• Like
մաթեմատիկա N 197 դպրոց մուրադյան սվետլանա
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

մաթեմատիկա N 197 դպրոց մուրադյան սվետլանա

 • 4,135 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
4,135
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
10
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ, ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ. 150 ԴՊՐՈՑ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔ Մաթեմատիկա N 197 դպրոց Մուրադյան Սվետլանա Ղեկավար` Թ. Մելքոնյան 2012թ.
 • 2. ԴԱՍԱՐԱՆ ________ 6-րդ _____________________________ԱՌԱՐԿԱ ____ Մաթեմատիկա __________________________________ԹԵՄԱ ___ Ամբողջ բացասական թվեր ___ 6 ժամ __________Դաս Դասի թեման Չափորոշիչ Ա մակարդակ՝ Գաղափար ունենա բացասական ամողջ թվի մասին կարողանա գրել և կարդալ ամբողջ թիվը, թվաբանա-կան գործողություններ կատարել ամբողջ թվերի 1 Ամբողջ հետ: բացասական Բ մակարդակ՝ Գաղափար ունենա ամբողջ թվի մասին: թվեր : Իմանա ամբողջ թվերի հետ թվաբանական գործողություն- ների հատկությունները և կարողանա պարզ դեպքերում կիրառել: Գ մակարդակ՝ Իմանա ամբողջ թվերի մասին, կարողանա դրանք կիրառել, կարողանա հաշվել և հաշվումներ կատարելիս օգտագործել թվաբանական գործողությունների հատկությունները: Ա մակարդակ՝ Գաղափար ունենա բացասական ամողջ թվի մասին, կարողանա գրել և կարդալ ամբողջ թիվը, համեմատել ամբողջ թվերը, թվաբանական գործողություններ Ամբողջ թվերի կատարել ամբողջ թվերի հետ: շարքը և ամբողջ Բ մակարդակ՝ Գաղափար ունենա ամբողջ թվի մասին:2 թվերի Իմանա ամբողջ թվերի հետ թվաբանական համեմատումը: գործողությունների հատկությունները և կարողանա պարզ դեպքերում կիրառել: Գ մակարդակ՝ Իմանա ամբողջ թվերի համեմատման եղանակներ և կարողանա դրանք կիրառել, կարողանա հաշվել ամբողջ թվեր, պարունակող թվային արտահայտու- թյան արժեքը, հաշվումներ կատարելիս օտագործել թվաբանական գործողությունների հատկությունները: Ա մակարդակ՝ Գաղափար ունենա կոորդինատային ուղղի վրա ամբողջ թվերի պատկերման մասին: Բ մակարդակ՝ Գաղափար ունենա կոորդինատային ուղղի3 Կոորդինատային վրա ամբողջ թվի պատկերման մասին, կարողանա ամբողջ ուղիղ: թվերը համեմատել կոորդինատային ուղղի միջոցով: Գ մակարդակ՝ Իմանա ամբողջ թվերի համեմատման եղանակները կոորդինատային ուղղի միջոցով և կարողանա դրանք կիրառել: Ա մակարդակ՝ Գաղափար ունենա թվի հակադիրի մասին, կարողանա գտնել թվի հակադիրը :4 Հակադիր ամբողջ Բ մակարդակ՝ Գաղափար ունենա ամբողջ թվի հակադիրի թվեր մասին, կարողանա գտնել տրված հակադիր թիվը: Գ մակարդակ՝ Իմանա ամբողջ թվերի հակադիր թվի գտնելը , կարողանա դրանք կիրառել:
 • 3. Ա մակարդակ՝ Գաղափար ունենա ամողջ թվի, բացարձակ արժեքի մասին, կարողանա գրել և կարդալ բացարձակ արժեքը: Բ մակարդակ՝ Գաղափար ունենա ամբողջ թվի բացարձակ արժեքի մասին: Իմանա ամբողջ թվերի հետ թվաբանական գործողությունների հատկությունները և կարողանա պարզ դեպքերում կիրառել: 5 Ամբողջ թվի Գ մակարդակ՝ Իմանա ամողջ թվի, բացարձակ արժեքի բացարձակ մասին, կարողանա գրել և կարդալ բացարձակ արժեքը: արժեքը: Կարողանա հաշվել բացարձակ արժեք պարունակող թվային արտահայտության արժեքը, հաշվումներ կատարելիս օգտագործել թվաբանական գործողությունների հատկությունները: Թեմատիկ գրավոր աշխատանք ( 45 րոպե )6 Գնահատման սանդղակ ( գնահատելիս օգտվել բանաձևից)
 • 4. Առաջադրանք 1 2 3 4 5 ա բ գ Միավորը 3 5 1 1 1 4 2Գնահատման քայլը 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1Ստացած միավորը Ընդամենը գնահատվել է ⋅1 0 ≈17
 • 5. ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 1ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ Կոորդինատային ուղիղ:ԴԱՍԻ Կոորդինատային ուղղի միջոցով բացահայտել ամբողջ թվերը:ՆՊԱՏԱԿԸԴԱՍԻ Ձևավորել թվային ուղղի , ամբողջ թվերը թվային ուղղի վրաԽՆԴԻՐՆԵՐԸ պատկերելու կարողություններ, ինչպես նաև համագործակցային հմտություններ:ԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ Ինչ է կոորդինատային ուղիղը, ինչպես են դասավորված ամբողջԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ թվերը կոորդինատային ուղղի վրա:ԿԻՄԱՆԱՆԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ Գտնել ամբողջ թվերի դիրքը կոորդինատային ուղղի վրա:ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆ
 • 6. ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ1.Աշակերտների հաշվառում:2. Տնային աշխատանքի ընթացքում առաջացած հարցերի պարզաբանում:3.Դասարանը բաժանվում է 4- հոգանոց տարասեռ խմբերի և առաջարկում` կոորդինատային ճառագայթից ստանալ կոորդինատային ուղիղ: Աշակերտներին ասվում է, որ խմբային աշխատանքից հետո պետք է գրեն ինքնուրույն աշխատանք, որի արդյունքների հիման վրա գնահատվելու է խումբը:∎Խմբերը քննարկում են, թե ինչով է ճառագայթը տարբերվում ուղղից: Անհրաժեշտության դեպքում ուղղություն ցույց տալ նրանց` բացասական թվերով ընդլայնել ճառագայթը և ստանալ ուղիղ:∎Ուսուցիչն ամփոփում է դասը և սկսում մաթեմատիկական թելադրությունը: Յուրաքանչյուր առաջադրանքը կարդալիս նա դադար է տալիս, որպեսզի աշակերտները հասցնեն այն կատարել: Աշակերտները առաջադրանքի պահանջը չեն գրում, գրում են միայն պատասխանները:4. Թելադրություն∎Պատկերել կոորդինատային ուղիղ և որպես չափման միավոր ընտրել տետրի մեկ վանդակը:∎Նշել A(4) կետը:∎B կետը նշել այնպես, որ այն գտնվի A-ից 2 միավոր աջ:∎C կետը նշել այնպես, որ այն գտնվի A և B կետերի միջև:∎D կետը նշել այնպես, որ այն գտնվի B-ից 5 միավոր ձախ:∎E կետը նշել այնպես, որ այն գտնվի C-ից 7 միավոր ձախ:
 • 7. ∎Գրել E կետի կոորդինատը և այլն:5. Թելադրությունն ավարտելուց հետո աշխատանքները ստուգվում են,հաշվարկվում միավորները և գնահատվում: Խմբերին տրվում է անդամներիհավաքած միավորների միջին թվաբանականը:6.Տնային առաջադրանք՝ սովորել տեսական նյութը, Կատարել 364,366,368առաջադրանքները:
 • 8. ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 2ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ Ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը: Ամբողջ թվերի համեմատումն ըստ նրանց գրառման:ԴԱՍԻ Հնարավորություն տալ աշակերտներին հայտնաբերելու թվիՆՊԱՏԱԿԸ բացարձակ արժեքի գաղափարը, ձևակերպելու սահմանումը և հատկությունը: Խորացնել և զարգացնել կոոդինատային ուղղի կիրառական նշանակությունը:ԴԱՍԻ Ձևավորել թվի բացարձակ արժեքի երկրաչափական իմաստը:ԽՆԴԻՐՆԵՐԸԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ Ինչ է բացարձակ արժեքը, նրա իմաստը , սահմանումը ևԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ հատկությունը :ԿԻՄԱՆԱՆԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ Գտնել ցանկացած ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը:ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆ ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ1. Աշակերտների հաշվառում:2. Տնային աշխատանքի ընթացքում առաջացած հարցերի պարզաբանում:3. Ուսուցիչը աշակերտներին տալիս է մեկական քարտ, որի վրա խոշորատառգրված է որևէ ամբողջ թիվ (-15-ից մինչև 15) և հրավիրում գրատախտակի մոտ` կառուցելու << թվային ուղիղ>>: Երբ բոլոր <<թվերը>> կանգնում են իրենց տեղում, ուսուցիչը հերթով հարցնում է << թվերին >>. <<Որքա±ն է քո հեռվորությունը 0 -ից>>: Պատասխանները լսելուց հետո ուսուցիչը հայտնում է, որ թվի հեռավորությունը 0-ից դա թվի բացարձակ արժեքն է ( կամ մոդուլը):4. Աշակերտներին առաջարկվում է նստել զույգերով, քննարկել և ձևակերպել թվի բացարձակ արժեքի սահմանումն ու հատկությունը:5. Զույգերին լսելուց և ձևակերպումները հստակեցնելուց հետո ուսուցիչը շարունակում է խաղը այսպիսի հրահանգներով` << կանգնեն այն թվերը, որոնց մոդուլը 5 է >>, կամ << այն թվերը, որոնց հեռավորությունը 0-ից հավասար է 2-ի>>, կամ << որոնց մոդուլը մեծ է 8-ից>> և այլն:6. Հարցերի միջոցով ամփոփվում է դասը, գնահատվում են հարցմանը մասնակից աշակերտները:7. Տնային աշխատանք՝ սովորել տեսական նյութը, կատարել 430,432,436 առաջադրանքները: