Kinderegget enklere billigere og mye raskere_baksia

484 views
403 views

Published on

Presentasjon hos baksia 29.05.2013. Den tar for seg hvordan å modernisere og å skrive typiske fagsystemer i den nye "cloud" arkitekturen.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
484
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kinderegget enklere billigere og mye raskere_baksia

 1. 1. ”Kinderegget”;enklere, billigere og mye raskereSoftwaredesign for ”in-memory” arkitektur• Hvordan utnytte den nye plattformen?Tormod Varhaugvik, SKD SITS, Mai 2013tormodv.blogspot.com
 2. 2. Innovasjon fra Skatteetaten• Designet du nå skal få se, gir helt nye muligheter• Satt sammen av erfaring, teknologi og gode mønstre• Mange komplekse domener med sammensatt informasjon ogregler, kan fungere side om side i samme system• I tillegg til å kunne yte svært mye bedre• Og være mye lettere å forvalte• Revolusjon for «Saksbehandlingssystemer»• Vi bygger nå på denne måten• Passer både In-Memory, BIG-data og PaaS• Vi deler!• Designet er dokumentert i en serie artikler på http://tormodv.blogspot.com• Kildekoden fra PoC tilgjengelig på GitHub30.05.2013Skatteetaten 2
 3. 3. 30.05.2013Skatteetaten 3Muligheter• Flerkjerne CPU• Mange billige standard maskiner• Vi må designe for parallellitet• Skalere ”ut av boksen”• Ikke alle problemer passer• Markedssituasjon, nå og framover• Kompetanse og infrastruktur• Involvere markedet• IaaS, PaaS
 4. 4. 30.05.2013Skatteetaten 4DDD i Space Based ArhitectureSpace-Based Architecture (SBA) is a software architecture pattern forachieving linear scalability of stateful, high-performance applications,based on Yale’sTuple-Space Model (Source Wikipedia)AggregateEn mengde data somendres samlet
 5. 5. 30.05.2013Skatteetaten 5Realiserbart!• Erfaring med Smalltalk viste meget stor effektivitetnår man kunne ha forretningslogikk horisontalt• Ekte objektorientering• Lekker og veldikeholdbar kode (DSL)• Kommer langt med en enkel programmeringsmodell• Erfaring med domene-orientert distribuert systemviser at meldinger til sammen bygger opp ettsystem• En Moduls data kan bygges opp ”fra ingenting”• Fikk kontroll på datamodellen og forretningshendelser• Dokumentene er grensesnitt mellom Modulene• En stor datamodell kan (og bør) deles opp i Aggregater• Likhet med Finans og Gambling er slående• Det John Davies / Cameron Purdy har messet om lenge!
 6. 6. 30.05.2013Skatteetaten 6Kontinuerlig tilrettelegging av AggregaterForskjelligeaggregater side-om-side for skattyterKontinuerligtilretteleggingTuple er et xml-dokument sominneholderaggregatXML for langholdbarhetProcessing uniter en moduleUnik produsentav aggregatModule har enbounded contextLast et settaggregater ogproduserer et nyttUavhengigecontextsMassiv spørringAlle aggregaterpå samme stedTilstand påaggregatet styrerprosessenSkillerproduksjonfra brukAlle aggregaterinnkapsles i etsuper-dokumentModulene avgirtjenestekomponentertil SkatteInfoSkatteInfo er ensuper-repositoryLøs koblingmellom aggregater(Skattyter, contextog årsversjoner)http://tormodv.blogspot.com/2010/11/concept-for-datastore-and-processing.html
 7. 7. 30.05.2013Skatteetaten 7Tekniske egenskaper• Parallelliserbar• Skill utvalg…• … fra behandling• … fra lagring av resultat• Prosessfokus• Automatisk saksbehandling• Manuell saksbehandling• Kontinuerlig tilrettelegging• Åpne standarder• Kapsle inn forretningslogikk• xml, java, kontainer, web• Leverandør / plattformuavhengig• Plattform i utvikling• Objektorientert• Rik semantikk, DSL• xml 1:1 med java (aggregatet)• Test og drift• Automatisk / avgrenset test• Omkjøring ifbm feilretting• Simulering / ”dry run”http://tormodv.blogspot.com/2010/12/continual-data-hub-architecture-and.html
 8. 8. 30.05.2013Skatteetaten 8Softwaredesign
 9. 9. 30.05.2013Skatteetaten 9Del opp problemet – ”Aggregate design”Nøkkel-objekt”Aggregate root”Nøkkel-objekt”Aggregate root”Nøkkel-objektTydelig tilgang,konsistens oginnkapsling•God innkapsling er egentlig bare god design•God tjenesteorientering•Det gir forvaltbare og testbare komponenter•Der gir uavhengige informasjonsmengder•Uavhengighet gir parallellitetABCInformasjonkan ikke seespå alene!Oppførsel måogså med…Nå har vi 3aggregater:A, B og C
 10. 10. 30.05.2013Skatteetaten 10Grid arkitektur: Monster minneApplikasjonMinne og prosessering somomfatter flere maskinerDisklager i bakkantCBAKeyKeyKeyValueValueValue• Frikobling i datalaget• Sammensetting skjer i Applikasjon• Forretningslogikk skjer i Applikasjon• Nøkkelobjektet kan være sammensatt• Applikasjon er upåvirket av volum og krav til svartid• Big Data – NoSQL – Natural FormatValueKeyAggregateHeaderValue
 11. 11. The XML-document – Master template30.05.2013 12HeadDocument internal stateAggregateAnomaliesAudit• The Head is• key object• classification of information• also a protocol and interface• The Head is to the Repository asa Library Catalogue Card is to aLibrary• Robust and Consistent• Independent and Shardable• Reduced I/O and Concurrent• Historically Correct• Business Event and Data• External XML-schemas• Search Engine• (Only one producer, this is no database system!)
 12. 12. The XML-document – Tax Assessment form30.05.2013 13• Main subjects are debit andcredit of a transaction, underwhat legislation, at what time,and who we should trust thisinformation• Immutable when ‘public’• New version on update• Transparency by referencingunderlying documents• Consistency by referencingunderlying documents• Complete audit in the samedocument• Insight without business logic• The interface to any consumerGUID,concerns,reported by,schematype,legitimate period [income year, date period],timestamp,state [private, public, deleted, replaced]replaced by GUIDphase [prognosis, prefilled, delivered, assessed, complaint]versionmodule state [new, manual handling, finished]field2.1.1textvalueref GUIDfield3.1.12.7…field5GUIDdescriptionconcerns fields this.URIuser nametimestampevent, reasonconcerns fields this.URI
 13. 13. The Application – Cloud Enabled• The Business Logic run here• Overly simplified, but still illustrates that information is taken out of theircoarse documents, and - through an Anti Corruption Layer -, structuredin a specific Domain• Eventually Consistent: Comparing last version of C to new versionof C as a consequence of changes to A or B is vital30.05.2013 14CBAKeyKeyKeyValueValueValueServices User InterfaceACLTaxInfoRepositoryOther Repositories and ServicesACLACL
 14. 14. 30.05.2013Skatteetaten 15Continual Aggregate Hub• Big Data repository of Documents• Immutable & versioned (legislation)• All versions and business side-by-side• Simple for 24/7 usage• Search engine• Access control• In-memory processing layer• Explicit code, Transient, Versioned• A Module consists of business logic and its GUI• Design patterns• Domain Driven Design• Tuple Space, CQRS, BASE, SOA, ODS• XML-documents, plain Java and REST100’ of document types100’ of applicationsCloud enabledVast deployment options
 15. 15. 30.05.2013Skatteetaten 16Proof of concept
 16. 16. 30.05.2013Skatteetaten 17Utfordringen => Proof of concept• Hvordan skifte kurs?• Beslutningstagerne kan ikke dette• Skape felles forståelse rundt arkitekturdiskusjoner og valg• Å redusere risiko i planlegging og estimering• Innsalg og troverdighet• 1000 ganger ytelse?• Hardware < 10%?• Kodeforvaltning skost < 30%?• => Særlig!http://tormodv.blogspot.com/2011/09/tax-norways-proof-of-concept.htmlOkt ’09: Utfordringen VAMars ’10: Godkjent VAMai ’11: Gjør PoCJan ’12: PoC Suksess!Mars ’12: Endre kurs…Mars ’13: PaaS…Jan ’13: 1. i produksjonFUD
 17. 17. 30.05.2013Skatteetaten 18Proof of Concept mål• Enkel; ved at regler, informasjon ogprosess er tettest opp motforretningsbegrep• Testbar; ved at moduler lar seg teste hverfor seg i en tydelig verdikjede• Skalerbar; ved at volum og svartider larseg løse ved kjøp av mer hardware, ogikke igjennom å skrive om regler,informasjon eller prosesshttp://tormodv.blogspot.com/2011/09/tax-norways-proof-of-concept.html
 18. 18. 30.05.2013Skatteetaten 19Kjøremiljø30.05.2013 19Maskin (server) Maskin (server) Maskin (server)Grid-node (JVM)SkattefamilieLønns- og trekkoppgaverSaldo- og rentemeldingerPSAGrid-node (JVM)SkattefamilieLønns- og trekkoppgaverSaldo- og rentemeldingerPSAGrid-node (JVM)SkattefamilieLønns- og trekkoppgaverSaldo- og rentemeldingerPSA• Alle noder er funksjonelt like• Hver node har sin andel data• Skattefamilie samlokalisert• ”Grid” skjermer teknisk kompleksitet(partisjonering, søk, jobber, redundans, overflow,lagring, failover, indekser, med mer.)• Transparent for logikken• Flokkoppførsel• Elastisitet, omkonfigurasjon• Overvåkning (teknisk)• Konsistens (funksjonelt)• ”Rett på jernet”, ikke virtualiser• Hva hvis strømmen går?
 19. 19. 30.05.2013Skatteetaten 20Estimert fullskala produksjon• 28.000 Selvangivelser (3kB) i sekundet (ca 3 min)• 56.000 Skatteberegninger (1,5kB) i sekunder (ca 90 sek)• 5.100.000 Selvangivelse & Skatt og Skattekort• 80.000.000 Grunnlagsdata & Underskjemaer (1,5kB)• 120 Gb RAM netto• 370 Gb RAM brutto med 1x redundans og indekser• 12 Servere (Intel i7) a 32 GB• Last av XML fra fil: 6000tps => 5 timer• Ekstrem ytelse ikke så viktig i seg selv, men gir handlingsrom• Kost ca 400.000 i servere og 1 million i lisens• Minneallokering tar tid, ikke logikkhttp://tormodv.blogspot.com/2012/01/tax-norways-poc-results.html
 20. 20. Deploy muligheter• In-memory – Processing Grid (~GemFire)• Pro. Ultra low latency. Elastic (scale and re-balance)• Con. Cost. (Open Source not stable enough). Heap limitation leads tomany VM’s. Business code and data are close, leads to deploymentissues.• In-memory – Data Grid (~Terracotta)• Pro. Elastic (scale and re-balance). Number of VM’s solely byprocessing modules. Business code and data are separate, betterdeploy situation. Low latency (serialisation, but on same machine).• Con. Cost.• Distributed database – Big Data (~Hadoop)• Pro. Super simple VM (jetty) that only handle local data. Cost. (OpenSource stable). Business code and data are separate, better deploysituation. Number of VM’s solely by processing modules.• Con. Slow elastic (scale and re-balance). Disk-to-disk. Latency (map-reduce)30.05.2013Skatteetaten 21
 21. 21. 30.05.2013Skatteetaten 22Erfaring• Konseptet innfrir!• Forretningsnær og vedlikeholdbar kode kan yte sykt bra• Funksjonelle tester som regneark• Kode som fagperson kan lese (DSL)• Informasjonsmodellen er også viktig• Åpne standarder gir verktøy, komponenter og markedsstøtte• Handlingsrom for valg av kjøreplattform, skalere ved behov• Omskriving av «Legacy» er høyst oppnåelig• La POJO utvikling være styrende, ikke xml-definisjoner• Passer også for andre applikasjonstyper• Lagre aggregatet når det passer, mye trenger ikke lagresputSumPost("3.4", sum(post("3.1.14"), minus(post("3.3.13"))))putSumPost("3.5.1",hvis(post("3.3.7.3")).er(kr(0)).brukDa(hvis(post("3.5.1.1")).ikkeEr(kr(0)).brukDa(post("3.5.1.1"))))
 22. 22. 30.05.2013Skatteetaten 23Softwaredesign er gull• Ta det på alvor, det er lov å tenke seg om• Fysiske lover kan ikke brytes,… men ting kan gjøres smart• Isoler foretningslogikk fra teknisk arkitektur• Ta grep om tilstand på Aggregat-nivå• Software må skrives om for å dra nytte av ”dette nye i skyen”• Testbarhet, enkelhet og parallellitet går hånd i hånd• Gull også for de som ikke har store datamengder• Dette er forretningssystemet, ikke baren «cache»Lev deg inn i DDD. POJO er din beste vennhttp://tormodv.blogspot.no/2012/02/module-and-aggregate-design-in-cah.html
 23. 23. Takk!• http://domaindrivendesign.org/library/vernon_2011• http://www.infoq.com/minibooks/domain-driven-design-quickly• http://tormodv.blogspot.com/2011/02/comment-on-restful-soa-or-domain-driven.html• http://tormodv.blogspot.com/2010/11/concept-for-datastore-and-processing.html• http://tormodv.blogspot.com/2011/02/document-store-for-enterprise.html• http://tormodv.blogspot.com/2012/01/tax-norways-poc-results.html• http://tormodv.blogspot.no/2012/02/module-and-aggregate-design-in-cah.html• http://tormodv.blogspot.com/2011/09/dont-let-enterprise-service-bus-lead-to.html• http://tormodv.blogspot.com/2013/01/target-architecture-looking-good.html• http://www.slideshare.net/tormodv• http://www.tu.no/it/2012/10/19/1000-ganger-raskere-skatteoppgjor• http://heroku.com• http://www.regjeringen.no/nn/dep/fin/pressesenter/pressemeldingar/2012/enklare-for-naringslivet-med-edag.html?id=68240130.05.2013 24My blogs are written for stakeholders and architects, and meant to be as timeless as possible.
 24. 24. Platform as a Service (Heroku)• «Container» og «stack»• Grensesnitt-container(maskin og bruker)• Arbeider-container• Køer, Timere• Logging og overvåkning• HTTP (HTML/REST)• Hendelses-drevet• Orkestrering styres avarbeider-container• Datalager tilpasset struktur• Datalager innkapslet avgrensesnitt-container(e)30.05.2013Skatteetaten 25TilstandHeroku er valgt som eksempel på PaaS, og ment illustrerende.Det er på ingen måte et valg eller anbefaling fra Skatteetaten.

×