125 Johan 50 Maria 100 Maria 125 Hanneke 75 Hanneke 125 aanspraak bij Totale aanspraak bij aanvulling per kind: aanvulling voor gezin: LS A 300 LS A 300 LS B 75 LS B nihil Totaal 375 Totaal 300
 • 9. overgang van wetgeving/wisseling van prioriteitartikel 59, tweede lid, Verordening (EG) nr. 987/2004• Het [laatst bevoegde orgaan] deelt het orgaan van de andere betrokken lidstaat of lidstaten mede met ingang van welke datum het de betaling van de gezinsuitkeringen in kwestie beëindigt. De betaling door de andere betrokken lidstaat of lidstaten gaat in op die datum.Vraag Echtpaar woont in België. Eén van beide ouders werkt. De dienstbetrekking in België eindigt door vrijwillige uitdiensttreding op 10 januari. Het Belgische recht op kinderbijslag stopt op 31 maart. De betrokkene start werkzaamheden in Nederland op 5 juli. Wanneer start de betaling van Nederlandse kinderbijslag? a. 1 april b. 1 juli c. 1 augustus d. 1 oktober
 • 10. arrest BosmannVerordening (EEG) nr. 1408/71 verzet zich niet tegen de toekenning vangezinsbijslag door de woonstaat aan een werknemer die in een andere lidstaatwerkt en daar sociaal verzekerd is.België: Regeling voor grensarbeiders kinderbijslag voor meerderjarige kinderen als geen recht op kinderbijslag in de op grond van werkzaamheden bevoegde lidstaat bestaatDuitsland: § 65 Abs. 1 Satz 1 nr. 2 EstG Geen recht op Duitse kinderbijslag als ander land een vergelijkbare uitkering betaaltNederland: beleid CVA Nederlandse gezinsbijslag voor een kind waarvoor in een andere lidstaat geen gezinsbijslag wordt betaald
 • 11. de casusEen gezin woont in Maastricht. De moeder werkt deeltijds (24 uur) inDuitsland. De vader werkt voltijds in België. Eén kind.Recht op kinderbijslag per maand:België € 84Duitsland € 184Nederland (AKW) € 85Recht op Nederlandse kinderopvangtoeslag ad € 400 of kindgebondenbudget ad € 50 per maand?
 • 12. de casus: beoordelingDuitsland betaalt kinderbijslag € 184 (art. 68, lid 1, b, i, Vo. 883/2004)België betaalt € 84 aan Duitsland (art. 58 Vo. 987/2009)helft van Duits bedrag maar niet meer dan eigen maximum.Nederland niet in beeld ingevolge titel IItoetsing aan Bosmann• geen verzekering voor Algemene Kinderbijslagwet (art. 6a AKW) -> geen recht op kinderbijslag of kindgebonden budget.• geen belemmering in nationaal recht voor kinderopvangtoeslag -> geen recht ingevolge beleid CVA
 • 13. Dank voor uw aandachtHenk van der MostSociale verzekeringsbankhvandermost@svb.nl