De Haagse Binnenstad als onderneming

922 views

Published on

Verslag van een discussiebijeenkomst over de Haagse binnenstad, waarin haar karakter en ontwikkeling worden beschreven als autonoom en strategisch: de Haagse binnenstad beschreven als ware zij een onderneming.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
922
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
415
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De Haagse Binnenstad als onderneming

 1. 1. Over autonomie en sturingVerslag van een werkessie over de binnenstad van Den Haag18.09.2012TOTAL PUBLIC
 2. 2. Vooraf • Deze presentatie is een samenvattend verslag van een bijeenkomst bij Total Public met een aantal deelnemers met uiteenlopende expertises, waarin aan de hand van een leidraad van Total Public werd gediscussieerd over de kenmerken van de binnenstad van Den Haag. Gezocht werd naar de autonome werking van de binnenstad en of die in lijn is met de eisen die er aan worden gesteld. • Aan de sessie werd deelgenomen door Gustaaf Bol (DETX), Krijn van Rijn (Rijncomunicatie), Marieke Keur (MK Tekst en Advies), Frank Lagerveld (Wissema Group), Piet Grouls (Architecten Van Mourik), Erwin Bloys van Treslong (Tigges), Ivo de Bruijn (Ivo81mm), Karl Dahler (Bitework), Edwin van© TOTAL PUBLIC Praet (Total Public) en Stijn van Diemen (Total Public). 2
 3. 3. 0Over autonomie en sturing
 4. 4. Een binnenstad is een podium dat verbindingen legt tussen vele functies. Dat veronderstelt autonomie en aanpassingsvermogen en dynamiek. Het veronderstelt gedeelde uitgangspunten en een zeker bewustzijn daarvan. En het veronderstelt een hoge organisatiegraad en onderwerping daaraan.© TOTAL PUBLIC 4
 5. 5. Een binnenstad is een podium dat verbindingen legt tussen vele functies. Dat veronderstelt autonomie en aanpassingsvermogen en dynamiek. De stad lijkt wel een onderneming. Het veronderstelt gedeelde uitgangspunten en een zeker bewustzijn daarvan. En het veronderstelt een hoge organisatiegraad en onderwerping daaraan.© TOTAL PUBLIC 5
 6. 6. Als we de binnenstad beschouwen als onderneming... • Wat is dan haar strategische onderbouwing: • de visie? • de missie? • de strategie? • de eigendomsstructuur? • Wat is dan haar business model: • de propositie? • de doelgroepen? • het service design?© TOTAL PUBLIC • En... klopt dat? Is de stad goed opgesteld en georganiseerd? • Klopt de strategische onderbouwing met haar business model? 6
 7. 7. In deze bijeenkomst • Beschrijven wij de Haagse binnenstad als onderneming • strategische onderbouwing en business model • Doen wij een uitspraak over de kwaliteit van de binnenstad • is de binnenstad goed opgesteld en georganiseerd? Wordt recht gedaan aan haar mogelijkheden? • Schrijven wij eventueel in ruwe trekken een essay • Als collectief auteur© TOTAL PUBLIC 7
 8. 8. 1De strategische onderbouwing van de binnenstad
 9. 9. De onderbouwing: visie • Als... • ... we het begrip visie beschouwen als ‘de blik op de wereld vanuit het perspectief van de onderneming die Haagse binnenstad heet’... • ... we weten dat de visie voeding geeft aan de missie, dat wil zeggen aan de rol die de Haagse binnenstad zichzelf toebedeelt... • ... de visie klassiek wordt opgesteld, dus vanuit verleden, heden en toekomst wordt geschreven en een lange-termijnkarakter heeft...© TOTAL PUBLIC • ... wat is dan de visie van de binnenstad van Den Haag? 9
 10. 10. De onderbouwing: visie • De wereld is vol van contrasten die mogelijkheden en kansen bieden. • Er zijn historische aspecten, symbolen, er is een locale, regionale, nationale en internationale samenhang tussen de dingen... • De mens is een sociaal dier en heeft voor die sociale behoefte een georganiseerde plek nodig. • Die ontmoeting faciliteert op een gekende plaats en de interactie gecoördineerd stimuleert. ƒ Diversiteit moet een plek hebben. ƒ Een blijvende plek die wonen, werken, recreëren en handelen faciliteert,© TOTAL PUBLIC stimuleert en verbindt. Die symboliek biedt als coulisse voor de interactie. En die in die rol blijvend erkend wordt door alle betrokkenen. 10
 11. 11. De onderbouwing: missie • Als... • ... we het begrip missie beschouwen als ‘de bestaansreden van de onderneming die Haagse binnenstad heet’... • ... we weten dat de de missie voortkomt uit de visie, dat wil zeggen een antwoord formuleert op het perspectief dat daarin geschetst wordt... • ... de missie zo compact mogelijk wordt opgesteld, dus alleen maar kernachtig samenvat wat de doelstelling van de onderneming is...© TOTAL PUBLIC • ... wat is dan de missie van de binnenstad van Den Haag? 11
 12. 12. De onderbouwing: missie • Het creëren van een voor iedereen toegankelijke ontmoetingsplek met het karakter van een ‘stijlvolle kermis’. • De Haagse binnenstad faciliteert ontmoeting van diversiteit, heeft een informeel, toegankelijk en wat bescheiden karakter maar toont ook trots haar historische afkomst en ontwikkeling.© TOTAL PUBLIC 12
 13. 13. De onderbouwing: strategie • Als... • ... we het begrip strategie beschouwen als ‘de weg naar het doel van de onderneming die Haagse binnenstad heet’... • ... we weten dat de de strategie voortkomt uit de missie, dat wil zeggen een werkwijze formuleert om de missie te vervullen... • ... de strategie zo abstract mogelijk wordt opgesteld, dus alleen maar op hoofdlijnen beschrijft hoe de Haagse binnenstad haar doel wil bereiken...© TOTAL PUBLIC • ... wat is dan de strategie van de binnenstad van Den Haag? 13
 14. 14. De onderbouwing: strategie • De Haagse binnenstad gebruikt haar dynamiek om haar doel te bereiken: • Ze is multifunctioneel, kent geen eigendom maar biedt toegang • Ze heeft herkenbare onderdelen, zones en symboliek, een passende omvang en een hanteerbare korrelgrootte • Ze is geen eindbeeld maar vindt zichzelf steeds opnieuw uit in een veranderende context • Ze hanteert een ‘gecoördineerde anarchie’ voor haar ontwikkeling • En ze vertelt in haar kenmerken een steeds herkenbaar verhaal© TOTAL PUBLIC 14
 15. 15. De onderbouwing: eigendomsstructuur • Als... • ... we een eigendomsstructuur beschouwen als een weergave van verantwoordelijkheden en belangen... • ... we de publieke ruimte van een binnenstad beschouwen als een gedeelde ruimte... • ... we modelmatig willen kijken naar de eigendomsstructuur... • ... van wie is dan eigenlijk de binnenstad van Den Haag?© TOTAL PUBLIC 15
 16. 16. De onderbouwing: eigendomsstructuur zorgverlener politieman bewoner winkelpubliek ondernemer et cetera bezoeker sporter toerist docent beleidsmaker koningin vormgever student© TOTAL PUBLIC De eigendomsstructuur van de binnenstad ... en die niet altijd even rond is naar gelang is als een ronde tafel waaraan door alle de belangen die door die betrokkenen op betrokkenen wordt aangezeten... enig moment worden nagestreefd. 16
 17. 17. 2Het business model van de binnenstad
 18. 18. Het business model • Mininale onderdelen van een business model: • Het bieden van een aantrekkelijke en onderscheidende propositie, een kansrijk aanbod aan de markt • Het zelf definiëren of organisch doen ontstaan van doelgroepen die in deze propositie geïnteresseerd (klanten) zijn of er een belang bij hebben (stakeholders) • Het ontwerpen en in stand houden van gestructureerde contactmomenten en handelingen (service design) en het creëren van een herkenbare beleving van de propositie en de verkrijging daarvan (customer journey)© TOTAL PUBLIC 18
 19. 19. Het business model: propositie • Aantrekkelijk, onderscheidend ƒ een kansrijk aanbod aan de markt • een product • een dienst • het dienen van een belang • Wat biedt de Haagse binnenstad aan?© TOTAL PUBLIC 19
 20. 20. Het business model: propositie • Culture is a basic need: de Haagse binnenstad ondersteunt de cohesie van de samenleving door juist de diversiteit daarin in zijn waarde te laten. De propositie bestaat uit gelijke kansen voor diverse groepen. De Haagse binnenstad biedt een plaats voor collectieve diversiteit, maar is nu juist geen smeltkroes: de ingrediënten waaruit het collectief bestaat, figureren in hun eigenheid en geven zo ieder de binnenstad mede vorm.© TOTAL PUBLIC 20
 21. 21. Het business model: doelgroepen • Segmentering • Zelf definiëren • Organisch doen ontstaan • Relatie • Afnemen van de propositie (klanten) • Belang hebben in de propositie (stakeholders) • Voor wie is de Haagse binnenstad bedoeld?© TOTAL PUBLIC 21
 22. 22. Het business model: doelgroepen • De doelgroepen van de Haagse binnenstad segmenteren zichzelf: • bewoners (en potentiële bewoners) • ondernemers (zakelijk en cultureel) • bezoekers (winkelpubliek, toeristen, zakelijke bezoekers, uitgaanspubliek) • hoogwaardigheidsbekleders • studenten • media • investeerders en ontwikkelaars • internationale bedrijven en organisaties (profit en NGO) • lobbyisten (branche- en sectorverenigingen)© TOTAL PUBLIC • demonstranten • de overheid (als gebruiker en organisator) 22
 23. 23. Het business model: klantreis • Wat is de klantreis van de Haagse binnenstad (in kernbegrippen?)© TOTAL PUBLIC 23
 24. 24. Het business model: klantreis leuker dan meningen en kennis vooraf gedacht geboden programma© TOTAL PUBLIC diversiteit in stijl de Haagse binnenstad en programma heeft iets weerbarstigs, haar aantrekkelijkheid moet worden ontdekt 24
 25. 25. 3Conclusie
 26. 26. Hebben wij nu eigenlijk een goede binnenstad? • Goed georganiseerd en opgesteld... • visie, missie, strategie, eigendomsstructuur • ... met een goed business model... • propositie, doelgroepen, klantreis • Worden alle mogelijkheden benut? • Wat kan er beter? • Wat moet er anders?© TOTAL PUBLIC 26
 27. 27. Hebben wij nu eigenlijk een goede binnenstad? • Zolang de Haagse binnenstad blijft voldoen aan haar eigen strategische uitgangspunten en haar regeneratief vermogen, zal ze antwoorden blijven vinden op issues als: • de diversiteit als bedreiging (te veel belangen, te veel uitwerkingen) • het voorzien van de consequenties van een interventie • de blijvende haalbaarheid en betaalbaarheid van het programma, dat immers diversiteit als uitgangspunt neemt • het beter laten beklijven van doelgroepen • het beter tonen van de dynamiek, die wel effectief is maar niet sprankelt • En zo voort.© TOTAL PUBLIC 27
 28. 28. Hebben wij nu eigenlijk een goede binnenstad? • Wij schetsen een hoopvol beeld van een binnenstad die zichzelf steeds weet te vernieuwen op basis van gelijkblijvende uitgangspunten. Anders gezegd: het specifieke karakter van de Haagse binnenstad beoordelen wij als duurzaam en houdbaar. • Natuurlijk kan het altijd beter – maar de Haagse binnenstad blijkt door haar strategische onderbouwing zeer wel in staat, haar eigen ontwikkeling te sturen.© TOTAL PUBLIC 28
 29. 29. Veel dank aan de deelnemers van de bijeenkomst!18.09.2012TOTAL PUBLIC

×