Laeringsnettverket voxprosjekt2011

387 views
323 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
387
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laeringsnettverket voxprosjekt2011

 1. 1. Læringsrommet – individuell kompetanseutvikling gjennom nettstudier og støtte i lokal attføringsbedrift Forskning rundt Læringsrommet og effekten av metoden Prosjektmøte i referansegruppen for prosjektet: ” Læringsrommet – en læringsarena med potensial” Torstein Rekkedal Seniorforsker NKI                             
 2. 2. Bakgrunn og gjennomføring av undersøkelsen <ul><li>Dokumenterbar kunnskap er nødvendig for: </li></ul><ul><li>Kvalitetssikring og videreutvikling av konseptet Læringsrommet </li></ul><ul><li>Informasjon til NAV sentralt og lokalt, til attføringsbedriftene og til potensielle deltakere </li></ul><ul><li>Målet er å skaffe best mulig valid og reliabel kunnskap om erfaringer og synspunkter med sikte på å utvikle konseptet ”Nettstudier i Læringsrommet” – ”Pilotstøttet fjernundervisning” </li></ul><ul><li>Intervjuundersøkelse – telefon </li></ul><ul><li>Kvalitativ undersøkelse med kvantitativt innslag </li></ul><ul><li>Triangulering – fastsette ”korrekt” virkelighet med informasjon fra ulike kilder </li></ul><ul><li>Tolkning av forsker – leser tilgang til bakgrunnsdata </li></ul><ul><li>Supplert med statistikk for fullføring/frafall </li></ul>
 3. 3. Læringsrommet <ul><li>Tilrettelegging i læringsrommet: </li></ul><ul><li>Tilrettelegging av utstyr, hardware/software </li></ul><ul><li>Egen arbeidsplass </li></ul><ul><li>Personlig oppfølging/ tilrettelegging </li></ul><ul><li>Utarbeidelse av studieplan/ leseplan </li></ul><ul><li>Tilrettelegging for brukere med spesielle behov (lese-/skrive-vansker, tallbehandlingsvansker, svaksynte/ blinde, hørselshemmede m.m.) </li></ul><ul><li>Veiledningssamtaler </li></ul><ul><li>Individuell tilrettelegging </li></ul><ul><li>Muligheter for samarbeid </li></ul><ul><li>Registrering av oppmøte </li></ul><ul><li>Rapporter til NAV </li></ul><ul><li>Faglig/pedagogisk støtte fra NKI </li></ul><ul><li>Muligheter for kombinasjon med studierelevant praksis for attføringsdeltagere og andre. </li></ul>
 4. 4. Deltakerne <ul><li>Telefonintervju blant NKI-studenter som har tatt fjernundervisning i attføringsbedrifter </li></ul><ul><li>Gjennomført som en innledende eksplorativ undersøkelse for å gi utgangspunkt for kontinuerlig evaluering og intervju blant representanter for attføringsbedriftene – målet vil være å innføre en kontinuerlig og systematisk tilbakemelding som del av NKI Nettskolens evalueringssystem </li></ul><ul><li>Gjennomført i august 2008 </li></ul><ul><li>Respondenter startet fjernundervisning i perioden høst 2006 til tidlig vår 2008 </li></ul><ul><li>Utvalg – representative (?) ved at de representerer flere bedrifter, studier, aktive/fullførte/avbrutte </li></ul><ul><li>Oppringing etter liste med statusdato for fullføring/avbrudd – komplettert med aktive </li></ul><ul><li>Gir informasjon om opplevelser og kvalitet ved både NKI og attføringsbedriften </li></ul>
 5. 5. Attføringsbedriftene <ul><li>Telefonintervju blant representanter for attføringsbedriftene </li></ul><ul><li>25 intervjupersoner representerer 25 bedrifter med ulik erfaring med Læringsrommet i 12 fylker </li></ul><ul><li>Gjennomført i perioden januar-februar 2009 </li></ul><ul><li>Utvalg – representative (?) ved at de representerer flere ulike typer bedrifter, studier, svært ulik erfaring </li></ul><ul><li>Valgt ut på bakgrunn av informasjon fra NKIs regionrepresentanter om personer i attføringsbedrifter som har erfaring med eller arbeider med å få i gang løsningen med Læringsrommet </li></ul><ul><li>Gir informasjon om synspunkter på Læringsrommet generelt og NKI og NKIs kvalitet spesielt </li></ul>
 6. 6. NAV-konsulenter og -ledere <ul><li>Telefonintervju blant NAV-konsulenter og -ledere som har erfaring med kunder som har tatt fjernundervisning med lokal tilrettelegging i attføringsbedrift </li></ul><ul><li>12 NAV-konsulenter og -ledere som representerer 11 kontorer i 9 fylker </li></ul><ul><li>Gjennomført i februar 2009 </li></ul><ul><li>Utvalg – representative (?) ved at de representerer flere NAV-kontorer med ulik erfaring og oppfatninger om Læringsrommet. Valgt ut på bakgrunn av informasjon fra attføringsbedriftene. ”Svarprosent” = 63 </li></ul><ul><li>Stort arbeid for å få tak i de 12 respondentene – alle var positive til å svare </li></ul><ul><li>Gir informasjon med vurdering av attføringsbedriftene og Læringsrommet </li></ul>
 7. 7. Intervju med deltakere – resultater <ul><li>Elevenes vurdering av erfaringer i Læringsrommet: </li></ul><ul><li>I hvilken grad har du vært tilfreds eller misfornøyd med kursopplegget hvis du vurderer totaliteten i opplegget med fjernundervisning og tilrettelegging i attføringsbedriften? </li></ul><ul><li>19 av de intervjuede er tolket generelt å være fornøyd – til dels svært godt fornøyd </li></ul><ul><li>9 er generelt positive – har noen forbehold </li></ul><ul><li>1 er generelt kritisk, men fornøyd med å ha fått utdanningen </li></ul><ul><li>Veldig positivt å få utdanningen, men fikk lite lokal veiledning. Mener at attføringsbedriften ikke leverte den tjenesten som ble lovet i avtalen. Fikk for lite hjelp lokalt. Opplegget er veldig bra under forutsetning at tjenesten holder det den lover. Ikke noe å utsette på NKI, men på lokal oppfølging. Måtte undersøke og ringe NKI på egen hånd. </li></ul>
 8. 8. Intervju med deltakere – resultater <ul><li>Elevenes vurdering av erfaringer i Læringsrommet: </li></ul><ul><li>Generelt positive </li></ul><ul><li>Det er så… fint, er så… fornøyd med det. Folka er så hjelpsomme, du får svar, det er ikke vanskelig å få svar, helt topp (Regnskapsskolen). </li></ul><ul><li>Kjempeflott – kan ikke få rost det nok (Kontormedarbeider). </li></ul><ul><li>Veldig fornøyd, har fått bærbare PC’er å låne med hjem. Kjempefint – også å kunne samarbeide med andre på samme kurs (Regnskapsskolen). </li></ul><ul><li>Fungerte bra på alle måter – det vil jeg si. Stiller krav til at en selv er motivert for gjennomføring. </li></ul><ul><li>Kursopplegget gjennom NKI var kjempebra. Brevkurset var veldig forståelig. Attføringsbedriften gjorde en kjempejobb. Var bra med lokal veiledning og jeg fikk hjelp til å komme meg ut av det når jeg sto fast. Det hadde vært enda bedre om det hadde vært flere som tok samme kurset. </li></ul><ul><li>Konklusjon - totalvurdering: </li></ul><ul><li>De aller fleste meddeler at de er generelt fornøyd med opplegget i Læringsrommet. Til dels er </li></ul><ul><li>uttalelsene svært positive. </li></ul>
 9. 9. Intervju med deltakere – resultater <ul><li>Konklusjon – Lokal tilrettelegging: </li></ul><ul><li>De aller fleste er fornøyd med lokal tilrettelegging. </li></ul><ul><li>Forhold som trekkes frem som positive: </li></ul><ul><li>God støtte fra attføringsbedriften gjennom dedikert veileder som følger opp, hjelper og gir svar som løser eventuelle problemer. </li></ul><ul><li>Andre forhold: </li></ul><ul><li>Mange mener det er positivt med andre deltakere, spesielt på samme kurs, men også om de er på forskjellig sted i kurset. Flere mener også det sosiale miljøet med andre som studerer andre kurs er positivt og motiverende. </li></ul><ul><li>Noen etterlyser mer faglig veiledning – det er typisk at dette i stor grad nevnes av deltakere som har vært i opplegg med noe undervisning og/eller faglig veiledning. </li></ul><ul><li>Noen nevner at den lokale veiledningen kunne være bedre planlagt og systematisk tilrettelagt og at det kan være vanskelig å få kontakt med lokalt ansatte i attføringsbedriften som kan svare på eventuelle spørsmål. </li></ul><ul><li>Et par klager over at det kan bli for mange i forhold til antall rom og romstørrelse og at det kan bli forstyrrende for studiearbeidet. </li></ul><ul><li>En er direkte misfornøyd med lokale tjenester. Men det bør påpekes at andre som studerer i samme bedrift er meget fornøyd. </li></ul>
 10. 10. Intervju med deltakere – resultater <ul><li>Fjernundervisningen </li></ul><ul><li>Hvordan har du opplevd fjernundervisningen – hva har vært positivt eller negativt, hva har fungert spesielt godt eller dårlig? </li></ul><ul><li>De aller fleste er positive (24) </li></ul><ul><li>Meget bra materiell – intet å utsette. Ble ikke veldig godt kjent med lærer, men fikk veldig gode tilbakemeldinger. Fungerte bra, fikk svar på det jeg ønsket, men stilte ikke mange spørsmål over nettet. Ønsker ikke noe annerledes. Hvis en er motivert, går det fint – må være motivert. Må ha tid. Det er veldig krevende. Jeg arbeidet mest hjemme, bare to dager på attføringsbedriften, men jobbet mest for meg selv der også. Hadde ikke mye kontakt med NKI, men ingen problemer. Det gikk glatt (Regnskapsskolen). </li></ul><ul><li>Generelt positivt inntrykk. Veldig hyggelige lærere som har gitt greie og utfyllende tilbakemeldinger. Studieveiledningene har vært fine med greie spørsmål og innsendingsoppgaver </li></ul><ul><li>Fjernundervisningen var grei. Lærerne var kjempebra, flere ulike lærere. De var helt topp både når det gjelder tid for tilbakemelding og kommentarer. Alt var bra – må si at det var helt ”toppers”. </li></ul><ul><li>Kjempefornøyd. Bøkene og studieveiledningene var kjempegreie og lette å bruke. Lett å forstå oppgavene. Bra veiledning og bra tilbakemeldingstid fra lærere. Svar på spørsmål fra lære på mail – kjempebra svar (Salg og service). </li></ul><ul><li>Fjernundervisningen fungerte bra. Var veldig spent på det, men det gikk bra. Materiellet generelt bra. Lærerne fungerte veldig bra, hadde egentlig lite med dem å gjøre, men fornøyd med tilbakemeldingene. </li></ul><ul><li>Fjernundervisningen fungerer bra – gode muligheter til å spørre faglærer. Tilbakemelding gikk veldig fort – er veldig godt fornøyd. </li></ul>
 11. 11. Intervju med deltakere – resultater <ul><li>Konklusjon – Fjernundervisning: </li></ul><ul><li>De aller fleste er fornøyd med opplevelsen av fjernundervisningen – inkludert materiell, lærerarbeid og kontakt med NKI. </li></ul><ul><li>Forhold som trekkes frem som positive: </li></ul><ul><li>De aller fleste lærerne gir rask og god tilbakemelding. Mange opplever nær kontakt med flere av lærerne. </li></ul><ul><li>De som har hatt direkte kontakt med NKI opplever denne som positiv og at de har fått hjelp/svar . </li></ul><ul><li>Andre forhold: </li></ul><ul><li>Fleksibiliteten i fjernundervisningen er helt avgjørende for suksess og en av grunnene til at Læringsromløsningen for mange er vesentlig bedre enn andre utdanningsformer </li></ul>
 12. 12. Intervju med attføringsbedriftene – resultater <ul><li>Den største utfordringen: </li></ul><ul><li>Forhold knyttet til deltakergruppen: </li></ul><ul><li>Den største utfordringen og det viktigste er å legge til rette slik at hver enkelt klarer å gjennomføre studiet. Jeg er skeptisk til klasseromsundervisning. Utdanningen må være individuelt tilrettelagt, slik at de får anledning til å studere i eget tempo etter eget behov og slik at de ikke blir hengende etter. </li></ul><ul><li>Forhold knyttet til intern organisering av veiledning og oppfølging: </li></ul><ul><li>Vi skulle gjerne hatt lærer/veileder tilgjengelighet tilstede i større grad enn det vi kan tilby i dag. Det gir gode resultater med lærer til stede. Mye av utfordringene er at det er folk som sliter mye psykisk som benytter tilbudet. Motivasjon og utholdenhet en utfordring. </li></ul><ul><li>Forhold knyttet til NAV, informasjon, forståelse og finansiering: </li></ul><ul><li>Den viktigste utfordringen for å komme i gang er å få godkjenning og finansiering fra NAV. </li></ul>
 13. 13. Intervju med attføringsbedriftene – resultater <ul><li>Noen konklusjoner: </li></ul><ul><li>Attføringsbedriftene som har erfaring med Læringsrommet har god erfaring og tro på løsningen </li></ul><ul><li>Gode tilbakemeldinger på NKI og fjernundervisningen </li></ul><ul><li>Svært ulik opplevelse av NAVs håndtering </li></ul><ul><li>Mange strever med å oppnå tilstrekkelig rekruttering </li></ul><ul><li>Stor tiltro til løsningens fremtid </li></ul><ul><li>Deltakere i Læringsrommet lykkes(!) </li></ul><ul><li>Behov for informasjon til NAV lokalt og sentralt </li></ul><ul><li>Forbedringer mulig, men ikke kritiske kvalitetsavvik </li></ul>
 14. 14. Intervju med NAV – resultater <ul><li>NAV-konsulentenes oppfatning av læringsrommet </li></ul><ul><li>De som har erfaring med Læringsrommet er gjennomgående positivt innstilt: </li></ul><ul><li>Vi har her utelukkende positiv erfaring. situasjonen hos oss er at vi ser at vi har kunder på attføring som har intellektuell kapasitet til å gjennomføre fagutdanning eller høgere utdanning, men at det ikke lar seg gjennomføre i det ordinære utdanningssystemet. Det er på grunn av to hovedårsaker. Det ene er at personene har hatt en tapsopplevelse i det ordinære skoleverket. Den andre hovedårsaken er at de har en situasjon og plager som gjør at de ikke har ”utholdenhet” til å bruke hele dagen hele uken på det som skal være et normert studieløp. </li></ul><ul><li>Vi har erfaring med flere deltakere i Læringsrommet. Løsningen har vist veldig gode resultater. Attføringsbedriften har vært flink til å ta dem ut, de har fått gode resultater og gode karakterer. Det virker som tilbudet med lokal oppfølging fungerer godt. </li></ul><ul><li>Jeg oppfatter at det har vært godt. Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger. De får hjelp og sitter i et klasserom slik at de hjelper hverandre. </li></ul><ul><li>Forutsetningen for suksess er at de vi kjører gjennom yrkesrettet løp får totaltiltak for å få vedkommende tilbake i arbeid. … Det er ikke tvil om at det er læringsrommet som fungerer. </li></ul>
 15. 15. Intervju med NAV – resultater <ul><li>Læringsrommet – konklusjon: </li></ul><ul><li>Læringsrommet – individuell nettbasert opplæring kombinert med oppfølging, støtte, veiledning og sosial deltakelse med andre nettstudenter fungerer vesentlig bedre enn ren fjernundervisning for attføringsbrukerne. </li></ul><ul><li>Læringsromløsningen egner seg ikke for alle. Noen NAV-konsulenter mener at noen brukere har for svake forutsetninger for å lykkes med nettundervisning og har behov for undervisning i klasse. </li></ul><ul><li>Læringsromløsningen er bedre enn klasseromsundervisning for mange fordi løsningen faktisk gir bedre oppfølging enn i klasseromsløsninger, fordi mange har uheldige erfaringer fra skolen med påfølgende uvilje/angst for skolesituasjonen. </li></ul><ul><li>Læringsromsløsningen er mer fleksibel og dermed bedre tilpasset brukere som må tilpasse innsats etter varierende og uforutsigbar fysisk og psykisk tilstand. </li></ul><ul><li>Oppfølgingen i attføringsbedriften samkjørt med andre tiltak som jobbsøk og arbeidspraksis er godt grunnlag for suksess med tilbakeføring til arbeidslivet. </li></ul>
 16. 16. Intervju med NAV – resultater <ul><li>NAVs oppfatning av deltakernes vurdering: </li></ul><ul><li>De har vært meget positive – kan ikke huske å ha fått én negativ tilbakemelding på opplegget. </li></ul><ul><li>Ja, jeg har det. Det har vært positivt. Et ekstra pluss er at det er lettere å oppdage når noen detter ut når attføringsbedriften har kontakten – i forhold til ren fjernundervisning som individuelle selvstudier. </li></ul><ul><li>… Generelt vet jeg at deltakerne føler seg trygge, og at det er gode rammer. Mange har blomstret opp i disse tiltakene. Attføringsbedriften har en veldig god oppfølging av den enkelte bruker . </li></ul><ul><li>Vi har bare fått positive tilbakemeldinger om at de gjør det godt i studiet. … Jeg tror det er læringsmiljøet som gjør det i klasserommet, selv om de har ulike studier og sitter ved hver sin PC. </li></ul><ul><li>For de deltakerne som vi har fulgt med, har resultatene vært overveldende . </li></ul>
 17. 17. Resultater: Statistikk <ul><li>Studiestatus oktober 2010 for ordinære studenter og attføringsstudenter rekruttert 2006-2009 i de fire studiene, Regnskapsskolen, Lønns- og personalskolen, Vaktmesterskolen og Kontorarbeider. </li></ul>
 18. 18. Resultater: Statistikk Statistiske verdier for testing av forskjeller mellom gruppene
 19. 19. Resultater: Statistikk N (ordinære) 1778 N (attføring) 178 χ² = 51.118, df = 2, p<.001 Fullføring/frafall per oktober 2010 blant studenter rekruttert i 2008 til læringsrommet og ordinære nettstudenter i 35 utvalgte studier.
 20. 20. Takk! <ul><li>NKI: http://www.nki.no/ </li></ul><ul><li>NKI Nettskolens forskningssider: http://www.nki.no/hvem-er-nki/forskning-og-utvikling </li></ul><ul><li>Torstein Rekkedal hjemmeside: http://infoportal.nki.no/en/web/torstein </li></ul>

×