մաթեմատիկա N 197 դպրոց մուրադյան սվետլանա

4,607 views
4,397 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,607
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,926
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

մաթեմատիկա N 197 դպրոց մուրադյան սվետլանա

  1. 1. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ, ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ. 150 ԴՊՐՈՑ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔ Մաթեմատիկա N 197 դպրոց Մուրադյան Սվետլանա Ղեկավար` Թ. Մելքոնյան 2012թ.
  2. 2. ԴԱՍԱՐԱՆ ________ 6-րդ _____________________________ԱՌԱՐԿԱ ____ Մաթեմատիկա __________________________________ԹԵՄԱ ___ Ամբողջ բացասական թվեր ___ 6 ժամ __________Դաս Դասի թեման Չափորոշիչ Ա մակարդակ՝ Գաղափար ունենա բացասական ամողջ թվի մասին կարողանա գրել և կարդալ ամբողջ թիվը, թվաբանա-կան գործողություններ կատարել ամբողջ թվերի 1 Ամբողջ հետ: բացասական Բ մակարդակ՝ Գաղափար ունենա ամբողջ թվի մասին: թվեր : Իմանա ամբողջ թվերի հետ թվաբանական գործողություն- ների հատկությունները և կարողանա պարզ դեպքերում կիրառել: Գ մակարդակ՝ Իմանա ամբողջ թվերի մասին, կարողանա դրանք կիրառել, կարողանա հաշվել և հաշվումներ կատարելիս օգտագործել թվաբանական գործողությունների հատկությունները: Ա մակարդակ՝ Գաղափար ունենա բացասական ամողջ թվի մասին, կարողանա գրել և կարդալ ամբողջ թիվը, համեմատել ամբողջ թվերը, թվաբանական գործողություններ Ամբողջ թվերի կատարել ամբողջ թվերի հետ: շարքը և ամբողջ Բ մակարդակ՝ Գաղափար ունենա ամբողջ թվի մասին:2 թվերի Իմանա ամբողջ թվերի հետ թվաբանական համեմատումը: գործողությունների հատկությունները և կարողանա պարզ դեպքերում կիրառել: Գ մակարդակ՝ Իմանա ամբողջ թվերի համեմատման եղանակներ և կարողանա դրանք կիրառել, կարողանա հաշվել ամբողջ թվեր, պարունակող թվային արտահայտու- թյան արժեքը, հաշվումներ կատարելիս օտագործել թվաբանական գործողությունների հատկությունները: Ա մակարդակ՝ Գաղափար ունենա կոորդինատային ուղղի վրա ամբողջ թվերի պատկերման մասին: Բ մակարդակ՝ Գաղափար ունենա կոորդինատային ուղղի3 Կոորդինատային վրա ամբողջ թվի պատկերման մասին, կարողանա ամբողջ ուղիղ: թվերը համեմատել կոորդինատային ուղղի միջոցով: Գ մակարդակ՝ Իմանա ամբողջ թվերի համեմատման եղանակները կոորդինատային ուղղի միջոցով և կարողանա դրանք կիրառել: Ա մակարդակ՝ Գաղափար ունենա թվի հակադիրի մասին, կարողանա գտնել թվի հակադիրը :4 Հակադիր ամբողջ Բ մակարդակ՝ Գաղափար ունենա ամբողջ թվի հակադիրի թվեր մասին, կարողանա գտնել տրված հակադիր թիվը: Գ մակարդակ՝ Իմանա ամբողջ թվերի հակադիր թվի գտնելը , կարողանա դրանք կիրառել:
  3. 3. Ա մակարդակ՝ Գաղափար ունենա ամողջ թվի, բացարձակ արժեքի մասին, կարողանա գրել և կարդալ բացարձակ արժեքը: Բ մակարդակ՝ Գաղափար ունենա ամբողջ թվի բացարձակ արժեքի մասին: Իմանա ամբողջ թվերի հետ թվաբանական գործողությունների հատկությունները և կարողանա պարզ դեպքերում կիրառել: 5 Ամբողջ թվի Գ մակարդակ՝ Իմանա ամողջ թվի, բացարձակ արժեքի բացարձակ մասին, կարողանա գրել և կարդալ բացարձակ արժեքը: արժեքը: Կարողանա հաշվել բացարձակ արժեք պարունակող թվային արտահայտության արժեքը, հաշվումներ կատարելիս օգտագործել թվաբանական գործողությունների հատկությունները: Թեմատիկ գրավոր աշխատանք ( 45 րոպե )6 Գնահատման սանդղակ ( գնահատելիս օգտվել բանաձևից)
  4. 4. Առաջադրանք 1 2 3 4 5 ա բ գ Միավորը 3 5 1 1 1 4 2Գնահատման քայլը 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1Ստացած միավորը Ընդամենը գնահատվել է ⋅1 0 ≈17
  5. 5. ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 1ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ Կոորդինատային ուղիղ:ԴԱՍԻ Կոորդինատային ուղղի միջոցով բացահայտել ամբողջ թվերը:ՆՊԱՏԱԿԸԴԱՍԻ Ձևավորել թվային ուղղի , ամբողջ թվերը թվային ուղղի վրաԽՆԴԻՐՆԵՐԸ պատկերելու կարողություններ, ինչպես նաև համագործակցային հմտություններ:ԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ Ինչ է կոորդինատային ուղիղը, ինչպես են դասավորված ամբողջԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ թվերը կոորդինատային ուղղի վրա:ԿԻՄԱՆԱՆԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ Գտնել ամբողջ թվերի դիրքը կոորդինատային ուղղի վրա:ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆ
  6. 6. ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ1.Աշակերտների հաշվառում:2. Տնային աշխատանքի ընթացքում առաջացած հարցերի պարզաբանում:3.Դասարանը բաժանվում է 4- հոգանոց տարասեռ խմբերի և առաջարկում` կոորդինատային ճառագայթից ստանալ կոորդինատային ուղիղ: Աշակերտներին ասվում է, որ խմբային աշխատանքից հետո պետք է գրեն ինքնուրույն աշխատանք, որի արդյունքների հիման վրա գնահատվելու է խումբը:∎Խմբերը քննարկում են, թե ինչով է ճառագայթը տարբերվում ուղղից: Անհրաժեշտության դեպքում ուղղություն ցույց տալ նրանց` բացասական թվերով ընդլայնել ճառագայթը և ստանալ ուղիղ:∎Ուսուցիչն ամփոփում է դասը և սկսում մաթեմատիկական թելադրությունը: Յուրաքանչյուր առաջադրանքը կարդալիս նա դադար է տալիս, որպեսզի աշակերտները հասցնեն այն կատարել: Աշակերտները առաջադրանքի պահանջը չեն գրում, գրում են միայն պատասխանները:4. Թելադրություն∎Պատկերել կոորդինատային ուղիղ և որպես չափման միավոր ընտրել տետրի մեկ վանդակը:∎Նշել A(4) կետը:∎B կետը նշել այնպես, որ այն գտնվի A-ից 2 միավոր աջ:∎C կետը նշել այնպես, որ այն գտնվի A և B կետերի միջև:∎D կետը նշել այնպես, որ այն գտնվի B-ից 5 միավոր ձախ:∎E կետը նշել այնպես, որ այն գտնվի C-ից 7 միավոր ձախ:
  7. 7. ∎Գրել E կետի կոորդինատը և այլն:5. Թելադրությունն ավարտելուց հետո աշխատանքները ստուգվում են,հաշվարկվում միավորները և գնահատվում: Խմբերին տրվում է անդամներիհավաքած միավորների միջին թվաբանականը:6.Տնային առաջադրանք՝ սովորել տեսական նյութը, Կատարել 364,366,368առաջադրանքները:
  8. 8. ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 2ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ Ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը: Ամբողջ թվերի համեմատումն ըստ նրանց գրառման:ԴԱՍԻ Հնարավորություն տալ աշակերտներին հայտնաբերելու թվիՆՊԱՏԱԿԸ բացարձակ արժեքի գաղափարը, ձևակերպելու սահմանումը և հատկությունը: Խորացնել և զարգացնել կոոդինատային ուղղի կիրառական նշանակությունը:ԴԱՍԻ Ձևավորել թվի բացարձակ արժեքի երկրաչափական իմաստը:ԽՆԴԻՐՆԵՐԸԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ Ինչ է բացարձակ արժեքը, նրա իմաստը , սահմանումը ևԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ հատկությունը :ԿԻՄԱՆԱՆԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ Գտնել ցանկացած ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը:ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆ ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ1. Աշակերտների հաշվառում:2. Տնային աշխատանքի ընթացքում առաջացած հարցերի պարզաբանում:3. Ուսուցիչը աշակերտներին տալիս է մեկական քարտ, որի վրա խոշորատառգրված է որևէ ամբողջ թիվ (-15-ից մինչև 15) և հրավիրում գրատախտակի մոտ` կառուցելու << թվային ուղիղ>>: Երբ բոլոր <<թվերը>> կանգնում են իրենց տեղում, ուսուցիչը հերթով հարցնում է << թվերին >>. <<Որքա±ն է քո հեռվորությունը 0 -ից>>: Պատասխանները լսելուց հետո ուսուցիչը հայտնում է, որ թվի հեռավորությունը 0-ից դա թվի բացարձակ արժեքն է ( կամ մոդուլը):4. Աշակերտներին առաջարկվում է նստել զույգերով, քննարկել և ձևակերպել թվի բացարձակ արժեքի սահմանումն ու հատկությունը:5. Զույգերին լսելուց և ձևակերպումները հստակեցնելուց հետո ուսուցիչը շարունակում է խաղը այսպիսի հրահանգներով` << կանգնեն այն թվերը, որոնց մոդուլը 5 է >>, կամ << այն թվերը, որոնց հեռավորությունը 0-ից հավասար է 2-ի>>, կամ << որոնց մոդուլը մեծ է 8-ից>> և այլն:6. Հարցերի միջոցով ամփոփվում է դասը, գնահատվում են հարցմանը մասնակից աշակերտները:7. Տնային աշխատանք՝ սովորել տեսական նյութը, կատարել 430,432,436 առաջադրանքները:

×