• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
նպատակի ընտրությունը դասը պլանավորելիս
 

նպատակի ընտրությունը դասը պլանավորելիս

on

 • 4,396 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,396
Views on SlideShare
4,078
Embed Views
318

Actions

Likes
0
Downloads
12
Comments
0

5 Embeds 318

http://krtutiun20092019.blogspot.com 313
http://www.krtutiun20092019.blogspot.com 2
http://www.blogger.com 1
http://krtutiun20092019.blogspot.fr 1
http://krtutiun20092019.blogspot.ru 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Դասի համար ընտրված նպատակի և խնդիրների անորոշությունը միշտ ենթարկվել են քննադատության: Դրանց ձևակերպումներից հաճախ հնարավոր չի լինում հասկանալ, թե ինչ արդյունք էր ուզում ստանալ ուսուցիչը: Նպատակի որոշումը հանդիսանում է ուսուցչի գործունեության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը: Նպատակը պետք է համապատասխանի պլանավորված արդյունքին:
 • Նպատակը այն է, ինչին ձգտում ենք, ինչը պետք է իրականացնել: Խնդիրը այն է, ինչը պահանջում է իրագործում, իրականացում: Նպատակին հասնելու համար պահանջվում է ժամանակի երկար հատված: Խնդիրը գործունեության կարճ հատված է, մոտակա նպատակ և պրոբլեմային իրավիճակ: Նպատակը գործունեության արդյունքի մտավոր պատկերացումն է: Ակընկալվող արդյունքի երևակայական պատկերը պետք է լինի հստակ, որակապես և քանակապես բնութագրված, հասանելի տվյալ ժամկետում: Ուսուցման յուրաքանչյուր էլեմենտի բովանդակությունը որոշվում է ուսումնական նպատակով: Ուսումնական խնդիրը, լինելով դասի կառուցվածքային բաղադրիչ միևնույն ժամանակ հանդիսանում է նաև ուսումնական գործընթացի կազմակերպման միջոց: Ուսումնական խնդիրները կարող են ունենալ բովանդակային, դիդակտիկ, մեթոդական կամ հոգեբանական բնույթ:
 • Բ.Բլումը տարբերում է ուսուցման նպատակի երեք ուղղություններ` իմացական, էմոցիոնալ և փսիխոմոտորային: Իմացական ( կրթական ) նպատակներ – գիտելիքների և մտավոր կարողությունների ձևավորում բովանդակության իմացություն-թարգմանություն-կիրառում-վերլուծություն-ձևավորում-արդյունքի գնահատում հերթականությամբ: Էմոցիոնալ նպատակներ – շրջական աշխարհի նկատմամբ վերբերմունքի ձևավորում: Փսիխոմոտորային նպատակներ – գործունեության ձևերի ձևավորում ( գրելու, ընթերցանության հմտություններ, ֆիզիկական դաստիարակության, աշխատանքի ուսուցման ) :
 • Հանրակրթական դպրոցի յուրաքանչյուր աստիճանում առանձնացվում են ուսուցման ստրատեգիական նպատակներ. Տ արրական դպրոց — բանավոր և գրավոր խոսքի տիրապետում: Հիմնական դպրոց — վերլուծության, վերլուծական մտածողության մեթոդների տիրապետում: Ավագ դպրոց — ձևավորողմեթոդների տիրապետում:
 • Դասի ուսուցանող նպատակն է աշակերտների մոտ ապահովել համակարգված գիտելիքներ, հմտություններ և կարողություններ: Գիտելիքների առաջին տիպն է առարակաների, օբյեկտների և երևույթների մասին պատկերացումները, հասկացությունները, օրենքները և օրինաչափությունները: Այսինքն գիտելիքները պարզագույն ձևից մինչև գիտելիքների բարդագույն համակարգը:Նման գիտելիքներ դպրոցում տալիս են: Գիտելիքների երկրորդ տիպն է գործունեության մասին գիտելիքը, գործողությունները, որ պետք է կատարել որպեսզի օգտագործելով գիտելիքների առաջին տիպը հնարավոր լինի կիրառել, վերափոխել և ստանալ նոր տեղեկություններ: Նման գիտելիքներ դպրոցում քիչ են տալիս:
 • Դաստիարակող նպատաը նպաստում է գիտելիքի , ուսուցման գործընթացինկատմամբ դրական վերաբերմունքի ձևավորմանը, գաղափարների, տեսակետերի, սկզբունքների, անձնական որակների, գնահատման, ինքնագնահատման և ինքնուրույնության ձևավորմանը, ցանկացած միջավայրում համարժեք վարքի ձեռքբերմանը:
 • Զարգացնող նպատակները նպաստում են ընդհանուր ուսումնական և հատուկ կարողությունների, մտածողության, էմոցիոնալ զարգացմանը, խոսքի զարգացմանը, երկխոսության, հաղորդակցման, ինքնավերահսկողության և ինքնագնահատման ձևավորմանը և զարգացմանը:
 • Ուսուցիչը դասի նպատակը որոշելիս կարող է սկսել ձևակերպելով այն բայերը, որոնք ընդգրկում են ուսումնական նյութի բովանդակությունը, ուսուցչի գործողությունները, աշակերտի գործողությունները, որ ուղղված են դասի նպատակին հասնելուն:
 • Ուսուցանող նպատակ ապահովել. ա. ուսումնական նյութի ընկալումը բոլոր աշակերտների կողմից, բ. դրա յուրացման չափորոշիչներով պահանջվող մակարդակը, գ. գիտելիքների կիրառումը: Հասնել նրան, որ Ձևավորել ունակություններ, Ընդհանրացնել, Համակարգել:
 • Դասի նպատակը որոշելիս ուսուցիչը պետք է հաշվի առնի ոչ միայն այն, թե ինչ նյութ է յուրացվելու, այլ նաև թե ինչ մակարդակով պետք է այդ նյութը յուրացվի: Նյութի յուրացում նշանակում է այն կիրառելու կարողություն: Վ.Պ.Բեսպալկոն տարբերում է նյութի յուրացման հետևյալ մակարդակները. գիտելիք-ծանոթություն [ճանաչել, տարբերել], գիտելիք-պատճե [հիշողությամբ կամ հասկանալով վերարտադրում], գիտելիք-կարողություն [գիտելիքների կիրառում նման, այսինքն ծանոթ իրավիճակում], գիտելիք-ձևափոխություն [գիտելիքների կիրառում անծանոթ, ոչ սովորական իրավիճակում]:

նպատակի ընտրությունը դասը պլանավորելիս նպատակի ընտրությունը դասը պլանավորելիս Presentation Transcript

 • ՀՀ ԿԳՆ Երևանի թիվ 198 ավագ դպրոցի տնօրեն Արտաշես Թորոսյան Նպատակի ընտրությունը դասը պլանավորելիս
 • Նպատակը պետք է համապատասխանի պլանավորված արդյունքին:
 •  
 • Բ.Բլումը տարբերում է ուսուցման նպատակի երեք ուղղություններ` իմացական, էմոցիոնալ և փսիխոմոտորային:
  • Իմացական ( կրթական ) նպատակներ – գիտելիքների և մտավոր կարողությունների ձևավորում բովանդակության իմացություն - թարգմանություն - կիրառում - վերլուծություն - ձևավորում - արդյունքի գնահատում հերթականությամբ:
  • Էմոցիոնալ նպատակներ – շրջակա աշխարհի նկատմամբ վե ա բերմունքի ձևավորում:
  • Փսիխոմոտորային նպատակներ – գործունեության ձևերի ձևավորում ( գրելու, ընթերցանության հմտություններ, ֆիզիկական դաստիարակության, աշխատանքի ուսուցման ) :
 • Հանրակրթական դպրոցի յուրաքանչյուր աստիճանում առանձնացվում են ուսուցման ստրատեգիական նպատակներ.
  • Տ արրական դպրոց — բանավոր և գրավոր խոսքի տիրապետում:
  • Հիմնական դպրոց — վերլուծության, վերլուծական մտածողության մեթոդների տիրապետում:
  • Ավագ դպրոց — ձևավորող մեթոդների տիրապետում:
 • Դասի դիդակտիկական նպատակը Դասի տիպը Դասի դիդակտիկական նպատակը Ներածական դաս Տալ ընդհանուր պատկերացում ... Նոր գիտելիքների յուրացման դաս: Ուսումնասիրել … Գիտելիքների ամրապնդման, կարողությունների և հմտությունների ձևավորման դաս: Ամրապնդել ... գիտելիքները , Ձևավորել ... հմտություններ , ... կարողություններ Գիտելիքների կիրառման դաս: Ձևավորել գիտելիքները նման, և այլ իրավիճակներում կիրառելու կարողություններ: Գիտելիքների ընդհանրացման և համակարգման դաս: Ընդհանրացնել առանձին գիտելիքներ մեկ ընդհանուր համակարգում: Գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների յուրացման աստիճանի ստուգման դաս: Գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների յուրացման աստիճանի որոշում:
 • Դասի նպատակն է
 • Դասի ուսուցանող նպատակն է աշակերտների մոտ ապահովել համակարգված գիտելիքներ, հմտություններ և կարողություններ:
  • Գիտելիքների առաջին տիպ
  • Գիտելիքների երկրորդ տիպ
  • առարակաների, օբյեկտների և երևույթների մասին պատկերացումներ, հասկացությունները օրենքներ և օրինաչափություններ : [ Այսինքն գիտելիքները պարզագույն ձևից մինչև գիտելիքների բարդագույն համակարգը: ]
  • Նման գիտելիքներ դպրոցում տալիս են:
  • գործունեության մասին գիտելիք, գործողություններ, որ ոնք պետք է կատարել ` օգտագործելով գիտելիքների առաջին տիպը , որպեսզի հնարավոր լինի կիրառել, վերափոխել և ստանալ նոր տեղեկություններ:
  • Նման գիտելիքներ դպրոցում քիչ են տալիս:
 • Դաստիարակող նպատակ
  • նպաստում է
  • գիտելիքի, ուսուցման գործընթացի նկատմամբ դրական վերաբերմունքի ձևավորմանը
  • գաղափարների, տեսակետ ն երի, սկզբունքների, անձնական որակների ձևավորմանը
  • գնահատման, ինքնագնահատման և ինքնուրույնության ձևավորմանը,
  • ցանկացած միջավայրում համարժեք վարքի ձեռքբերմանը:
 • Զարգացնող նպատակները նպաստում են
  • ընդհանուր ուսումնական և հատուկ կարողությունների
  • մտածողության
  • էմոցիոնալ
  • խոսքի, երկխոսության
  • հաղորդակցման
  • ինքնավերահսկողության և ինքնագնահատման ձևավորմանը և զարգացմանը:
  • Ուսուցիչը մինչև դասի նպատակը որոշելը կարող է
  • ձևակերպել այն բայերը ,
  • որոնք ընդգրկում են
  • ուսումնական նյութի բովանդակությունը, ուսուցչի գործողությունները,
  • աշակերտի գործողությունները,
  • որոնք ուղղված են
  • դասի նպատակին հասնելուն:
 • Ուսուցանող նպատակ
  • ապահովել. ա. ուսումնական նյութի ընկալումը բոլոր աշակերտների կողմից, բ. դրա յուրացման չափորոշիչներով պահանջվող մակարդակը, գ. գիտելիքների կիրառումը:
  • հասնել նրան, որ ....,
  • ձևավորել ունակություններ ...,
  • ընդհանրացնել ....,
  • համակարգել....:
 • Դաստիարակող նպատակ
  • 1) ստեղծել պայմաններ ...
  • 2) նպաստել ... ընդունակությունների բացահայտմանը
  • 3) առաջացնել հետքրքրություն
  • 4) ձևավորել, ամրապնդել ... ունակություններ
  • 5) համոզել .... նպատակահարմարության մեջ:
 • Զարգացնող նպատակ
  • 1) Նպաստել .... կայացմանը և զարգացմանը
  • 2) օգնել:
  • Դասի նպատակը որոշելիս ուսուցիչը պետք է հաշվի առնի ոչ միայն այն, թե ինչ նյութ է յուրացվելու, այլ նաև թե ինչ մակարդակով պետք է այդ նյութը յուրացվի: Նյութի յուրացում նշանակում է այն կիրառելու կարողություն:
  • Վ.Պ.Բեսպալկոն տարբերում է նյութի յուրացման հետևյալ մակարդակները. Беспалько В.П., Программированное обучение (дидактические основы), М., «Высшая школа», 1970 г.
  • գիտելիք-ծանոթություն [ճանաչել, տարբերել]
  • գիտելիք-պատճե [հիշողությամբ կամ հասկանալով վերարտադրում]
  • գիտելիք-կարողություն [գիտելիքների կիրառում նման, այսինքն ծանոթ իրավիճակում]
  • գիտելիք-ձևափոխություն [գիտելիքների կիրառում անծանոթ, ոչ սովորական իրավիճակում]:
 • Դասի նպատակին հասնելու համար պլանավորվում են դիդակտիկական խնդիրներ Դասի փուլ Դասի փուլի խնդիրը Կազմակերպական Աշակերտներին նախապատրաստել դասին: Տնային աշխատանքի ստուգում: Պարզել յուրաքանչյուր աշակերտի կողմից տնային աշխատանքի իմաստավորված կատարման աստիճանը: Նախապատրաստում նոր գիտելիքների յուրացմանը : Կազմակերպել աշակերտների իմացական գործողություն:
  • Ուսուցիչը , հաշվի առնելով ուսուցման կոնկրետ պայմանները , ձևակելպում է կոնկրետ ուսումնական խնդիրներ:
  • Խնդիրը = նպատակ + պայման
  • Միայն այն դեպքում, երբ աշակերտը հասկանում է խնդիրը և այն ընդունում է որես սեփական խնդիր, նրա գործողությունները դառնում են նպատակաուղղված և նպատակադրված:
  • Որպեսզի աշակերտը ընդունի այդ նպատակը, նրան պետք է դնել այնպիսի իրավիճակի մեջ, որ նա ունենա լրացուցիչ գիտելիքի պահանջ:
  • Աշակերտը նաև պետք է հասկանա , թե կոնկրետ ի՞նչ գիտելիք է իրեն հարկավոր և ի՞նչ նպատակով է կիրառելու այդ գիտելիքը:
  • Բայ այս ամենը կաշխատի արդյունավետ միայն այն դեպքում, երբ ուսուցիչը պլանավորել է իր յուրաքանչյուր քայլը և ըստ այդ պլ ան ի, քայլ առ քայլ իրականացնում է իր աշխատանքը:
  • Աշակերտի և ուսուցչի նպատակների համատեղումը խոսում է ուսուցչի վարպետության մասին:
  • Դասի գլխավոր պահանջը դասի ընթացքում ուսուցանվող նյութի յուրացումն է: Դասի ընթացքում սովորեցնելու կարողությունը խոսում է ուսուցչի վարպետության մասին: